Titta

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Om UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Forskare från olika fakulteter berättar om sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015 : Varför slog Facebook men inte minidisc?Dela
 1. Jag heter Sara Leckner och är lektor
  i medieteknik här på Malmö högskola.

 2. Jag ska prata om medieutveckling och
  om man kan förutspå mediers framgång.

 3. Varför ska man då göra det?

 4. För gemene man är det kanske mest kul
  att vara först med det senaste.

 5. För medieföretag och medieindustrin-

 6. -kan det vara avgörande
  för företagets fortlevnad på sikt-

 7. -att veta vilka produkter, tjänster
  och plattformar man ska satsa på.

 8. Jag kallar för enkelhetens skull
  alla medieformer för "medier".

 9. I dag finns det ju några stycken.

 10. Man kan tycka att det dyker upp
  nya medier hela tiden-

 11. -gärna med någon obskyr förkortning.

 12. För vissa kan det vara spännande,
  medan det är stressande för andra.

 13. Men hur snabb är medieutvecklingen,
  och hur nya är de nya medierna?

 14. I viss mån kan man säga att
  medieutvecklingen går snabbare i dag-

 15. -men delvis är det en illusion.

 16. Vi är trögare än vi tror
  med att ta till oss ny teknik.

 17. Medieanvändning hör ihop med vanor,
  och det ligger i deras natur-

 18. -att vara stabila
  och trögföränderliga.

 19. Vi tenderar att överskatta
  utvecklingens hastighet-

 20. -och underskatta
  den sociala trögheten.

 21. Tekniken utvecklas alltså långsammare
  än vad vi tror.

 22. Enligt Paul Saffo
  tar det i snitt 30 år-

 23. -innan en ny idé har spritts
  över mer eller mindre hela samhället.

 24. Anledningen till att utvecklingen
  tycks gå snabbare är...

 25. Många teknologier
  dyker upp samtidigt-

 26. -och många konkurrerar med varandra.

 27. Många av teknologierna konvergerar
  - de gör ungefär samma saker.

 28. Den här samverkan ökar intrycket
  av en snabb utvecklingsprocess.

 29. En annan sak
  som påverkar den upplevelsen-

 30. -är att nya medier sällan
  är så nya som vi tror.

 31. Ett exempel är datorn -
  basen till it-utvecklingen.

 32. Den uppfanns på 40-talet.

 33. Fiberoptiken, grunden till dagens
  bredband, uppfanns på 50-talet.

 34. Mobiltelefonen, som kan ses
  som en symbol för dagens nya medier-

 35. -uppfanns också på 40-talet.
  Man kan fråga sig-

 36. -om dagens multimediadatorer
  har något gemensamt-

 37. -med den första datorn, som vägde
  30 ton och tog upp 200 kvadratmeter.

 38. Men det har de faktiskt.

 39. Medieutvecklingen karaktäriseras
  av just återanvändning.

 40. Nya medier
  uppstår aldrig helt fristående.

 41. Det finns alltid en koppling
  mellan det nya och det gamla.

 42. Därför är det svårt att veta-

 43. -när ett nytt medium uppfinns:
  Vad är det som är nytt?

 44. Dels kan det ha likheter
  med mediet som det baseras på-

 45. -men det tar också tid innan det
  börjar användas av gemene man-

 46. -alltså att det sprids i ett samhälle
  eller på en marknad.

 47. Det är just spridningen som visar
  hur framgångsrikt ett medium är.

 48. Trots allt som påverkar spridningen
  så följer acceptansprocessen-

 49. -hur många som börjar använda mediet
  hur fort-

 50. -nästan alltid samma mönster.
  Det här är en S-kurva.

 51. Man använder ofta den för att
  illustrera spridningen av ett medium.

 52. Y-axeln visar acceptansen -
  antalet personer som använder mediet-

 53. -och x-axeln visar tiden.

 54. Man kan se att spridningen
  går ganska långsamt i början.

 55. Det finns ganska många barnsjukdomar.

 56. Sen börjar spridningen ta fart.

 57. Det kallas "take-off"-perioden.

 58. I bästa fall
  når man den kritiska massan.

 59. Det är när tillräckligt många
  har börjat använda mediet-

 60. -så att spridningen
  går av bara farten sen.

