Titta

UR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

UR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Om UR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Föreläsningar med olika infallsvinklar på journalistik och medier. Bland de medverkande finns verksamma journalister och forskare på avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt : Mediekritik i pocketformatDela
 1. Jag heter Mats Hyvönen
  och är forskare och lärare-

 2. -på Mittuniversitetet i medie-
  och kommunikationsvetenskap.

 3. I dag så kommer jag
  att beröra lite grand...

 4. ...medie- och kommunikations
  -vetenskapens förhistoria.

 5. Jag ska berätta lite grand om
  en del av det jag ägnat mig åt-

 6. -i forskningen under den senaste
  tiden eller det senaste året.

 7. Den här rubriken "Mediekritik
  i pocketformat" är hämtad-

 8. -från en rubrik till ett kapitel
  som jag skrivit i en antologi-

 9. -som publiceras inom kort. Vi
  hoppas den kommer ut i oktober.

 10. Där även Lars Nord medverkar.

 11. Den här antologin. Några ord
  om den. Observera att boken-

 12. -kommer att vara snyggare
  när den väl kommer.

 13. Men jag ville ha med ett fysiskt
  objekt för det är pedagogiskt.

 14. "Massmedieproblem: mediestudiets
  formering 1960-1980"-

 15. -innehåller 14 kapitel
  skrivna av medieforskare-

 16. -som på olika sätt har studerat
  hur massmedierna diskuterades-

 17. -studerades eller kritiserades
  under denna intressanta period.

 18. Det är en intressant period för
  det händer mycket runt medierna.

 19. Vi brukar ju säga att i dag
  lever vi i en brytningstid.

 20. Känslan av att allt förändras,
  att det gamla ska bytas ut-

 21. -och att det kommer att gå fort
  är ständigt närvarande.

 22. Men det är ingen historiskt unik
  tid vi lever i helt och hållet.

 23. Utan snarare har mediehistorien
  jämt innehållit brytningstider.

 24. Och jag vet att Jonas kommer
  att beröra det här senare.

 25. Den här perioden är intressant
  för det händer så mycket-

 26. -i mediepolitiken, medie-
  landskapet och medietekniken.

 27. Men det är också en intressant
  period för oss här i dag.

 28. För det är också
  kan man säga förhistorien-

 29. -till medie- och kommunikations-
  vetenskapen som ju är huvudämne-

 30. -i alla de program som vi ger
  här på Mittuniversitetet.

 31. Jag hoppades bilden var större.
  Ni ska inte kunna läsa titlarna.

 32. Meningen är att ni ser
  att det är många böcker.

 33. Det är egentligen inte böcker
  utan offentliga utredningar.

 34. Man kan säga att kring 1960
  framför allt efter 1960-

 35. -blir begreppet massmedier ett
  modeord i svensk offentlighet.

 36. Det talas om massmedier
  i princip mest hela tiden-

 37. -och överallt.

 38. Så här i efterhand kan man
  som jag var inne på nyss-

 39. -tycka att orsakerna till att
  massmedierna blir så aktuella-

 40. -är att det händer så mycket.

 41. Aldrig förr hade så många
  plattformar och medietekniker-

 42. -tävlat om människornas tid
  och uppmärksamhet.

 43. Återigen nånting vi känner igen
  i allra högsta grad från i dag.

 44. Det fanns också ett uppenbart
  behov av ett språk-

 45. -för att beskriva den som man då
  upplevde turbulenta samtiden.

 46. Man behövde ord
  och man behövde begrepp-

 47. -som beskrev
  den moderna välfärdsstatens-

 48. -snabbt föränderliga
  medielandskap.

 49. Och framför allt
  så behövdes det också forskning.

 50. Det pågick också häftiga
  debatter om massmedierna.

 51. Vad är massmedier för nånting?
  Hur ska vi förstå massmedierna?

 52. Och vilka är
  de här massmedieproblemen?

 53. Hur ska vi lösa dem och
  vems är ansvaret att lösa dem?

 54. Den här typen av diskussioner
  pågick mest hela tiden.

 55. Mer konkreta frågor som fanns
  på dagordningen under lång tid-

 56. -är dels etermediemonopolet
  men också presstödet-

 57. -som det bråkades om en hel del
  och tänktes kring.

 58. Hur utformas ett presstöd som
  fungerar så tidningar inte dör?

 59. Det här var en demokratifråga.

 60. Men i bakgrunden
  till de här debatterna-

 61. -fanns också mer tidlösa frågor:

 62. Kring demokrati, kring moral
  och kring frihet-

 63. -om konstnärliga värden
  och om kvalitet eller jämlikhet.

 64. Men naturligtvis också
  ett mer tidsbundet maktspel-

 65. -om utrymmet i offentligheten
  blandat i allt det här.

 66. Och det här är alltså
  ett exempel på hur centrala-

 67. -massmediefrågor och -problem
  var vid den här tiden.

 68. Det publiceras 57 betänkanden
  som på olika sätt anknyter-

 69. -till medier och kommunikation.
  Det är anmärkningsvärt.

 70. Det fanns hur många frågor
  som helst att ta tag i-

 71. -och problem att lösa.

 72. Men det var inte bara i
  offentligheten, alltså i medier-

 73. -i tidningar, i tidskrifter
  och på publicistklubbar-

 74. -där massmedierna diskuterades.

 75. Ett sånt där nytt medium
  för offentlig debatt-

 76. -som då var nytt, var just
  fackboken i pocketformat.

 77. Pocketboken kommer
  nånstans i slutet-

 78. -av 1950-talet till Sverige.

 79. Den fanns lite tidigare i andra
  länder, men får sitt uppsving-

 80. -nånstans i mitten på 60-talet.

 81. Och man brukar också
  prata om en pocketboksexplosion.

 82. Jag ska återkomma
  till det senare.

 83. I mitt kapitel i antologin som
  jag pratade om inledningsvis-

 84. -kommer jag, eller så har jag...
  Jobbet är ju redan gjort-

 85. -vilket är skönt.

 86. ...så har jag studerat
  den mediekritiska debatten-

 87. -i pocketböckerna
  i en snävare period-

 88. -än vad antologin i sin helhet
  uppehåller sig vid.

 89. Nämligen 1965 till 1975.

 90. Det här är också kanske
  en ännu mer händelserik period-

 91. -i den svenska
  efterkrigshistorien-

 92. -när det politiska klimatet
  förändras-

 93. -samtidigt som medielandskapet
  förändras.

 94. Ofta brukar man ju prata om
  en vänstervåg vid den här tiden.

 95. Som alltid i forskning måste vi
  göra en undersökning åt gången.

 96. När jag började insåg jag att
  det fanns inte mycket skrivet-

 97. -om just den här perioden och
  den här typen av mediekritik.

 98. Mediekritik i allmänhet
  är mycket gjort på, inte minst-

 99. -på Mittuniversitetet
  via Torbjörn von Krogh.

 100. Men kring "caset" som jag har
  studerat fanns inte så mycket.

 101. Vad jag kunde göra i ett första
  steg var en översiktlig studie-

 102. -och försöka skapa mig en bild
  av den mediekritiska debatten.

 103. Och framför allt då idémässigt.
  Vad handlar de här frågorna om?

 104. Två ganska enkla frågor
  fick vägleda studien:

 105. Vad är problemet som gör att man
  måste skriva en debattbok?

 106. Och vilka lösningar på problemet
  presenteras i boken?

 107. Men först lite om kontexten.
  Jag nämnde vänstervågen.

 108. Som de flesta känner till kan
  man säga att 1960-talets slut-

 109. -kännetecknas av
  en utrikespolitisk oro.

 110. Vi pratar om Vietnamkriget
  och alla protester-

 111. -och massrörelser
  som följde med det.

 112. Framför allt var det yngre
  inte minst vid universiteten-

 113. -som deltog
  i de här olika rörelserna.

 114. Med mina urvalskriterier, alltså
  sättet på vilket jag letade-

 115. -efter texter att inkludera
  i min studie och analysera-

 116. -för att nå fram
  till svaret på frågorna...

 117. Eller för att få en bild
  av vad det var för mediekritik-

 118. -som formulerades
  den här spännande perioden-

 119. -så landade jag på 24 pocket-
  böcker. Det är mycket på 10 år.

 120. Det här var alltså
  24 mediekritiska debattböcker-

 121. -som presenterar sig själva och
  sitt syfte som mediekritiska.

 122. Och det var ett av kriterierna
  för att välja ut böckerna.

 123. Och som det är
  med korta presentationer-

 124. -så slipper man detaljer och
  kan hoppa fram till resultaten.

 125. Från urval och frågeställning
  till resultat.

 126. En övergripande bild
  av vad jag då fann.

 127. Man kan säga att det finns fem
  huvudsakliga typer av kritik.

 128. Inom de olika delarna finns det
  stora variationer-

 129. -men tematiskt
  kan man gruppera dem så här.

 130. Press- och journalistikkritiken
  är ju urgammal.

 131. Den har funnits lika länge
  som press och journalister.

 132. Den fanns naturligtvis också då,
  men den var väldigt intensiv.

 133. Tv-kritik, ännu mer självklart
  kan man säga-

 134. -för det här är tv-perioden
  i den svenska mediehistorien.

 135. Tv:s innehåll ökar för varje år
  med många enheter-

 136. -samtidigt som man också
  väntar på nästa kanal:

 137. Tv 2 som skulle ha premiär 1969.
  Och det diskuteras också mycket.

 138. Hur ska kanalerna användas?
  Dubbelt så mycket tv som förut.

 139. En lite mer övergripande kritik
  kallar jag kritik av systemet.

 140. Här lyfter man blicken från
  enskilda medier, press eller tv-

 141. -och tittar mer
  på en sorts massmediesystem.

 142. Och också nyhetsbyråerna.

 143. Den ändå mest
  omfattande kritiken-

 144. -alltså den kritik
  som förekommer i flest böcker-

 145. -har jag valt att kalla
  kritik av massmediesamhället.

 146. Den kan i sin tur
  delas in i tre delar.

 147. En del som handlar
  om teknikutvecklingen-

 148. -en annan del som fokuserar
  den hotade kulturen.

 149. Den tredje är den mest abstrakta
  och mest filosofiska kritiken.

 150. Den har benämnts som
  en sorts civilisationskritik.

 151. Och så femte:

 152. I den mediekritiska marginalen:
  kvinnorna och barnen.

 153. Det finns två böcker bara som
  kvalificerar sig för studien-

 154. -som har det här perspektivet
  på just jämställdhet-

 155. -och också på barnkultur.
  Och det är så typiskt-

 156. -att de här två böckerna
  också skrivs av kvinnor.

 157. Presskritiken. Nu har jag gjort
  ordentliga sammanfattningar.

 158. Jag hoppas att jag inte
  gjort det intill felaktighet.

 159. Men jag skulle kunna beskriva
  två problem med pressen.

 160. De utför inte sina uppgifter.
  Det återkommer i alla böckerna.

 161. Pressen funkar inte. Inte minst
  när journalister själva skriver.

 162. Det handlar i hög grad om den
  bristande journalistiska etiken.

 163. Vid den här tiden
  så inte minst kvällstidningarna-

 164. -överträffade varandra i
  att hänga ut folk och så vidare.

 165. Det vill säga
  man begår grova övertramp.

 166. Ett annat tema som finns med
  är att pressfriheten är hotad.

 167. Vilka lösningar
  hade man på det här då?

 168. Här stod två falanger
  diametralt mot varandra.

 169. En förespråkade ett offentligt
  inflytande över pressen.

 170. Det vill säga att pressen
  på ett eller annat sätt skulle-

 171. -falla under offentlig kontroll.

 172. För att garantera
  pressens möjligheter-

 173. -att fullgöra
  sina demokratiska uppgifter.

 174. En annan falang sa att det
  handlar om att värna pressen-

 175. -från dem som påstår att den ska
  finnas under offentlig kontroll.

 176. Här fanns det en stor konflikt.

 177. Vad alla var överens om var att
  på nåt sätt skärpa pressetiken.

 178. Både med straff och utbildning.
  Man ropar också efter forskning.

 179. Vi måste veta mer hur det ser ut
  så vi vet hur vi ska ändra oss.

 180. Jag hoppar fram.
  Kritik av nyhetssystemet.

 181. Problemet skulle
  kunna sammanfattas så här:

 182. Vid den här tidpunkten
  så finns det ett nyhetssystem-

 183. -som är kraftigt bristfälligt
  samtidigt som människorna-

 184. -blir alltmer beroende av medier
  i den här moderna tiden.

 185. Lösningen här är något mer
  akademisk eller ideologikritisk.

 186. Här vill man genomföra noggranna
  kritiska analyser för att visa-

 187. -inte bara vad som är falskt
  i mediernas innehåll-

 188. -utan också
  visa på systematiska fel.

 189. På dysfunktionaliteten
  i mediesystemet.

 190. Massmediesamhället.

 191. De som fokuserar tekniken
  bland annat Harry Schein-

 192. -men också "Macke" Nilsson
  - en eldfängd ideologikritiker-

 193. -och reklamkritikern
  Ragnar Hedlund.

 194. De hade gemensamt att de såg den
  kommande mediala utvecklingen-

 195. -den tekniska utvecklingen.

 196. Och de insåg att det här kommer
  att förändra våra liv i grunden.

 197. Vad alla var oroliga för var
  att om man inte tänkte sig för-

 198. -redan innan allt det här händer
  så kommer de att falla-

 199. -under kommersiell kontroll
  vilket i sin tur är ett problem-

 200. -för demokratin och människorna.

 201. Skillnaden är att Harry Schein
  inte var lika starkt-

 202. -ideologikritiskt influerad.

 203. Han var mer saklig
  och mer av en akademiker-

 204. -med utblick över forskning
  i världen och så vidare.

 205. Lösningen då? Ja, här fanns
  det lite olika lösningar.

 206. Ideologikritikerna
  förespråkade folkbildning.

 207. Vi måste mobilisera folket och
  förbereda dem på vad som kommer.

 208. Konkret handlar det
  om att stoppa reklam-tv.

 209. Det finns en stark debatt om man
  ska ha tv-reklam i Sverige.

 210. Det blev nej, som ni vet.

 211. Man var överens om att
  det behövs inte en presspolitik-

 212. -en filmpolitik, en tv-politik,
  utan en mediepolitik.

 213. Ett helhetsgrepp.

 214. Den hotade kulturen. Ja, här var
  massmedierna också i centrum.

 215. Men här handlade det mer
  om att de var ytliga-

 216. -och fjärmade människor
  samtidigt som de hade-

 217. -en otrolig
  nästan oemotståndlig dragkraft.

 218. Här pratar vi naturligtvis mest
  om tv. Tv är den stora boven.

 219. Lösningen?
  Ja, en genomtänkt kulturpolitik.

 220. I det att ha en genomtänkt
  kulturpolitik ingick-

 221. -att man också skulle i högre
  grad inkludera massmedierna-

 222. -i kulturpolitiken
  och kulturbegreppet.

 223. Och inse att vi lever i en mass-
  kultur där medierna är en del.

 224. Det går inte bara att ha
  en kulturpolitik för finkultur.

 225. Som ni märker strävar många
  efter helhetsgrepp över läget.

 226. Ett konkret förslag hos
  Jan Lindhagen och Macke Nilsson-

 227. -var att mobilisera
  arbetarrörelsens organisationer.

 228. För att förbereda människorna
  för den här vågen av medier-

 229. -och medieinnehåll som var på
  väg att skölja över människor.

 230. Till den mest abstrakta kritiken
  - den här civilisationskritiken.

 231. En stor skillnad mellan de här
  författarna och de tidigare-

 232. -är att man är inte ute efter
  att förbättra något system.

 233. Man är knappt ens bekymrad
  om demokratin.

 234. Utan perspektivet
  är mer övergripande än så.

 235. Och också kritiken
  mot massmedierna.

 236. Massmedierna är falska,
  ideologiskt sövande-

 237. -och förmedlar världsbilder till
  människor som blir förledda.

 238. Människor sitter i tv-soffan och
  kan bara göra falska klassresor-

 239. -skriver till exempel Göran Palm
  i en av sina tre böcker.

 240. Vad var lösningen då? Göran Palm
  som skrivit de vita böckerna...

 241. Hans lösning var att människorna
  måste vända medierna ryggen.

 242. Stäng av tv:n, gå ut och möt
  den riktiga verkligheten.

 243. För att uttrycka det enkelt.
  Sven Lindqvist var mer filosof.

 244. Han var upptagen med väster-
  landets fixering vid subjektet.

 245. Vid den här tiden
  pratades det om att medierna-

 246. -knyter samman världen,
  inte minst i vänsterrörelserna.

 247. Att man kunde liksom ha
  nån sorts medierad solidaritet.

 248. Det finns inget sånt, sa han.
  Man måste träffas på riktigt.

 249. Det är bara så
  man kan uppleva solidaritet.

 250. Kvinnorna och barnen.
  Massmedierna cementerar-

 251. -traditionella könsroller, och
  barnkulturen är en skräpkultur.

 252. Här är en liknande lösning som
  när det gäller nyhetssystemen.

 253. Nämligen att genom analys
  visa upp och upplysa om-

 254. -vad medierna egentligen gör
  och hur de fungerar.

 255. Och återigen då
  en efterfrågan efter politik.

 256. En genomtänkt kulturpolitik
  för barnen.

 257. Pocketboken var
  en förutsättning-

 258. -för den här typen
  av mediekritik vid den tiden.

 259. Dels kunde man skriva
  en mer utförlig kritik-

 260. -och publicera den vid sidan av
  de medieföretag man ingick i.

 261. För många av dem som skriver
  de här böckerna är journalister.

 262. Oavsett kritikens utgångspunkt,
  perspektiv och abstraktionsnivå:

 263. En stark oro
  inför medieutvecklingen.

 264. Nåt som också är slående, och
  där är kanske skillnaden stor-

 265. -jämfört med då och i dag.

 266. De flesta uttrycker en ganska
  stark tro på att med statens-

 267. -politikens och forskningens
  hjälp kan man styra-

 268. -medieutvecklingen
  i den riktning man önskar.

 269. För att undvika att massmedierna
  fortsätter vara ett problem.

 270. Några frågor
  att ställa till nutiden:

 271. Var formuleras mediekritiken
  i dag? Vem formulerar den?

 272. Vilka är dagens massmedieproblem
  och vem ska lösa dem?

 273. Vilka är mediekritikens
  förutsättningar i dag?

 274. Nätet ger nya möjligheter som
  absolut inte fanns 1965-1975.

 275. Men kanske är medielandskapet
  mer oöverskådligt än då.

 276. I dag när vi inte bara pratar
  om press, radio, tv och film-

 277. -och nyhetsbyråer.

 278. Tack.

 279. Textning: Cathrine Comber
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mediekritik i pocketformat

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur har mediekritiken sett ut i Sverige de senaste femtio åren? Mats Hyvönen, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, ger oss en snabbkurs från 1960-talet till idag. Mediepolitiken har skiftat mycket genom årtiondena, men det visar sig att just pocketboken är en stor källa till svensk mediekritik. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Ämnen:
Information och media > Massmedia
Ämnesord:
Masskommunikation, Massmedia, Mediekritik, Mediepolitik, Pocketböcker
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Gatugräv

Anna-Klara Bankel och Emil Larsson från SVT:s "Uppdrag granskning" berättar hur de granskar samhällets mest utsatta. Kan man filma en man som tar heroin på en offentlig toalett? Hur pratar man med papperslösa ungdomar på McDonald's? Kan man lita på en drogpåverkad uteliggare, och vad använder man för teknik när man filmar? Både etiska och praktiska frågor tas upp. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Dramatik i digitala medier

Hur ser Sveriges redaktioner på sin digitala publicering? Universitetsadjunkt Lottie Jangdal har gjort intervjuer med trettio redaktioner, bland andra SVT och SR, om deras digitala satsningar. Hennes undersökning visar hur användningen av rörliga bilder bara växer och växer. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Mediekritik i pocketformat

Hur har mediekritiken sett ut i Sverige de senaste femtio åren? Mats Hyvönen, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, ger oss en snabbkurs från 1960-talet till idag. Mediepolitiken har skiftat mycket genom årtiondena, men det visar sig att just pocketboken är en stor källa till svensk mediekritik. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Delad glädje är dubbel glädje

Vad är en viralraket? Vilka är det som delar i sociala medier, och vad delar de? Sara Ödmark berättar om sin forskning om användningen av sociala medier i Sverige, om källkritik och vilka ämnen som är mest populära. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Medier genom historien

Historikern Jonas Harvard ger en snabbkurs i mediernas och masskommunikationens historia. Med exempel på allt från burktelefonen på 1600-talet till telegrafens revolutionerande inverkan 200 år senare tittar han på hur medier genom historien har interagerat med omvärlden. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Det som inte dödar oss - om mediedrev

Många slänger sig med ordet drev, men vad är det egentligen? Ett mediedrev är en omfattande, ensidig mediebevakning från ledande medier, inte enskilda artiklar som är kritiska, berättar professor Lars Nord. Och i vårt nya medieklimat kan detta gå snabbare än någonsin. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Journalistiken och mediernas makt

Nya medievanor och nygamla effekter

Våra medievanor är idag väldigt annorlunda mot hur de varit, men vad är det som styr mediernas innehåll och vad är mediernas effekt på samhället? Trots allt kanske de inte är så annorlunda mot hur de varit förr, menar universitetslektor Kajsa Falasca i denna föreläsning. Inspelat den 17 september 2015 på Mittuniversitetet, Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Tv-spel förbättrar hälsa hos patienter

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, menar att alla människor borde spela tv-spel. Speciellt viktigt är det för hjärtsviktspatienter som har svårt att komma ut och motionera. En första studie på patienter med hjärtsvikt har visat positiva resultat. Patienterna får hjälp att komma igång och installera spelet och sedan stöttar vi dem i tre månader, berättar Tiny Jaarsma. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning