Titta

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Om UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vatten blir en allt viktigare faktor när det gäller arkitektur och stadsplanering. Den globala uppvärmningen har skapat ett klimat där städer och samhällen måste vara beredda på att ta hand om allt större vattenmängder. Men hur ska det gå till? I ett antal föreläsningar diskuteras här framtidens utmaningar med arkitekter och forskare från vattennära städer som London, Seattle och Göteborg. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden : Ett översvämmat LondonDela
 1. God eftermiddag.
  Det är kul att vara i Göteborg-

 2. -och det är ett privilegium att få
  tala till er under denna konferens.

 3. Jag jobbar på Thames Water,
  som Per-Arne sa.

 4. Det är Storbritanniens
  största vattenbolag.

 5. Jag vill börja med
  att ge er ett sammanhang.

 6. Jag är stolt över
  att jobba på ett företag...

 7. Jag har jobbat där i 40 år nu, så...

 8. Ledsen...
  Jag har långt kvar till era 400, men...

 9. Jag är stolt över att jobba för ett
  företag som tar hållbarhet på allvar.

 10. För ett antal år sen insåg vi vikten
  av att reducera koldioxidutsläppen-

 11. -och satte upp ett mål,
  att reducera utsläppen med 34 %-

 12. -till år 2020
  jämfört med 1990 års nivåer.

 13. Ett högt ställt mål för ett vattenbolag.

 14. Några saker vi har gjort...
  De senaste åren har vi installerat-

 15. -solcellspaneler på många av våra
  byggnader runt i och kring London.

 16. De täcker för närvarande en yta
  motsvarande tio fotbollsplaner-

 17. -och producerar 3 500 mWh.
  Det är en sak vi har gjort.

 18. Och 16 % av vårt energibehov-

 19. -tillgodoses
  genom att elda biometangas-

 20. -som genereras
  under nedbrytning av bottenslam.

 21. Om man pratar projekt
  så har vi nyligen anmält oss-

 22. -till Infrastructure Carbon Review, ett
  kontrollorgan för infrastrukturprojekt-

 23. -för att se till att vi följer
  rådande hållbarhetspraxis.

 24. Innan jag fortsätter-

 25. -ska jag belysa problemet
  och prata lite om det.

 26. Som ni säkert ser är det här
  filmat från luften över London.

 27. Ni ser London Eye och parlamentet-

 28. -och om vi zoomar in på en plats
  längs floden ser ni snart nånting...

 29. En välbekant syn i städer
  i Europa och runt om i världen.

 30. Problemet med att kombinerade avlopp
  svämmar över och rinner ut i floden.

 31. Det här är i Chelsea,
  och man ser hur det påverkar floden-

 32. -fisken och vattenmiljön.
  Det är ett problem i många städer.

 33. Här är de viktigaste punkterna
  jag ska ta upp i dag.

 34. Behovet av projektet,
  det föreslagna projektets omfattning-

 35. -ansökan om tillstånd för genomförandet
  - m.a.o. ett bygglov-

 36. -och våra mål
  för vad vi vill lämna efter oss.

 37. Ordet hållbarhet förekommer inte
  på den här bilden-

 38. -men det finns i allt vi gör.

 39. Det är en del av vår kultur.
  450 personer arbetar i projektteamet-

 40. -och det är en del
  av vårt dagliga arbete.

 41. Presentationen förlorar sin slagkraft-

 42. -om jag inte förklarar vårt problem,
  för om man inte förstår problemet-

 43. -kan det vara
  svårt att förstå lösningen.

 44. Londons upptagningsområde
  har avvattnats i hundratusentals år-

 45. -av ett antal biflöden
  som på bilden ses som blå linjer-

 46. -som rinner ut i Themsen.

 47. Och under de senaste 300 åren-

 48. -har majoriteten av dessa biflöden
  byggts in på nåt sätt-

 49. -i kulvertar
  av antingen tegel eller betong.

 50. Vattnet leddes därigenom för att man
  skulle kunna bygga vid sidan om dem-

 51. -och ibland även ovanpå dem.

 52. Det pågick länge, och var en del av
  Londons naturliga dräneringssystem.

 53. Det var först runt 1830
  som det blev ett problem.

 54. Kees talade tidigare om att vi inte ska
  upprepa våra föregångares misstag-

 55. -men enligt
  ett parlamentsbeslut från 1830-

 56. -blev det tillåtet
  att släppa ut avloppsvatten-

 57. -i detta system, som ju var avsett
  för regnvatten och markdränering.

