Titta

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Om UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Forskare från olika fakulteter berättar om sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015 : Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?Dela
 1. Jag ska tala om att språk- och
  kunskapsutveckling går hand i hand.

 2. Varje förälder som öppnar sitt barns
  skolväska och tittar in i böcker-

 3. -ser att det är mycket språk
  i dessa böcker, långa texter.

 4. Inte bara texter,
  utan också diagram och bilder och...

 5. Det ser ju annorlunda ut i en
  historiebok jämfört med en fysikbok.

 6. Det är ännu hemskare för dem
  som inte förstår så mycket fysik-

 7. -med många formler och saker
  som inte jag skulle kunna förklara-

 8. -som språkdidaktiker, men som är
  viktiga för lärare att kunna tolka.

 9. De ska ju leda in elever
  i denna värld-

 10. -denna språkliga värld,
  som är en del av ämnet.

 11. Framför allt också eftersom det finns
  en språklig mångfald i dagens skolor-

 12. -tycker vi här på Malmö Högskola att
  det är viktigt att lärarstudenter-

 13. -men också lärare på fältet
  får redskap att arbeta med språk-

 14. -som en naturlig del
  av sin undervisning.

 15. Jag vill ge en liten inblick
  i denna värld av forskning-

 16. -som inte bara bedrivs här,
  utan över hela världen-

 17. -och vi kan ta till vara en hel del
  forskning som andra har genomfört.

 18. Frågorna är då varför det verkar vara
  så svårt med språket i böckerna-

 19. -och i andra källor, och hur kan barn
  utveckla det så småningom?

 20. Vi har ju många år,
  genom hela grundskoleperioden-

 21. -och sen också gymnasiet,
  för att utveckla språk.

 22. Det tar egentligen aldrig slut.

 23. Hur kan lärare
  då lära sig att hantera det?

 24. Det är klart att man behöver redskap,
  om man vill ha samma höga krav-

 25. -som ställs i läroplanen för
  grundskolan. Vi ska titta på det sen.

 26. Ja, det är bara en slump
  att jag slog upp den här bilden-

 27. -av ett kretslopp,
  som beskrivs i en biologibok.

 28. Där kan man ju, genom att
  titta på olika texter, få grepp om-

 29. -vad det är som händer med språket
  under skolårens lopp-

 30. -och analysera vad det är
  som gör det krävande och utmanande.

 31. Ni ser direkt att det är en del text.

 32. Det är uppgifter,
  men också diagram, som man ska tolka.

 33. Det är språk och text i sammanhang.
  Ibland är det beskrivningar-

 34. -det är förklaringar,
  ibland är det instruktioner:

 35. Man ska göra nånting
  eller ha en laboration.

 36. Det är allt sånt
  som eleverna ska lära sig att förstå.

 37. Det ska de förstå på ett annat sätt
  i historia och slöjd-

 38. -jämfört med kemi.
  Det är andra typer av texter.

 39. De kanske vet en hel del
  om kretsloppet.

 40. Det är ju samma kretslopp för vattnet
  över hela världen-

 41. -men de kanske har lärt sig det på
  ett annat språk med andra begrepp.

 42. De ska ju kunna
  vidareutveckla sina kunskaper-

 43. -utifrån sina egna förutsättningar-

 44. -så vad gör vi då
  med denna flerspråkiga bakgrund-

 45. -som en hel del elever har
  nu för tiden?

 46. Såna frågor är viktiga
  att få bättre grepp om-

 47. -i undervisningen och i skolan.

 48. Om vi tittar närmare och dyker in
  i till exempel temat "ljus"-

 49. -kan vi förutsätta att elever
  har en uppfattning om ljus-

 50. -och att det finns lampor och att
  det kan vara mörkt eller ljust.

 51. Om de har varit i Sverige ett tag
  har de nog sett-

 52. -hur viktigt det är
  med mysljus under jultiden.

