Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : LärandetDela
 1. Jobbar du i skolan och är nyfiken
  på andra lärares pedagogiska idéer-

 2. -och kunskaper? Eller har du egna
  erfarenheter? Då har du kommit rätt.

 3. "Lärlabbet" är programmet för, av
  och med dig som jobbar i skolan.

 4. Antalet nyanlända elever
  fortsätter att öka-

 5. -och att det är en jättelik utmaning
  för skolan är ingen hemlighet.

 6. Men i "Lärlabbet" försöker vi hitta
  lärande exempel på vad som fungerar.

 7. Vi har tagit upp vad som är viktigt
  att tänka på när man tar emot-

 8. -och ska inkludera nyanlända elever.

 9. I dag pratar vi om själva lärandet.
  Hur undervisar man nyanlända elever-

 10. -med så vitt skilda erfarenheter
  och kunskaper på bästa sätt?

 11. Med oss i dag har vi:

 12. Josefin Nilsson, lärare i svenska,
  engelska och svenska som andra språk.

 13. Handleder lärare i språkutvecklande
  arbetssätt i Örebro kommun.

 14. Hon har gjort en studie
  om lärares förhållningssätt-

 15. -till nyanlända elevers lärande.

 16. Gamal Guirguis, legitimerad lärare
  i matematik och biologi-

 17. -på individuella gymnasiet
  på Ekerö i Stockholm.

 18. Har arbetat som modersmålslärare
  och studiehandledare i arabiska.

 19. Välkomna.

 20. Vad är viktigast för att en nyanländ
  elev ska komma igång med lärandet?

 21. Det beror på vad man menar med
  lärande. Lärande i skolans ämnen-

 22. -eller lärande i svenska språket?
  Det är flera olika saker-

 23. -och det viktiga är att vi ser
  de kunskaper som eleven har med sig-

 24. -och att vi tror på elevens möjlighet
  att lära och utvecklas-

 25. -så att vi inte glömmer bort att
  eleven har med sig otroligt mycket.

 26. -Gamal?
  -Kartläggning är mycket viktigt.

 27. Men det ska utföras på rätt sätt-

 28. -så att man inte ignorerar de
  kunskaper som eleven har med sig.

 29. Det är viktigt att lära sig allt om
  elevens erfarenheter och kunskaper.

 30. Hur många års skola har man? Har man
  inte gått i skolan säger man till-

 31. -så att man vet
  vilka grunder eleven har.

 32. Vad är viktigast i mitt förhållnings-
  sätt till en nyanländ elev?

 33. Det är att faktiskt se eleven
  som en person-

 34. -och inte bara se
  en elev som måste lära sig svenska.

 35. Man måste se elevens erfarenheter,
  kunskaper, drömmar, tankar-

 36. -och eventuella kunskaper
  i flera olika språk.

 37. Eleven har mycket annat med sig-

 38. -och det förhållningssättet
  kommer verkligen att göra skillnad.

 39. För att utveckla ett bra lärande-

 40. -finns det nånting
  som är avgörande i undervisningen?

 41. Om jag knyter det
  till hur man ska bemöta eleven-

 42. -så tycker jag att ordet respekt
  är det viktigaste.

 43. Att möta nyanlända elever
  med respekt.

 44. De är människor
  som har haft det svårt på vägen hit-

 45. -och kanske redan i hemlandet.

 46. Så det här med att ge eleven
  en positiv inställning-

 47. -och att respektera allt som eleven
  har med sig, är mycket viktigt.

 48. Från första ögonblicket, så att
  eleven vet att den är respekterad.

 49. För nyanlända elever är det svårt
  att komma vidare i ämneslärandet-

 50. -och samtidigt lära sig svenska.
  På Grimstaskolan i Vällingby-

 51. -har man infört genrepedagogik
  som verktyg för språkutvecklingen.

 52. Åsa Sebelius, jobbar som förstelärare
  här på Grimstaskolan-

 53. -och är lärare
  i svenska som andra språk-

 54. -men även svenska, matematik och NO.

 55. Det finns ett demokratiskt val
  i att jag har valt att bli lärare.

 56. Jag vill ge de här barnen
  förutsättningar att lära sig språket-

 57. -så att de klarar sig i samhället.

 58. Som bas i mitt arbete
  använder jag genrepedagogik-

 59. -och det börjar jag göra tidigt,
  även med helt nyanlända.

