Titta

UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Om UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Vad innebär det att barn och ungdomar har väldigt många valmöjligheter i skolan och på fritiden? Internet och datorer och möjligheten att vara uppkopplad hela tiden är något som vi idag kan se påverkan av. Här berättar fyra experter vad idrott och hälsa har för relation och varför det är viktigt att vara ute och röra på sig, samtidigt som man har möjlighet att surfa och sitta med sin ipad. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015 : Elevernas allsidiga rörelseförmågaDela
 1. Jag jobbar på Högskolan Dalarna...

 2. ...inom området
  idrotts- och hälsovetenskap.

 3. Jag har tidigare jobbat som lärare i
  idrott och svenska-

 4. -i grund- och gymnasieskolan
  i sammanlagt sexton år.

 5. Jag var med
  när LOP -94 genomfördes-

 6. -och vi fick brottas med
  att skriva betygskriterier.

 7. Bland annat restes frågan:

 8. Vad kan man, när man kan delta
  i dans och rörelseaktivitet?

 9. Det är en inte helt enkel fråga.

 10. Den blir mer och mer besvärlig
  ju mer man diskuterar den.

 11. Det ska jag prata om i dag.
  Vad innebär rörelseförmåga-

 12. -och hur kan man utveckla
  allsidiga rörelseförmågor?

 13. Det var det mitt forskningsprojekt
  handlade om.

 14. Då ska vi se.

 15. Den här frågan, vad rörelseförmåga
  kan innebära, handlar om...

 16. ...att ställa sig frågan:
  Vad kan jag när jag kan det här?

 17. Vad kan man, när man kan delta i dans
  eller annan rörelseaktivitet?

 18. Vad kan jag, när jag kan dansa
  schottis eller hoppa stav?

 19. Vilken förmåga har jag
  för att klara av det?

 20. Det som presentationen sa
  att jag skulle prata om i dag...

 21. ...hoppas jag kunna delge er.

 22. Har jag missat något
  får ni ställa frågor.

 23. Den här...

 24. Varför är det svårt att...

 25. ...formulera och bedöma
  elevers rörelseförmåga?

 26. Det är inte konstigt
  att det är svårt.

 27. Det är tyst kunskap,
  vilket jag kommer in på.

 28. Vi kan ha föreställningar om
  vad bra idrott är-

 29. -men som vi inte har uttalat.

 30. Jag ska prata om vad som påverkar-

 31. -våra föreställningar
  om bra idrott.

 32. Den frågan ställde Andreas i går.
  Han sa-

 33. -att det är dags att bry sig om vad
  det innebär att vara bra.

 34. Jag hoppas hinna komma in på det.

 35. Huvudfrågan är: Vad kan man när man
  röra sig på komplicerade sätt?

 36. Jag kommer mest
  att prata om min avhandling.

 37. Som avslutades förra året.

 38. Den heter: "Ways of knowing
  in ways of moving."

 39. "A study of the meaning of capability
  to move."

 40. Varför vill jag undersöka detta?

 41. Det kan man fråga sig.

 42. När jag började formulera
  syfte och frågeställningar-

 43. -undrade många
  vad jag skulle göra.

 44. Ingen förstod vad jag skulle göra.

 45. Till slut undrade jag
  om jag förstod det själv.

 46. Det gjorde jag.

 47. Men det är inte helt enkelt.

 48. Det finns en bakgrund
  till mitt ämne.

 49. Dels tog jag upp
  svårigheterna med-

 50. -vad man kan när man kan delta
  i rörelseaktiviteter.

 51. Tittar man på forskningen
  i ämnet idrott och hälsa-

 52. -framkommer
  att kunskap och lärande-

 53. -inte är framträdande när elever
  eller lärare talar om ämnet.

 54. Av tradition har det varit så.

 55. Många elever
  är inte riktigt på det klara med-

 56. -vad man ska lära sig i ämnet.

 57. Forskning visar också att
  detta med att vara bra på sport...

 58. Det finns en uppfattning...

 59. ...en föreställning om-

 60. -att det är något man antingen är
  eller inte är.

 61. Idrottslig förmåga
  är något man har eller saknar.

 62. Underförstått:
  Den går inte att utveckla.

 63. Är det vad vi ska göra i skolan?

 64. Jag hade en intressant diskussion med
  en elev.

 65. Jag skulle lära känna
  mina elever på gymnasiet.

 66. Jag hade olika stationer
  där de fick vara aktiva.

 67. En station var en intervju
  med mig. De fick gå runt.

 68. Då frågade jag bland annat-

 69. -om fritidsintressen.
  Om de motionerade och såna saker.

 70. Två tjejer sa: "Jag motionerar eller
  tränar inte alls."

 71. Jag frågade om hon hade
  något annat intresse.

 72. "Ja..."

 73. "Jag går på aerobics
  tre gånger i veckan."

 74. Okej. Hon hade en föreställning om
  vad sport var.

 75. Det var inte det hon höll på med.

 76. Det gav mig en tankeställare.

 77. Hon ansåg inte
  att hon var bra i idrott.

 78. Vad bra rörelser
  och bra rörelseförmåga är-

 79. -påverkas av våra egna referensramar
  och behöver belysas.

 80. Det var min tanke.
  Vi bär med oss...

 81. Särskilt vi idrottslärare.

 82. Vi har vuxit upp med en stark tro att
  idrott och sport-

 83. -är kul och bra.

 84. Vi har den referensramen med oss,
  vad som är bra-

 85. -när vi ska bedöma eleverna
  och undervisa i ämnet.

 86. Om jag istället
  hade jobbat på ålderdomshem-

 87. -hade jag kanske sagt
  att bra rörelseförmåga-

 88. -är att kunna ta sig upp
  från golvet när man har ramlat.

 89. Eller att kunna gå på toaletten
  på egen hand.

 90. Om jag har varit elittränare
  i fotboll är bra rörelseförmåga-

 91. -att kunna ta en passning
  i fart på volley och skjuta mål.

 92. Vi har olika föreställningar om vad
  som är bra respektive dåligt.

 93. Det finns en annan aspekt också.

 94. Kunskap. Vad är kunskap
  i ett praktiskt ämne som idrott?

 95. Vad är då teoretisk kunskap?

 96. Jag hade läst och funderat över...

 97. Det känns som om det är teoretisk
  kunskap som gäller i skolan.

 98. Idrottslärarna,
  vilket jag också kände själv...

 99. ...vågar inte prata om den praktiska
  kunskapen som giltig.

 100. Det är den.
  Det är det jag vill komma till.

 101. Man kan utveckla förmågor
  och även bedöma.

 102. Av tradition, sen 1600-talet...

 103. René Descartes
  har ni kanske hört talas om.

 104. Det är tänkandet,
  det intellektuella-

 105. -som är värt något i skolan.

 106. Det ville jag undersöka vidare.
  Kan inte rörelseförmåga-

 107. -vara värd
  att beteckna som kunskap?

 108. Den praktiska kunskapen bedöms, men
  lite underförstått.

 109. En sak till:

 110. Vad eleverna ska kunna
  blir lite otydligt-

 111. -om man inte talar om exempelvis vad
  rörelseförmåga kan innebära.

 112. Den praktiska kunskapen.
  Om jag inte kan identifiera-

 113. -och tydligare differentiera
  vad eleverna ska kunna-

 114. -får de svårare att lära sig
  och jag får svårare att planera.

 115. Om man koncentrerar sig
  på "vad"-frågan...

 116. ...är det vad min avhandling
  har handlat om.

 117. Rörelseförmåga som en vad-fråga
  i den didaktiska triangeln.

 118. Men mest brukligt
  bland oss lärare-

 119. -när vi diskuterar
  pedagogiska frågor-

 120. -är att vi diskuterar
  hur vi ska undervisa.

 121. "Hur gör du? Är grupparbeten bra?"

 122. "Ska det vara mer individuellt?
  Ska man visa filmer?"

 123. "Hur ska vi
  genomföra undervisningen?"

 124. Istället för att börja med
  att ställa sig frågan-

 125. -som forskarna Ference Marton
  och Ingrid Carlgren uppmanar till.

 126. Börja med att utreda vad-frågan.
  Vad är det vi ska undervisa om?

 127. De har skrivit så här:

 128. Istället för att fråga:
  "Hur ska jag lära ut division?"

 129. "Hur ska jag få mina elever
  att förstå fotosyntes?"

 130. "Hur ska jag höja
  deras historiska medvetenhet?"

 131. -bör vi fråga oss: "Vad innebär det
  att behärska division?"

 132. "Vad är viktigast
  och vad är nödvändigt?"

 133. "Vad får inte tas för givet?"

 134. Om man översätter detta
  till ämnet idrott och hälsa-

 135. -kan läraren fråga följande:

 136. Vad innebär det
  att behärska en specifik rörelse?

 137. Att förstå egna och andras sätt att
  röra sig-

 138. -och vad innebär det
  att vara rörelsemedveten?

 139. Vad är viktigast? Nödvändigt?
  Vad får inte tas för givet?

 140. Med andra ord: Vad innebär det
  att utveckla sin rörelseförmåga?

 141. Vad ska eleverna kunna
  och hur formulerar jag det?

 142. Hur kan man sätta ord på det? Det
  försökte jag göra i min forskning.

 143. Jag tänkte så här:
  Vad innebär det att kunna det här?

 144. Jag gick utanför skolan
  i två delstudier-

 145. -för jag ville träffa
  och prata med experter-

 146. -som hade ägnat lång tid
  åt att lära sig rörelser.

 147. De var lättare
  att hitta utanför skolan.

 148. I två av mina delstudier
  frågade jag-

 149. -stavhoppare och freeski-åkare
  vad det innebär att kunna detta.

