Titta

UR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

UR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Om UR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Föreläsningar om utmaningarna som samhället står inför med global uppvärmning, ohälsa och demografiska förändringar. Inspelat den 5 mars 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015 : Hur påverkar klimatförändringar vår hälsaDela
 1. Jag forskar på hur klimatförändringar
  påverkar hälsa.

 2. Jag forskar inte bara på hur
  klimatförändringar påverkar Sverige-

 3. -utan kanske främst på hur
  förändringar påverkar hälsa globalt-

 4. -i låg- och medelinkomstländer.

 5. Jag ska prata om min
  och min forskargrupps forskning.

 6. Jag arbetar på enheten
  för epidemiologi och global hälsa-

 7. -inom Umeå centrum
  för forskning om global hälsa.

 8. Vi är en grupp på ungefär 20 personer
  som forskar på det här området.

 9. Det är en av de mest forsknings-
  intensiva grupperna i hela världen.

 10. Vi har varit inblandade
  i den här rapporten-

 11. -som kom från FN:s klimatpanel för
  ett år sen och tagit fram underlag-

 12. -för att förstå hur
  klimatförändringar påverkar hälsa.

 13. Det är viktigt, för
  klimatförändringar känns redan nu.

 14. I framtiden kommer det enligt
  klimatforskare att kännas mycket mer.

 15. Vi behöver bra underlag
  för att förstå hur det påverkar nu-

 16. -och i framtiden.

 17. För att kunna göra det behöver man
  bra tillgång till data.

 18. Man behöver kvantitativt underlag.

 19. Och man behöver kvalitativt underlag
  för att förstå hur vi påverkas-

 20. -och vilka konsekvenserna blir.

 21. Det är några av sakerna jag vill
  gå igenom i det här föredraget.

 22. Jag tänker göra det genom
  att presentera en helhetsbild-

 23. -av vad man har kommit fram till
  i FN:s klimatpanel.

 24. Jag själv var kapitelvetenskapsman
  i kapitlet om hälsa.

 25. Så jag har ganska bra koll på
  vad det handlar om.

 26. Jag tänkte visa hur vi bedriver
  forskning i den här forskargruppen-

 27. -som jag leder vid universitetet.

 28. Den här bilden har många sett.
  Jag vet inte om alla här har det.

 29. Ofta när man pratar
  om klimatförändringar-

 30. -ser man en global bild av
  hur klimatförändringarna ser ut-

 31. -i form av temperatur och temperatur-
  förändringar under det här seklet.

 32. Ofta när man kommunicerar
  och visar bilder på det här...

 33. Den här bilden
  är från FN:s klimatpanel.

 34. Man beskriver ett framtidsscenario
  med mindre koldioxidutsläpp-

 35. -som tvingar
  den här klimatförändringen.

 36. Sen beskriver man ett högre scenario-

 37. -med mer koldioxidutsläpp
  i framtiden och nu.

 38. Det högre utsläppsscenariot
  benämns som "business as usual".

 39. Det vill säga att vi fortsätter
  att släppa ut som vi gör idag.

 40. Då kommer vi att hamna i ett framtida
  scenario med temperaturförändringar-

 41. -på i medel fyra, kanske sex grader,
  globalt sett.

 42. De temperaturförändringarna
  kommer att vara större vid polerna.

 43. Inte bara temperaturen ändras
  utan även nederbördsmönster-

 44. -havstemperaturer
  och ekologiska system.

 45. Biologin i helhet. Det är mycket
  som rubbas när det här förändras.

 46. Det vi försöker göra är att utreda.

 47. Det FN:s klimatpanel försökte göra
  var att utreda-

 48. -hur det här ser ut i andra hänsyn
  än just temperaturförändringar.

 49. Inom FN:s klimatpanel
  finns en arbetsgrupp-

 50. -som tittar på konsekvenser
  på samhälle och hälsa i stort.

 51. De tittar på skogsnäring.

 52. De tittar på mattillgång och odling.

 53. De tittar på hur extrema händelser
  påverkar samhället-

 54. -och vilken kunskap och vilka skydds-
  system som finns för att hantera det.

 55. I den här andra arbetsgruppen finns
  ett avsnitt som handlar om hälsa-

 56. -som är ganska stort, faktiskt.

 57. Avsnittet tar upp den kunskapen
  som vi har på det här området-

 58. -eller hade när det här publicerades
  för ungefär ett år sen.

 59. I en sån här sammanfattning
  kommunicerar man det man känner till.

 60. FN:s klimatpanel är en organisation
  som blev tillsatt egentligen.

 61. Det är världsmeteorologiska
  organisationen-

 62. -och FN:s miljöprogram.

 63. -har pågått rätt länge och hälsa
  har varit en ganska liten del.

 64. Men ju längre tiden går, desto mer
  inser man hur viktig hälsan är-

 65. -för att vi ska kunna förstå
  och lyfta fram klimatpolicy.

 66. Och för att vi ska kunna anpassa oss
  till klimatförändringar-

 67. -som vi vet kommer att inträffa,
  eller som redan har inträffat.

 68. Det man lyfter fram i kapitlet
  som handlar om hälsa...

 69. Det är egentligen slutresultatet.
  Det är den här bilden som ni ser.

 70. Den beskrivs i tre olika utföranden.

 71. Utförandet högst upp beskriver
  hälsokonsekvenser i olika grupper-

 72. -av svält, av infektionssjukdomar
  som sprids av myggor etc.

 73. Effekter man ser
  på arbetande populationer.

 74. Till exempel jordbrukare i Afrika.

 75. Hälsokonsekvenser
  som tar sig uttryck i psykisk ohälsa.

 76. Extrema händelser som stormar,
  översvämningar och värmeböljor.

 77. Försämrad luftkvalité.

 78. Mat- och vattenöverförda sjukdomar
  som salmonella är temperaturkänsliga.

 79. Och värmemortalitet.

 80. När det blir varmare får äldre en
  försämrad förmåga att hantera det.

 81. Alla de här grupperna
  beskriver man i det här kapitlet.

 82. Det är nutid, och om vi tittar
  på den högra bilden ser vi-

 83. -hur man tror att det kommer
  att se ut om 20-30 år.

 84. Man ser att de röda områdena ökar.

 85. Det betyder att man har ökad ohälsa
  i de orsaksgrupper man tittar på.

 86. Det gula området ökar också.
  Det är nytt för den här rapporten.

 87. Det betyder helt enkelt
  att konsekvenserna ökar.

 88. Ohälsan ökar, men vi kan inte
  anpassa oss till allt.

 89. Ju mer gult,
  desto sämre är det för oss.

 90. Det betyder att vi får mer ohälsa
  som vi inte kan bygga bort-

 91. -genom hälsointerventioner
  eller genom att bygga om samhället-

 92. -så att vi får en skyddsbarriär
  mot extrema händelser.

 93. Om vi går ända till 2080 eller 2100
  som är den nedre bilden-

 94. -så ökar hälsokonsekvenserna
  dramatiskt mycket mer.

 95. Den delen av hälsokonsekvenserna som
  vi inte tror oss kunna anpassa bort-

 96. -eller bygga bort ökar också mer.

 97. Det här är då slutklämmen-

 98. -eller konklusionen från FN:s
  klimatpanels hälsokapitel.

 99. Det finns mycket osäkerhet här.

 100. Det är komplext att studera
  hälsa och klimatförändringar.

 101. Det är två områden som i
  interaktionen blir svåra att förstå.

 102. Det krävs mer forskning och att vi
  går till botten och förstår det.

 103. Det finns ett sämre underlag
  för att förstå klimatförändringarna-

 104. -i låg- och medelinkomstländer där
  man tror att effekterna blir större.

 105. Populationerna är inte
  lika skyddade där.

 106. De har inte samma ekonomiska resurser
  för att bygga bort saker.

 107. Men likväl har man samlat in kunskap
  och man kan dra vissa slutsatser.

 108. Jag vill trycka på att det är viktigt
  att fortsätta forska.

 109. När man kikar på den här grafen...

 110. Jag gick egentligen
  direkt till slutprodukten.

 111. Man kan fundera över hur vi kommer
  fram till det här och hur vi forskar.

 112. Jag tänkte berätta lite om hur vi
  forskar vid Umeå universitet.

 113. Och lite om vår grupp. Vår grupp
  består av ungefär 20 forskare.

 114. Vi är ganska många doktorander.

 115. Vi är forskare
  som är baserade permanent i Umeå.

 116. Vi är forskare och doktorander som
  inte är baserade permanent i Umeå.

 117. Vi har ett utbyggt system för
  så kallade "sandwich-doktorander".

 118. Det innebär att vi har doktorander
  från låg- och medelinkomstländer.

 119. De kommer till oss och studerar.

 120. Vi forskar tillsammans på problem
  i deras länder.

 121. På det sättet bygger vi kunskap
  och kapacitet i de länderna.

 122. Vi behöver forskare i Afrika
  och i Asien som har kunskaper-

 123. -och kan ta tag i de här frågorna
  och driva dem i deras hemmiljö.

 124. I de här sandwich-doktorandprogrammen
  så gör vi det.

 125. Vi har doktorander från till exempel
  Costa Rica som disputerade i höstas-

 126. -på hur värme påverkar arbete
  vid sockerrörsplantager.

 127. De arbetarna har en metabolisk
  produktion av värme-

 128. -som motsvarar maratonlöpare. De har
  det varje dag, hela arbetspasset.

 129. De utsätts för
  otroligt hård påfrestning.

 130. Vi har doktorander från Indien-

 131. -som studerar hur klimatextremer
  påverkar samhället och hälsan.

 132. Vi har doktorander som tittar på
  infektionsspridning i Indonesien.

 133. Vi har doktorander som tittar på
  hur värme och luftföroreningar-

 134. -påverkar hälsoutfallen
  i slumområden i Afrika.

 135. I Kenya i Nairobi.

 136. Vi har också doktorander från
  hälsoministeriet i Sri Lanka.

 137. De vill förstå mer om
  klimatförändringar i deras kontext-

 138. -om vissa sjukdomspanorama
  som infektionssjukdomar-

 139. -för att bygga in varningssystem
  och långsiktiga åtgärder.

 140. Vi har doktorander i Sudan som tittar
  på infektionssjukdomar, zoonoser-

 141. -som sprids mellan vektorer,
  djur och människor.

 142. Där kan man se hälsokonsekvenser
  och svåra ekonomiska konsekvenser.

 143. I det här fallet Rift Valley-feber.

 144. En feber där man vid utbrott ofta
  slaktar hela boskapsbesättningar-

 145. -för att komma till rätta
  med problemet.

 146. Det har stora ekonomiska konsekvenser
  om man försörjer sig på jordbruk.

 147. Vi har en hel del
  svenska doktorander.

 148. De studerar både effekter av värme-

 149. -och effekter av infektionsspridning
  i Sverige och extrema händelser.

 150. Vi har en doktorand från Vietnam
  som studerar hur psykisk ohälsa-

 151. -påverkas av klimatförändringar.

 152. Det är ett ganska heltäckande
  forskningsprogram som vi bedriver.

 153. Nu tänkte jag kika
  på två av de här...

 154. ...eller tre
  av de här doktorandprojekten.

 155. Först ska jag nämna
  hur vi bedriver forskning.

 156. Vi tittar på forskning
  genom att kika på-

 157. -och bygga bättre förståelse
  av konsekvenser för hälsan.

 158. Vi vill kunna minska hälsopåverkan
  av klimatförändringarna.

 159. Vissa saker måste man planera
  väldigt långsiktigt.

 160. Till exempel den urbana infra-
  strukturen som består väldigt länge.

 161. Den måste man titta på tidigt
  för att få in det i planeringen.

 162. Vi vill också
  jobba med minskad klimatpåverkan.

 163. Vi vill att hälsovården ska ha en
  minskad klimatpåverkan i slutändan.

 164. Och att man ska ha en högre
  medvetenhet av hur ens livsstil-

 165. -samverkar med klimatpåverkan,
  ohälsa och klimatförändringar.

 166. Vi ser på en doktorandernas projekt.
  Det är Sewe Odhiambo Maquins.

 167. Han kommer från Kisumu i Kenya.

 168. Han jobbar där på ett institut
  som kallas KEMRI.

 169. Hans studier går ut på att titta på
  dödligheten hos barn under fem år-

 170. -i malaria påverkas av klimat
  och klimatförändringar.

 171. Det kan han göra, för i hans område-

 172. -finns en hälsodemografisk
  surveillance site, HDSS.

 173. Där har man samlat data på hälsan
  hos populationen.

 174. I andra områden har man inte register
  så att man kan göra såna studier.

 175. Sewe tittar på hur sambanden
  mellan klimat och hälsa ser ut där.

 176. För att göra det behöver han...

 177. Där har man inte meteorologiska
  observationsstationer.

 178. Det finns inte utbyggt
  på samma sätt i Afrika.

 179. Han måste hämta data
  från satellitobservationer.

 180. Han har suttit i ett halvår
  och hämtat data från satelliter-

 181. -för att kunna ta det till sin
  hälsodemografiska surveillance site-

 182. -för att kunna titta på dödligheten
  i malaria i barn-

 183. -påverkas av klimat.

 184. Det är det första steget
  innan man kan dra nån inferens.

 185. Innan man kan dra slutsatser om
  framtiden måste man förstå nuläget.

 186. Jag vet inte om ni ser,
  men det finns en ring i Afrika.

 187. Det är då Sewes område.

 188. Det han har gjort när han
  har hämtat data från satelliter-

 189. -är att han har analyserat satellit-
  bilderna för just hans område.

 190. Det här var bara en liten tidsepok-

 191. -av den biten han studerar.

 192. När han har hämtat det
  för 15 år ungefär-

 193. -så kan han studera sambandet mellan
  mortalitet i malaria och klimat.

 194. Då gör han en statistisk modell
  som han försöker dra inferenser från.

 195. Man ser i grafen till vänster att det
  finns ett samband med temperatur.

 196. Vi vet sen tidigare att 28 grader
  är optimalt för dengue.

 197. När nederbörden ökar ser man i mitten
  att mortaliteten i malaria ökar.

 198. Det är en viss fördröjning.
  Sen kan man se-

 199. -att vegetationsindexet i satellit-
  bilderna kan förutse malaria.

 200. En del av studierna är att bygga
  varningssystem för infektionsutbrott.

 201. En del av det vi studerar
  är att bygga kunskap om framtiden.

 202. Det var ett projekt. Nu kommer två
  doktorander som jobbar mycket ihop.

 203. Jing Helmersson och Mikkel Quam.

 204. De är också doktorander för mig
  vid enheten.

 205. De tittar egentligen på dengue,
  en infektionssjukdom.

 206. Många känner säkert nån som har
  fått den i Thailand eller i Asien.

 207. Det kan ge blödarfeber.

 208. I Sverige importerar vi dengue,
  vi har inga inhemska fall.

 209. Men den här sjukdomen sprider sig
  globalt sett.

 210. Dels för att vi reser mycket.

 211. Dels för att det finns områden
  som har gynnsamt klimat.

 212. Den är väldigt klimatkänslig.

 213. De här doktoranderna har satt ihop en
  matematisk modell för att beskriva-

 214. -hur dengueinfektionen
  beror på klimatet.

 215. Sen har de i samband med det
  kopplat ett klimatscenario-

 216. -till den här matematiska modellen
  för sjukdom.

 217. "Vectorial Capacity" heter den.

 218. I det kan man titta ända fram
  till slutet av det här århundradet-

 219. -när man laddar modellen
  med ett klimatscenario.

 220. Jag har valt det röda scenariot
  med höga koldioxidutsläpp-

 221. -för att det är den vägen
  vi ligger på.

 222. Nu tänkte jag visa en film.

 223. Den här filmen rullar varje månad nu.

 224. Därför ser det... Det ser ut som om
  det varierar väldigt starkt.

 225. Det är för att man har en säsong
  i vissa områden-

 226. -för potentialen
  för att man ska ha spridning.

 227. Nu rullar åren. 32, 33, 34, 35, 36.

 228. Det är alltså åren framöver,
  25-30 år framför oss nu.

 229. Den kommer att rulla
  upp till 2099 för varje månad-

 230. -enligt ett klimatscenario
  från Hadley Centre.

 231. Ju längre det rullar, så ser man att
  det röda, där dengue kan spridas bra-

 232. -förflyttar sig upp i Europa
  och Nordamerika.

 233. I slutet av århundradet ser man
  mycket tydligare ett starkt mönster-

 234. -att sjukdomen förmodligen kommer
  att spridas i stora delar av Europa-

 235. -i alla fall en viss tid av året.

 236. Jag vet inte om vi ska köra den igen.
  Vi kanske kan göra det.

 237. Ni kan få kika på den igen-

 238. Det är lite mycket information
  att ta in så bara så där.

 239. Nu kom den inte igång.

 240. Ja, då hoppar vi över det,
  och så går vi till...

 241. ...nästa bild, hoppas jag. Så.

 242. För att man ska kunna få dengue
  i Europa-

 243. -är det inte bara klimatet
  som påverkar.

 244. Klimatet tar inte dit viruset.

 245. Klimatet kommer inte
  att transportera dit myggorna.

 246. Det är vi som hjälper till att ta
  myggor och virus till nya områden.

 247. Vi kan hjälpa utbrotten att ske
  genom att vi reser så himla mycket.

 248. Jing studerar främst-

 249. -klimatets inverkan på potentialen
  för spridning av infektionssjukdomar.

 250. Mikkel studerar mer
  hur den globala trafiken-

 251. -alltså flygtrafiken transporterar in
  virus och vektorer-

 252. -till olika delar av världen
  som inte har dem tidigare.

 253. I det här fallet
  tittade vi på Rom i Italien.

 254. De har egentligen ett gynnsamt klimat
  vissa delar av året redan idag-

 255. -för spridning av dengue.

 256. Där har man inte så stora utbrott.

 257. Då kan man koppla samman
  hur intransporten av virus-

 258. -och andra faktorer
  sammanfaller med klimatet.

 259. Våra resmönster är mycket svårare
  att projicera i framtiden.

 260. Då gäller det att förstå
  var nästa utbrott sker-

 261. -så att man kan förbereda sig
  och förhindra det.

 262. Det var allt jag ville säga. Hoppas
  det var någorlunda förståeligt.

 263. Vi gör mycket mer forskning på det
  här, det var bara några highlights.

 264. Tack.

 265. Text: Aino Bergh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur påverkar klimatförändringar vår hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Joacim Rocklöv forskar i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Här berättar han om sin senaste forskning och om hur han arbetar tillsammans med andra forskare runt om i världen. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Skogen som integrationsarena

Skogen behöver skötas och pysslas om, men det saknas resurser. Forskaren Ann Dolling har tittat på detta och hon menar att flyktingar som kommer från Syrien skulle kunna göra stor nytta om de bara fick chansen. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Klimatförändringarnas effekter på Östersjön

Hur mår Östersjön? Agneta Andersson, professor i pelagial ekologi vid Umeå universitet, ger en bild av hur det ser ut i Sveriges viktigaste hav och berättar varför det är så viktigt att ekosystemet fungerar. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Erfarenheter av skogsbranden i Västmanland

Vilka rutiner finns det när det bryter ut en stor skogsbrand? Anders Granström forskar i brandekologi på SLU. Här berättar han om släckningsarbetet och hur skogen påverkades av branden. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Varför ska vi skydda ungskogen?

Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi vid SLU, menar att vi är bra på att skydda den gamla skogen men att den unga skogen är minst lika viktig för att det ska bli bra i framtiden. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Rehabilitering och skogsproduktion

Vad betyder skogen för människan? Ann Dolling och Eva-Maria Nordström, forskare i skog och hälsa respektive skoglig planering, berättar om hur vistelse i skogen kan öka livsglädjen. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Den åldrande befolkningen

När befolkningen åldras riskerar omsorg och försörjning att bli en tung börda främst i vissa grupper, säger Gunnar Malmberg som är professor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Hur påverkar klimatförändringar vår hälsa

Joacim Rocklöv forskar i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Här berättar han om sin senaste forskning och om hur han arbetar tillsammans med andra forskare runt om i världen. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar 2015

Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?

Massvaccinationen var till för att hindra spridningen av pandemin. Biverkningen med narkolepsi är en av flera lärdomar som samhället måste ta itu med. Det säger Britta Lundgren, professor i etnologi vid Umeå universitet. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Nudging gör det lätt att göra rätt

Om man erbjuds en liten i stället för stor tallrik tar man mindre mat. Det är en form av "nudging", det vill säga att knuffa någon i en mer klimatsmart riktning. Ida Lemoine på Beteendelabbet berättar med hjälp av spännande exempel om sitt arbete med att förstå beteenden för att kunna förändra beteenden. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.