 58. Man anar ju hur det gick. London
  växte snabbt i början på 1800-talet-

 59. -och efter 1830 såg det allt mörkare ut
  för situationen i floden.

 60. Floden blev alldeles svart, och det
  ledde till en berömd händelse år 1858-

 61. -som kallades "Den stora stanken",
  då floden luktade så illa-

 62. -att parlamentet inte längre stod ut-

 63. -utan fick flytta till Oxford
  i några år.

 64. Men det fungerade som en katalysator.
  Som folk har nämnt tidigare-

 65. -behövs ibland en katalysator
  för att nåt ska hända-

 66. -och det här blev katalysatorn
  som fick sir Joseph Bazalgette-

 67. -att bygga de uppfångande kloakerna,
  vars uppgift antyds av namnet.

 68. De fångade upp kloakvattnet
  innan det nådde floden.

 69. De byggdes under kulvertarna,
  som man gjorde hål i.

 70. Avloppsvattnet
  leddes ner i kloakerna och vidare-

 71. -till östra London,
  till höger på bilden.

 72. Där förvarades det i balanstankar innan
  det spolades ut med lågvattnet.

 73. Det var lite om historien
  bakom Londons avloppssystem-

 74. -och hur det har utvecklats
  genom århundradena.

 75. Poängen är att sir Joseph Bazalgette
  byggde systemet på 1860-talet-

 76. -och det utgör fortfarande ryggraden
  i Londons avloppssystem.

 77. Det är den stora poängen.

 78. Sir Joseph Bazalgette var en
  mycket visionär, viktoriansk ingenjör-

 79. -och 1860 bodde det
  runt två miljoner människor i London.

 80. Han ville bygga ett system
  för fyra miljoner människor-

 81. -och i dag bor det
  runt åtta miljoner människor i London.

 82. Man uppskattar att London kommer att ha
  ytterligare en miljon invånare 2030.

 83. Så man behöver inte ha
  en särskilt vild fantasi-

 84. -för att förstå varför kloakvattnet
  rinner ut som det gjorde på videon.

 85. Så ett genomsnittligt år-

 86. -rinner 39 miljoner ton avloppsvatten
  ut i Themsen.

 87. I fjol regnade det mer än vanligt,
  och då var det 55 ton avloppsvatten-

 88. -som släpptes ut i floden, och det
  sker i genomsnitt en gång i veckan.

 89. Man har känt till det här problemet
  i flera år.

 90. År 2000 skapades gruppen Thames Tideway
  Strategic Study Group-

 91. -och de fick uppgiften
  att definiera problemet-

 92. -och hitta ett antal lösningar
  som skulle kunna lösa problemet.

 93. Här ser vi "Åtgärder före avlopp",
  med bl.a. hållbara dräneringssystem.

 94. Jag vill bara säga att vi
  stöder hållbara dräneringssystem-

 95. -våra egna policybeslut
  och Londons planbeslut-

 96. -och när det gäller alla nya byggnader-

 97. -så inser vi vikten av att skilja
  på avloppsvatten och regnvatten.

 98. Vi planerar just nu en del försök,
  som Richard nämnde tidigare-

 99. -i Counter's Creek i London.

 100. Den största anledningen till
  att det alternativet är överkryssat-

 101. -är storleken på problemet i London-

 102. -och mängden
  blandat avlopp som skapas-

 103. -när vi får mer än två millimeter regn.

 104. Problemets storlek ställer till det, men
  även befolkningstätheten i London-

 105. -och då tänker jag särskilt på bostads-
  bebyggelsen i bl.a. västra London.

 106. Och vad gäller den lösningen-

 107. -så är det svårare i en stad med
  sediment av lera och mättad sand-

 108. -eftersom vattnet inte sjunker undan.

 109. Och på grund av Londons storlek
  och storleken på problemet-

 110. -hade det blivit väldigt dyrt.

 111. Vi uppskattade kostnaden för den här
  lösningen till runt 13 miljarder pund-

 112. -och störningarna skulle bli enorma-

 113. -för man skulle behöva gräva upp många
  av Londons gator.

 114. Den andra lösningen-

 115. -var att titta på lokala förvarings-
  möjligheter och separeringsprocesser-

 116. -och möjligheten att bygga
  ett helt nytt avloppssystem.