 150. Jag fick jätteintressanta svar.
  Det kommer jag till.

 151. Vilka förmågor har de utvecklat?

 152. Tredje delstudien var "learning
  studies" som jag tar upp mer sen.

 153. Om ett tag.

 154. Nu ska vi se...

 155. Alla har inte en klar bild
  av freeskiing.

 156. Ni ska få se en film
  från VM-staden Falun, min hemstad.

 157. Där hade man en uppvisningstävling i
  freeskiing i hoppbackarna.

 158. I underbacken. Så här såg det ut.

 159. Fredriksson!

 160. Hon lägger den snyggt.

 161. Härligt, va?

 162. Så här såg det ut när de tränade.
  Jag följde med dem på träningar.

 163. Jag filmade
  och höll på att frysa ihjäl.

 164. Jag intervjuade dem i bilen
  med "stimulated recall"-metoden.

 165. Vi tittade på filmerna tillsammans
  och jag försökte dra ut svar.

 166. De blev jätteirriterade på mig efter
  ett tag. Inte hela tiden.

 167. Här är vanlig träning.

 168. De filmade även varandra
  väldigt mycket.

 169. Här kommer en till.
  Hur ska det gå?

 170. Snart kommer en till.

 171. Håll tummarna för
  att det funkar nu också.

 172. Det var freeskiing.

 173. Innan jag går vidare-

 174. -måste jag prata om
  fenomenet rörelseförmåga.

 175. Diskuterar vi det vid fikabordet-

 176. -kommer vi att ha olika uppfattningar
  om vad det är.

 177. Här ger jag några exempel
  så som jag resonerade innan.

 178. Vad tänker jag själv
  om rörelseförmåga?

 179. Man kan tänka sig att det är att vara
  aktiv på idrottslektionerna.

 180. Då har man rörelseförmåga. Det är väl
  ett okej sätt att resonera?

 181. Eller? Den anatomiska kroppens
  beräknade potentiella möjligheter-

 182. -att utföra rörelser baserat
  på kunskap om kroppen som maskin.

 183. Alltså: Vi vet-

 184. -att vi har kulleder
  på olika ställen.

 185. Då kan man utföra
  vissa typer av rörelser.

 186. Vi har gångjärnsleder, vridleder och
  andra typer av leder.

 187. Vi kan beräkna
  hur pass starka vi är-

 188. -koncentriskt och excentriskt-

 189. -och hur långa musklerna är,
  och mata in det i en dator.

 190. Med ett fantastiskt program-

 191. -kan vi se hur många möjligheter vi
  har att röra oss.

 192. Det skulle kunna vara
  en definition på rörelseförmåga.

 193. Rätt jobbig.

 194. Eller: Hur väl en individ
  kan utföra rörelser-

 195. -i relation till specifikt utvalda
  tekniskt beskrivna rörelser.

 196. Till exempel
  resultat i motoriktester.

 197. Det har säkert några stött på.
  I motoriktester-

 198. -plockar man ut specifika rörelser,
  låter folk utföra dem-

 199. -och så får man en viss poäng.

 200. De bedöms utifrån om man har träffat
  kanske tre gånger av fem-

 201. -i ett hål med en boll.

 202. Rätt så specifika. Det gäller ett
  fåtal standardiserade rörelser.

 203. Då kan man uttala sig om-

 204. -en persons rörelseförmåga.
  Men då i relation till-

 205. -vissa specifikt utvalda
  standardiserade rörelser-

 206. -som är dekontextualiserade.
  Tagna ur sitt sammanhang.

 207. Så man ska vara medveten om
  vad de visar.

 208. Mitt val av definition
  av rörelseförmåga-

 209. -är det personliga kunnande
  någon har eller behöver utveckla-

 210. -för att kunna röra sig
  på olika komplexa sätt-

 211. -i olika fysiska sammanhang,
  som det står i kursplanen.

 212. Då kommer man in på begrepp som-

 213. -förmåga, kunskap och kunnande.
  Vad är det?

 214. Hur kan man formulera sig kring
  de begreppen och deras innebörd?

 215. I idrottsliga sammanhang-

 216. -brukar vi i vårt dagliga språk-

 217. -tala om mentala och fysiska
  färdigheter. Det är väl vanligt?

 218. Nu vågar ni inte säga någonting.
  Visst är det vanligt?

 219. Varför gör vi det?

 220. Särskilt mot bakgrund av
  det vi hörde i morse.

 221. Vad är det för skillnad mellan
  fysiska och mentala färdigheter?

 222. Innebär det...

 223. ...att en utövare av
  fysiska färdigheter inte...

 224. ...tänker?

 225. Det är ju
  vad uppdelningen innebär implicit.

 226. Är det så avskilt? Det är
  väldigt vanligt att tala om-

 227. -mentala eller fysiska färdigheter.

 228. Det här handlar också om
  praktisk och teoretisk kunskap.

 229. Vad är skillnaden?

 230. Vi använder ofta praktisk
  och teoretisk kunskap.

 231. "Nu ska vi ha praktik.
  Nu kör vi det praktiska."

 232. "Nu ska vi ha teoriprov.
  Nu ska vi ha teori om hälsa."