 61. Efter ytterligare tillväxt når man
  mättnad - alla använder mediet.

 62. Man kan ta tv som ett exempel
  på något som har nått en mättnad.

 63. 83 % av Sveriges befolkning
  tittar i dag på traditionell tv.

 64. En form som har kommit förbi
  den kritiska massan-

 65. -och kanske är på väg till framgång
  är Instagram, som används av 40 %.

 66. Mobil-tv används däremot av 2 %.

 67. Det är tveksamt om den formen
  kommer att bli framgångsrik-

 68. -eller börja användas på marknaden
  i den form som finns nu.

 69. Men kurvan ser inte ut så här
  för evigt.

 70. Det kommer nya medier som användaren
  kanske heller använder.

 71. Då kommer kurvan och användningen
  att avta.

 72. Jag exemplifierar det med video,
  som nu ungefär...

 73. ...trettiotalet personer...

 74. 30 % av Sveriges befolkning
  använder video.

 75. För tio, femton år sen var det
  ungefär 80 %, så det har gått utför.

 76. I verkligheten är kurvorna inte
  så här raka och fina.

 77. De varierar mer.

 78. Den här bilden visar spridningen
  för framgångsrika medier i Sverige.

 79. Vissa sprids fortfarande,
  medan andra håller på att avta.

 80. Ju brantare kurvan är,
  desto snabbare sker det.

 81. Man kan tro att alla medier blir
  framgångsrika, men så är det inte.

 82. Teknologiska innovationer
  sprids i väldigt olika takt.

 83. Det är väldigt många som inte...

 84. Det är väldigt få av dem som
  utvecklas som når någon framgång.

 85. Av dem som når marknaden
  är det ganska få som når framgång.

 86. Många misslyckas direkt.

 87. Andra sprids långsamt,
  och vissa är framgångsrika i cykler.

 88. Det är ganska vanligt att det t.ex.
  kommer uppdateringar som boostar.

 89. Om ett medium blir framgångsrikt
  och förändrar marknaden...

 90. Det blir en omstörtande påverkan.

 91. Det kallas revolution
  eller paradigmskifte.

 92. Exempelvis Internet-

 93. -har ju påverkat många samhällen
  på global nivå.

 94. Vad påverkar då
  ett nytt mediums framgångar?

 95. En viktig aspekt är hur benägna
  användarna är att använda mediet.

 96. Konsumenterna kan
  delas in i fem kategorier-

 97. -utifrån attityd till ny teknik.

 98. Den första, långsamma utvecklingen
  står innovatörerna - nördarna - för.

 99. De prioriterar inte
  användarvänlighet eller pris.

 100. De vill vara först med det senaste.

 101. När barnsjukdomarna är fixade
  och tekniken verkar fungera-

 102. -börjar de tidiga användarna
  använda tekniken.

 103. De kallas "early adopters"
  på engelska.

 104. Den här gruppen
  ansvarar för take-off-fasen.

 105. Den största ökningen
  står de två andra grupperna för.

 106. Den första är den tidiga majoriteten
  - pragmatikerna.

 107. När de inser att tekniken är till
  nytta tar de snabbt till sig den.

 108. Den gruppen följs,
  om än lite motvilligt-

 109. -av de mer konservativa -
  den sena majoriteten.

 110. Återstoden är eftersläntrare
  eller skeptiker.

 111. Det är de som sent eller aldrig
  tar till sig en ny teknik.

 112. Det finns en skillnad
  mellan grupperna.

 113. I de två första grupperna
  ligger fokus på teknik och prestanda.

 114. I de andra grupperna är det fokus på
  nytta, design och användarvänlighet.

 115. Tekniken ska tjäna ett syfte
  och vara lätt att använda.

 116. En annan viktig sak för framgång
  är hur utvecklad tekniken är.

 117. Ett medium
  bör vara hyfsat sofistikerat-

 118. -för att den stora massan
  ska vilja använda det.

 119. Ett medium kan bestå av en god idé-

 120. -men är det inte tillräckligt
  utvecklat så uteblir framgången.

 121. Ett exempel är så kallat e-papper.

 122. Det ser i dag ut ungefär
  som i det vänstra hörnet där uppe.

 123. Det var tänkt som en böjbar skärm
  som var bra att läsa i solljus.

 124. Ett väldigt papperslikt,
  digitalt medium.

 125. Hade det slagit i mitten på 00-talet-

 126. -så hade traditionella pappers-
  tidningar fått ganska hög konkurrens.

