Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : Energilagring och återhämtningDela
 1. Tack till ECSS för att jag
  får presentera de här resultaten.

 2. Studien är ett samarbete
  mellan Luc Tappys grupp i Lausanne-

 3. -i vilken jag är doktorand,
  och Chris Boeschs grupp i Bern.

 4. Okej. Som vi vet ökar fettförbränningen
  vid medelintensiv aerob träning.

 5. Intramyocellulära lipider (IMCL)
  står för cirka en fjärdedel av energin.

 6. Décombaz undersökte hur IMCL
  återhämtade sig med hjälp av kosten.

 7. Cykling i två timmar visade sig sänka
  IMCL-halten i lårmuskeln med 25 %.

 8. Den återställdes snabbt av fettrik kost,
  men inte av fettsnål kost.

 9. Monica Zehnder med flera
  rapporterade-

 10. -att fett i form av triglycerider
  i lipoproteiner låg bakom ökningen.

 11. Eftersom en kolhydratrik kost,
  som visas med vitt i den högra bilden...

 12. En kolhydratrik kost utan fett
  ökade inte IMCL-nivåerna-

 13. -medan en kost
  kompletterad med fett gjorde det.

 14. Det är dock fortfarande mycket
  som vi inte vet om IMCL-återhämtning.

 15. En viktig faktor för att få ut fett
  i vävnaden är lipoproteinet lipas (LPL).

 16. LPL ger upphov till hydrolys
  av lipoproteinbundna triglycerider-

 17. -och frigör fria fettsyror som
  förs ut i cellerna med fettransportörer.

 18. Vävnadsspecifika LPL-isotoper med
  olika sorters reglering har beskrivits:

 19. Musklernas LPL-aktivitet
  stimuleras av kontraktioner-

 20. -men hämmas av glukos och insulin.

 21. LPL-aktivitet i fettvävnad
  stimuleras av insulin eller glukos.

 22. Det svåra kan vara att tillföra
  kolhydrater för glykogensyntes-

 23. -utan att höja insulinnivåerna så pass
  att IMCL-återhämtningen gynnas.

 24. Vår idé var att använda fruktos.
  Fruktos var intressant av tre skäl.

 25. Ett: Det erbjuder nog med kolhydrater
  för glykogensyntes-

 26. -eftersom ungefär hälften av intagen
  fruktos omvandlas till glukos i buken.

 27. Två: Jämfört med glukos
  orsakar fruktos inga insulintoppar.

 28. Tre: Vi vet att fruktos ökar halten
  av cirkulerande VLDL-triglycerider.

 29. Fruktos tillför kolhydratprekursorer
  och kan påverka triglycerider.

 30. Framför allt kan det transportera fett
  till muskler i stället för fettvävnad.

 31. Vi undersökte
  med hjälp av vältränade atleter-

 32. -hur en fettrik kost
  med fruktos eller glukos efter träning-

 33. -påverkade IMCL-återhämtning
  och glykogendepåer.

 34. Vi antog att båda kosterna skulle fylla
  på glykogendepåerna, men att fruktos-

 35. -skulle gynna IMCL-återhämtningen
  mer än vad mat med glukos gjorde.

 36. Samtliga deltagare fick fastställa
  sitt VO2max på en ergometer.

 37. Sen fick de testa de två kosterna
  med några veckors mellanrum.

 38. Vi testade nio unga, manliga cyklister
  eller triatleter med högt VO2max.

 39. Varje kost
  testades under en fyradagarsperiod-

 40. -inklusive en upptaktsperiod
  med bestämd kost och träning.

 41. Dag tre fick de genomföra
  ett test till utmattning-

 42. -varpå muskeldepåerna mättes
  med 24 timmars mellanrum-

 43. -för att uppmäta effekten av kosten
  som de fick under återhämtningen.

 44. Kosten var likvärdig i kalorimängd
  och bestod av åtta måltider-

 45. -som täckte återhämtning
  och tidigare energiåtgång.

 46. Båda varianterna var rika på fett,
  medan kolhydraterna varierade.

 47. I fruktoskosten var det mest fruktos-

 48. -och lite glukos
  för att underlätta fruktosupptaget.

 49. I glukostestet
  var all fruktos utbytt mot glukos.

 50. Båda kosterna innehöll också andra
  kolhydrater, sannolikt i form av laktos.

 51. Slutligen
  innehöll de båda kosterna även protein.

 52. Träningen bestod av två och en halv
  timmes cykling på 33 % av maxnivå.

 53. Det följdes av resonansspektroskopi-

 54. -för att mäta glykogen och IMCL
  i mellersta breda lårmuskeln.

 55. Efteråt fick deltagarna inta
  måltider klockan sex, åtta och tio.

 56. Nästa dag fick de måltider klockan
  åtta, tio, tolv, fjorton och sexton.

 57. För att fastställa måltidernas effekt,
  mätte vi muskeldepåer efter 24 timmar.

 58. Slutligen mättes metabola effekter
  av tre måltider-

 59. -under sex timmar dag fyra.

 60. Ni kan se det i det gröna fältet.

 61. Vi mätte energiförbrukning och
  substratoxidation med kalorimetri-

 62. -och tog blodprov var trettionde minut.

 63. Här är resultaten från uppföljningen.

 64. De fick måltider varannan timme,
  vilket visas av pilarna.

 65. Som väntat gav fruktoskosten,
  som visas i vitt-

 66. -mindre ökningar av plasmaglukos
  och insulinnivå än glukoskosten.

 67. Fruktosen höjde dock, som väntat,
  halten av cirkulerande triglycerider.

 68. Dessutom hämmade båda kosterna
  mängden cirkulerande fettsyror.

 69. Nu till kaloridatan från
  sextimmarsuppföljningen.

 70. De vänstra staplarna är energiintaget,
  som var likvärdigt mellan kosterna.

 71. Mittenstaplarna visar energiåtgång och
  substratoxidation under sex timmar.

 72. Staplarna till höger visar balansen,
  alltså skillnad mellan intag och åtgång.

 73. Fruktoskosten ökade energiåtgången
  och kolhydratoxidationen-

 74. -men minskade fettoxidationen
  jämfört med glukos.

 75. Mindre energi lagrades,
  och främst kolhydratbalansen-

 76. -som är viktig för glykogensyntesen,
  försämrades av fruktos.

 77. Skillnaden på 16 g,
  extrapolerad över 24 timmar-

 78. -representerar en skillnad i lagrade
  kolhydrater på uppskattningsvis 60 g.

 79. Vad hände i muskeln?

 80. Mätningen visade att båda kosterna
  återställde både IMCL och glykogen.

 81. Båda var alltså effektiva.
  Till skillnad från vad vi förutspådde-

 82. -så såg vi däremot ingen skillnad
  i IMCL- och glykogenåterhämtning.

 83. Alltså: Att ersätta glukos med fruktos-

 84. -gynnar inte
  återställningen av muskeldepåer.

 85. Även om fruktos orsakade lägre
  insulinemi och högre triglyceridemi-

 86. -så bidrog det inte till en högre
  IMCL-syntes än vad glukos gjorde.

 87. Både fruktos och glukos bidrog
  till muskelglykogensyntes.

 88. Den glykogensyntes som hämmades
  av fruktos var sannolikt hepatisk.

 89. Jag vill tacka alla som var inblandade i
  studien, och er för uppmärksamheten.

 90. Tack för ett intressant föredrag.
  Har vi några frågor?

 91. Inte? Jag har en.

 92. Er hypotes var att fruktos
  skulle förbättra IMCL-syntesen.

 93. Tror du att andra enzymer...
  Jag försöker tänka mekanistiskt.

 94. Varför uteblev
  de förutspådda skillnaderna?

 95. -Jag vet inte om jag förstår...
  -Ni förutspådde IMCL-förändringar...

 96. ...på grund av färre enzymer
  i LPL och musklerna.

 97. Så var det uppenbarligen inte.

 98. -Vad tror du att det beror på?
  -Det kan tyda på flera saker.

 99. CD36 visade sig i viss utsträckning
  också regleras av insulin.

 100. Insulin verkar inte ha så mycket att
  göra med den sortens återhämtning.

 101. Det kan vara så att vi inte
  var tillräckligt precisa med tiden.

 102. Det kan ha skett återhämtning
  under natten.

 103. En annan möjlighet är att
  de var vältränade och insulinkänsliga.

 104. Även om fruktos orsakade
  en låg insulinrespons-

 105. -så kan den ändå
  ha varit för hög för dem.

 106. -Kanske.
  -Ni gjorde en resonansspektroskopi.

 107. Tror du att en kinetisk undersökning
  hade visat...

 108. Er undersökning gjordes framåt slutet
  vid full mättnadsgrad.

 109. -Menar du att fler spektroskopier...
  -Ja.

 110. Det hade varit intressant att se
  främst vad som hände under natten.

 111. Vi såg en skillnad i Nefa-koncentration-

 112. -alltså i fria fettsyror.

 113. Lipiderna kan också ha blivit mättade.

 114. Deltagarna hade kanske inte gillat att
  bli väckta mitt natten. - Några frågor?

 115. Tack för föredraget. Jag har två frågor.
  Hur togs fruktosdieten emot?

 116. Vi fick många klagomål
  rörande fruktosupptaget.

 117. I studien var det en eller två...

 118. En person är inte inkluderad i analysen
  på grund av att han avbröt.

 119. De andra...
  Jag gjorde inga subjektiva mätningar...

 120. -...men de rapporterade inte...
  -Som förväntat, alltså.

 121. En mer allmän fråga: Hur viktigt är
  en snabb IMCL-syntes för atleter?

 122. -IMCL-depåerna, menar du?
  -En snabb glykogensyntes är ju viktig.

 123. Hur viktigt är det med IMTG och IMCL
  för atleter?

 124. Jag vet inte hur välkänt det är,
  men det bidrar påtagligt-

 125. -till energitillförseln
  vid medelhög intensitet.

 126. Jag läste en artikel som visade
  att IMCL kan ersättas av fettsyror.

 127. Jag tror att uttömningen...

 128. Det används, men inte lika mycket
  som glykogen. Bara till 25-40 %.

 129. -Ja.
  -Okej, tack.

 130. Vi avslutar där. Tack än en gång.

 131. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Energilagring och återhämtning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Dietik, Fetter
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.