Titta

UR Samtiden - EAT 2014

UR Samtiden - EAT 2014

Om UR Samtiden - EAT 2014

Under EAT Nordic Food Forum 2014 i Stockholm diskuteras hälsa, vetenskap och mat. Forskare från Harvard samsas på scen med gerillaodlare från Los Angeles. Rösterna är unisona i en sak: vi måste samarbeta för att förändra den globala matpolitiken och - i förlängningen - världen. Inspelat på Clarion Sign, Stockholm, 26-27 maj 2014. Arrangör: Stordalen Foundation.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2014 : De nya makthavarnaDela
 1. Vi har fem fantastiska kvinnliga
  ledare med helt olika bakgrunder.

 2. Dr Sania Nishtar,
  som var bäst i klassen.

 3. Hon är kardiolog. Hon var pakistansk
  utbildnings- och vetenskapsminister.

 4. En ledande policytänkare och
  organisationens Heartfiles grundare.

 5. En av Pakistans
  mest framstående personer.

 6. Sunita Narain är chef för centrum
  för vetenskap och miljö i Indien.

 7. En miljövän och politisk aktivist-

 8. -med lång erfarenhet av
  skogs- och vattenförvaltning.

 9. Helena Helmersson.

 10. H&M är tydligen störst
  på den svenska aktiemarknaden-

 11. -men framför allt är hon Sveriges
  näringslivs mäktigaste person 2014.

 12. -Hon vann ett pris.
  -Kvinna.

 13. Kvinna? Det gör inget. Vi behöver
  inte göra det till en könsfråga.

 14. Det visar hur det här landet
  lägger stor vikt vid hållbarhet-

 15. -när det gäller näringslivsagendan.

 16. Vandana Shiva är en av
  världens främsta miljöaktivister.

 17. En globaliseringsmotståndare
  som försvarar traditionell kunskap.

 18. Hon har skrivit tjugo böcker. Om ni
  tror att hon inte har koll på teknik-

 19. -så har hon doktorerat i kvantfysik
  i Kanada.

 20. Dr Corinna Hawkes arbetar i London.

 21. Hon är livsmedelspolicyexpert,
  fil.dr i geografi-

 22. -och policychef för World Cancer
  Research Fund International.

 23. Hon har förespråkat hälsosam kost
  i flera organisationer.

 24. Vilken otrolig panel!

 25. Jag tänker fråga en enda enkel fråga,
  och sen får vi se vad det leder till.

 26. Enligt din synpunkt,
  och det finns många synpunkter-

 27. -vad är allra viktigast-

 28. -om vår mat och våra liv
  ska bli mer hållbara?

 29. Vi börjar med Sania.

 30. Några grundläggande saker måste nog
  förändras för att vi ska lyckas.

 31. Främst
  våra sociala och moderna värderingar.

 32. Människors utveckling,
  säkerhet och välfärd-

 33. -måste sättas högre på dagordningen-

 34. -inte bara sett till människor,
  utan hela planeten.

 35. Det är den första
  grundläggande förändringen.

 36. Dessutom måste man förändra
  hur institutioner konfigureras-

 37. -för vi har här hört talas om
  förbindelser, ömsesidigt beroende-

 38. -och den nödvändiga synergin mellan
  livsmedel, hållbarhet och hälsa-

 39. -men konstruktionen av alla de olika
  områdena globalt och inhemskt sett-

 40. -uppvisar ändå stor fragmentering.

 41. Utvecklingsaktörerna
  är själva uppdelade.

 42. FN har olika organ för jordbruk,
  näring och livsmedelssäkerhet.

 43. Det är bara en enda organisation.

 44. Om man går vidare ner på landsnivå-

 45. -är fragmenteringen ännu tydligare.

 46. När jag började arbeta som minister
  såg jag regeringen som en enhet-

 47. -men regeringen består av många
  departement, institut och kabinett.

 48. De har olika dagordningar, och det
  saknas oftast motiv att samarbeta.

 49. Vi behöver ett nytt institutionellt
  tänkesätt - globalt och inhemskt-

 50. -som motiverar till samarbete-

 51. -med nya sätt att mäta prestation-

 52. -med kunniga mellanledsorgan-

 53. -som kan samla
  och utkräva ansvar av aktörer-

 54. -och där alla har en roll att spela.

