Titta

UR Samtiden - EAT 2015

UR Samtiden - EAT 2015

Om UR Samtiden - EAT 2015

Forskare, politiker och affärsmän samlas under forumet Eat 2015 där mat, hälsa och klimatfrågor står i fokus. Inspelat på Clarion Sign, Stockholm, 1-2 juni 2015. Arrangör: Eat.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2015 : Ett jämlikt samhälleDela
 1. Tack för att ni bjöd hit mig.

 2. Jag uppskattar möjligheten
  att få vara här.

 3. Och tack för att ni valde Stockholm
  för detta viktiga forum.

 4. Tidigare i år
  träffade jag min vän och kollega-

 5. -Jonas Gahr Støre, ordförande för
  det norska social-demokratiska partiet-

 6. -i Davos på Världsekonomiskt forum.

 7. Vi noterade att det har skett
  en stor förändring i debatten.

 8. Vi jämförde dagens situation
  med hur det var för 25 år sedan.

 9. Då var "jämlikhet" ett ord
  som var förbehållet socialdemokrater-

 10. -och likasinnade.

 11. Det sågs som något helt orealistiskt
  och till och med fel-

 12. -i många delar av samhället.

 13. Det här har förändrats, som väl är.

 14. Det var uppenbart i Davos i år.

 15. Jämlikhet
  ses nu som en drivkraft för utveckling-

 16. -och som ett medel
  för att skapa innovativa samhällen.

 17. I dag varnar ekonomer till och med
  för sociala klyftor-

 18. -av en enkel anledning:

 19. Jämlika samhällen
  fungerar bättre än ojämlika samhällen.

 20. Så mitt budskap här i dag är följande:

 21. Om vi vill förbättra hälsan
  och ha ett mer hållbart samhälle-

 22. -måste vi se till
  att samhället blir mer jämlikt.

 23. De goda nyheterna är
  att medelklassen växer.

 24. Den extrema fattigdomen
  har halverats-

 25. -så det första millenniemålet
  uppnåddes tidigare än planerat.

 26. Det är de positiva sakerna.

 27. Det finns också dåliga nyheter.
  Det här har nog redan nämnts här-

 28. -men faktum är att världens rikedomar
  har koncentrerats allt mer-

 29. -och hamnat i händerna på några få
  - väldigt få.

 30. Världens 80 rikaste personer-

 31. -har lika stora tillgångar
  som de 3,5 miljarder fattigaste.

 32. Det är helt ofattbart...
  och det måste vi ändra på.

 33. I går träffade jag Indiens president
  Shri Pranab Mukherjee.

 34. Han påminde mig om Mahatma
  Gandhis ord. Mahatma Gandhi sa:

 35. "Det finns tillräckligt
  för allas behov"-

 36. -"men inte för allas begär."

 37. Mycket kloka ord.

 38. Vi ser samma utveckling i Sverige.

 39. Ojämlikheten har ökat mer i Sverige
  än i hela OECD.

 40. Det har påverkat produktivitet,
  hållbarhet och hälsa.

 41. Om man tar tunnelbanans röda linje
  här i Stockholm.

 42. Om man kliver på
  norr om Stockholms city-

 43. -och kliver av 42 minuter senare
  söder om Stockholms city.

 44. Längs resvägen-

 45. -minskar den förväntade livslängden
  med fyra år.

 46. Det är 42 minuters resa från
  ena änden av staden till den andra-

 47. -där den förväntade livslängden
  är fyra år mindre.

 48. Hälsoklyftorna ökar. Det beror
  på social och ekonomisk ojämlikhet.

 49. Så det avgörande, mina vänner,
  är att få bort klyftorna.

 50. Jag vill nämna två åtgärder på nationell
  nivå som regeringen har prioriterat.

 51. För det första är vårt mål att få bort
  hälsoklyftorna inom en generation.

 52. Kommissionen för jämlik hälsa
  ska tillsättas inom kort.

 53. Vi ska öka insatserna för folkhälsan
  och även uppföljningen.

 54. Ansvarsfördelningen inom den
  offentliga sektorn ska bli tydligare.

 55. Man ska arbeta förebyggande.

 56. Vi ska motverka
  att sociala faktorer leder till ohälsa.

 57. För det andra ska vi ta fram
  en ny svensk livsmedelsstrategi.

 58. Den kommer
  att täcka in hela livsmedelskedjan-

 59. -från primärproduktion
  hela vägen till konsument.