 53. Men kommer man in i klassrummet-

 54. -kan man uppleva ett slags skräck:

 55. Vad är det för ord som dyker upp
  i just detta tema?

 56. Det är en hel del ämnesspecifika ord,
  men inte bara de.

 57. Det är en hel del vanliga ord också.

 58. Det är sånt som man ska välja ut
  som lärare, vad man ska fokusera på-

 59. -och var eleverna befinner sig
  när de kommer in i klassrummet.

 60. Genom att titta närmare på dessa ord
  kan vi få en del redskap-

 61. -i att få grepp om detta.
  Det finns synliga ämnesspecifika ord:

 62. "Infallsvinkel" är ett sånt
  som man inte har hört tidigare.

 63. Det tillhör ritningar.
  Det är ett sätt att förmedla kunskap-

 64. -just i fysik.

 65. Och tittar man på
  det sätt som ord knyts ihop på-

 66. -ser man att det finns en hel del
  bindeord som kanske inte betraktas-

 67. -som delar av undervisningen,
  men som ändå är väldigt viktiga-

 68. -för att få grepp om det som sägs
  i texten och som förklaras muntligt:

 69. "När", "då", "eftersom", "däremot",
  "avgör", "vid sidan av"...

 70. Det är såna uttryck som man kanske
  utgår från att eleverna har med sig.

 71. Det är osäkert om det är så.

 72. Är det förklarande texter så kan det
  hjälpa att lyfta just dessa begrepp-

 73. -för att få en förståelse
  av det som beskrivs.

 74. Det är inte bara ord och begrepp,
  utan hela tankesätt och resonemang-

 75. -som också ska vara del av att leda
  in elever i sätt att tänka och tycka.

 76. Tänker man på historia
  ska de ju kunna tolka källor-

 77. -och jämföra olika källor
  och deras trovärdighet-

 78. -och resonera på svenska.

 79. Där resonerar man på ett lite annat
  sätt än i fysikundervisningen.

 80. Det är vanligt att skilja
  mellan vardagsspråk och skolspråk-

 81. -som ett hjälpmedel att få insikt
  i var en elev befinner sig.

 82. Hur talar de hemma om ett visst tema
  i den ålder de befinner sig i?

 83. De kanske talar om
  att det kan finnas skuggor och sol-

 84. -men att det beror på infallsvinkel,
  det är det som blir tillagt i skolan.

 85. De kanske lär sig
  att de ska lyssna på varandra-

 86. -men i samhällskunskap kanske
  det blir tal om demokratiska värden.

 87. Att hugga ner ett träd blir kanske i
  geografi beskrivet som skogsröjning.

 88. Där kan vi lingvister få grepp om
  vad som händer med språket.

 89. Det blir ett nomen - nominalisering.

 90. Det är sånt som också
  kan läras ut i lärarutbildningen.

 91. Man talar inte längre om
  att "vi hugger ner träd"-

 92. -utan om skogsröjning
  och skogsröjningens effekter.

 93. Den övergången blir så småningom
  ganska vanlig för eleverna-

 94. -och det är inte bara
  frågan om antingen-eller-

 95. -utan de ska kunna röra sig
  i olika världar med hjälp av språket.

 96. För flerspråkiga elever tillkommer
  frågan var de har lärt sig språket-

 97. -vad de kan uttrycka
  på sitt första språk, modersmålet-

 98. -och vad de kan uttrycka på svenska,
  och hur vi hanterar detta.

 99. Alla dessa krav. Det är inte frågan
  om att undvika eller förenkla det.

 100. Till och med läroplanen skriver att
  det gäller att lära sig argumentera-

 101. -med välutvecklade motiveringar, och
  det är samma sak i yrkesutbildningar.

 102. Det får vi höra sen.

 103. Det språket ska vara en del av
  till exempel en kursplan i biologi-

 104. -och är en del av kunskapskraven där.

 105. Men skolan har ju många år
  att hjälpa elever och stötta dem.

 106. Redan i förskoleåldern
  kan man leka med elever-

 107. -och leka med ljud och låta eleverna
  upptäcka vad som händer-

 108. -om man har en tråd... Ni vet
  vad ni lekte med när ni var barn.

 109. Medan de leker kan man sätta ord
  och säga att det är nåt som trillar-

 110. -och att det finns vågor,
  liksom vågor i vattnet.

 111. De är inte synliga, men de kommer in
  i örat och vad händer sen?

 112. Kommer man upp i mellan-
  och högstadiet kan det bli tal om-

 113. -hela ytterörat
  och allt som händer i innerörat.

 114. Man kan läsa en förklarande text som
  kan bli en "sekventiell förklaring"-

 115. -en efter en efter en.

 116. Det är såna saker som man
  så småningom kan planera för-

 117. -så att det blir språk-
  och kunskapsutveckling samtidigt-

 118. -utifrån det som barnet upptäcker.

 119. Men om man behöver språk som redskap,
  vem tar ansvar i undervisningen?

 120. Kan det vara ämnesläraren,
  eller är det en sak-

 121. -som svenska- eller svenska
  som andraspråksläraren borde ta upp?

 122. Jag tror att det är
  i hög grad en samordningsfråga.

 123. Vi behöver ett språkämne i skolan med
  en hel del skolspråkliga aspekter:

 124. Akademiska språkfärdigheter och
  förmågor, att lära sig presentera-

 125. -att lära sig läsa texter,
  att skriva och argumentera-

 126. -på ett välutvecklat språk. Det kan
  vara en del av svenskundervisningen.

 127. Men inte kan
  en svensklärare sen bedöma-

 128. -hur en text om elektricitet ser ut?

 129. Då blir det bara rättstavnings-
  bedömning, och inte innehållet.

 130. Man behöver samarbeta
  över ämnesgränser-

 131. -så att en ämneslärare också kan se
  om det är välutvecklade argument-

 132. -och hur de kan hjälpa elever
  att vidareutveckla sina argument.

 133. "Vad är det som krävs i mitt ämne?"
  "Hur viktigt är språket i mitt ämne?"

 134. Hur viktigt är det i samhällskunskap-

 135. -att vara delaktig i muntliga
  presentationer och samtal?

 136. Hur kan man delta i en sån diskussion
  och argumentera och jämföra argument?

 137. Det kan man lära sig i språkämnet.

 138. Man kan också lära sig
  att läsa svåra texter i svenskämnet-

 139. -och lära sig strategier för att
  hantera långa texter på lite tid.

 140. Men vad som händer med
  en lång text i fysikundervisningen-

 141. -där är det ju en ämneslärare som kan
  hänvisa till såna lässtrategier-

 142. -och säga: "Det är det jag tycker är
  viktigast. Läs den delen noggrant."

 143. Vi behöver samarbetet. nu nämner jag
  svenskläraren och ämnesläraren-

 144. -men det finns ju
  fritidspedagoger och många andra-

 145. -som också har tid att spendera-

 146. -på att arbeta och leka
  och ha aktiviteter med ungdomar-

 147. -som kan vara
  väldigt språkutvecklande.

 148. De har nytta av
  samma didaktiska redskap.

 149. Vilket redskap är det då?

 150. Man kan undra om det är viktigast att
  en lärare kan ge klara beskrivningar-

 151. -och förklaringar
  och väljer rätt läromedel-

 152. -kan diskutera texter i textsamtal,
  som har blivit populärt-

 153. -eller är det viktigare med
  demonstrationer eller laborationer-

 154. -eller samtal i smågrupper?
  Vad är det det gäller?

 155. Det gäller alla såna aktiviteter,
  men man måste planera dem i ordning.

 156. Man behöver höra hur eleverna tänker
  för att ge dem det stöd de behöver.

 157. Det finns olika teorier som har
  utvecklats under 60- och 70-talet-

 158. -och 80- och 90-talet, och jag nämner
  de två största och viktigaste-

 159. -som har blivit en inspirationskälla
  för en hel del forskning på området.

 160. Å ena sidan är det kognitivismen,
  som utgår från att vi lär oss-

 161. -som individer och att det finns
  en självlärande förmåga i människan.

 162. Genom att ha ett utbud
  av språk och kunskap och insikter-

 163. -tar man upp nya begrepp.