 60. Första dagen kan de ingenting,
  och då kanske vi inte använder det-

 61. -men redan efter två veckor
  börjar vi jobba med instruktion.

 62. Det blir mer som uppmaningar.

 63. Att de ska hämta nånting,
  rita nånting, rita nånting-

 64. -eller göra nånting,
  och sen utvecklar vi det.

 65. En text som beskriver hur man gör
  en sak. Alldeles riktigt.

 66. Och vi ska såklart göra nånting då.

 67. I genrepedagogik
  jobbar man med skolbasgenrer.

 68. Det är instruerande, narrativ
  och personligt återgivande text.

 69. Det är argumenterande text,
  och sen har vi faktafamiljen-

 70. -med beskrivande
  och förklarande text.

 71. Man gör det här för att...
  Man tittar noggrannare på texterna-

 72. -för att eleverna ska lära sig att
  förstå dem, ta till sig språket-

 73. -men också kunna producera
  såna här texter.

 74. Man måste jobba
  i ett sammanhang som är naturligt.

 75. Vi tar inte lösryckta saker,
  utan vi gör det när genren-

 76. -och det vi skriver kommer naturligt
  in i nånting som vi har gjort.

 77. Om vi ska ta argumenterande text
  så brukar jag alltid ta med eleverna-

 78. -att vi ska skriva till rektorn,
  för att vi vill förändra nånting.

 79. Senast fick eleverna skriva
  en liten argumenterande text-

 80. -kring varför de ville att vi
  ska servera frukost på skolan.

 81. Vi mejlar det till rektorn,
  som sen kommer hit-

 82. -och svarar på vår text.

 83. Det blir på riktigt. Vi har inte bara
  gjort nånting som inte rör eleverna.

 84. Vad tror ni att nästa steg blir?

 85. Vilket steg är nästa steg?

 86. Den bästa med att jobba så här-

 87. -är att det
  ett sånt tydligt arbetssätt.

 88. Det ger dem redskap
  som de kan ta med sig-

 89. -när de går ut i sina klasser
  och har ämnesundervisning.

 90. Lärare säger ofta
  att de inte har tid med sånt här-

 91. -men då brukar jag säga: "Har du tid
  med att de inte ska lyckas?"

 92. Och det har man ju svårt att säga...
  Det är klart att man vill det.

 93. Elever som kommer till en skola
  som är vana vid nyanlända elever-

 94. -får ett bra mottagande, och de
  kommer igång med sin språkutveckling.

 95. Men språkutvecklingen tar tid.

 96. Forskning visar att det tar
  5-8 år att lära sig ett språk-

 97. -så man är inte klar för att man inte
  går kvar i sin förberedelsegrupp.

 98. Det finns en utmaning
  att få alla lärare på en skola-

 99. -att jobba språkutvecklande,
  och inte bara vi som jobbar med SVA.

 100. Så jag funderar mycket kring hur
  man kan få alla lärare att förstå-

 101. -att man måste jobba språkut-
  vecklande, att det är en skyldighet.

 102. Är det alla lärares skyldighet
  att jobba språkutvecklande?

 103. Ja, det är det faktiskt.
  Vi har ju en läroplan-

 104. -så där har vi faktiskt inget val.

 105. Sen handlar det om
  hur man ska göra det här.

 106. Det gäller alla elever, och vi fick
  inte med oss det i lärarutbildningen.

 107. Vilket gör att många lärare
  känner sig ensamma eller osäkra-

 108. -och det blir så tydligt när det
  handlar om nyanlända elever-

 109. -för då ställs allting på sin spets.
  Då måste man undervisa effektivt-

 110. -så det är en fördel
  att vi har många nyanlända.

 111. För då måste vi skärpa till oss
  i undervisningen.

 112. Det är mycket bra på gång.

 113. Jag tänker på studiedagarna som man
  har innan eleverna börjar skolan.

 114. En termin eller ett läsår
  börjar vanligtvis med studiedagar-

 115. -och då är lärarna i skolan några
  dagar innan eleverna börjar i skolan.

 116. Då kan man diskutera såna här grejer-

 117. -så att alla ämneslärare
  är förberedda på det här-

 118. -med språkutvecklande metoder.

 119. Och det här gäller alla ämnen,
  även matematik, slöjd och hemkunskap.

 120. Då förstår eleverna
  att läraren är kunnig-

 121. -och vet nånting
  om elevernas bakgrunder.