 60. Vi i Sverige anser oss ha resurser
  för hållbar livsmedelsproduktion.

 61. Vi har kunnandet
  och en stor miljömedvetenhet.

 62. Vi har mycket mark - och rent vatten.

 63. Sverige kan producera
  säkra produkter av hög kvalitet-

 64. -och vi kan göra det
  på ett hållbart sätt.

 65. Vårt mål är att öka matproduktionen-

 66. -och samtidigt göra Sveriges landsbygd
  ännu mer livskraftig.

 67. Alla vinner på den här strategin.

 68. Vänner, utmaningarna
  som vi står inför på nationell nivå-

 69. -återspeglas också på global nivå.
  Jag ska ge tre exempel.

 70. För det första går mat till spillo-

 71. -upp till 30 % i höginkomstländer,
  beroende på att vi slänger mat.

 72. I låginkomstländer
  går mat förlorad i produktionsledet-

 73. -eller vid transporter.

 74. För det andra: Fetma är nu ett större
  globalt hälsoproblem än undernäring.

 75. Många utvecklingsländer
  har faktiskt en dubbel börda.

 76. Där finns
  både undernäring och övervikt.

 77. För det tredje: I alla länder
  bidrar livsmedelsproduktionen-

 78. -till klimatförändringar
  och miljöskador.

 79. Det innebär att initiativ för
  bättre hälsa och livsmedelssäkerhet-

 80. -måste tas nationellt och globalt.

 81. Och de båda frågorna hänger ihop.

 82. Vi tror på samarbete-

 83. -mellan forskare, politiker,
  civilsamhället och företagare.

 84. Vi ska visa vägen,
  men inte bara inom beslutsfattande-

 85. -vi ska ha nya lösningar, nya
  innovationer och hållbar matproduktion.

 86. Om vi gör det här på rätt sätt
  skapar vi nya jobb-

 87. -samtidigt som vi främjar hälsa
  och en mer hållbar utveckling.

 88. Vi kan göra som vår framlidna
  utrikesminister Anna Lindh sa.

 89. Hon sa så här om ungdoms-
  arbetslöshet och klimatförändringar:

 90. "Av två problem gör vi en möjlighet."

 91. I år kommer de här frågorna
  att tas upp på FN:s toppmöte.

 92. FN ska anta post-2015-agendan
  i New York i september.

 93. De kommer även att diskuteras
  på klimatmötet i Paris i december.

 94. Kära vänner, nu finns det goda
  förutsättningar för nya åtaganden.

 95. Men utvecklingen måste inkludera alla.

 96. Den måste vara hållbar, det
  är vi skyldiga framtida generationer.

 97. Den måste vara jämlik, för det är både
  ekonomiskt smart och moraliskt rätt.

 98. Tack för att ni lyssnade.

 99. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett jämlikt samhälle

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Stockholm kan det skilja fyra år i medellivslängd mellan två olika områden. Hälsa och kost är en klassfråga, men framförallt en viktig demokratifråga, säger statsminister Stefan Löfven i detta tal. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Dietik, Hälsa, Klasskillnader
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Att råda bot på fattigdom

Det är inte okomplicerat för en oljeproducerande nation att vara ett föredöme när det gäller hållbarhet och det globala klimatet, konstaterar Norges statsminister Erna Solberg. Här berättar hon om Norges visioner när det gäller matkonsumtion, världssvält och naturens tillstånd. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Dyrare utan eko

En lantbrukares mardröm är torka, extrem nederbörd eller stormar. Dessa variationer i klimatet blir dock allt vanligare i takt med den globala uppvärmningen av planeten. Det säger professor Hans Joachim Schellnhuber, en av Europas ledande klimatforskare. I det här talet pekar han även på det faktum att våra livsmedelspriser kommer att stiga dramatiskt om vi inte lyckas vända planetens stigande temperaturer. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

En klimatsmart modell för Kenya

Förändring är livsnödvändigt för lantbrukarna, säger Helen Gichohi från Equity Ground Foundation i Kenya. Här berättar hon om en modell som ska förstärka böndernas positioner i Kenya och omgivande länder för att de ska kunna överleva i dagens svåra globala handelsvärld. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Global ekonomi och ekologi

Den privata sektorn står för 9 av 10 jobb i den globala handeln. Vi bör inte enbart se till våra aktieägares bästa utan även samhällets bästa, menar Paul Bulcke som är vd för livsmedelsjätten Nestlé. Här berättar han hur ett multinationellt företag kan hjälpa till att hitta hållbarhetslösningar. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Finns det en hållbar väg?

Panelsamtal med företagsledare och forskare om hållbar utveckling och kommers. Medverkande: Elisabeth Grieg, Griegkoncernen, Paul Bulcke, Nestlé, Helen Gichohi, Equity Group Foundation och Hans Joachim Schellnhuber, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Moderator: Anthony Costello. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Att hålla havet rent

Vi måste göra de klimatsmarta vardagsvalen enklare för alla människor, säger norska prinsessan Mette-Marit. Här berättar hon om sitt intresse för havet och framhåller att vi måste hitta bättre material än plast att använda i världens produktionsled. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Se till att stoppa hungern

Fattigdom är inte längre något som enbart berör utvecklingsländer, utan även klassiskt rika nationer. Det säger Feike Sijbesma, vd för Hollandsbaserade hälsoföretaget DSM, i denna föreläsning. Han uppmanar fler företagare att ta ansvar och skapa en rättvis värld och menar att kommersiella bolag har ett mycket större ansvar än att tillgodose vinstkravet från sina aktieägare. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Matens politik i magasinsformat

Att rapportera om mat och matpolitik blir allt viktigare för National Geographic, säger vd Gary Knell. Med över en miljard följare på Facebook är National Geographic en maktfaktor när det gäller berättelser från den globala livsmedelsindustrin. Gary Knell berättar här om tidningens olika satsningar på att göra livsmedelshandeln tydlig och enkel att förstå. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Bättre liv genom rörelse

Barn rör sig mindre idag än deras egna far- och morföräldrar, säger Kjetil Siem från det norska fotbollsförbundet i sin föreläsning. Han vill förändra vanorna i Norge genom aktivitetsfrämjande initiativ. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

En optimal livsstil

Om människor ändrade sina kostvanor skulle vi öka medellivslängden med 3-4 år, säger Christopher Murray, näringsprofessor vid University of Washington. Här berättar han om sin forskning, som rör globala projekt om kost och näring. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Bättre politik för miljön

Fram till 2030 måste vi förändra de globala livsmedelssystemen, säger Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i detta tal. Han menar också att mer satsningar borde göras på fiskodlingar, med förutsättning att det görs på ett naturvänligt sätt. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Tekniksmart lantbruk

Konsumenterna blir allt mer kräsna, samtidigt som teknikutvecklingen kommer att förändra vår relation till mat. Den spaningen gör professor Louise O Fresco från Nederländerna. Här talar hon om hur livsmedelsproduktion och konsumentbeteenden kommer att se ut i en nära framtid. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Halverad miljöpåverkan som mål

Vi har potential att förändra utvecklingen och skapa en grönare framtid, menar Michael Treschow, styrelseledamot på livsmedelsjätten Unilever. Här pratar han om bolagets ambitioner att minska sin negativa miljöpåverkan. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Skräp borde inte finnas

Vi lever i en värld av naturliga resurser och i en bättre värld borde inte skräp existera. Det säger Ellen McArthur, seglare och grundare till The Ellen MacArthur Foundation, vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonom. Här förklarar hon hur vi alla skulle vinna på en global cirkulär ekonomi. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Även grönsaker är miljöovänliga

Det finns inget miljövänligt sätt att tillverka livsmedel. All matproduktion behöver kemiska substanser, konstaterar professor Louise O Fresco. Övriga medverkande i detta panelsamtal om hållbar utveckling och livsmedelsproduktion är Ted Bianco, Christopher Murray, Michael Treschow och Jonas Gahr Støre. Moderator: Johan Kuylenstierna. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barn och mat

Mat kan vara både komplicerat och känsloladdat, men också glädjeskapande och lustfyllt. Vad barn äter och inte äter är ett ämne som lätt väcker diskussion. Hur mycket bör barn äta, vad är lämplig kost och hur viktigt är det med regler kring mat? Vi tar reda på vad barnen själva tänker kring det de äter; vi träffar Signe, vars största intresse är matlagning, Selma, som har ett selektivt ätande och så besöker vi familjen Berg som bara äter veganskt.