Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Estetikens kraftDela
 1. Veckans panelgäster i Lärlabbet:
  Anna Furudahl-

 2. -bild- och slöjdlärare i Göteborg.

 3. Hon kopplar ihop sitt ämnet bild
  till demokratifostran.

 4. Tomas Forslund, skolledare
  på Östra Ersbodaskolan i Umeå.

 5. En rektor med stort engagemang för
  estetiska uttrycksformer och språk.

 6. Hör ni, vi går och sätter oss.

 7. Nytt tema i Lärlabbet,
  estetik och lärande.

 8. Vad är estetiska lärprocesser?
  Hur ser de ut?

 9. Detta och annat
  ska vi prata om i tre program.

 10. I dag handlar det om estetikens kraft
  och potential i skolan.

 11. Enligt många har estetiken
  fått en mer undanskymd plats.

 12. Varför är estetiska ämnen så viktigt?

 13. Det hör till hela människan,
  hela kroppen, att skapa kreativt.

 14. Vi måste se till att ha det
  för eleverna i skolan.

 15. Grundskolan ska utbilda eleverna
  i hela människan-

 16. -så att de får utveckla sig själva-

 17. -och bli trygga individer
  som kan delta i samhället.

 18. Vi behöver de estetiska ämnena
  för att de ska hitta den tryggheten.

 19. De estetiska ämnena
  sitter ju mycket i kroppen.

 20. Och inte...

 21. De har satt sig i kroppen i...
  bara motoriken-

 22. -men också hur det känns att måla,
  att jobba med en viss färg-

 23. -och ett visst material,
  att hamra och spika.

 24. Det är ju en annan sak
  än att läsa om att hamra och spika.

 25. -Handlar det om identitet?
  -Absolut. Det gör det jättemycket.

 26. Vem är jag? Vad vill jag? Vi ska ge
  dem möjlighet att hitta sig själva.

 27. Jag minns något
  som hände förra veckan.

 28. På en vägg i skolan
  hängde det massor av bilder.

 29. Det var varianter på Munchs "Skriet".
  Men när jag tittade på dem-

 30. -insåg jag att de inte målat av den,
  utan att de hade jobbat med rädsla.

 31. Ihop med språk och svenska
  hade de definierat rädsla.

 32. De hade skrivit om sin egen rädsla-

 33. -och gjort texter om det,
  men även en bild.

 34. Man ser att det är "Skriet", men i
  den hade de vävt in sin egen rädsla.

 35. För mig är det en fantastisk koppling
  där de har definierat så många saker-

 36. -det skrivna språket, rädsla.
  De vågar berätta om sin egen rädsla.

 37. Det finns många aspekter i det.
  Helt suveränt!

 38. Man hade kunnat göra det stelbent
  - en bilduppgift och en skrivuppgift-

 39. -men när det gifts ihop
  blir det otroligt.

 40. I Piteå tycker bildläraren Stefan
  att det fria skapandet är viktigt.

 41. Det väcker elevernas intresse
  och kreativa potential.

 42. Jag heter Stefan Holmgren
  och är bildlärare i Hortlax skola.

 43. Jag har årskurserna 7, 8, och 9.

 44. Då kör vi i gång.

 45. Fritt skapande hör hemma
  i 40- och 50-talens bildpedagogik-

 46. -där varje elev
  skulle bli en estetisk varelse-

 47. -och utgå ifrån sig själv,
  sina erfarenheter och idéer-

 48. -som man uttrycker på olika sätt.
  Jag vill envist hålla fast vid det-

 49. -för jag ser ett behov hos eleverna
  att jobba fritt ibland.

 50. Det är något grundläggande att få
  nästan förutsättningslöst-

 51. -sätta i gång en skapandeprocess-

 52. -och kanske komma fram till något
  intressant. En del har svårt för det.

 53. De har svårt att komma på en bra idé
  som har någon sorts bärkraft.

 54. Men de måste få testa, anser jag.
  De måste få utsättas för det.

 55. Jag försöker få dem att förstå att de
  börjar med ett tomt ark och en penna-

 56. -och kanske en hjärna
  som går på högvarv.

