Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Digitalisering och demokratiDela
 1. Veckans panelgäster i "Lärlabbet":

 2. Fredrik Holmberg, grundskole-
  och gymnasielärare, arbetar-

 3. -med att utbilda skolor
  i media- och informationskunnighet.

 4. Sofia Malmberg, föreläsare
  och skolbibliotekarie i Stockholm-

 5. -har skrivit
  "Bibliotekarien som medpedagog"-

 6. -och "Happenings som arbetsmetod".

 7. Patricia Diaz, förstelärare
  och Guldäpplenominerad lärare-

 8. -i engelska och spanska i Stockholm.

 9. Patricia har skrivit om hur digitala
  resurser kan förbättra undervisning.

 10. Då sätter vi i gång.

 11. Nytt tema i "Lärlabbet": MIK -
  medie- och informationskunnighet.

 12. Det omfattar kunskaper i allt
  från källkritik, rörliga bilder-

 13. -till yttrandefrihet
  och mänskliga rättigheter.

 14. I dag pratar vi om
  digitalisering och demokrati.

 15. -Välkomna hit.
  -Tack.

 16. MIK - medie- och informations-
  kunnighet är ett samlingsbegrepp-

 17. -för många olika kunskaper,
  färdigheter, förhållningssätt.

 18. Hur skulle ni beskriva...
  Vad är MIK? Vad innehåller det?

 19. Först är det det vi traditionellt
  kallar källkritik-

 20. -att kunna värdera och granska källor
  ur ett källkritiskt perspektiv-

 21. -men också att man gör det bredare
  och använder de verktyg som finns-

 22. -att kunna använda dem. Man går
  från konsument till producent.

 23. Att källkritiskt granska
  det man hittar överallt.

 24. Vilka verktyg passar mig
  för att göra olika saker?

 25. -Vad säger du, Fredrik?
  -Det är en ny mänsklig rättighet.

 26. I en demokrati
  måste medborgarna behärska de språk-

 27. -på vilket maktutövningen sker.

 28. Det handlar om att läsa,
  tala, skriva, traditionellt sett-

 29. -men i dag har vi
  flera språk omkring oss.

 30. MIK är en process
  som vi alltid har hållit på med-

 31. -det vi håller på med nu,
  och det vi håller på med i framtiden.

 32. MIK handlar framför allt inte
  om teknik utan om värderingar-

 33. -demokrati och mänskliga rättigheter.

 34. -Varför är MIK viktigt i skolan?
  -Just för samhällssamtalet.

 35. Att kunna delta i det och förstå...

 36. Att kunna söka, sovra, bland
  all information som man utsätts för-

 37. -och tar del av, men också att kunna
  bidra till det informationsflödet-

 38. -och veta hur man gör det
  på ett kompetent sätt.

 39. MIK handlar ju om hela samhället,
  alla människor.

 40. UNESCO satsar på skolan
  och på lärarna och deras roll i-

 41. -nu använder jag
  ett finskt begrepp här, fostran.

 42. Det står väl inte kvar i läroplanen.

 43. Att fostra med informationskunniga
  elever och studenter-

 44. -som skapar mer informationskunniga
  och demokratiska samhällen.

 45. Vad är det som gör att MIK
  har aktualiserats mer nu, i skolan?

 46. Dels finns det i läroplanen. I nästan
  alla ämnen pratar man om källkritik-

 47. -och hur vi ska ta oss an det
  och vara ämnesövergripande.

 48. Här tänker jag
  att det i skolan är lärarens ansvar-

 49. -men det finns fler funktioner
  på en skola som kan bidra till-

 50. -en högre måluppfyllelse,
  bibliotekarier, IKT-pedagoger-

 51. -såna som jobbar med film,
  många olika kategorier-

 52. -som samverkar
  kring de här begreppen.

 53. Att det har blivit så viktigt i dag
  är för att det delas-

 54. -mycket information där man ibland
  behöver ifrågasätta sanningshalten-

 55. -men man måste alltid ställa sig
  kritisk till avsändare, innehåll-

 56. -vilket forum jag hittade
  den här texten eller filmen-

 57. -och att man hela tiden
  måste vara på sin vakt.

 58. Digitaliseringen har ju skapat goda
  förutsättningar att vara kreativ.

 59. Vi har plötsligt tjogtals
  hantverkares verktyg i våra händer.

 60. Hur vi ska använda det är en del av
  medie- och informationskunnigheten.

 61. I informationssamhället...

 62. På min utbildning sa man att
  det kommer ett informationssamhälle-

 63. -och nu är vi där. I dag är en av de
  största handelsvarorna information.

 64. Information och vad information är
  är nånting som vi måste diskutera.

 65. Det spelar större roll i dag än förr.

 66. -I samband med digitaliseringen?
  -Det går in i alla samhällets delar.

 67. Och in på huden på oss. Hur många
  identiteter har du på nätet?

 68. Det finns alltid dagsaktuella exempel
  att ta när man jobbar med MIK.

 69. Det finns alltid nånting som har hänt
  som eleverna kan relatera till-

 70. -och ta sig an
  och ta som diskussionsämne.

 71. Det är alltid nån video
  som har blivit viral, eller nån text-

 72. -som är på tapeten
  och som eleverna pratar om.

 73. Där måste man som lärare,
  eller om man jobbar inom skolan-

 74. -våga ta upp de här sakerna.
  Inte alla känner sig bekväma med det.

 75. Man känner kanske att man själv
  inte känner sig helt trygg-

 76. -med att handskas med att vara
  så källkritisk som man bör vara.

 77. I och med en ökad digitalisering
  av skolan utvidgas klassrummet.

 78. På Katedralskolan i Skara
  producerar estetklassen en webbshow-

 79. -där de presenterar veckans
  åsikter, kunskaper och diskussioner-

 80. -både i klassrummet och ute på nätet.

 81. Jag heter Ylva och jag undervisar
  i historia och kulturhistoria-

 82. -på Katedralskolan i Skara,
  på det estetiska programmet.

 83. Hej, alla glada.
  Först, har alla läst Facebook?

 84. Alla vet vad de ska göra?

 85. För mig finns...
  MIK är ett vidgat begrepp-

 86. -som egentligen i dag
  handlar om medborgarskap.

 87. Om man säger att kunskap är makt

 88. -skulle jag säga att en del av den
  kunskap som är nödvändig i dag-

 89. -är medie- och informationskunskap.

 90. Elever i dag måste självklart
  kunna hantera information på nätet.

 91. Man måste kunna hitta och sovra
  och aktivt och medvetet förhålla sig-

 92. -till det man hittar.
  Källkritiken är enormt viktig.

 93. Men eftersom även det demokratiska
  samtalet har flyttat ut på nätet-

 94. -räcker det inte med att bara kunna
  handskas med det andra producerar.

 95. Man måste kunna producera själv-

 96. -för att kunna vara
  en aktiv medborgare på det sätt-

 97. -som vår läroplan efterfrågar.

 98. För mig handlar MIK
  om tvåvägskommunikation.

 99. Att kunna på ett kunnigt och medvetet
  sätt handskas med andras produktion-

 100. -och att kunna på ett kunnigt
  och medvetet sätt producera själv.

 101. I hela den processen måste man
  också kunna värna sin integritet-

 102. -och respektera andras.

 103. För mig är MIK makt.

 104. Att kunna ge eleverna makt-

 105. -ser jag som
  en del av mitt grunduppdrag.

 106. Makten att kunna ta till sig
  den information man behöver-

 107. -makten att kunna uttrycka sig
  i de fora där man vill uttrycka sig-

 108. -och makten över hur andra ska kunna
  förhålla sig till det jag bidrar med.

 109. Welcome to an extraordinary show!

 110. Today we are going to get
  an extraordinary interview-

 111. -with the one and only
  Kjelle Källkritik...

 112. Förut var jag i klassrummet beroende
  av att välja projekt och arbeten-

 113. -som gick att göra i klassrummet.

 114. I dag, med hjälp av digitala verktyg,
  har klassrummet blivit radioteater.

 115. Det finns inga idéer
  som eleverna kan komma med-

 116. -"Vi vill göra ett sånt projekt,
  vi vill göra ett sånt arbete"-

 117. -det finns inga idéer
  som inte går att göra idag-

 118. -med hjälp av digitala verktyg,
  vilket innebär att spännvidden-

 119. -för att låta elevernas kreativitet
  och nyfikenhet få utrymme-

 120. -och få vara med och bestämma
  hur vi ska ta oss till målen-

 121. -den spännvidden
  har blivit så enormt mycket större.

 122. Min lärarroll i dag
  är svårare och mer komplex.

 123. Det krävs mycket mer ämneskunskaper
  och mycket mer planering.

 124. Jag lägger mycket mer tid
  på återkoppling i dag.

 125. Min roll har gått
  från "feed" till "feedback".

 126. Välkomna till dagens avsnitt. I dag
  pratar vi om ett allvarligt ämne-

 127. -barn som lever med föräldrar
  med psykisk ohälsa eller beroende.

 128. Mina elever läser
  väldigt olika sorters texter.

 129. De läser akademisk text,
  de läser tidningsartiklar...

 130. Jag ser att de
  brottas med abstrakt text.

 131. I dag är det så oerhört viktigt
  att man kan tolka av debattartiklar-

 132. -att man kan tolka av nyhetstexter
  och förstå mer akademisk text-

 133. -för att utveckla sitt kritiska
  och demokratiska tänkande.

 134. Det brottas jag med i klassrummet.

 135. Elevernas rörelse
  mot allt mer avancerad läsförståelse.

 136. I en digitaliserad lärmiljö är det
  kanske ännu viktigare än nånsin.

 137. Min fråga är:
  hur arbetar vi med det här-

 138. -och hur ska vi arbeta för att nå
  så långt som möjligt i textrörlighet-

 139. -i digitaliserade klassrum?

 140. Nån som vill svara?

 141. Jag märker på mina elever
  att de ibland ställer sig frågande-

 142. -till det här med
  att läsa mellan raderna på en text.

 143. Vem har skrivit texten och i vilket
  syfte? Hur kan man diskutera det?

 144. Vad finns det för svar? Vissa texter
  kan jag kanske tolka på ett sätt-

 145. -medan mina elever inte alls
  har läst ut det i den texten.

 146. Att kunna sätta fingret på
  vad det är i texten-

 147. -som gör att jag tänker så,
  och vad tänker du, och så.

 148. Textsamtal är otroligt viktigt
  att jobba med med eleverna.

 149. Källkritik är otroligt viktigt.

 150. Det ser lite olika ut
  beroende på vilket medium det är.

 151. Man bör ju känna till
  hur det specifika mediet fungerar-

 152. -och vilka principer som gäller där.

 153. Vi arbetar mycket
  med berättande i framför allt film-

 154. -som ju är den största medie-
  konsumtionen bland barn och unga.

 155. De ägnar mellan 20 och 40 timmar
  i veckan åt rörlig bild.

 156. Det är ganska mycket.
  De lär sig en hel del-

 157. -men de behöver också
  vokabulär och terminologi-

 158. -för att kunna beskriva vad de kan.
  Mycket kunskap förblir dold.

 159. Jag skulle säga att mitt tips är-

 160. -att göra
  en medieinventering i klassrummet.

 161. Kolla vilken mediekonsumtion jag har,
  innehållsmässigt och teknikmässigt.

 162. Vilken mediekonsumtion har eleverna?

 163. Hur skiljer den sig,
  tekniskt och innehållsmässigt?

 164. Att se likheterna och skillnaderna
  mellan vad eleverna har-

 165. -och vad man själv har är spännande.
  Där kan man börja gräva.

 166. Vad gäller tekniken, handhavandet av
  tekniken, är det sällan ett problem.

 167. Ylva pratade om medborgarskap.
  Vad tror ni hon menar med det?

 168. Väldigt mycket av våra kontakter
  med myndigheter ska ske digitalt-

 169. -och det är där vi kan göra
  vår röst hörd på väldigt många sätt.

 170. Har inte vi den kanalen
  så missar vi väldigt mycket.

 171. Jag tror också att hon tänker på
  att det i dag är så många-

 172. -som påverkar och låter sig påverkas
  via sina sociala flöden.

 173. Det är nog också där det handlar om
  att vara en god, aktiv, medborgare.

 174. Det är otroligt lätt att skapa
  debatter i sociala nätverk-

 175. -och också veta hur man ska förhålla
  sig till kommentarer man får där.

 176. Hur kan jag påverka folk
  genom att dela saker som jag gör?

 177. Det går väldigt snabbt. Det är lätt
  att råka trycka på gilla-knappen-

 178. -utan att egentligen tänka efter.

 179. Det är viktigt med medborgarskap.
  Det är det det handlar om.

 180. Det är det fokus som UNESCO har
  angett och som anges i läroplanerna.

 181. Vi är medborgare i första hand,
  inte kunder, utan aktiva medborgare.

 182. Hela reportaget är ljuvligt.

 183. -Ja, verkligen.
  -Jag blir avundsjuk på hennes elever.

 184. Genom att jobba med att
  visa eleverna och få dem att förstå-

 185. -hur enkelt det är
  att vara producent på nätet i dag,

 186. -bara det får dem att ta
  ett steg tillbaka och ifrågasätta:

 187. "Om jag kan lägga upp
  nästan vad som helst på nätet-"

 188. "-och få det att se proffsigt ut
  kan vem som helst göra det."

 189. Då är det ännu viktigare att man
  ifrågasätter vem som står bakom.

 190. Hur kan man integrera medie- och
  informationskunskap i undervisningen?

 191. När jag är ute i arbetslagen
  är den reaktion jag mest stöter på:

 192. "Vi hinner aldrig
  prata med våra kollegor."

 193. Där blir min roll
  att gå ut i arbetsgrupperna och se-

 194. -att de pratar om samma sak,
  utifrån sina ämnesperspektiv.

 195. Jag som bibliotekarie
  kan komma in och knyta ihop det-

 196. -med mina specifika yrkeskunskaper,
  och skapa nånting tillsammans.

 197. Vi körde i gång ett projekt där vi
  utgick från det som eleverna ser-

 198. -alltså den moderna mediekanon,
  som ju förändras hela tiden.

 199. Filmen är ju spännande också för att
  det är ett så komplext medium.

 200. Det har så många lager med text,
  ljud, bilder och kombinationen...

 201. Hur man kombinerar bilder
  skapar otroligt många effekter.

 202. Att dyka ner i det och undersöka
  vad man har tagit med sig...

 203. Man lär sig ju nåt
  när man konsumerar en typ av text.

 204. Då växer upplevelserna
  och då läser vi film tillsammans-

 205. -och vi talar om
  och gör film tillsammans.

 206. Det känns som att det bygger broar,
  både till kulturarvet-

 207. -men också till många andra typer av
  språk- och textskapande och uttryck.

 208. Teknik, media och innehåll
  kommer tillsammans på ett bra sätt...

 209. -...eftersom de är så vana vid det.
  -Att jobba på olika...

 210. Vi jobbar på många olika sätt med
  olika digitala kanaler och resurser-

 211. -med allt från webbpublicering via
  bloggande, Youtube eller Wikipedia-

 212. -till att förbättra och effektivisera
  metoder som man har använt tidigare-

 213. -för att förstärka
  och förbättra undervisningen.

 214. Det kan vara att samarbeta
  och jobba med kollaborativa dokument-

 215. -som också kan vara tidsbesparande-

 216. -och göra det mer överblickbart.
  Det är också viktigt för eleverna.

 217. De digitala verktygen, har de
  gjort det möjligt för eleverna-

 218. -att vara mer kreativa och delaktiga?
  På vilket sätt?

 219. Den här aha-upplevelsen:
  "Oj, andra kan se det."

 220. "Min mormor kan se det.
  Mina kompisar kan se det."

 221. Då kommer diskussionen
  om vad jag vill ska synas om tio år-

 222. -när min arbetsgivare googlar på mig.

 223. Digitaliseringen har i många fall
  gjort undervisningen intressantare.

 224. Den liknar mer
  verkligheten utanför skolan.

 225. Därför känns den mer tillämplig
  och användbar och intressant.

 226. Kreativiteten, att man kan använda
  sin kreativitet och få uttryck.

 227. Eftersom vi har en normalfördelning
  av olika begåvningar i klassen-

 228. -finns det större chans att just du-

 229. -får plats med dina kompetenser
  eller förmågor.

 230. Det är också lätt
  att få eleverna att bli engagerade.

 231. De har ett förhållningssätt till det
  här. Det berör dem i deras vardag.

 232. Nästa gäst har varit sakkunnig
  på Utbildningsdepartementet-

 233. -och forskningschef på Skolverket.
  Han är doktor i statsvetenskap-

 234. -och är i dag utbildningsanalytiker
  åt bland annat OECD och UNESCO.

 235. Han heter Jan Hylén och har skrivit
  "Digitaliseringen av skolan"-

 236. -där han jämför internationell
  forskning och ser på trender-

 237. -som påverkar
  svensk utbildning i framtiden.

 238. -Välkommen hit.
  -Tack.

 239. Hur skulle du beskriva
  det här ordet "digital kompetens".

 240. I förhållande till diskussionen
  som var i panelen-

 241. -där man nämnde kunskaper,
  färdigheter och förståelse-

 242. -så innehåller, tycker jag då-

 243. -kompetensbegreppet
  även en motivationsfaktor.

 244. -Hur då?
  -Att man ska vara motiverad...

 245. ...att använda
  sina kunskaper och delta-

 246. ...och vilja ge sig ut
  i det offentliga samtalet...

 247. ...det medborgerliga demokratiska
  samtalet som nämndes här tidigare.

 248. Hur står det till
  med digitaliseringen av skolan i dag?

 249. Det är väldigt olika.
  Det är det enkla svaret.

 250. Vissa skolor har kommit
  väldigt långt, men inte andra.

 251. Vissa lärare har kommit
  väldigt långt, och andra inte.

 252. Hur ligger Sverige till
  i förhållande till andra länder?

 253. Vi har väldigt god utrustning-

 254. -men vi använder den inte mer
  och inte mer avancerat-

 255. -än vad man gör
  i länder med mindre utrustning.

 256. -Vad beror det på?
  -Det behövs mer kompetensutveckling.

 257. Det är nog en... Att lärarna
  behöver få dela med varandra-

 258. -mer hur man kan arbeta,
  men också att det inte har funnits-

 259. -så tydliga direktiv
  i läroplaner och kursplaner-

 260. -att det här är nåt
  som alla måste arbeta med.

 261. Varför är det så viktigt
  att skolan digitaliseras?

 262. Av flera skäl. Som nämndes tidigare
  har det en tydlig demokratisk aspekt.

 263. Får man inte lära sig att använda och
  hantera de här verktygen i skolan-

 264. -bygger vi en användarklyfta.

 265. Det andra är att lärandet
  och skolan kan bli så mycket bättre-

 266. -om vi använder de här verktygen.

 267. Vad säger forskningen
  om IT:s effekter på elevers lärande?

 268. Den säger att rätt använd
  kan den betyda väldigt mycket.

 269. Den säger också att fel
  eller ostrukturerat användande-

 270. -kan vara sämre
  än att inte använda IT alls.

 271. Det gäller att veta vad man gör
  och när, hur och varför-

 272. -man ska arbeta med de här verktygen.

 273. Vilar ansvaret för utvecklingen
  på den enskilda läraren?

 274. Det har det, i för hög utsträckning.
  Det måste vi komma bort från.

 275. Det måste bli betydligt mer
  av en gemensam uppgift-

 276. -dels för lärare tillsammans,
  men också för skolledningen-

 277. -och för huvudmannen, kommunen
  eller den friskola där man arbetar.

 278. Vilka trender kan du se påverka
  svensk utbildning under tio-tjugo år?

 279. Det är väldigt svårt att säga.
  En tydlig trend är det här att...

 280. När vi rör oss i digitala miljöer
  så lämnar vi spår efter oss.

 281. De spåren kan man
  samla in och analysera-

 282. -för att individualisera
  och förbättra lärandet.

 283. Det kommer väldigt starkt.
  Det får vi se mycket av.

 284. Annars tror jag att vi kommer att se
  stora organisatoriska förändringar.

 285. Hur vi tänker på vad lärande är
  och vad skolan har för roll-

 286. -kommer att förändras väldigt mycket,
  men det är svårt att säga hur.

 287. -Tack för att du kom hit.
  -Tack.

 288. Ja, vad tror ni om de här framtida
  trenderna som Jan Hylén siar om?

 289. Jag tror att när vi pratar om
  begreppet digital kompetens, så...

 290. För mig är det precis som Jan säger-

 291. -att rätt använt kan digitala verktyg
  hjälpa och stärka lärandet.

 292. En digitalt kompetent lärare i dag-

 293. -vet också när man inte ska jobba
  digitalt, när man ska jobba analogt.

 294. Det är en viktig del i att vara
  digitalt kompetent, den avvägningen.

 295. Hur tänker ni själva med
  digitala verktyg i undervisningen?

 296. Jag arbetar både med lässtimulans
  och med informationskunnighet-

 297. -med bloggande, med att låta eleverna
  filma och lägga in i appar-

 298. -och koppla det till saker
  så att det blir nåt man kan visa upp.

 299. Vi jobbar också med att blogga
  och publicera på nätet-

 300. -också till viss del
  att eleverna får göra film-

 301. -men där tror jag
  att det råder en del missförstånd.

 302. En del tänker att man gör film
  på bekostnad av ämnesinnehållet-

 303. -men det är ganska enkelt
  att sammanfoga det.

 304. Man kan jobba med textsamtal
  och man kan prata om grammatik-

 305. -och allt som ryms inom till exempel
  språkämnet kan man jobba med-

 306. -när man gör en film.
  Det är så enkelt att göra film i dag.

 307. Det är viktigt att det inte är
  på bekostnad av ämneskunskapen-

 308. -som man jobbar med digitala verktyg,
  utan för att understödja den.

 309. Tvärtom. Det vidgar verkligen.
  Man jobbar med presentationsteknik-

 310. -att jobba med sina egna medier,
  sin röst och sin kropp-

 311. -tillsammans med teknik.
  Det är bara att börja och träna.

 312. Man kan inte vara expert på allt.

 313. Hur ska man inspirera lärare att
  börja använda de här möjligheterna?

 314. När jag är ute och föreläser
  brukar jag fokusera på goda exempel.

 315. "Så här har vi gjort och på det här
  viset har eleverna lärt sig."

 316. Det finns många lärare som jobbar
  både i det tysta och i det stora-

 317. -med det här, så det finns
  mycket bra exempel att visa.

 318. Det skapar också mycket nyfikenhet.

 319. "Okej, vad gör ni?
  Varför var det så bra?"

 320. Det är lätt att göra
  ämnesövergripande projekt-

 321. -och få in flera olika vinklingar
  i att jobba med digitala verktyg.

 322. Vilka framtida möjligheter ser ni
  med att använda digitala verktyg?

 323. Framför allt att få in
  nya yrkesgrupper, tänka nytt-

 324. -se andra saker, få nya perspektiv.
  Där ligger den stora vinsten.

 325. Jag tror att digitaliseringen
  kommer att öka skolans möjligheter.

 326. Det gäller att välja, snarare,
  för allting går inte att göra.

 327. Möjligheterna som digitaliseringen
  erbjuder kommer att bli otroliga.

 328. Återigen tror jag att det är viktigt
  att veta var eleverna står-

 329. -och jämföra det med sig själv
  och arbeta utifrån det-

 330. -både vad gäller teknik
  och användning plus innehåll.

 331. När vi började jobbade vi
  med "cutting edge"-teknik - VHS.

 332. Sen kom DVD:n, och nu är det ettor
  och nollor och gränssnitt överallt.

 333. Det kommer att öka. Allting kommer
  att digitaliseras, i princip.

 334. Det gör inte att vi inte ska
  tälja trägubbar också-

 335. -men vi kanske kommer att ha
  hjälp med att tälja.

 336. Man kan också visa upp
  vad man har täljt på ett annat sätt.

 337. När jag tänker på digitalisering
  och framtid hoppas jag-

 338. -att man inom svensk skola kommer
  fram till en gemensam lägstanivå.

 339. Som det ser ut just nu är det
  inte likvärdigt, som Jan sa.

 340. Det ser olika ut på olika skolor.
  Det är inte rättvist-

 341. -och det kommer att skapa klyftor,
  digitala kompetensklyftor.

 342. Jag hoppas att vi kommer att få
  en gemensam lägstanivå-

 343. -på vad det innebär. Vad är MIK?
  Vad är det vi ska jobba med i skolan?

 344. Vad innebär digital kompetens?
  Det här går för långsamt.

 345. -Och det står redan i läroplanen.
  -Ja.

 346. Tack för att ni kom hit. Vi ska
  snart prata mer i vårt eftersnack.

 347. Datalogiskt tänkande
  ingår också i MIK-begreppet.

 348. Vad är det och varför är det viktigt?
  Det ser vi på i nästa program.

 349. Dela gärna med er av hur ni jobbar
  med medie- och informationskunnighet-

 350. -på sociala medier under hashtaggen
  #Lärlabbet eller gå in på vår blogg.

 351. Ja... Ja, ska du komma hit?

 352. -Då var det över. Hur känns det?
  -Vi överlevde.

 353. -Det är väldigt kallt här inne.
  -Jag är glad för min tröja.

 354. -Det sägs ju vara varmt i studion.
  -Alla fryser!

 355. Det gick så snabbt!
  Det finns så mycket mer att prata om.

 356. Jag hade tagit med mig Unescos
  dokument som finns att ladda ner-

 357. -och en bok som om man inte vet hur
  man ska börja och vill ha bredd...

 358. Läs den först själv
  och tipsa sen klassen!

 359. Den heter "Little brother"
  och finns tyvärr bara på engelska.

 360. Den är skriven av Cory Doctorow.

 361. Den är helt fantastisk i hur den
  diskuterar den nya mediasituationen-

 362. -från ett ungdomsperspektiv,
  ett gäng i San Francisco.

 363. Den handlar om övervakning
  och kultur. Den är jättebra!

 364. "Little brother". Den har
  en uppföljare som heter "Homeland".

 365. De finns gratis på nätet för Doctorow
  har satt "creative commons" på dem.

 366. Man får ändra i den
  om man inte tycker att den är bra.

 367. Man får lov att betala, men då ska
  man ge pengarna till biblioteket.

 368. Det lokala biblioteket behöver
  pengarna mer. Doctorow är en hjälte.

 369. När man pratar om det här begreppet
  och det här ämnet-

 370. -med andra kompetenta inom området-

 371. -blir det tydligt
  hur stort och viktigt det är.

 372. Jag vill in i klassrummet
  och djupdyka med eleverna.

 373. Jag kommer på en massa exempel
  som jag vill gräva i med eleverna.

 374. Jag längtar efter mina elever.

 375. Man märker hur stort och brett det
  är, men vi är otroligt överens.

 376. Det borde vara lätt
  att introducera det här begreppet-

 377. -och se det som ett verktyg
  att få skolan att hinna i kapp.

 378. Det är vad vi alltid har gjort i
  skolan, men det inkluderar framtiden.

 379. Det är svårt att prata framtid,
  för vi är mitt uppe i det just nu.

 380. Det händer så himla mycket
  så himla snabbt nu.

 381. När du ställde frågan till Jan vad
  som händer om 10-20 år tänkte jag-

 382. -att jag får svindel
  när jag tänker på det.

 383. Vad händer om nån månad eller nästa
  år? Det kan gå så otroligt snabbt.

 384. En sak som jag inte hann säga-

 385. -som syntes tydligt
  på utbildningsmässan BETT i London-

 386. -är att vi håller på att lämna
  datorskärmen som gränssnitt-

 387. -och jobbar med det digitala
  och det analoga blandat.

 388. Projektorerna sitter inte längre
  på väggen och lyser mot andra väggen-

 389. -utan sitter i taket och lyser på
  golvet som är en tryckkänslig skärm.

 390. Man kan göra spel på golvet, flytta
  saker och bygga ord med händerna.

 391. Så som vi har sensorer i gympadojorna
  och ser hur långt vi har sprungit-

 392. -bygger man in mätverktyg, så att du
  samlar in data väldigt enkelt.

 393. Då kan du ägna dig
  åt att analysera dem i stället.

 394. I stället för att mäta friktion
  och ändra ett reglage på en skärm...

 395. Du fattar ju inte varför
  det blir mer trögt.

 396. Du bygger sakerna fysiskt
  och har mätpunkter.

 397. Det ökar förståelsen
  för vad som händer.

 398. En sak man inte får glömma är vilka
  förutsättningar som förändras.

 399. Vilka förutsättningar är det
  som förändras när makten förskjuts?

 400. Vem är det som äger informationen
  och har kontroll över den?

 401. Det är sånt som vi inte...

 402. De som är intresserade diskuterar
  det, men hur ser det ut i skolan-

 403. -återigen i relation till demokrati?

 404. Det kommer att spela roll vem
  som har kontroll över informationen.

 405. Om nu Ryssland
  tycker att det är så viktigt-

 406. -att de sätter upp trollfabriker med
  folk som skickar ut desinformation-

 407. -förstår man att det är viktigt.

 408. Källkritik har alltid varit viktigt,
  men aldrig viktigare än i dag.

 409. Det är som Ylva säger i inslaget,
  att MIK är makt.

 410. Det är så självklart att det är så.

 411. Därför måste man jobba med det hela
  tiden, inte att bara nån tar det.

 412. Man kanske har en studiedag om det,
  men det måste in hela tiden.

 413. Det var du rädd för, Fredrik, att MIK
  skulle bli ett nytt ämne i skolan.

 414. Det har vi sett tidigare.
  Maskinskrivning blev ett eget ämne.

 415. Man har diskuterat om media ska vara
  ett eget ämne, och det har det varit.

 416. Det har varit mediagymnasier,
  och det var ju märkligt.

 417. Problemet som MIK som begrepp har-

 418. -är att det inte har introducerats
  ovanifrån utan växer underifrån.

 419. -De som har upptäckt det...
  -Problem och tillgång.

 420. Utan gräsrötterna skulle inget hända.

 421. -Det behövs rörelser från båda håll.
  -Den likvärdigheten finns ju inte.

 422. Den organisation som bäst
  har förvaltat vad MIK är-

 423. -är Svensk biblioteksförening,
  och generalsekreteraren säger ju det-

 424. -att bibliotekarier
  är MIK-aktivister.

 425. Som medborgare
  ska du vara deltagande.

 426. Varför är inte svenska lärare
  MIK-aktivister? frågar vi regeringen.

 427. Vad kommer det stå i nästa läroplan
  om MIK som inte bara är källkritik?

 428. Jag hoppas att man kan sätta fingret
  lite mer på vad det innebär.

 429. Jag pratade innan om lägsta nivån.

 430. En del lärare tänker
  att de jobbar med modern teknik-

 431. -för att eleverna skriver i Word
  och gör presentationer i Powerpoint.

 432. Det är inte det som det handlar om.
  Det är mycket större än så-

 433. -att förstå helheten och det som Ylva
  var inne på i reportaget-

 434. -att det att söka på nätet är
  en konst vilket många inte tänker på.

 435. När jag googlar händer en sak,
  och när Jan googlar händer nåt annat.

 436. Jag kan ta för givet att folk förstår
  sig på affärsidén bakom sökverktyg.

 437. Vad är en källa? Google kan inte vara
  en källa. Det är inte självklart.

 438. Det finns högt uppsatta politiker
  som inte har en aning om det.

 439. Du nämner ju Skolverkets uppdrag
  att ta fram en strategi.

 440. Det verkar som om de går emot att
  föra in det utvidgade textbegreppet-

 441. -att text, bild och ljud hör ihop.

 442. Då hamnar vi i en situation där det
  är svårt att skilja på ämnena.

 443. Om man kan göra en uppsats som film-

 444. -om läraren måste kunna bedöma
  en filmad redovisning-

 445. -lika väl som en skriftlig,
  då plötsligt...

 446. -Vissa lärare kan ju det.
  -Absolut!

 447. De kan läsa styrmedlen
  och inser vad som sker i processen-

 448. -och att det är otroligt mycket.

 449. -Man kan nog behöva hjälp med det.
  -Absolut!

 450. Många länder har sett att de gamla
  ämnesindelningarna inte funkar.

 451. Vi kanske ska röra oss mer emot att
  titta på kompetenser av olika slag-

 452. -och bygga läroplanen från det.

 453. -Finns det nåt land som har gått dit?
  -Ja. Nya Zeeland och Irland.

 454. I viss mån Australien, men
  framförallt Nya Zeeland och Irland.

 455. Kanada är också duktiga på
  media- och informationskunnighet.

 456. -Ontario, inte minst.
  -Ontario är ett klassiskt exempel.

 457. Carolyn Wilson, huvudredaktören
  för Unescos dokument kommer därifrån.

 458. Ja, hörni! Då är vi klara.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Digitalisering, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut?

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetiska lärprocesser

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Den digitala djungeln

Digitaliseringen av skolan går undan och lärare har idag en uppsjö av digitala läromedel att välja bland, många med fagra löften om pedagogiska genvägar. Inte sällan erbjuds apparna och programmen kostnadsfritt. Men vem har egentligen koll på vilka digitala läromedel som fungerar? Björn Sjödén har granskat digitala läromedel och säger att det saknas vetenskaplig validering och standardisering av dem. Han varnar för att de i värsta fall riskerar att hämma elevernas lärande.