Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Elevhälsans betydelseDela
 1. ...övervåning, ner till nedervåning.

 2. Veckans panelgäster i "Lärlabbet":
  Johan Hallberg är rektor i Kolsva.

 3. Han menar att om elevhälsan
  blir hela skolans angelägenhet-

 4. -mår elever och lärare bättre.

 5. Marie Perman är specialpedagog
  i Östersund.

 6. Marie vill få eleverna att känna
  tillit till sin egen förmåga.

 7. Det väcker deras lust att lära.

 8. Känner ni er redo? Då kör vi i gång.

 9. Skolan utgör en av de viktigaste
  skyddsfaktorerna i ungas liv-

 10. -men då måste den ha ett fungerande
  arbete för att upptäcka utsatthet-

 11. -och främja sunda beteenden.

 12. I dag pratar vi
  om elevhälsans betydelse.

 13. Vad är elevhälsans viktigaste roll?

 14. När elevhälsan fungerar
  får lärare det stöd som de behöver-

 15. -och då får elever stödet som de har
  rätt till så att de kan klara skolan.

 16. Ja, att se till att alla kan lyckas
  och gå ut med godkända betyg.

 17. Har elevhälsans roll
  blivit viktigare?

 18. Sen vi fick en ny skollag har elev-
  hälsan formats till nåt viktigare...

 19. ...än den gamla skolhälsovården.

 20. Den är organiserad på ett bra sätt.

 21. -Nåt riktigt viktigt.
  -På vilket sätt?

 22. Alla elever ska få stödet
  de har rätt till.

 23. Elevhälsan är rektorns bollplank i
  frågor kring elever som behöver stöd.

 24. Ett nav för kunskap kring elever
  som behöver det där extra.

 25. -Marie?
  -Det har utvecklats.

 26. Förut kanske man pratade
  om elever MED svårigheter.

 27. Nu pratar man mer
  om elever I svårigheter-

 28. -och att skolan ska se till
  att elever som behöver särskilt stöd-

 29. -lyckas utifrån sina förutsättningar.

 30. Från tanken "det här är en elev
  som inte klarar skolan"-

 31. -till tanken "den här eleven har vi
  ännu inte klarat på rätt sätt".

 32. Som specialpedagog tänker jag att när
  en elev inte klarar ett visst ämne-

 33. -måste vi vända spegeln
  och se vad vi inte har lyckats göra.

 34. -Där börjar detektivarbetet.
  -Ett stort detektivarbete.

 35. Vi måste lysa med ficklampan
  ordentligt-

 36. -för att se vad vi ska göra,
  så att vi gör rätt saker.

 37. Ibland skapas distans mellan
  elevhälsa, klassrum och pedagoger.

 38. För att motverka det arbetar man
  på Ekbackens skola i Lindesberg-

 39. -med att låta lärarna jobba
  nära elevhälsan.

 40. Jag heter Åsa Jönsson. Jag har jobbat
  i många år här på Ekbackens skola.

 41. Jag är rektor. Just nu jobbar jag
  som verksamhetsutvecklare-

 42. -så jag jobbar med alla rektorer i
  kommunen kring skolutvecklingsfrågor.

 43. -Tack.
  -Lisa.

 44. Alla elever ska få tillgång
  till sin maximala kunskapsutveckling.

 45. Elevhälsans roll är att vara med
  och stödja det på olika sätt.

 46. Elevhälsan består
  av olika kompetenser.

 47. Det är skolsköterska, kurator,
  psykolog, specialpedagog och rektor.

 48. Det är själva elevhälsoteamet.

 49. Men vi har pratat mycket om att
  elevhälsoarbetet är alla på skolan.

 50. Elevhälsan blir en liten ö
  som jobbar utanför det andra.

 51. Så får det inte bli.
  Vi har gjort en synvända.

 52. Tidigare såg vi på elevhälsoteamet
  som en expertgrupp-

 53. -dit läraren gick, lämnade ärendet
  och fysiskt gick ut.

 54. Sen sammanträdde teamet.
  Det signalerade:

 55. "Experterna tar över, och sen
  säger de hur läraren ska göra."

