Titta

Kina om Kina

Kina om Kina

Om Kina om Kina

Världens tyngdpunkt håller på att förskjutas från väst till öst. Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. I denna serie om vardagsliv och politik är det kineser som har ordet i dagens Kina. Teman som tas upp är: den nya generationens kineser, miljöförstöring, litteratur och kvinnors liv. Det historiska perspektivet finns med liksom skillnader mellan stad och landsbygd samt mellan fattiga och rika. I det sista programmet reser vi utanför Kina och får veta hur omvärlden ser på stormakten.

Till första programmet

Kina om Kina : Sol och vind men inget vattenMaterialDela
 1. Kina växer.

 2. När en femtedel av jordens befolkning
  höjer sin materiella standard-

 3. -behövs nya bostäder,
  fler vägar, vatten och el.

 4. Helt enkelt mer energi.

 5. Det finns en motsättning mellan
  ekonomisk tillväxt och miljöskydd.

 6. Se hur människor
  i andra länder lever.

 7. Har inte kineserna rätt
  att eftersträva samma livskvalitet?

 8. Detta innebär ekonomisk utveckling.

 9. Men för ett land som är beroende av
  olja och kol och är världens fabrik-

 10. -får tillväxten
  förödande konsekvenser för miljön.

 11. Mer än hälften av Kinas vattendrag
  är så förorenade-

 12. -att vattnet inte går att dricka.

 13. Och endast en bråkdel av befolkningen
  kan andas ren luft.

 14. Det finns två hinder för Kinas
  snabba ekonomiska utveckling:

 15. Det ena är miljön. Det andra är
  energi- och naturresurstillgångarna.

 16. Bland tjänstemän på alla nivåer
  börjar två synsätt bli framträdande:

 17. Ett: Kinas utveckling får inte ske
  på bekostnad av miljön.

 18. Två: Det måste ske besparingar
  på energi- och resursområdet.

 19. Dessa två saker hänger nära samman.

 20. Kinas regering har börjat
  genomföra mycket ambitiösa miljömål-

 21. -där man nu satsar stort
  på solenergi och vindkraft.

 22. Men Kina är ett stort land. Avståndet
  mellan att fatta politiska beslut-

 23. -och att få dem genomförda är enormt.

 24. Det är söndag vid Västra sjön-

 25. -i en av Kinas största turiststäder,
  Hangzhou.

 26. Människorna är utmärkta här,
  och så är det ganska rent.

 27. -Och den här årstiden är vädret bra.
  -Hangzhou är väldigt vackert.

 28. I Kina säger man att Hangzhou och
  Suzhou är som paradiset på jorden.

 29. Därför tog vi med barnen hit
  nu när det är lov.

 30. Jag hoppas att många från ert land
  kommer hit och tittar. Tack!

 31. Lokala myndigheter klassar Hangzhou
  som en ekologisk mönsterstad-

 32. -men bakom den titeln
  finns en annan verklighet.

 33. Bara femton kilometer bort
  breder stadens förorter ut sig.

 34. "Stränga straff för miljöförstöring!
  Ge oss tillbaka vår rena hemstad!"

 35. Var hängde ni upp
  den här banderollen?

 36. Rakt ovanför huvudingången på
  fabriken. Där hängde vi den.

 37. Över huvudingången till kemifabriken?
  Och då var ni flera hundra personer?

 38. Och så kom myndigheterna
  och grep elva personer?

 39. Miljöaktivisten Chen Faqing tar emot
  upprörda förortsbor på sitt kontor.

 40. I tio år har han samlat klagomål
  och förbereder nu en rapport-

 41. -till den lokala miljömyndigheten.

 42. Området är svårt förorenat
  av kemikaliefabriker.

 43. Vi har gjort anteckningar.

 44. Varje dag,
  oftast från klockan nio på kvällen...

 45. Alltså, jag har bara antecknat lite
  - jag började den 23 augusti.

 46. Det luktar illa varje dag,
  och lukten skiftar från dag till dag.

 47. Vi gick till fabriken för att höra
  vad de hade att säga.

 48. Beskedet från myndigheterna är
  att fabriken inte kommer att stänga.

 49. Det luktar fortfarande illa därifrån.

 50. Deras provtagning har visat
  höga halter av formaldehyd.

 51. Och folk vet att höga halter
  formaldehyd är cancerframkallande.

 52. Det skrivs ofta om att regeringen
  arbetar för att förbättra miljön.

 53. Det stämmer
  att de vidtar vissa åtgärder-

 54. -men när vanligt folk vänder sig till
  miljömyndigheterna med klagomål-

 55. -så tystar de ofta ner saken.

 56. Det är stor skillnad mellan
  vad de säger och vad de gör.

 57. 2002 blev Chen Faqing rikskändis
  när han blev den förste någonsin-

 58. -att stämma den kinesiska staten för
  miljöförsummelse. Hans pionjärarbete-

 59. -ledde den gången till att miljön
  i hans hemby förbättrades radikalt.

 60. Efter det har han skördat många
  segrar. Hans organisation har vuxit.

 61. Där jag föddes var det damm
  från stenbrottet som smutsade ner.

 62. Luften var så förorenad att vi inte
  ens kunde öppna fönstren därhemma.

 63. Jag läste på lite
  och insåg att det här var olagligt.

 64. 2005 startade jag en egen webbsida
  om miljöskydd.

 65. Syftet är att samla in klagomål
  om miljön från hela landet-

 66. -och publicera dem på webbsidan.

 67. Dessutom vidarebefordrar vi dem till
  ansvariga myndigheter för utredning.

 68. Det här är våra underskrifter.
  Alla har varit med och skrivit under.

 69. -Här står att vi gör gemensam sak.
  -Vi ska ge det till myndigheterna.

 70. De ska få se hur många
  som har reagerat på det här.

 71. De berörda myndigheterna,
  framför allt miljömyndigheterna-

 72. -har inte gjort tillräckligt.

 73. Jag tycker att de verkar ha
  starka band till fabrikernas chefer.

 74. Myndigheterna
  måste ha kopplingar till cheferna.

 75. Annars skulle fabrikerna stängas.
  Nu bor det folk...

 76. -...hundra meter från fabrikerna.
  -Så nära som hundra meter?

 77. Tre eller fyra av fabrikerna
  producerar kemikalier.

 78. De omringar oss.
  Vi är drygt hundra familjer.

 79. Så här är det: I Kina beror
  en tjänstemans karriär framför allt-

 80. -på produktionen i hans region. Är
  den för låg förlorar han sin tjänst.

 81. Men de industrier som förorenar
  står för en stor del av produktionen.

 82. Detta gör att man ofta väljer
  att skydda industrier som förorenar.

 83. Det är mycket vanligt.

 84. -Är det någon som har blivit sjuk?
  -Ja, flera. En som var gravid.

 85. Hon hade först fött en flicka, så då
  fick hon lov att föda ett barn till.

 86. När hon födde det andra barnet
  var allt bra och de verkade friska...

 87. -...men nästa dag blev det sämre.
  -När barnet hade fötts dog det.

 88. Där borta är våra hem.

 89. Allt luktar illa här.
  Här tillverkar de matlådor.

 90. Och där ligger en kemikaliefabrik.

 91. Vi har blivit helt omringade av dem.

 92. Överallt är det dålig luft.

 93. Det stinker så mitt barn ofta måste
  bära munskydd om kvällarna.

 94. Han har ofta diarré. Varje gång.

 95. Det luktar förfärligt.
  Vi gråter varje dag.

 96. Vi måste gå här med barnen
  varenda dag.

 97. -Barnen har magrat så mycket.
  -Det luktar enormt illa.

 98. Han har magrat
  och blir förkyld hela tiden.

 99. Den där kemikaliefabriken
  drivs av en som heter Shen Jihua.

 100. Han är dessutom folkkongress-
  ledamot. Fabriken dömdes...

 101. ...för att ha släppt ut avlopps-
  vatten. De fick böta 920 000 yuan.

 102. Jag frågade:
  "Om er chef ska representera folket"-

 103. -"hur kan han då
  göra så här mot oss?"

 104. Varje dag måste vi åka igenom här.
  Allt luktar illa.

 105. Hur kan folkets representant behandla
  oss så här? Jag fick inget svar.

 106. Här i närheten, inom en radie
  på 50 km från mitt hem-

 107. -finns det sju eller åtta liknande
  platser. Det är ganska många.

 108. När ni har gått ska jag hjälpa dem
  att sätta ihop ett dokument-

 109. -som de kan skriva under. Vi ska
  försöka få ett tusen underskrifter.

 110. Vi ska skicka dem
  till miljöministeriet i Peking-

 111. -och be dem återkalla Hangzhous
  status som mönsterstad.

 112. Staden är så förorenad att den inte
  kan kallas för ekologisk mönsterstad.

 113. Beslutsfattare och ledare
  på nationell nivå-

 114. -intar ofta
  mer långsiktiga perspektiv.

 115. De inser att det finns ett behov
  av att ta itu med miljöfrågorna.

 116. På lokal nivå fokuserar tjänstemännen
  ibland mer på kortsiktiga vinster-

 117. -på bekostnad av miljön.
  Här finns det en konflikt-

 118. -mellan nationella
  och lokala myndigheter.

 119. Medierna spelar också en stor roll-

 120. -i att bevaka miljöskyddet
  på lokal nivå.

 121. Lokala tjänstemän förlorar sina jobb.

 122. De bestraffas och fängslas
  om de bryter mot miljölagarna-

 123. -för att öka produktionen.

 124. Nu utsätts de för påtryckningar
  från de centrala myndigheterna-

 125. -från lokalbefolkningen
  och från medierna-

 126. -och jag tror att mycket
  håller på att förbättras.

 127. På lokal nivå har människor
  organiserat sig och tagit initiativ.

 128. Förutom att Kina nu lever
  med svåra luftföroreningar-

 129. -tvingas man även
  tackla nästa stora utmaning:

 130. Förorenat och sinande vatten.

 131. Kina har flera vattenrelaterade
  problem. Ett är föroreningar-

 132. -och ett annat är vattenbrist.

 133. Enligt officiella data är över
  hälften av våra floder och sjöar-

 134. -kraftigt förorenade.

 135. Det råder vattenbrist
  i två tredjedelar av våra städer.

 136. Kina, världens fabrik, exporterar
  en mängd billiga produkter.

 137. Samtidigt dumpar man en mängd
  avfall. Vi betalar ett högt pris.

 138. Ma Jun är en
  av Kinas främsta miljöaktivister.

 139. Han driver ett fristående miljö-
  institut, som offentliggör företag...

 140. ...som bryter mot miljölagarna.
  Han har länge uppmärksammat-

 141. -landets största miljöutmaning:
  tillgång till rent vatten.

 142. Urbaniseringen sker i stor skala.

 143. Miljontals människor strömmar in
  i städerna, och de behöver vatten.

 144. På grund av vattenbristen
  har många floder och sjöar torkat ut.

 145. Vår akvifer
  har förbrukats fruktansvärt snabbt.

 146. 300 miljoner personer på landsbygden
  saknar säkert dricksvatten.

 147. Vattennivån i floden har sjunkit-

 148. -och jag är orolig för att det
  blir ännu större brist på vatten.

 149. Förut var vattennivån
  ovanför det vitfärgade.

 150. När vattennivån var normal såg man
  inget av det här.

 151. Man såg bara lite gräs.
  Nu är nivån mycket lägre.

 152. När jag var liten odlade vi
  aprikosträd överallt.

 153. Vi skördade kärnorna, som blev olja.
  Varje sommar i juli och augusti-

 154. -samlade vi aprikoskärnor.
  Det var framför allt det vi levde på.

 155. Nu har alla träd torkat och dött.

 156. Titta - de är alldeles uttorkade.

 157. Det är inte bara bönderna på
  landsbygden som lider av vattenbrist.

 158. I huvudstaden Peking sjunker grund-
  vattnet med drygt en meter per år.

 159. Läget är akut. För att
  uppmärksamma vattensituationen-

 160. -promenerar en grupp Pekingbor
  varje lördag-

 161. -längs stadens förorenade floder.

 162. Jag har varit med i nästan ett år.

 163. Jag deltar varje lördag. Jag hoppas
  att myndigheterna vidtar åtgärder.

 164. Vi måste spara på vattnet,
  kanske med hjälp av tvångsmetoder.

 165. Annars
  har vi snart inget vatten alls.

 166. Genom att delta
  i de här aktiviteterna varje vecka-

 167. -och informera och rapportera -

 168. -måste vi kunna påverka medierna
  i någon utsträckning.

 169. Har ni sett färgen?

 170. Avloppsvattnet
  består mest av avföring.

 171. Det kommer
  från det där bostadsområdet.

 172. Titta, det är otroligt smutsigt.
  Det har inte renats på något sätt.

 173. Härifrån och nedåt
  kommer det direkt från avloppen.

 174. Den här ån heter Liangshui.
  I den töms en mängd avloppsvatten.

 175. Som vi såg rinner det in
  helt orenat vatten här.

 176. Såna här tillflöden av avloppsvatten
  finns längs hela ån.

 177. Vattnet i ån blir alltså
  smutsigare och smutsigare.

 178. Nu går vi dit bort och äter, allihop!

 179. Vattenföroreningarna
  kommer från industriutsläpp-

 180. -från städernas avloppsvatten
  och från jordbruket.

 181. Välkommen till IPE - jag heter Carl.

 182. Det här är en nationell databas
  för föroreningar.

 183. Vi har kopplat den till en karta
  som visar föroreningarna i Kina.

 184. Det här är information om företag som
  har brutit mot miljöskyddsreglerna.

 185. Vi har samlat in information
  om över 90 000 incidenter.

 186. Många utländska företag
  kommer till Kina-

 187. -och hävdar att de inte vet
  vilka som orsakar föroreningar.

 188. De köper bara det som är billigast.
  Nu har de ingen ursäkt.

 189. De kan skriva in
  namn på leverantörer-

 190. -och genast få reda på vilka företag
  som orsakar föroreningar.

 191. Många utländska företag
  kommer till utvecklingsländer-

 192. -och bryr sig bara
  om pris och kvalitet.

 193. De bryr sig inte om miljöaspekterna.

 194. Detta betyder att
  de pressar de lokala leverantörerna-

 195. -till att slarva med miljöskyddet-

 196. -i syfte att minska kostnaderna
  och få en order.

 197. Han bad oss om hjälp med att komma
  i kontakt med Telefonica och Sprint.

 198. -Det gällde batterier.
  -Har vi hjälpt honom?

 199. Ja, för några månader sen. Vi för-
  medlade frågor om batteriåtervinning.

 200. Hallå?

 201. Det verkliga problemet är inte
  bristen på teknik eller ens pengar.

 202. Det är bristen på motivation.
  Motivationen borde ha uppstått-

 203. -genom att man upprätthöll miljölagar
  och drev miljörelaterade rättsfall.

 204. Men tyvärr är det så att de flesta
  tjänstemän på lokal nivå-

 205. -fortfarande prioriterar tillväxt
  i stället för miljöskydd.

 206. Därför väljer många företag
  att betala böter, år efter år-

 207. -utan att lösa problemen. Det
  är billigare att bryta mot reglerna-

 208. -än att följa dem.

 209. Tidigare odlade vi grönsaker här
  som vi sedan kunde skörda.

 210. Nu kan vi bara köpa
  det som säljs på marknaden.

 211. Priset är också ganska högt.

 212. Det vi odlar själva
  kräver bara lite tid.

 213. Köper du grönsaker behöver du
  pengar! Du måste ut och jobba!

 214. På våren och sommaren
  tar jag ströjobb.

 215. På byggen.

 216. Förutom svårigheter
  att få vatten till odlingarna-

 217. -har det också varit svårt
  att få rent dricksvatten.

 218. Tidigare var vattnet
  väldigt alkaliskt.

 219. Vattnet från ledningen var vitt.

 220. Det var ytvatten
  som läckt in från sjön.

 221. Nivån var väldigt låg,
  bara omkring 20 meter.

 222. 2010 åtgärdade staten
  problemet med vattentillförseln-

 223. -och grävde en 500 meter djup brunn.

 224. Nu dricker vi grundvatten.
  Det här vattnet är väldigt bra.

 225. En viktig vattenkälla är akviferen,
  grundvattnet.

 226. När man använder
  för mycket grundvatten-

 227. -det vill säga,
  använder mer än vad som tillförs-

 228. -så sjunker grundvattennivån.
  Då sinar brunnarna.

 229. Man får inte längre upp något vatten
  därifrån. Utan vattentillförsel-

 230. -uppstår stora problem
  för hela området.

 231. Men på andra sätt går den här byn i
  bräschen för hållbart miljötänkande.

 232. Gatlyktorna drivs nämligen
  av solenergi-

 233. -och det
  gör varmvattenberedarna också.

 234. I Dezhou, som kallas Kinas solstad-

 235. -blomstrar solindustrin
  med företaget Himin som draglok.

 236. De har enligt egna uppgifter
  lagt fem miljarder kronor-

 237. -på att bygga experimentstaden
  Himin Solar Valley.

 238. Det är en sorts Disneyland,
  ett sagoland för solenergi.

 239. Det är ett drömland,
  men det är verkligt.

 240. Här är vårt solenergiuniversitet.

 241. Hela taket är täckt av solfångare.

 242. 65 procent av värmen
  kommer från taket-

 243. -och 50 procent av elen
  kommer från taket.

 244. Det här är världsunikt.

 245. Hej, allihop!

 246. Vi har egna utbildningar
  i solenergiteknik-

 247. -där vi utbildar studenter
  till experter på solenergi-

 248. -och till installatörer
  och så vidare.

 249. Det här är vår senaste innovation:
  soldrivna ugnar.

 250. Temperaturen inuti
  kan bli upp till 400 grader Celsius.

 251. Man kan baka i dem,
  man kan ugnssteka kyckling-

 252. -och göra rostbiff... Vad som helst!

 253. Det här är en sorts soppa.
  Vi har hundratals "solmenyer".

 254. Lite solsken
  kan leda till stor framgång.

 255. Gatubelysningen
  drivs med sol- och vindkraft.

 256. Vi kombinerar sol- och vindkraft
  för att få mycket elektricitet-

 257. -och anpassa oss efter vädret.

 258. Vi har till och med solkraftsdriven
  gatubelysning på motorvägarna.

 259. Nu kommer Kina
  att bli världens solenergiland.

 260. Kina är världens största producent av
  vindkraftskomponenter och solpaneler.

 261. Regeringens vill att nya energikällor
  ska täcka minst femton procent-

 262. -av Kinas energibehov innan år 2020.

 263. Faktum är
  att Kina redan är på god väg.

 264. Inget annat land
  försöker göra en så snabb-

 265. -och omfattande energiomställning.

 266. Det här området
  heter "Utopia Garden".

 267. All energi här kommer från solceller.

 268. Det här är ett bostadsområde.

 269. Det här är en kontrollskärm.

 270. Det här är solvattenvärmesystemet,
  och det här är solcellssystemet.

 271. Man kan se hur mycket el
  som kommer från solen.

 272. Här finns en massa information.

 273. Allt varmvatten
  kommer från solvattenvärmare.

 274. Ovanpå byggnaden
  finns en mängd solfångare.

 275. Det populäraste projektet
  är "Utopia Garden".

 276. Det är verkligen ett sagoland.

 277. Där finns både kylning och upp-
  värmning med solenergi, på riktigt.

 278. Som kines
  är jag väldigt stolt över det.

 279. Västerlänningar
  tänker på Kina som efterblivet.

 280. Man tänker på föroreningar
  och energikriser.

 281. Därför vill jag visa
  alla människor i världen-

 282. -att vi kineser är likadana som ni.

 283. Vi älskar våra barn,
  vi älskar naturen-

 284. -och vi vill att hela världen
  ska vara ren, fin och fridfull.

 285. Vi måste ta vårt ansvar.

 286. Vi vill bidra till att rädda världen.

 287. Text: Y. Rundkvist Chou/M. Åsard
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sol och vind men inget vatten

Avsnitt 7 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Om Kinas stora miljöproblem och satsningar för att lösa dem. Tillväxten har svåra konsekvenser för Kinas miljö. Kina är hela världens fabrik och beroende av kola och olja. Grundvattnet sinar, mer än hälften av Kinas vattendrag är förorenade. Jordbruk och matproduktion slås ut. Ambassadör Chen Mingming menar att Kina ska ha rätt till samma standard som andra länder. Många kineser kämpar för miljön. Miljöaktivisten Chen Faqin samlar klagomål om föroreningar från kemikaliefabriker. Ma Jun har grundat ett miljöinstitut. Den kinesiska regeringen har ställt upp ambitiösa miljömål. Landet är numera världens största producent av vindkraftskomponenter och solpaneler. I Dezhou, som kallas Kinas solstad, blomstrar solindustrin.

Ämnen:
Miljö > Energiförsörjning, Miljö > Klimatförändringar, Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Ekonomisk tillväxt, Förnybara energikällor, Kina, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Ladda ner

Alla program i Kina om Kina

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

En dramatisk historia

Avsnitt 1 av 8

Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. Inget land har gått så snabbt från fattigdom till välstånd som Kina. Hur var det möjligt och vad hände på vägen?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Allting har ett pris

Avsnitt 2 av 8

Klyftorna mellan rika och fattiga i Kina hotar inte bara den enskildes överlevnad, utan även tillväxten och hela samhället. Professor Zhou Dunren säger att "Allting har ett pris" och menar att det kinesiska välståndet betalas av dem som inte får ta del av den. Hundratals miljoner kineser har lämnat fattigdomen, men fortfarande lever lika många som fattiga bönder på landsbygden.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Makten och folket

Avsnitt 3 av 8

Om hur Kinas styrs och hur det kinesiska folket kommer till tals. Hur förhåller sig det styrande kommunistpartiet till de ökande protestaktionerna? Det blir allt svårare att förena social rättvisa och marknadsekonomi. Vanligaste protesten gäller konfiskering av jord. Möte med företrädare för olika politiska riktningar. Är miljontals kinesiska bloggare en tillgång eller en risk?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Mer än halva himlen

Avsnitt 4 av 8

Kinas kvinnor lämnar fattigdomen på landsbygden. I takt med det ökande välståndet blir många kvinnor egna företagare. Wu Xing, som driver en skola i Peking för fattiga unga kvinnor från landsbygden, anser det bara finns ett sätt att ändra på kvinnors villkor och det är utbildning. Men Kina är också enda landet i världen där fler kvinnor än män begår självmord.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

En ny generation

Avsnitt 5 av 8

Kinas ungdomar arbetar och pluggar hårt för att ta över välståndet som föräldrarna byggt upp. Högskoleproven är så pressande att skolor erbjuder uppiggande intravenöst. 24-åriga Tian är från en fattig bergsby och har blivit en framgångsrik affärskvinna. Tians klassresa är en spegelbild av Kinas utveckling. Men de flesta som lämnat hembyn är lågavlönade migrantarbetare. Det är de som byggt det nya Kina.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Kultur för miljarder

Avsnitt 6 av 8

Kinas litteratur och dess blomstrande filmindustri. I Hengdiang byggs ett kinesiskt Hollywood. Möte med regissören Eva Jin. De kinesiska författarna brottas med censur. Tabu är massakern på Himmelska fridens torg och Det stora språnget. Yan Lianke har dock brutit mot förbudet i sin roman ”Fyra böcker.” Vi möter också den unga författarinnan Jiang Fangzhou.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Sol och vind men inget vatten

Avsnitt 7 av 8

Om Kinas stora miljöproblem och satsningar för att lösa dem. Tillväxten har svåra konsekvenser för Kinas miljö. Mer än hälften av Kinas vattendrag är förorenade, jordbruk och matproduktion slås ut. Men många kineser kämpar för miljön. Samtal med miljöaktivister. Kinas regering har ambitiösa miljömål och i Dezhou, Kinas solstad, blomstrar solindustrin.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Återkomsten

Avsnitt 8 av 8

Vad innebär det för omvärlden att Kina återtar sin roll som världsmakt? Om Kina fortsätter att utvecklas i samma takt blir man världens största ekonomi. Men vad vill Kina med sin ekonomiska och politiska styrka? Vi möter politiker, statsvetare och ekonomer från Afrika, USA och Europa som diskuterar Kinas avsikter.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Sveriges klimatmål efter Paris

Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen, berättar om sitt arbete och hur Sverige nu ska sänka koldioxidutsläppen. Han menar att nästa fas är svår, men att det nu finns en väldigt bra plattform att jobba ifrån. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Stora ord

Om ansvar med Helga

Helga Hjerling bor på Dalarö i Stockholms skärgård. Hon har aldrig flugit, källsorterar och intresserar sig för miljön. Vad menar Helga med ordet ansvar? Vad skulle hända om alla verkligen tog sitt ansvar? Hör också en dramatisering med skådespelarna David Hofvander, Agnes Sjölund, Jörgen Thorsson och Jan Ärfström.