 127. Tekniken utvecklades dock inte
  som man ville eller trodde-

 128. -så den stora framgången
  har uteblivit.

 129. Den ganska osofistikerade tekniken
  har dock utnyttjats-

 130. -av till exempel företaget Amazon
  och deras e-bokläsare Kindle.

 131. Tekniken har integrerats
  i en ganska smart affärsmodell.

 132. På så sätt har tekniken ändå
  blivit hyfsat framgångsrik.

 133. Idén med att läsa
  på en platt, mobil skärm-

 134. -har lånats av t.ex. Apple,
  som har gjort det de är bra på:

 135. Att ta en idé och stoppa in den
  i en lättanvänd design.

 136. Surfplattan är ju
  på god väg att bli framgångsrik.

 137. Sen dess har det inte
  kommit något revolutionerande.

 138. Det har varit mindre uppdateringar
  av de här surfplattorna.

 139. Men medieutvecklingen
  är en fortgående process-

 140. -så vi får se när och om
  det kommer en papperslik skärm.

 141. Det är bara en tidsfråga.

 142. Vid lanseringen av ett nytt medium
  är tajming alltså en viktig aspekt.

 143. Lanseringen blir en avvägning-

 144. -mellan att lansera en outvecklad
  produkt som kanske blir ratad-

 145. -till att lansera något
  som kan utvecklas efter hand-

 146. -och som både konsument och producent
  kan lära sig av.

 147. Går det bra så kan företaget
  få ett first-mover advantage.

 148. De får kontroll över en marknad som
  blir svår för andra att ta sig in på.

 149. Aftonbladet var bland de första
  med nättidning och tilläggstjänster-

 150. -och de är fortfarande
  Sveriges största tidningssajt.

 151. Går det dåligt
  kan det leda till sudden death:

 152. Mediet försvinner,
  även om idén var bra.

 153. Ett exempel är Videotex, som
  kanske inte så många hört talas om.

 154. Det var en föregångare
  till Internet-baserade tjänster.

 155. Det händer faktiskt, om än sällan-

 156. -att ett nytt medium slår
  trots teknologiska begränsningar...

 157. ...eller på ett annat sätt än tänkt
  för att användaren har ett behov.

 158. Ett exempel är sms-tjänster.

 159. De togs fram för att telefonmekaniker
  skulle kunna lämna meddelanden.

 160. Den bärbara kassettbandspelaren var
  först en kul pryl för en vd på Sony.

 161. Internet var ett kommunikations-
  verktyg för USA:s försvar.

 162. Det blir inte alltid
  som man tänkt sig.

 163. Det är det som är spännande
  med medieutveckling.

 164. Det finns naturligtvis många fler
  faktorer som påverkar framgången.

 165. Ekonomiska faktorer,
  politik och lagar-

 166. -hur mycket massmedier
  pratar eller skriver om mediet...

 167. Relationen till och utvecklingen av
  andra medier är viktig.

 168. Vissa medier behöver andra medier.

 169. Cd-skivan är ganska meningslös
  utan en cd-spelare.

 170. För att ett medium
  ska bli framgångsrikt-

 171. -så måste det tillföra ett värde
  för användaren.

 172. Oftast är det att vara effektivare,
  billigare och mindre komplext-

 173. -eller att det fyller ett behov
  hos användaren.

 174. Att ett medium försvinner är inte
  jordens undergång-

 175. -även om det kan framstå så.
  Det har bara kommit medier-

 176. -som har mer attraktiva egenskaper
  än det gamla mediet.

 177. Men för producenten
  av det gamla mediet-

 178. -kan det ju vara jordens undergång.

 179. Sammanfattningsvis är medieutveckling
  en komplex process-

 180. -vilket gör den svår att förutspå.

 181. Nya medier är sällan nya. De brukar
  kombinera äldre medier och ny teknik.

 182. Idéerna är inte heller nya -
  de återanvänds med jämna mellanrum.

 183. Därför kan man ändå
  göra vissa förutsägelser.

 184. Till viss del man kan säga att
  acceptansen av medier går snabbare-

 185. -men idé- och utvecklingsstadiet,
  liksom påverkan av våra vanor-

 186. -är fortfarande en trög process.