 55. Resultaten inom utvecklingssfären,
  inte bara livsmedel och hållbarhet...

 56. Våra önskade resultat
  kräver gemensamma insatser.

 57. Ofta finns lösningen nån annanstans
  än hos dem som först fick ansvaret.

 58. Det krävs alltså ett nytt tänkesätt.

 59. Vi hoppas att de pågående
  diskussionerna om Post-2015...

 60. Ni vet säkert
  att millenniemålen går ut 2015-

 61. -och att det redan sker
  överläggningar-

 62. -för att fastställa parametrarna
  för målen efter 2015.

 63. De kallas hållbara utvecklingsmål.

 64. Det behövs alltså en institutionell
  omstrukturering inom det området.

 65. Den tredje prioriteringen borde vara
  att vi granskar hela spektrumet-

 66. -när det gäller
  livsmedel, hälsa och hållbarhet.

 67. Mitt utvecklingsland har granskat
  policytillämpning och prioriteringar-

 68. -när det gäller undernäringsdelen-

 69. -men även övernäringen får följder.

 70. Dr Chan nämnde ju utbredningen av
  barn och vuxnas fetma och övervikt-

 71. -och hur det påfrestar inte bara
  hälsan utan även samhällsekonomin.

 72. Det är en viktig prioritering
  som vi måste göra inför framtiden.

 73. Jag är väldigt glad för,
  efter vad dr Chan sa-

 74. -WHO:s kommission mot barnfetma.

 75. Jag fick äran att leda kommissionen
  med sir Peter Gluckman.

 76. Vi vill utveckla rekommendationer
  för policyarbete i praktiken-

 77. -i en annan del av spektrumet,
  vilket borde prioriteras-

 78. -med tanke på det som avhandlas här.
  Det är mina tre prioriteringar.

 79. Institutionell förändring
  låter fascinerande.

 80. Underskattar vi nationalstaten här?

 81. Enligt Mark Mazower
  är den globala styrningen en myt.

 82. Det viktigaste är nationalstaten och
  allianser på lokal och regional nivå.

 83. Pakistans Sharif
  träffar glädjande nog Narendra Modi.

 84. Är det viktigare än
  vad Genève eller New York säger?

 85. Genève och New York är viktiga.

 86. De tekniska organen har bidragit till
  kapaciteten och utvecklat normer-

 87. -för gemensamma nyttigheter,
  men det mesta sker på landsnivå.

 88. Länder måste välja
  egna prioriteringar-

 89. -och samordna sina egna institutioner
  för att främja mänsklig utveckling-

 90. -och minska konfrontationerna
  med varandra, särskilt grannländer.

 91. Vår premiärminister
  åkte som sagt till Indien-

 92. -för att gratulera
  deras blivande premiärminister.

 93. Det är ett stort framsteg. Regeringar
  måste tänka mindre på konfrontation-

 94. -och mer på det egna folkets
  mänskliga utveckling och välfärd.

 95. Sunita,
  vilka är dina tre prioriteringar?

 96. De liknar Sanias, men jag har
  en lite annan bild av dem.

 97. Enligt mig är det dags att sätta
  både näring och försörjning-

 98. -i centrum vad gäller
  livsmedel, jordbruk och ekonomi.

 99. Det har inte skett än.
  Vi har pratat om jordbruk-

 100. -men vi har ofta avstått från fattiga
  människors försörjning och behov.

 101. Livsmedel nämns, men inte näring.

 102. Om vi prioriterar
  näring och försörjning-

 103. -kan vi dessutom se hållbara
  livsmedel från en annan synpunkt.

 104. Om man börjar göra det
  måste ta itu med två stora frågor.

 105. Klimatförändringar får alla att prata
  om den fossila bränsleindustrin-

 106. -men vi är väldigt försiktiga med
  att prata om livsmedelsjättarna.

 107. Det är väldigt viktigt att prata om-

 108. -hur livsmedelsföretag i dag
  med hjälp av annonsering-

 109. -kändisreklam och enorma budgetar-

 110. -påverkar människors val
  i hela världen.

 111. Vi ändrar i dag livsstil.
  Vi ändrar kostvanor.

 112. I ett land som Indien där vi inte
  har sett sån här barnfetma-

 113. -börjar vi se
  att även de som saknar...

 114. Det är en fråga om undernäring-

 115. -men övernäringen
  är lika problematisk.

 116. Utmaningen är att maten handlar om
  att vara uppåtsträvande och modern.

 117. Man äter ohälsosamt
  i ett land där vi äter bra mat.

 118. Vi börjar ersätta bra kost
  med nåt som tros vara modernare-

 119. -och som tros vara det som gör en
  rikare och uppåtsträvande.

 120. Det är dags att prata om elefanten
  i rummet, livsmedelsjättarna.

 121. Vi måste säga att även om de slutar
  servera läsk till skolbarn i USA-

 122. -så marknadsför de samma läsk
  aggressivt i Kina och Indien.

 123. Man måste ta itu med
  den sidan av livsmedelsindustrin.

 124. Om vi gör det ställs vi inför
  en besläktad utmaning-

 125. -vilket är nåt som inte diskuteras
  här och som vi i Indien kämpar med.

 126. I takt med
  att Indien blir alltmer moderniserat-

 127. -eller ekonomiskt mer välmående-

 128. -börjar man, vilket man måste,
  bestämma matnormer.

 129. Kvalitetsnormer.

 130. Men när man bestämmer
  kvalitetsnormer-

 131. -för miljö, hälsa och hygien-

 132. -så skapar man hinder
  för småproducenterna.

 133. Alla kvalitetsnormer är i grunden
  normer som hjälper stora företag-

 134. -inte små.
  Det handlar om livsmedelsinspektörer-

 135. -och oerhört dyra
  certifieringssystem-

 136. -som blir hinder
  när det gäller småbrukare.

 137. Att vara ekologisk jordbrukare och
  sälja ekologiska varor är en mardröm-

 138. -på grund av
  våra certifieringssystem.

 139. Om vi är överens om att problemet
  gäller försörjning och näring-

 140. -måste normerande policyer
  främja båda-

 141. -inte bara näring eller försörjning.

 142. Det leder till den sista pusselbiten:
  Vad innebär det för jordbruket?

 143. Viket slags jordbruk främjar man?

 144. Jag håller med president Clinton
  som betonade småbruken i går.

 145. Det sluter cirkeln. Man tittar på
  försörjning och hur man får bra mat.

 146. Man ser till att ta upp...

 147. Elefanten i rummet,
  storföretagens förmåga att påverka-

 148. -motverkas på ett effektivt sätt.

 149. Premiärminister Modi har ju som mål
  att öppna upp för större företag-

 150. -men lättar han även på byråkratin-

 151. -vilket kan tillåta en mycket mer
  dynamisk småbrukarsektor?

 152. Det här börjar bli ett dilemma-

 153. -för det handlar inte om
  Modi eller Manmohan Singh.

 154. Det handlar om policyer.

 155. Vi har nu, som vi ville, en myndighet
  för livsmedelsnormer och säkerhet-

 156. -men det innebär att man får fler
  certifierings- och inspektionssystem-

 157. -som inte hjälper småbrukaren-

 158. -om man inte ser till att utveckla
  en ny certifieringsmodell.

 159. Ingen i världen har gjort det, för
  alla har gjort det till ett hinder-

 160. -för småproducenter
  på en global marknad-

 161. -där kvalitet och hygien avgörs av
  hur bra man klarar inspektionerna.

 162. Helena, hur ser du på saken?
  Du kommer från ett klädföretag.

 163. Det stämmer. Vi arbetar med mode-

 164. -och vi försöker arbeta så hållbart
  som möjligt. Tre saker att nämna:

 165. Först effektivitet,
  sen cirkulär ekonomi-

 166. -och samarbete för att åstadkomma
  systemförändringar.

 167. Vår bransch medför utmaningar-

 168. -när det gäller bruket av
  naturtillgångar i våra länder.

 169. Vi arbetar hårt med effektiviteten,
  men det är fortfarande en utmaning.

 170. Det innebär att minska användningen
  av vatten, kemikalier och så vidare.

 171. Vi samarbetar med WWF om vattnet,
  till exempel-

 172. -och vi är en del av det fantastiska
  Better Cotton Initiative-

 173. -som lär jordbrukare
  att odla bomull mer hållbart-

 174. -med regnvattenanvändning
  och smartare bevattning.

 175. Det är ett exempel på hur företag
  kan arbeta med effektiviteten.

 176. -Gäller det främst i Bangladesh?
  -Nej, på alla ställen där vi finns.

 177. 80 % finns i Asien. Kina, Bangladesh,
  Kambodja, Indien och Indonesien.

 178. Effektivitet är en del, men inte nog-

 179. -så därför ville jag ta upp
  cirkulär ekonomi.

 180. Vi vet att i framtiden
  används mer mark till mat.

 181. Det är helt enkelt nödvändigt.

 182. Storföretag som H&M måste därför bli
  mindre beroende av naturtillgångar.

 183. Det som vi satsar på för tillfället-

 184. -även om vi inte har löst allt än,
  är att sluta textilfibercirkeln.