 117. Men även det
  skulle kosta 13-14 miljarder pund.

 118. Det sista krysset var "På floden".
  Vi har ett antal båtar-

 119. -som vi skickar ut
  när avloppsvatten kommer ut i floden-

 120. -för att hjälpa till
  med syresättningen av floden.

 121. När mycket avloppsvatten
  har runnit ut-

 122. -försöker vi minska
  effekterna av syrebristen i floden.

 123. Vi har även båtar som tar upp allt skräp
  som följer med avloppsvattnet.

 124. Man skulle behöva hundratals båtar, man
  skulle bara behandla symptomen-

 125. -och det skulle inte ha nån effekt
  på flodens vattenkvalitet.

 126. Det är därför
  det alternativet är överkryssat.

 127. Alternativet som återstår
  är "Fånga upp överflödet".

 128. Det är det förslaget vi föreslår, och
  plankommissionen har godkänt det.

 129. Det är ett bortforslingssystem
  baserat på tunneln som vi föreslår.

 130. Det jag vill betona med den här bilden
  är att vi under beslutsprocessen-

 131. -använde ett holistiskt perspektiv
  ur hållbarhetssynpunkt-

 132. -och beaktade miljöaspekter samt
  ekonomiska och sociala aspekter.

 133. Och vi känner att det här
  är rätt lösning för London.

 134. Det innebär inte att det måste vara
  rätt lösning för alla städer.

 135. När man bygger nya städer
  och nya områden-

 136. -är det naturligtvis viktigt att
  separera avloppsvatten och regnvatten.

 137. Det är viktigt.
  Och om man har gott om mark...

 138. I Göteborg verkar ni inte vara
  lika trångbodda som vi är i London-

 139. -och har man mycket öppna ytor så har
  man tillgång till flera alternativ-

 140. -vad gäller hållbara dräneringssystem.

 141. Det finns tre aspekter att tänka på
  när det gäller dessa förbättringar.

 142. Till att börja med måste vi förbättra
  Londons fem reningsverk.

 143. De är de orangea prickarna på bilden.
  Jag ska inte räkna upp dem.

 144. Nästa steg var att bygga Lee-tunneln-

 145. -en sju kilometer lång tunnel
  från pumpstationen i Abbey Mills-

 146. -till reningsverket i Beckton.

 147. Tunneln är 7,2 meter i diameter
  och sju kilometer lång.

 148. Den sista biten i pusslet
  är att bygga tunneln under Themsen-

 149. -från Acton till Abbey Mills,
  där den går ihop med Lee-tunneln.

 150. Den har samma diameter, ligger
  på samma nivå vid Abbey Mills-

 151. -och har samma självfallsvinkel.

 152. Abbey Mills
  ligger nära Olympiaparken.

 153. Resultatet när vi har...

 154. Förlåt, det gick lite snabbt där.

 155. När vi har byggt reningsverket
  vid Lee-tunneln-

 156. -kommer vi att reducera utsläppen
  i floden Lee-

 157. -även från en del reningsverk.

 158. Men först
  med tunneln under Themsen...

 159. Här ser vi de stora
  utsläppsplatserna längs floden-

 160. -och när vi har byggt tunneln
  under Themsen...

 161. ...så ser man hur mycket utsläppen
  minskar. När den tunneln är klar-

 162. -kommer vi att fånga upp
  95 % av dagens utsläpp.

 163. Angående den föreslagna dragningen och
  byggarbetsplatserna-

 164. -vill jag bara säga att kostnaden
  beräknas till 4,2 miljarder pund.

 165. Det är ungefär 46 miljarder kronor.

 166. Så det är ett kostsamt projekt. Per-Arne
  nämnde-

 167. -att det är Europas största privat
  finansierade infrastrukturprojekt.

 168. Så det är ett stort projekt.

 169. De gula prickarna är de tre
  stora borrplatserna som behövs.

 170. Från nummer elva i mitten borrar vi
  västerut mot sjuan, i Hammersmith-

 171. -och från nummer elva i Southwark borrar
  vi öster ut mot...

 172. Förlåt, elvan är i Battersea,
  och vi borrar mot sjutton i Southwark-

 173. -och därifrån borrar vi till mottag-
  ningsplatserna i Acton och Abbey Mills.

 174. Då pratar vi om huvudtunneln,
  som har en diameter på 7,2 meter.

 175. Vi har även några mindre tunnlar som tar
  hand om andra utsläppsplatser.

 176. Vi kommer att ha
  sjutton uppfångningsschakt-

 177. -som byggs
  vid de existerande utsläppsplatserna-

 178. -för att fånga upp avloppsvattnet
  och föra ned det i huvudtunneln-

 179. -som forslar det vidare till Abbey Mills
  och reningsanläggningen i Beckton-

 180. -där det tas om hand.

 181. Som jag sa handlar det om 25 km tunnel
  med en diameter på 7,2 meter.

 182. Tunneln har ett självfall
  på en meter per 790 meter-

 183. -och har en volym
  på 1,6 miljoner kubikmeter.

 184. Så det är en stor tunnel. Det jag vill
  få fram här är problemets storlek.

 185. Det här är Lee- tunneln.
  Vi har borrat huvudtunneln.

 186. Föreställ er
  att ni står i den här tunneln-

 187. -där man får plats med tre
  dubbeldäckarbussar bredvid varandra.

 188. När Lee-tunneln har anslutits
  till tunneln under Themsen-

 189. -kan man gå därifrån i 32 kilometer.

 190. Det hjälper en att förstå-

 191. -hur mycket
  avloppsvatten vi måste hantera-

 192. -nämligen 1,6 miljoner kubikmeter.

 193. Om tunneln var klar i dag
  skulle den fyllas helt och hållet-

 194. -sju gånger om året. Den skulle
  fyllas delvis en gång i veckan-

 195. -men helt och hållet sju gånger per år.

 196. Så det är storleken på vårt problem.

 197. Jag ska inte prata om att den
  passerar hela Londons geologi-

 198. -från borrplatserna i mitten
  och de två mottagningsplatserna.

 199. Som mest är den nere
  på 65 meter djup.

 200. Föreställ er att ni står på taket
  på ett hus med 22 våningar.

 201. Så långt ner går tunneln,
  så den är djup.

 202. Den passerar nästan hela Londons
  infrastruktur och 45 andra tunnlar.

 203. Vi tog in många synpunkter på projektet.
  Jag har några prickar här.

 204. I den första fasen skrev vi
  till en tredjedels miljon Londonbor.

 205. Det var intressant. Jag lärde mig
  att inte ha mitt namn på breven.

 206. Ett tips:
  Låt nån annan sätta sitt namn på det.

 207. Man får mycket post, och vänner
  man inte visste att man behövde.

 208. Vi hade en bred samrådsprocess,
  som varade i 30 månader.

 209. Vi skickade ut våra provisoriska planer-

 210. -vi lyssnade på folk och ändrade
  på våra planer om det gick.

 211. Sen inleddes en andra samrådsfas.

 212. En nyckelfråga
  där var hållbarhet och miljö-

 213. -och vi lyssnade på vad folk sa,
  och en viktig synpunkt som vi fick-

 214. -var att vi skulle använda floden
  som transportled, inte Londons vägar.

 215. Vi skulle inte göra försämra Londons
  luftkvalitet mer än nödvändigt-

 216. -för det är redan ett problem,
  och vi skulle inte störa folk-

 217. -genom att blockera vägarna så att
  folk inte kommer till skola och jobb.

 218. Under de senaste 6,5 åren-

 219. -har vi aldrig vägrat ge nån
  en genomgång av projektet.

 220. Vidare till bygglovet.

 221. Som sagt är det den största bygg-
  lovsansökan nånsin i Storbritannien.

 222. Infrastrukturprojekt av nationell
  betydelse lyder under 2008 års planlag.

 223. Vår ansökan
  bestod av 125 000 sidor totalt.

 224. Ett stort dokument, alltså.

 225. Ansökan behandlades i ett halvår,
  och man höll 45 utfrågningar.

 226. Som en del av ansökan lämnade vi
  in en hållbarhetsredogörelse-

 227. -och en 25 000 sidor lång
  miljöredogörelse.

 228. Många analyser av vår miljöpåverkan och
  vilka åtgärder vi kunde vidta.

 229. Jag nämnde transportfrågan nyss.

 230. Den goda nyheten är att vi
  har lyckats övertyga flertalet experter.

 231. Miljöbyrån, olika myndigheter
  som hanterar miljöfrågor-

 232. -och själva regeringen,
  och vi har fått ett bygglov-

 233. -som gör att vi kan sätta igång.
  Vi har nog inte övertygat Richard än-

 234. -men det får Richard förklara sen.

