Titta

UR Samtiden - Readme 2015

UR Samtiden - Readme 2015

Om UR Samtiden - Readme 2015

Föreläsningar och samtal från Readme 2015, om läsandet och läsandets framtid. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Till första programmet

UR Samtiden - Readme 2015 : Vad innebär egentligen mediekrisen?Dela
 1. Nånting har ju hänt med läsningen.
  Nånting håller på att hända.

 2. Medielandskapet är mitt uppe
  i en gigantisk omvälvning.

 3. Ni vet att dagstidningar krisar.
  Ekonomin blir allt sämre.

 4. Journalister får gå,
  och redaktioner läggs ner.

 5. Vad innebär allt detta?
  Vad betyder det egentligen för oss?

 6. Vad är det som väntar i framtiden?

 7. Det ska Johan Nordling, ordförande
  i Journalistförbundet, berätta.

 8. Välkommen, Jonas!

 9. Tack så mycket
  för att jag får komma hit och tala.

 10. Det var en ambitiös "påa". Jag vet
  inte om jag kan leva upp till det.

 11. Det jag har tänkt ta på mig...

 12. Jag fick instruktioner
  om att kort tala om vår vardag.

 13. Det jag ägnar 24 timmar om dygnet åt
  ska jag berätta på 10 minuter.

 14. De 10 minuterna tänkte jag använda
  till en "crash course" i min vardag-

 15. -under den upplyftande titeln
  "Journalistikens utveckling"-

 16. -i stället för
  "Mediebranschens kris".

 17. Vi börjar med det självklara.

 18. Ni känner till
  det förändrade konsumentbeteendet.

 19. Den digitala utvecklingen
  har lett till att medieindustrin...

 20. Villkoren för...

 21. Medier med verksamhet på kommersiell
  bas har fått nya förutsättningar.

 22. Ekonomin har förändrats väldigt
  snabbt under det senaste decenniet.

 23. Det innebär att de sämre resultaten
  i mediehusen...

 24. Det är en verksamhet
  som bygger på kommersiell grund.

 25. Det är viktigt att påpeka
  att journalistiken i sig...

 26. Man måste förstå
  att fri press kräver integritet.

 27. Integritet kräver
  att man kan fatta egna beslut-

 28. -utan att vara beroende av nån annan.

 29. En medieägare som vill ha integritet
  måste ha koll på sin egen ekonomi.

 30. Ibland diskuteras att det är fult
  att tjäna pengar som medieägare-

 31. -men ur ett journalistiskt perspektiv
  är alternativet sämre.

 32. Om man gör sig beroende av nån annan
  riskerar man att tappa integritet.

 33. Sämre resultat gör att mediehus
  som vill stå på egna ben-

 34. -måste söka konsolideringslösningar.

 35. Det är "ekonomilingo"
  för att gå ihop fler och fler-

 36. -eller försöker hitta andra
  möjligheter att sprida kostnaderna.

 37. Eller så säljer man saker.

 38. Ni ser de tendenserna på marknaden.

 39. Det leder till att vi får ännu större
  och ännu färre medieaktörer.

 40. Man söker stordriftsfördelarna
  ännu tydligare.

 41. I Skåneregionen har ni sett
  affären mellan HD och Sydsvenskan.

 42. Förra veckan avslöjades
  att den stora medieaktören Mittmedia-

 43. -går samman med Schibsted
  i en lösning som inkluderar SvD.

 44. Man söker stordriftsfördelar,
  och vi får färre aktörer.

 45. Parallellt med det
  får vi också ökad "syndikering".

 46. Det innebär
  att texter används och säljs-

 47. -med syndikeringsverktyg och kan
  dyka upp på olika plattformar.

 48. Nyhetsbyråtexter har varit
  syndikerade i många decennier-

 49. -men vi ser en ökning mot att mer
  basala texter utan nyhetskaraktär-

 50. -som allmänjournalistik
  och kulturjournalistik syndikeras.

 51. Det innebär att samma texter
  kan dyka upp på olika plattformar.

 52. Här är fakta: Var tredje redaktion
  har lagts ner de senaste 10 åren.

 53. Det visade en undersökning
  från Södertörns högskola.

 54. Vi har också sett och upplevt-

 55. -att ett par tusen fasta tjänster
  har försvunnit från mediehusen-

 56. -under det här årtusendet
  sen millennieskiftet.

 57. Det leder inte bara till
  tuffare villkor för journalister.

 58. Vi ser också fler underleverantörer.

 59. Samtidigt som det försvinner fasta
  tjänster upphör inte alltid behovet.

 60. Man kanske söker kostnadsfördelning
  och använder andra leverantörer-

 61. -som produktionsbolag och frilansare.

 62. Lösningarna är många i branschen.

 63. Man kan konstatera att den fasta
  redaktionella styrkan minskar-

 64. -till förmån för underleverantör-

 65. -inte olikt vad vi har sett i andra
  branscher, som byggnadsbranschen.

 66. Man låter jobben fara ner
  till underleverantörer-

 67. -och kan därmed
  sätta press på villkoren.

 68. En väldigt tydlig trend
  i mediebranschen-

 69. -är vilka plattformar
  man konsumerar nyheter på.

 70. En trend är tydligare än andra-

 71. -allt fler konsumerar medier
  via sina mobiler.

 72. Inte bara det,
  utan i sina mobiler med rörlig bild.

 73. Det är en väldigt tydlig trend.

 74. Demokratiutredningen som pågår-

 75. -gjorde en undersökning
  för ett par månader sen.

 76. Då presenterade en undersökning
  av professor Jesper Strömbäck-

 77. -där han hade tittat på effekten
  av nyhetskonsumtion-

 78. -kontra politisk kunskap.

 79. Ambitiöst men med
  intressanta resultat.

 80. Jag vet inte om vi är mogna att ta in
  vad Jesper Strömbäck visade-

 81. -men han försökte föra i bevis
  en koppling mellan politisk kunskap-

 82. -kunskap om hur det politiska
  samhället fungerar...

 83. Det finns en koppling med de
  plattformar du konsumerar nyheter på.

 84. Han kunde via sin undersökning
  föra i bevis-

 85. -att den som konsumerar rörlig bild
  i digitala medier-

 86. -bevisligen har
  en sämre politisk kunskap-

 87. -än den som konsumerar
  nyhetsjournalistik i skrift.

 88. Det är tankeväckande, och det här
  har vi bara sett början på.

 89. Det här är helt avgörande.

 90. Vi kan inte påverka
  folks plattformsanvändande.

 91. Vi måste förstå
  hur vi ska använda vår kunskap-

 92. -för att nu ut på bästa sätt i
  de plattformar konsumenterna väljer.

 93. Om man slår ihop det...

 94. Om vi har färre lokala redaktioner-

 95. -och sämre lokal närvaro
  av granskande journalistik-

 96. -kombinerat med att konsumenterna-

 97. -bygger sina egna plattformar
  via de digitala möjligheterna-

 98. -och skapar en form av...
  Man pratar om bubblor.

 99. Det som tidningen erbjöd av nyheter
  du inte visste att du behövde läsa-

 100. -försvinner radikalt i de plattformar
  som styrs av algoritmer-

 101. -där ditt eget beteende avgör
  vilka nyheter som serveras.

 102. Om du rör dig i en digital plattform-

 103. -där allt du läser styrs av
  de intressen du har visat tidigare-

 104. -parallellt med att ingen bevakar den
  lokala demokratin i många kommuner...

 105. Allt fler kommuner
  har ingen daglig diariebevakning-

 106. -vilket har varit grunden
  för den granskande journalistiken.

 107. Detta kombinerat
  kan ge en backlash för demokratin.

 108. Det finns ingen som granskar den
  och kunskapen om den faller.

 109. Det måste vi förhålla oss till-

 110. -men man ska akta sig för att bara
  måla upp en svart bild av framtiden.

 111. Den digitala utvecklingen innehåller
  mer än förändrat konsumentbeteende.

 112. Vi har bara sett början på
  vad det innebär för journalistiken.

 113. Det är ett paradigmskifte
  i arbetssätt.

 114. Det slår journalistiken nu, men vi
  kommer att se det i andra branscher.

 115. Vi kan konstatera
  att den pliktbevakning vi har gjort-

 116. -nu kan genomföras på ett annat sätt
  tack vare den digitala tekniken.

 117. Väderprognoser, börsrapporter,
  sportresultat och liknande-

 118. -kan göras utan människor.

 119. Förhoppningsvis kan det
  frigöra resurser i tuffa tider-

 120. -att faktiskt lägga fokus
  där journalistiken kan göra nytta.

 121. Jag är part i målet som företrädare
  för Sveriges journalister-

 122. -men jag är övertygad
  om att journalistiken inte är i kris.

 123. Det är medieföretagens affärsmodeller
  som är i kris.

 124. Människors konsumtion av journalistik
  har nog inte varit större än just nu-

 125. -sammantaget alla de plattformar
  man konsumerar i.

 126. Det vi måste fundera kring är-

 127. -att även om journalistiken föds på
  nytt för behovet finns i demokratin-

 128. -måste vi tänka på
  på vems villkor det är.

 129. I den digitala ekonomin är det så-

 130. -att om vi bara konsumerar
  journalistik på exempelvis Facebook-

 131. -ska vi vara medvetna om
  att de sätter villkoren-

 132. -på hur du ens
  kan konsumera de nyheterna.

 133. Det finns stor anledning att tro
  att just därför-

 134. -kommer alternativa former för både
  produktion och konsumtion att uppstå-

 135. -tack vare den digitala utvecklingen.

 136. Jag tänkte stanna där,
  för Anders har lite frågor till mig.

 137. Här är mina kontaktuppgifter.

 138. Det här var snabbversionen av sånt
  jag brukar prata om i timmar.

 139. Tusen tack, Jonas!

 140. Det har varit debatt om kultur-
  journalistikens förutsättningar.

 141. För tre dagar sen skrev Jan Gradvall
  i Expressen en stor artikel.

 142. Jag citerar: "Kulturjournalistiken
  håller på att bli ett reservat"-

 143. -"för dem som fötts
  med kapital och kontakter."

 144. Vi ska strax se vad krisen
  innebär för litteraturkritiken.

 145. Vad är din syn?

 146. Hur ser det ut för dina medlemmar
  som frilansar för kultursidor?

 147. Just kulturjournalistiken
  är lite speciell.

 148. Där har det funnits en tradition att
  inte bara journalister är verksamma.

 149. Det har varit en yta för folk
  inom den akademiska världen-

 150. -som kanske har en lärarroll
  eller en professur.

 151. Man har den vägen
  kunnat använda sig av sina kunskaper.

 152. Man har gjort det vid sidan av,
  så den utmaningen har alltid funnits.

 153. Det är svårt att konkurrera med den
  som får sin födkrok från annat håll.

 154. Det blir tydligt
  i dessa ansträngda tider-

 155. -att mediehusen gärna väljer den
  som inte behöver så mycket betalt.

 156. Då blir det svårare att överleva
  för den som inte har ett annat jobb-

 157. -utan uteslutande vill kunna verka
  som kulturjournalist.

 158. Det var det Jan Gradvall var inne på.

 159. Om jag ska utveckla mig inom mitt
  gebit måste jag kunna leva på det.

 160. Finns det nåt i utvecklingen som...

 161. Nu pratar vi om medieutvecklingen
  som gäller främst dagstidningar-

 162. -och inte amatörutvecklingen
  med bloggar.

 163. Finns det nåt i den utvecklingen
  som inte tyder på-

 164. -att vi går mot mer syndikering,
  större återpublicering av texter-

 165. -och färre röster
  när det gäller kulturjournalistik?

 166. I slutändan...

 167. Vi är i en omskakande tid för de
  kommersiellt baserade mediehusen.

 168. Det finns ingen aktör... De flesta
  drivs av publicistiska ideal.

 169. Det finns ingen aktör som vill ha
  den här enfalden på mediemarknaden.

 170. Det behövs nya aktörer
  och uppmuntran.

 171. Här kan faktiskt svensk regering
  göra skillnad.

 172. Nu skulle vi behöva en positiv syn
  på startups i mediebranschen.

 173. Det behövs digitala utmanare.

 174. Jag ska lägga till
  att det nu mer än nånsin-

 175. -är väldigt viktigt att inse
  att vi har en stark public service.

 176. Det spelar en viktig roll
  när mediehusen drar ner-

 177. -att det finns balans på marknaden.

 178. Vi har faktiskt
  public service på plats.

 179. Utbildningsradion är här och filmar-

 180. -så konferensen kommer att kunna ses
  i Kunskapskanalen.

 181. Är det nån som har frågor
  om mediekrisen och vår framtid?

 182. Känner ni igen bilden han levererar?

 183. Vi har en fråga där.

 184. Du ska få en mick för våra kollegor
  på Utbildningsradions skull.

 185. Hej!

 186. Du nämnde det med demokratin-

 187. -och den lokala bevakningen
  av politiken.

 188. Har du sett nåt positivt
  i den utvecklingen?

 189. Finns det några sociala medier
  som har demokratibevakningen på...

 190. ...på dagordningen?

 191. Man kan möjligtvis lyfta upp...

 192. När den lokala bevakningen vandrar
  bort och lokalredaktioner läggs ner-

 193. -ser vi att det dyker upp försök
  att starta om lokaljournalistiken.

 194. Vi har aktörer som försöker bevaka
  kommunen när andra medier lämnar.

 195. I Skåne finns Bjuvsnytt,
  och det finns fler exempel i landet.

 196. Det är ofta engagerade journalister-

 197. -som vill fortsätta bevaka
  och leva upp till vårt uppdrag.

 198. Det är fantastiska
  och nödvändiga ambitioner-

 199. -men det blir som om vi
  ramlar tillbaka 100 år i tiden-

 200. -och har enmansbevakningar
  i kommuner.

 201. Det är hedervärt, men det blir
  en backlash utifrån granskningen.

 202. Men det är bättre än att den dör.

 203. Ibland är de enda som granskar
  de förtroendevalda revisorerna.

 204. Så kan vi inte ha det.

 205. -Jonas, tusen tack!
  -Tack!

 206. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad innebär egentligen mediekrisen?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det inte är journalistiken som är i kris utan medieföretagens affärsmodeller, säger Jonas Nordling, förbundsordförande i Journalistförbundet. Han förklarar vad mediekrisen innebär och vad man kan göra åt den. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Ämnen:
Information och media > Massmedia
Ämnesord:
Journalistik, Massmedia, Publicistik, Tidningar, Tidskrifter
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Readme 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Bilden av läsning under 2000 år

Linda Fagerström, konsthistoriker vid Linnéuniversitetet, visar hur läsandet gestaltats i konsten genom olika tider. Hon berättar om allt från klotter om gladiatorer i Pompeji till brevskrivande hemmafruar och dagens elektroniska texter. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Vad innebär egentligen mediekrisen?

Det inte är journalistiken som är i kris utan medieföretagens affärsmodeller, säger Jonas Nordling, förbundsordförande i Journalistförbundet. Han förklarar vad mediekrisen innebär och vad man kan göra åt den. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Biblioteken blir kritiker

Alice Thorburn är bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek. Här talar hon om bibliotekens eventuella ökade roll i samhället. Kan de ersätta kritikernas roll och i så fall hur? Frågan diskuteras även i ett panelsamtal. Då deltar också författaren Patrik Lundberg och konstkritikern Linda Fagerström. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Vem tipsar barnen om litteratur?

Stefan Mählqvist berättar om tankarna och ambitionerna bakom barnprogrammet "Boktipset", som sändes på tv under 1970-talet och ett par årtionden framåt. I samtalet med Anders Mildner, moderator, berör han också dagens barnlitteraturkritik. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Spelifierad!

Vad är spelifiering eller gamification? Karin Ryding och Bobbi Augustine Sand från Ozma Games samt Marita Ljungqvist, lektor och pedagogisk utvecklare, Lunds universitet diskuterar fenomenet. De visar exempel på spel och pratar om hur man kan använda spel i undervisning. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Serier i undervisningen

Föreläsningar om tecknade serier och läsande. Jimmy Wallin, serietecknare som bland annat tecknar Bamse, ger handfasta tips för den som vill bli serietecknare. Jonas Lidheimer och Charlotta Borelius, Egmont, pratar om hur serier kan användas i undervisningen. Fredrik Strömberg, ordförande Seriefrämjandet, berättar om den tecknade seriens brokiga historia. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Högerextremisters läsvärldar

Annika Hamrud, journalist och författare guidar genom de högerextremas litterära inspiration idag och genom historien. Med sociala medier som ständigt växer blir det allt viktigare att få inblick i högerextremisternas läsvärld, menar hon. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Texter blir ljud

Hur skriver man ett ljud? Möt föreläsare som talar om hur text blir ljud och ljud blir text och röstens betydelse. Medverkande: Louise Wassdahl, översättare, Pelle Sten, Ziggy Creative Colony, Anne Wootton, Audiosearch, Pop Up Archive, Julia Essell, debattör, Veronica Elofsson, lärare och Henrik Widegren, röstläkare, artist. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Så kan fördjupande journalistik lyftas digitalt

Anna Careborg och Mark Malmström på Svenska Dagbladet visar konkreta förslag på digitala verktyg som även redaktioner med små resurser kan använda för att få den fördjupande journalistiken att lyfta. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning