Titta

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Om UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Forskare från olika fakulteter berättar om sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015 : Vad spelar skogen för roll?Dela
 1. Jag heter Per Jönsson och jobbar på
  fakulteten för teknik och samhälle.

 2. Det här arbetet har jag gjort
  med min kollega Lars Eklund i Lund.

 3. Jag ska prata om att observera
  vegetation och klimat från rymden.

 4. Det har jag sysslat med ett antal år.

 5. Vi börjar med att titta
  på de här underbara blommorna.

 6. Vi kan slås av deras skönhet,
  men vi tittar längre ner.

 7. Då ser vi att det är läsarbilder
  från Sydsvenskan från den 4 januari.

 8. Då blir man lite orolig:
  Ska de blommorna finnas i januari?

 9. Kommer våra vintrar att bli så?

 10. Det är en vacker bild,
  men den ställer några frågor.

 11. Säger man "vegetation" så tänker de
  flesta, alldeles riktigt, på skogen.

 12. På de här bilderna ser vi ett
  av de mest produktiva ekosystemen:

 13. Tropiska regnskogar.
  Det här är i Sydostasien.

 14. De är otroligt artrika.

 15. Man kan säga att vi har en skyldighet
  att bevara dem.

 16. Skog är också viktigt
  eftersom det tar upp koldioxid.

 17. En annan anledning
  till att skog påverkar klimat:

 18. Om vi hugger ner skog så ändrar sig
  regn- och klimatmönster.

 19. Det finns många exempel
  på att man avverkat för mycket skog-

 20. -och fått
  omfattande klimatförändringar.

 21. Skogen är för många också en resurs.

 22. Vi kan utnyttja den
  eller missbruka den.

 23. Skogen är en av Sveriges och många
  andra länders viktigaste basresurser.

 24. Det finns många aspekter på skogen.

 25. Tänker vi på vegetation
  så kan vi också tänka på odlade fält.

 26. Till vänster
  ser vi ett vackert rapsfält.

 27. Det är någonstans i Skåne,
  kanske i maj.

 28. Bilden till höger visar
  ett småskaligt jordbruk i Afrika.

 29. Den odlade jorden är basen
  för den mänskliga existensen.

 30. Det är också en ekonomisk resurs
  och ett viktigt ekosystem.

 31. Om vi har monokultur
  eller mer småskalig odling...

 32. Vi vet att odling påverkar miljön:
  jorderosion, näringsläckage o.s.v.

 33. Vegetation och odlad mark
  är också en politisk fråga.

 34. Vem äger marken och jorden?
  Vem har rätt att odla?

 35. Vi har all anledning
  att observera vegetation.

 36. Om vi ska ta fler anledningar-

 37. -så vill vi förstå effekterna
  av den globala uppvärmningen.

 38. Vi vet att det blir stora effekter
  på ekosystem.

 39. Vi vill också förstå hur klimat,
  vegetation och miljö hör ihop.

 40. Vi vill generera data
  till klimatmodeller.

 41. Att titta på klimatmodeller
  är vårt sätt att se in i framtiden.

 42. Vi vet inte hur framtiden blir,
  men vi kan sätta upp modeller.

 43. Beroende på våra antaganden
  ser vi olika utvecklingsscenarion.

 44. De modellerna blir oerhört viktiga
  för att planera framtiden.

 45. Tittar vi på Sverige så är skogsbruk
  en långsiktig investering.

 46. Planterar vi träd så ska de kanske
  skördas om 50 eller 70 år.

 47. Vilka trädsorter ska vi satsa på?
  Vilka träd kommer att växa bra-

 48. -och fungera i ett ekosystem
  om 70 år?

 49. Vi får försöka sätta ihop det vi vet
  till en modell för framtiden.

 50. Här har vi en bild.
  Till vänster ser ni en karta.

 51. Det är temperaturen i juli
  i dagens läge.

 52. Till höger är samma karta med
  en antagen dubblerad koldioxidhalt.

 53. Nere till höger ser ni färgkodningen.

 54. Blått är relativt kyligt,
  och mörkrött är väldigt varmt.

 55. Förändringarna är stora.

 56. Koldioxiden kommer enligt modellerna
  att öka temperaturen.

 57. Frågan är: Var kommer man att
  kunna odla och i vilken omfattning?

 58. Vilka sorter klarar förändringarna?

 59. Det kommer att få politisk effekt -
  var människor kan bo och så vidare.

 60. Ändringarna kommer.
  Det får man ha i bakhuvudet.

 61. Vi vet inte hur stora de blir,
  men vi kan påverka dem.

 62. Hur ska man då observera vegetation?

 63. Det bästa hade varit att ta en liten
  fältstol och sätta sig i en glänta.

 64. Det här är någonstans i Norge.

 65. Man tar ledigt från sitt jobb
  och sitter där hela året.

 66. Man ser hur vegetationen ändrar sig.

 67. Här är det höst,
  och nu kommer vi tillbaka till våren.

 68. Det är bra, men det duger inte
  om vi ska förstå vegetationen.

 69. Från min lilla plätt kan jag se
  att det blir grönare och fler löv-

 70. -men jag måste ha ett mått för
  att kunna jämföra med andra platser.

 71. Att bara sitta där gör inte
  att vi kan dra några slutsatser.

 72. I stället kan jag observera
  vegetationen i olika våglängdsband:

 73. Infrarött, rött och så vidare

 74. Utifrån den reflekterade strålningen
  kan jag bilda ett vegetationsindex.

 75. Det är ett mått
  på hur kraftig växtligheten är-

 76. -hur stor lövytan är och så vidare.

 77. Det är det som är grundtanken.

 78. Vi utnyttjar att växter
  reflekterar ljus på olika sätt.

 79. Vi kan kombinera ljus
  i olika våglängdsband-

 80. -och få ett index över växtligheten,
  som vi följer under flera år.

 81. Längst till höger ser ni...

 82. Vi kan titta här på tidsskalan.

 83. Vi följer vegetationsgläntan
  eller skogspartiet under tre år.

 84. Till vänster är indexet
  över hur kraftig växtligheten är.

 85. Vi har en vintersäsong, och
  det går upp på våren och sommaren.

 86. Vi kan följa det på det sättet.

 87. Det är det här vi vill göra.

 88. Vi vill följa vegetationen
  på olika ställen på jorden-

 89. -och sätta ihop ett större mönster.

 90. Vi kan göra det
  genom att utnyttja satelliter.

 91. Sådana satelliter
  har funnits sen 1982.

 92. De mäter reflekterad solstrålning
  i olika våglängdsband.

 93. De senaste satelliterna har en rums-
  upplösning på tio gånger tio meter.

 94. Det är ju fantastiskt. Vi tänker oss
  en plätt på tio gånger tio meter.

 95. Satelliten kan titta på just den.
  Jag kan titta på någons trädgård-

 96. -bilda det här indexet och se
  hur gräset växer i den trädgården.

 97. Tidsupplösningen är också fantastisk.
  Vi får data var tredje dag-

 98. -från den senaste satelliten:
  Sentinel-2.

 99. ESA, den europeiska
  rymdorganisationen, har sänt upp den.

 100. Med hjälp av reflekterad data
  kan vi generera vegetationsindex.

 101. Det finns en hel massa satelliter,
  och de rör sig i olika banor.

 102. En del rör sig tjugo mil över jorden
  - andra hundra mil.

 103. Vi är intresserade av de satelliter
  som rör sig i banor över polerna.

 104. ESA:s Sentinel-2
  är en sådan satellit.

 105. Hur ser då satelliterna ut?
  Landsat har varit uppe i många år.

 106. Det ser ut som en Volkswagenbuss
  med ett antal strålningsdetektorer.

 107. Den skickas upp
  i den här banan över polerna.

 108. Sen kan man täcka hela jorden
  genom att kombinera olika satelliter.

 109. Här har vi en bild från Landsat.
  Det är en bild över Skåne.

 110. De som är härifrån känner igen det,
  men för att orientera er-

 111. -kan jag säga att det jag pekar på
  är kärnkraftverket i Barsebäck.

 112. Vägen som går här
  är E6 från Malmö till Göteborg.

 113. Nere till höger ser vi Lund.

 114. Det är ett uppstyckat landskap - ett
  jordbrukslandskap med små enheter.

 115. Det finns inga stora skogsområden.

 116. Det enda mer sammanhängande
  är Kävlingeån, som går ut...

 117. Det är ett sammanhängande ekosystem.

 118. Vi tittar på samma bild
  i två olika våglängdsområden:

 119. Rött och infrarött.

 120. Olika detaljer kommer fram.

 121. Vi kan speciellt titta
  vid den röda pilen.

 122. Där framträder något helt plötsligt.
  Vad kan det vara?

 123. Alla som spelar golf
  ser att det är en golfbana.

 124. Det är gräset på fairway som syns
  så tydligt i det våglängdsområdet.

 125. Med olika våglängdsområden
  kan jag få fram olika detaljer.

 126. Om vi tittar på bilden taget i rött
  så ser vi att ett visst trädbestånd-

 127. -en sorts tall eller något annat,
  framträder väldigt tydligt.

 128. I olika våglängdsområden
  får jag fram olika detaljer.

 129. Vi kan göra en falsk färgbild.

 130. Det här är en bild över Brasilien,
  och den är lätt obehaglig.

 131. Det som går som ådror är floderna.

 132. Man har avverkat,
  och floderna är kommunikationsleder.

 133. Man kommer till floderna och avverkar
  skogen. Det är förändringen vi ser.

 134. Vi ser också något annat,
  som har kommit på senare tid:

 135. Odlingar i skogen.

 136. Det kan vara soja eller andra grödor
  som man har utvinning av.

 137. Vi har fortfarande vegetation,
  men den är inte alls lika artrik-

 138. -som den
  ursprungliga, tropiska vegetationen.

 139. Det är en bild av hur det ser ut.
  Hade jag tagit den tio år i rad-

 140. -så hade jag sett att ytan odlad jord
  har ökat och regnskogen har minskat.

 141. Jag är matematiker,
  så varför sysslar jag med sådant här?

 142. Som jag ser det används matematik
  för att analysera verkligheten.

 143. Ska jag lösa problem
  så använder jag matematiska verktyg.

 144. Jag ser inte matematik
  som bara en massa x och y.

 145. Det är ett problemlösningsverktyg.

 146. Matematik utgör grunden
  för vår forskning.

 147. Jag ska visa lite senare vad vi gör.
  Matematiken finner tillämpningar-

 148. -i komplexa system,
  biologiska system och klimatsystem.

 149. Allt är drivet av
  och baserat på matematiken.

 150. Vi har tagit fram
  ett program för vegetationsanalys.

 151. Vi får data från satelliterna.

 152. Tänk er en upplösning i rummet
  på tio gånger tio meter-

 153. -data var tredje dag och sexton olika
  våglängdsspann över hela jorden.

 154. Vi ska omvandla det till något som
  kan tolkas - däri ligger matematiken.

 155. Jag ska ge ett exempel.
  Här har vi tittat på en liten yta.

 156. Vi har en tidsserie över hur
  vegetationen ändrar sig under tre år.

 157. Vi gör en analys
  av hur bruset ser ut-

 158. -och hur vi tror
  att vegetationskurvan ser ut.

 159. Vi kan dra ut saker som
  när växtsäsongen börjar och slutar-

 160. -hur kraftig växtsäsongen är o.s.v.

 161. Det är så mycket data att
  vi måste köra det på stora datorer.

 162. För att sammanfatta det vi gör-

 163. -så tar vi upp vegetationsindex eller
  reflekterad strålning på jorden.

 164. Vi gör en anpassning och analyserar-

 165. -hur vegetationsparametrarna ser ut
  för den här ytan.

 166. Sen sätter vi ihop
  en heltäckande bild.

 167. Det kan vara bilder över kontinenter,
  hela jorden eller mer lokalt.

 168. Utifrån den kartan
  kan vi dra slutsatser.

 169. Vad kan vi då göra med vårt program?
  Det heter Timesat.

 170. Vi kan avgöra när våren kommer
  och när hösten sätter in.

 171. Vi kan se
  hur kraftig vegetationen är.

 172. Vi kan titta på störningar som
  insektsangrepp och invaderande arter.

 173. På många ställen fruktar man att det
  ska komma in arter och ta över.

 174. Det kan vi titta på.

 175. Vi kan analysera
  vegetationsförändringar över tid-

 176. -och vi kan göra kartor
  som visar förändringarna.

 177. Här är ett exempel.
  Bilden är tagen utanför Lund.

 178. Nationalparken Dalby Söderskog
  drabbades av almsjukan.

 179. Alla almar och de flesta träden dog.

 180. Vi skulle kunna titta på hur
  utbredda skadorna är och så vidare.

 181. Den här kartan har min kollega
  Lars Eklund gjort med Timesat.

 182. Tittar ni noga...
  Det är ju en karta över Europa.

 183. Den visar
  hur vegetationssäsongens längd-

 184. -har ändrats
  under lite drygt tjugo år.

 185. Vegetationssäsongens längd är från
  vårens början till höstens början.

 186. Uppe till höger är färgkodningen.

 187. Mörkgrönt innebär
  att växtsäsongen har blivit längre.

 188. Lite gråaktigt
  så har den blivit kortare.

 189. Växtsäsongen i norr
  har blivit längre.

 190. Man tolkar det som att vår vegetation
  drivs av temperatur.

 191. Vi har tillräckligt med nederbörd.

 192. Blir det varmare så kommer våren
  tidigare och hösten pågår länge.

 193. Det är en tydlig trend.

 194. Längre ner, som i Spanien, drivs
  vegetationen inte på samma sätt.

 195. Den är mer driven
  av tillgång till vatten o.s.v.

 196. Med ett varmare klimat-

 197. -skulle vegetationen
  torka ut snabbare på hösten.

 198. Växtsäsongen förkortas.

 199. De här både lokala och globala
  effekterna kan vi analysera.

 200. Trenden på norra halvklotet
  i vårt barrskogsområde-

 201. -är att växtsäsongen blir längre.

 202. Jag ska ta ett sista exempel.

 203. Vi har tittat på miljöförändringar
  i Sahel, precis söder om Sahara.

 204. Det är ett väldigt kargt område.
  Människorna där lever på marginalen.

 205. Miljön kan precis upprätthålla
  det mänskliga livet där.

 206. Här ser ni typisk vegetation i Sahel.

 207. Till höger ser ni
  hur växtlighetsindexet ändrar sig.

 208. Det går upp väldigt kraftigt när
  regnen kommer och sen går det ner.

 209. I det här området har
  förändringar i ytvattentemperaturer-

 210. -förändrat regnmönstren.

 211. Efter 1968 var det en fruktansvärd
  torka i fyrtio eller trettio år.

 212. Nu ser vi en återhämtning.

 213. Jag avslutar med den här bilden.

 214. Vi har tagit data från satelliter
  och analyserat den.

 215. Vi ser mönster över hur vegetationen
  har återkommit i vissa områden.

 216. Man kan ju fråga sig varför det
  har hänt och vilken drivkraften är.

 217. I det gröna stråket
  har vegetationen ökat.

 218. Vi har två mått på det, så det är en
  tydlig trend över hela Sahel-bältet.

 219. Vi kan titta på orsaker.

 220. Det kan vara beteshjordar som
  har kollapsat - mindre betestryck.

 221. Det kan vara arter som är bättre
  anpassade till det nya klimatet.

 222. Det kan vara mer regn.
  Det var det sista.

 223. Jag tackar för ert intresse.

 224. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad spelar skogen för roll?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och berättar om ett projekt där man observerar klimat och vegetation från rymden för att se klimatförändringar över tid. Genom observationerna kan man se effekterna av den globala uppvärmningen och effekter på ekosystemet. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap, Tillämpad matematik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Vad spelar skogen för roll?

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och berättar om ett projekt där man observerar klimat och vegetation från rymden för att se klimatförändringar över tid. Genom observationerna kan man se effekterna av den globala uppvärmningen och effekter på ekosystemet. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Barn och ungdomar i staden

Hur påverkas vi av området vi bor i? Och hur utvecklar barn och ungdomar psykisk ohälsa? Anna-Karin Ivert är universitetslektor vid Institutionen för kriminologi. Hon berättar om faktorer som inverkar, till exempel sociala, psykologiska och biologiska. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Mer idrott i skolan förstärker inlärningsförmågan

Forskaren Ingegerd Ericsson berättar om resultatet av Bunkefloprojektet. Projektet innebar att alla elever som ingick fick en timme schemalagd idrott varje skoldag för att undersöka hälsovinsterna. Hälsovinsterna visade sig så positiva att projektet blev till Bunkeflomodellen med ökad idrott, motorikobservationer och stöd för elever med behov. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Innehåller människan stjärnstoff från Big bang?

Henrik Hartman forskar vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Han försöker med hjälp av astrofysik hitta svar på frågorna om var människan kommer ifrån och vilka ämnen människokroppen från början byggdes av. Vilka ämnen bildades vid big bang och vilka ämnen bildas när stjärnor dör? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabbas och vilka konsekvenser får det för samhället? Hon ger exempel på faktorer som påverkar hur trygga vi känner oss, det kan till exempel handla om vilken eller vilka grupper man tillhör eller hur man upplever miljön där man bor. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Världens öppnaste land

Henrik Emilsson är doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle och har granskat utfallet av lagen om arbetskraftsinvandring. Den infördes i Sverige 2008 för personer från länder utanför EU. Här berättar han om resultaten av sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur hör man att någon är sjuksköterska?

Cecilia Olsson Jers forskar om hur man erövrar ett yrkesspråk och hon har identifierat tre olika språkbubblor som studenter har att hantera. Det vardagliga språket, det akademiska och dessutom ska de lära sig ett professionsspråk. Hur ska studenterna stöttas i detta lärande? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015

Under Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst 2015 presenteras en rad intressanta och aktuella framsteg inom forskningen. Björn O Nilsson, vd IVA, berättar och samtalar med Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Inspelat den 23 oktober 2015 på Konserthuset i Stockholm. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Fältkrassing framtidens oljeväxt

Li-Hua Zhu är professor i växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om fältkrassing som framtidens oljeväxt. Hon menar att det behövs alternativ till de grödor som används i dag om vi ska klara av att få fram råvaror i takt med befolkningsökningen i världen. Li-Hua Zhu är är involverad i flera forskningsprojekt där man med genteknikens hjälp försöker förbättra eller skapa helt nya kulturväxter. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.