Titta

UR Samtiden - EAT 2015

UR Samtiden - EAT 2015

Om UR Samtiden - EAT 2015

Forskare, politiker och affärsmän samlas under forumet Eat 2015 där mat, hälsa och klimatfrågor står i fokus. Inspelat på Clarion Sign, Stockholm, 1-2 juni 2015. Arrangör: Eat.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2015 : Moder jord och matenDela
 1. Det här numret av Nature
  ställer frågan:

 2. "Kan vetenskapen
  ordna mat åt världen?"

 3. Artikeln avser befolkningsökningen.

 4. 2050 kommer vi att vara
  fler än nio miljarder på jorden-

 5. -men de flesta experter menar att
  jorden kan förse nio miljarder med mat.

 6. Den viktiga frågan är
  hur vetenskapen ska ordna mat-

 7. -och kan den göra det så
  att man slipper diabetes på omslaget?

 8. En angränsande fråga är
  vad man kan förvänta av tillgången-

 9. -och vad som kan uppnås
  enligt vetenskapen.

 10. Jag vill börja med en historia.

 11. Den utspelar sig i USA,
  men innebörden är global.

 12. Den börjar 2009
  när Tom Vilsack blev jordbruksminister.

 13. Han gjorde då det slående uttalandet-

 14. -att jordbruksdepartementet måste
  tjäna både de som äter och bönder.

 15. Det avvek från hur departementet
  ser på jordbrukssystemet.

 16. Kraven hade höjts. Det handlade
  inte bara om att producera mat-

 17. -utan om att producera hälsosam mat.

 18. Vi snabbspolar till 2014.

 19. I februari kom kommittén
  för kostrådgivning ut med sin rapport.

 20. I rapporten skrev man-

 21. -att vår kost ska vara bra för hälsan-

 22. -och skapa en välmående planet.
  Kosten ska vara miljömässigt hållbar.

 23. Deras rekommendation var
  mer grönsaker och mindre rött kött.

 24. Det skapar enormt ståhej i Washington
  bland politiker och intressenter.

 25. Det pågick i två veckor
  tills jordbruksministern sa-

 26. -att kostrekommendationerna
  gäller hälsa - inte miljö.

 27. Han sa vidare att kommittén
  påminde om hans barnbarn-

 28. -som inte lyckades måla innanför
  linjen. Han hade så klart rätt.

 29. Kommitténs uppgift var
  att fokusera på hälsa - inte miljö.

 30. Men kommittén hade också rätt,
  för vi har inget val.

 31. Inga friska människor
  utan en frisk jord.

 32. Det går inte att förena
  med en sjuk jord.

 33. Vårt livsmedelssystem är inbäddat i
  den bredare ekonomin jordbruket.

 34. Utan ett friskt och hållbart jordbruk-

 35. -kan vi inte uppnå målet
  med friska människor.

 36. Hur går vi vidare med detta?

 37. Jag vill visa en rapport från National
  Academy som kom tidigare i år.

 38. En grupp experter
  från hela livsmedelssystemet-

 39. -skulle skapa ett ramverk att uppskatta
  livsmedelssystemets effekter med.

 40. Kommittén granskade
  hela livsmedelssystemet-

 41. -utmed hela försörjningskedjan
  hela vägen till konsumenten.

 42. Man såg på flöden
  både framåt och bakåt.

 43. Man såg effekter
  från samhällsinstitutioner, miljö-

 44. -vetenskap, teknik, marknaden och hur
  det påverkar vårt livsmedelssystem.

 45. Man såg även på systemets effekter.

 46. I synnerhet människors hälsa-

 47. -miljön, social
  och ekonomisk påverkan.

 48. Kommittén märkte att de flesta
  analyser fokuserade på ett område.

 49. Mycket sällan undersöks mer än ett.

 50. Man såg också att våra myndigheter
  fokuserar på ett område.

 51. Men så fungerar
  inte livsmedelssystemet.

 52. För att minska kroniska sjukdomar kan
  vi rekommendera frukt och grönsaker.

 53. Men det ökade intaget
  kan påverka vattenresurser-

 54. -speciellt i t.ex. Kalifornien.

 55. Det kan förvärra sociala orättvisor
  och få ekonomiska följder-

 56. -som på okända vis kan komma
  att påverka antalet kroniskt sjuka.

 57. Vårt livsmedelssystem
  är komplext och anpassat-

 58. -och måste förstås i den kontexten.
  Det gör ramverket.