 164. Man kan höra vad som har utvecklats
  när en elev börjar tala och skriva.

 165. Då kan man bedöma och ge feedback.

 166. Då är det viktigt
  att det är självständiga elever-

 167. -som klarar av att hitta källor
  och ställa frågor när det behövs-

 168. -för att själv kunna bearbeta
  all kunskap som kommer in-

 169. -i den förmedling
  som finns i klassrummet.

 170. Och man ska kolla begrepp.

 171. Å andra sidan finns
  sociokulturell teori, som säger-

 172. -att det är i ett socialt sammanhang
  som vi utvecklar kunskap.

 173. Genom att delta i en kultur. Då talar
  vi med barn om det vi upplever-

 174. -och i dessa samtal hör de
  nya begrepp för det de upptäcker.

 175. Utifrån detta samtal
  blir det till inre språk.

 176. Det är inte i samtalet,
  att man hör vad som har hänt-

 177. -utan det är i samtalet det händer.
  Det är en lite annan infallsvinkel-

 178. -som har stora konsekvenser
  för undervisningens upplägg.

 179. Då är det viktigt att vi arbetar
  med utforskande samtal-

 180. -där det verkligen
  finns nåt att tala om.

 181. Utifrån det kan eleverna
  utveckla sina begrepp.

 182. Och som det är med stora teorier
  kan de inte vinna hela världen.

 183. Vi behöver olika infallsvinklar och
  jämföra vilka som ger bäst redskap-

 184. -för att förstå verkligheten.

 185. I Sverige i dag är det väldigt mycket
  sociokulturellt inspirerad forskning-

 186. -som har gjort att vi bättre ser vad
  som händer i klassrummet, i samtal.

 187. Några nyckelbegrepp då,
  som är delar i denna redskapslåda-

 188. -som jag tror
  att lärare kan ha behov av.

 189. Vi behöver organiserade samtal
  där nånting händer-

 190. -delta i aktiviteter i den nya
  språkliga värld där vi talar om-

 191. -att tolka texter i historia eller
  se vad som händer i en demonstration-

 192. -eller en laboration i fysik-

 193. -och där man då kommer in med språk
  som tankeredskap när det behövs-

 194. -för att på så sätt
  närma sig fackspråket stegvis.

 195. Det är inte ett sätt: nu ger jag dig
  begreppet och så har du det-

 196. -utan man utvecklar det så småningom.
  Kanske först förstå, och sen använda.

 197. Vi ska få se ett exempel på det.

 198. Ge stöttning - "scaffolding", för att
  sen självständigt hantera fackspråk.

 199. Man måste förstå ämnets språkliga
  särdrag, veta hur man stöttar-

 200. -ha insikt i elevernas lärande
  och lyssna på hur de uttrycker sig-

 201. -för att kunna vidareutveckla det.

 202. Att fundera högt, brukar jag säga.
  Att fundera högt tillsammans.

 203. Tittar vi tillbaka
  på de aktiviteter som jag visade-

 204. -så kan en språkutvecklande praktik
  beskrivas som en undervisning-

 205. -där det finns mycket samtal kring
  aktiviteter och texter-

 206. -där man kan undra och fundera högt
  utifrån igenkännbara kontexter-

 207. -som kanske till och med
  finns i klassrummet-

 208. -eller som finns med
  genom att man kommer in med filmer-

 209. -och där man i detta samtal
  kan ge den stöttning som man behöver-

 210. -för att vidareutveckla elevernas
  ord, förståelse och begrepp.

 211. Jag ska visa lite
  hur jag tänker att det kan fungera.

 212. Inte bara samtal,
  utan också skrivande kan ge insikt

 213. -till en lärare i vad som händer
  med elevernas lärande.

 214. Det är också ett sätt
  att höra eller synliggöra lärandet.

 215. Tänk om man får en fråga som denna:

 216. "Varför gör det ont
  att stå på en spikmatta"-

 217. -"medan det känns ganska skönt
  att stå på en riktig gräsmatta?"

 218. Det kan man ju undra över.
  Vad är förklaringen?

 219. En elev skriver: "Spikmattan
  är gjord i plast, plasten är hård"-

 220. -"medan en riktig gräsmatta är mjuk."

 221. Vi kan bedöma att det är en mening
  med punkt i slutet och, ja...

 222. Men innehållet kan inte jag bedöma.

 223. Nån av er skulle kunna göra det.

 224. Genom att ha en hel rad aktiviteter-

 225. -där man själv, i en konkret kontext,
  kan upptäcka vad som gör skillnad-

 226. -om det är en pinne man sitter på
  eller tio, hundra eller tusen.

 227. Det gör mindre ont
  om det är fler pinnar.

 228. Då kan man tänka: "Jaha, det har nåt
  att göra med vem som sitter var"-

 229. -"och hur många pinnar det är."

 230. I en sån aktivitet kan man som lärare
  komma in med begreppet-

 231. -att det gäller en fördelning
  av din vikt över en viss yta-

 232. -och det är dessa fysiska begrepp
  som det gäller.

 233. Det här är faktiskt
  högstadie- och gymnasieundervisning-

 234. -hur enkelt det än verkar vara.

 235. Nån dag blir det också dags
  att beräkna en sån tryckfördelning.

 236. Vet man som lärare vart man är
  på väg, att det gäller dessa begrepp-

 237. -då kan man se att Annika, som skrev
  att spikar är vassa och gräset platt-

 238. -där det inte finns nåt
  om tryck och fördelning-

 239. -men efter lektionen skriver hon:

 240. "Det gör ont att stå på en spikmatta
  för att spikspetsen har liten area."

 241. "Vi trycker på spiken med stor
  kraft." Hon har lärt sig nånting.

 242. Ju större area desto mindre
  är trycket på gräsmattan.

 243. Det finns en argumentation där.
  Tittar vi närmare så ser vi-

 244. -att just dessa fackbegrepp
  finns med nu.

 245. Det är fortfarande
  inget skolboksspråk-

 246. -men det är ett viktigt steg
  åt det hållet.

 247. Tittar man så på
  hur eleverna uttrycker sig-

 248. -när man vet vart man är på väg,
  kan man utifrån det man i dag kallar-

 249. -ett formativt förhållningssätt
  se lärande som en process där man-

 250. -när eleven är i gång, kan ge
  det stöd som leder till att det blir-

 251. -en bättre måluppfyllelse, alltså
  att det blir mer och mer fysikspråk.

 252. Sammanfattningsvis har jag sagt
  att det finns tre förutsättningar-

 253. -för språkutveckling, och det är att
  organisera för en rejäl interaktion-

 254. -ett samtal i klassrummet, som också
  kan vara att skriva med varandra-

 255. -utifrån kontexter
  som är tillgängliga för elever-

 256. -och ge den stöttning som eleverna
  behöver för att vidareutvecklas-

 257. -och sätta ord
  till det man tänker och upptäcker.

 258. Den didaktiken har utvecklats ganska
  kraftfullt och snabbt i Sverige.

 259. Det finns en hel del litteratur, till
  och med ämnesspecifik litteratur-

 260. -som tittar på vad som händer
  i SO-ämnena och NO-ämnena-

 261. -och det är väldigt värdefullt,
  då man gör olika saker i olika ämnen.

 262. Frågan för forskningen är nu också
  hur man kan främja och hjälpa lärare-

 263. -att verkligen ta med
  den här teorin in i klassrummet.

 264. Där behöver vi också förstå
  hur lärare lär sig.

 265. Vad kan då vara en råvara för nån
  som samordnar detta lärarsamarbete?

 266. I dag finns ju språksamordnare
  och handledare som har ett uppdrag-

 267. -att komma i gång med samtalet.
  Liksom för eleverna-

 268. -är det viktigt för lärare
  att samtala utifrån sin egen kontext-

 269. -och hitta den stöttning man behöver-

 270. -i form av exempel
  eller auskultationer-

 271. -och få respons och kanske
  gå på nån kurs i den här didaktiken.

 272. Att utveckla sin praktik,
  det gör man inte alltid.

 273. Det gör man bara om man tror
  att nånting inte längre funkar.

 274. "Funkar det fortfarande?"
  är en väldigt viktig fråga.

 275. Då kan man se om det funkar bättre
  att pröva nåt annat-

 276. -och fundera över det, och hitta
  nya arbetssätt som funkar bättre.

 277. Det finns olika forskningsformer
  för att föra vidare denna "quest"-

 278. -till ett naturligt, språkutvecklande
  arbetssätt i alla olika ämnen.

 279. Inte bara beskrivningar
  av vad som gjorts hittills-

 280. -eller designstudier utifrån
  ett ämne, utan det är viktigt att ha-

 281. -ett tvärvetenskapligt synsätt
  och titta på hur kompetensutveckling-

 282. -och lärarutbildning
  kan bidra till att vi-

 283. -i samspel mellan
  språkdidaktik och ämnesdidaktik-

 284. -utvecklar
  ett verkligen integrerat arbetssätt.

 285. Avslutningsvis vill jag bara nämna
  det projekt som vi precis startade-

 286. -som heter
  "Science and Literacy Teaching"-

 287. -där vi kommer att
  fokusera på NO-ämnena-

 288. -och vidareutveckla denna
  redskapslåda som jag tror behövs-

 289. -tillsammans med högstadielärare-

 290. -och som nån dag förhoppningsvis
  ger en väg i att hantera-

 291. -alla dessa svåra ord kring ljus,
  lampa, mörker och infallsvinklar-

 292. -som verkar vara så svårt
  om man tittar på det på distans-

 293. -men som går att föra fram
  och visa eleverna en väg in i.

 294. En del redskap finns redan
  på Skolverkets webbsida-

 295. -i läs- och skrivportalen i en
  NO- och SO-modul som vi utvecklade.

 296. Jag hoppas att vi kan visa lite mer
  specificerade redskap om ett tag.

 297. Tack ska ni ha.

 298. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Inlärning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkundervisning, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Vad spelar skogen för roll?

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och berättar om ett projekt där man observerar klimat och vegetation från rymden för att se klimatförändringar över tid. Genom observationerna kan man se effekterna av den globala uppvärmningen och effekter på ekosystemet. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Barn och ungdomar i staden

Hur påverkas vi av området vi bor i? Och hur utvecklar barn och ungdomar psykisk ohälsa? Anna-Karin Ivert är universitetslektor vid Institutionen för kriminologi. Hon berättar om faktorer som inverkar, till exempel sociala, psykologiska och biologiska. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Mer idrott i skolan förstärker inlärningsförmågan

Forskaren Ingegerd Ericsson berättar om resultatet av Bunkefloprojektet. Projektet innebar att alla elever som ingick fick en timme schemalagd idrott varje skoldag för att undersöka hälsovinsterna. Hälsovinsterna visade sig så positiva att projektet blev till Bunkeflomodellen med ökad idrott, motorikobservationer och stöd för elever med behov. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Innehåller människan stjärnstoff från Big bang?

Henrik Hartman forskar vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Han försöker med hjälp av astrofysik hitta svar på frågorna om var människan kommer ifrån och vilka ämnen människokroppen från början byggdes av. Vilka ämnen bildades vid big bang och vilka ämnen bildas när stjärnor dör? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabbas och vilka konsekvenser får det för samhället? Hon ger exempel på faktorer som påverkar hur trygga vi känner oss, det kan till exempel handla om vilken eller vilka grupper man tillhör eller hur man upplever miljön där man bor. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Världens öppnaste land

Henrik Emilsson är doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle och har granskat utfallet av lagen om arbetskraftsinvandring. Den infördes i Sverige 2008 för personer från länder utanför EU. Här berättar han om resultaten av sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur hör man att någon är sjuksköterska?

Cecilia Olsson Jers forskar om hur man erövrar ett yrkesspråk och hon har identifierat tre olika språkbubblor som studenter har att hantera. Det vardagliga språket, det akademiska och dessutom ska de lära sig ett professionsspråk. Hur ska studenterna stöttas i detta lärande? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.