Titta

UR Samtiden - Klimatförändringen i Arktis

UR Samtiden - Klimatförändringen i ArktisDela
 1. Jag är marin kemist-

 2. -och jag forskar om havets roll
  i koldioxidcykeln.

 3. En stor del av den forskningen
  har jag ägnat åt Arktis.

 4. Vi använder oss av olika plattformar.

 5. Till vänster ser ni isbrytaren Oden,
  en av våra viktigaste plattformar.

 6. Till höger
  är ett instrument för vattenprover.

 7. De kan tas på flera kilometers djup.

 8. Det är 24 vattenhämtare, som vi kan
  stänga på olika djup med en signal.

 9. Arktis har stor betydelse
  för jordens klimat-

 10. -för det är en miljö med is,
  hav, mark, snö och glaciärer.

 11. Om man tittar
  på temperatursignalerna-

 12. -från de senaste 50-70 åren-

 13. -så har medeltemperaturen i Arktis
  ökat med upp till två grader-

 14. -jämfört med jordytans
  medeltemperatur 1951-1980.

 15. Så vi har en kraftig ökning i Arktis,
  och på den är bilden ser ni också-

 16. -att den är dominerande
  jämfört med andra delar av jorden.

 17. I Antarktis
  är uppvärmningen inte lika stor.

 18. Det ser olika ut på vår jord, men
  i Arktis har temperaturen ökat mest.

 19. Orsakerna är inte helt klarlagda,
  men man tänker ofta så här:

 20. När snön och isen smälter lite
  blir det mörkare-

 21. -och mer ljusstrålning absorberas,
  och därmed blir det varmare.

 22. När solen skiner blir ju
  en svart yta varmare än en ljus yta.

 23. Om vi ser på isen, är det tydligaste
  tecknet på klimatförändringen-

 24. -att havsisens utbredning minskar.

 25. Kartan till vänster
  visar hur det såg ut-

 26. -den 17 september förra året.

 27. Den röda linjen
  visar istäckets medelutbredning-

 28. -mellan 1981 och 2010.

 29. Förra sommaren var det betydligt
  mindre is än medelutbredningen.

 30. Mycket av isen är lagrad
  upp mot Kanadas och Grönlands kust-

 31. -för isdriften går nerifrån Sibirien
  ut mot Grönland och norra Kanada-

 32. -och en del av isen
  rinner ut längs Grönlands östkust.

 33. På den högra bilden är det mer is,
  det är vinterförhållandena.

 34. Isutbredningen på sommaren
  spekulerar man ska minska-

 35. -så att vi kanske inte har
  nån is kvar i mitten på århundradet-

 36. -men vi kommer alltid
  att ha is på vintern.

 37. Man har sett stora
  temperaturförändringar på vintern-

 38. -men om det är -35 eller -31 grader
  gör ingen skillnad, det blir ändå is-

 39. -men den södra gränsen
  kan bli lite mindre.

 40. Men i centrala Arktis kommer det att
  vara is så länge vi kan tänka oss.

 41. Mina studier av Arktis
  började på 80-talet.

 42. Längst upp ser ni en graf
  över havsisens utbredning-

 43. -i miljoner kvadratkilometer-

 44. -i september månad
  från 1980 till förra året.

 45. Röda pilar - då var jag där.
  Blå pilar - då var jag i Antarktis.

 46. De streckade pilarna visar när
  mina kollegor var där men inte jag.

 47. I grafen är det en bild på Oden,
  vår nuvarande plattform.

 48. Sen har vi Ymer
  och ryska, norska och tyska fartyg.

 49. Ni kan se att isutbredningen
  har varierat-

 50. -men den höll sig mellan
  7 och 8 miljoner kvadratkilometer-

 51. -fram till ungefär 1990
  eller lite längre.

 52. Från -95 har den minskat stadigt.

 53. 2012 var det
  under 4 miljoner kvadratkilometer-

 54. -nästan en halvering
  av isutbredningen under sommaren.

 55. Det har också blivit tunnare is.
  Det finns inte lika mycket flerårsis.

 56. Vi började med Ymer 1980. Det är en
  isbrytare som är byggd för Östersjön.

 57. Den är inte gjord för Arktis is,
  som är hårdare och tuffare.

 58. Se på den vänstra bilden.
  Ymer har två propellrar i fören-

 59. -för i Östersjön är det effektivt
  att pumpa ner isen.