 235. Vi har tagit fram ett dokument med
  mål för arvet vi vill lämna efter oss.

 236. Det handlar om
  hur vi maximerar chansen-

 237. -att skapa gynnsamma bieffekter
  med projektet.

 238. Det handlar framför allt om miljöfrågor
  och ekonomiska och sociala frågor.

 239. Vattenkvaliteten i floden kommer
  naturligtvis att förbättras avsevärt-

 240. -och vi ska minimera
  vår negativa påverkan på luftkvaliteten.

 241. Men även biologisk mångfald och bättre
  vandringsvägar för fiskarna.

 242. Hälsa och säkerhet är viktigt.

 243. Vi har en nollvision,
  som är väldigt viktig för oss-

 244. -och vi vill höja ribban för hälsa och
  säkerhet i stora infrastrukturprojekt.

 245. Projektet kommer att ge
  Londons ekonomi en ordentlig skjuts-

 246. -och när det är som störst
  kommer det att skapa 9 350 jobb.

 247. Vad gäller människor
  är vårt mål att göra London...

 248. På grund av flodens skick har man vänt
  blickarna åt andra hållet-

 249. -och vårt mål är att få folk
  att se fördelarna med floden-

 250. -så att vi
  vänder ansiktet mot floden igen.

 251. Vi vill att folk ska njuta av floden
  och fritidsaktiviteterna den erbjuder.

 252. På flera ställen
  kommer vi att bygga ut i floden-

 253. -och där kommer vi att skapa offentliga
  utrymmen som folk kan utnyttja-

 254. -och njuta av floden.

 255. Några saker när det gäller
  arvet vi vill lämna efter oss...

 256. Det här är Blackfriars,
  nära Westminster.

 257. Man ser hur det ser ut nu
  och hur det kommer att se ut-

 258. -och hur vi kan göra platsen till
  ett ställe som folk kan glädjas åt.

 259. Och njuta av floden. Man ser hela vägen
  till parlamentet, London Eye-

 260. -och Canary Wharf.

 261. Det här är en park i Tower Hamlets.

 262. Vi måste fånga upp avloppsvattnet
  antingen i parken eller vid stranden-

 263. -och här ser man hur vi
  har utökat det offentliga utrymmet-

 264. -och sammanfogat det med parken.
  Vi kommer att bygga ut parken-

 265. -för att ge folk en möjlighet
  att använda den-

 266. -och komma närmare floden.

 267. Vad gäller planeringen...
  Vi har som sagt fått vårt bygglov-

 268. -och vi håller på att bilda
  ett separat företag-

 269. -som ska finansiera och genomföra
  projektet. Så det jobbar vi på nu.

 270. Vi ska utse en huvudentreprenör
  till nästa sommar-

 271. -och de kommer
  att anlita byggföretagen-

 272. -vars bud vi nu utvärderar.

 273. Bygget inleds i början av 2016-

 274. -och projektet ska vara färdigt år 2023.

 275. Jag har försökt beskriva
  projektets behov och omfattning.

 276. Jag har förklarat planeringsprocessen
  och vikten av att ta in åsikter utifrån.

 277. Jag har pratat om att vi har fått
  bygglov, och nu kan sätta igång-

 278. -och jag har pratat lite om vårt arv
  och en del positiva bieffekter.

 279. Det jag har försökt förklara är att det
  inte är rätt lösning för alla städer-

 280. -men förhoppningsvis förstår ni varför
  vi har gjort det här valet för London.

 281. Vi tror att vi genom att anta en
  helhetssyn på hållbarhetsfrågan-

 282. -med miljö, ekonomi och sociala
  faktorer, har gjort rätt val för London.

 283. Tack så mycket.

 284. Tack, Phil.

 285. Jag börjar med en fråga.

 286. Jag undrar över
  vilket ansvar Thames Water har.

 287. Du pratade
  om strandområden och parker-

 288. -som ni ska planera och bygga.

 289. Hör det till uppgiften?

 290. Det är vi som kommer att bygga dem-

 291. -men Thames Water är inte ett företag
  som tar hand om parker.

 292. Vi kommer att ge de respektive
  stadsdelarna en klumpsumma-

 293. -och så får de sköta
  det långsiktiga underhållet.

 294. Okej. - Några frågor till Phil?

 295. Lykke var nog först.

 296. Lykke Leonardsen
  från Köpenhamns stad.

 297. Jag vill återvända till bilden med de
  röda kryssen och ett grönt alternativ.

 298. Du framställde det
  som om det var antingen eller.

 299. Kan man inte göra både och?
  Kan man inte göra tunneln mindre-

 300. -om man kombinerar olika alternativ?
  Måste det vara antingen eller?

 301. Nej, det måste inte vara varken eller-

 302. -och en tunnellösning och hållbara
  dräneringssystem är inte oförenliga.

 303. Du har rätt i
  att man måste göra både och-

 304. -och det är därför jag nämnde
  det vi gör vid Counter's Creek.

 305. Så vi installerar även
  hållbara dräneringssystem-

 306. -för även om vi för närvarande
  har ett enormt problem-

 307. -på grund av allt avloppsvatten
  vi måste hantera-

 308. -så måste vi på längre sikt
  se till att ny bebyggelse-

 309. -har separata system
  för avloppsvatten och regnvatten.

 310. Och där det är möjligt
  ser vi till att regnvattnet-

 311. -förs ut i ett vattendrag,
  så att det inte bidrar till problemet.

 312. Och då måste vi även se till
  att lösningen vi väljer varar längre-

 313. -för att framtidssäkra den.
  För vi vill inte bidra till problemet.

 314. Så det är nåt vi måste göra
  när vi bygger nytt.

 315. Vi kan nog inte minska storleken
  på tunneln vi bygger nu-

 316. -med tanke på
  alla gamla hus vi har i London.

 317. Men ja, båda lösningarna krävs.

 318. Claes Johansson, politiker i Göteborg.

 319. Vad händer i slutet av tunneln?
  Finns det en reningsanläggning där-

 320. -som kan ta hand om allt vatten?

 321. Ja. Mina presentationer
  brukar vara lite längre-

 322. -och då pratar jag även
  om reningsverken.

 323. Vi har just uppgraderat fem anläggningar
  för 675 miljoner pund-

 324. -och anläggningen i Beckton,
  som tar emot flödet från tunnlarna-

 325. -har fått sin kapacitet ökad med 60 %.

 326. Från 17 kubikmeter per sekund
  till 27 kubikmeter.

 327. Man pumpar upp... Tunneln är hela
  75 meter djup när den når Beckton-

 328. -och där pumpas vattnet upp och renas
  innan det släpps ut i floden.

 329. Fler frågor?

 330. Ja?

 331. Tack. En fråga om vattenreningen.

 332. Jag imponerades när jag gjorde
  en bedömning av Hamburg-

 333. -där man har ett enormt reningsverk som
  genererar mycket metangas-

 334. -och hela avskiljningsprocessen
  är energineutral.

 335. Så investeringen har gett utdelning. Man
  har inte näringsåtervinning ännu-

 336. -men det har man i Amsterdam.

 337. Har ni planer på att bygga
  ett sånt avancerat reningsverk-

 338. -där man även
  kan bidra till koldioxidmålet?

 339. För metangas är ju ett stort problem.

 340. Gör ni det i London?

 341. Till att börja med
  är Beckton och Hamburg-

 342. -Europas största reningsverk,
  så de har mycket gemensamt.

 343. Vi gör allt vi kan för att återvinna
  så mycket energi som möjligt-

 344. -för att vara
  så koldioxidneutrala som möjligt.

 345. Det finns ett exempel i Storbritannien-

 346. -där ett vattenbolag i södra England-

 347. -har byggt
  ett energineutralt reningsverk.

 348. Så det går att göra,
  och vår första prioritet-

 349. -var att bygga ut reningskapaciteten-

 350. -men vi har flera projekt,
  bland annat med termisk hydrolys-

 351. -som kommer att öka
  Becktons självförsörjning av energi.

 352. Det är planen. Men vi är inte
  framme vid näringsåtervinning ännu.

 353. Ni är på god väg. Tack.

 354. En sista fråga?

 355. Det sitter några från Malmö i publiken.

 356. De planerar en liknande tunnel.

 357. Fast lite mindre och lite billigare.
  Men ändå dyr.

 358. Vad skulle du ge dem för råd?

 359. Vad ska man göra respektive undvika?

 360. -Vilket stadium är arbetet i?
  -Ett tidigt stadium.