 59. Ramverket har fyra ledprinciper.

 60. Ett: Alla analyser ska ta hänsyn till
  hela livsmedelssystemet.

 61. Två: Det ska se på alla effekter
  som jag nämnde och deras samspel.

 62. Man lägger stor vikt vid data:
  mycket data av hög kvalitet.

 63. Den ger en plan för analyser, för den
  identifierar problemet man vill lösa.

 64. Den väljer ett ingrepp -
  vilken "spak" man ska dra i i systemet.

 65. Den samlar data,
  analyserar och sammanställer data-

 66. -så att man ser
  om ingripandet lyckades.

 67. Men lika viktigt är det
  att se andra effekter.

 68. Byten inom systemet som kunde leda
  till oavsiktliga konsekvenser.

 69. Och när resultaten sprids-

 70. -ska det göras på ett sätt som är öppet
  och lättsmält för intressenter.

 71. Kommittén insåg
  att det här är mycket data-

 72. -och i alla analyser
  är data det begränsande.

 73. Data av hög kvalitet.
  Men det kan förändras.

 74. Läkaren Peter Diamandis som är
  ledande på omstörtande innovation-

 75. -pratar om felet med perfekt kunskap-

 76. -som drivs av data i realtid
  för lösningar i realtid.

 77. Det märks i jordbruket.
  Här ser ni en "Agbot".

 78. Den har sensorer och går ut på fältet,
  mäter jorden, vatten, växtens hälsa.

 79. Den kan analysera data
  och leverera ingrepp direkt.

 80. Data, ingrepp och lösning i realtid.

 81. Vi ser samma sak på konsumentsidan
  med t.ex. "Nutriphone".

 82. Med en mobil, en chipavläsare
  och en droppe blod-

 83. -kan man avläsa sin nutritionsstatus,
  sin hälsa.

 84. Den kan se indikatorer
  på sjukdom på ett tidigt stadium.

 85. Data hamnar i din mobil
  och mobilen föreslår olika ingrepp.

 86. De finns snart uppkopplade,
  med tillgängliga data.

 87. Data i realtid för lösningar i realtid.

 88. Kan vetenskapen ordna mat?
  Vi ska vara optimistiska.

 89. Men det krävs mycket data-

 90. -och att experter
  från livsmedelssystemet-

 91. -och intressenter i livsmedelssystemet-

 92. -samarbetar för att lösa
  problem när de uppstår.

 93. Det är det som EAT
  och EAT-forumet handlar om.

 94. Översättning: Veronika Haraldson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Moder jord och maten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att förändra våra matvanor kommer inte bara göra människan mer sund, utan även påverka allt liv på jorden. Det berättar näringsforskaren Patrick J Stover från Cornelluniversitet i USA i denna föreläsning. Han menar att debatten kring mat och klimat talar ofta om miljö och hälsa men glömmer andra delar, som de sociala aspekterna. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Dietik, Dryck, Livsmedelskonsumtion, Mat
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Att råda bot på fattigdom

Det är inte okomplicerat för en oljeproducerande nation att vara ett föredöme när det gäller hållbarhet och det globala klimatet, konstaterar Norges statsminister Erna Solberg. Här berättar hon om Norges visioner när det gäller matkonsumtion, världssvält och naturens tillstånd. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Dyrare utan eko

En lantbrukares mardröm är torka, extrem nederbörd eller stormar. Dessa variationer i klimatet blir dock allt vanligare i takt med den globala uppvärmningen av planeten. Det säger professor Hans Joachim Schellnhuber, en av Europas ledande klimatforskare. I det här talet pekar han även på det faktum att våra livsmedelspriser kommer att stiga dramatiskt om vi inte lyckas vända planetens stigande temperaturer. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

En klimatsmart modell för Kenya

Förändring är livsnödvändigt för lantbrukarna, säger Helen Gichohi från Equity Ground Foundation i Kenya. Här berättar hon om en modell som ska förstärka böndernas positioner i Kenya och omgivande länder för att de ska kunna överleva i dagens svåra globala handelsvärld. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Global ekonomi och ekologi

Den privata sektorn står för 9 av 10 jobb i den globala handeln. Vi bör inte enbart se till våra aktieägares bästa utan även samhällets bästa, menar Paul Bulcke som är vd för livsmedelsjätten Nestlé. Här berättar han hur ett multinationellt företag kan hjälpa till att hitta hållbarhetslösningar. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Finns det en hållbar väg?

Panelsamtal med företagsledare och forskare om hållbar utveckling och kommers. Medverkande: Elisabeth Grieg, Griegkoncernen, Paul Bulcke, Nestlé, Helen Gichohi, Equity Group Foundation och Hans Joachim Schellnhuber, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Moderator: Anthony Costello. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Att hålla havet rent

Vi måste göra de klimatsmarta vardagsvalen enklare för alla människor, säger norska prinsessan Mette-Marit. Här berättar hon om sitt intresse för havet och framhåller att vi måste hitta bättre material än plast att använda i världens produktionsled. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Se till att stoppa hungern

Fattigdom är inte längre något som enbart berör utvecklingsländer, utan även klassiskt rika nationer. Det säger Feike Sijbesma, vd för Hollandsbaserade hälsoföretaget DSM, i denna föreläsning. Han uppmanar fler företagare att ta ansvar och skapa en rättvis värld och menar att kommersiella bolag har ett mycket större ansvar än att tillgodose vinstkravet från sina aktieägare. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Matens politik i magasinsformat

Att rapportera om mat och matpolitik blir allt viktigare för National Geographic, säger vd Gary Knell. Med över en miljard följare på Facebook är National Geographic en maktfaktor när det gäller berättelser från den globala livsmedelsindustrin. Gary Knell berättar här om tidningens olika satsningar på att göra livsmedelshandeln tydlig och enkel att förstå. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Bättre liv genom rörelse

Barn rör sig mindre idag än deras egna far- och morföräldrar, säger Kjetil Siem från det norska fotbollsförbundet i sin föreläsning. Han vill förändra vanorna i Norge genom aktivitetsfrämjande initiativ. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

En optimal livsstil

Om människor ändrade sina kostvanor skulle vi öka medellivslängden med 3-4 år, säger Christopher Murray, näringsprofessor vid University of Washington. Här berättar han om sin forskning, som rör globala projekt om kost och näring. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Bättre politik för miljön

Fram till 2030 måste vi förändra de globala livsmedelssystemen, säger Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i detta tal. Han menar också att mer satsningar borde göras på fiskodlingar, med förutsättning att det görs på ett naturvänligt sätt. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Tekniksmart lantbruk

Konsumenterna blir allt mer kräsna, samtidigt som teknikutvecklingen kommer att förändra vår relation till mat. Den spaningen gör professor Louise O Fresco från Nederländerna. Här talar hon om hur livsmedelsproduktion och konsumentbeteenden kommer att se ut i en nära framtid. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Halverad miljöpåverkan som mål

Vi har potential att förändra utvecklingen och skapa en grönare framtid, menar Michael Treschow, styrelseledamot på livsmedelsjätten Unilever. Här pratar han om bolagets ambitioner att minska sin negativa miljöpåverkan. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Skräp borde inte finnas

Vi lever i en värld av naturliga resurser och i en bättre värld borde inte skräp existera. Det säger Ellen McArthur, seglare och grundare till The Ellen MacArthur Foundation, vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonom. Här förklarar hon hur vi alla skulle vinna på en global cirkulär ekonomi. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2015

Även grönsaker är miljöovänliga

Det finns inget miljövänligt sätt att tillverka livsmedel. All matproduktion behöver kemiska substanser, konstaterar professor Louise O Fresco. Övriga medverkande i detta panelsamtal om hållbar utveckling och livsmedelsproduktion är Ted Bianco, Christopher Murray, Michael Treschow och Jonas Gahr Støre. Moderator: Johan Kuylenstierna. Inspelat den 1 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Barnmat - hur gör man?

Journalisten Christian Daun beskriver barn och mat som ett veritabelt minfält. Som förälder begränsas dina matvanor av budget, tid, allergier och intressen, och du påverkas av matlarm, moralister och tyckare som skapar förväntningar. Dessutom är barns eskalerande rädsla för det som är nytt avgörande för hur de vågar smaka på nya saker och utveckla sitt ätande. Christian Daun ger även exempel på frukostar som barn äter på olika platser i världen - från majsgröt i Malawi till grovrivet chokladströssel i Nederländerna. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Mästerkockarna Svea och Melker

Vi möter tioåriga Svea och tolvåriga Melker som delar sin kärlek till matlagning. Svea berättar om sin paradrätt, köttbullar i tomatsås och Melker lagar nästan alla måltider hemma hos sig. Båda två beslutar sig för att söka till programmet Sveriges yngsta mästerkock - men hur ska det gå?