 60. Det fungerar inte så bra i Arktis is,
  så där svarvar propellern ett spår.

 61. Svarvningen
  är ungefär två meter i diameter.

 62. Kring Svalbard var isen tuff.

 63. Vi jobbar mycket
  i öppet vatten mellan isflaken.

 64. Första resan med isbrytaren Oden var
  1991. Den är byggd för Arktis-klimat.

 65. Oden klarade sig fantastiskt bra.

 66. Det var mycket is-

 67. -men tillsammans med tyska Polarstern
  tog vi oss till Nordpolen.

 68. Det var den första icke-atomdrivna
  isbrytaren som var där uppe.

 69. Expeditionen var mycket framgångsrik.

 70. Vi kunde jobba från Svalbard
  ända till andra sidan om Nordpolen.

 71. Vi var de första som tog prover
  från ytan ända ner till botten där.

 72. Ni ser på grafen att isförhållandena
  1991 var ungefär som på 80-talet-

 73. -tjock is med öppet vatten mellan.

 74. Vi stångade oss
  mellan de öppna vattnen - råkarna.

 75. 1996 var det fortfarande
  väldigt mycket is.

 76. Det var tjock flerårs-is. Den isen
  är mellan tre och fyra meter tjock.

 77. Här är det snö på ytan och is med
  mindre vatten, så den ser vitare ut.

 78. Sen är det kärnis,
  och isen fortsätter under vattnet.

 79. Det fanns ganska mycket öppet vatten
  i de centrala delarna-

 80. -för på grund av lufttrycket
  spreds isen ut mot kanterna.

 81. Därför visar grafen
  att isutbredningen är stor.

 82. Satelliter gör de här mätningarna.
  Då ser man gränsen mot öppet vatten.

 83. Med mer öppet vatten inne
  ser isutbredningen större ut-

 84. -men det är en lite felaktig bild.

 85. När ni jämför med människorna
  och fartyget Polarstern-

 86. -ser ni
  att isen är kraftig och stabil.

 87. På den här isen har man landat
  med stora Hercules-flygplan.

 88. Isen rör sig mindre
  än en landningsbana på land.

 89. Det verkar otroligt, men havsis med
  den dimensionen är väldigt stabil.

 90. 2007 var vi norr om Grönland.

 91. Grafen visar att det var lite is då.

 92. Förra bilden var tagen
  norr om Grönland.

 93. Ditåt driver isen. Därför
  var det väldigt mycket tjock is.

 94. Det behövdes tuffa isbrytare.

 95. Vi hade den ryska isbrytaren
  50 Years of Victory framför oss-

 96. -för vi skulle dra seismik-strängar,
  och då kan man inte backa.

 97. Därför var vi tvungna att ha den.

 98. Förra sommaren kom vi från sibiriska
  sidan. Där finns mycket öppet vatten.

 99. Då kunde vi gå 85 grader norrut
  utan att stöta på nån is.

 100. Is börjar bildas här
  i slutet av september.

 101. Då var det -5 till -10 grader,
  och då bildas nyis snabbt.

 102. Att forska uppe i Arktis
  är inte helt ofarligt.

 103. Här är en bild på Ymers skrov. Ymer
  är som sagt inte gjord för Arktis-is.

 104. Vi studsade in i ett isflak
  som slog mot sidan.

 105. Som tur är
  finns det väggar på insidan.

 106. Enligt dem
  som mätte töjningen i plåten-

 107. -skulle bucklan annars
  ha gått en meter in, så vi hade tur.

 108. 1991 var ett amerikansk fartyg där.

 109. De kraschade med sin helikopter
  på isen.

 110. Ni ser den där i en råk. Den låg
  och flöt där, och sen hämtade de den.

 111. Som tur var
  skadades ingen allvarligt.

 112. En av piloterna skadade ryggen,
  men så vitt jag förstår gick det bra.

 113. 1987 var det en person som blev sjuk,
  så man fick flyga in medicin.