 361. Som damen från Köpenhamn sa-

 362. -skulle mitt råd bli att satsa mycket
  på hållbara dräneringssystem-

 363. -för de alternativen måste kombineras.

 364. Ett av våra misstag... Om man
  helt inriktar sig på en tunnellösning-

 365. -så stöter man bort de som
  stöder hållbara dräneringssystem.

 366. Så det är nog ett av våra misstag.

 367. Man ska vara säker på att man har en
  hållbar lösning, vilket ni säkert har-

 368. -och det är viktigt
  att man pratar med folk om projektet.

 369. Att man anordnar möten
  för allmänheten och så vidare.

 370. För i slutändan... Jag vet inte
  var Malmös tunnel ska byggas-

 371. -men i en stadsmiljö-

 372. -måste man övertyga intressenterna om
  att projektet verkligen behövs.

 373. Man kommer ju att arbeta
  där många av dem bor-

 374. -så man måste lyssna på folks far- hågor
  och ta med dem i beräkningen.

 375. Det gäller att göra allt man kan
  för att få folk att förstå vad man gör-

 376. -vad de betalar för, och att man tänker
  göra allt för att minimera besvären.

 377. Det skulle vara mina råd.

 378. -Nöjda?
  -Mycket.

 379. -Tack, Chris. Phil, menar jag. Förlåt.
  -Ingen fara.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett översvämmat London

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Miljoner ton avfall rinner ut i floden Themsen varje år. Storstaden London har stora problem med ett överbelastat system för att hantera vatten och avlopp. Det berättar Phil Stride som är projektchef för Thames Tideway Tunnel, det största privatfinansierade projektet i Europa för att balansera avlopp och vattenmängder som behövs för att skapa en miljövänligare stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, London, Meteorologi, Naturvetenskap, Vattenbyggnad
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Det nya Göteborg

Björn Siesjö, stadsarkitekt, talar om Göteborgs utveckling som hållbar stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Att bygga för stormen

Sander Schuur från White Architects berättar om arbetet med att skapa en urban social plats i Arverne East längs havslinjen Queens, New York - ett område som är känsligt för stormar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Domen över Dordrecht

Orkanen Katrina fungerade som en väckarklocka för hela Holland, berättar Ellen Kelder i denna föreläsning. Hon arbetar med en beredskapsplan för översvämningar i staden Dordrecht. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vattnet som globalt hot

Föreläsning med Kees van Leeuwen, vattenforskare från Holland, som menar att en bra stad är en stad som har gott om pengar att satsa vatteninfrastrukturen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Ett översvämmat London

Phil Stride, projektchef för Thames Tideway Tunnel, berättar om Londons stora problem med att hantera vatten och avlopp. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Den urbana idén om vatten

Idén om den smarta framtidsstaden saknar ofta ett vattenperspektiv, menar Richard Ashley, professor vid Sheffields universitet. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Två städer en utmaning

Hur skapar man en stad som är lika tilltalande i regn som i sol? Steve Moddemeyer arbetar med just den utmaningen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Hamburgs Blå Nätverk

Hamburg står inför stora utmaningar för att staden ska kunna hantera allt regnvatten i de pågående klimatförändringarna. Föreläsning med Elke Kruse, landskapsarkitekt på universitetet i Hafen City. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En världsledande stadsdel

Greg Morrison, professor vid Chalmers universitet, berättar hur Johanneberg i Göteborg ska bli en av världens mest resurseffektiva stadsdelar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En klimatkatastrof i Köpenhamn

Hur förbereder man sig för en framtid med tvära kast i klimatet? Föreläsning med Lykke Leonardsen, chef för klimatenheten i Köpenhamns stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Så blir Sverige första fossilfria landet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) berättar om regeringens satsningar på miljön. Hon har bland annat gett ökade anslag till järnvägen, laddsamordningarna ska byggas ut och en fossilfri fordonsflotta ska införas. Åsa Romson utfrågas av klimatdebattören Maria Wetterstrand och den liberala debattören Mattias Svensson. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015

Under Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst 2015 presenteras en rad intressanta och aktuella framsteg inom forskningen. Björn O Nilsson, vd IVA, berättar och samtalar med Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Inspelat den 23 oktober 2015 på Konserthuset i Stockholm. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.