 187. Vill man hitta morgondagens medier
  så går det.

 188. De håller på att utvecklas
  i dagens laboratorier.

 189. Medieinnovationer hittar man numera
  inte bara hos professionella aktörer.

 190. Innovatörerna finns
  i andra samhällsgrupper.

 191. Medieutvecklingen
  blir alltmer konsumentdriven.

 192. Alla vill ju veta
  vad som händer i framtiden.

 193. Hade man vetat det
  så hade man nog varit ganska rik-

 194. -men generellt kan man säga att
  den trend vi ser i dag lär utvecklas-

 195. -med mer apparatkonvergens:

 196. Produkter som gör liknande saker,
  som mobiltelefoner och datorer i dag.

 197. De konvergerar och innehåller olika
  medieformer, till exempel Internet.

 198. Det lär inte heller innebära
  färre mediekanaler.

 199. Konsumenten får bara fler möjligheter
  att använda det medium som passar.

 200. Konsumenten får mer att säga till om.
  Producenterna måste anpassa sig-

 201. -vilket de också gör
  genom t.ex. flerkanalspublicering.

 202. Framtidens framgångsrika medier
  har nog samma egenskaper som alltid.

 203. Det behöver ju inte vara nya medier.

 204. Det kan vara gamla medier
  i fräschare förpackning.

 205. Vi gör nog likadant i framtiden,
  men med förbättrade apparater.

 206. Vi återvinner tidigare medieteknik,
  vilket förnyar våra behov.

 207. Tack för uppmärksamheten.

 208. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Information och media, Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
IT, Informationssamhället, Informationsteknik, Masskommunikation, Massmedia, Teknikutveckling
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Vad spelar skogen för roll?

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och berättar om ett projekt där man observerar klimat och vegetation från rymden för att se klimatförändringar över tid. Genom observationerna kan man se effekterna av den globala uppvärmningen och effekter på ekosystemet. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Barn och ungdomar i staden

Hur påverkas vi av området vi bor i? Och hur utvecklar barn och ungdomar psykisk ohälsa? Anna-Karin Ivert är universitetslektor vid Institutionen för kriminologi. Hon berättar om faktorer som inverkar, till exempel sociala, psykologiska och biologiska. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Mer idrott i skolan förstärker inlärningsförmågan

Forskaren Ingegerd Ericsson berättar om resultatet av Bunkefloprojektet. Projektet innebar att alla elever som ingick fick en timme schemalagd idrott varje skoldag för att undersöka hälsovinsterna. Hälsovinsterna visade sig så positiva att projektet blev till Bunkeflomodellen med ökad idrott, motorikobservationer och stöd för elever med behov. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Innehåller människan stjärnstoff från Big bang?

Henrik Hartman forskar vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Han försöker med hjälp av astrofysik hitta svar på frågorna om var människan kommer ifrån och vilka ämnen människokroppen från början byggdes av. Vilka ämnen bildades vid big bang och vilka ämnen bildas när stjärnor dör? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabbas och vilka konsekvenser får det för samhället? Hon ger exempel på faktorer som påverkar hur trygga vi känner oss, det kan till exempel handla om vilken eller vilka grupper man tillhör eller hur man upplever miljön där man bor. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Världens öppnaste land

Henrik Emilsson är doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle och har granskat utfallet av lagen om arbetskraftsinvandring. Den infördes i Sverige 2008 för personer från länder utanför EU. Här berättar han om resultaten av sin forskning. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur hör man att någon är sjuksköterska?

Cecilia Olsson Jers forskar om hur man erövrar ett yrkesspråk och hon har identifierat tre olika språkbubblor som studenter har att hantera. Det vardagliga språket, det akademiska och dessutom ska de lära sig ett professionsspråk. Hur ska studenterna stöttas i detta lärande? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Att gräva fram Panamadokumenten

Mar Cabra är chef för Data & Research vid International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) som utvecklar hjälpmedel för grävande journalistik. Här visar hon de tekniska verktyg och applikationer som användes i grävandet av den största läckan i vår tid, Panamadokumenten. Mar Cabra berättar om utmaningarna som undersökningen stod inför, som exempelvis att bearbeta 11 miljoner dokument. Avslöjandet var en journalistisk undersökning i största hemlighet. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning