Titta

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Om UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Forskare från olika fakulteter berättar om sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015 : Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?Dela
 1. Hej, mitt namn är Tom Nilsson.
  Jag är statsvetare-

 2. -på Malmö högskolas institution
  för globala politiska studier.

 3. Jag tänkte prata om min forskning,
  som har skett för ett större projekt-

 4. -som heter Mistra Future Fashion,
  som på olika sätt-

 5. -tar sig an frågan
  om kläder och hållbarhet.

 6. Vi på Malmö högskola har
  fokuserat på och intresserat oss för-

 7. -vad politiken kan göra
  för att skapa ett mer hållbart mode.

 8. Jag tänkte i dag beskriva problemet,
  varför vi ska bry oss om det här.

 9. Jag ska berätta lite grann
  om hur vi har angripit...

 10. ...och hanterat det här problemet
  och presentera lite resultat.

 11. Sen ska jag avsluta med att ge
  några förslag på vad vi kan göra.

 12. Så det är så upplägget ser ut.

 13. "Att sluta cirkeln", står det här.
  Det är den här idén och tanken om-

 14. -att vi kan skapa
  ett litet kretslopp-

 15. -en så kallad cirkulär ekonomi,
  där de resurser-

 16. -som vi använder för att göra kläder
  kan användas till nya kläder.

 17. Vi stänger cirkeln
  och går runt på samma resurser-

 18. -och samma material.

 19. Okej. Jag tänkte börja med
  varför vi ska bry oss om det här.

 20. Det finns många anledningar till det-

 21. -för nästan oavsett hur vi mäter
  miljöavtryck och hållbarhet-

 22. -så kan vi se att kläder har
  ett väldigt högt miljöavtryck.

 23. Det handlar om
  kemikalier som används.

 24. Det handlar om stora mängder vatten.
  Det är mycket land som tas i bruk-

 25. -och mycket energi som går åt.

 26. Och mycket av de här kostnaderna
  ligger inte här hos oss-

 27. -utan de ligger långt borta
  i de länder där kläderna tillverkas.

 28. Man kan också säga att det finns
  ganska lite reglering kring kläder.

 29. Det finns ganska få incitament
  till att göra rätt.

 30. Man kan också se det
  som ett stort resursslöseri.

 31. Vi lägger mycket resurser på
  att göra kläder som ofta kastas sen-

 32. -när vi har tröttnat på dem
  eller slitit ut dem i bästa fall.

 33. Det har också funnits låg medvetenhet
  om att det här är ett problem-

 34. -och vi kan också se
  att konsumtionen av kläder har-

 35. -under 1990- och 2000-talet
  stigit kraftigt men planat ut nu.

 36. Men vi konsumerar långt mer
  än vad vi egentligen behöver.

 37. En annan sak som är värd att nämna
  är att klädernas reella kostnad-

 38. -inte är inräknad i det pris
  vi betalar när vi köper dem-

 39. -utan det finns ett miljöpris-

 40. -som framtiden får ta sig an.

 41. Så det finns många argument för att
  det här är nåt som är relevant att...

 42. ...göra nånting åt.

 43. Och vad kan då göras? Jag tänkte...

 44. ...säga som så att vi
  som konsumenter, som medborgare...

 45. ...kan ju agera medvetet och klokt
  och försöka göra goda val.

 46. Men ännu viktigare är
  att vi tillsammans genom politiken-

 47. -tar oss an det här problemet.

 48. Mycket av forskningen
  kretsar kring det här.

 49. Det finns forskare som har
  stor tilltro till konsumenters makt-

 50. -att välja rätt och trycka på-

 51. -och få företagen
  att agera mer miljömedvetet.

 52. Men vi ser ju att konsumtionen ökar,
  och det verkar inte-

 53. -som om konsumenter själva
  på nåt vis kan vända den här skutan-

 54. -och få till stånd
  större förändringar, om vi säger så.

 55. Så min slutsats skulle snarare vara
  att, visst, alla kan bidra-

 56. -men det behövs också nånting mer.

 57. Att vi agerar som ett kollektiv,
  att vi agerar genom politiken-

 58. -och skapar regler och incitament
  för att ta oss an det här problemet.

 59. Om vi tittar på
  hur det ser ut i stor utsträckning-

 60. -så är det en ganska linjär process.

 61. Vi börjar med produktionen av kläder-

 62. -som tillverkas
  och skeppas över jordklotet.

 63. De hamnar i en affär,
  där vi köper dem, vi använder dem-

 64. -och sen kastar vi dem och köper nya.

 65. Så kläderna används inte
  efter att vi har tröttat på dem.

 66. De kastas.
  Antingen bränns de och blir energi-

 67. -eller så hamnar de på soptippen
  och grävs ner.

 68. Det är ju inte god resurshushållning-

 69. -och det är inte heller
  särskilt miljömedvetet.

 70. Så frågan är om vi kan bryta-

 71. -det här sättet att agera.

 72. Vi kan också säga att vi har
  en köp- och slängkultur-

 73. -där vi köper väldigt mycket kläder,
  och i bästa fall använder vi dem-

 74. -men det är väldigt mycket
  som vi använder ganska lite.

 75. Huvuddelen av våra kläder
  hamnar sen i soporna.

 76. De samlas inte in och kommer inte
  till nytta, utan de bränns upp.

 77. Mycket av det som kastas är kläder
  av god kvalitet som kan användas mer.

 78. Så vi går miste om en massa resurser
  som skulle kunna komma till nytta.

 79. Det är här som den här idén
  om en mer cirkulär process kommer in.

 80. Vi vet också att kläder är billiga
  och ofta av ganska dålig kvalitet.

 81. Man förväntar sig inte
  att kläderna ska hålla länge.

 82. Problemet är att även dålig kvalitet
  har ett miljöavtryck-

 83. -som i stor utsträckning motsvarar
  de kläder som är av god kvalitet.

 84. Och många klädföretag har det här
  med slit och släng som sin affärsidé.

 85. Man har billiga kläder
  av dålig kvalitet.

 86. Därigenom skapar man ett tryck på oss
  att köpa mycket kläder.

 87. Vad krävs då för att vi ska kunna
  övergå till en mer cirkulär ekonomi?

 88. Här är det stora utmaningar
  som ligger framför oss-

 89. -för det är inte lätt
  att återvinna kläder.

 90. Dels slits våra kläder,
  så det är svårt-

 91. -att använda fibrerna
  till att skapa nya kläder.

 92. Dels har de flesta kläder
  olika material i sig-

 93. -och det finns detaljer
  som blixtlås och knappar-

 94. -som gör det ganska svårt att
  på industriell nivå återvinna dem.

 95. Så här behövs det-

 96. -mer forskning och mer kunskap
  för att kunna göra det här-

 97. -på ett sätt som kan konkurrera
  med nyproducerade fibrer-

 98. -och som gör det billigt
  att köpa återvunna fibrer.

 99. Vad vi kan göra däremot
  är att förlänga livslängden...

 100. ...och använda oss av kläderna
  så länge det är möjligt...

 101. ...genom second hand och annat.

 102. Och vi kan samla in kläderna,
  för även om de inte återanvänds-

 103. -så kan vi använda dem
  genom att trasa dem-

 104. -och ha det till stoppning och annat.

 105. Det är den återvinning
  som sker i dag, "downcycling"-

 106. -d.v.s. att man trasar upp kläder
  och har dem till nånting-

 107. -industritrasor eller stoppning
  till bilar eller nånting annat.

 108. Däri ligger en stor utmaning,
  men det finns mycket vi kan göra-

 109. -i väntan på
  nån typ av teknikgenombrott-

 110. -eller nåt nytt material som gör det
  lätt att återvinna kläder.

 111. Vi har också intresserat oss för
  det vi kallar kläders livscykel.

 112. Vi följer kläder genom livscykeln
  från gröda och produktion-

 113. -till att vi använder kläderna
  och gör oss av med dem-

 114. -och vad som händer med kläderna
  när vi är färdiga med dem.

 115. Vi ville se var det
  huvudsakliga miljöavtrycket finns.

 116. Var behöver vi sätta in...

 117. Var behövs insatserna
  i en sån här livscykel?

 118. Analyserna visar
  att dels är det produktionen-

 119. -som behöver göras bättre.

 120. En stor del av miljöavtrycket
  ligger i produktionen.

 121. Det är också hur vi använder kläder,
  hur vi tvättar dem-

 122. -och sist då vad som händer med dem
  när vi har tröttnat på dem-

 123. -och hur vi
  gör oss av med våra kläder.

 124. Jag skulle vilja säga
  att där vi står i dag-

 125. -så är min analys
  att politiken fortfarande är-

 126. -om inte frånvarande så inaktiv.

 127. Det är mycket utredningar
  som är på gång och som görs.

 128. Naturvårdsverket har bland annat
  tittat på kläder och lagt förslag-

 129. -men hållningen är ganska avvaktande.

 130. Vi har inte sett mycket resultat
  från politiskt håll än så länge.

 131. Företagen, kan vi snarare se,
  har vaknat-

 132. -och jobbar
  med hållbart mode mer aktivt.

 133. Vi har sett vissa stora klädföretag
  som nu samlar in kläder i butikerna.

 134. De ser till att de hamnar rätt,
  delvis till återvinning-

 135. -och även till återanvändning.

 136. Man jobbar för att hitta ny teknik
  för att kunna återvinna kläder-

 137. -och för att nå materialåtervinning,
  som kanske hade varit-

 138. -den stora...nyckeln
  till att skapa ett hållbart mode.

 139. Men det är inte alla företag.
  Det är de stora företagen-

 140. -som har ett varumärke att vårda
  som arbetar med de här frågorna.

 141. Det är ett sätt att tillförsäkra sig
  material i framtiden-

 142. -för vi vet att bomullspriserna
  är stigande och har fluktuerat-

 143. -och vi vet också att tillgången
  till mark för att odla bomull-

 144. -är begränsad.

 145. Vi ser också att det
  har kommit miljöcertifieringar-

 146. -som på olika sätt försöker bedöma
  hur kläderna står sig-

 147. -i nån typ av miljöanalys.

 148. Då får man
  en grön groda eller ett grönt träd-

 149. -som vi konsumenter
  kan ta ställning till-

 150. -genom att köpa
  miljöcertifierade kläder.

 151. Jag skulle säga
  att det finns två lösningsparadigm-

 152. -kring det här med hållbart mode.

 153. De kan också gå att kombinera.

 154. Vi kan säga
  att det finns ett lösningsförslag-

 155. -som är väldigt fokuserat
  på ny teknik-

 156. -på nya material och på forskning.

 157. Där hoppas man
  att man ska kunna kombinera-

 158. -miljöarbetet med tillväxt.

 159. Utan att hämma tillväxten
  så kan vi med hjälp av ny teknik-

 160. -fortsätta konsumera och göra kläder,
  fast vi gör det bättre.

 161. Sen har vi det andra paradigmet
  som är mer inriktat på att begränsa.

 162. Vi måste sluta köpa så mycket
  och börja köpa bättre.

 163. Vi måste minska
  nyproduktionen av kläder-

 164. -och vi måste förändra attityder
  och slit- och slängmentaliteten.

 165. Vi måste
  strypa konsumtionen på olika sätt.

 166. Men det ju ingenting som inte säger
  att de två lösningsparadigmen kan...

 167. Vi kan arbeta för dem
  samtidigt och parallellt.

 168. Jag utlovade lite rekommendationer
  och förslag på vad vi kan göra.

 169. Jag tänkte börja med vad vi kan göra
  kollektivt eller genom politiken.

 170. Och jag tycker att det offentliga-

 171. -stat, landsting och kommun,
  kunde föregå med gott exempel-

 172. -ta täten och göra
  all offentlig upphandling grön-

 173. -så att alla de kläder
  som man handlar in i offentlig regi-

 174. -är tredjehandscertifierade,
  miljöcertifierade.

 175. Den offentliga sektorn är en stor
  konsument av textilier och kläder.

 176. Det vore snyggt om man kunde visa
  en medvetenhet från offentligt håll-

 177. -att det här
  är nånting som är viktigt.

 178. Sen har vi ett annat förslag
  som handlar om producentansvar.

 179. Producentansvar finns ju
  för en rad produkter.

 180. Vi är ganska vana vid
  att lämna ifrån oss glasflaskor-

 181. -plastförpackningar och batterier
  och annat.

 182. Nåt liknande
  skulle vi kunna ha för kläder.

 183. Det finns länder som har infört det,
  i alla fall ett - Frankrike.

 184. Tanken här är att man, så att säga...

 185. Kostnaden
  för att hantera den här resursen-

 186. -ska läggas på dem
  som producerar kläderna - företagen.

 187. Det är
  den här "Polluter Pays Principle".

 188. Hade man ett sånt producentansvar...

 189. ...så skulle man
  tvinga producenterna att samla in...

 190. ...de kläder som finns på marknaden
  och se till att de hamnar rätt.

 191. Antingen att de säljs i second hand-
  butiker i Sverige eller utomlands-

 192. -eller att de går
  till "downcycling" och återvinning.

 193. Fördelen med ett sånt här system
  skulle kunna vara-

 194. -att man sätter tryck på företagen-

 195. -att redan i designfasen
  tänka in återvinning-

 196. -och tänka grönt redan vid ritbordet
  när man sitter och designar kläderna.

 197. Man kan skapa ekonomiska incitament,
  d.v.s. att det blir kostsammare-

 198. -att sälja "dåliga" kläder,
  och man kan premiera "bra" kläder.

 199. Man kan så att säga
  sätta olika prislappar på kläder-

 200. -beroende på
  om de är bra eller dåliga.

 201. En annan fördel
  är att man får upp volymerna.

 202. Man får in kläderna i stället för
  att de kastas och bränns.

 203. Får man in kläder så sätter det tryck
  på teknikutvecklingen.

 204. Då har vi en volym att arbeta med.

 205. För ska gamla kläder kunna konkurrera
  med nyproducerade kläder i pris-

 206. -så behövs det väldigt stora volymer.

 207. Många menar att den svenska marknaden
  inte ens är tillräcklig-

 208. -utan att vi måste
  samarbeta inom Norden-

 209. -och skapa
  ännu större volymer tillsammans.

 210. Det vore nog ett sätt att komma åt
  många av problemen vi har med kläder.

 211. Då kunde vi kanske också
  få i gång en mer...

 212. En teknikutveckling.

 213. Sen har vi det här med kemikalier
  som har varit en stor fråga i media-

 214. -att kläder innehåller
  en massa skadliga kemikalier.

 215. Man hinner knappt
  reglera kemikalierna.

 216. Det kommer nya hela tiden
  som ska testas och bedömas.

 217. Vad jag tycker hade varit bra
  är en så kallad positiv lista-

 218. -med de kemikalier
  som är tillåtna att använda-

 219. -och som får finnas i kläder.

 220. Då är det kemikalieindustrins ansvar
  att visa på-

 221. -att de kemikalier man har använt
  är okej och inte skadliga.

 222. Kemikalieinspektionen
  har jobbat mycket med-

 223. -att få ihop en kemikalielista,
  men det har varit väldigt svårt.

 224. Man har också den europeiska nivån
  att förhålla sig till.

 225. Det finns ju reglering på EU-nivå
  kring det här med kemikalier.

 226. Som ni minns
  så visade livscykelanalysen-

 227. -att mycket av miljöbelastningen
  sker i produktionen av kläder-

 228. -och ibland
  har produktionen rätt gammal teknik.

 229. Här har vi befintlig teknik
  som vi kan använda oss av.

 230. Vi kan byta ut den gamla tekniken
  som finns i producentländerna-

 231. -med befintlig teknik
  som hade sparat energi och vatten-

 232. -och gjort det mer miljövänligt.

 233. Sen tänker jag:
  "Föregå med gott exempel."

 234. Lilla Sverige, som mycket av det här
  utgår från, är ju ett litet land.

 235. Ur ett globalt perspektiv
  är vi helt ointressanta.

 236. Vad vi gör, spelar det nån roll?
  Ja, ganska lite, får man säga.

 237. Men man kan ha en förhoppning om
  att Sverige som gott exempel-

 238. -kan skapa ringar på vattnet.

 239. Sverige kan också arbeta
  bortom sina egna gränser.

 240. Vi ser ett samarbete mellan
  de nordiska länderna som lovar gott.

 241. Man har kommit fram till bra idéer,
  bland annat kring producentansvar-

 242. -men vi saknar fortfarande steget-

 243. -när det tas beslut om det
  och blir en implementering av det.

 244. Men det hade varit kul att se
  att vi i Norden kunde ta täten-

 245. -i de här frågorna
  och visa att det är möjligt.

 246. Sen måste man också
  jobba gentemot EU.

 247. Där vet jag att det händer mycket
  just kring de här kemikaliefrågorna.

 248. Det är min lilla rekommendation till
  politiker och andra beslutsfattare-

 249. -om vad man skulle kunna göra.

 250. Jag tänkte avsluta lite kort med
  att tipsa om vad var och en kan göra.

 251. Det är inga märkvärdiga saker.

 252. Man kan försöka förlänga livet
  på de kläder man har.

 253. Kasta dem inte, utan skänk bort dem
  till nån organisation...

 254. ...som tar hand om dem,
  eller nåt företag.

 255. Man kan byta kläder, låna kläder
  och framför allt kan man laga kläder.

 256. Vi vill försöka förlänga livslängden
  och minska nyproduktionen av kläder.

 257. Vi kan konsumera mer medvetet
  och köpa certifierade kläder.

 258. Vi kanske kan köpa kläder
  av bättre kvalitet som håller längre-

 259. -och som ofta kanske är
  snyggare och bekvämare också.

 260. Man kan ställa krav och visa-

 261. -att det här är nåt vi bryr oss om
  och som är viktigt för oss.

 262. Man kan sluta torktumla sina kläder-

 263. -som har visat sig vara
  en stor del av kläders miljöavtryck-

 264. -att vi torktumlar
  så att en massa energi går åt.

 265. Det är vad var och en kan göra,
  och nu tar jag fram sista bilden.

 266. Till er som tyckte
  att det här lät spännande-

 267. -och som vill förkovra er och
  lära er mer finns de här länkarna.

 268. Det sista tipset är en bok-

 269. -"The Travels
  of a T-Shirt in the Global Economy"-

 270. -där man får följa en T-shirts resa
  kors och tvärs över jordklotet.

 271. Tack så mycket!

 272. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Miljö > Avfall och återvinning, Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Beklädnadsindustri, Beklädnadsvaror, Kläder, Teknik, Textilier, Textilindustri, Återvinning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Vad spelar skogen för roll?

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och berättar om ett projekt där man observerar klimat och vegetation från rymden för att se klimatförändringar över tid. Genom observationerna kan man se effekterna av den globala uppvärmningen och effekter på ekosystemet. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Barn och ungdomar i staden

Hur påverkas vi av området vi bor i? Och hur utvecklar barn och ungdomar psykisk ohälsa? Anna-Karin Ivert är universitetslektor vid Institutionen för kriminologi. Hon berättar om faktorer som inverkar, till exempel sociala, psykologiska och biologiska. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Mer idrott i skolan förstärker inlärningsförmågan

Forskaren Ingegerd Ericsson berättar om resultatet av Bunkefloprojektet. Projektet innebar att alla elever som ingick fick en timme schemalagd idrott varje skoldag för att undersöka hälsovinsterna. Hälsovinsterna visade sig så positiva att projektet blev till Bunkeflomodellen med ökad idrott, motorikobservationer och stöd för elever med behov. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Innehåller människan stjärnstoff från Big bang?

Henrik Hartman forskar vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Han försöker med hjälp av astrofysik hitta svar på frågorna om var människan kommer ifrån och vilka ämnen människokroppen från början byggdes av. Vilka ämnen bildades vid big bang och vilka ämnen bildas när stjärnor dör? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabbas och vilka konsekvenser får det för samhället? Hon ger exempel på faktorer som påverkar hur trygga vi känner oss, det kan till exempel handla om vilken eller vilka grupper man tillhör eller hur man upplever miljön där man bor. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Världens öppnaste land

Henrik Emilsson är doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle och har granskat utfallet av lagen om arbetskraftsinvandring. Den infördes i Sverige 2008 för personer från länder utanför EU. Här berättar han om resultaten av sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur hör man att någon är sjuksköterska?

Cecilia Olsson Jers forskar om hur man erövrar ett yrkesspråk och hon har identifierat tre olika språkbubblor som studenter har att hantera. Det vardagliga språket, det akademiska och dessutom ska de lära sig ett professionsspråk. Hur ska studenterna stöttas i detta lärande? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.