Titta

UR Samtiden - EAT 2015

UR Samtiden - EAT 2015

Om UR Samtiden - EAT 2015

Forskare, politiker och affärsmän samlas under forumet Eat 2015 där mat, hälsa och klimatfrågor står i fokus. Inspelat på Clarion Sign, Stockholm, 1-2 juni 2015. Arrangör: Eat.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2015 : Bättre politik för miljönDela
 1. Tack, mina damer och herrar.

 2. Att tala efter en stor forskare
  är en utmaning.

 3. Min enda tröst är att jag
  en gång rekryterade Chris Murray.

 4. Det var vid Världshälsoorganisationen,
  där han var oerhört viktig-

 5. -för att göra evidens centralt
  för beslutsfattandet.

 6. Det är även det som vi försöker
  göra vid EAT.

 7. I fjol stod jag här och sa att jag
  kom till EAT på grund av frustration.

 8. Frustration över bristen på förbindelser
  mellan policyområden.

 9. Det är min erfarenhet som politiker.

 10. Och även en frustration
  över silotänkandet inom politiken.

 11. Det begränsar våra handlingar
  och fördunklar våra perspektiv.

 12. Jag efterlyste det som jag kallade
  "Politik 2.0", inspirerad av den här-

 13. -som nu är 6.0.
  Vad händer när det blir en ny siffra?

 14. Experterna talar om för oss
  att funktionerna uppgraderas-

 15. -så att vi kan integrera
  och förbättra prestanda.

 16. Detta krävs också att för ta itu
  med livsmedelssystemen.

 17. Det händer inte av sig själv.

 18. För mig är det skälet till
  att EAT startades.

 19. För att integrera perspektiv
  mellan silor.

 20. Sammanföra nyckelaktörer
  från olika sektorer.

 21. Skapa nya kunskapsplattformar
  för att stimulera till handling.

 22. Bana väg för bättre agerande som
  ska förändra vår livsmedelsproduktion.

 23. Minska utsläpp
  och ekologiskt fotavtryck.

 24. Förbättra hälsan som en följd av
  kostvanor och produktionsmetoder.

 25. En konsekvens
  blir nya affärsmöjligheter.

 26. I år kommer jag till EAT
  på grund av entusiasm.

 27. Inte för att vi har uppnått alla dessa
  mål eller för att arbetet är färdigt-

 28. -utan för att vi mycket tydligt
  är på väg.

 29. Och för att Gunhild Stordalen
  har visat oss-

 30. -hur beslutsamhet, engagemang
  och ambition-

 31. -kan övervinna
  även de mest dystra av diagnoser.

 32. Och eftersom forskningen visar
  hur integrerat handlande-

 33. -kan leda till imponerande resultat.

 34. Allt detta är avgörande, då det krävs
  förändring inom alla sektorer.

 35. Jag kommer från politikens värld
  i ett europeiskt land, Norge.

 36. Vi måste också genomföra
  mycket mer påtagliga åtgärder.

 37. Jag ska peka ut tre områden-

 38. -som jag även anser berör frågan
  om livsmedelssystem.

 39. Det första: Ihop med resten av Europa
  ska Norge minska sina utsläpp-

 40. -med 40 procent till 2030, som en
  del av att binda oss till Parisavtalet.

 41. Minskningarna involverar industrin.

 42. De får färre och dyrare kvoter.
  De kan hantera handel med kvoter.

 43. Utöver detta kommer avtalet
  att kräva påtagliga resultat-

 44. -från andra sektorer.
  En av dessa är trafiken-

 45. -men nu ska vi prata om jordbruk
  och livsmedelsproduktion.

 46. Det kommer att bli juridiskt bindande.

 47. Det är både brådskande och
  ett tillfälle. 2030 är om femton år.

 48. Det är lika långt framåt i tiden
  som millennieskiftet är bakåt.

 49. Det är inte länge.

 50. Nu måste vi sätta oss ner,
  både i och utanför Europa-

 51. -med livsmedelsbranschen-

 52. -och se vad som krävs
  för att minska deras utsläpp.

 53. De säger ofta: "Men vi är ju gröna.
  Vi arbetar med jorden."

 54. Just det. Vi behöver mer av det,
  men på ett annorlunda sätt.

 55. Det krävs forskning, markförvaltning
  och bättre produktion och distribution.

 56. Det är ett jättelikt tillfälle,
  men vi är inte ens nära.

 57. Det kan gagna alla inblandade,
  i EAT:s anda.

 58. Det andra hör samman med detta:

 59. Mitt land och de flesta andra har lovat
  att bekämpa livsstilssjukdomar.

 60. Vi har bundit oss till WHO:s mål-

 61. -och vi tar ner det till nationell nivå.

 62. Det var det sista jag gjorde
  som minister, fredagen före valet.

 63. På söndagen förlorade jag valet.

 64. Strategin handlar förstås
  till stor del om sund och hållbar kost.

 65. Om en balans mellan statlig reglering
  och marknadens självreglering.

 66. Det bästa är självreglering,
  men det är en maktbalans.

 67. De reglerar om de ser att det finns
  ett hot om regleringar om de låter bli.

 68. I europeiska länder bör vi fortsätta
  föra en dialog om detta-

 69. -för att ta itu med moderna hälsorisker,
  som alltså inte längre är fattigdom-

 70. -utan socker, salt, fett, tobak
  och alkohol.

 71. Och slutligen ska jag ta upp ett annat
  område som jag anser är avgörande-

 72. -och särskilt relevant för mitt land.

 73. Som utrikesminister låg min fokus på
  Arktis och de nordligaste regionerna.

 74. Det beror på att Norge består av
  sex gånger så mycket hav som land.

 75. Min sista punkt handlar om livsmedels-
  produktion från havsområden.

 76. För närvarande producerar vi
  nästan all vår mat på land-

 77. -trots att planeten består
  till 70 procent av hav.

 78. Folkökningen kräver mobilisering
  inte bara av den gröna bioekonomin-

 79. -utan även av den blå bioekonomin.

 80. Vi utnyttjar bara en liten del av det
  översta lagret i havets ekosystem.

 81. För att gå framåt
  krävs det djärva forskningsagendor-

 82. -och samtidigt åtgärder
  för att skydda haven-

 83. -mot föroreningar och försurning.

 84. En enorm utmaning och möjlighet.

 85. Ju mer vi lär oss om haven-

 86. -desto mer förstår vi hur mycket
  vi inte vet, så vi måste gå framtå.

 87. Åtgärder inom dessa områden
  begränsas av vårt silotänkande-

 88. -men en ny beslutsamhet möjliggörs
  genom EAT:s dynamiska vision:

 89. Kopplingen mellan näring,
  hälsa och klimat.

 90. Att gå vidare men den sortens arbete
  som Chris visade oss-

 91. -kommer att bana väg för politiker
  att genomföra det här.

 92. Det krävs ändå politiskt mod och vilja
  och en ansvarsutkrävande väljarkår-

 93. -men det förbättrar möjligheterna
  för att gå framåt-

 94. -liksom vi har gjort
  inom andra hälsoområden.

 95. Det anser jag vara hållbarhet
  för en växande världsbefolkning.

 96. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bättre politik för miljön

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fram till 2030 måste vi förändra de globala livsmedelssystemen, säger Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i detta tal. Han menar också att mer satsningar borde göras på fiskodlingar, med förutsättning att det görs på ett naturvänligt sätt. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Fiskodling, Kemisk industri, Kemisk teknik, Lantbruk, Livsmedel, Livsmedelspolitik, Teknik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Att råda bot på fattigdom

Det är inte okomplicerat för en oljeproducerande nation att vara ett föredöme när det gäller hållbarhet och det globala klimatet, konstaterar Norges statsminister Erna Solberg. Här berättar hon om Norges visioner när det gäller matkonsumtion, världssvält och naturens tillstånd. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Dyrare utan eko

En lantbrukares mardröm är torka, extrem nederbörd eller stormar. Dessa variationer i klimatet blir dock allt vanligare i takt med den globala uppvärmningen av planeten. Det säger professor Hans Joachim Schellnhuber, en av Europas ledande klimatforskare. I det här talet pekar han även på det faktum att våra livsmedelspriser kommer att stiga dramatiskt om vi inte lyckas vända planetens stigande temperaturer. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

En klimatsmart modell för Kenya

Förändring är livsnödvändigt för lantbrukarna, säger Helen Gichohi från Equity Ground Foundation i Kenya. Här berättar hon om en modell som ska förstärka böndernas positioner i Kenya och omgivande länder för att de ska kunna överleva i dagens svåra globala handelsvärld. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Global ekonomi och ekologi

Den privata sektorn står för 9 av 10 jobb i den globala handeln. Vi bör inte enbart se till våra aktieägares bästa utan även samhällets bästa, menar Paul Bulcke som är vd för livsmedelsjätten Nestlé. Här berättar han hur ett multinationellt företag kan hjälpa till att hitta hållbarhetslösningar. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Finns det en hållbar väg?

Panelsamtal med företagsledare och forskare om hållbar utveckling och kommers. Medverkande: Elisabeth Grieg, Griegkoncernen, Paul Bulcke, Nestlé, Helen Gichohi, Equity Group Foundation och Hans Joachim Schellnhuber, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Moderator: Anthony Costello. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Att hålla havet rent

Vi måste göra de klimatsmarta vardagsvalen enklare för alla människor, säger norska prinsessan Mette-Marit. Här berättar hon om sitt intresse för havet och framhåller att vi måste hitta bättre material än plast att använda i världens produktionsled. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Se till att stoppa hungern

Fattigdom är inte längre något som enbart berör utvecklingsländer, utan även klassiskt rika nationer. Det säger Feike Sijbesma, vd för Hollandsbaserade hälsoföretaget DSM, i denna föreläsning. Han uppmanar fler företagare att ta ansvar och skapa en rättvis värld och menar att kommersiella bolag har ett mycket större ansvar än att tillgodose vinstkravet från sina aktieägare. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Matens politik i magasinsformat

Att rapportera om mat och matpolitik blir allt viktigare för National Geographic, säger vd Gary Knell. Med över en miljard följare på Facebook är National Geographic en maktfaktor när det gäller berättelser från den globala livsmedelsindustrin. Gary Knell berättar här om tidningens olika satsningar på att göra livsmedelshandeln tydlig och enkel att förstå. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Bättre liv genom rörelse

Barn rör sig mindre idag än deras egna far- och morföräldrar, säger Kjetil Siem från det norska fotbollsförbundet i sin föreläsning. Han vill förändra vanorna i Norge genom aktivitetsfrämjande initiativ. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

En optimal livsstil

Om människor ändrade sina kostvanor skulle vi öka medellivslängden med 3-4 år, säger Christopher Murray, näringsprofessor vid University of Washington. Här berättar han om sin forskning, som rör globala projekt om kost och näring. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Bättre politik för miljön

Fram till 2030 måste vi förändra de globala livsmedelssystemen, säger Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i detta tal. Han menar också att mer satsningar borde göras på fiskodlingar, med förutsättning att det görs på ett naturvänligt sätt. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Tekniksmart lantbruk

Konsumenterna blir allt mer kräsna, samtidigt som teknikutvecklingen kommer att förändra vår relation till mat. Den spaningen gör professor Louise O Fresco från Nederländerna. Här talar hon om hur livsmedelsproduktion och konsumentbeteenden kommer att se ut i en nära framtid. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Halverad miljöpåverkan som mål

Vi har potential att förändra utvecklingen och skapa en grönare framtid, menar Michael Treschow, styrelseledamot på livsmedelsjätten Unilever. Här pratar han om bolagets ambitioner att minska sin negativa miljöpåverkan. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Skräp borde inte finnas

Vi lever i en värld av naturliga resurser och i en bättre värld borde inte skräp existera. Det säger Ellen McArthur, seglare och grundare till The Ellen MacArthur Foundation, vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonom. Här förklarar hon hur vi alla skulle vinna på en global cirkulär ekonomi. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Även grönsaker är miljöovänliga

Det finns inget miljövänligt sätt att tillverka livsmedel. All matproduktion behöver kemiska substanser, konstaterar professor Louise O Fresco. Övriga medverkande i detta panelsamtal om hållbar utveckling och livsmedelsproduktion är Ted Bianco, Christopher Murray, Michael Treschow och Jonas Gahr Støre. Moderator: Johan Kuylenstierna. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Afrika kan försörja sig själv

Kanayo Nwanze representerar FN:s internationella fond för jordbruksutveckling och talar här om situationen i Afrika. Vi vet att hunger och fattigdom är som allra störst bland dem som producerar mat i världen, säger han. Vi vet också att Afrika inte optimerar sin produktion av mat. Varför görs inte de livsnödvändiga investeringar som innebär att Afrika skulle kunna försörja sig själv? Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Gretas skolstrejk

Femtonåriga Greta Thunberg är orolig för klimatet och framtiden för allt levande på jorden. Därför bestämde hon sig för att skolstrejka utanför Riksdagen, för att uppmärksamma och framförallt få politikerna att lyfta klimatfrågan. Hon påbörjade sin aktion tre veckor innan valet 2018. Varför sitter Greta där och vad vill hon ska hända? Och kommer hon kunna påverka politikerna så att klimatfrågan sätts främst?