 233. Då kan man fundera på
  vad det är för skillnad.

 234. Det här fick jag "grotta" lite i.

 235. Kunnande kan ses som
  mentalt och fysiskt integrerat.

 236. Tänkandet kan beskrivas
  som en handling bland andra.

 237. Kroppsliga handlingar behöver inte
  styras av ett tänkande.

 238. En signal som säger:
  "Gör så", och så gör jag så.

 239. Tänkandet sker i handlingen.

 240. Nu tar jag upp
  mitt teoretiska perspektiv.

 241. Det kan handla om
  att vara uppmärksam på det.

 242. Man kan skilja på intelligent
  och vanemässigt handlande.

 243. Vid det vanemässiga
  kopplar man bort uppmärksamheten.

 244. Denna bild av rörelsekunnande-

 245. -har jag tagit och inspirerats av-

 246. -kunskapsfilosofer
  och kunskapsteoretiker.

 247. Ni känner igen Michael Polanyi-

 248. -som myntade begreppet
  "tyst kunskap".

 249. Donald Schön
  undersökte yrkesutövning.

 250. Som: Vad kan sjuksköterskor
  som de inte sätter ord på?

 251. En neurobiolog
  som heter Antonio Damasio-

 252. Han menar att det inte finns
  ett unikt centrum i hjärnan-

 253. -som styr våra handlingar-

 254. -och delar ut signaler.
  Kropp och tanke är integrerat.

 255. Och en jättehäftig gubbe
  som hette Gilbert Ryle.

 256. Redan 1949 skrev han boken
  "The Concept of Mind."

 257. Det är en filosofisk diskussion-

 258. -om att tänkandet och kroppen
  är integrerat.

 259. Det är en enda process.

 260. Jag kan,
  men det är inte nödvändigt-

 261. -att utföra ett intellektuellt arbete
  och sen utför en handling.

 262. Så här har jag valt
  att se på kunnande och förmåga.

 263. Jag har inte delat upp i mentala
  respektive fysiska kunnanden.

 264. Jag har redan nämnt
  hur jag gick till väga.

 265. Jag har observerat och kommunicerat
  med friidrottare.

 266. Hängt med på träning, filmat, pratat
  med tränare och dem-

 267. -tittat på filmen med dem-

 268. -skrivit ner
  och analyserat vad de kan-

 269. -utifrån vad jag ser
  att de kan göra.

 270. Jag valde experter,
  för jag utgår ifrån-

 271. -att de har lättare
  att formulera sitt kunnande.

 272. Sen genomförde jag
  en "learning study" i gymnasiet.

 273. Elever fick härma
  en obekant rörelse.

 274. Och så studerade jag det.
  Jag kommer till det.

 275. Ni ska få se ett exempel på
  "stimulated recall"-intervjun-

 276. -med två freeski-åkare.

 277. Vi tittade tillsammans på dagens
  övningar som jag hade filmat.

 278. De fick stanna filmen.
  Jag stannade i bland och frågade:

 279. Vad gör du här? Hur tänkte du här?
  Kände du det där?

 280. Väldigt detaljerat.

 281. Så här kunde det se ut.

 282. Jag frågar: Hur gör du det där?

 283. Olle:
  "Ja, man kan ju släppa graben..."

 284. Grab är när man håller i skidan.

 285. "...och bara spinna."
  Spinna är att snurra.

 286. "Vid rak spinn
  får man mer rotation eller så."

 287. "Och så släpper man ut allting
  och gör nån...spread eller nåt."

 288. "Då stannar man upp skiten."

 289. Det han gör här är att beskriva
  förhållandet mellan spinn-

 290. -rotationshastighet, och tröghets-
  moment. Spinnet är konstant.

 291. Han kan förändra
  rotationshastigheten-

 292. -genom att minska eller öka
  tröghetsmomentet.

 293. Stort, snurra långsamt.

 294. Vid litet tröghetsmoment
  ökar rotationshastigheten.

 295. Han kan inte formeln för det,
  men det kan vi.

 296. Här ser vi att den här killen
  kan uttrycka och handla-

 297. -gällande att urskilja och förändra
  sin rotationshastighet.

 298. Han urskiljer hastigheten och känner
  när den behöver förändras.

 299. Det såg jag på filmen,
  tillsammans med uttrycket.

 300. Jag kontaktade också
  en lektor i biomekanik-

 301. -som tittade på några av filmerna
  tillsammans med mig.

 302. En del av åkarna
  pratade väldigt mycket-

 303. -men det stämde inte-

 304. -i min biomekaniska
  rörelseanalysvärld.

 305. Men för det mesta var det rätt.

 306. Ur den synvinkeln.

 307. Deras resonemang överenstämde
  med biomekaniska lagar.

 308. Jag har ett annat exempel-

 309. -på en
  "stimulated recall"-intervju.

 310. Jag frågade:

 311. Hur vet du när landningen
  kommer att gå bra?

 312. Vi satt i bilen då
  och tittade på filmen.

 313. Han tittade på mig
  som om jag var en dåre.

 314. Jag upprepade frågan och han lutade
  sig tillbaka och blundade.

 315. "Hur vet jag det?"
  Han började fundera.

 316. "Jag börjar för det mesta
  med en 360."

