Titta

Omdefiniera intelligens

Omdefiniera intelligensDela
 1. Jag ska prata om att omdefiniera
  vad vi menar med intelligens-

 2. -och jag fokuserar
  på den mänskliga aspekten.

 3. Jag menar att den bör betraktas
  som nåt som skapas-

 4. -och inte som en medfödd egenskap.

 5. Jag ska inleda med en definition
  som jag använder mig av:

 6. "Förmågan att utföra komplexa,
  meningsfulla kognitiva uppgifter."

 7. "Meningsfull" är
  sånt som är viktigt för folk.

 8. "Jeopardy" hamnar inte särskilt högt
  på intelligensskalan.

 9. Om man tar människans hjärna-

 10. -så har den biologiskt sett varit
  likadan i många tusen år.

 11. Går det då verkligen
  att förbättra dess intelligens?

 12. Jag tänker lägga fram följande
  argument, kortfattat och onyanserat:

 13. Ja, det går,
  genom att förbättra inlärningen.

 14. När vi förstår mer
  om hur hjärnan fungerar och lär sig-

 15. -kan vi förbättra inlärningen
  och därmed intelligensen.

 16. Man har länge arbetat med
  att utveckla metoder-

 17. -för att mäta
  grundläggande begåvning.

 18. Man har sett som en naturlig förmåga,
  intelligens, IQ och liknande.

 19. Utifrån det har man velat etablera
  de motsvarande gränserna-

 20. -för människors kognitiva kapacitet.

 21. Stödet för att detta går att göra
  är huvudsakligen myter-

 22. -och att man förväxlar förutsägelse
  med orsak.

 23. Man låter barn göra IQ-tester-

 24. -och de som gör bra ifrån sig får bättre
  lärare än de som har lägre poäng.

 25. De som har lägre poäng
  får sen förstås sämre skolresultat.

 26. Då tror man
  att det utgör en förutsägelse-

 27. -när det snarare är en orsak.

 28. Evidensen för att det är möjligt
  är svaga.

 29. Det finns två skäl till att det
  är svårt att göra förutsägelser.

 30. Min motivering för att omdefiniera
  det här problemet utgår från dessa.

 31. Det första problemet är
  att provresultaten-

 32. -bör korrelera med meningsfulla
  saker som folk kan uppnå.

 33. Och korrelationen bör vara stark.
  I dag är forskarna nöjda-

 34. -även med en blygsam
  statistisk prediktionsförmåga.

 35. Och om IQ-prov
  ska mäta nåt fundamentalt-

 36. -får resultaten inte vara lätta att
  förbättra genom att öva sig på proven.

 37. Båda dessa saker är svåra att uppnå,
  särskilt den senare.

 38. Det här är ett exempel på ett
  av de bästa resultaten inom området:

 39. Man tittar på hur väl folk klarar av
  ett komplext tv-spel.

 40. Det är en flygledarsimulator.

 41. Man låter dem öva
  och ser hur mycket bättre de blir.

 42. De får också göra relaterade prov
  som ska mäta anlag och IQ.

 43. Det är här är medelvärdet, men
  variationen är kanske plus minus tio-

 44. -och proverna förutsäger
  ungefär 25 procent av variationen.

 45. Det låter lovande-

 46. -men effekten av övning
  är mycket större än variationen.

 47. Min poäng är alltså-

 48. -att övning, som i det här fallet,
  alltid överskuggar-

 49. -prediktionsvärdet
  hos saker som begåvning eller IQ.

 50. Förutsägelserna jämfört med effekten
  av övning blir ännu sämre-

 51. -när uppgiften blir mer komplex
  och inlärningen tar längre tid.

 52. Min poäng är det visserligen
  kan finnas andra saker som spelar in-

 53. -men att de alltid är små
  i fråga om kvantiteten och kvaliteten-

 54. -jämfört med övning eller inlärning
  inom det som man vill uppnå.

 55. Man ser samma kurvor gång på gång-

 56. -för i princip all verksamhet
  som man kan mäta-

 57. -inklusive de komplexa, meningsfulla
  uppgifter som jag började med.

 58. Allteftersom handledning
  och utbildning förbättras-

 59. -finner man sätt
  att förbättra kvaliteten-

 60. -och få det att gå fortare
  och nå högre.

 61. Den här förbättringen ser vi
  inom idrott, musikalisk virtuositet-

 62. -och även mer till synes grundläggande
  saker som minnet.

 63. Folk har lärt sig att förbättra minnet.

 64. De senaste tjugo åren har rekorden
  för minneskapacitet tredubblats.

 65. Det låter som enkla, mekaniska saker,
  men inom exempelvis min forskning-

 66. -finner vi att även saker som
  förståelse av begrepp inom fysiken-

 67. -kan undervisas på bättre sätt.

 68. Det kan fördubblas,
  så att eleverna når dubbelt så högt-

 69. -genom bättre undervisningsmetoder.

 70. Den här förbättrade inlärningen
  kräver en djupare förståelse-

 71. -av vad dessa kognitiva uppgifter
  inbegriper.

 72. Hur hjärnan tänker på och lär sig dem.

 73. Sen måste man komma på hur det kan
  införas i den praktiska undervisningen.

 74. Det är relativt ny kunskap,
  som ännu håller på att sprida sig-

 75. -men jag vill ge er några exempel.

 76. Den bästa datan kommer
  från forskning som min-

 77. -där vi tittar på högre utbildning
  inom naturvetenskap.

 78. Vi har gjort stora framsteg för
  inlärningen av begrepp inom fysiken-

 79. -och andra vetenskapliga områden.

 80. På lägre nivå har min kollega
  Dan Schwartz tittat på-

 81. -hur hjärnan processar och tänker
  på siffror i grundläggande bemärkelse.

 82. Han upptäckte att när det gäller
  att lära barn om negativa tal-

 83. -kan man visa det som en symmetrisk
  spegling av de positiva talen.

 84. Han har lyckats åstadkomma
  en förbättring på femtio procent-

 85. -i barnens förmåga att förstå
  och använda negativa tal.

 86. Ett annat område
  är bland annat min egen forskning.

 87. När det gäller att pröva
  vetenskapliga modellers giltighet-

 88. -har vi gjort dramatiska framsteg-

 89. -i fråga om hur bra studenter kan bli
  på att göra det inom en viss tid.

 90. Slutligen, lite om kreativitet.

 91. När det gäller att komma på
  kreativa mekanismer och metoder-

 92. -för att förklara biologiska processer-

 93. -har vi också lyckats förbättra
  inlärningen markant.

 94. Avslutningsvis vill jag hävda
  att människans framtida intelligens-

 95. -hänger direkt samman med förbättrad
  inlärning av komplexa färdigheter.

 96. Vi kan nå högre nivåer snabbare-

 97. -och göra det mer allmänt utbrett.

 98. I slutändan når vi högre nivåer
  av kunnande än i dag-

 99. -vilket faktiskt innebär
  ökad mänsklig intelligens.

 100. Tack.

 101. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Omdefiniera intelligens

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Intelligens, Intelligenstester, Kognitiv psykologi, Psykologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

En läkares perspektiv på CI

Inger Uhlén är överläkare och specialist på hörsel- och balansfrågor och ger sitt perspektiv på cochleaimplantat (CI). Hon berättar om att CI ger så pass mycket hörselinformation till hjärnan att den kan utveckla ett talspråk. Hon säger också att hon tror att det är bra att alla döva barn lär sig teckenspråk och att barn kan lära sig babytecken väldigt tidigt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Avd. 50 - mitt andra hem

Barnreumatism är en sjukdom som drabbar omkring tvåhundra barn och ungdomar i Sverige varje år. Anna, Ida, Nina och Petri är idag vuxna men som barn var de inskrivna vid avdelning 50 på Sveriges enda specialistklinik för barnreumatologi. Här hör du dem berätta om hur det var att behandlas på avdelningen.