 57. Vem vet? Det kanske föds ett embryo
  till ett företag här.

 58. Tanken svindlar lite grann.

 59. Som tidigare mellanstadielärare-

 60. -så är jag intresserad av att koppla
  bild till en massa olika ämnen.

 61. Den här konstnärstekniken
  har använts i århundraden.

 62. Men innan skar de i trä. Då flöt det
  mycket blod, för träet var hårt.

 63. Det här är mjukare, som en korkmatta.

 64. Det digitala är ett verktyg i sig
  som de definitivt ska prova på.

 65. Både när det gäller foto, film
  och att redigera bilder digitalt.

 66. Den kompetensen
  måste man kunna ge dem.

 67. Jag ser ingen motsättning
  mellan analogt och digitalt.

 68. Man kan spåra ett stråk
  av digital trötthet hos elever.

 69. Å andra sidan är vissa elever
  helt uppslukade av det digitala.

 70. Men jag har inga större problem
  att fokusera dem på det analoga-

 71. -som i många fall blir unikt,
  att jobba med det unika.

 72. Jag jobbar ju mycket med att skapa
  ett medvetande hos eleverna.

 73. Det man gör analogt blir ofta unikt,
  handmade in Hortlax, ungefär.

 74. De här linjerna antyder att ditt hus
  står lite grann på en kulle.

 75. Ser du det? Det kan förstärkas...

 76. Man har en bred målgrupp
  när det gäller mognad-

 77. -för bild är ett mognadsämne,
  precis som alla andra ämnen.

 78. Man måste kunna individualisera.

 79. Särskilt krävande är ju de uppgifter
  som är lite mer öppna-

 80. -och lite mindre styrda.

 81. Jag får inte ge elever för mycket
  krångligheter att ta ställning till-

 82. -så att jag talar över deras huvuden.

 83. Jag måste komma in
  i individualiseringens kärna-

 84. -och det är jobbigt med 325 elever.

 85. Jag brukar säga till mina elever att
  en viktig uppgift är att lära dem se.

 86. De är ju så blasé på just bilder.

 87. Bildflödet är ju enormt-

 88. -därför är det nyttigt att fokusera
  på en bild och bena ut den.

 89. Att leka bilddetektiv tycker många
  elever är ganska spännande.

 90. Vi ska vara oerhört rädda
  om de kreativa ämnena.

 91. Främst om de praktisk-estetiska
  ämnena, för de är kreativa i kärnan.

 92. De är baserade på mänsklig
  kreativ förmåga.

 93. Hur ska man ta vara på elevers
  kreativitet, utveckla, bredda-

 94. -och fördjupa den, och göra den
  till en stor nationell tillgång?

 95. För den är en enorm tillgång.
  En sorts naturtillgång, kan man säga.

 96. Vad tänker ni om det som Stefan
  berättar om i sitt ämne - bild?

 97. Jag tänker på det han sa
  om att kärnan i de estetiska ämnena-

 98. -är det kreativa, för det stämmer.
  Det är rätt att det är kärnan.

 99. Där andra ämnen strävar efter
  att de ska vara kreativa-

 100. -så bygger de här ämnena helt
  på att eleverna ska vara kreativa.

 101. Han pratar om svårigheter i att
  få eleverna att komma till det här.

 102. Vägen till skapandeprocessen
  är svårare, om jag tolkar honom rätt.

 103. Det är mer som stör, mer brus
  i vägen, men det gör det viktigare.

 104. Men det här att själv kunna skapa
  någonting från ingenting...

 105. -...vad kräver det av eleven?
  -För många elever, inte för alla...

 106. ...krävs det ett oerhört stort mod
  att våga prova-

 107. -att som han säger sitta
  med ett vitt papper och en penna.

 108. Vad ska jag göra med det? Jag kan
  klippa sönder det, bygga en figur-

 109. -ta fram färger och måla.
  Jag kan göra ett självporträtt.

 110. Att sitta där och ta beslutet,
  att våga säga "jag gör det här".

 111. Det är ett kreativt ämne,
  så det måste inte bli just det.

 112. Man kan prova sig fram
  och sedan blir det något annat.

 113. Vad kan du se att dina elever
  utvecklar för förmågor?

 114. Framför allt det kreativa.

 115. Att prova och våga. Till exempel:
  Jag känner till att det finns träd-

 116. -och jag vet att det finns rosa färg.
  En dag kanske jag gör trädet rosa.

 117. Först tänker jag:
  "Det finns inga rosa träd."

 118. Men när de har provat flera gånger-

 119. -så ser de
  att de kan skapa helt nya saker.

 120. Att de kommer så långt att de kan se-

 121. -så mycket mer möjligheter i världen.

 122. Hur kopplar du ihop bild
  med demokratifostran?

 123. Dels tänker jag på att skolan
  har ett kompensatoriskt uppdrag-

 124. -och att vi ska bilda
  demokratiska medborgare-

 125. -och då behöver man ha kunskaper
  om bild och slöjd-

 126. -och känna att man är delaktig
  och har rätt att uttrycka sig.

 127. Man ska få uttrycka sig på alla sätt
  man kan och behöver som människa.

 128. Alla har ju inte
  den möjligheten hemma.

 129. Och sedan har vi bildanalysen.
  Att titta på bilder är så himla bra.

 130. Att titta på bilder och diskutera
  och att vi kan tycka så olika.

 131. Jag kan tycka att en bild
  är fantastisk och väcker minnen-

 132. -och någon annan kan tycka att den
  är jättetråkig och förstår ingenting.

 133. Och båda känslorna är helt okej
  och rätt.

 134. -Det finns inget rätt eller fel?
  -Nej. Vi får respektera varandra...

 135. ...och varandras känslor
  och vad vi tycker och tror på.

 136. Det blir väldigt tydligt i bilden.
  Det blir så konkret för eleverna-

 137. -vad man tycker och inte tycker om.
  Man kan argumentera och ändra sig.

 138. Man kan se mer saker, "aha, den var
  gjord på det sättet, häftigt".

 139. Och så kan man ändra sig
  och börja tycka om bilden.

 140. -Hur ser du på den kopplingen?
  -Jag blir jätteglad, för jag...

 141. ...för mig är vårt huvuduppdrag,
  eller det jag tror, enkelt kopplat-

 142. -är ju att på kort sikt få eleverna
  att utvecklas så långt de kan-

 143. -och för mig är språket
  grunden till allt det.

 144. Du säger ju att bild är ett språk-

 145. -och kan vi via bild vidga begreppet
  kommunikation och förstå varandra-

 146. -som jag tror är kopplingen
  till vårt huvuduppdrag:

 147. att lära oss, utveckla vår förmåga
  att förstå och göra oss förstådda.

 148. I dagens värld är det ännu viktigare-

 149. -och kan bilden hjälpa mig
  att på ett mer intuitivt sätt-

 150. -lyssna in dina känslor blir det
  jättehäftigt. Språkutveckling.

 151. Hur jobbar du som rektor
  för att ge estetiska ämnen mer plats?

 152. Jag har haft roligt i flera år. Jag
  blev varse vikten av språkutveckling-

 153. -och för mig är det ingången i allt,
  att vidga begreppet språk.

 154. Det var en slöjdsituation,
  som jag berättade för dig innan.

 155. Det var en trä- och metallslöjdlärare
  som fick mig att få upp ögonen.

 156. Han visade på en smartboard alla
  alster som hade gjorts på ett år.

 157. -Jag blev jätteglad, vad mycket!
  -"Det är inte vår skola", sa han.

 158. Och så visade han de enorma mängder
  alster barnen fått ur sig.

 159. Och vår skola hade bara två bildsvep.

 160. "Det här är vad vi hinner", sa han.

 161. Vi diskuterade varför våra barn
  inte kommer åt sina förmågor.

 162. Vad är det som hindrar?
  Varför kommer de inte åt sin-

 163. -nu var det ju bild - sin kreativitet
  och sin förmåga till fokusering?

 164. Då började en resa med:
  "Hur kan vi vidga kommunikationen?"

 165. Vi har hållit på med...haft ynnesten
  att utbilda personal i drama-

 166. -och få in det i undervisningen mer.

 167. Sedan har vi jobbat med språk-
  utveckling i många olika aspekter-

 168. -men det är... Drama tycker jag
  får en annan kort, kort...

 169. En skrivuppgift som ett barn i åk 3
  som är nyanländ i Sverige gjorde.

 170. Han gör en beskrivning
  av skeenden han varit med om.

 171. Och så sa fröken att de gjort det
  i drama dagen innan.

 172. Utan den kroppsliga upplevelsen
  hade han inte kunnat formulera-

 173. -för jag såg hans tidigare texter,
  men när kroppen varit delaktig...

 174. -...så blir skrivandet fantastiskt.
  -Vi ska prata mer om drama nu.

 175. Eva Österlind är dramapedagog och
  Sveriges första professor i drama.

 176. Hon menar att dramaämnet har goda
  effekter på elevers utveckling.

 177. Tillsammans med Suzanne Osten
  skrev hon i Lärarnas nyheter-

 178. -och menade att drama
  bör sättas på schemat.

 179. -Välkommen.
  -Tack.

 180. Du tycker att drama ska in på schemat
  och att det är mer aktuellt nu.

 181. För det första har alla estetiska
  ämnen ett värde i sig-

 182. -alla estetiska uttrycksformer.

 183. Det är barns rättighet att komma
  i kontakt med olika uttrycksmedel.

 184. Det finns ett demokratiperspektiv.

 185. När det gäller drama kan det bidra
  till att man vågar säga sin åsikt-

 186. -att man lär sig att lyssna-

 187. -samarbeta och ta ställning, man blir
  medveten om sina värderingar.

 188. Det är ju viktigt för en demokrati.

 189. -Värdegrundsarbete?
  -Precis.

 190. De flesta vet att drama kan bidra
  till ett bättre socialt klimat-

 191. -med mindre konflikter och mer
  samarbete. Det man inte känner till-

 192. -är dramats potential
  att fördjupa elevers lärande.

 193. Där är vi ett U-land, kan man säga.

 194. Vilka andra goda effekter av drama
  har forskningen visat?

 195. Det mest uppenbara resultat är att
  det finns ett positivt samband-

 196. -mellan drama och språkutveckling.

 197. OECD har gjort en stor studie
  där över 80 delstudier ingår-

 198. -som visar på att drama
  stärker elevers tal-

 199. -läsande, skrivande
  och läsförståelse.

 200. Och det är bra vid inlärning
  av nya språk.

 201. Allt det här kan vi nu säga
  att vi vet att det är så.

 202. Däremot vet vi inte varför.
  Men vi vet att det är så.

 203. En annan stor studie
  i tolv EU-länder-

 204. -visade att inslag av drama och
  teater i skolan ökar motivationen-

 205. -den empatiska förmågan
  och har andra positiva effekter.

 206. Vad skiljer dramapedagogiken
  från andra estetiska ämnen?

 207. Det som är karakteristiskt för drama
  är att man agerar tillsammans-

 208. -i en fiktiv situation.
  Man låtsas tillsammans, helt enkelt.

 209. Det kanske kan verka barnsligt,
  men det är ganska kul.

 210. Att det fungerar så bra
  kan möjligtvis bero på-

 211. -att det liknar sättet som vi lär oss
  när vi är barn och lär oss spontant.

 212. Man övar, prövar, härmar och testar.
  Och gör.

 213. -Det blir ett mer aktivt lärande.
  -Tack så mycket, Eva.

 214. Häng med till panelbordet.

 215. Vad säger ni om det Eva pratade om?

 216. Jag tror som du säger att
  kommunikation är mycket mer än ord.

 217. Skolan har ju tyvärr en övertro
  på det skrivna och det lästa ordet.

 218. Där stöter ju många barn på patrull
  och vi har inte lärt oss...

 219. Vi har inte nått tillräckligt långt.
  Kommunikation är ju så mycket mer.

 220. Vi måste ge fler redskap. Använder
  man kroppen minns man det.

 221. Det skulle tillföra mycket
  att ha drama i skolan.

 222. Som du säger
  ger det eleverna trygghet.

 223. Att få spela och leka
  och vara något annat-

 224. -och att få färdas tillsammans
  gemensamt i en dramaövning-

 225. -tror jag är jätteviktigt
  att man får in i skolan i dag.

 226. Vad kan estetiska ämnen ge
  som inte teoretiska ämnen kan ge?

 227. Estetiska ämnen involverar hela
  människan, inte bara de översta 5 cm.

 228. Man måste tänka, känna, samspela.

 229. Man bidrar med sin personlighet
  och erfarenheter.

 230. Man kan inte skapa... Det måste
  studsa i en själv och sedan komma ut.

 231. I skolan i allmänhet består mycket i
  att eleverna ska ta in saker.

 232. De ska ta in och ta in. Det är bra
  att ibland få ge ut någonting.

 233. Man omformar något till sitt eget
  och levererar ut det.

 234. Det behövs mer balans, man måste
  behandla, gestalta och göra själv.

 235. Då gör man också kunskapen till sin
  och minns den bättre, tror jag.

 236. Jag hade några elever som gjorde ett
  fantastiskt arbete i bild om drömmar.

 237. Det var meningen att de skulle lära
  sig lite om hur man gör film-

 238. -och sedan hade...
  Det var ett performance-

 239. -de bjöd på drömmar, hade bakat kakor
  och gjort en hel show.

 240. Jag frågade hur det kommer sig
  att de gjort så fantastiska arbeten.

 241. Jag var så otroligt imponerad.

 242. Han sa: "Det är ju självklart, i bild
  och slöjd får man ju tänka själv!"

 243. Från drama till musik,
  vi ska prata med Sara Bengtsson.

 244. Hon forskar i neurovetenskap på KI-

 245. -och har i sin forskning kunnat se
  att musik bygger om våra hjärnor.

 246. -Hej, Sara!
  -Hej!

 247. Du har undersökt hjärnan på
  framstående pianister. Varför då?

 248. Vi var intresserade
  av hjärnans funktion-

 249. -hos människor som har tränat länge
  och intensivt-

 250. -och på så sätt optimerat sin hjärna
  och sitt beteende.

 251. Därför valde vi professionella
  pianister.

 252. -Hur gick forskningen till?
  -Vi satte pianisterna i MR-kameran...

 253. ...och lät dem spela
  på ett specialbyggt piano.

 254. Samtidigt fick de titta på en skärm
  med noter.

 255. Det låter oss se vilka nervceller
  som är aktiva, var aktiviteten finns-

 256. -när de spelar efter noter, och vi
  kan även titta på hjärnans anatomi:

 257. om utseendet på deras hjärnor
  skiljer sig från icke-pianisters.

 258. -Hur skiljer de sig?
  -Ja, det vi såg var...

 259. ...att pianisterna har tjockare
  vita fibrer i den vita substansen.

 260. De som tränat mycket i barndomen
  hade tjockast fibrer-

 261. -men man såg även effekt hos dem som
  tränat mycket som vuxna.

 262. När signaler skickas mellan olika
  delar av hjärnan-

 263. -så ser de vita fibrerna till att
  signalerna inte läcker ut på vägen.

 264. Det är ett fettlager
  runt våra nervceller.

 265. Vi såg även att när pianisterna
  spelar och läser noter samtidigt-

 266. -så aktiverar de nervceller
  i bakre delen av hjärnan.

 267. Det är ett effektiviserat system,
  man använder prefrontalloben mindre.

 268. -Vad fick pianisterna mer göra?
  -Vi lät dem också improvisera...

 269. ...det vill säga
  att vi bad dem skapa musik-

 270. -och vi studerade hjärnaktiviteten
  under skapandet-

 271. -och jämförde den med när de spelade
  samma stycke för andra gången.

 272. Då såg vi att aktiviteten
  i prefrontalloben gick upp.

 273. Prefrontalloben är viktig
  för improvisation-

 274. -kreativitet, skapande
  och problemlösning.

 275. Tack vare deras effektiva system, att
  de använder bakre delen av hjärnan-

 276. -när de spelar efter noter, så har de
  mycket utrymme att vara kreativa.

 277. Okej. Vad kunde ni konstatera
  eller dra för slutsatser?

 278. En slutsats är att hjärnan
  är förändringsbar-

 279. -och vi kan påverka den
  genom att träna mycket.

 280. Det är en viktig insikt
  för elever att förstå.

 281. Man har sett i socialpsykologiska
  studier-

 282. -att om elever får veta
  att hjärnan är förändringsbar-

 283. -har de mindre tendens att ge upp om
  de gör fel, vilket ökar motivationen.

 284. Vi ser också att det är viktigt
  att träna i barndomen-

 285. -men även hos vuxna finns en meka-
  nism som gör hjärnan mer effektiv.

 286. -Tack för att du var med oss, Sara.
  -Tack.

 287. -Har ni någon kommentar?
  -Det är nog viktigt att få träna...

 288. ...den egenskap som redan innan är
  mig given, som jag har läggning för.

 289. Men att man får fördjupa sig i det
  som lockar, vi måste erbjuda bredd.

 290. Alla kan inte bli bäst i matematik,
  även annat måste släppas fram-

 291. -och det är också vad vi behöver
  i samhället, tänker jag.

 292. Sedan kan man väl försöka vidga
  det första intresset lite grann?

 293. Man väljer gärna
  det man känner sig hemma i-

 294. -vilket är kopplat
  till den sociala bakgrunden.

 295. Att bryta sina egna gränser är ju
  en av skolans viktigaste uppgifter.

 296. När jag ser musik, för vi har ju
  ynnesten att jobba med El Sistema-

 297. -och för två veckor sedan var våra
  ettor och tvåor med på en konsert-

 298. -och de spelade violin hela gänget.
  Och våra elever möter inte...

 299. Det är inte många som spelar musik
  utanför skolan.

 300. De var otroligt koncentrerade. Musik
  är en sak, men det fokus de tränar-

 301. -motorik, alla delar,
  att lyssna in på varandra, samspelet-

 302. -det är så otroliga värden. Stolthet.
  Och lyckan att stå på scenen i Umeå.

 303. Det är väldigt viktigt med det inten-
  siva sociala samspel som uppstår-

 304. -dels dem emellan,
  dels i relation till en publik.

 305. Jag skulle påstå... Vi har haft
  en trend med individuellt skolarbete-

 306. -under ganska många år,
  vilket har kritiserats mycket.

 307. Det finns en stark drivkraft
  i att arbeta tillsammans.

 308. Det har vi nästan glömt bort
  att dra nytta av i undervisningen.

 309. Just det här att vi ser vad andra gör
  och lär oss av varandra och att:

 310. "Det vi gör där är lite konstigt,
  det kanske jag ska göra, eller inte?"

 311. "Nu vet vi att det är så,
  du behöver inte göra allt själv."

 312. Vi lär oss mycket mer
  om vi jobbar tillsammans.

 313. Så försöker jag jobba väldigt mycket.

 314. Tack för att ni kom hit.
  Ni ska få prata mer i eftersnacket.

 315. Nästa program handlar om estetiska
  lärprocesser. Vad ger de eleverna?

 316. Dela med er vad ni tänker om estetik
  och lärande på sociala medier-

 317. -under #Lärlabbet. Eller gå in på
  vår blogg och kolla in eftersnacket.

 318. Ja, då var det slut.

 319. -Hur känns det?
  -Lite förvirrande.

 320. Jag är tankfull. Det sista som for
  genom huvudet när hon pratade var-

 321. -att vi pratar om det fria estetiska
  och att det är så "fritt".

 322. Det är kanske det som ger en ganska
  dålig klang. Ingen vet varthän.

 323. Men bland det mest regelstyrda som
  jag har mött, har varit i den genren-

 324. -alltså inom musik och...

 325. För det "fria" krävs tydliga ramar.

 326. Så vi ger ju ungar enorma ramar.

 327. Men utan det här
  oerhört tydliga ramverket-

 328. -blir det ju absolut aldrig fritt.

 329. Så man måste nog definiera "fritt".
  Ramarna är givna - och viktiga.

 330. Man tänker i relation till skolan
  i allmänhet.

 331. 4 x 4 är 16,
  och det fortsätter det att vara.

 332. Men när det gäller
  att göra ett perspektiv-

 333. -antar jag att man kan lösa det
  på flera olika sätt.

 334. Så det finns rätt och fel
  i de estetiska ämnena-

 335. -men inte bara ETT rätt,
  utan man kan hitta flera lösningar.

 336. Och där kommer friheten in i bilden-

 337. -jämfört med mycket annan kunskap,
  som är antingen rätt eller fel.

 338. Men det finns massor att tänka på.

 339. Och det finns kvalitetskrav, normer
  och annat även i de estetiska ämnena.

 340. Men det är roligt, för jag vet att
  många lärare på min skola jobbar så.

 341. "Vi slutar ställa frågorna
  som har givna svar."

 342. Då tänker jag framförallt på språk.

 343. Hur frågan ställs, skapar processer.

 344. Om vi ställer frågan som om det finns
  ett färdigt svar, upphör tänkandet.

 345. Här har det hänt så mycket
  de senaste åren.

 346. Och då kommer ju kreativiteten in-

 347. -i ett tidigare ganska formellt ämne,
  som har sett ganska likadant ut.

 348. De är suveränt duktiga på det.

 349. Ja. Jag känner bara
  att jag älskar skolan nu.

 350. Det känns så positivt. Jag har tänkt
  så mycket inför det här programmet.

 351. Vad gör jag som är bra?

 352. Ofta tänker jag "jag hann inte det"
  och "nu såg jag inte den eleven"-

 353. -"och den eleven
  skulle jag ju ge lite extra".

 354. Men nu tänkte jag: "Vad gör jag bra?"

 355. Vi har så himla roligt.
  Jag gör ju jättemycket bra saker.

 356. Så jag känner mig helt lycklig.

 357. Det känns så himla bra.

 358. -Skönt!
  -Applåd!

 359. En sak till skulle jag vilja säga
  som en sorts vision.

 360. Det kreativa är också att
  föreställa sig nåt som inte är här.

 361. Det här finns på andra sidan jorden:

 362. I Australien har man gått
  från två estetiska ämnen till fem.

 363. Man hade bild och musik, som vi,
  av historiska skäl-

 364. -men nu har man bild, musik, drama,
  dans och media - fem estetiska ämnen.

 365. -Det tycker jag är en vision.
  -Ja, verkligen.

 366. Jag tror att det skulle förstärka
  hela det estetiska området-

 367. -och det skulle behövas.

 368. Estetiska ämnen kan ses lite som
  "hjälpgummor" till teoretiska ämnen.

 369. Det är tråkigt om det bara
  skulle vara hjälp till nåt annat.

 370. För om det ska vara hjälp
  till nåt annat, som exempelvis matte-

 371. -blir det som om matten är viktigare.

 372. Matte är i och för sig viktigare,
  och det läggs mycket mer tid på det-

 373. -men de estetiska ämnena
  har så mycket betydelse i sig själva.

 374. Och de hjälper varandra.

 375. Man samarbetar, och det
  är jätteviktigt för eleverna.

 376. Jag har jobbat med svenska och bild-

 377. -med att tillsammans bygga en
  berättelse i bilden och i svenskan.

 378. Så vi jobbar med språket och bilden
  och skapar en bild samtidigt.

 379. Svenskan är ju ett stöd för bilden-

 380. -och bilden blir ett sätt att
  uttrycka berättelsen i svenskan.

 381. Men det är tråkigt om man ska se det
  som en "hjälpgumma".

 382. Som du sa tror jag att det handlar om
  att det inte bara får vara det.

 383. Man måste få lära sig nåt I ämnet.

 384. Och så kan man hjälpa till
  att lära sig nåt annat GENOM ämnet.

 385. Lars Lindström, som är professor här-

 386. -använder "att lära sig i, om,
  med och genom" bild, till exempel.

 387. Så ämnet måste få ha en egen kärna,
  så att säga.

 388. Man måste få undervisa på
  sina egna villkor i sitt eget ämne.

 389. Om man får det, kan man också bidra
  till andra ämnen och hjälpa dem.

 390. Men bara "hjälpgumma" räcker inte.

 391. Det jag tänker är
  att vi måste fatta beslut snart.

 392. För dit det bär, dit bär vårt land.

 393. Och nu är matematiken det som
  omskrivs och det enda som diskuteras-

 394. -och vi är väldigt dåliga i det,
  står det på löpsedlarna.

 395. Vi måste definiera - på hög ort -
  vad vi behöver i en framtid-

 396. -för det är på väg att försvinna
  på många ställen.

 397. Vi vågar inte prioritera.

 398. I stället blir skolledare stressade.
  Hur ska vi nå matematiska resultat?

 399. Och lärare blir stressade.
  Men vi måste definiera varthän...

 400. Vilka färdigheter och kunskaper
  behöver vi i framtiden?

 401. Jag tror att det är bredd som behövs.
  Och nytänkande - mycket nytänkande.

 402. Jag vet inte om jag svarade
  på din fråga.

 403. Det här med att koppla ihop...

 404. Speciellt i högstadiet har vi bild
  här, matte här och geografi här.

 405. Och det är i den salen,
  och det händer där.

 406. Jag försöker ofta väva in,
  så att de förstår.

 407. När vi pratar om bilder kan man fråga
  "Under vilken tid är det här?"

 408. "Ja, Napoleon. Bilden är från
  den tiden, och det var i Venedig."

 409. Och "har ni hört nåt om fasta?
  Varför fastar man?".

 410. Så man knyter an till andra ämnen.

 411. "När ni jobbade med geometri, så...",
  eller "när vi ritar sömsmån..."

 412. -Gör ni det i hela lärarkollegiet?
  -Jag gör det.

 413. Men det vore bra om fler gjorde det,
  så att man vet vad man jobbar med.

 414. Då kan man hjälpa eleverna
  med kopplingarna-

 415. -så att de kan vara mer kreativa
  i fler ämnen och se sambanden.

 416. Det krävs inte stora temaarbeten,
  utan bara att ha koll på vad vi gör.

 417. Man kan jobba med identitet i bilden
  på olika sätt, och ta upp...

 418. Nu pratar jag massor, men man kan
  ta upp identitetsfrågan i svenskan-

 419. -naturkunskapen eller idrotten.

 420. Man kan nämna att man vet
  att de jobbar med det i andra ämnen-

 421. -fast vi belyser dem från olika håll.

 422. Ett allvarligt problem är-

 423. -att de estetiska ämnena går
  kraftigt neråt i lärarutbildningen.

 424. Den totala majoriteten
  av blivande lärare i årskurs 4-6-

 425. -får 15-20 timmar i de estetiska
  ämnena under hela lärarutbildningen.

 426. Så lärarna som finns i skolan nu, har
  med sig mer och har en större bredd.

 427. De lärare som kommer ut nu,
  saknar det i större utsträckning.

 428. Därför ställs det på sin spets.
  Hur ska vi ha det?

 429. Det börjar bli allt mer retorik.

 430. Det ska ingå. Det står i läroplanen
  och i kursplaner-

 431. -men det saknar substans.

 432. Ser ni nån annan kraft med estetiska
  ämnen, som vi inte har tagit upp?

 433. Ja, jag tänker på glädjen.

 434. Finns det nåt egenvärde? Ja, fråga de
  300 000 svenskar som sjunger i kör.

 435. Vad händer i kroppen när man sjunger,
  till exempel?

 436. Ur mitt perspektiv behöver man inte
  forska i det, fast det måste man ju.

 437. Med glädjen kommer egenvärdet in.

 438. Jag ser oftast de här ämnena ihop,
  för det är så vi ska nyttja dem.

 439. Men det har ju ett egenvärde.

 440. -Glädje, säger du. Energi, säger jag.
  -För att...?

 441. För det finns en otrolig energi i
  skapandet och skapandet tillsammans.

 442. -Ja, vad ska jag lägga till? Ro?
  -Ja, varför inte?

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Estetikundervisning, Filosofiundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut?

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Elevhälsans betydelse

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

De svenska skolflyktingarna

Sedan möjligheten att ge barn hemundervisning ströps åt i Sverige genom en lagändring 2011 har familjer som vill hemskola sina barn tvingats flytta till andra länder. På Åland finns en koloni bestående av ett femtontal svenska familjer som flytt systemet i Sverige. De flesta av dem tror på filosofin om "unschooling" eller "avskolifiering". Vi åker till Åland för att ta reda på vad det är och vad de här familjerna gör som de inte får göra i Sverige.