UR Skola - Kunskapsbanken

Längd
Titta Retorikmatchen 2019

Vilken skola kniper sista semifinalplatsen?

Västra Ramlösa skola från Helsingborg möter Kyrkenorumskolan från Stenungsund. Tal har skrivits om valfri artikel ur barnkonventionen i momentet Barnens bästa.

Serie

Rättighetsbärarna

Vad innebär det egentligen att barnkonventionen blir lag?

Serie

Barnens rätt

FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag 2020.

Serie åk 7-9

Med all rätt

Berättelserna belyser barns rättigheter med syftet att ge en ökad förståelse för när dessa rättigheter kränks.

Snabbkoll på NO

Längd
Titta åk 7-9

Antikroppar

Vi skyddas mot bakterier, virus och parasiter av vårt immunförsvar. Vad har antikropparna och antigenerna för uppgift? Vad är immunitet och hur hänger den ihop med minnesceller?

Längd
Titta åk 7-9

Temperatur

Två minuter om temperatur och hur den påverkar olika ämnens form och densitet. Och vad betyder aggregationstillstånd?

Längd
Titta åk 7-9

Dragningskraft

Solen drar i jorden och jorden i månen. Men månen drar också i jorden, det påverkar jordens vattenmassor och kallas tidvatten.