 185. När man inte vill ha sin T-shirt mer
  kan man lämna den i H&M-butiken.

 186. Sen kan vi återanvända fibrerna
  om och om igen.

 187. Det är avgörande-

 188. -om H&M ska bli
  mindre beroende av naturtillgångar-

 189. -och skapa "motståndskraften"
  för att gå med vinst på lång sikt.

 190. Vi har inlett den här resan.

 191. Vårt första steg var att se till-

 192. -att man i en H&M-butik
  kan lämna sina begagnade plagg-

 193. -så att vi kan återanvända
  eller återvinna dem.

 194. I våras kom
  vår första jeanskollektion-

 195. -med 20 % fibrer
  från begagnade plagg.

 196. Men vi måste göra det i stor skala-

 197. -så därför måste vi investera i
  forskning och ny teknik för det.

 198. Det är två jätteviktiga parametrar.

 199. Både effektivitet
  och cirkulär ekonomi-

 200. -vilket skulle kräva
  att vi förändrar vår affärsmodell.

 201. Det är inte strategiskt att fortsätta
  som vanligt när det gäller planeten.

 202. Därför måste vi hitta "nya rötter",
  vilket vi inte riktigt har gjort än.

 203. För att göra det måste vi samarbeta.

 204. Att samarbeta på ett fokuserat sätt-

 205. -har för oss varit nyckeln att nå
  resultat och systemförändringar.

 206. Det är så vi arbetar med rättvisa
  löner i vår distributionskedja.

 207. Så arbetar vi med vattnet
  tillsammans med WWF.

 208. Vi försöker förändra hur vi arbetar
  och hur leverantörerna gör plaggen.

 209. Vi försöker förändra hela branschen
  och även samtala med regeringar.

 210. På samma sätt samarbetar vi med
  industrin för att stärka arbetarna.

 211. Samarbete är nyckeln
  för att skapa förändring.

 212. Om ni betalar drägliga löner i Asien-

 213. -blir ni då utkonkurrerade av
  andra som är mindre nogräknade?

 214. Vi kan inte alltid ge drägliga löner-

 215. -för våra leverantörer
  avlönar arbetarna.

 216. Det är viktigt att granska
  vad vårt varumärke kan göra.

 217. Det handlar om
  att granska inköpsrutinerna-

 218. -att se till minska produktions-
  topparna för att minska övertiden-

 219. -och självklart att betala rätt pris.

 220. Vi kan komma ännu längre än hittills.

 221. Vi måste arbeta med
  våra leverantörer-

 222. -och övertyga dem om att tillämpa
  såna här strukturer i fabrikerna.

 223. Men det viktigaste är kanske
  att stärka arbetarna-

 224. -så att de kan själva kan förhandla.

 225. Fackföreningar.

 226. I bästa fall är det starka fack.
  I Bangladesh är det inte så.

 227. Då måste vi arbeta med demokratiska
  val eller arbetarkommittéer.

 228. Man kan inte ta en fråga och säga
  "Vårt företag kan ordna det där"-

 229. -för det är inte så enkelt.
  Vi måste samarbeta med andra-

 230. -för att sprida det i branschen,
  som regeringar och våra partner.

 231. Vandana, en annan synpunkt.

 232. Först behöver vi ett paradigmskifte-

 233. -för hållbarheten är en enda röra-

 234. -liksom alla sidor av hälsoepidemin-

 235. -och den nedåtgående spiralen där
  den allra sämsta maten globaliseras-

 236. -på grund av ett tänkesätt-

 237. -som världen påtvingades
  i vetenskapsrevolutionens namn.

 238. I egenskap av kvantfysiker är det
  galet att se världen som en maskin.

 239. Att se världen som oföränderliga,
  åtskilda partiklar är galet.

 240. Världen är sammanlänkad.
  Jag skrev om oskiljaktighet.

 241. Oskiljaktigheter mellan problem,
  mellan aspekter av ekosystem-

 242. -och mellan samhällsmedborgare
  är nåt som vi måste acceptera.

 243. Vi måste sluta se saker
  som fasta företeelser-

 244. -och börja se allt som en möjlighet.
  Världen består bara av möjligheter.

 245. Sköt om det lilla fröet,
  så ger det en god skörd.

 246. Inget slår ett frö som ger god skörd.

 247. Ett barn som får mat drabbas inte av
  dvärgväxt och förtvining.

 248. Det handlar om möjligheter,
  så låt oss maximera möjligheterna-

 249. -för alla livsformer,
  barn och människor.

