Titta

UR Samtiden - Mat, piller och pulver

UR Samtiden - Mat, piller och pulver

Om UR Samtiden - Mat, piller och pulver

Konsumentföreningen Stockholm har samlat en rad sakkunniga som diskuterar trender och vetenskap inom mat och hälsa. Seminariet genomförs under rubriken Mat, piller och pulver på menyn. Inspelat den 16 mars 2015 på Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Mat, piller och pulver : Vem bestämmer vad du äter?Dela
 1. Det här är rubriken som jag har fått
  att tala under idag:

 2. Vem bestämmer vad du äter?

 3. Det mest naturliga svaret på den till
  synes triviala frågan borde vara:

 4. Det gör jag.
  Jag bestämmer vad jag äter.

 5. Jag lagar min mat. Jag sätter fram
  på frukostbordet det jag vill äta.

 6. Och jag stoppar själv maten i munnen.

 7. Jag går inte och handlar i butiken
  under pistolhot.

 8. Men faktum är att svaret på frågan
  är långt ifrån enkelt.

 9. Ny forskning som handlar om
  hur vi som konsumenter beter oss-

 10. -när vi fattar besluten visar-

 11. -att vi behöver omvärdera
  vår syn på konsumenten.

 12. Vi är inte alltid så medbestämmande-

 13. -och vi är inte alltid så kloka
  när vi bestämmer oss.

 14. Att det är svårt att bestämma sig
  vet vi nog allihop.

 15. Utbudet som möter oss ute
  i handeln är enormt.

 16. En amerikansk studie från 2010 visar
  att det i genomsnitt i en mataffär-

 17. -finns det cirka 38 700 produkter
  att välja bland.

 18. Det vi också vet är
  att ju mer vi har att välja på-

 19. -desto svårare är det.

 20. Vi påverkas negativt
  av all fakta och allt utbud av varor.

 21. Det är en myt att mer information
  och fler valmöjligheter gör-

 22. -att vi fattar bättre beslut.

 23. Så behöver det inte alls vara.
  När det gäller just mat-

 24. -så går det många gånger undan.
  När vi handlar ska det gå snabbt.

 25. När vi är i butiken och ska bestämma
  vad vi ska handla-

 26. -ägnar vi inte mer än i genomsnitt
  en sekund åt att titta på matvaran-

 27. -innan vi bestämmer oss för
  om den ska hamna i vår korg-

 28. -eller om vi ska avfärda den.

 29. Det gör att det går så snabbt så vi
  knappt vet vad vi handlar.

 30. När vi kommer ut från butiken
  vet vi knappt vad vi handlade-

 31. -eller vad varorna kostade.

 32. Det här leder till
  att vi fattar suboptimala beslut.

 33. Det som vi bestämmer oss för
  att äta och köpa-

 34. -motsvarar inte alls det
  som vi tycker är viktigt.

 35. Det som vi från början säger
  är viktigt för våra matval.

 36. Vi fattar många gånger våra beslut
  på nån sorts känsla.

 37. Kanske är det magkänslan.
  Vi kanske är hungriga när vi handlar.

 38. Men många gånger sker besluten
  utifrån nån sorts känsla.

 39. Då är det inte så konstigt
  att vi öppnar oss-

 40. -för mycket påverkan
  av reklam och marknadsföring-

 41. -som många gånger bygger
  på känslomässiga budskap.

 42. Vi kan i alla fall konstatera-

 43. -att vi långt ifrån alltid
  fattar besluten själva.

 44. Vi är en del av olika sociala
  sammanhang och strukturer-

 45. -som många gånger har stort
  inflytande på vad vi äter.

 46. Ett svar på frågan vem som bestämmer
  vad vi äter skulle då kunna vara:

 47. Det gör mamma och pappa. Föräldrar
  bestämmer mycket vad vi äter.

 48. Åtminstone upp till tolvårsåldern.

 49. Vår barndoms matminnen präglar oss
  på nåt sätt resten av livet.

 50. Vi bär med oss det
  som anses vara bra mat och dålig mat.

 51. Det som anses vara
  ätligt och oätligt.

 52. Vi lär oss också
  vad vi kan äta inför andra-

 53. -och vad vi kan bjuda andra på.

 54. Ett annat svar på frågan vem som
  bestämmer kan vara arbetsgivaren.

 55. Visst är det så
  att vi tillbringar allt mer tid-

 56. -på våra arbetsplatser?

 57. Och vi måste ju äta på jobbet.

 58. Då är det i stor utsträckning arbets-
  givaren som bestämmer vad vi äter-

 59. -genom att organisera arbetet
  och bestämma vissa arbetsformer-

 60. -och tillhandahålla specifika
  mat- och måltidsalternativ.

 61. Dessa institutioner som vi är en
  del av begränsar våra valmöjligheter.

 62. På samma sätt som det arbetstagaren
  äter bestäms av arbetsgivaren-

 63. -så bestäms barnens matvanor
  av barnomsorg och skola.

 64. Sjuka och äldres ätande bestäms
  av vårdinrättningen.

 65. Och internernas måltider bestäms
  av fängelser eller fångvård.

 66. Det finns många fler aktörer som
  är med och bestämmer vad vi äter.

 67. En sådan aktör är ju experterna.

 68. Experterna är oerhört viktiga
  och bestämmer vad vi äter.

 69. Aldrig har det funnits
  så många experter-

 70. -inom mat- och måltidsområdet
  som det finns idag.

 71. Det är helt otroligt.

 72. Vi är väldigt beroende av experterna
  och varför är det så?

 73. Det handlar om att samhället i dag
  är så komplext.

 74. Det finns så många faror
  och risker där ute-

 75. -som vi behöver ta ställning till.

 76. Riskerna har blivit mer komplexa,
  abstrakta och svåra att förutsäga.

 77. Vi måste ägna mer och mer tid åt
  att bedöma vad som är farligt.

 78. För att kunna göra det
  behöver vi kunskap.

 79. Den kunskapen
  har vi inte alltid själva.

 80. Och här kommer då experterna in.

 81. När det gäller livsmedelsindustrin
  har mycket oro riktats-

 82. -mot olika förädlade
  och processade livsmedel.

 83. Det är inte bara näringsmässiga
  överväganden vi behöver göra.

 84. Även en del ideologiska överväganden
  när det gäller val av mat.

 85. Ska vi prioritera vår miljö,
  vår egen hälsa-

 86. -eller ska vi prioritera
  djurens rätt?

 87. Det här skapar
  en enorm osäkerhet hos oss.

 88. En osäkerhet som leder till oro
  och rädsla för att göra fel-

 89. -men också en oro
  att riskera att bli sjuk.

 90. Personligen tror jag att mycket
  av rädslan är obefogad-

 91. -och starkt överdriven.

 92. Det handlar om ytterligare en aktör
  i det här spelet, nämligen medierna.

 93. Medierna profiterar många gånger
  på människors rädsla och oro.

 94. Medierna har till och med lyckats
  skapa en egen innehållslig genre.

 95. Matlarm är en egen mediegenre.

 96. Den behandlar just larm
  och faror kring mat.

 97. Genren är oerhört
  kommersiellt gångbar.

 98. Det innebär också att journalistiken
  ofta blir tendensiös.

 99. Faror överdrivs och
  forskningsresultat förenklas-

 100. -eller överskattas.

 101. När det gäller experterna utmanas de.

 102. Traditionella experter
  och auktoriteter utmanas allt mer-

 103. -av nya experter.

 104. Deras kunskapsmonpol utmanas,
  de har inte tolkningsföreträde.

 105. Idag ser vi
  nya experter komma in på scenen.

 106. Det är allt från lobbyister,
  personliga tränare, livsstilscoacher-

 107. -kändisar och inte minst bloggare.

 108. Idag kan var och en utmåla sig
  för att vara expert.

 109. De här experterna tycker
  och tänker en massa.

 110. De blir också lyssnade till
  och kan få enormt stort genomslag-

 111. -tack vare internet
  och alla sociala medier.

 112. Nyheter får snabbt viral spridning.

 113. Det hänger ihop med
  att vi själva är oerhört snabba på-

 114. -att dela information
  och gilla information.

 115. Det kan ju synas bra att fler
  människor får tillgång till detta.

 116. Men det innebär också att vi är med
  och bidrar till detta brus-

 117. -som vi så många gånger
  högljutt beklagar.

 118. Här har vi lite att fundera över. Vi
  är snabba med att sprida information-

 119. -som långt ifrån alltid är korrekt.

