Titta

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Om UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vatten blir en allt viktigare faktor när det gäller arkitektur och stadsplanering. Den globala uppvärmningen har skapat ett klimat där städer och samhällen måste vara beredda på att ta hand om allt större vattenmängder. Men hur ska det gå till? I ett antal föreläsningar diskuteras här framtidens utmaningar med arkitekter och forskare från vattennära städer som London, Seattle och Göteborg. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden : Domen över DordrechtDela
 1. Det är en ära att få berätta om vår
  vattenanpassningsstrategi i Dordrecht.

 2. Jag ska bara hitta...

 3. Jag har arbetat i 13 år i Dordrecht. När
  vi började fanns det ingen vattenpolicy.

 4. I Nederländerna ansvarar städerna för
  avloppssystemet och fysisk planering-

 5. -men man samarbetade inte. Jag vill visa
  vad vi har byggt upp under 13 år.

 6. Det finns saker i vår strategi
  som vi kan ta lärdom av.

 7. Jag ger en bakgrund-

 8. -och sen berättar jag om
  staden i vattnet och vattnet i staden.

 9. Dordrecht
  är den äldsta staden i Holland.

 10. Den är intressant. År 2020 har den haft
  sina stadsprivilegier i 800 år-

 11. -så vi firar
  ett år tidigare än Göteborg.

 12. Kanske kan vi lära oss något av
  hur de planerar sitt firande.

 13. Det är den äldsta staden-

 14. -och fram till år 1421 var den också
  Hollands mest betydelsefulla stad.

 15. Vi hade nämligen
  även stapelrättigheter.

 16. Alla fartyg som passerade Dordrecht var
  tvungna att sälja sina varor där-

 17. -och vi levde gott på skatteintäkterna,
  så Dordrecht var en rik stad-

 18. -och därför inflytelserik.

 19. Men 1421 var det en stor översvämning,
  och vi förlorade mycket.

 20. På bilden längst upp till höger ser ni
  att det fanns en mur runt staden-

 21. -så själva staden klarade sig,
  men baklandet var borta.

 22. Maten - lantbruket - är borta.

 23. Och här ser ni att fartygen
  kunde ta en annan väg-

 24. -så inkomsterna var borta. Vi förlorade
  vår ställning och tvingades köpa mat.

 25. Vi fick aldrig samma ställning igen.

 26. Det är viktigt
  att vi som bor i Dordrecht vet-

 27. -att vatten är en tillgång
  men också ett hot.

 28. Som ni ser på bilderna
  har vi tagit tillbaka landytor.

 29. Här ser ni Dordrecht i dag.
  Det är en ö.

 30. Längst upp ser ni staden, och på
  den södra delen är det enbart jordbruk.

 31. 26 procent av Nederländerna ligger under
  havsnivån - även Dordrecht.

 32. Här ser ni var staden är belägen.

 33. Den ligger 25 kilometer inåt land
  från Rotterdam.

 34. Om man kommer med båt
  passerar man först Rotterdam.

 35. Det är intressant att staden påverkas
  både av en flods utlopp och av havet.

 36. Högt flodvatten orsakar problem,
  och stormfloder orsakar problem.

 37. Tidvattnet påverkar, vilket kan vara
  intressant för den fysiska planeringen.

 38. Här ser ni vattnet i staden
  och staden i vattnet.

 39. Vi skiljer på det eftersom
  olika offentliga organ är ansvariga.

 40. För staden i vattnet
  gör inte Dordrechts stad mycket.

 41. Man sköter den fysiska planeringen, men
  där händer inte så mycket.

 42. Beträffande vattnet i staden sköter man
  avloppssystemet och dagvattnet.

 43. För staden i vattnet
  är floden och havet statens ansvar.

 44. Så olika organ är ansvariga.

 45. Jag vill säga något om staden i vattnet-

 46. -den äldsta delen,
  som klarade översvämningen 1421.

 47. Den är mycket vacker
  med tusen kulturminnesmärkta hus.

 48. Folk uppskattar verkligen att bo där,
  men det blir översvämning-

 49. -i genomsnitt en gång vart femte år-

 50. -men nu har det hänt tre år i rad.

 51. Det hände för tre veckor sedan.

 52. Bilderna längst ner är tagna då.

 53. Vi vill veta
  vad folk tycker om det här.

 54. Om det här händer allt oftare
  kommer de att flytta då?

 55. Vi frågade dem var deras gräns
  för översvämningar går.

 56. Två gånger per år var acceptabelt.
  "När flyttar ni?" - "Vi flyttar aldrig!"

 57. Det är svårt för oss att se var gränsen
  går. När skulle folk flytta därifrån?

 58. Det är viktigt att veta att de som bor
  utanför de primära skyddsbarriärerna-

 59. -måste skydda sina tillhörigheter
  själva. Det är inte stadens ansvar.

 60. Det enda som Dordrechts stad gör
  är att förvarna dem-

 61. -och vi tillhandahåller sandsäckar,
  men de måste själva hämta dem.

 62. Om vi ansvarar för det
  riskerar vi att få betala skadestånd.

 63. Vi gör så mycket som möjligt-

 64. -utan att ta över ansvaret
  och riskera skadeståndskrav.

 65. Det är knepigt,
  för vi vill ju att folk ska bo där.

 66. Byggnaderna bör vårdas av folk som bor
  där, så det är en intressant fråga.

 67. Vi samarbetar med invånarna,
  som inte ger upp i första taget.

 68. Staden har ju funnits i 800 år,
  och man har anpassat sig.

 69. Vår stadspromenad på temat översvämning
  är mycket populär.

 70. Jag såg den här teckningen
  i en nationell tidning.

 71. JA, HÄR SVÄMMAR DET ÖVER,
  TURISTBYRÅN KAN BERÄTTA MER

 72. Vi försöker
  att uppmärksamma det här problemet.

 73. Det fungerar. Det är så här vi gör:

 74. Vi berättar om både de bra
  och de dåliga sidorna i nyheterna.

 75. Jag ska berätta om något annat
  som rör staden i vattnet.

 76. Det här började år 2000...

 77. Klimatförändringarna gjorde
  att man tog fram en vattenplan.

 78. Vattennämnden,
  som ansvarar för dagvattnet-

 79. -och Dordrechts stad,
  med ansvar för avloppssystemet-

 80. -skulle samarbeta för ökad effektivitet.
  Det var tanken.

 81. Det här var nytt, så vi ville göra det
  grundligt och engagera invånarna-

 82. -och fråga vad de ville med vattnet.

 83. Det tog tre år att ta fram planen.

 84. Det första året ställde vi frågor.

 85. Staden består av tre distrikt
  med fyra bostadsområden i varje.

 86. Vi satte oss ned
  med invånarna i distrikten-

 87. -och frågade dem
  om deras tankar om vattnet.

 88. Det luktade, de såg döda fiskar
  och de gillade inte växten andmat.

 89. Men de sa även: "Vi vill ha en kanotled,
  vi vill kunna åka skridskor på vintern."

 90. Vi antecknade allt och undrade
  hur vi skulle kunna hantera det.

 91. Klimatfrågan hade hamnat i fokus, så vi
  visste redan att något måste göras.

 92. Det var mer eller mindre lagstadgat,
  så vi måste ordna mer plats för vattnet.

 93. Hur skulle vi kunna förena invånarnas
  önskningar med de nya kraven?

 94. De var mycket engagerade
  och satte sig in i det här.

 95. Efter tre år...

 96. Vi hade en lista med deras namn
  och skickade mötesprotokollen till dem.

 97. Vi sa: "De som har medverkat
  är vattenambassadörer."

 98. Vi hade 800 vattenambassadörer
  när vi var färdiga.

 99. Det gick ganska enkelt
  att ordna mer plats för vatten.

 100. Det fanns redan planer på en ekologisk
  zon. Det var främst en grön zon.

 101. Ni ser det i den blå cirkeln här.

 102. Vi ville göra det mer blått,
  så vi tillförde mer blått.

 103. Vi ville se till att vattnet i staden
  kunde komma dit.

 104. Det fanns en barriär-

 105. -men järnvägen
  gick under den barriären-

 106. -så vi kunde utnyttja det.
  Vi gjorde flera saker samtidigt.