 317. Ett varv runt, alltså,
  när han kommer till en ny backe.

 318. "Sen har man ju den, liksom."

 319. "Man har den till att börja med, så
  att man vet hur den känns."

 320. Vad är det han kan? Han skapar
  en kroppslig referensram-

 321. -som han kan använda
  som en kroppslig hastighetsmätare.

 322. Då vet han senare om det går
  för fort eller för långsamt.

 323. Rotationshastigheten måste minska
  eller öka för att han ska landa.

 324. Så han kontrasterar
  sin rotationshastighet-

 325. -med den referensram han skapar
  genom att där börja med en 360-

 326. -med just den lutningen,
  snökonsistensen och vinden-

 327. -samt landningsytans lutning,
  för alla är olika.

 328. Jag ska inte gå igenom allt,
  men sammantaget...

 329. Jag har sammanfattat
  freeski-åkarnas kunnande-

 330. -med de här förmågorna:

 331. De kan urskilja sitt sätt
  att röra sig i detta sammanhang.

 332. De kan lösa rörelseproblem.
  Förändra hastighet, ändra trick.

 333. De kan urskilja sin hastighet.

 334. De kan navigera
  sin fokala uppmärksamhet.

 335. Sin kroppsliga fokala uppmärksamhet.
  På vägen in-

 336. -har de kroppsligt
  uppmärksamhetsfokus-

 337. -på att hoppa upp. Kicken.
  Positionen i kicken.

 338. Uppe i luften fokuserar de
  den kroppsliga uppmärksamheten-

 339. -på rotationshastigheten.
  Sen byter de till landningen.

 340. De har en enorm koncentration
  och uppmärksamhet på det de gör.

 341. De var väldig duktiga på-

 342. -att identifiera vad de gjorde fel
  eller hur de borde ha gjort.

 343. De har ingen tränare som talar om
  det. De tränar på egen hand.

 344. De tittar mycket på film. Vilket
  rörelsekunnande de har utvecklat!

 345. Verkligen.

 346. Och de tävlar nästan aldrig.

 347. Det är tävlingar lite här och där.

 348. Det spektakulära-

 349. -och att lära sig nya, svåra häftiga
  trick är målet för dem.

 350. Vad kan stavhopparna, då?

 351. De hade en tränare
  som uppmuntrade dem-

 352. -att känna efter i kroppen.

 353. Hur känns det? Vad gjorde du?
  Kan du formulera det?

 354. Ibland frågar de. "Hur var det?"
  "Hur kändes det?" sa tränaren.

 355. Vi är väldigt snabba med att säga:
  "Böj armen ditåt och räta upp."

 356. Istället för att fokusera på aktörens
  perspektiv.

 357. Men det gjorde den här tränaren.
  "Kände du när det var rätt?"

 358. "Kan du formulera det?"

 359. Det är inte lätt att formulera sig.
  Vi ska titta till höger.

 360. Kalle, under bilden.
  Jag har försökt illustrera.

 361. Det gick inte bra för honom.

 362. De flesta hopp gick åt pipsvängen.
  Nästa dag gick det jättebra.

 363. Han försöker förklara
  för en annan friidrottare-

 364. -som undrar hur det var med honom.
  Han var frustrerad.

 365. "Det är lugnt."

 366. "Känner resten av kroppen vart... Uh.
  Ja..."

 367. Det var mycket kroppsspråk.

 368. "Jag känner mig sladdrig." Och så
  visade han tydligt med händerna.

 369. "Nu känns det som att..." Ålar med
  överkroppen och slår upp armarna.

 370. "Det är som om du...", säger han till
  sin släggkastar-kompis-

 371. -och låtsas hålla i en slägga.

 372. "...om axlarna går så här på dig."

 373. Han försöker förklara.
  Min tolkning är-

 374. -att han har varit uppmärksam på vad
  han gör.

 375. Han kan inte riktigt förklara det med
  ord, men försöker med kroppen.

 376. Han vet vad han har gjort och kan
  urskilja sitt sätt att röra sig.

 377. Stavhopparnas kunnande...

 378. ...kan beskrivas: De kan också
  urskilja sitt sätt att röra sig.

 379. Men de är inte duktiga att urskilja
  sitt sätt att röra sig-

 380. -om de ska göra
  det freeski-åkarna gör.

 381. Men de är mer förberedda på det.

 382. De är duktiga på att finna
  alternativa sätt att röra sig.

 383. Lösa rörelseproblem, alltså.

 384. Behålla ett rörelsesätt
  och samtidigt variera andra.

 385. De fick springa med staven-

 386. -få upp den så här
  och sen ska den sättas i-

 387. -samtidigt som löpningen
  hålls konstant.

 388. De är också bra på att navigera sin
  kroppsliga uppmärksamhet.

 389. Stor koncentration
  och uppmärksamhet.

 390. Då menar jag integrerad
  mental och fysisk uppmärksamhet.

 391. Nästa studie
  var en "learning study".

 392. Några kanske har hört talas
  om det. Här i Stockholm-

 393. -börjar de bli rätt så vanliga.

 394. Det handlar om att en lärare-

 395. -tillsammans med
  kanske en forskare-

 396. -väljer något svårundervisat
  och fördjupar sig i det-

 397. -och försöker utröna
  vad det innebär att kunna detta.

 398. Man provar undervisning,
  tittar på filmad undervisning-

 399. -och analyserar.
  Lärde sig eleverna något?

 400. Kan man göra på något annat sätt? Och
  man utvecklar undervisningen.

 401. Jag använde learning study-

 402. -för att utveckla innebörden av-

 403. -vad det innebär att kunna
  en specifik rörelse, "house hop".

 404. I den här studien har jag använt en
  fenomenografisk ansats.

 405. Det innebär att jag har försökt
  analysera olika sätt...

 406. Skillnader mellan elevers olika sätt
  att uppfatta en rörelse.

 407. Vad det är de ska kunna.

 408. Jag kommer till det.
  Ni ska få se vad det var.

 409. Det här skulle de lära sig.

 410. Har ni gjort den här?

 411. Jag vet inte om jag vågar visa.

 412. Jag har fått order om
  att hålla mig stilla.

 413. Man ska läsa
  från höger till vänster.

 414. Jag har försökt illustrera
  genom att stoppa videofilmen.

 415. Man tar fart här,
  roterar upp med magen upp-

 416. -ditåt, och landar här.

 417. Så det blev lite konstigt
  för många.

 418. Man vill gärna landa här.

 419. Är ni med? Det blev lite knepigt, och
  det var det roliga.

 420. Vi filmade eleverna i olika omgångar.
  Fyra, fem i taget.

 421. Jag gjorde sen
  en fenomenografisk analys-

 422. -av elevernas sätt att röra sig.

 423. Ser man skillnader i uppfattning?

 424. Vad uppfattar den
  som den andra inte uppfattar?

 425. Hur verkar de uppfatta rörelsen?

 426. Man kan använda metaforer
  för att beskriva det.

 427. En elev uppfattar det som något.

 428. Som till exempel
  ett house hop med släpvagn.

 429. Det innebär att benen
  bara hänger på, som en släpvagn.

 430. Det var min tolkning och flera elever
  hamnade i den kategorin.

 431. En elev kunde också hamna
  i flera andra kategorier.

 432. Detta ger en bild av-

 433. -hur eleverna uppfattar något nytt de
  ska lära sig.

 434. Jag kan analysera vilka aspekter de
  verkar urskilja och inte.

 435. Sen kan jag planera
  min undervisning utifrån det.

 436. Det blev sju
  kvalitativt skilda sätt-

 437. -att kunna house hop som något.

 438. Vill ni se?

 439. House hop som:

 440. En motsols rotation på marken.

 441. Jag ska läsa igenom
  en beskrivning noggrant.

 442. House hop handlar om
  att gå åt höger-

 443. -samtidigt som man roterar
  360 grader.

 444. Farttagningen är relaterad till
  rotationens riktning.

 445. Det ser alltså ut så här:

 446. Det är ingen flygfas, men flera andra
  aspekter är uppfattade.

 447. Rotationens riktning, den samtidiga
  förflyttningen åt sidan-

 448. -och rörelsens konsistens.

 449. Om det är hårt, sladdrigt, mjukt
  eller kantigt.

 450. Det kallar jag för konsistens.

 451. Mejla mig gärna
  om ni har ett bättre ord.

 452. Då ser man vilka aspekter de
  som tillhör kategorin urskiljer.

 453. Jag kan se om andra kategorier
  urskiljer andra aspekter.

 454. Här är House hop
  som en rotation medsols.

 455. I den här kategorin hamnar de
  som har uppfattat flygfasen-

 456. -den samtidiga förflyttningen,
  benens medverkan i rörelsen-

 457. -rörelsens plats i rummet
  - om den är liten eller stor-

 458. -och rörelsens konsistens.

 459. Det innebär att jag,
  om jag planerar undervisningen-

 460. -utifrån detta kan beakta
  att den här gruppen elever-

 461. -inte har uppfattat flygfasen.

 462. Några av er säger säkert:
  "Men de ser det ju"-

 463. -"men det är inte säkert
  att kroppen kan hoppa."

 464. Det har jag negligerat.

 465. Om man tror på-

 466. -flera forskare som menar
  att det är så pass integrerat-

 467. -att om jag inte har uppfattat
  flygfasen med hela min kropp-

 468. -gör jag den inte heller.

 469. Vi har house hop
  som ett höjdhopp i ett rör.

 470. Då associerar man mer
  till en piruett.

 471. Detta visar
  hur vi och eleverna-

 472. -bär med oss föreställningar om vad
  det är när vi lär oss rörelse.

 473. Vi ser det som något.

 474. Vi uppfattar det som något
  och gör det som något.

 475. Ser man rotationen och har gjort
  eller sett många piruetter-

 476. -är det vad man uppfattar
  i rörelsen.

 477. Då gäller det för läraren
  att i undervisningen-

 478. -beakta olika sätt att uppfatta-

 479. -och kanske inte bara...

 480. ...säga: "Du måste sträcka
  på benet och böja på armbågen."

 481. Använd elevens uppfattning av
  det hon ska lära sig.

 482. House hop med släpvagn.

 483. Som i en liten cell,
  eller som en "lös" rörelse.

 484. Där kom inte rubriken med.

 485. Den sista kategorin...

 486. En rotation som omfamnar himlen
  kallar jag den.

 487. Där har man uppfattat flygfasen
  tydligt och omfamnar himlen här.

 488. Här urskiljer man många aspekter.

 489. Rotationens riktning,
  den samtidiga förflyttningen-

 490. -initieringsfasen, farttagningen-

 491. -dess relation till rotationens
  riktning och så vidare.

 492. På det här sättet kan man
  systematiskt strukturera upp-

 493. -vilka aspekter som kan urskiljas i
  något man ska lära sig.

 494. Nu var det en specifik rörelse,
  men det kan vara annat.

 495. Learning studies
  är väldigt vanligt i matematik.

 496. Man undersöker elevers uppfattning av
  tallinjen med negativa tal.

 497. Om man som lärare förstår-

 498. -att en del elever
  uppfattar tallinjen-

 499. -som två på varandra
  liggande linjer...

 500. ...blir det lättare att förklara och
  planera undervisningen.

 501. Det blir väldigt svårt att lära sig
  om negativa och positiva tal-

 502. -om man inte uppfattar
  en nolla i mitten.

 503. Är ni med?

 504. En fenomenografisk ansats...

 505. ...kan innebära att man
  utgår ifrån elevernas förkunskap.

 506. Olika sätt att förstå, uppfatta och
  erfara det man ska kunna.

 507. Man kan också jobba med-

 508. -en helt obekant rörelse
  som eleven har hittat på själv-

 509. -även om det inte finns en tekniskt
  vedertagen beskrivning-

 510. -som man kan utgå ifrån.

 511. Man kan utforska
  den tillsammans...

 512. ...genom att vi urskiljer fler
  aspekter av något man ska kunna.

 513. I undervisningen kan men erbjuda
  möjlighet att urskilja aspekterna.

 514. Det kan i sin tur fördjupa-

 515. -kunnandet om rörelsekunnande
  över huvud taget.

 516. Både bland elever och lärare.

 517. Det blir lättare att
  tydligare formulera vad-aspekten.

 518. Vad man ska lära sig.

 519. Det sammanlagda resultatet...

 520. Min learning study och idrottarna
  visade att rörelseförmåga är:

 521. Urskilja sitt eget och andras sätt
  att röra sig.

 522. Urskilja och förändra sin hastighet i
  ansats och rotation.

 523. Det kan även översättas
  till andra rörelser.

 524. Urskilja sitt utnyttjande
  av rummet.

 525. Skapa och använda kroppsliga
  referensramar att relatera till.

 526. Tänk att jobba med det. Kan ni
  föreställa er en lektion om det?

 527. Det kan jag.

 528. Urskilja konsistensen
  i sättet att röra sig.

 529. Kan det vara något att jobba med och
  diskutera? Och känna efter?

 530. Kan det vara ett sätt
  att utveckla sin rörelseförmåga?

 531. Urskilja en rörelse som något
  i relation till liknande rörelser.

 532. Jobba med det. Vad är det här? Har vi
  jobbat med liknande rörelser?

 533. Hur är denna rörelse
  i relation till den?

 534. Vad är en sån här rörelse
  i relation till ett basketskott?

 535. Vad skiljer?

 536. Förstå samband mellan
  olika sätt att röra sig.

 537. Till exempel initieringsfasen,
  hur man gör där-

 538. -och vad man vill göra sen.
  Vilken riktning tar rotationen?

 539. Hur blir mitt hopp?

 540. Eller i en dans.

 541. Hur hänger rörelserna ihop?
  Vad ska jag tänka på?

 542. Om jag gör si,
  vad har det för effekt på så?

 543. Lösa rörelseproblem.

 544. Hur kan jag agera på olika sätt för
  att komma dit jag vill?

 545. Hur kan jag jobba med
  att navigera min uppmärksamhet?

 546. Vi är alla bekanta med kursplanen.

 547. En kunskapssyn
  som är framskriven där-

 548. -är olika aspekter av kunskap
  som vi kallar de fyra F:en.

 549. Faktakunskap, färdighetskunskap,
  förtrogenhetskunskap, förståelse.

 550. Som ett experiment
  skulle man kunna-

 551. -beskriva freeski-åkarens kunnande
  som innefattande alla aspekterna.

 552. Teori och praktik sammanblandas.

 553. Detta är på engelska. Han säger:

 554. "If you sort of stretch and tense a
  little you can spin faster."

 555. "If you make yourself 'broader', so
  to speak."

 556. Färdigheten är
  att han kan göra just detta.

 557. Faktakunskaper:

 558. Han vet att det förhåller sig
  på det här sättet.

 559. Om han gör sig bredare snurrar han
  långsammare, och tvärt om.

 560. Och förståelse.

 561. Förstå hur rotationshastigheten-

 562. -är relaterad
  till tröghetsmomentet.

 563. Och förtrogenhet.

 564. Att kunna bedöma när man behöver
  förändra sin rotationshastighet.

 565. Vad behöver jag göra?

 566. Där har vi alla fyra F:n
  i ett rörelsekunnande.

 567. Det man kan diskutera...
  ...som jag var inne på:

 568. Kan specifikt rörelsekunnande vara
  lärandemål i idrott och hälsa?

 569. Vad är det för skillnad
  på en undervisning...

 570. ...med målet att få förståelse
  för samband mellan olika rörelser-

 571. -och att man gör det i handling?

 572. Är en sån formulering annorlunda-

 573. -mot att öva höjdhopp där man
  ber eleven tänka på satsen?

 574. "Så här ska det se ut.
  För armen uppåt och vrid dig"-

 575. -"så att du får ryggen
  mot ribban."

 576. Kan man ha ett annat övergripande mål
  med undervisningen?

 577. Meningsfull rörelsebildning.

 578. Det som var meningsfullt för
  freeski-åkarna och stavhopparna-

 579. -var att lära sig
  att behärska rörelsen.

 580. Det blev meningsfullt för dem.
  Enormt meningsfullt.

 581. Det räckte för dem.

 582. Men det tar tid. Man måste våga lägga
  tid på att låta eleverna-

 583. -utveckla sin rörelseförmåga
  och lära sig rörelser.

 584. Nu sticker jag ut hakan lite.
  Hälsoaspekten är viktig-

 585. -men man kan också strunta i
  om det leder till ett sunt liv.

 586. Huvudsaken är att eleven
  lär sig något meningsfullt.

 587. Nu. Medan hon är ung.

 588. Och att det känns meningsfullt.

 589. Smörgåsbordsmodellen,
  att prova olika saker-

 590. -leder inte till ett djupare,
  meningsfullt rörelsekunnande.

 591. Man kanske kan hitta andra vägar.

 592. Måste vi undervisa om allting?

 593. Vi får ett alternativ till
  att träna elevernas kroppar.

 594. Ser vi eleverna som kroppar
  som ska tränas?

 595. Eller ska de lära sig något?

 596. Vi kan jobba med
  att utforska rörelser.

 597. På det sätt jag beskrev med
  den fenomenografiska ansatsen.

 598. Det var allt.

 599. Textning: Rosanna Lithgow
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Elevernas allsidiga rörelseförmåga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att röra på sig och att använda sin rörelseförmåga är viktigt för alla människor. Men vad innebär rörelseförmåga? Gunn Nyberg som forskar i idrott och hälsovetenskap på högskolan i Dalarna berättar här om sin senaste forskning som handlar om rörelseförmåga. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Idrott och hälsa
Ämnesord:
Idrott, Motion, Sport
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Fysisk aktivitet och kroppens lärande

En dator kan bli överfull så att man måste rensa och tömma den. En hjärna kan inte bli överfull, den blir bara bättre och bättre ju mer man tränar och utmanar den genom att lära sig nya saker. Här berättar hjärnforskaren Lina Bunketorp Käll om kopplingen mellan aktivitet och hjärna. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Elevernas allsidiga rörelseförmåga

Att röra på sig och att använda sin rörelseförmåga är viktigt för alla människor. Men vad innebär rörelseförmåga? Gunn Nyberg som forskar i idrott och hälsovetenskap på högskolan i Dalarna berättar här om sin senaste forskning som handlar om rörelseförmåga. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Hälsa ett självklart innehåll i ämnet idrott och hälsa

Marie Graffman Sahlberg är forskare och lärare i idrott och hälsa. Hon menar att det fungerar att ge elever i hemläxa att de ska träna och röra på sig. I denna föreläsning berättar hon varför det är viktigt att ta idrott och hälsa på allvar. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Hellre uppkopplad än avkopplad

Trötta elever som inte orkar vara uppe under lektionerna, det var vardag för läraren Anna Nygren innan hon sadlade om och ändrade titel till livsstilsexpert. Här berättar hon om varför det är viktigt med helheten i livet för att eleverna ska vara pigga och aktiva i skolan. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Pulsträning och inlärning 2017

Hjärna rörelse

Ronnie Iveslätt, idrottslärare, och Eva Krantz, fd projektsamordnare för idrott och hälsa, har under flera år samarbetet kring projektet "Hjärna rörelse" som syftar till att få elever att röra sig mer i skolan i form av pulsträning. På Bäckahagens skola ser man nu tydliga resultat av projektet som nu har övergått till att vara ett självklart inslag i den ordinarie skoldagen. Inspelat den 27 mars 2017 på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm. Arrangör: Teamkoncept.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Idrott, hälsa och normer

Johan Häggman är lärare i idrott och hälsa samt religion på Kålltorpsskolan i Göteborg. Han är också förstelärare i genus och normer. Vi träffar honom för att höra hur han får in genus och normer i idrottsundervisningen och hur han gör för att få alla att känna sig bekväma med att ha idrott i skolan.