 250. Det handlar även om att det
  i en komplex värld finns osäkerhet.

 251. Mycket går snett på grund av
  en överdriven kontrollkänsla-

 252. -inklusive antropocentrism -
  att vi kontrollerar planeten.

 253. Att förstöra den är inte kontroll.
  Man rubbar bara fungerande system.

 254. Den första dimensionen
  av icke-hållbarhet är ekologisk.

 255. 75 % av planetens ekologiska problem-

 256. -kan skyllas på vår icke hållbara
  livsmedelsproduktion.

 257. 1995 hölls ett möte i FN
  om växtgenetiska resurser.

 258. 75 % av växtslagen
  har förstörts av monokulturer.

 259. Mänskligheten åt 8 500 växtslag.

 260. Nu odlar vi åtta - framför allt fyra:
  majs, sojabönor, canola och bomull.

 261. De genmodifieras och patenteras. De
  är det nya sättet att göra vinster.

 262. Markproblemet.

 263. 75 % av markförstöring, markerosion
  och en minskad markproduktivitet.

 264. 75 % av vattenproblemet. 95 % i
  Indien. Förbrukning och föroreningar.

 265. Nitraterna
  som bildas av gödningsmedel-

 266. -tar död på så stora områden-

 267. -att de gör det omöjligt för
  vattendrag och hav att ge oss fisk.

 268. Som jag skrev i boken "Soil not oil"-

 269. -kommer 40 % av växthusgaserna från
  ett globaliserat industrijordbruk.

 270. Produktionen står för 25 %-

 271. -men transporterna
  och förpackningarna...

 272. Våra soptippar
  består till 80 % av matförpackningar-

 273. -på grund av matsäkerheten. Man får
  inte sälja mat som inte är förpackad.

 274. Det är aluminium, plast och annat.
  Enligt min åsikt-

 275. -är 75 % av problemet livsmedel som
  produceras på ett icke hållbart sätt.

 276. Margaret Chan pratade om fetma-

 277. -vilket är ett stort bekymmer,
  men cancer...

 278. Alla som jag känner
  har en anhörig som har cancer.

 279. Det är en epidemi
  med kopplingar till gifter.

 280. Jag läste en rapport om autism.

 281. De senaste två åren har det gått
  från 1 av 85 barn i USA...

 282. ...till 1 av 65.

 283. Prognosen för 2050 är
  att om vi ger våra barn mer gifter-

 284. -och fortsätter att förstöra deras
  och omvärldens friska ekosystem-

 285. -så drabbas hälften. Ingen pratar om
  autism eller hälsoproblemen-

 286. -som kopplas till gifter,
  för branschen har så mycket makt.

 287. Men när andra företag samlas på
  ekologiska hotell måste de våga det-

 288. -för de stämmer EU som förbjöd ett
  bekämpningsmedel som dödar bina.

 289. En lag infördes på en av Hawaiis öar.

 290. "Säg vad ni sprejar på oss som ger
  oss cancer." De teg och stämde dem.

 291. Det här nya investerarskyddet
  som ingår i de nya frihandelsavtalen-

 292. -gör att bolagen inte tar ansvar.

 293. Försörjningen och socioekonomiska
  systems hållbarhet...

 294. 2 000 småbrukare
  försvinner i Indien varje dag-

 295. -efter globaliseringens
  nya jordbrukspolicyer.

 296. Fler än 15 miljoner har försvunnit.

 297. De blir inte programvaruutvecklare.

 298. De hamnar i slummen
  som sen rivs för markens skull.

 299. De blir "slit och släng"-klassen.

 300. Ett system som bygger på att göra
  jordbrukare till konsumenter-

 301. -som ska köpa kemikalier
  och dyrt utsäde är en skuldfälla.

 302. Därför har småbrukare försvunnit.

 303. Det här är familjejordbrukens år, men
  en negativ ekonomi tvingar bort dem.

 304. Produktionskostnaderna
  är systematiskt högre än inkomsten.

 305. Apropå bomullsfrågan-

 306. -är 95 % av Indiens bomull bt-bomull,
  en GMO.

 307. Priset är 8 000 % högre.
  Besprutningen har ökat med 1 300 %.

 308. 284 000 jordbrukare har begått
  självmord på grund av skuldfällan.

 309. Alla icke-hållbarheter kan åtgärdas.

 310. Inte genom tjugo olika saker,
  utan bara en sak.

 311. Ett skifte till biologisk mångfald
  och ekologiska jordbrukssystem-

 312. -som bygger på hydroekologi.

 313. Det räcker inte -
  med vår mekanistiska världssyn-

 314. -och nya vetenskaper som kvantteori,
  utvecklingsbiologi och epigenetik-

 315. -att säga "vetenskap".
  Vi måste säga vilken.

 316. Jag måste stoppa dig nu, för tiden...

 317. Låt mig säga en mening. Vi har börjat
  mäta hälsa och näring per tunnland.

 318. Avkastning per tunnland säger inget.

 319. Två Indien
  kan få mat med ekologiska system.

 320. Skräms inte av siffran 9 miljarder.

 321. Vi kan ge 14 miljarder människor mat
  samtidigt som vi skyddar planeten.

 322. Det finns ingen ursäkt för att skada
  planeten och göra människor sjuka.

 323. -Tack. - Corinna, vad säger du?
  -Tack.

 324. När det gäller hållbarhet är den
  viktigaste frågan överkonsumtion.

 325. Överkonsumtion
  som ett symptom på överproduktion.

 326. Den här överkonsumtionen
  leder till resursuttömning.

 327. Den leder till fetma, icke smittsamma
  sjukdomar och andra hälsoproblem.

 328. Den bidrar till
  underkonsumtion och undernäring.

 329. Hur börjar vi då tackla
  överkonsumtionen?

 330. Det krävs ett paradigmskifte.
  Jag arbetar med livsmedelspolicyer.

 331. Vi måste inse att livsmedelspolicyns
  viktigaste sida är ekonomisk policy.

 332. Vad är den ekonomiska policyn?

 333. Den viktigaste grundvalen
  för hur ekonomiska policyer skapas-

 334. -bygger på konsumentmakt.

 335. Den ekonomiska teorin
  om konsumentmakt.

 336. Vi måste kasta
  tanken på konsumentmakt åt sidan.

 337. Ekonomiska policyer bygger på den.

 338. Den är en del av vår syn på
  hur marknader fungerar.

 339. Men det är helt fel
  att föreställa sig-

 340. -att konsumenter
  helt kontrollerar marknaden.

 341. Visst påverkar vi marknaden-

 342. -men vi är inte självständiga
  individer som styr den-

 343. -på det sätt som den ekonomiska
  policyns grundval antar.

 344. Våra konsumtionsval bygger på nåt.
  Vi säger inte bara:

 345. "Jag vill överkonsumera i dag."
  Vi har lärt oss att göra det.

 346. Marknaden har uppmuntrat oss
  att överkonsumera.

 347. Vi måste glömma "konsumentmakten"-

 348. -för att kunna utveckla bättre och
  mer hållbara ekonomiska policyer.

 349. Dessutom måste vi inse att
  när det gäller livsmedelssystem...

 350. Det finns lösningar
  djupt inne i livsmedelssystemet.

 351. Det finns knutpunkter med produktion
  och konsumtion i livsmedelssystemet.

 352. Produktion och konsumtion
  dyker upp överallt.

 353. Alla knutpunkter har incitament för
  överproduktion och överkonsumtion-

 354. -från alla inblandade aktörer.

 355. Som de sa i affärspanelen i går-

 356. -leder alla incitament till att man
  förstör världen och försämrar hälsan.

 357. Vi måste identifiera de fristående
  punkterna med störst verkan-

 358. -och göra dem till hinder för
  överkonsumtion och överproduktion.

 359. Inte för produktion eller konsumtion-

 360. -utan hinder för
  överdriven produktion och konsumtion.

 361. Vi måste bara hitta lösningarna som
  finns i det stora livsmedelssystemet.

 362. Den tredje punkten är ganska enkel.

 363. Vi måste nog acceptera att det
  på 2000-talet är helt oacceptabelt-

 364. -att vi låter barn överkonsumera.

 365. Att vi innan barnen föds
  utsätter dem för marknadsföring-

 366. -som skapar en överkonsumtionskultur
  bland småbarn.

 367. De blir överkonsumerande tonåringar-

 368. -som sen får egna barn och för vidare
  sina överkonsumtionsvanor till dem.

 369. Politiker, ta ert förnuft till fånga.

 370. Ge branschen lika villkor,
  så att vi kan leva i ett samhälle-

 371. -där man inte längre får uppmuntra
  till överkonsumtion hos unga barn.

 372. -Tack.
  -Tack.