 122. Om eleverna kommer
  från Afghanistan eller Somalia-

 123. -så är lärarna medvetna
  om deras starka och svaga sidor.

 124. Josefin, du handleder många lärare
  i språkutvecklande arbetssätt.

 125. Kan du kort förklara vad det innebär?

 126. Det är arbetssätt
  som är väldigt tydligt förankrade-

 127. -i en syn på lärande,
  i en sociokulturell teori-

 128. -som bygger
  på en syn på språk och lärande-

 129. -en syn på lärande
  och en syn på undervisning.

 130. Så det här hänger ihop, och man ser
  på språket som en resurs för lärande-

 131. -men även som mål.

 132. Ska man kunna föra ett resonemang
  i biologi eller matematik-

 133. -så måste man ha ord för det, och
  det kan man ha på flera olika språk.

 134. I undervisningen
  ska vi använda elevernas språk-

 135. -svenska, somaliska, arabiska -
  som ett sätt att förstå nya saker-

 136. -och samtala om det,
  men också lära ut sätt att prata om-

 137. -de här sakerna i matematik,
  till exempel.

 138. Så det är
  ett explicit förhållningssätt.

 139. Man visar tydligt hur man uttrycker
  sig och hur man för resonemang-

 140. -och därför är det framgångsrikt
  när man undervisar nyanlända elever-

 141. -för de får inte lära sig implicit,
  av sig självt.

 142. Läraren visar eleverna. När man
  förklarar hur saker fungerar-

 143. -så använder man de här begreppen.
  Och med nyanlända elever-

 144. -kan man göra det både på
  deras modersmål och på svenska-

 145. -så att man utvecklar kunskaperna.

 146. Gamal, hur ser du på studie-
  handledarens roll i elevens lärande?

 147. Det är avgörande för alla parter.

 148. För den nyanlända eleven, men även
  för ämnes- eller klasslärare.

 149. Det underlättar kommunikationen
  mellan eleven och ämnesläraren-

 150. -och hela skolsystemet.

 151. Vilka kompetenser
  är viktiga hos en studiehandledare?

 152. Pedagogisk kompetens är avgörande,
  men även ämneskompetens.

 153. Men det finns ingen som kan vara
  kompetent i sexton ämnen.

 154. Det är viktigt med samarbete mellan
  ämneslärare och studiehandledare.

 155. Förbereder man sig innan lektionen
  så går de väldigt smidigt till.

 156. Då vet man i förväg vilka
  förkunskaper eleverna behöver-

 157. -för att de ska kunna hänga med.

 158. Tack och lov finns det många duktiga
  ämneslärare och studiehandledare.

 159. Med gott samarbete
  får man alltid rätt resultat.

 160. Studiehandledaren är viktig, och
  det finns många sätt att jobba på-

 161. -beroende på hur skolan och kommunen
  är organiserad.

 162. I större kommuner,
  med större språkgrupper-

 163. -så kan man samla elever
  med samma modersmål i samma klass-

 164. -så att de kan samtala med varandra.
  Då kan studiehandledaren finnas där-

 165. -och arbeta med ämnesläraren
  som en del i arbetslaget.

 166. I andra fall måste man åka runt-

 167. -och då krävs
  en annan typ av kommunikation.

 168. Just att hitta möjligheter
  till samarbete-

 169. -så att man kan jobba tillsammans.
  "Hur tänker eleven kring det här?"

 170. Precis som med alla andra elever.
  "Har de förstått det här?"

 171. Då är studiehandledaren en viktig
  länk till ämnesläraren.

 172. "Jaha, den tänker så?"
  För då kan man jobba på en hög nivå-

 173. -för vi får inte
  sänka nivån och säga:

 174. "Nu måste vi jobba med basic,
  för eleven kan inte svenska."

 175. Med studiehandledning på modersmålet
  kan eleven jobba på en hög nivå.

 176. Men om man inte har en
  studiehandledare?

 177. Då säger jag att man ska ha det, för
  det säger Skolverket att man ska ha.

 178. Men förutsättningarna skiljer sig åt,
  och då finns det...

 179. Då handlar det om att se...
  Det finns massor på webben.

 180. Jag kan som ämneslärare kolla
  vad saker heter på olika språk-

 181. -men man kan också se till
  att eleven sätts samman-

 182. -med andra elever som talar samma
  modersmål. Det kan vara en nyanländ-

 183. -men även en elev
  som varit i Sverige i några år.

 184. Man måste använda alla resurser
  som faktiskt finns på skolan-

 185. -så att eleverna får möjlighet
  att tänka på sitt eget språk.

 186. Det tar tid
  innan man tänker på svenska-

 187. -och lärande förutsätter tänkande.
  Det är svårt att tänka smarta saker-

 188. -på ett språk
  som man inte har lärt sig än.

 189. Nästa gäst fokuserar på hur
  undervisningen ska möta ungdomar-

 190. -som inte har nån utbildning alls.

 191. Qarin Franker är lärare
  och universitetslektor-

 192. -i svenska som andra språk
  vid Göteborgs universitet.

 193. Hon är ansvarig för Skolverkets
  utbildning "Nyanlända i skolan"-

 194. -som vänder sig
  till rektorer och lärare.

 195. -Välkommen hit, Qarin.
  -Tack så mycket.

 196. Vilka kompetenser behöver skolan-

 197. -för att de nyanlända eleverna
  ska kunna utveckla ett bra lärande?

 198. Det som framgått tidigare
  i diskussionen...

 199. Det ena är specialkompetensen-

 200. -som svenska som andraspråksläraren
  har, som är jätteviktig.

 201. Det andra är ämneskompetensen
  som ämnesläraren har.

 202. Kompetens
  i språkutvecklande arbetssätt.

 203. Hur ser intresset ut bland landets
  lärare att tillskansa sig kunskapen?

 204. Från universitetets sida, och vi som
  har jobbat länge med lärarutbildning-

 205. -och kompetensutbildning för lärare
  inom ämnet svenska som andraspråk-

 206. -märker en enorm tillströmning
  av lärare-

 207. -som vill utbilda sig mer
  i svenska som andraspråk.

 208. Och i det ämnet ingår det här språk-
  och kunskapsutvecklande arbetssättet.

 209. Det har ju kommit från
  svenska som andraspråkshållet.

 210. Mycket på grund av att vi har märkt
  att det är nödvändigt ute i skolorna-

 211. -för att de här eleverna
  ska kunna nå skolframgång.

 212. Och sen har lärare ute i skolorna
  upptäckt att det är bra för alla.

 213. Och värdefullt.
  Så av den anledningen, tror jag-

 214. -och också av att det har kommit
  så oerhört mycket nyanlända-

 215. -och i äldre åldrar till skolorna nu,
  på högstadie- och gymnasienivå-

 216. -så tror jag
  att man känner behovet starkt.

 217. Så vi har
  femdubblade nybörjarkurser nu-

 218. -och vi har över 400 reserver
  på våra grundkurser.

 219. Hur ska skolan möta dessa elever-

 220. -som kanske aldrig har gått
  i skolan tidigare, på ett bra sätt?

 221. Det viktigaste
  är att man inte tänker-

 222. -"ingen formell skola,
  inga kunskaper".

 223. Så är det ju naturligtvis inte,
  och det är lätt att tänka så.

 224. Har man inte gått i skolan
  så har man inga kunskaper.

 225. Men det är viktigt att tänka
  att det finns resurser här.

 226. De här personerna har levt sina liv,
  för de är ju femton, sexton år gamla-

 227. -och trots att de inte gått i skolan
  så har de mycket erfarenheter.

 228. Kanske av andra verksamheter. De kan
  ha jobbat i bageri eller vaktat får.

 229. De har hjälpt till
  inom handel på olika sätt.

 230. Och de här erfarenheterna
  är jätteviktiga att transformera-

 231. -in i de olika skolämnena,
  så att de blir resurser i skolan.

 232. Hur ska man synliggöra det här,
  och få fatt i de här färdigheterna?

 233. Som svensk lärare
  så behöver man på nåt sätt-

 234. -få en brygga över
  till de här elevernas kunskaper-

 235. -och det får man genom att man
  skaffar sig resurser till skolan.

 236. Genom att ha studiehandledare och
  modersmålslärare anställda på skolan-

 237. -så att de finns till hands.
  Eller också kanske använda sig av...

 238. Om man inte har så många elever inom
  en språkgrupp, eller inte kan ha-

 239. -studiehandledare på flera språk,
  så kan man använda fjärrundervisning.

 240. Det är helt öppet för alla skolor-

 241. -och då kan man få
  en studiehandledare via tråden.

 242. Och få stöttning där, för det gäller
  att hitta de här eleverna där de är-

 243. -och se vad de har med sig
  för resurser.

 244. Har du nåt exempel
  på hur man gör det?

 245. När man inte förstår varandra?

 246. Många säger: "Jag har inte gått i
  skolan och kan inte läsa och skriva."

 247. "Men du har ju en mobil.
  Vad gör du med den?"

 248. Och så berättar de. "Visa mig."

 249. Och då visar det sig att de kan sms:a
  och läsa och ta sig fram-

 250. -i alla de skriftspråkliga symbolerna
  som finns i den här mobilen.

 251. Så där har de... "Då har du ju börjat
  på din läs- och skrivutveckling."

 252. "Det är precis så här det börjar."

 253. "Att man kan använda sig av
  olika verktyg för att kommunicera."

 254. Åsa i reportaget sa att det är
  varje lärares skyldighet-

 255. -att jobba språkutvecklande.
  Hur ser du på det?

 256. Jag tycker att det
  framför allt är en rättighet-

 257. -som eleverna har, att få
  en undervisning som passar dem.

 258. Som är likvärdig,
  för det ska ju undervisningen vara.

 259. Och då behöver man ha olika medel
  för att nå den här likvärdigheten-

 260. -beroende på elevernas utgångsläge.

 261. Så att... Både en rättighet och
  en skyldighet tycker jag att det är.

 262. Och det är också ett stort intresse
  hos ämneslärarna-

 263. -att arbeta mer språkligt
  när de får upp ögonen för-

 264. -hur mycket språket bär kunskapen.

 265. Tack, Qarin. Följ med bort till
  bordet, så fortsätter vi att prata.

 266. Trevligt.

 267. Ja... Har ni några frågor till Qarin?

 268. Det där med mobilen var intressant,
  för man ser ju att alla elever-

 269. -från första dagen har mobilen
  med sig, och de kan hantera den.

 270. Och ibland kan de växla från
  modersmålet till exempelvis engelska.

 271. Det är viktigt att visa för
  dem själva att det här är skola.

 272. "Det här ingår
  i din läs- och skrivutveckling."

 273. Ja, och för att klara oss i samhället
  behöver vi många olika kompetenser.

 274. Ibland lurar vi oss själva och
  eleverna att det bara är svenskan.

 275. Det är så mycket annat, saker
  som man upptäcker att de redan kan.

 276. De kanske kan flera språk och
  kommunicerar bra i olika sammanhang-

 277. -medan nån som är enspråkigt svensk
  och inte använder digitala verktyg-

 278. -kanske är lite mer låst.
  Så vi behöver luckra upp det här-

 279. -och fundera på vad det är
  vi pratar om när vi värderar-

 280. -olika personers kunskaper.

 281. Hur gör man? Har ni konkreta exempel
  på hur man kan göra som lärare-

 282. -för att väcka motivation,
  engagemang och lust att lära?

 283. Språkutvecklande arbetssätt
  är ju ett sätt-

 284. -att väcka engagemang
  och lust att lära, för det bygger på-

 285. -mycket kommunikation, vilket bygger
  på att man tror att man lär sig.

 286. Vi pratar nu för att vi tror att vi
  kommer fram till intressanta saker.

 287. Engagera eleverna
  i strukturerade samtal.

 288. Hur gör man det?

 289. Till exempel kan du säga:
  "Nu vill jag att ni funderar på"-

 290. -"vad som är viktigast för ny-
  anlända." Du lämnar frågan till oss-

 291. -och så pratar vi om det medan
  du lyssnar. Då händer det saker.

 292. När jag öppnar munnen hör jag mina
  egna tankar, och du hör mina tankar.

 293. Och i det samtalet
  så blir vi engagerade.

 294. Att kunna göra det på arabiska
  väcker ju en motivation-

 295. -och sen kan man ge stöd på det nya
  språket med exempelvis startfraser.

 296. "Jag tänker att..."
  "Jag tror också..."

 297. "Men det kan vara så..."
  Man kan ha dem framför sig-

 298. -så att man får stöd i att kunna
  uttrycka tankarna på det nya språket.

 299. Då behåller man motivationen där.

 300. Det är viktigt, för när man pratar
  om språkutvecklande arbetssätt-

 301. -så brukar man säga
  att interaktionen är jätteviktig-

 302. -och att man tänker på det
  när man planerar på makronivå.

 303. Hur kan jag konstruera situationer
  där det blir mycket samtal?

 304. Som sen kan utvecklas
  till läsande och skrivande.

 305. Det andra är lärarens stöttning,
  och det var du också inne på.

 306. Det här med att sätta upp de här
  fraserna, så att man får ett skelett-

 307. -som man kan hänga upp
  sina egna idéer på.

 308. Det tredje
  är att man använder olika typer...

 309. Att man utvecklar...
  Kontexten är viktig, sammanhanget.

 310. Att man visar bilder och filmer.

 311. Man jobbar mycket med ett och samma
  område, men på olika sätt.

 312. På så vis befäster man de här viktiga
  begreppen och det här språket.

 313. -Man får använda det på olika sätt.
  -Gamal, du möter många nyanlända.

 314. Hur ser deras förväntningar ut
  på den svenska skolan?

 315. De har mycket höga förväntningar.

 316. Det var intressant när du talade
  om elever som är analfabeter.

 317. Jag har undervisat såna elever-

 318. -och jag blir förvånad-

 319. -när de från att inte
  ha kunnat några texter alls-

 320. -plötsligt löser andragrads-
  ekvationer. Så förmågan finns-

 321. -det är bara språket som hindrar.
  Med språket kommer kunskaperna ut.

 322. Det viktigaste är
  att man låter eleverna säga fel.

 323. Uppmuntra eleverna i stället.
  "Säg vad du vill."

 324. "Säg det hur du vill.
  Det gör ingenting om du gör fel."

 325. "Du utvecklar dina språkkunskaper."

 326. När eleverna vet att det inte
  händer nånting när de säger fel-

 327. -så vågar de uttala sig.

 328. "Ingen annan kommer att skratta ut
  mig för att jag inte kan språket."

 329. Då vet eleverna att man vågar mer,
  och man lär sig mer och mer.

 330. Programtiden är slut,
  men tack för att ni kom.

 331. Ni ska få fortsätta prata
  i vårt eftersnack.

 332. I nästa program visar vi
  goda exempel på samverkan-

 333. -kring nyanlända elever.

 334. Dela med er hur ni gör på er skola.
  Vad tänker ni om genrepedagogik-

 335. -eller annat i programmet? Ni gör det
  under hashtaggen Lärlabbet.

 336. Och kolla in eftersnacket
  som kommer nu på vår blogg.

 337. Jag tänkte på
  nåt som kopplar till dig-

 338. -att jobba med elever som inte
  har lärt sig att läsa och skriva.

 339. I det här programmet
  måste vi hålla saker i huvudet.

 340. Jag är van vid att skriva saker. Det
  är en kompetens jag behöver utveckla.

 341. Många elever
  som inte är skriftspråkliga-

 342. -är duktiga på att minnas saker
  på andra sätt.

 343. Så fort vi ska komma ihåg nåt,
  måste vi skriva ner det.

 344. Det har att göra med
  hur vi värderar kunskap.

 345. Jag hade en elev som jobbade med det-

 346. -att skriva ner
  och skriva av på tavlan.

 347. Sen kom en studiehandledare
  och hon sa till honom-

 348. -att det var jobbigt
  att lägga ifrån sig sina kunskaper-

 349. -i stället för att ha dem i huvudet.

 350. "Varför gör läraren på det sättet?"

 351. Vi är så insocialiserade
  i skriftspråksvärlden.

 352. Vi minns inget om vi inte skriver
  ner det. Vi får text hela tiden.

 353. Vi är väldigt styrda
  och tappar hur man minns.

 354. Jag tänkte på det här programmet. Du
  har lärt dig att hålla dina tankar.

 355. Det kan vi lära oss,
  men jag kände att jag ansträngde mig.

 356. Vad är det jag tänker?
  Jag ser inga ord.

 357. Många lärare tycker inte
  att man ska anteckna under lektionen.

 358. Antingen antecknar ni senare
  eller så har de förberett allt.

 359. Ni kan vara med 100 procent
  och kan sen få allt utskrivet-

 360. -eller så kan eleverna ta ett foto
  på det som finns på tavlan.

 361. Man skulle kunna koncentrera sig
  mer på lektionens innehåll-

 362. -än att bara lyssna och anteckna. Det
  är distraherande för många elever.

 363. Om man inte ger tid... Interaktion är
  ett sätt att sätta ord på tankarna-

 364. -att anteckna är ett sätt att få syn
  på vad jag tänker om det jag hörde.

 365. Annars är det risk
  att man bara åker med.

 366. Vi är ett skriftspråksbaserat
  samhälle och kan inte ignorera det-

 367. -men vi måste skapa tid
  för att konstruera tankar-

 368. -muntligt och mer reflekterande
  i skrift-

 369. -och att få göra det
  på sitt modersmål.

 370. "Vad tänker jag kring det?" Det kan
  vara en viktig paus under lektionen.

 371. Det är viktigt att man lägger in
  pauserna i det arbetssättet.

 372. Det dubbla processandet
  på ett främmande språk-

 373. -är oerhört mer krävande-

 374. -än när man gör det på ett språk man
  behärskar muntligt och skriftligt.

 375. Det kan vi tänka på om vi hör nåt på
  franska och ska anteckna samtidigt-

 376. -och personen fortsätter att prata.

 377. Om man använder studiehandledare
  är det samma sak.

 378. Bara för att studiehandledaren
  säger det på arabiska-

 379. -betyder det inte att allt trillar
  in. Det är en syn på kunskap.

 380. Kunskap konstrueras inte genom att
  nån talar och sen har jag förstått.

 381. Eleven kanske inte förstår begreppet
  på sitt modersmål.

 382. Därför ska vi jobba språkutvecklande
  och låta eleverna formulera tankar-

 383. -muntligt och skriftligt
  återkommande under lektionen-

 384. -så att man inte tror
  att man ska minnas allt.

 385. Om man är ämneslärare
  och jobbar i en mindre skola-

 386. -utan studiehandledare
  eller svenska som andra språkslärare-

 387. -och får en nyanländ elev
  och ska börja kommunicera...

 388. Hur gör man? Var börjar man?

 389. Kan man jobba med bild? Vad säger ni?

 390. Om jag tittar på
  alfabetiseringsundervisningen-

 391. -handlar det om
  att använda fler sinnen-

 392. -inte bara läsögonen.

 393. Man använder bilder och rörelse.

 394. Man får praktiskt ta ett glas,
  ställa ner ett glas och titta.

 395. Kommunikation är ju mer än bara ord.
  Vi kan ju kommunicera...

 396. Ni hade ju kunnat visa mig in här
  utan att vi pratade med varandra.

 397. Ska jag som lärare försöka lära mig
  den nyanlända elevens språk?

 398. Det kanske inte är möjligt, men att
  ha ett intresse och en nyfikenhet.

 399. Hur säger man "hej"?
  Vad heter "matte" på det här språket?

 400. Det går att komma åt. Vi kan googla
  fram mycket. Vi kan fråga nån.

 401. Ett intresse för att eleven
  kan en massa saker.

 402. Är det nåt jag kan lära mig
  så att jag förstår eleven bättre?

 403. Men jag anser att skolorna ska ha
  lärare i svenska som andra språk.

 404. Där är universiteten viktiga.
  Vi behöver mata på.

 405. Vi ska ha studiehandledare.
  Det finns flerspråkig personal.

 406. Men det löser sig inte så där.

 407. Det här togs upp av dig-

 408. -det här med distansstudiehandledare.

 409. Om det inte finns tillgång till
  studiehandledare finns andra sätt.

 410. Enligt skollagen har nya elever
  rätt till studiehandledning.

 411. Jag tänker att vi vinner tid.

 412. Om skolan sparar... Jag
  förstår att man tänker ekonomiskt.

 413. Om skolan sparar på studiehandledning
  försenar det elevens utveckling.

 414. I stället för 3 år kan det ta 4-5 år.

 415. Anställ en duktig studiehandledare!

 416. Det hjälper eleven, läraren
  och skolan.

 417. -Det får bli slutord.
  -Det var ett jättebra slutord.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi
Ämnesord:
Invandrarundervisning, Pedagogik, Skolan, Svenska som andraspråk, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut?

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Bättre möten från och med nu

Möten upptar en stor del av vår arbetstid och kan många gånger tjäna som tidstjuvar, menar pedagogen och författaren Terese Raymond. Ofta slarvar vi med att göra en tydlig plan för mötet och vi glömmer det viktigaste, att mötet skall ha ett tydligt syfte. Terese visar här på verktyg för att förbereda, leda och följa upp ett möte. Med en tydlig struktur får mötesdeltagarna en chans att bidra på ett bra sätt. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?