 120. Myter och felaktigheter får då fäste
  hos stora grupper i befolkningen.

 121. Bloggare är en av de nya experterna.

 122. Bloggandet har beskrivits som ett
  av de mest explosiva utbrotten-

 123. -i informationssamhället
  efter internets introduktion.

 124. Varje dag startas
  miljontals bloggar världen över.

 125. Det är ett oerhört stort fenomen
  i samhället.

 126. Det är nåt som både barn, unga
  och äldre ägnar sig åt.

 127. Bloggar kan ju handla om
  vad som helst.

 128. Men väldigt många bloggar handlar
  om kost, mat och hälsa.

 129. Här finns ett stort antal röster
  att lyssna till.

 130. Det gör det svårt att gallra
  i all denna information.

 131. Vilka är det då vi lyssnar till?

 132. Är det de formella experterna eller
  de traditionella auktoriteterna?

 133. Eller lyssnar vi hellre
  till de nya experterna?

 134. Jag tror att det många gånger är
  bloggarna vi lyssnar till.

 135. Varför det?

 136. Jag tror att vi har lättare
  att identifiera oss med dem.

 137. Bloggarna är ju
  entusiastiska matälskare-

 138. -intresserade mammor och pappor.

 139. Det är amatörer - människor
  som har ett genuint intresse.

 140. Och de framstår som väldigt kunniga.

 141. De framstår framför allt
  som tillgängliga för oss.

 142. Det är som sagt lätt
  att identifiera oss med dem.

 143. De är vardagliga och nära
  och vi kan skapa relationer till dem-

 144. -trots att vi aldrig har träffat dem.

 145. Vilka finner vi trovärdiga?
  Jo, de vi har nära relation till-

 146. -och som vi kan identifiera oss med.

 147. Den sista aktören som vi
  måste ägna tid åt är marknaden.

 148. Industrin, reklam och marknadsföring.

 149. De är väldigt viktiga krafter och
  här finns flera förklaringar till-

 150. -vem som bestämmer vad vi äter.

 151. Med industrin menar jag livsmedels-
  industrin, hälsokostindustrin-

 152. -tillskottsindustrin
  och även läkemedelsindustrin.

 153. Deras utbud och sätt att föra fram
  produkter har stor betydelse för-

 154. -vad vi äter.

 155. I samband med detta vill jag
  uppmärksamma två specifika fenomen.

 156. Det ena är "hälsism" som kan
  beskrivas som en ny sorts ideologi.

 157. Det andra är medikalisering.

 158. Om vi börjar med...

 159. ...att prata om hälsism...

 160. ...kan man fråga sig vad det är.

 161. Hälsism kan beskrivas
  som en ökad fixering vid hälsa.

 162. Vi har sett det eskalera med tiden.

 163. En strävan som i princip
  kan beskrivas som en religion.

 164. Där en ökad fixering vid kost,
  att äta rätt, motion och så vidare-

 165. -är det som fyller våra liv
  och vår vardag med mening.

 166. Människan är en fantastisk varelse.

 167. Vi är den enda varelsen
  som vet om att vi ska dö.

 168. Döden betraktas
  som det absoluta nederlaget.

 169. Och hela livet handlar om
  att lura döden.

 170. Att hålla den på avstånd
  och till varje pris motverka ohälsa-

 171. -sjukdom och åldrande - en sorts
  strävan efter evigt liv och ungdom.

 172. Vi ska äta rätt, motionera
  och så vidare.

 173. Då är det lätt att ta till sig olika
  piller, pulver och kurer-

 174. -som erbjuds
  som en snabb lösning på detta.

 175. Inom det som kallas hälsism finns
  många kropps- och skönhetsideal.

 176. Många av dem är
  i princip ouppnåeliga-

 177. -för merparten av befolkningen.

 178. Ändå är de socialt accepterade
  och eftersträvansvärda.

 179. Vi kan ju inte alla gå omkring
  och se ut som gladiatorer.

 180. Hälsoidealen är inte naturliga.
  De är konstruerade.

 181. De är kraftigt understödda
  av kommersiella intressen.

 182. Är det inte bra att bry sig om hälsa?
  Jovisst, men det finns en baksida.

 183. Det kan bli kontraproduktivt.
  Vår fixering vid hälsa leder snarare-

 184. -till en ökad stress i tillvaron
  att hinna till gymmet och så vidare.

 185. Kanske leder det snarare
  till hälsoångest.

 186. Hälsismen bidrar även med
  en ökad övervakning i samhället.

 187. En ökad övervakning
  av våra egna kroppar-

 188. -och även andras kroppar
  som vi gärna moraliserar över.

 189. Övervakningen går till
  på många olika sätt.

 190. Vi använder allt från viktkontroller-

 191. -till pulsarmband, sömnappar
  och kostappar.

 192. Jag ser en fara i att vi slutar
  att lyssna på kroppens egna signaler-

 193. -och allt för mycket förlitar oss
  på den här tekniken.

 194. Och lite snabbt om medikalisering.
  Vad är det?

 195. Medikalisering är nåt
  som har pågått genom alla tider.

 196. Det har skett på både gott och ont.

 197. Medikalisering är att beskriva nåt
  som är friskt och fullt naturligt-

 198. -som onormalt, sjukt och avvikande.

 199. Något som behöver behandlas
  som ett medicinskt problem.

 200. Idag ser jag
  många olika tillstånd i livet-

 201. -som är fullt naturliga
  och en del av livets process-

 202. -medikaliseras och beskrivs
  som om det vore avvikande.

 203. Det kan handla om allt
  från ensamhet, oro, olycka-

 204. -till otillfredsställelse
  med den egna kroppen.

 205. Dessa processer drivs på
  av läkemedelsindustrin-

 206. -men även skönhetsindustrin
  och andra kommersiella intressen.

 207. Vi kan konstatera att vi behöver mer
  piller och pulver för att må bra.

 208. Jag ser även att gränsen mellan mat
  och medicin blir allt mer otydlig.

 209. Jag tänkte på det häromdagen
  när jag gick in på apoteket-

 210. -och insåg att de sålde choklad,
  vitaminberikad müsli-

 211. -och vitaminberikat tuggummi
  sida vid sida med antibiotika-

 212. -och hostmedicin.

 213. Piller blir ett sätt att motverka
  naturliga fluktuationer i livet.

 214. Vi vitaliserar för
  att balansera vår vintertrötthet-

 215. -och vår längtan efter sommaren.
  Den kanske kan botas med piller?

 216. Vi lockas att konsumera saker
  som vi kanske inte alls behöver.

 217. Summa summarum:

 218. Här finns en mängd olika aktörer
  och krafter-

 219. -som spelar in
  och faktiskt bestämmer vad vi äter.

 220. Föräldrar, arbetsgivare,
  institutioner, marknadsföring o.s.v.

 221. Men till syvende och sist
  är det faktiskt bara vi själva-

 222. -som får stå till svars för våra val.
  Tack för mig.

 223. Tusen tack, Helena.

 224. Är det inte bra att vi nu är
  jätteintresserade av vår hälsa-

 225. -vilken mat vi äter och vilka piller
  vi stoppar i oss och varför?

 226. Att vara intresserad av sin hälsa
  är nåt positivt.

 227. Samtidigt får det inte gå
  till överdrift.

 228. Det finns en risk att det går över
  i ett slags besatthet av det hela.

 229. Vad tittar ni på
  vid Lunds universitet?

 230. Du har mängder av studenter
  och du är handledare.

 231. Följer du
  nån speciell studie just nu?

 232. Tittar ni på vad media skriver-

 233. -och följer hur det har förändrats
  genom årens lopp?

 234. Svaret är en hel föreläsning.
  Vi intresserar oss för olika saker.

 235. En mindre studie
  handlade om rapporteringen-

 236. -om D-vitaminer och hur den skiljer
  sig i olika nordiska medier.

 237. Vi har studenter och doktorander
  som intresserar sig för matbloggar.

 238. Och Facebook-gemenskap.

 239. Har ni sett nåt av...

 240. Vi lyssnar på bloggare och går med
  i Facebook-grupper och gemenskaper.

 241. Håller respekten
  för auktoriteter på att försvinna?

 242. Förut gjorde man ju
  vad myndigheterna sa.

 243. -Hur gör vi idag?
  -Det är en del av utvecklingen.

 244. De hade tidigare tolkningsföreträde
  och kunskapsmonopol.

 245. Det var ett fåtal förunnat
  att sitta på denna kunskap, expertis.

 246. Men expertisen finns idag tillgänglig
  överallt, tack vare internet.

 247. Men det innebär inte alltid att alla
  förstår hur de ska använda kunskapen.

 248. Eftersom alla idag
  kan publicera information-

 249. -producera budskap och innehåll,
  vara sin egen medieproducent-

 250. -så blir det svårt
  att kontrollera kvalitet.

 251. Då måste vi vara ännu mer
  kritiskt tänkande när vi läser nåt.

 252. Definitivt. Ifrågasätt alltid och
  aldrig ta nåt för vad det ter sig.

 253. Och kolla vart budskapet
  kommer ifrån. Det är inte så lätt.

 254. Vem som ligger bakom studien,
  vem som gör själva anspråket-

 255. -om det finns anledning att tro
  att särskilda intressen ligger bakom.

 256. -Att alltid ifrågasätta.
  -Hur lätt är det?

 257. Men tusen tack, Helena.

 258. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vem bestämmer vad du äter?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Helena Sandberg forskar inom media och kommunikation och föreläser här om vilka aktörer som har inflytande över våra val av mat. I barndomen bestämmer föräldrar och skola vad vi ska äta och i vuxenlivet påverkas vi av arbetsgivare, matindustri och media. De som tidigare hade monopol på kunskap har blivit utmanade av nya experter som tränare, lobbyister, kändisar och bloggare. Inspelat den 16 mars 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Hälsofrågor i massmedia, Kostråd, Masskommunikation, Massmedia
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mat, piller och pulver

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mat, piller och pulver

Vem bestämmer vad du äter?

Helena Sandberg forskar inom media och kommunikation och föreläser här om vilka aktörer som har inflytande över våra val av mat. De som tidigare hade monopol på kunskap har blivit utmanade av nya experter som tränare, lobbyister, kändisar och bloggare. Inspelat den 16 mars 2015. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mat, piller och pulver

Njut av träning - bli expert på dig själv

Samtal mellan träningscoachen Blossom Tainton och moderatorn Louise Ungerth. Blossom Tainton menar att allt vi gör eller inte gör påverkar oss. Hon beskriver hur man kan uppnå de fem s:en – smärtfri, smidig, stark, snabb och snygg. Inspelat den 16 mars 2015. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mat, piller och pulver

Livsmedelskontrollen

Jenny Johansson är livsmedelsinspektör på Livsmedelskontrollen som ser till att livsmedelslagstiftningen efterlevs. Hon berättar om verksamheten och hur de arbetar med uppföljning och stickprov av säljares olika produkter. De hittar ibland produkter som kan vara olagliga eller hälsofarliga. Inspelat den 16 mars 2015. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mat, piller och pulver

På professorns tallrik

Professor Maj-Lis Hellénius och Anette Jansson som är nutritionist på Livsmedelsverket föreläser om Livsmedelsverkets nya rekommendationer och kostråd. Vilka livsmedel bör vi öka vårt intag av? Vilka ska bytas ut och vilka bör begränsas? Inspelat den 16 mars 2015. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mat, piller och pulver

Expertjuryn granskar mat, piller och pulver

Panelsamtal om produkter som säljs under förespegling att de kan påverka hälsa och välbefinnande. Medverkande: Stefan Branth, Petra Lundström, Jessica Agert. Moderator: Louise Ungerth. Inspelat den 16 mars 2015. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mat, piller och pulver

Proteinhajpen - behov eller påhitt?

Näringsfysiologen Anki Sundin föreläser om vårt behov av protein. Hon berättar att protein är viktigt för uppbyggnad och återhämtning och att det är lätt att uppnå rekommenderade mängder protein via vanliga livsmedel. Inspelat den 16 mars 2015. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mat, piller och pulver

Det går lika bra med smörgåstårta

Långdistanslöparen Rune Larsson föreläser om kost och träning. Han berättar att han själv ibland gått på myter om kosten, bland annat om pastans undergörande effekter. Själv åt han en gång smörgåstårta och sprang därefter 51 km på rekordtid. För honom är det glädjen i träningen som är det viktiga. Inspelat den 16 mars 2015. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Regeringens arbete med hållbar konsumtion

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) skräder inte orden när han berättar om sina planer för att påverka Sveriges konsumtion i en mer hållbar riktning. Han menar att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder och ha ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.