 373. Jag stödjer det. I Storbritannien
  har tonårsfetman fördubblats-

 374. -de senaste 15 åren,
  så problemet är globalt.

 375. Anna, fick vi tweets eller frågor?

 376. En fråga till Vandana: "Om du var
  vd för H&M under en kort tid"-

 377. -"hur skulle du göra
  textilindustrins framtid hållbar?"

 378. Jag gillar inte fantasivärldar,
  men eftersom frågan är ställd...

 379. För det första skulle jag se till att
  den ekologiska bomullen är ekologisk.

 380. Det görs för mycket för att försvaga
  en 30 år lång normutveckling.

 381. "Bättre bomull" är ett vagt begrepp.

 382. Bomull är bomull.
  Den är giftig, GMO eller ekologisk.

 383. Vi borde tala mer uppriktigt om
  alla de kategorierna.

 384. Ord- och språkbruket förbluffar mig.

 385. Hållbarhet har gett upphov till
  helt otroliga "amöbaord"-

 386. -som kan betyda vad som helst.

 387. Jag vill se er bli historiska-

 388. -som ett företag
  som inte bara lekte med ord-

 389. -utan faktiskt såg till
  att tredje världens fiberproducenter-

 390. -fick en större del av intäkterna.

 391. Nyckeln är att återvinna ordentligt.

 392. Då får man inte suga ut varje rupie
  och driva jordbrukare till självmord.

 393. Ta itu med självmorden i Indien.

 394. -Helena, vill du svara?
  -Jag vill bara säga en sak.

 395. Vi har ett jättebra mål som jag är
  stolt över, för det går ganska bra.

 396. År 2020 ska 100 % av vår bomull komma
  från mer hållbara källor.

 397. Vi kan inte säga "100 % ekologiskt",
  för det innebär noll kemikalier.

 398. Det tar åratal, så den ekologiska
  bomullen räcker inte.

 399. Vi deltog i Better Cotton Initiative,
  för då kan allt göras i större skala-

 400. -med mindre kemikalier och vatten.

 401. Man granskar sociala förhållanden.

 402. Det är jättebra att hitta olika sätt
  att driva samtidiga initiativ-

 403. -för att snabbast möjligt nå ett mål.

 404. Jag anser att företag i dag,
  liksom andra intressegrupper-

 405. -måste kunna sätta mål som kan mätas
  och samarbeta för att nå dit-

 406. -och göra verklig skillnad.

 407. Vi har hört att 80 % av jordbruket,
  åtminstone ibland, och matlagningen-

 408. -är kvinnors uppgift.
  Så ser verkligheten ut.

 409. Min avslutande fråga till er är:

 410. Hur kan vi stärka kvinnors röster
  för att förverkliga hållbarhet?

 411. Om ni kunde göra en sak eller
  belysa en fråga, vad skulle det vara?

 412. Ni får 40 sekunder var.

 413. Vi byter turordning
  och börjar med Corinna.

 414. Vet ni vad jag skulle göra?
  Jag skulle nog utbilda män.

 415. Den var bra! Bra sagt.

 416. Kvinnor ska alltid engagera sig.
  Kvinnor ska utbildas.

 417. Kvinnor ska göra si och så.
  Kvinnor sköter sig ganska bra.

 418. Män måste vara i en situation där de
  släpper in oss. Då krävs utbildning.

 419. Sarah Hawkes har planerat en studie
  där vi arbetar med unga pojkar-

 420. -kring manlighet och roller
  för att se hur det påverkar.

 421. Könsrelaterat våld är en av frågorna.

 422. Minst 20 % av alla kvinnor
  drabbas av könsrelaterat våld.

 423. Det är viktigt. Jag håller med dig.

 424. Då så, Vandana.

 425. Jag nämnde det gamla
  vetenskapsparadigmet.

 426. Det var ett manligt paradigm. Bacon
  skrev "The Masculine Birth of Time".

 427. Vi borde fira det faktum att 80 %
  av maten produceras av kvinnor-

 428. -och tillagas av kvinnor.
  Beslut om mat tas av kvinnor.

 429. Kvinnor driver matsystemet, men deras
  beslut och kunskap borde betonas.

 430. De borde visa vägen. Ett exempel:
  Man vill skapa nya GMO-bananer-

 431. -så att kvinnor med järnbrist inte
  dör i barnsäng.

 432. 0,44 mg järn skulle bli 2 mg.

 433. Kvinnor skulle ge oss gurkmeja
  med 67 g och amarant med 11 g.

 434. Jag ska inte nämna
  alla hundratals alternativ.

 435. Kvinnors kunskap och kreativitet
  måste segra.

 436. Enligt det gamla paradigmet
  producerar inte kvinnor.

 437. Immaterialrätten kommer från
  några privilegierade huvuden.

 438. Kvinnors och naturens kreativitet,
  medskapande och samproduktion-

 439. -måste bli grunden
  i ett framtida paradigm.

 440. Vi driver ett mormorsuniversitet,
  för mormödrar har mest kunskap.

 441. De växte inte upp
  med reklam och skräpmat.

 442. Jag håller med. Min farmor var sån.
  - Helena.

 443. Jag skulle satsa på
  bra jobb för ekonomisk egenmakt.

 444. År 2020 kommer 870 miljoner kvinnor
  att ha en anställning-

 445. -främst i utvecklingsländer,
  så jag skulle satsa på-

 446. -jämlika arbetsrättigheter och
  jämlika rättigheter på arbetsplatsen.

 447. Försörjningen, alltså?
  Det är en balansgång.

 448. Indien och Pakistan måste skapa jobb.
  Folk kommer att flytta till städerna-

 449. -så man måste på nåt sätt lösa
  frågor som rättigheter och miljön-

 450. -medan man skapar arbeten.

 451. Mahatma Gandhi sa:
  "Tänk på den sista personen."

 452. Den sista personen är alltid kvinnan,
  så tänk på kvinnan vid policybeslut.

 453. Men i sammanhanget
  som vi alla pratar om-

 454. -är det viktigt att prata om fattiga
  samhällen, inte bara fattiga kvinnor.

 455. Fattiga samhällen med egenmakt,
  deras jordbruk och deras kunskap-

 456. -måste vara kärnan
  i det nya paradigmet-

 457. -med ekonomi, försörjning, näring-

 458. -och kampen mot klimatförändringar.

 459. Tack. - Sania får sista ordet.

 460. Kvinnors ekonomiska egenmakt.

 461. När kvinnor har ekonomisk egenmakt
  och avgör vad pengarna läggs på-

 462. -så använder de dem mer hållbart
  och gynnar utvecklingen-

 463. -så ekonomisk egenmakt är viktigast.

 464. Dessutom bör fler kvinnor
  få mobiltelefoner.

 465. Fler människor har mobiltelefoner än
  tillgång till rent vatten och avlopp.

 466. De är ett viktigt sätt att ta sig ur
  fattigdom och skaffa information.

 467. Kvinnors ekonomiska egenmakt och det
  nya redskapet kan göra mycket.

 468. Jag önskar att vi hade
  en timme till på oss.

 469. Ge dem en stor applåd.

 470. Översättning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

De nya makthavarna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det behövs ett rejält paradigmskifte om vi ska kunna vända klimatutvecklingen. Det säger miljöaktivisten Vandana Shiva. I det här panelsamtalet delar hon scen med Helena Helmersson, hållbarhetschef på H&M, och andra makthavare som ger förslag på hur vi ska skapa ett hållbart samhälle med fokus på mat och hälsa. Medverkande: Sania Nishtar, Sunita Narain, Vanda Shiva, Corinna Hawkes och Helena Helmersson. Inspelat den 27 maj 2014 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Stordalen Foundation.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa, Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Dietik, Hälsa, Hållbar utveckling, Medicin, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Terapimetoder
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2014

De nya makthavarna

Panelsamtal med Vanda Shiva, Helena Helmersson, Sania Nishtar, Sunita Narain och Corinna Hawkes om hur vi ska skapa ett hållbart samhälle med fokus på mat och hälsa. Inspelat den 27 maj 2014 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Stordalen Foundation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Undernärd blir fet

Francesco Branca, ansvarig för nutrition och hälsa på Världshälsoorganisationen, talar om fetmaepidemin som nästan överskuggar de 800 miljoner människorna som svälter. Det är mer sannolikt att ett undernärt barn blir överviktig som vuxen, berättar han. Branca tar även upp fem områden som regeringar konkret kan angripa för att minska klimatutsläppen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Mästerkockarna Svea och Melker

Vi möter tioåriga Svea och tolvåriga Melker som delar sin kärlek till matlagning. Svea berättar om sin paradrätt, köttbullar i tomatsås och Melker lagar nästan alla måltider hemma hos sig. Båda två beslutar sig för att söka till programmet Sveriges yngsta mästerkock - men hur ska det gå?