 56. Det blev så märkligt. Elevhälsan
  måste ha stora kontaktytor.

 57. Elevhälsan måste nå ut
  till klassrummet.

 58. Det kan den bara göra om man jobbar
  tätt tillsammans. Det är inga...

 59. ...farliga experter, som man inte
  kan vända sig till. Absolut inte.

 60. Vi kan använda våra olika kompetenser
  för att lyckas med barnen.

 61. Och där är läraren central.

 62. "Läser", "stol", "gris", "dansar".

 63. I skolsituationen är det läraren
  som vet bäst och mest-

 64. -om elevens möjligheter, förmågor,
  kompetenser och var problem uppstår.

 65. Om det ska hända nåt är det läraren
  som måste göra det tuffaste jobbet.

 66. Det är den som finns där varenda dag.
  Därför är det så otroligt viktigt-

 67. -att hela tiden ha läraren i fokus
  och med sig, genom processen.

 68. -Hur var det här jobbet?
  -Lätt och roligt.

 69. Vår skola tar emot
  väldigt många nyanlända.

 70. Ungefär 25 procent är nyanlända.

 71. Det har varit otroligt viktigt att
  inkludera de nyanlända i klasserna.

 72. Att hälsa dem välkomna från start.
  Då har det här visionsarbetet-

 73. -som pågår inom elevhälsan och i
  hela skolan, varit väldigt centralt-

 74. -för att skapa en struktur
  och en trygghet i gruppen-

 75. -som de nyanlända
  direkt kan känna av.

 76. De delarna är främjande och
  förebyggande för nya elever också.

 77. Vi har lyckats få våra nyanlända
  elever att komma in i skolan-

 78. -och snabbt få fart på sin
  kunskapsutveckling, och trivas här.

 79. Nåt som är utmanande
  med elevhälsoarbetet-

 80. -är att hela tiden bevaka, så att vi
  jobbar förebyggande och främjande.

 81. Att vi finns redan innan det blir
  stora problem och bekymmer-

 82. -så att vi inte ligger efter
  och hamnar i åtgärdande hela tiden.

 83. Det är en fundering som jag tror
  många rektorer och elevhälsoteam har.

 84. Hur kan man jobba för att vara i det
  förebyggande och främjande arbetet?

 85. Ja, hur kan man göra det?

 86. Ja...

 87. Rektorn i reportaget sätter fingret
  på många viktiga saker.

 88. Bland annat säger hon
  att elevhälsan kan bli en ö i havet-

 89. -ett isolat från resten av skolan,
  från dem som arbetar med eleverna.

 90. Det har varit en utmaning. Elevhälsan
  måste bli en del av lärarens vardag.

 91. Jag har gjort så att läraren kan boka
  tid med elevhälsan. Mötena är öppna.

 92. Då har lärarna tränats till
  att ha en låg tröskel på den oro-

 93. -som man ska samtala
  med elevhälsan kring.

 94. Man får komma med bara en känsla av
  att nåt inte är som det ska.

 95. Vi har sänkt tiden,
  från lärarens oro i klassrummet-

 96. -till verkstaden för att det
  ska bli en förändring, med lång tid.

 97. Nu tar det dagar
  innan arbetet är i gång.

 98. -Tidigare tog det månader.
  -Vad krävdes för att komma dit?

 99. En tanke om att varje lärare
  behöver ta ett större ansvar-

 100. -för den grupp elever
  som man har som mentorsgrupp.

 101. En känsla av att vara spindeln
  i nätet, att ha tentaklerna ute.

 102. Det kan lärare tränas i. Det behöver
  inte bli en större arbetsbelastning-

 103. -utan det kan snarare ge
  tillfredsställelse i yrkeslivet.

 104. -Vad säger du, Marie?
  -Lärarna kommer till mig.

 105. Jag är inkörsporten
  till elevhälsoarbetet-

 106. -men sen när vi jobbar tillsammans...
  Samarbete tycker jag är jätteviktigt.

 107. På skolan försöker vi se
  elevhälsoarbetet som en tårta.

 108. Vi har olika tårtbitar. Vi tar in
  alla lärare som träffar eleven.

 109. Mentorn har en stor bit i det.
  Sen har vi elevhälsoteamet.

 110. Sen lyfter vi även in föräldra-
  perspektivet och elevperspektivet.

 111. Det är också jätteviktigt att ta in
  vad eleven själv tänker och känner.

 112. Vi kan ju föreslå olika åtgärder
  som vi tycker att eleven ska ha-

 113. -men nånstans är det eleven
  som äger sitt problem-

 114. -och den måste känna sig bekväm
  med det som vi ska göra.

 115. Men hur jobbar ni för att vara i det
  förebyggande och främjande arbetet?

 116. Närvarande. Och det som Johan säger,
  att ha en låg tröskel.

 117. Att inte låta det gå för långt.

 118. Att synas för eleverna. Elevhälsans
  stora uppdrag är att jobba främjande.

 119. Det är inte
  att göra akuta utryckningar.

 120. Det handlar om ett skolkultursarbete.

 121. Hur kan vi verka för att det
  ska kännas bra att gå till skolan?

 122. Det är nåt som man skapar varje dag.

 123. Skolkultur bygger man tillsammans,
  personal och elever, varje dag.

 124. Värdegrunden
  ska man leva och verka i hela tiden.

 125. Värdegrunden är inte ett dokument
  i en pärm, vilket många har.

 126. Man skriver en värdegrund,
  vad vi står för på den här skolan-

 127. -men det är ju det som vi gör varje
  dag i klassrummet, i korridorerna.

 128. Vi rör oss bland eleverna
  och visar att vi bryr oss.

 129. Relationer är nåt
  som jag tycker är jätteviktigt.

 130. Om man har rutiner för elevhälsan,
  men saknar relationsbiten-

 131. -kommer ingenting att fungera.

 132. Relationerna är basen till arbetet
  kring elever som behöver stöd.

 133. -Ja.
  -Är det så lätt?

 134. Nej, men man kanske har en
  långsiktighet i hur man vill arbeta.

 135. Vi började vårt utvecklingsarbete
  kring elevhälsa för tio år sen.

 136. Då hade vi väldigt lite insatser
  under låg- och mellanstadietiden-

 137. -och jättemycket insatser
  på högstadiet.

 138. Det funkar inte
  om man vill jobba främjande.

 139. Men när vi skulle arbeta
  med de yngre eleverna-

 140. -hade vi ju kvar många av dem
  som då var äldre. Det blev en puckel.

 141. Vi var tvungna att jobba
  både akut och tidigt, samtidigt.

 142. I dag har vi fler insatser
  i de lägre åldrarna än förut-

 143. -och vi har färre akuta insatser
  i de sista skolåren.

 144. Nu upptäcks inga elever
  under de sista åren i grundskolan.

 145. -Det gör skillnad.
  -Tio år...

 146. Det tar inte tio år
  innan man ser resultat.

 147. Det kan ta ett par, tre år
  innan man kan se tydliga resultat.

 148. -Man ändrar tankesätt.
  -Era skolor prioriterar elevhälsa.

 149. -Varför har just ni kommit till det?
  -Det arbetet utvecklar man ständigt.

 150. Elevhälsoarbetet är det viktigaste
  för att eleverna ska lyckas.

 151. Vi ställde oss frågan för tio år sen:
  "Är det rimligt att 15 procent"-

 152. -"går här på skolan i tio år"-

 153. -"och inte klarar det så väl
  att de kan komma in på gymnasiet?"

 154. "Nej, det är inte fel
  på 15 procent av eleverna."

 155. "Vi måste göra nåt fel."

 156. Det blev triggern till att komma
  i gång med utvecklingsarbetet.

 157. Hur kan elevhälsan medverka
  till en utveckling av skolan-

 158. -där elevers lärande står i centrum?

 159. Det är nåt som Håkan Sandström,
  undervisningsråd på Skolverket-

 160. -har funderat mycket över.

 161. Välkommen, Håkan!

 162. Du menar att elevhälsan är viktig
  i en skolas utvecklingsarbete. Hur?

 163. När det gäller skolutveckling,
  särskilt i det här sammanhanget-

 164. -vill man skapa lärmiljöer
  som stimulerar elevernas lärande-

 165. -hälsa och välbefinnande.
  Om man kopplar samman det-

 166. -med att elevhälsan
  främst ska arbeta förebyggande-

 167. -harmoniserar det ju väldigt väl.

 168. Genom att låta elevhälsan vara
  delaktig i skolutvecklingsarbetet-

 169. -blir ju det ett väldigt strategiskt
  sätt att arbeta främjande.

 170. Man kan säga att elevhälsan stöttar
  hela skolans uppdrag-

 171. -vilket alla elever har glädje av.

 172. Hur ska man jobba
  för att komma i gång?

 173. Det kan man göra på många olika sätt,
  men en bra utgångspunkt kan vara-

 174. -att elevhälsan deltar
  i det systematiska kvalitetsarbetet.

 175. Elevhälsan är ju
  en multiprofessionell resurs-

 176. -med kompetens
  inom många olika områden.

 177. Elevhälsans olika bilder av skolan
  blir väldigt betydelsefulla-

 178. -i ett utvecklingsarbete. Inte minst
  med tanke på alla kontakter-

 179. -som elevhälsan har
  med elever och lärare.

 180. Vilken roll har rektorn i det här?

 181. Vi kan se i våra utvecklingsinsatser
  att rektorn har en enorm betydelse-

 182. -att skapa förutsättningar
  för elevhälsans arbete.

 183. För att säga nåt så är ju skolan
  i hög grad en samverkansarena.

 184. God samverkan är
  en viktig framgångsfaktor-

 185. -för att kunna utveckla skolan,
  för att kunna möta elevers behov-

 186. -men också för en uppslutning
  kring mål.

 187. Hur man ska arbeta med metoder o.s.v.

 188. Där har rektorn
  en väldigt viktig roll och uppgift-

 189. -att skapa
  såna kommunikationskanaler.

 190. Att det finns mötesplatser
  och arenor-

 191. -där elevhälsan också är med.

 192. Förutom att skapa de här strukturerna
  är ju rektorn en kulturbärare-

 193. -och en markör för att frågorna
  om elevhälsa är viktiga-

 194. -och att de också omsätts
  i skolans vardag.

 195. -Varför jobbar inte alla så här?
  -Ja, det är en bra fråga.

 196. Det kan finnas många skäl till det.

 197. Vi möter väldigt många
  av elevhälsans olika yrkesgrupper-

 198. -och många beskriver att de inte har
  de organisatoriska möjligheterna.

 199. Det är mycket akuta insatser-

 200. -och det saknas en organisation
  för det.

 201. Vad mer är bra att tänka på
  för att utveckla elevhälsans arbete?

 202. Ja, som vi hörde tidigare är det
  väldigt viktigt att ha uthållighet-

 203. -för det finns inga linjära processer
  i ett sånt här utvecklingsarbete-

 204. -utan det är framgångar
  och motgångar, och det tar tid.

 205. Det är en riktig framgångsfaktor.

 206. Tack, Håkan!
  Häng med mig bort till panelen.

 207. -Vad tänker ni om det som Håkan sa?
  -Uthålligheten kan vara svår ibland.

 208. För det är inte så
  att allt bara går bra-

 209. -utan man kliver ner i fallgropar-

 210. -och behöver kravla sig upp
  tillsammans med personalgruppen.

 211. Men med en tydlig vilja
  kring vart man ska-

 212. -kan man se goda resultat
  som en följd.

 213. Och att det blir ett vi-tänk.
  Att det inte är elevhälsoteamet-

 214. -mot de undervisande lärarna-

 215. -utan att man är ett team och jobbar
  tillsammans. Det är jätteviktigt.

 216. Hur kan elevhälsan ta plats
  i klassrummet?

 217. Som specialpedagog är jag ofta
  ute i klasserna och träffar elever.

 218. Jag är inte den konstiga tanten
  som sitter i den lilla skrubben.

 219. För mig är det viktigt
  att ha elevkontakt-

 220. -och även kontakt med pedagogerna
  på dagtid, hela tiden.

 221. Det blir som ett naturligt mötesrum.

 222. Vi jobbar för att klassrumsdörrarna
  alltid ska vara öppna-

 223. -så att jag kan gå in och ut,
  utan att det är konstigt.

 224. Det är inte konstigt att jag
  glider in när de har undervisning-

 225. -och går ut efter en liten stund.
  Jag är inte alltid föranmäld.

 226. Jag kan gå runt och se
  om det behövs nån insats nånstans.

 227. Om en lärare presenterar en oro
  kring en elev för elevhälsan-

 228. -kommer läraren att få uppdrag eller
  tankar från de olika yrkesgrupperna-

 229. -som läraren prövar sig fram med.

 230. Sen berättar läraren vad som blev
  bra. Vad gjorde att vi kom vidare?

 231. Då blir det en kunskapsöverföring,
  också indirekt kollegialt-

 232. -därför att läraren kan få höra:

 233. "Din arbetskamrat prövade att göra
  så här, och det gick jättebra."

 234. Då sprider sig klokskap kring
  hur man kan nå fram till eleven-

 235. -kolleger emellan, via elevhälsan.

 236. Tack. - Nästa gäst är barnläkare
  och har jobbat inom elevhälsan länge.

 237. Han menar att hälsa och lärande
  förutsätter varandra.

 238. Lars H. Gustafsson har bl.a. skrivit
  "Elevhälsa börjar i klassrummet".

 239. -Hej, Lars!
  -Hej!

 240. Din bok handlar bland annat om
  det förebyggande elevhälsoarbetet-

 241. -och att det sker i klassrummet.
  Hur då?

 242. Det är ju där eleverna finns.

 243. Vad elevhälsan kan göra är att backa
  upp det vanliga arbetet i skolan-

 244. -för där händer det mesta, i den nära
  kontakten mellan elever och lärare.

 245. Om det klimatet är bra
  mår också barnen bra.

 246. Vilka egenskaper är viktigast för
  en lärare för att kunna jobba så här?

 247. Eleverna brukar framhålla
  ett par saker.

 248. Det ena är att läraren älskar sitt
  jobb och ämne och vill förmedla det.

 249. De smittar barnen med sin entusiasm.
  Det är nog det viktigaste.

 250. Det andra är förmågan
  att kunna se barnen-

 251. -och att kunna förmedla
  till vart och ett av dem:

 252. "Jag ser dig. Du är en viktig person
  för mig som jag kan lära mig nåt av."

 253. Vad anser du är viktigast
  för en elevs välmående?

 254. Att hamna i en skola där man känner
  att det är en bra anda-

 255. -där lärarna trivs-

 256. -och där man har en god stämning, som
  gör att det blir roligt att gå dit.

 257. Du menar att det inte krävs så mycket
  för att en elev ska känna sig sedd.

 258. Vissa lärare säger:

 259. "Jag har inte tid att sitta i timmar
  och prata med enskilda elever."

 260. Men det handlar inte om det.

 261. När man möter en elev på skolgården
  eller i korridoren-

 262. -visar man "jag ser dig,
  och du är en spännande person".

 263. Det kan ske på några sekunder. En del
  lärare är fantastiskt bra på det här.

 264. Jag vet hur mycket det betyder, inte
  minst för barnen som har det motigt.

 265. Din bok "Relationsrevolutionen"
  handlar bl.a. om vikten av medkänsla.

 266. Du skriver om de empatiska barnen som
  "klassens socialarbetare". Förklara.

 267. Jag har fäst mig vid de här barnen.

 268. Det är barn som är skolans
  ständigt jourhavande socialarbetare.

 269. De funderar mycket
  över sina kompisar.

 270. De kan bli bekymrade
  när en lärare ser ledsen ut.

 271. De tar på sig ett jätteansvar
  för att andra ska må bra.

 272. De är guld värda. Men det här kan bli
  tungt att bära på för eleverna-

 273. -därför är det viktigt att man visar
  att man uppskattar jobbet som de gör.

 274. Om det blir jobbigt för dem,
  ska man inte försöka avlasta dem?

 275. Det viktigaste är att de får stöd-

 276. -för om man börjar säga
  "du ska inte bry dig så mycket"-

 277. -säger vi "var inte så empatisk".
  Vad får vi då för samhälle?

 278. Jag tror att vi ska uppmuntra det,
  men de behöver känna att vi ser det.

 279. Hur ska lärare stödja de här barnen?

 280. Viktigast är nog
  att se och uppskatta det.

 281. Men de behöver hjälp att sortera-

 282. -så att de får hjälp med att se
  vilka handlingsmöjligheter de har-

 283. -och hur de kommer framåt,
  så att de inte bara känner en massa.

 284. De måste ju veta vad de ska göra.

 285. -Tack, Lars, för att du var med oss!
  -Tack själv!

 286. Kommentarer?

 287. Jag tänker på rubriken
  "hälsa börjar i klassrummet"-

 288. -ur ett annat perspektiv.

 289. När elevhälsopropositionen kom
  hette den "Hälsa, lärande, trygghet"-

 290. -och vi har länge pratat om hälsa som
  en viktig förutsättning för lärande-

 291. -och det är ju sant. Men vi har
  mer och mer börjat prata om lärandet-

 292. -som nåt väldigt viktigt för hälsan,
  alltså lusten att lära.

 293. Det är ett viktigt perspektiv.
  Att lära sig saker-

 294. -att få självförtroende att klara av
  saker är väldigt viktigt för hälsan.

 295. -Det är pilar åt två håll.
  -Att få en uppåtgående spiral.

 296. Han säger viktiga saker om de elever
  som är särskilt empatiska-

 297. -och som gör viktiga saker.
  Man får inte lämna dem därhän-

 298. -utan vuxenvärlden måste ta det stora
  ansvaret, för det är vårt jobb.

 299. Men många som arbetar i skolan-

 300. -kan nog, en gång i tiden, ha varit
  de där eleverna som såg lite extra-

 301. -hur klasskamrater hade det
  och mådde. Det ska man ta vara på.

 302. -Det är viktigt att lyfta.
  -Verkligen. Aldrig ensam.

 303. Hur kan man jobba för att involvera
  elever i elevhälsoarbetet?

 304. Jag tycker att många elever gör det
  rent spontant.

 305. De kommer till mig och är bekymrade
  över andra klasskamrater.

 306. Då är det viktigt att man
  kan lyfta av en viss del av bördan-

 307. -för de ska inte gå omkring och bära
  andra elevers problem.

 308. Man måste finnas där som ett stöd.

 309. Vi frågar eleverna: "Finns det nån
  vuxen att prata med när det behövs?"

 310. Vi har haft som mål att alla
  ska skriva att minst en vuxen finns.

 311. Sen ett antal år skriver alla
  "minst en". Många skriver "flera".

 312. Man behöver ställa den frågan.

 313. Man behöver se hur läget är på skolan
  i såna här viktiga frågor.

 314. Tack så mycket för att ni kom hit. Ni
  ska få prata mer i vårt eftersnack.

 315. I nästa program pratar vi om hur man
  kan jobba för ökad psykisk hälsa.

 316. Dela gärna med er av era tankar
  på sociala medier, under #Lärlabbet.

 317. Eftersnacket
  kan ni se på vår blogg. Hej!

 318. Ja, då var det slut.

 319. -Det gick ganska fort.
  -Ja, väldigt.

 320. Hur känns det nu, då?
  Har ni fått sagt allt ni vill?

 321. Jag tänkte
  på det här med likabehandlingsplan.

 322. Där får man in ett elevperspektiv.

 323. -Den ska utvärderas med eleverna.
  -Ja, vi utvärderar med elevrådet.

 324. Elevrådsrepresentanterna får med sig
  ett formulär till klasserna.

 325. Där kommer mycket in
  i elevhälsoarbetet-

 326. -kring trygga platser och om de
  vill förändra nåt i lärmiljön.

 327. Vi får in såna saker i det,
  och det tänkte jag inte på.

 328. Det är en svår fråga
  att involvera eleverna i elevhälsan-

 329. -för det blir snett
  om det ansvaret ligger hos eleverna.

 330. Jag har sett skolor som har lagt
  ansvaret för vissa saker på eleverna.

 331. Det kan slå väldigt fel.
  Frågan som du ställde-

 332. -om att backa upp elever som visar
  empati och som är engagerade...

 333. Att göra deras elevvardag lättare i
  de frågorna tycker jag känns schyst.

 334. Jag tänker på växelverkan mellan...

 335. I skolor där man har jobbat mycket
  med relationskompetens och bemötande-

 336. -blir det
  en väldigt bra och positiv spiral-

 337. -mellan personal, lärare och elever-

 338. -som gör
  att eleverna blir viktiga bärare-

 339. -av de värden
  som man sänder ut i skolan.

 340. På så sätt tänker jag kring eleverna.

 341. Då blir de också...delaktiga i det.

 342. Det har att göra med skolkultur.
  Det är nåt som vi gör tillsammans.

 343. Det skapar väldigt positiva spiraler.

 344. Om du som rektor "fokar" på att
  elevhälsan är viktig för hela skolan-

 345. -är det ett verktyg för dig
  att skapa ett bättre klimat?

 346. Jag skulle inte säga att elevhälsan-

 347. -tillsammans med mig och lärarkåren
  skapar skolkultur varje dag.

 348. Elever och all personal
  skapar skolkultur.

 349. Men om skolsköterskan
  genom hälsobesök-

 350. -är särskilt duktig
  på att möta elever-

 351. -kan hon användas som ett verktyg.

 352. Om man ska prata om t.ex. alkohol,
  eller om andra frågor-

 353. -kan nån genom sin egen lämplighet-

 354. -snarare än yrkestitel
  vara rätt för uppdraget.

 355. När en lärare kommer till elevhälsan
  och talar om nåt-

 356. -och nån ur elevhälsan
  ska ta kontakt med en viss elev-

 357. -utgår vi inte från
  vilken typ av ärende det är-

 358. -utan det första steget tar den som
  redan har en relation med den eleven.

 359. Den främmande skolsköterskan
  ska inte ta det första steget-

 360. -för då kanske eleven går
  åt andra hållet.

 361. På skolor som har jobbat mycket
  med relationskompetens och bemötande-

 362. -har elevhälsan ofta varit
  en viktig kugge-

 363. -för man är rätt duktig på det när
  man jobbar med samtal och relationer-

 364. -som elevhälsan gör.
  Det är spännande-

 365. -för på de skolorna
  har bemötandefrågorna också gjort-

 366. -att man samtalar om elevers
  svårigheter på ett annat sätt.

 367. Man analyserar mer, än snabbt
  kommer fram till enkla lösningar.

 368. Det tycker jag är väldigt spännande.

 369. De här bemötandefrågorna
  är oerhört viktiga.

 370. Och att det inte stannar vid att "det
  nog är nåt i elevens personlighet".

 371. Elevens föräldrar kan ju också ha...

 372. "Vad sänder jag för signaler?"

 373. Det är spännande
  att den typen av samtal och dialog-

 374. -leder till ett annat sätt att tänka
  kring elevers svårigheter.

 375. Det har många positiva sidoeffekter-

 376. -än bara att man samtalar.

 377. Elevhälsa ska ta plats. Många lärare
  känner att de har mycket att göra.

 378. Hur får man med sig alla lärare?

 379. När vi började sa en del av lärarna:

 380. "Elevhälsa är det nån annan som ska
  sköta. Jag är här för att undervisa."

 381. Det var en spännande utmaning.
  När elevhälsan fungerar-

 382. -och läraren kan haka arm med den
  för att hitta lösningar-

 383. -blir jobbet som lärare roligare,
  och eleverna når resultat.

 384. Än har jag inte mött nån lärare som
  inte vill ha elever som når resultat.

 385. Många ser det nog
  som ännu en arbetsbörda.

 386. Från början kanske det är det.

 387. Det är viktigt
  att man får med lärarna.

 388. Det är där uthålligheten är viktig.

 389. Målmedvetenheten.
  Och det måste få ta tid.

 390. Först fick jag inte med mig
  många lärare.

 391. Det måste finnas nåt
  i kvalitetsledningen-

 392. -om att man måste diskutera
  med elevhälsan.

 393. Jag la det efter utvecklingssamtalen
  på hösten och på våren.

 394. Om man hade elever som riskerade
  att inte klara kunskapskraven-

 395. -var man tvungen
  att ta det med elevhälsan.

 396. Vips var hela lärarkåren där.

 397. Då började det bli självspelande.
  Då började det bli nåt för alla.

 398. -Stort tack för att ni kom hit.
  -Tack.

 399. Nu får ni koncentrera er
  på era hemresor.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Elevvård, Skolan, Skolhälsovård, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut?

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Digital didaktik

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.