 107. Nya och gamla investeringar samordnades.

 108. 2008 hade vi planerat alla platser
  där vattnet kunde ansamlas-

 109. -och de var klara året därpå,
  så vi var snabba.

 110. Invånarna var med och
  utformade staden, så det var speciellt.

 111. Det fanns en del pengar kvar-

 112. -så två gånger om året
  hade vi så kallade kampanjveckor.

 113. Vi bjöd in dem som hade deltagit
  när något nytt var på plats.

 114. Om en ny del av dammarna var klar-

 115. -bjöd vi in alla och firade invigningen.

 116. De gillade verkligen att åka kanot.
  Det finns en bild på det.

 117. Vi såg till att kanotisterna...

 118. Kanotisterna tog med sig sina kanoter-

 119. -och man ordnade tävlingar
  för skolbarnen.

 120. Det var mycket uppskattat. Alla de här
  sakerna gjorde verkligen skillnad.

 121. Folk fick ökad kunskap, och politikerna
  uppskattade att det fungerade så bra.

 122. Det var informellt
  och fungerade mycket bra.

 123. För oss
  var cyklonen Katrina intressant.

 124. Just Katrina blev verkligen en
  väckarklocka för hela Nederländerna.

 125. Tidningarna skrev:
  "Kan det här hända i Nederländerna?"

 126. "Ja, och då ligger Dordrecht sämst till.
  Det är den mest sårbara staden."

 127. Om det står så i tidningarna
  tänkte vi att vi måste göra något.

 128. Då startade vi det här projektet.
  Staden var inte initiativtagare-

 129. -utan Chris Zevenbergen,
  som är professor vid UNESCO-IHE-

 130. -som är FN:s vatteninstitut.

 131. Han föreslog att vattennämnden
  i Dordrecht skulle starta projektet.

 132. Hur kan vi lösa problemen
  som finns på ön?

 133. Hur hanterar vi den ökade
  översvämningsrisken?

 134. Vi började med tre-

 135. -men efter några år fick vi med oss
  alla offentliga organ.

 136. Staten deltar
  och regionen - provinsen-

 137. -men också säkerhetsregionen,
  vattennämnden och staden.

 138. Så fem offentliga organ har arbetat-

 139. -nästan från 2005 fram till i dag med
  samarbetspartners från akademin.

 140. Det är UNESCI-IHE
  och även Delfts tekniska universitet-

 141. -Deltares,
  och i dag är det fler universitet.

 142. Det kunskaps- och handlings- samarbetet
  har varit till stor hjälp.

 143. Nu finns vi med
  i olika vetenskapliga forum.

 144. Forskarna som studerar staden
  har gjort Dordrecht känt där.

 145. Olika offentliga organ använder våra
  erfarenheter när de tar fram en policy.

 146. Dordrecht
  är välkänt hos olika offentliga organ.

 147. Det här är också intressant
  för stadens politiker-

 148. -för MARE-projektet och vårt lokala
  projekt är EU-finansierade projekt.

 149. Det gillar politiker.

 150. För oss är det intressant att ha det här
  kunskaps- och handlingssamarbetet-

 151. -och att lära sig av andra städer
  är verkligen mycket intressant.

 152. Ett annat exempel på vad vi har lärt oss
  när det gäller staden i vattnet:

 153. Det här är förstås
  utanför de primära skyddsbarriärerna.

 154. Området är i förändring. Det
  var lastkajer här för 10-15 år sen.

 155. Man planerar att bygga bostäder där.

 156. Inom ramen för kunskapssamarbetet
  analyserades vårt vattensystem.

 157. Det var intressant. Vi måste ju hantera
  vad som händer med vattensystemet.

 158. Vi har till exempel lärt oss...

 159. Man kan tro att det är farligt
  utanför de primära skyddsvallarna-

 160. -men vi ligger i slutet av flodmynningen
  så vattnet har en långsam hastighet.

 161. Havsvattnet kommer
  också med långsam hastighet.

 162. Även vid extrema förhållanden
  är hastigheten låg.

 163. Vattennivån höjs,
  men vattnet kommer inte snabbt.

 164. Det är intressant ur skadesynpunkt.
  Vattnet kan bli en del av stadsplanen.

 165. Till vänster ser ni att vattensystemet
  måste analyseras och skräddarsys.

 166. Hur ser det ut just där?

 167. Våra stadsplanerare
  är i hög grad inblandade.

 168. Man har fört en dialog
  och på så vis kommit på nya lösningar.

 169. Om det är något nytt
  som inte är tillåtet-

 170. -involverar vi politikerna, som
  ändrar föreskrifterna om det behövs.

 171. Våra vetenskapliga samarbetspartners
  kommer med nya metoder och idéer.

 172. Vi behöver en analys
  och kunskap om hur vi ska bygga.

 173. Vi arbetar tillsammans inom ramen för
  kunskaps- och handlingssamarbetet.

 174. Det går mycket snabbt.

 175. Här är ett exempel på
  vad vi har vunnit på det här.

 176. Stadswerven ligger
  nära det historiska hamnområdet.

 177. Folk gillar att bo där trots att
  det är vatten på kajen då och då.

 178. De uppskattar närheten till vattnet.

 179. Tanken var att vi skulle kunna
  njuta av tidvattnet-

 180. -och låta tidvattnet komma in
  då och då.

 181. Men vid extrema förhållanden
  får det förstås inte orsaka skador.

 182. Här är några exempel
  på hur man har byggt.

 183. Till vänster är förhållandena normala,
  till höger är det extrema förhållanden.

 184. Bilderna längst ner
  är tänkta att inspirera.

 185. Det här är ett resultat av
  kunskaps- och handlingssamarbetet.

 186. Det här är ett torg,
  som troligen kommer att se ut så här.

 187. Det är en referens till Markusplatsen.

 188. Man har kontrollerade förhållanden
  så att inte tidvattnet når byggnaderna.

 189. Det är ett exempel
  på kapacitetsbyggande i en stad.

 190. Våra stadsplanerare kan hantera
  vattenfrågorna mycket bra just nu.

 191. Jag ska ge ett annat exempel på
  vad vi har lärt oss.

 192. Det handlar om vattnet i staden.
  Här är området Wielwijk.

 193. Det byggdes på 1950-talet.
  För närvarande fungerar det inte.

 194. Husen har inte modern standard,
  och det finns sociala problem.

 195. Så var det redan 2008.

 196. Det finns en hel del pengar
  avsatta till området: statliga pengar-

 197. -pengar från bostadsbolagen-

 198. -och även pengar från staden.

 199. Vi kan faktiskt göra ganska mycket.

 200. Till vänster ser ni hur det är nu
  och till höger ser ni visionen-

 201. -som togs fram av projektet som jag
  berättade om - och av invånarna där.

 202. Vattenplanen var känd och de tyckte om
  den, så vattnet fanns redan med.

 203. Vi vattenrepresentanter
  behövde inte göra något.

 204. De kände till vattenplanen
  och använde den.

 205. De vill ha en cirkel med grönt
  på torget.

 206. Det är en del av det gröna stråket.

 207. De vill ha
  fler gröna rekreationsområden.

 208. Det vill ha den stora vägen utanför
  för att slippa buller och avgaser.

 209. Den här förändringen ville de ha
  redan innan vi kom med i bilden.

 210. Tillfartsvägen är mycket bullrig.

 211. Folk tog alltid bilen till
  det stora torget där man kan handla.

 212. Det är inte långt dit,
  men det är inte trevligt att gå.

 213. De ville ha den vägen
  utanför området i stället.

 214. Här ser ni hur den är utanför området
  och att man har inkluderat vatten.

 215. Det är en mycket kostsam investering,
  men invånarna ville ha det här-

 216. -och alla involverade parter
  var beredda att betala.

 217. Det här skedde utan vår medverkan.

 218. Vi tyckte att det var okej.

 219. När vi jobbade med vattnet i staden-

 220. -ville vi undersöka hur vattensystemet
  fungerade och kunde användas.

 221. Vi arbetade med brytpunkter
  och möjligheter.

 222. Det hinner jag inte förklara nu.

 223. Men det finns till exempel
  normer för avloppssystemet:

 224. Det får inte svämma över
  oftare än vartannat år.

 225. Med hjälp av en modell
  kan man se när det blir översvämning.

 226. Den vattenmängden
  hör ihop med en situation-

 227. -som kan vara
  mer eller mindre extrem.

 228. Man kan se när avloppssystemet inte
  uppfyller normen längre.

 229. Det är mycket intressant.

 230. Man kan se att om situationen är lugn
  kan avloppssystemet kanske fungera-

 231. -till år 2035.

 232. Med en extrem situation
  kanske det är vatten på gatan 2020.

 233. Man har ett tidsspann
  inom vilket man måste anpassa sig.

 234. Om tillfälle ges, som i Wielwijk,
  bör man ta chansen och anpassa sig.

 235. Det fanns redan planer för området.

 236. Avloppssystemet
  skulle kanske kunna fungera till 2030-

 237. -men man hade inte tittat på-

 238. -att extrema situationer
  skulle ge översvämning.

 239. Vi avrådde inte från investeringarna,
  för de var bra. De ville ha det här.

 240. Vi tänkte inte bara på klimat-
  anpassning. Investeringarna gjordes-

 241. -men de var inte nödvändiga
  för en klimatanpassning.

 242. Det är intressant att se hur man kan
  anpassa för extrema förhållanden.

 243. Vi tittat på vad vi kan göra.
  Det finns många olika lösningar.

 244. Här kan ni se, i den röda ringen-

 245. -att det vid extrema förhållanden
  blir vatten på gatan.

 246. Lösningen var enkel:
  De ville ha mer grönska på gatan-

 247. -så vi grävde ur den lite,
  om det regnar samlas vattnet där.

 248. Det kan ni se längst ner till höger.
  Vi kan hantera extrema förhållanden.

 249. Det här var vårt förslag.
  Det var det enda vi ändrade på-

 250. -så att man också
  klarar extrema förhållanden.

 251. Det är några saker
  som jag tycker är mycket intressanta:

 252. Att engagera dem som bor i området.

 253. De senaste tretton åren-

 254. -har de skaffat sig mycket kunskap
  och är mycket engagerade.

 255. År 2015 har de utnämnt till Vattenåret,
  och de arrangerar det på egen hand.

 256. Det finns en vilja att göra saker nu,
  och det är mycket bra.

 257. Sen har vi kunskaps-
  och handlingssamarbetet.

 258. Vår stad är inte så stor.
  Med nederländska mått är den stor-

 259. -men jämfört med exempelvis Göteborg är
  den liten.

 260. Vi har inte mycket pengar-

 261. -men om man har samarbetspartners kan
  man nå ut med vad man har gjort-

 262. -och då kan man få mer pengar.

 263. Jag tycker det är intressant med det
  stöd vi får från lokalpolitikerna.

 264. Som sagt
  har jag jobbat i tretton år med det här.

 265. Vart fjärde år är det val,
  och då får jag mer pengar.

 266. Till och med nu
  har vi fått en budgetökning med 50 %-

 267. -så det vi gör
  är mycket populärt i Dordrecht.

 268. Vi arbetar som sagt
  med brytpunkter och möjligheter-

 269. -och vill kombinera allt som sker i
  staden med möjligheter till anpassning.

 270. Vi vet om det är nödvändigt eller inte.

 271. Vi vet vad vi själva investerar-

 272. -men det är intressant att se
  vad övrig offentlig sektor investerar-

 273. -och även vad stora privata företag
  investerar - kanske kan vi samarbeta.

 274. Det vore intressant att få med alla på
  tåget och se var man kan anpassa.

 275. Det var allt. Tack så mycket.

 276. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN

 277. Frågor?

 278. Lena Goldkuhl,
  Dag och nät, Luleå tekniska högskola.

 279. Du sa att en procent av invånarna
  är vattenambassadörer.

 280. Kan du förklara
  vad vattenambassadörernas roll är?

 281. Tja... Det är inget officiellt.

 282. Vi är bara väldigt bra på
  att vårda våra relationer med dem.

 283. De personer som vi träffar
  håller vi nära kontakt med.

 284. Ibland när vi har blivit inbjudna
  till konferenser har vi låtit dem tala.

 285. Det är så det har fungerat. Vatten-
  ambassadörerna är mycket aktiva.

 286. De tar själva initiativ
  och frågar hur de ska göra.

 287. De har ingen officiell roll,
  men det är något vi har funderat på.

 288. Varje gång vi ber dem komma till oss
  är det en stor grupp som kommer.

 289. I början när vi skulle ta fram
  en policy sa man:

 290. "Inga invånare är intresserade
  av att ta fram en policy."

 291. Men som tur var tyckte lokaltidningen
  att det var intressant.

 292. Vattenfrågan är ju speciell i Dordrecht,
  som jag har försökt förklara.

 293. Tidningen tryckte vår logotyp
  och rapporterade om allt.

 294. De var mycket entusiastiska. Det tror
  jag ökade allmänhetens intresse.

 295. Folk var entusiastiska
  över att vi hade nära kontakt med dem.

 296. De är mer vänner än ambassadörer
  Vi känner dem. Det är så det fungerar.

 297. Intressant. - Fler frågor?

 298. Jag tycker
  att ditt budskap var mycket bra och...

 299. Speciellt det om
  att städer kan lära av varandra.

 300. -Det är mycket intressant.
  -Det gör vi här.

 301. Ja, vi kan lära oss mycket av varandra.

 302. Bara man vet förutsättningarna kan
  stadsplanerarna bidra med lösningar.

 303. Det är bra
  att städer lär av varandra.

 304. Okej. Det är intressant
  att vi har hört om fyra städer-

 305. -Nanjing, New York, Göteborg och
  Dordrecht. Och folk vill bo kvar där.

 306. Ja.

 307. -Okej. Tack, Ellen.
  -Varsågod.

 308. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Domen över Dordrecht

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Orkanen Katrina fungerade som en väckarklocka för hela Holland, berättar Ellen Kelder som arbetar med en beredskapsplan för översvämningar i staden Dordrecht. Katrina slog skoningslöst mot USA:s kust och gav en viktig påminnelse om hur sårbart Dordrecht och andra samhällen kan vara mot extrema vattenmassor. 26 procent av Holland ligger under havsnivån och arbetet med att skydda samhällena mot stigande vattennivåer är extremt viktigt. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Hydrologi, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap, Översvämningar, Översvämningsskydd
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Det nya Göteborg

Björn Siesjö, stadsarkitekt, talar om Göteborgs utveckling som hållbar stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Att bygga för stormen

Sander Schuur från White Architects berättar om arbetet med att skapa en urban social plats i Arverne East längs havslinjen Queens, New York - ett område som är känsligt för stormar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Domen över Dordrecht

Orkanen Katrina fungerade som en väckarklocka för hela Holland, berättar Ellen Kelder i denna föreläsning. Hon arbetar med en beredskapsplan för översvämningar i staden Dordrecht. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vattnet som globalt hot

Föreläsning med Kees van Leeuwen, vattenforskare från Holland, som menar att en bra stad är en stad som har gott om pengar att satsa vatteninfrastrukturen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Ett översvämmat London

Phil Stride, projektchef för Thames Tideway Tunnel, berättar om Londons stora problem med att hantera vatten och avlopp. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Den urbana idén om vatten

Idén om den smarta framtidsstaden saknar ofta ett vattenperspektiv, menar Richard Ashley, professor vid Sheffields universitet. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Två städer en utmaning

Hur skapar man en stad som är lika tilltalande i regn som i sol? Steve Moddemeyer arbetar med just den utmaningen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Hamburgs Blå Nätverk

Hamburg står inför stora utmaningar för att staden ska kunna hantera allt regnvatten i de pågående klimatförändringarna. Föreläsning med Elke Kruse, landskapsarkitekt på universitetet i Hafen City. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En världsledande stadsdel

Greg Morrison, professor vid Chalmers universitet, berättar hur Johanneberg i Göteborg ska bli en av världens mest resurseffektiva stadsdelar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En klimatkatastrof i Köpenhamn

Hur förbereder man sig för en framtid med tvära kast i klimatet? Föreläsning med Lykke Leonardsen, chef för klimatenheten i Köpenhamns stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.