Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Digital didaktikDela
 1. Veckans panelgäster i "Lärlabbet":

 2. Daniel Barker, lärare i matematik
  och fysik på Norra Real i Stockholm-

 3. -har skrivit "Flipped classroom"-

 4. -och fått Kungl. Vetenskapsakademiens
  pris för sitt digitala utforskande.

 5. Marica Grudeborn, SO-lärare och MIK-
  pedagog på Munkegärdeskolan, Kungälv.

 6. En "gamer" med en egen Youtube-kanal
  om medie- och informationskunnighet.

 7. Då går vi över, då...

 8. Tema i "Lärlabbet": MIK,
  medie- och informationskunnighet.

 9. Allt från källkritik
  till datalogiskt tänkande-

 10. -yttrandefrihet och mänskliga
  rättigheter. I dag: digital didaktik.

 11. Konsten att undervisa
  i en alltmer digitaliserad värld.

 12. Vad tänker ni om konsten
  att undervisa i en digital värld?

 13. Det fungerar ganska bra.
  Det är en konst att undervisa-

 14. -oavsett om det är
  en digital eller analog värld.

 15. -Vad säger du, Marica?
  -Det är där eleverna befinner sig.

 16. Då tänker jag att då behöver vi
  lärare också känna till den världen.

 17. Inte så att man ska släppa det gamla.
  En del kanske behövs plockas bort.

 18. Men vi behöver också bli bättre på
  alla digitala verktyg som finns-

 19. -både i skolan och i samhället.

 20. Programmet har vi döpt till "Digital
  didaktik". Vad tänker ni om rubriken?

 21. Att säga att det finns en digital
  undervisning låter främmande.

 22. Det finns undervisning med digitala
  inslag. Samma sak med didaktik:

 23. Vi har didaktik och sen kan vi ha
  digitala inslag i den didaktiken.

 24. Inte ett eget begrepp som skiljer sig
  från didaktik eller undervisning.

 25. Jag tänkte i början,
  när jag stötte på MIK-begreppet-

 26. -att det här borde vara ett eget
  ämne, men jag har ändrat mig.

 27. Oavsett vilket ämne eleverna har-

 28. -oavsett vad man gör
  ingår det naturligt.

 29. Det ska inte vara antingen eller,
  analogt eller digitalt.

 30. Hur hänger medie- och informations-
  kunnighet ihop med digital didaktik?

 31. Det hänger ihop med att vi inte
  längre har kontrollerade läroböcker.

 32. De försvann på 90-talet
  i samhällskunskap-

 33. -och innan dess i andra ämnen.

 34. Nu är allt fritt, på gott och ont.
  Då behöver man ha medvetenheten.

 35. Både som lärare och elev.

 36. På Lärarhögskolan i Borås
  har man i samarbete med UNESCO-

 37. -utvecklat en unik kurs i MIK,
  medie- och informationskunnighet.

 38. Eftersom kursen ges på distans kan
  både deltagare och föreläsare dela-

 39. -visa upp och ladda ner material-

 40. -vilket ger ett brett utbyte
  av erfarenheter.

 41. Tobias Ruhtenberg:
  Högskolan i Borås, lärarutbildningen.

 42. Mitt område är IKT och lärande.
  Nu har även begreppet MIK kommit in-

 43. -som är en ganska stor del
  i undervisningen också.

 44. Vår kurs, MIK i skolan,
  grundar sig på UNESCO:s ramverk.

 45. Vi tyckte att det var kul
  att utnyttja och koppla det-

 46. -till en yrkesverksamhet
  för lärare och skolbibliotekarier.

 47. Vi utgick från ramverket och försökte
  klä det med olika typer av innehåll.

 48. Hur skulle vi kunna vinkla det
  från de kunskaper vi har?

 49. Vi kände att kunskaperna vi besatt
  här i huset inte räckte till.

 50. Vi behövde gå utanför vår högskola-

 51. -för att hitta andra MIK-aktörer.

 52. Vi hade bestämt oss för att samarbeta
  med UNESCO, som tog fram materialet-

 53. -Statens medieråd
  och andra MIK-aktörer-

 54. -som också hade fastnat för
  det här MIK-begreppet.

 55. En nätbaserad kurs med yrkesverksamma
  lärare och skolbibliotekarier-

 56. -som undervisningsmässigt
  är totalt digital.

 57. Vi lägger ut kursen helt nätbaserat.
  Vi har inga fysiska träffar på plats.

 58. Allt ligger på webben.
  Vi har försökt blanda material.

 59. Det är både förinspelat-

 60. -och ganska mycket synkront,
  där man träffas online-

 61. -diskuterar med varandra, har s.k.
  webbinarier och ger föreläsningar.

 62. Allt spelas in också, så att
  deltagarna senare kan titta på det.

 63. Om de inte kunde vara med
  vid det tillfället vi sände det-

 64. -kan man efteråt titta på det.

 65. Seminarier där man redovisar projekt
  ute i skolorna görs också digitalt.

 66. Vi kräver inte nån inlämning
  av nåt papper-

 67. -utan det ska tvärtom offentliggöras,
  publiceras online på nåt sätt-

 68. -med olika valfria verktyg:
  bloggar, en wikisida, padlets-

 69. -eller så spelar de in en podcast. Vi
  har alla möjliga kreativa lösningar-

 70. -på hur man kan publicera
  det man jobbat med under kursen-

 71. -vilket har varit spännande för alla
  deltagare. Det har varit ett utbyte-

 72. -mellan både deltagare och oss som
  undervisar. Vi har lärt av varandra.

 73. Som ni kanske känner till
  finns det mycket bra undersökningar-

 74. -av Statens medieråd-

 75. -som visar oss just statistiskt sett
  hur förändringarna skett-

 76. -och hur fort det gått
  att ta till sig medier-

 77. -och att använda sig
  av nya plattformar.

 78. Vi vill ha den så nära yrkesrollen
  som möjligt.

 79. Kursens mål var att man skulle göra
  ett utvecklingsarbete på sin skola-

 80. -eller sitt skolbibliotek. Resultatet
  från våra kurser har blivit-

 81. -att det har satt i gång ett antal
  olika projekt ute på skolorna-

 82. -som vi har initierat genom att
  vi har dragit i gång kurserna.

 83. Slutmålet är ju att man ska göra
  ett skolutvecklingsprojekt-

 84. -med MIK i förgrunden.

 85. Utmaningen är att utveckla kursen-

 86. -och få fler intresserade av
  det MIK står för.

 87. Att få ett helt lärarlag att gå en
  kurs, inte bara enskilda individer.

 88. Det är alltid spännande att försöka
  få flera intresserade av frågorna-

 89. -i stället för att man har
  isolerade öar ute i skolorna.

 90. Marica, du har ju gått den här
  utbildningen. Vad har den gett dig?

 91. Jag kunde mycket innan jag gick den
  och tänkte: "Den glider jag igenom."

 92. Men den har gett mig konkreta verktyg
  att jobba med i skolan.

 93. Jag tog en av delarna i UNESCO:s ram-
  verk och översatte den till en 7:a.

 94. Texten vänder sig till lärare
  och lärarstudenter och är avancerad-

 95. -men kan göras om. Vi hade projekt om
  reklam, information och propaganda.

 96. Eleverna fick göra en informations-
  film för en statlig myndighet.

 97. Det var min redovisning till kursen.

 98. Hur viktigt är det att man som lärare
  är medie- och informationskunnig?

 99. Det är spännande med begreppet MIK.

 100. Om man frågar en lärare
  hur de förhåller sig till begreppet-

 101. -tror jag att man kan få svaret:
  "Jag jobbar inte så mycket med det."

 102. "Jag vet inte vad det är." Men om
  man frågar hur det är med källkritik-

 103. -och kritiskt tänkande är det en sån
  sak många lärare är medvetna om-

 104. -och jobbar mycket med. Man vet inte
  vad begreppet som sådant är-

 105. -men jobbar med det ändå.

 106. Det här att undervisa på distans...
  Du jobbar inte på distans-

 107. -men håller på med
  "flipped classrooms".

 108. Undervisning, men inte på plats.
  Vad ställer det för krav på läraren?

 109. Det är speciellt att visa upp sig
  själv och det man gör på det sättet-

 110. -som jag har gjort och lagt ut det på
  nätet så vem som helst kan se på det.

 111. Jag måste acceptera
  att vem som helst kan titta på det-

 112. -och vara mycket medveten om vad jag
  gör och säger i mina små genomgångar.

 113. Det handlar om att vara medveten om
  att det här kan många se.

 114. -Det ställer krav på en hög nivå.
  -Vad har du lärt dig genom det här?

 115. Jag har fått syn på mig själv
  ganska mycket.

 116. Hur jag agerar och fungerar som
  lärare när jag berättar för andra.

 117. Sen har jag också fått syn på
  vilken enorm spridning det kan få-

 118. -när man börjar lägga upp saker
  på nätet.

 119. Jag får både bra omdömen och kritik,
  men också det motsatta:

 120. Jag kan få
  väldigt mycket hårda omdömen.

 121. -Det måste jag förhålla mig till.
  -Vad har det gett dig?

 122. Det har gett en frihet i klassrummet-

 123. -som eleverna får ta del av, förstås.

 124. Tidigare var det kanske så att jag
  tog en stor del av tiden i anspråk.

 125. Men nu när jag inte är den som tar
  den stora delen tid i klassrummet-

 126. -får eleverna möjlighet
  att utvecklas på lektionstid.

 127. Det ger kanske eleverna mer
  än vad det ger mig.

 128. Hur har du jobbat med digitala
  verktyg i din undervisning?

 129. I geografi skulle eleverna
  planera ett närområde.

 130. Då fick de först ladda ner Google
  Earth och alla hade varsin dator.

 131. Sen fick de leta reda på var
  de bodde. Det var inte svårt.

 132. Sen var jag bodde.
  Det var lite värre.

 133. De frågade varandra, nån kom på det
  och så kunde de hjälpas åt.

 134. Sen skulle de leta reda på
  nån utanför Sverige.

 135. Då blev det också lite svårare.
  Men nån kom på det-

 136. -och de kunde ropa till
  eller hjälpa varandra.

 137. Det är fördelen med att inte sitta
  med en bok och ha lärandet här-

 138. -och fråga en lärare, utan eleverna
  har kollegialt lärande med varandra.

 139. Du har jobbat mycket med spel också.
  Vad har du vunnit på det?

 140. Att börja där eleverna är,
  är ju bland annat att de spelar.

 141. Då handlar det om pedagogiska spel,
  både analoga och digitala.

 142. Det finns ett spel som heter "Mot
  alla odds", som kom innan tv-serien-

 143. -som UNHCR har, där man får vara
  flykting och får olika problem.

 144. Det är inte som att förstå, men lite
  närmare än att bara läsa en text.

 145. Vad vinner du hos eleverna
  i en undervisningssituation-

 146. -när du faktiskt kan lite om spel?

 147. Det blev en bieffekt som jag aldrig
  hade tänkt på från början.

 148. Jag vinner förtroendet
  från korridorsklassen-

 149. -och de längst ner i klassrummet
  som tycker att det är jättetråkigt.

 150. Jag får lite respekt för att jag vet
  vad "glhf" betyder, t.ex.

 151. Såna här spelförkortningar...
  "Good luck, have fun."

 152. Jag brukar skriva det
  i slutet på prov.

 153. Vilka fördelar upplever ni med
  digitala verktyg i er undervisning?

 154. Den blir mer effektiv.

 155. Det finns saker
  vi vet är effektiv undervisning-

 156. -som är bra att göra som lärare.

 157. Digitala verktyg kan göra det enklare
  att göra de sakerna.

 158. En god idé är att ta reda på vad de
  kan innan man pratar om ett område.

 159. Tidigare var man tvungen
  att ställa en fråga-

 160. -till en person/klass och hoppas på
  att nån räckte upp handen.

 161. Ville man veta vad alla kunde
  var man tvungen att göra en diagnos-

 162. -samla in och rätta. I dag kan man gå
  in i ett klassrum, ställa en fråga-

 163. -och de kan svara
  med ett digitalt verktyg-

 164. -och jag får direkt veta vad klassen
  kan, om frågan är välformulerad.

 165. Jag använder verktyg för att effek-
  tivisera delar av undervisningen-

 166. -som är effektiv undervisning.

 167. Fördelen är att de ska söka efter
  ett svar och att de får olika svar.

 168. Det är jättebra.
  Det kan t.o.m. vara så: "Du sa ju..."

 169. Det blir en diskussion och då kommer
  man in på det här med källkritik.

 170. Spännande! Jag ska prata med nästa
  gäst. Han är filosofie doktor-

 171. -universitetslektor i pedagogik
  vid Linnéuniversitetet-

 172. -och forskar kring
  förskolans/skolans digitalisering.

 173. Håkan Fleisher och Helena Kvarnsell
  har skrivit boken:

 174. "Digitalisering som lyfter skolan."
  Han är positiv till digitalisering-

 175. -men varnar för en alltför
  romantisk bild av IT i skolan.

 176. -Välkommen hit, Håkan.
  -Tack.

 177. Du har i din forskning tittat på hur
  IT används i skolan. Vad har du sett?

 178. Jag ser att IT har en fantastisk
  potential och det finns goda exempel-

 179. -att lyfta fram, men jag ser också
  att det finns en del hinder på vägen-

 180. -mot en bra IT-användning. Det finns
  ett glapp mellan vad som är möjligt-

 181. -att åstadkomma och vad som faktiskt
  görs. Det finns några problem-

 182. -kring elevernas distraktioner. Det
  är inte så konstigt. Mycket intryck:

 183. Vi har all världens information
  samlad framför oss på bänken.

 184. Det finns ett tidsproblem.
  Elever känner sig stressade.

 185. De hinner inte stanna upp och tänka
  efter. Det finns lite bekymmer kring-

 186. -att ensamarbetet kan öka när elever
  får varsin dator, märkligt nog.

 187. Eleverna blir lämnade åt sitt arbete
  och sitter vid datorn för sig själv.

 188. Det är också problematiskt.

 189. Hur ska man som lärare
  jobba med de här sakerna?

 190. Man kan ta sig an det
  på flera olika sätt.

 191. Jag har med Helena i boken vi skrivit
  hittat fyra förhållningssätt.

 192. För det första: Ta vara på
  den motivationskraft datorn ger.

 193. Det är roligt att ha den egna datorn
  och det ger ett handlingsutrymme-

 194. -och lite högre frihetsgrad
  i viss mån. Det ska man ta vara på.

 195. Sen behöver man
  hantera distraktionerna.

 196. Att se till att eleven har
  ett tydligt målfokus i sina studier.

 197. Det har alltid varit viktigt att veta
  vad man ska lära sig och varför.

 198. Nu är det ännu viktigare
  att hålla kursen hela vägen.

 199. Det är enkla saker som att se till
  att datorn är framme när den ska-

 200. -och är bortplockad
  när den ska vara det.

 201. Att man ser till att man har ett
  förhållningssätt gentemot mobiler-

 202. -Youtube och allt vad det är
  som kan störa och inte tänka:

 203. "Fulsurfet försvinner med tiden",
  för det gör det inte. Det vet vi.

 204. Sen gäller det att hålla ordning på
  den där tiden som går så snabbt...

 205. Att se till att eleverna
  får möjlighet att reflektera.

 206. IT är ett fantastiskt verktyg
  för att se till att det kan ske.

 207. "Flippade" klassrum ger möjlighet för
  eleverna att titta på material hemma-

 208. -och använda tiden gemensamt
  för att diskutera och stanna upp.

 209. Och så ensamheten...
  Fjärde förhållningssättet handlar om-

 210. -att ta vara på
  den sociala dimensionen, att se till-

 211. -att eleverna kommer till sin rätt
  och kommunicerar med varandra.

 212. Ibland är en bra IT-användning att
  två elever arbetar vid samma dator-

 213. -för att få i gång dialogen.

 214. -Marica och Daniel pratade om det.
  -Just det.

 215. Det är viktigt att läraren
  har fokus på pedagogiken-

 216. -och vilken kunskapsbildning
  som ska komma ut ur IT-användningen-

 217. -så att man inte börjar
  i teknikänden.

 218. Tack, Håkan. Du får följa med till
  panelen, så får vi prata vidare.

 219. Vad tänker ni om det Håkan lyfte fram
  som varningsfingrar-

 220. -för IT i skolan?

 221. Det är väldigt lätt att börja i
  fel ände. Det är det som har skett.

 222. Vi fick en massa verktyg och
  funderade: Hur får vi ihop det här?

 223. Det Håkan lyfte fram är
  att man ska börja med att fråga:

 224. Vad vill jag uppnå?
  Vad ska eleverna fokusera på?

 225. Att ställa den frågan först
  är absolut centralt.

 226. Man måste arbeta med de digitala
  verktygen hela tiden.

 227. Det är lite nyhetens behag
  för eleverna.

 228. En del elever är duktiga på
  att göra egna filmer.

 229. De kanske inte blir så pedagogiska-

 230. -men de behöver känna in sig
  i tekniken.

 231. Annars blir det väldigt lätt att
  de fastnar i: "Vi ska göra bloopers."

 232. "Fast syftet var att ni skulle
  presentera ett transportmedel"-

 233. -"och hur det påverkar miljön."
  Det är det som ska vara fokus.

 234. Men man får tillåta lite i början
  för att så småningom fördjupa sig.

 235. Det är lite nyhetens behag.
  Kanske också att de får känna:

 236. "Det här har jag förkunskaper om
  privat och får använda i skolan."

 237. Att ta vara på den motivationskraften
  är fantastiskt.

 238. Fokus måste ligga på uppgiften.
  Det finns ett visst värde i-

 239. -att arbeta med mediet i sig också
  och att träna på det. Absolut.

 240. Känner ni igen distraktionerna
  som Håkan lyfte?

 241. Tidigare fick elever i behov av
  särskilt stöd digitala verktyg-

 242. -i stället för att skriva för hand.

 243. Nu behöver man göra tvärtom.
  De som har svårt att koncentrera sig-

 244. -kanske ska sitta med analoga
  läromedel. Det är stor skillnad-

 245. -om du har svårt att koncentrera dig
  på att läsa en text på papper-

 246. -eller gå in på en sida som är gjord
  för undervisning, SO-rummet, t.ex.

 247. Det kan distrahera eleverna.
  Det är bara att gå till oss själva.

 248. Jag sitter själv med telefonen
  om jag får sms, som eleverna.

 249. Låter man eleverna plocka fram dator
  eller mobil tittar de på annat också.

 250. Då gäller det att vara väldigt tydlig
  med vad uppgiften är, som du sa.

 251. Uppmärksamheten försvinner alltid
  förr eller senare.

 252. Då gäller det att få tillbaka den.

 253. Ett annat aktuellt ämne är digitali-
  seringen av våra nationella prov.

 254. I vårt grannland Danmark drog man
  i gång med det redan 2010.

 255. Vi ska prata med Rasmus Vanggaard
  Knudsen på Ministeriet för barn-

 256. -och utbildning i Danmark
  som är ansvarig i frågan.

 257. Hej, Rasmus! Varför valde ni att
  dra i gång med de nationella proven-

 258. -och göra dem digitala?

 259. Vi ville ha ett system som kan
  individanpassas efter elevernas nivå.

 260. Och så ville vi spara på lärarnas tid-

 261. -så att den inte läggs på
  att titta på svar-

 262. -utan på att analysera resultat
  i stället.

 263. Varför valde ni att individanpassa
  proven utifrån varje enskild elev?

 264. För att vi vill anpassa undervisningen
  efter varje enskild elevs nivå.

 265. Vi vill att varje elev
  ska vara så bra som möjligt.

 266. Det är viktigt att anpassa undervis-
  ning och prov efter enskilda elever.

 267. Här i Sverige har digitala nationella
  prov varit omdiskuterat länge.

 268. Hur togs det emot av lärarna
  i Danmark när ni införde det här?

 269. Man kan säga att det förekom
  en del skepticism i Danmark.

 270. Lärarna fruktade
  att de skulle bli styrda-

 271. -eller förbisedda av ministeriet,
  staten och kommunerna.

 272. Så det förekom mycket skepticism.

 273. Har de digitala nationella proven
  lett till bättre undervisning-

 274. -och högre resultat?

 275. En utvärdering från 2013 visade-

 276. -att vissa resultat var positiva-

 277. -och att lärarna använde sig
  av provresultaten.

 278. Och att själva proven-

 279. -kanske ledde till bättre resultat
  för eleverna.

 280. Hur har det gått med arbetsbördan
  för lärarna?

 281. Lärarna lägger mindre tid
  på digitala prov än på pappersprov.

 282. Vad tycker lärarna i Danmark
  om det här systemet i dag?

 283. Det debatteras fortfarande mycket-

 284. -och lärarnas fackförening är skeptisk.

 285. De fruktar att undervisningen foku-
  seras på proven och att proven har...

 286. ...för stor påverkan på den generella
  undervisningsnivån i Danmark.

 287. Men samtidigt visade utvärderingen
  från 2013 - d.v.s. för tre år sen-

 288. -att majoriteten av lärarna
  använder sig av provresultat-

 289. -i sin undervisning. Så det är
  blandade resultat så här långt.

 290. Tack, Rasmus!

 291. Hur ser ni på det de gör i Danmark?

 292. Jag tillhör nog skaran
  som är lite skeptisk.

 293. Inte till att vi inför digitala
  nationella prov. Det är en bra idé.

 294. Men var ska vi lägga resurserna?
  Är det rätt ände att börja i?

 295. Ska vi lägga resurser på
  en digital bedömning-

 296. -eller titta på en digital under-
  visning? Vi har ett problem i dag.

 297. När vi pratar om bedömningen
  är vi inte klara med hur den ska ske.

 298. Men den måste hänga ihop med under-
  visningen. Det är där vi ska börja.

 299. Att jämföra Danmark och Sverige
  kan bli en smula orättvist...

 300. Eller inte rättvisande.
  Danmark är ett land-

 301. -där man t.ex. har en väldigt hög
  penetration av digitala läromedel-

 302. -vilket vi inte har i Sverige
  än så länge, så jag håller med om-

 303. -att det finns lite grundarbete
  när det gäller digitalisering-

 304. -att göra först,
  innan man börjar i den änden.

 305. I Sverige är ju andelen
  digitala läromedel ganska låg: 5 %.

 306. Vad tror ni att det beror på?

 307. Det som är intressant är att andelen
  digitala läromedel som säljs är 5 %.

 308. Däremot finns det en uppsjö
  av digitala läromedel.

 309. Men de kommer inte ut till skolorna.

 310. Men vad kommer då ut? Jo, böcker.

 311. Jag har inget emot det. Böcker är
  fantastiska och fyller en funktion.

 312. Men det andra materialet, varför
  kommer det inte in i klassrummet?

 313. Eller så gör det det. Det kan vara så
  att lärare hämtar gratismaterial-

 314. -som inte fångats upp av de 5 %.
  Det är svårt att veta vad vi menar.

 315. Hittills har det varit så att mycket
  läromedel bara har gjorts digitalt.

 316. Man har gjort om böckerna
  till att de finns på nätet-

 317. -men ser likadana ut. Men man behöver
  tänka till och anpassa läromedlen-

 318. -till att vara digitala-

 319. -så att det finns klickbara länkar
  och små filmer.

 320. Stort tack för att ni kom hit. Ni ska
  snart få prata mer i vårt eftersnack.

 321. Nu byter vi tema. Tre program kommer
  att handla om estetik och lärande.

 322. Titta gärna då! Dela med er av
  vad ni tänker om digital didaktik-

 323. -på sociala medier under #Lärlabbet.
  Och glöm inte bort vår blogg!

 324. Där kan ni bl.a. se på eftersnacket
  som följer nu. Ha det bra! Hej!

 325. Ja, då var det slut.

 326. -Hur känns det?
  -Det känns bra.

 327. -Några frågetecken?
  -Det har dykt upp spännande spår.

 328. Jag vill ha tre timmar till
  för att prata.

 329. -Vad vill du prata om?
  -Bara jag får prata så är jag nöjd.

 330. Det här med att vi pratar om-

 331. -vikten av digitala läromedel
  och medie- och informationskunnighet.

 332. Orsakerna till
  att det inte görs mer...

 333. Det finns ju flera svar,
  men ett är att man för tjugo år sen-

 334. -slängde ut en massa datorer
  i klassrummen.

 335. Sen blev det plattor
  och andra digitala hjälpmedel-

 336. -men lärarna skulle bara...
  Det skulle bara komma till dem.

 337. Man förväntas ha lärt sig det.

 338. Jag frågar mina lärarpraktikanter
  hur mycket de arbetar med det.

 339. Det är samma sak. De förväntas
  kunna jobba i en lärplattform.

 340. Ingen hjälper lärarstudenterna
  eller oss lärare med det.

 341. Det handlar mycket om
  att man måste ta till sig det själv.

 342. En del tycker kanske
  att de inte hinner.

 343. Frågan är varför det inte tar fart.

 344. Är underlaget eller våra resurser
  inte tillräckligt bra?

 345. Då ska vi lägga krutet där,
  men beror det på något annat...

 346. Det är jättesvårt.

 347. Det är det intressanta med att
  vi ska jobba med digital bedömning.

 348. Som du var inne på:
  Vi har lite att jobba på...

 349. ...innan vi är framme. Absolut.

 350. Lärarna har blivit eftersatta,
  och det finns mycket att göra där.

 351. Dels tycker jag
  att eldsjälarna i skolorna-

 352. -har fått mycket utrymme för att
  styra vad man gör med IT i skolan.

 353. Det är fantastiskt roligt
  att det finns duktiga lärare-

 354. -men man måste ge grogrund för dem
  som känner sig ängsliga över IT-

 355. -och lyssna på vad de säger.
  Vi måste höja lägstanivån.

 356. Man kan inte sätta alla i ett rum
  och säga:

 357. "Ni ska lära er att använda Skype."
  Det var jag med om.

 358. Jag spelar datorspel
  och har använt Skype i flera år.

 359. Man måste individualisera
  även för oss.

 360. Man ska nog gå till de skeptiska
  och fråga varför.

 361. De har ju svaret på varför de inte
  hoppar rakt in, som många av oss.

 362. Internationell forskning
  visar att de är bekymrade.

 363. "Vad betyder det här för mig?
  Förr klarade jag av att undervisa."

 364. "Nu kanske något strular."

 365. "Jag tappar ansiktet och visar
  att jag inte klarar av det här."

 366. Det börjar på den nivån,
  och sen byggs funderingarna upp.

 367. De börjar handla om elever, men
  i botten rör det lärarens position.

 368. Hur ska man inspirera lärare
  och få dem att känna sig trygga?

 369. Jag tycker
  att man ska rikta sig till läraren.

 370. Nu riktar man sig till eleven.

 371. Man presenterar ett verktyg
  och berättar om allt eleven kan göra.

 372. Lärarens roll
  är lite förbisedd i det fallet.

 373. Det skulle vara intressant att veta-

 374. -hur en leverantör av ett system-

 375. -tänker sig att det ska fungera
  i hela lärsituationen.

 376. Inte bara när eleverna ska sätta sig
  vid datorn, utan även innan.

 377. Vilken roll har jag och eleverna
  innan vi ens sitter vid datorn?

 378. Vad ska datorn göra?
  Då är vi inne på lärarens roll.

 379. Den borde vi fokusera mer på, för
  den har med grundarbetet att göra.

 380. Många känner nog:

 381. "Jag vet inte hur det påverkar mig,
  eleverna eller lärandet."

 382. -Där finns det att jobba med.
  -Vi har ju mattelyft och läslyft.

 383. Jag tror att det är nationellt.

 384. Statens medieråd har en utbildning
  som man som lärarlag kan gå.

 385. Den är upplagd ungefär likadant:
  Man tittar på en film och diskuterar.

 386. Man testar i klassrummet
  och pratar om hur det gick.

 387. För- och nackdelar, bra och dåligt.

 388. Det finns sådana metoder
  och färdiga upplägg-

 389. -men då måste det
  ges tid till det också.

 390. Vi får inte heller förbise-

 391. -att elever och lärare
  kan lära tillsammans.

 392. Jag tänker på en förbisedd roll:

 393. Skolbibliotekarien, som kan bidra
  med väldigt mycket kunskap och input-

 394. -inte minst när det gäller just Mik.

 395. Vi vet att när elever och lärare
  tillsammans med bibliotekarier-

 396. -får lära sig att hantera källor
  och söka information-

 397. -så blir det bra.
  De utvecklas tillsammans.

 398. Det ser jag inte ofta i Sverige,
  och det skulle jag vilja.

 399. Skolbibliotekarierna är...
  "Underutnyttjade" kanske är fel ord.

 400. Jag märkte på Mik-kursen i skolan
  att de är lite i underläge.

 401. Jag använde mig av vår bibliotekarie-

 402. -när jag gjorde min Mik-kurs.
  Jag plockade in henne.

 403. De har en fantastisk kunskap
  om sökning och källor.

 404. De finns ju där,
  och de har erfarenhet.

 405. Man får komplettera varandra, för de
  kanske inte är vana vid de grupperna.

 406. Jag kan inte bara lämna av en klass.
  Det måste bli ett samarbete.

 407. Vi pratade innan
  om hur vi skulle lägga upp det.

 408. Det blev jättebra.

 409. Jag tänker på en sak
  som du var inne på i början:

 410. Vi måste vara där eleverna är.

 411. Det håller jag med om.

 412. Det finns inga större poänger
  med att skilja på analog och digital.

 413. Gör vi det
  så får vi ofta en värdering.

 414. Det ena ses som mer "på riktigt".
  Jag tror att vi måste sluta med det-

 415. -och konstatera att vi sysslar
  med unga individer som lever ett liv.

 416. En stor del av det är digitaliserat-

 417. -men just uppdelningen och att hitta
  skillnaderna bör vi nog sluta med.

 418. Eleverna ser inget
  "online" och "offline".

 419. -Tack för att ni kom hit.
  -Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Digitalisering, Informationskompetens, Informationsteknik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut?

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad ska du göra med ditt liv?

Robin och Joaquín är i 20-årsåldern och båda har en bakgrund av skolavhopp och arbetslöshet. Nu försöker de vända sina liv. Gruppen unga som varken jobbar eller pluggar är en knivig utmaning för samhället. Men framför allt är det en svår situation att ta sig ur för den unga människa som väl hamnat där. Vad var det som gick snett i skolan för Robin och Joaquín? Och hur ser deras chanser ut att komma igen?