Titta

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Om UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Forskare från olika fakulteter berättar om sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015 : Tänka rätt och tycka lämpligtDela
 1. Jag heter Fredrik Alvén
  och jobbar på lärande och samhälle.

 2. Där undervisar jag
  i historia för blivande lärare-

 3. -och jag skapade nationella provet
  i historia för årskurs nio på deltid.

 4. På den andra halvan
  skriver jag på en avhandling-

 5. -som tar spjärn i historieämnet
  och syftet med historieämnet.

 6. Vad är egentligen syftet?
  Strävar det mot en medborgarfostran-

 7. -där vi på nåt sätt fostrar
  kollektiva föreställningar-

 8. -om vad det goda samhället är
  och hur vi ska samleva?

 9. Eller ska det fostra
  till medborgarkompetens-

 10. -det vill säga kompetenser
  där det i historieämnet handlar om-

 11. -att eleverna ska utveckla dygder
  som till exempel kritiskt tänkande-

 12. -argumentationsteknik, källkritik
  och så vidare?

 13. Jag vill hitta
  var syftet i historieämnet ligger-

 14. -mellan de här två sätten
  att närma sig historia.

 15. Jag är inte bara
  en knastertorr forskare och lärare.

 16. Jag är alltemellanåt en pappa också.
  Det försöker jag vara.

 17. Det kan leda till
  nog så svåra utmaningar.

 18. En sån utmaning
  stötte jag på för några år sen.

 19. Jag satt på utvecklingssamtal
  med min yngste son på förskolan.

 20. När vi hade klarat av det här
  med lärandemål och uppnåendemål-

 21. -närmade vi oss svårare frågor
  som lekar, sociala relationer-

 22. -och värderingar
  som kommer fram i de här.

 23. Då började förskolefröken hålla
  ett förmaningstal.

 24. Barnen hade börjat leka
  våldsamma "Stjärnornas krig"-lekar.

 25. Jag fick ju titta lite uppmanande
  på min son. "Vad är det som händer?"

 26. Allting hade börjat med
  att några av barnen-

 27. -hade fått titta
  på "Star Wars" hemma.

 28. Det är pinsamt att erkänna det,
  men min son var en av dem-

 29. -så jag fick sitta och skämmas där.

 30. På vägen hem skulle jag hålla ett
  förmaningstal för att lära min son-

 31. -hur man leker och att man ska
  undvika de mest våldsamma lekarna.

 32. Men talet rann över
  och blev så småningom ett samtal.

 33. Ett ganska djupt samtal,
  ett existentiellt samtal-

 34. -som plötsligt handlade om:
  Vad är den där kraften, egentligen?

 35. Hur kan två människor känna närhet
  till varandra när de är i olika rum?

 36. Hur kan man förlåta en pappa
  som gått över till den onda sidan?

 37. Hur är det möjligt? Varför
  strävar vissa efter så mycket makt-

 38. -att de till och med använder våld
  för att nå den här maktpositionen?

 39. Frågor på en abstraktionsnivå
  som nästan liknar kvantfysiken-

 40. -som är en mytomspunnen vetenskap
  som på nåt sätt har visat-

 41. -att partiklar kan försvinna
  och dyka upp utan förklaring.

 42. Hur kan en femåring och hans pappa
  diskutera "Stjärnornas krig"-

 43. -utifrån de här föreställningarna
  och båda två få ut nåt av samtalet?

 44. Jag har inga bevis, men min giv är,
  vilket föredraget ska handla om-

 45. -att "Stjärnornas krig" använder sig
  av en form som människan ägt länge-

 46. -nämligen berättelsen. Det är
  berättelsen som gör det möjligt.

 47. Det finns en helt underbar sekvens
  i Dilsa Demirbag-Stens "Fosterland".

 48. Boken handlar om hur hon
  och hennes familj kom till Sverige-

 49. -men den återgår ofta till Kurdistan,
  där hon tidigare levde-

 50. -och umgicks mycket med sin mormor,
  som var en historieberättare.

 51. Dilsa älskade
  att lyssna på sin mormor.

 52. Men en gång började mormodern
  sin berättelse annorlunda.

 53. Hon sa nämligen:
  "I begynnelsen var berättelsen."

 54. Dilsa protesterade skarpt,
  för alla mormors berättelser börjar:

 55. "I begynnelsen var Allah."
  Hur kan hon plötsligt börja så här?

 56. Då berättar mormor
  att förvisso fanns Allah från början-

 57. -men utan berättelsen
  hade ju ingen vetat om det.

 58. Och det stämmer säkert. Så är det ju.
  Vi traderar vidare genom berättelser.

 59. Kulturer som den mesopotamiska,
  kulturer som den hinduiska-

 60. -den antika, den judiska,
  den kristna, den muslimska-

 61. -vilar på berättelsen.

 62. "Gilgamesheposet", "Mahabharata",
  "Tenoch", "Exodus"-

 63. -evangelierna, haditherna.

 64. Det är alltså stora kulturer
  som vilar på berättelser.

 65. Vad är då en berättelse? Varför
  är den så stark i sitt budskap-

 66. -och kan hjälpa oss
  att tänka kring så abstrakta frågor?

 67. Den har ju vissa former, berättelsen-

 68. -och framför allt har den
  ett budskap, en sensmoral.

 69. Berättelsen vill berätta nåt,
  annars är den ganska meningslös.

 70. Det finns ett budskap, en sensmoral.

 71. Gamla folksagor är tydliga med det -
  hur de ska försöka få barnen-

 72. -att bli lydiga barn
  och medborgare så småningom.

 73. Knutna till dem har vi ordspråk
  som "Liten tuva stjälper stort lass"-

 74. -eller "Bränt barn skyr elden"
  och så vidare.

 75. Men till berättelsen finns också
  en berättarteknik eller dramaturgi-

 76. -som de flesta berättelser
  vilar sig mot.

 77. Vi har början,
  ofta en lycklig familj i folksagorna.

 78. Vi har en mitt där det händer nåt,
  den lyckliga början utmanas.

 79. Inte sällan dör drottningen,
  och så kommer svärmor in i bilden.

 80. Barnen far illa, men vi har också
  ett slut, där barnen får upprättelse.

 81. Prinsen eller prinsessan
  ärver kungen-

 82. -den stackars ovetande kungen.
  Allt har lyckats gå förbi honom.

 83. Svärmor kastas ner i källaren
  och försvinner ut i periferin.

 84. En början, ett mitt och ett slut.
  Det ska finnas tydliga aktörer också.

 85. Den onda, svärmodern.
  Den goda, prinsen eller prinsessan.

 86. Ibland finns också den oskyldiga,
  i det här fallet fadern, kungen.

 87. Jag vill hävda att det finns
  ett ämne som mer än andra ämnen-

 88. -har lutat sig mot
  den här formen som berättelsen är-

 89. -och det är inte svenskämnet,
  utan historieämnet.

 90. Sen den första normalplanen,
  det vill säga den första kursplanen-

 91. -från 1878 på folkskolan har
  historielärare uppmanats att berätta.

 92. 1878 står det att man ska berätta
  om de viktigaste gestalterna-

 93. -och historiska skeendena
  i fäderneslandets historia.

 94. Och så har det rullat på, fram
  till de två senaste kursplanerna-

 95. -där historielärare inte uppmanas
  att berätta på samma sätt.

 96. Vem har inte hört talas om
  Gustaf Vasas skidåkning i Dalarna?

 97. Den gode Gustaf Vasa, den onde
  Kristian Tyrann och hans soldater.

 98. Det goda slutet
  med Sveriges bildande-

 99. -och med sensmoralen att vi måste
  vakta våra gränser mot inkräktare.

 100. Eller vem har inte läst i böcker
  eller hört historieläraren berätta-

 101. -om demokratins införande?

 102. Hur liberala,
  socialdemokratiska krafter-

 103. -möter de onda,
  konservativa krafterna-

 104. -och man lyckas få igenom
  demokratin och folkhemmet-

 105. -med sensmoralen
  att samarbetsvilja och arbete-

 106. -är det som leder till
  välgång och framgång i Sverige.

 107. Det är väl bra, vad insinuerar jag?

 108. Att eleverna inte ska stå upp
  för demokratin? Nej, absolut inte.

 109. Det tycker jag visst att de ska göra,
  precis som de flesta andra här inne.

 110. Men trots allt är det så
  att historieämnets form och metod-

 111. -det vill säga berättelsen,
  står i skarp kontrast till:

 112. Ett,
  de senaste decenniernas kunskapssyn.

 113. Två, den senaste
  historiedidaktiska forskningen-

 114. -om vad god historieundervisning är.

 115. Och tre, toleransen och strävan
  mot ett mångkulturellt samhälle.

 116. Vi börjar med ett, kunskapssynen.

 117. Den kunskapssyn
  som nuvarande läroplan bygger på-

 118. -infördes med läroplanen från 1994.

 119. Redan i SOU-utredningen-

 120. -så pratar man om
  den konstruktivistiska kunskapssynen-

 121. -där kunskapen inte är sann,
  den är alltid förhandlingsbar.

 122. Man kan alltid argumentera
  för olika sätt att se på kunskap-

 123. -så eleverna skulle snarare utveckla
  förmågor att lära sig att lära-

 124. -och kunna lära hela livet,
  än att lära sig ett fast innehåll.

 125. I det sammanhanget
  blir det ålderdomligt-

 126. -med berättelser som man ska tradera,
  memorera och kunna återberätta.

 127. Historiedidaktiken
  är inte isolerad från detta.

 128. Internationellt talas det
  om att eleverna ska utveckla-

 129. -"historical thinking skills".

 130. Det är historiska tankeförmågor
  som eleverna ska utveckla.

 131. De ska själva närma sig historien
  som småhistoriker-

 132. -kan man nästan säga.

 133. När det gäller det tredje och sista,
  det mångkulturella...

 134. De humanistiska ämnena har
  slutat jaga Sanningen med stort S.

 135. Vi pratar ju inte längre om att det
  finns en sann konst eller litteratur.

 136. Vi talar heller inte om att det finns
  ett sant historieberättande-

 137. -eller ett sant sätt
  att se på de historiska skeendena.

 138. Här använder sig historiedidaktiken
  av begreppet "historiekultur".

 139. Vad det fångar in är att det finns
  olika sätt att se på historia.

 140. Det finns olika gemenskaper där man
  berättar historia på olika sätt.

 141. Med det begreppet i sig själv
  blir det tydligt...

 142. ...att skolan
  inte kan stå och berätta en sanning.

 143. Inom det här finns mycket forskning.
  Man har gjort stora studier i USA-

 144. -som visar att afroamerikanska
  elever ofta reagerar ganska starkt-

 145. -på den nationella berättelsen om
  det fria USA där alla har lika chans.

 146. Man har visat
  att nordirländska elever-

 147. -har reagerat på
  Storbritanniens historieundervisning.

 148. En forskare studerade estniska elever
  när landet tillhörde Sovjetunionen-

 149. -och hur dessa elever
  reagerade på historieundervisningen.

 150. På de här tre ställena
  har eleverna odlat motberättelser.

 151. Man har berättat historieberättelser
  på andra arenor än i skolan-

 152. -inte sällan i hemmet,
  men också med kompisar.

 153. De här motberättelserna har varit
  mot skolans historieundervisning-

 154. -mot det som skulle kunna uppfattas
  som en majoritetskultur.

 155. Hur står sig då en
  svensk nationell historieberättelse-

 156. -i det här sammanhanget?

 157. Jag skulle vilja ta upp
  några rubriker jag har samlat in-

 158. -från ganska så nya historieböcker
  som ska användas i skolan-

 159. -bara för att visa
  vilken ton det blir-

 160. -när man har en historisk berättelse.

 161. Den första rubriken:
  "De grekiska perserkrigen."

 162. Vems perspektiv är det? Grekernas.

 163. Vilka blir de goda med en gång?
  Grekerna, och de onda blir perserna.

 164. Vad är det som står på spel?
  Ja, den antika civilisationen.

 165. Och sensmoralen i berättelsen, då?

 166. När den europeiska civilisationen
  är hotad måste den försvaras.

 167. "Krigen mot Kartago."
  Det är lite samma sak.

 168. De goda romarna
  bygger upp det civiliserade Europa.

 169. Mot sig har de nordafrikanerna,
  alltså kartagerna.

 170. Återigen är den antika civilisationen
  hotad och måste försvaras.

 171. Jag tappade nästan hakan när jag såg:
  "Den arabiska stormen."

 172. Ett civiliserat Europa börjar byggas,
  tidig medeltid-

 173. -men i fjärran
  tornar det upp sig orosmoln.

 174. Muhammed och hans arméer
  har börjat utöka sitt imperium-

 175. -och hotat är Europa.
  Det är berättelsens vändpunkt.

 176. Men slutet är gott, som tur är,
  kan man kanske tycka.

 177. År 732 stoppas den arabiska armén-

 178. -vid Poitiers i Frankrike
  och kommer inte längre.

 179. En annan rubrik:
  "Amerikanska frihetskriget."

 180. Det är början på berättelsen
  om demokratin och frihetens land.

 181. Men hur var det med kvinnorna,
  slavarna och ursprungsbefolkningen?

 182. Var hamnar de i den här berättelsen?

 183. Ett väldigt aktuellt tema:
  "EU - ett fredsprojekt."

 184. Sen kommer berättelsen om EU.

 185. Vad säger den syrianska flyktingen
  som korsade Medelhavet med gummibåt-

 186. -mötte tårgas vid gränserna
  och klättrade över murar med glas på?

 187. Är det ett fredsprojekt
  för den flyktingen?

 188. En lite mer utmanande rubrik som
  många av oss skulle skriva under på-

 189. -men som jag ändå ska försöka visa
  hur nån kan bli exkluderad av-

 190. -är det sista exemplet på en rubrik.

 191. "P-piller och fria aborter -
  en del av välfärden."

 192. Det tycker nog de flesta av oss.
  Men den katolska eleven som lyssnar-

 193. -hur ska den eleven uppleva det?

 194. Berättelsen tycks ju vara att det
  fanns konservativa kyrkliga krafter-

 195. -som var emot det här med abort
  och fria preventivmedel och p-piller.

 196. Men liberala krafter mötte det här,
  och slutet gott, allting gott-

 197. -och det är en del av välfärden,
  allt det här.

 198. I den berättelsen
  blir den här eleven och familjen-

 199. -det aparta, det som inte passar in.

 200. När historia berättas,
  när man ska berätta historia-

 201. -så gör man det utifrån vissa
  former, sensmoraler och budskap.

 202. Det krävs en tydlig handling.
  Man tar inte in för många perspektiv.

 203. Det innebär i sin tur-

 204. -att berättelserna i skolan
  ofta lutar sig mot-

 205. -eller beskriver
  majoritetskulturens utveckling-

 206. -och blir på så sätt exkluderande
  för en hel del elever.

 207. Historiedidaktiken vet om det här.

 208. Samtalen har handlat om att göra upp
  med den nationalistiska historien-

 209. -den som handlar om krig, kungar,
  stater, nationalism och så vidare.

 210. Det har man försökt göra upp med,
  och kursplanen i historia i dag...

 211. I de senaste kursplanerna uppmanas
  ju inte lärare att berätta historia.

 212. I kursplanen nu ska eleverna själva
  närma sig historia.

 213. De ska skapa egna berättelser
  och själva tolka källor-

 214. -och de ska faktiskt också kunna
  analysera andra historieberättelser.

 215. De som svenska historielärare
  har berättat i över hundra år nu-

 216. -ska eleverna kunna analysera.

 217. Mot vilka vände sig berättelserna?
  Vad är budskapet i dem?

 218. Blir det exkluderande mot nån
  att berätta den här berättelsen?

 219. Man kan tro att den berättelse
  jag står och berättar kan sluta här.

 220. Det började med det här trista-

 221. -att eleverna blir indoktrinerade,
  en hel del elever exkluderas-

 222. -men nu har eleverna fått upprättelse
  gentemot den indoktrinerande staten.

 223. Det hade varit en snygg avslutning,
  men tyvärr är verkligheten ofta-

 224. -mer komplex än så.

 225. Frågan är:
  Kan vi lita på eller tro på-

 226. -att det blir bra om vi låter
  eleverna helt fritt analysera-

 227. -skärskåda och konstruera
  egna historiska berättelser?

 228. I februari
  var det ett debacle i Helsingborg.

 229. Det var en vikarie som hade
  stått och undervisat om förintelsen.

 230. En elev hade protesterat-

 231. -och sagt: "Förintelsen finns inte,
  det är överdrivet."

 232. Det blev en konflikt mellan dem
  varpå vikarien bad eleven att gå ut.

 233. Eleven hade klagat hos rektorn, och
  vikarien fick gå till samordnaren.

 234. Jag vet inte exakt vad det står för.

 235. Hur som helst hade samordnaren sagt
  att det var onödigt-

 236. -att försöka tala om för eleven
  att förintelsen faktiskt hade skett-

 237. -och att det är
  nåt man måste undervisa om.

 238. Här får jag nog läsa innantill.
  Argumenten från samordnaren var:

 239. "Det som är historia för nån
  är inte det för nån annan."

 240. "Det vi betraktar som historia
  är den historia som vi tagit del av."

 241. "Om elever
  har tagit del av annan historia"-

 242. -"är det ingen idé
  att vi diskuterar fakta mot fakta."

 243. Intuitivt känner man att vi
  kanske inte kan släppa det helt.

 244. Här har en gräns passerats
  för vad man kan bejaka-

 245. -när elever ska konstruera
  sina egna historieberättelser-

 246. -eller förhålla sig
  till historia själva.

 247. Det finns ju kriterier i kursplanen
  för vad god historieanvändning är.

 248. De lutar sig ofta mot det
  vetenskapliga historieanvändandet.

 249. Hur underbygger man
  sina argument med fakta?

 250. Hur kan man se om källor
  är trovärdiga? Och så vidare.

 251. Men det räcker inte hela vägen-

 252. -när eleverna får skapa berättelser
  eller titta på andra berättelser.

 253. Min giv, så här långt-

 254. -är egentligen tre kriterier
  för historieberättande i klassrummet-

 255. -som gäller både lärare och elever.

 256. Ett: Kriterier
  för berättelsens trovärdighet.

 257. Det är väl det som liknar
  det som står i kursplanen.

 258. Är berättelsen byggd
  på historiska metoder-

 259. -och källor så som vi känner dem?

 260. Två: Kriterier för berättelsens form.

 261. Är berättelsen logisk?
  Förklarar den nånting?

 262. Går den att förstå?

 263. Och tre:
  Kriterier för berättelsens sensmoral.

 264. Berättar den nåt vi behöver veta?
  Fyller den ett behov?

 265. Är de moraliska argumenten
  i berättelsen hållbara?

 266. Har man tagit ställning till
  vilka konsekvenser-

 267. -den här historieberättelsen
  som jag eller läraren berättar...

 268. Vilka konsekvenser kan den få?

 269. Avslutningsvis, då.

 270. Jag tror att vi bedömer
  historiska berättelser-

 271. -efter mer än bara det som finns
  i kursplanen, alltså trovärdighet.

 272. Vi bedömer även berättelser
  efter hur övertygande de är-

 273. -och vilket moraliskt innehåll
  eller sensmoraliskt innehåll de har.

 274. Men är vi inte tydliga med det
  när elever ska möta historien själva-

 275. -utan bara släpper ut dem
  med de vetenskapliga kriterierna-

 276. -så kommer de
  att gå vilse i den här skogen-

 277. -oceanen av historiska händelser,
  när de ska bygga egna berättelser.

 278. Givetvis utgår de från sin livsvärld
  när de skapar berättelser då.

 279. Kommer de då tillbaka
  och bestraffas med sämre betyg-

 280. -men betygen inte handlar om
  de vetenskapliga kriterierna-

 281. -utan om de sensmoraliska
  eller berättelsens formkriterier...

 282. Då förstår de inte
  varför deras historieuppfattning-

 283. -faktiskt inte godkänns i skolan.

 284. Det om nånting är jag rädd för
  kan skapa exkludering-

 285. -alienation och starka motberättelser
  mot en historieundervisning-

 286. -som i dag mer än nånsin kanske
  behöver vara inkluderande. Tack!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tänka rätt och tycka lämpligt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Historia > Historieanvändning, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Historiebruk, Historiedidaktik, Historieundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Vad spelar skogen för roll?

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och berättar om ett projekt där man observerar klimat och vegetation från rymden för att se klimatförändringar över tid. Genom observationerna kan man se effekterna av den globala uppvärmningen och effekter på ekosystemet. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Barn och ungdomar i staden

Hur påverkas vi av området vi bor i? Och hur utvecklar barn och ungdomar psykisk ohälsa? Anna-Karin Ivert är universitetslektor vid Institutionen för kriminologi. Hon berättar om faktorer som inverkar, till exempel sociala, psykologiska och biologiska. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Mer idrott i skolan förstärker inlärningsförmågan

Forskaren Ingegerd Ericsson berättar om resultatet av Bunkefloprojektet. Projektet innebar att alla elever som ingick fick en timme schemalagd idrott varje skoldag för att undersöka hälsovinsterna. Hälsovinsterna visade sig så positiva att projektet blev till Bunkeflomodellen med ökad idrott, motorikobservationer och stöd för elever med behov. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Innehåller människan stjärnstoff från Big bang?

Henrik Hartman forskar vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Han försöker med hjälp av astrofysik hitta svar på frågorna om var människan kommer ifrån och vilka ämnen människokroppen från början byggdes av. Vilka ämnen bildades vid big bang och vilka ämnen bildas när stjärnor dör? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabbas och vilka konsekvenser får det för samhället? Hon ger exempel på faktorer som påverkar hur trygga vi känner oss, det kan till exempel handla om vilken eller vilka grupper man tillhör eller hur man upplever miljön där man bor. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Världens öppnaste land

Henrik Emilsson är doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle och har granskat utfallet av lagen om arbetskraftsinvandring. Den infördes i Sverige 2008 för personer från länder utanför EU. Här berättar han om resultaten av sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur hör man att någon är sjuksköterska?

Cecilia Olsson Jers forskar om hur man erövrar ett yrkesspråk och hon har identifierat tre olika språkbubblor som studenter har att hantera. Det vardagliga språket, det akademiska och dessutom ska de lära sig ett professionsspråk. Hur ska studenterna stöttas i detta lärande? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kläder under kriget

Kläder under kriget

Under andra världskriget gällde ransonering och rättvis fördelning, och man fick söka tillstånd från kristidsnämnden för att köpa något extra. Om detta berättar Eva Knuts, forskare i kulturvetenskap vid Göteborgs universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Göteborgs stadsbibliotek. Arrangör: Göteborgs universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Fallna kvinnor

För att stoppa utbredningen av syfilis på 1800-talet började staten hålla uppsikt över de sedeslösa kvinnor som stod till männens tjänst. Vi hör historien om en prostituerad i 1800-talets Stockholm.