 114. När man är borta länge har man inte
  lätt att ta sig till sjukvård.

 115. Därför har man
  en noggrann medicinsk kontroll innan.

 116. Men det finns hjälpmedel även om det
  är för långt att flyga dit någon.

 117. Vi har också is på land.

 118. Ni har stött på tjäle här. När den
  släpper blir det tjälskott och sörja.

 119. I Arktis är tjälen permanent en bit
  ner i jorden, det kallas permafrost.

 120. Permafrosten tinar lite på ytan,
  sen fryser det nästa vinter.

 121. När den tinar-

 122. -blir växtmaterialet på tundran
  tillgängligt för mikroorganismer.

 123. Då kan det brytas ner
  och rinna ut i havet.

 124. Det är ett av de stora hoten
  för växthussituationen-

 125. -för i tundran har vi mer kol
  än vad vi har i atmosfären.

 126. Så det kan frigöras väldigt mycket
  om permafrosten tinar till stor del.

 127. Det finns is inlagrad, det ser ni
  uppe till vänster. Det grå är is.

 128. När havsisen försvinner mer
  och permafrosten tinar mer-

 129. -ökar kust-erosionen.

 130. På bilden uppe till höger
  är det bruna fältet ute i havet-

 131. -partiklar som kommer från land.

 132. Det är till stor del organiskt kol.

 133. Det organiska kolet bryts ner
  av bakterier och bildar koldioxid.

 134. Det förstärker växthuseffekten
  och bidrar till högre temperatur.

 135. Då frigörs mer organiskt material,
  det blir mer koldioxid och så vidare.

 136. Det kallas en positiv återkoppling.
  Fast det här är ju negativt för oss.

 137. Det här är ett av de stora hoten
  för klimatet-

 138. -tillsammans med den mängd metan-

 139. -som finns gömd nere i marken här
  både på havsbotten och på land.

 140. Metanet producerades för flera
  tusen år sen, före förra istiden.

 141. Permafrosten tinar och kusterosionen
  ökar, och det får följder för oss.

 142. Bilden är från Alaska.

 143. Man får flytta sina samhällen
  längre och längre in.

 144. Det här förekom inte
  före den här klimatförändringen.

 145. Naturligtvis kommer miljön att
  förändras. Djuren får det tuffare.

 146. Både isbjörnen och valrossen är
  beroende av havsis för sin livscykel.

 147. De får det svårare.

 148. Ingen av dem kommer att död ut, men
  de kommer säkert att minska i antal-

 149. -för det blir svårare för dem
  att fortplanta sig och finna näring.

 150. Jag hörde att få isbjörnar hade
  fått ungar kring Svalbard i sommar-

 151. -för det var väldigt lite is där.

 152. Många andra arter kommer också
  att lida - mer eller mindre.

 153. Här är spår av en isbjörn,
  det är en viss symbolik i det.

 154. I framtiden när klimatförändringen
  har gått ännu längre-

 155. -har vi kanske bara spår av visst
  liv, inte så mycket av livet i sig.

 156. Det här var lite om hur
  klimatförändringen märks i Arktis.

 157. Det finns fler detaljer, men jag gav
  en översiktlig bild. Tack ska ni ha.

 158. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Klimatförändringen i Arktis

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Arktis spelar en avgörande roll för jordens klimat. Det beror på att miljön består av en blandning av is, snö, hav, glaciär och mark. Enligt den observerade temperaturskillnaden som har uppmätts de senaste 70 åren så har medeltemperaturen i Arktis ökat med upp till två grader. Vad händer med klimatet när temperaturen ökar? Leif Anderson, professor i marin kemi på Göteborgs universitet, berättar om forskningen som bedrivs på Arktis och med vilka hjälpmedel.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Arktis, Geofysik, Global uppvärmning, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap, Temperaturförändringar
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kungen om sitt miljöintresse

Kung Carl XVI Gustaf berättar i detta tacktal vid klimatkonferensen inför hans 70-årsdag om det miljöengagemang som varit en röd tråd genom hela hans liv. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Så blir Sverige första fossilfria landet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) berättar om regeringens satsningar på miljön. Hon har bland annat gett ökade anslag till järnvägen, laddsamordningarna ska byggas ut och en fossilfri fordonsflotta ska införas. Åsa Romson utfrågas av klimatdebattören Maria Wetterstrand och den liberala debattören Mattias Svensson. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.