Titta

UR Samtiden - Klimatforum 2016

UR Samtiden - Klimatforum 2016

Om UR Samtiden - Klimatforum 2016

FN:s klimatmöte i Paris innebar en historisk överenskommelse för hela världens länder. Nu ska alla arbeta för att sänka koldioxidutsläppen. Men hur? Toppolitiker, kommunala företrädare och forskare ger både lokala och internationella perspektiv samt en och annan konkret lösning. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Till första programmet

UR Samtiden - Klimatforum 2016 : Så blir Sverige första fossilfria landetDela
 1. Jag har hört rapporter
  om hur bra ni har haft det här-

 2. -och hur spännande diskussioner
  ni har haft.

 3. Och att ni alla insett-

 4. -att ni är på det seminarium
  där alla vill vara.

 5. Men det fanns ett ställe där
  man också boostade mycket energi-

 6. -och det var den 12 december,
  vid klimatförhandlingarna i Paris.

 7. Så jag tänkte att vi kort
  skulle ta oss tillbaka dit-

 8. -och känna
  att vi fanimej gjorde ett bra jobb.

 9. Vi var med och såg till
  att vi får nånting på plats globalt-

 10. -som är oerhört viktigt
  för klimatfrågan.

 11. Jag vill säga tack till alla
  som har jobbat och fortsätter jobba-

 12. -och som är de som gör jobbet för att vi
  ska klara att minska utsläppen-

 13. -så att vi kan hålla
  den globala medeltemperaturen-

 14. -under 2 grader,
  med strävan att klara även 1,5.

 15. Jag fick ta emot väldigt mycket tack-

 16. -från regeringsmedlemmar
  i andra länder för vår närvaro-

 17. -och jag har fått tack
  från svenska folket.

 18. Och nu vill jag rikta tacket
  till de som varit med och jobbat.

 19. Alla har på nåt sätt bidragit.

 20. Det ska vi ha som positiv ingång-

 21. -för att känna att det stora ansvaret
  som det innebär att leva i dag-

 22. -och vara
  den generation som har det ansvar-

 23. -att lösa både utvecklingsfrågorna och
  klimatfrågan samtidigt-

 24. -att vi ska känna att det går
  och att man kan få energi i det.

 25. Tack till det,
  och bilden från Paris är ju...

 26. Vi fick beskedet i dag att Frankrikes
  utrikesminister Fabius avgår.

 27. Han avgår med flaggan i topp.

 28. Det här var en förtjänst
  av ett gott diplomatiskt arbete.

 29. Men det här var ju inte målet.

 30. Det här var
  ett golv, en bas, ett ramverk.

 31. Det var nåt
  som skapar möjligheter att stå på-

 32. -för att göra det riktiga jobbet-

 33. -det vill säga jobbet hemmavid,
  där vi står.

 34. Vi är inne i en ny fas, som handlar
  mindre om långa klimatförhandlingar.

 35. De kommer att fortsätta.

 36. Vi kommer fortsätta ha internationella
  förhandlingar.

 37. Det här ska följas upp,
  signeras och ratificeras.

 38. Men det här är startpunkten
  för fasen som handlar om handling.

 39. Det är nu vi måste ha framåtandan-

 40. -det är nu vi ska höja
  framtidstron och sänka utsläppen.

 41. Vi måste ha med oss energin i detta för
  att det ska lyckas.

 42. Kort om klimatavtalet,
  så att alla är med på samma båt.

 43. Det här är
  det första globala avtalet-

 44. -där alla länder binds vid
  ett allt mer aktivt klimatarbete.

 45. Målet gemensamt
  är långt under 2 grader-

 46. -med strävan att klara en uppvärmning
  på 1,5 grad - ett mycket tufft mål.

 47. Det skärptes ju,
  och allvaret inskärptes i frågan-

 48. -som var grunden till
  att man enades på det här sättet.

 49. Alla länder
  ska bidra efter sin förmåga.

 50. Det där har varit den stora kampen i de
  internationella förhandlingarna:

 51. Hur löser man den här rättvisefrågan
  som är så svår att vända på?

 52. Här kan man tycka att
  politikerna slank ut bakdörren.

 53. Man bestämde inte
  vad varje land ska göra-

 54. -utan varje land måste själva definiera
  att de ska göra nåt.

 55. Och de måste genomföra det.
  Det här är ett bindande avtal.

 56. De utsläppsminskningar
  som varje land tar sig an-

 57. -är på en nivå som de själva
  har lagt och tagit sig an-

 58. -och måste förklara
  inför internationella forum.

 59. För vi är alla ansvariga
  inför varandra i en sån här fråga.

 60. Vi har fått ett avtal
  som för första gången balanserar-

 61. -att utsläppsminskningar,
  anpassningsåtgärder-

 62. -och stöd åt globalt samarbete
  kring finansiering hänger ihop.

 63. Det hade varit viktigt
  för oss att ta till oss.

 64. Vi pratar gärna enbart
  om utsläppsminskningar-

 65. -och tänkt
  att anpassning gör man när man måste-

 66. -det ligger i varje regerings knä
  när det väl finns åtgärder.

 67. Ja, men det är inte jämnt fördelat-

 68. -och vi måste klara det gemensamt.
  Vi kan inte lämna några utanför.

 69. Vi kan inte lämna de små östaterna att
  översvämmas utan hjälp.

 70. Det hänger ihop.

 71. Det viktiga med Paris var att skicka en
  signal. Det var svårt inför mötet-

 72. -att veta vad i ett avtal-

 73. -som ger signalen till alla aktörer att
  samfällt agera.

 74. Jag var inte säker förrän på
  sista dagen att det var tillräckligt.

 75. Visst, vi stred för kraftfullare
  skrivningar på olika ställen-

 76. -och olika artiklar
  som man önskat vore tydligare.

 77. Men det viktigaste uppnådde man, för...

 78. Bytte inte den där?

 79. Dagarna efter... Det här
  var huvudrubriken på CNN.

 80. När stora aktörer
  - investerare, affärsledare-

 81. -och opinionsbildare
  gör den tolkningen...

 82. När man på 140 tecken
  ska sammanfatta avtalet-

 83. -och kommer fram till det här,
  då har signalen gått fram.

 84. Jag tror att det berodde på en sak.
  Inte på varje ord-

 85. -även om det var viktigt,
  utan det berodde på enigheten.

 86. Det berodde på
  att vi hade 195 länder bakom det här.

 87. Det är det som skapar signalen utåt.
  Det är därför Barack Obama sa:

 88. Men att utrikesministern
  på Marshallöarna skulle säga:

 89. Det var stort i jämförelse med
  hur de har uttryckt sig tidigare-

 90. -och egentligen
  rent krasst ser på sin framtid.

 91. Men att efter avtalet säga
  att de har en chans-

 92. -det visar för mig att avtalet skickade
  den signal som det skulle.

 93. Sverige påverkade.
  Vi var där som land-

 94. -inte bara regeringen, utan
  vi drar på den erfarenhet vi har.

 95. Det är Mats Andersson
  uppe till vänster-

 96. -som stod för ett viktigt nätverk
  av investerare världen över-

 97. -och pekade på
  att det är lönsamt att investera-

 98. -med omtanke om hållbarhet.

 99. Johan Rockström representerar
  vetenskapssamhället-

 100. -och säger att vetenskapen är allt
  tydligare på allvaret i det här.

 101. Men vi visar också att vi har i dag-

 102. -tekniska och faktiska möjligheter
  att minska utsläppen-

 103. -och ändå bygga utvecklade länder
  där människor lever i välmåga.

 104. Vi har ABB:s Ulrich Spiesshofer
  som en av alla företagsledare där.

 105. De stod närmast på rad för
  att få komma in på klimatmötet.

 106. Vi vet att Paul Polman för Unilever-

 107. -har varit på en världsturné,
  mer eller mindre-

 108. -och säger att det här avtalet kommer
  att ge ändringar i verkligheten.

 109. Och jag pratade
  ihop med andra miljöministrar-

 110. -och talade om att det är viktigt
  att vi ser möjligheterna-

 111. -och att det inte är en börda.
  Att minska utsläppen är en möjlighet.

 112. Många länder har ett positivt ekonomiskt
  scenario att slå in på-

 113. -om man vill ligga främst
  och kunna sprida goda idéer-

 114. -så som vi jobbar och vill i Sverige.

 115. Vi agerade inför handlingarna
  kring ett fossilfritt Sverige-

 116. -där vi pekar på
  att vi är aktörer tillsammans.

 117. Det är företagen,
  kommunerna och entreprenörerna.

 118. Det är där vi kan se att vi kan få
  möjligheterna i det här.

 119. Men ni vill också höra
  vad Sverige gör-

 120. -och jag vet att man
  har diskuterat hela spektret i dag.

 121. Jag ska ta det utifrån...
  det viktigaste styrande dokumentet-

 122. -när det gäller statens agerande,
  och det är ju statsbudgeten.

 123. Vi tar det utifrån satsningarna där,
  även om det kan vara ett torrt sätt.

 124. Tillsammans med budgeten
  är det regeringsförklaringen-

 125. -och regeringens målsättningar
  det som vi styr mot.

 126. Och målsättningen för oss är
  att Sverige ska bli fossilfritt.

 127. Vi tror på ett Sverige med
  100 procent förnybar energi.

 128. Det leder
  det arbete som regeringen har-

 129. -och vi försöker sätta in de processer
  vi har för att nå dit.

 130. Vi har eftersträvat
  ett starkt klimatpolitiskt ramverk.

 131. Jag noterade i tidningen i morse
  att den beredning som jag tillsatte-

 132. -verkar ha hittat en väg framåt, vilket
  jag välkomnar.

 133. En klimatlag i Sverige och
  ett starkt klimatpolitiskt ramverk-

 134. -och långsiktiga mål är för Sverige vad
  Parisavtalet är för världen.

 135. Det skapar en struktur-

 136. -och tryggheten med
  golvet och ramen att jobba i-

 137. -för att vi ska kunna leverera
  allt det som behövs.

 138. Men regeringen har från dag ett
  investerat för hållbarhet.

 139. Bara i de budgetar
  som godkänts hittills-

 140. -ligger det över 4,5 miljarder kronor
  per år i såna här investeringar.

 141. Det är energieffektiva bostäder,
  infrastruktur-

 142. -omställning i transportsektorn
  och mycket annat.

 143. 100 procent förnybar energi. Vi vill
  fortsätta öka den förnybara andelen.

 144. Sverige ligger ju redan högt.

 145. Vi överskrider
  de energipolitiska målen-

 146. -och vi la
  till riksdagen en skrivelse-

 147. -där vi redovisar för 2015-

 148. -hur bra vi ligger till
  inför de mål som ligger till 2020.

 149. De energipolitiska målen
  nås eller överträffas.

 150. Ökningen av förnybart stöds genom
  ökningar i elcertifikatsystemet-

 151. -genom en åttadubbling
  av stödet till solceller.

 152. Det är en lång kö
  för att få extrastöd-

 153. -för att få upp solpanelen
  på taket eller ladugårdsväggen.

 154. Den kön håller vi nu på att beta av.

 155. Med strategiska stöd till energi-
  lagring, som är en intressant sektor-

 156. -och smarta elnät, där tror vi
  att vi kan komma med ännu mer stöd-

 157. -för att
  det här ska gå allt snabbare.

 158. Sen är transportinfrastrukturen
  en nyckelfråga för Sverige.

 159. De ökade miljarderna över åren på
  järnvägsunderhållet blir viktiga.

 160. Vi har
  en eftersatt infrastruktur där.

 161. Vi ser att strategiskt stöd
  till växande kommuner-

 162. -när det gäller kollektivtrafik
  och bostadsbyggande hänger ihop.

 163. Där har vi klimateffekter och att
  Sverige växer snabbare än nånsin.

 164. Vi är ett land som har växtvärk
  just nu, för att vi växer så snabbt.

 165. Att vi kan koppla ihop det med stöd
  för energismart och mycket byggande.

 166. Ska vi få till den byggbara marken. Det
  mest effektiva sättet är...

 167. ...faktiskt inte att ta bort
  alla strandskyddsregler...

 168. ...utan att tillgängliggöra sån mark
  genom god infrastruktur.

 169. Det är A och O
  för att hitta byggbar mark-

 170. -och för att klara transporternas
  omställning till förnybarhet.

 171. Vi har ju där ett stöd
  som ser ut att fungera bra-

 172. -och som jag hoppas att vi kan utveckla.
  Det kallas stadsmiljöavtal-

 173. -och handlar om att staten
  måste vara med och hjälpa till-

 174. -i den infrastrukturutveckling
  som är nödvändig.

 175. Stockholms tunnelbana byggdes inte
  genom att kommunen hystade in pengar-

 176. -utan man måste hjälpas åt
  med så stora satsningar.

 177. Spårvagnen i Lund
  har planerats under väldigt lång tid.

 178. Men om det ska börja struktureras-

 179. -så att projekten som är knutna till
  växtmöjligheten i Lund blir till-

 180. -då är det bra att man går in
  med pengar från statens sida.

 181. Ett antal kommuner
  har fått beslut om stöd-

 182. -och väldigt många
  intressanta projekt ligger med.

 183. Till detta hör också de delar som
  har rapporterats de senaste dagarna.

 184. När det gäller transportsidan
  på väg...

 185. ...och andra klimatsatsningar...

 186. ...så återupptog ju regeringen de goda
  delarna av den tidigare Klimp.

 187. Jag tror många här känner igen det.
  Man medfinansierar klimatinsatser-

 188. -men har inte pekpinnar
  om vilka klimatinsatser det är.

 189. Man låter redan goda projekt
  som kan redovisa klimateffekter-

 190. -och som behöver
  skalas upp med finansiering-

 191. -man låter såna projekt skalas upp
  genom statlig medfinansiering.

 192. Vi har lagt in två miljarder
  över mandatperioden-

 193. -och redan i höstas kom det ut
  en massa stödbeslut.

 194. Det är en oerhört populär
  stödform att söka.

 195. Den är öppen för kommuner, regioner,
  företag och bostadsrättsföreningar-

 196. -för att man ska kunna skala upp redan
  bra klimatprojekt.

 197. Mycket stöd som kommer igenom
  är till laddstationer.

 198. Vi behöver bygga ut laddinfrastrukturen.

 199. Därför har vi en laddinfrastruktur-
  samordning hos Energimyndigheten-

 200. -för att det här ska utvecklas.

 201. Vi har tidigare sett en fragmenterad
  utveckling, och den bör hållas ihop.

 202. Klimatklivet har redan levererat beslut
  på över tusen laddstationer-

 203. -men också till biogasanläggningar. Vi
  kan öka produktionen-

 204. -inte minst från matavfall-

 205. -för att också kunna gå
  till transportsektorn.

 206. Där.

 207. Transportsektorn handlar om att ta steg
  för en fossilfri fordonsflotta.

 208. Vi fick en påbörjad ökning
  av andelen nybilar-

 209. -elbilar, laddhybrider
  och biogasbilar sen tidigare-

 210. -men från oerhört låga nivåer.

 211. 2014, 2015 och prognosen för 2016
  är att detta ökar markant.

 212. Från låga nivåer men höga nog
  att de skapar problem i stadskassan-

 213. -genom att supermiljöbilspremien
  har satts till en viss nivå-

 214. -och det har skapat osäkerheter
  när pengarna riskerar att ta slut.

 215. Vi har försökt möta det där
  genom att bli tydligare och tuffare.

 216. Vi differentierar mellan rena elfordon
  och laddhybrider för 2016.

 217. Vi tycker att det finns skäl
  att ge mer stöd-

 218. -till dyrare och miljövänligare.

 219. Man ger mindre utsläpp från
  rena elbilar än från laddhybrider.

 220. Hybridmarknaden klarar sig
  med lite mindre stöd, tror vi-

 221. -medan rena elbilar behöver mer stöd.

 222. Alla politiker är för att vi
  ska gå in i ett bonus-malussystem-

 223. -som ska komma i gång under 2017.

 224. Vi lanserade också en elbusspremie, för
  tung trafik-

 225. -är den sektorn där vi verkligen behöver
  få ner utsläppen-

 226. -och en viktig möjlig
  exportmarknad för Sverige-

 227. -är elbussar.

 228. Och så vägen framåt,
  som är mycket vidare och större.

 229. Jag kan prata om klimat hela dagen,
  men ni har ju pratat om så mycket.

 230. Att vår generation är den första
  som kan lösa fattigdomen-

 231. -men den sista
  som kan klara klimatutmaningen...

 232. Jag vill ta det citatet,
  som Ban Ki-moon brukar tillerkännas-

 233. -som en drivkraft och energikick.

 234. Inte som "oj, vad ansvarsfullt"-

 235. -utan som den energikick
  som vi ska se det som.

 236. Vi har en chans. Vi har en möjlighet.

 237. Kunskapen har aldrig varit större
  om hur vi minskar utsläppen.

 238. Vi behöver använda den.

 239. Det betyder inte att vi
  inte sitter fast i tidigare vanor-

 240. -men möjligheterna finns där.
  Och ser vi frågan som helt global-

 241. -så handlar samverkan
  mellan länder om att samarbeta-

 242. -att ta Parisavtalet som ett golv-

 243. -för att samverka kring teknikspridning,
  kapacitetsutbyggnad-

 244. -och att solidariskt hjälpa till
  med anpassningsfrågor-

 245. -men också att minska utsläppen.

 246. Därför måste en svensk hållbarhets-
  strategi för klimatfrågorna-

 247. -bygga på
  att vi tar vårt ansvar här hemma.

 248. Vi hittar lösningar
  och inspirerar varandra-

 249. -att ta de möjligheter som finns.

 250. Det kommer ta lång tid,
  men vi kan det definitivt.

 251. Men vi gör det inte själva,
  utan inom ramen för Parisavtalet-

 252. -så görs varje sådan åtgärd i Sverige i
  en större global kontext.

 253. Det betyder att det där argumentet-

 254. -"det spelar inte så stor roll,
  vi är så små i Sverige"-

 255. -det är inte giltigt längre,
  för när vi gör det här-

 256. -är vi med och genomför
  det internationella avtalet.

 257. Det betyder att de handlingar
  vi gör här ska spridas-

 258. -och vi ska lyssna på andra.

 259. Det är regeringens inriktning-

 260. -och jag är glad att ha
  en så positiv portfölj som minister-

 261. -där jag känner så oerhört stort stöd
  från stora grupper i samhället.

 262. -Tack så mycket.
  -Tack.

 263. Tack. Vi bjuder upp
  Mattias Svensson till scenen-

 264. -för du har gett oss tillåtelse
  att få ställa lite frågor till dig.

 265. -Ska vi ta en på var sida?
  -Fanns det ett vägval?

 266. Han står på höger sida och jag på
  vänster. Hur ska vi tolka detta?

 267. -Får jag börja, Mattias?
  -Jadå. Damerna först.

 268. Jag tar en svår fråga. Du säger att det
  är kul att vara miljöminister-

 269. -när det är
  så mycket stöd för de här frågorna-

 270. -men är det inte frustrerande-

 271. -när andra ministrar
  har ansvar för områden-

 272. -som i stor utsträckning påverkar
  möjligheten att klara klimatmålen?

 273. Nej.

 274. Jag har inga kollegor i världen
  som jag har sett-

 275. -som har ansvarat för bostäder-

 276. -konsumtionsfrågor, finansfrågor,
  som skatterna ligger på-

 277. -hela infrastrukturen, transport-
  sektorn- och energisektorn.

 278. Det finns klimat- och energiministrar -
  och jordbruket, så klart-

 279. -det vore ohållbart, så jag är glad att
  jag inte har alla de paletterna-

 280. -åtminstone inte
  första gången i regeringen.

 281. -Nästa gång... - Mattias.
  -Vidare på samma fråga:

 282. Du borde ju vara
  bästis med finansministern.

 283. Och då tänkte jag framför allt på-

 284. -OECD:s skattning om att-

 285. -subventionerna, vad politiken gynnar
  fossilbränslen varje år i Sverige-

 286. -ligger på 48 miljarder.

 287. Vad gör ni för att minska den summan?

 288. Vi redovisar i budgeten tydligt...

 289. Vi analyserar subventioner
  som inte är skatterelaterade.

 290. När det gäller skatterelaterade
  miljöskadliga subventioner...

 291. Vi kan också säga att det
  relaterar till regeringens mål...

 292. ...och det är ju att
  effekterna av miljöskatter ska öka.

 293. Vi har ju prioriterat att tydliggöra
  miljöskatternas styrande effekt-

 294. -mer än att de skatterelaterade
  miljöskadliga subventionerna minskar.

 295. Vi har tagit beslut som på ett sätt har
  ökat de här subventionerna-

 296. -när vi undantog jordbrukssektorn från
  ökade energiskatter-

 297. -men vi ökade ju energi- och
  koldioxidskatten i andra sektorer-

 298. -och vi satte in en indexuppräkning som
  gör det mer styrande.

 299. Som miljöminister
  är det viktigare i det här läget-

 300. -att jobba
  mycket mer aktivt med miljöskatter.

 301. Mitt parti vill öka miljöskatten
  och sänka skatten på arbete-

 302. -så då är skatterna i fokus. Men de
  miljöskadliga subventionerna oroar.

 303. Men vi har analyser på andra delar
  av ekonomin utanför skatterna.

 304. Och delar av det internationella
  nätverket jobbar kring-

 305. -hur vi kan få finansdepartement
  runtom i världen-

 306. -att ta bort
  miljöförstörande subventioner.

 307. Indonesien är
  ett av de roligaste exemplen.

 308. Man har skurit bort miljöskadliga
  subventioner i bränslesektorn.

 309. Så när ni höjer miljöskatterna så ökar
  de miljöskadliga subventionerna-

 310. -därför att de som har undantag, deras
  undantag blir då större?

 311. I förhållande till skatten.

 312. Så då ökar de miljöskadliga
  subventionerna trots miljöstyrningen.

 313. Då har regeringen valt den ökade
  miljöskatten framför att avstå.

 314. Det ökar ju de miljöskadliga
  subventionerna i skattesektorn.

 315. Mattias, du hade väl
  en till fråga om skatteväxling?

 316. Det finns väl en hel del.

 317. Ni fick rätt mycket... Jag såg
  Miljöpartiets valutvärdering-

 318. -och där var ni rätt bekymrade över att
  gå till väljarna med besked-

 319. -om att väljarna själva
  måste betala för sina utsläpp.

 320. Bensinskatten blev ett exempel.
  Men jag hörde Per Bolund-

 321. -och det finns en stor konsensus om-

 322. -att betala för sig är en av de
  mest effektiva klimatstyrningarna.

 323. Har ni problem att på politisk väg få
  mandat för effektivast politik?

 324. Vårt problem är att vi i valrörelserna
  har svårt att tala om-

 325. -sånt som tar pengar från folks plånbok
  i stället för sånt som ger.

 326. Det är nog en ganska
  allmän analys från statsvetare.

 327. Vi analyserar såna frågor mer
  i Miljöpartiet-

 328. -eftersom vi var de enda
  som skrev i vårt valmanifest-

 329. -att vi skulle öka koldioxidskatten.

 330. Vi måste analysera
  hur man kommunicerar det.

 331. Maria kan mer
  om de här diskussionerna.

 332. "Vi gör det ihop med ett glesbygds-
  avdrag. Nähä, det har testats."

 333. "Ska vi mygla undan det
  så att det inte syns?"

 334. Det där är svårt, och det enklaste
  är nog att vara rak och säga-

 335. -att vi måste ta ansvar för fram- tiden,
  och då ska dåligt kosta mer.

 336. Men jag förstår självklart-

 337. -att många väljare vill höra
  ett budskap som ger framtidshopp-

 338. -om hur vi minskar utsläppen
  genom alternativ.

 339. Och ni ser vi att det börjar finnas
  alternativ även vid vägtransporter.

 340. Det går ganska bra att transportera sig
  fossilfritt i Sverige i dag-

 341. -även om för få känner
  att de har råd att göra det.

 342. Det är ju en återkommande fråga-

 343. -både när man minglar runt
  och på de seminarier man haft-

 344. -hur regeringen hanterar frågan om en
  fossiloberoende fordonsflotta 2030-

 345. -eller t.o.m.
  fossilfri fordonsflotta 2030.

 346. Det är bara fjorton år kvar,
  och fortfarande pågår-

 347. -en diskussion med EU
  om statsstödsreglerna-

 348. -och så sitter man fast i den frågan.

 349. Kan man ta sig ur det här problemet?
  Vad händer, egentligen?

 350. Det är en av de stora frågorna.
  När det gäller...

 351. ...hur ska regeringen
  hantera fossiloberoendet...

 352. Det var det som diskuterades mest i den
  intressanta FFF-utredningen-

 353. -där man tyvärr i den yttre diskussionen
  mest pratade om-

 354. -svårigheterna att definiera målet.

 355. I dag är det lite överspelat
  med fossiloberoende-

 356. -om man definierar det som att en bil
  ska kunna gå på fossilfritt bränsle-

 357. -med hundra procent förnybar biodiesel
  så kan man ju göra det.

 358. Biobensin finns det också,
  så då har man nått målet.

 359. Att omdefiniera det
  är ju en bra lösning.

 360. Därför är det viktigt
  att vi pratar om fossilfritt.

 361. Det finns en poäng i det-

 362. -för vi det är ju inte så att bilarna
  inte släpper ut fossilt koldioxid-

 363. -utan det är tyvärr
  ganska mycket fortfarande.

 364. Vi har en ny svårighet. Nåt som inte
  förutsågs var det låga oljepriset-

 365. -som ingen ser slutet på, precis som
  ingen såg slutet på det höga priset.

 366. Jag är inte ekonom,
  men det här har helt skiftat om...

 367. För att deras prognoser
  inte varit jättepricksäkra.

 368. Det är ju inte oväsentligt
  vad det gör-

 369. -när det inte är brist på teknik.

 370. Vi kan producera förnybara bränslen.

 371. Problemet är att det inte finns
  nån marknad. Hur gör vi den?

 372. -Det var det som var frågan.
  -Nej, du frågade om målet.

 373. Jag frågade vad som händer med
  politiken för att uppnå målet.

 374. Det var i alla fall min mening.

 375. Att värdera om det behövs ett mål-

 376. -och det var så vi skrev direktiven till
  Miljömålsberedningen-

 377. -i deras huvudbetänkande hoppas jag-

 378. -att jag får goda tankar kring
  ett mål riktat mot transportsektorn-

 379. -och med en tidplan
  som inte är på andra sidan 2045.

 380. Men det ligger i deras händer.

 381. Det vi gör är
  att vi tar alla förslag-

 382. -i "Fossilfrihet på väg",
  som FFF-utredningen hette-

 383. -och stöper om dem till politik.

 384. En av de stora uppgifterna handlar
  om skattesystemet för biodrivmedel.

 385. Där gick förra regeringen
  på pumpen i EU.

 386. Vi har ännu inte lyckats, även om
  vi har intensifierat vårt arbete-

 387. -att knäcka koden för
  att få ha smarta miljöskatter-

 388. -och andra styrmedel
  för att få in biodrivmedel.

 389. Det är en prioriterad fråga
  som regeringen pratar mycket om.

 390. Klimatkommissionären
  kommer snart till Sverige-

 391. -bland annat för att han vill se-

 392. -vad Sverige tycker om den
  fördelningsnyckel som EU ska ha-

 393. -för den icke-handlande sektorn.

 394. EU:s 2030-mål gäller både handlande
  och icke-handlande sektor.

 395. Men den icke-handlande
  är medlemsstatsbaserad.

 396. Jag har sagt att Sverige ser möjligheter
  med klimatpolitiken-

 397. -men att vi måste få använda
  vettiga styrmedel.

 398. EU kan inte stoppa Sverige
  från att hitta ett system.

 399. Det ska vara en dialog,
  och det ska vara konvertibelt...

 400. -...men det måste finnas reson.
  -Det borde vara ett argument...

 401. ...att företag,
  civilsamhälle och alla politiker...

 402. ...är överens om detta,
  men det verkar inte spela roll.

 403. Vi kan med gemensamma krafter
  ta vederbörande i...

 404. ...upptuktelse tänkte jag säga,
  men det ska vi inte göra.

 405. Jag behöver nog lära mig lite
  av EU-diplomaten vi hade här.

 406. Han är nog "the good guy" bland de fyra
  kommissionärer som har frågan.

 407. För under loppet av 1,5 år
  har jag hört-

 408. -först tyckte tre av dem att
  den svenska lösningen såg bra ut-

 409. -men när man löste den fjärdes problem
  blev två andra emot.

 410. De skyller på varandra.
  Vi hoppas kunna lösa våra problem-

 411. -vi har aviserat att i budgeten
  inför 2018 ha långsiktiga spelregler.

 412. Då handlar det inte om tre- eller
  femårsundantag utan om långsiktighet.

 413. Ska vi ta kossan i rummet?

 414. Ni har en livsmedelsstrategi som gynnar
  närodlad och ekologisk mat-

 415. -trots att ingendera-

 416. -har särskilt stora
  klimatfördelar framför annan mat.

 417. Om vi däremot åt mindre kött skulle det
  minska växthusgasutsläppen.

 418. Varför har det
  en mindre roll i er strategi-

 419. -och att landsbygdsministern säger att
  kött inte är en miljöfara?

 420. Den ena frågan handlar om-

 421. -om det är vettigt
  att söka stöd hos näringen-

 422. -och hos många aktörer
  för en livsmedelsstrategi-

 423. -som fokuserar på hur Sverige
  ska öka sin livsmedelsproduktion-

 424. -och den andra frågan handlar om
  huruvida min kollega äter kött.

 425. För att ta den första frågan tycker jag
  att det är ganska vettigt-

 426. -även om det inte är
  det främsta problemet.

 427. Livsmedelsstrategin stod inte på min
  lista över de viktigaste åtgärderna-

 428. -utan där
  är det som Per Bolund nämnde-

 429. -om att hållbar konsumtion
  är viktigare för klimatåtgärderna.

 430. Shekarabis arbete med
  en upphandlingsmyndighet-

 431. -som kan stödja kommuner
  och landsting att handla upp-

 432. -djurhälsosam och annan nyttig mat har
  en klimatpåverkan-

 433. -därför att när fler skolor
  kvalitetssäkrar sitt kött-

 434. -blir det mindre och bättre kött
  och mer och bättre grönt.

 435. Och det gör vi genom att
  kvalificera upphandlingsverktyget.

 436. Jag tycker att vi ska bli bättre
  på att producera mat-

 437. -och gärna kvalitetsmat,
  den kan vara ekocertifierad mat.

 438. Det ger bra marknadsandelar
  om man vill exportera mat-

 439. -vilket vi borde kunna göra
  till våra nära grannländer-

 440. -men också
  att vi kan producera miljömässigt.

 441. Här har vi
  stora diskussioner hur vi säkrar upp-

 442. -med miljötjänster inom jordbruket, som
  är tärande-

 443. -när det gäller biologisk mångfald.

 444. Frågan står inte på listan
  över de viktigaste åtgärderna-

 445. -det är dock ett viktigt verktyg
  för matproduktionen-

 446. -och ett levande lantbruk.

 447. Sven-Erik Buchts matpreferenser
  behöver jag inte uppta här.

 448. Eftersom du då gjorde fri tolkning av
  Mattias fråga kan jag tolka svaret.

 449. Själva poängen med att ha med
  närproducerat och ekologiskt-

 450. -är att dyrare kött
  minskar konsumtionen-

 451. -och det är bra för miljön.

 452. Absolut.
  Ta din gamla hemstad Göteborg.

 453. De har ju visat i sin koststrategi för
  skolorna att de uppnår det.

 454. Klimateffekten blir en bieffekt av att
  de satsar på kvalité i maten.

 455. Mindre matsvinn - mer nöjda måltider.

 456. Och dessutom
  kan de handla mer närproducerat.

 457. Och ekologiskt är godare,
  och då äter man upp maten.

 458. I skolan handlar det om
  att det är pedagogiskt smart-

 459. -och att man pratar med elever.

 460. Ungdomar och barn i dag
  vill veta var maten kommer ifrån.

 461. Då är det lättare
  om man kan ta dit bonden-

 462. -eller åka
  och titta på vad som händer.

 463. Närproducerat är jättepedagogiskt.

 464. Klimateffekten kan handla om
  att vi inte har råd med så mycket...

 465. ...dåligt danskt fläskkött.

 466. Jag är inte vegetarian -
  jag gillar viltkött.

 467. Nu vet ni mina matpreferenser,
  så kan ni fråga varje minister.

 468. -Eftersom det är så intressant...
  -Vad är dina preferenser?

 469. Jag sviker den svenska matstrategin-

 470. -och importerar linser
  och lagar dem på indiskt vis.

 471. Men jag äter kött också -
  tack för visat intresse.

 472. -Du har nån mer fråga, tror jag.
  -Massor.

 473. De här lokala klimatstöden...

 474. Det blir lätt att man delar ut pengar
  när man inte kontrollerar skatter.

 475. I USA utvärderade man
  alla gröna stöd-

 476. -och kom fram till att effekten
  på miljön var exakt noll.

 477. Det var på grund av att
  en del åtgärder hade negativ effekt.

 478. Ett par gav ändå
  nån form av positiv effekt.

 479. Konjunkturinstitutet har varit kritiskt
  mot tidigare klimatstöd-

 480. -och nu hör jag
  elaka tungor viska om-

 481. -att vi snart har
  fler laddstolpar än elbilar i landet.

 482. Är det ett effektivt sätt att stödja
  snarare än ta betalt för utsläppen?

 483. Man behöver göra både och.

 484. Som jag sa om hur Miljöpartiet
  genom åren har resonerat-

 485. -kring kommunikationen kring
  att höja koldioxidskatter:

 486. Man behöver också visa på alternativ.

 487. När vi har ett manifest där
  en punkt är höjd koldioxidskatt-

 488. -och trettio punkter säger hur vi
  fixar alla välfärdsalternativ-

 489. -blir debatten lite oviktad åt andra
  hållet. Man behöver både och.

 490. Erfarenheterna av hur man utvecklar
  teknik även bakåt i tiden...

 491. Varför utvecklades AXE-växlarna...

 492. ...hos Telebolaget, som det hette, som
  senare blev Ericssons produkt?

 493. Man hittade
  att det fanns svenska avsättningar.

 494. Annan teknik läggs fram
  först när det finns avsättning.

 495. I början
  kan man behöva stödja marknaden.

 496. EU ligger tio år efter och
  vill stödja enbart produktionen.

 497. Vi försöker stödja marknadsefterfrågan-

 498. -med supermiljöbilspremien,
  och så vidare.

 499. När det gäller själva Klimatklivet
  konstaterar jag-

 500. -att huvudkritiken från KI
  när det gällde gamla Klimp-

 501. -var att de jämförde
  med kostnaden att köpa in-

 502. -krediter på den
  internationella koldioxidmarknaden.

 503. Men jag tycker
  att vi ska göra jobbet i Sverige.

 504. Jag vill se klimatinvesteringar i
  Sverige och sprida idéerna utomlands.

 505. Så jag underkänner kopplingen. De sa
  att det kanske blivit gjort ändå.

 506. Så är det med alla stöd.

 507. Vi kan inte garantera att konsumenten
  inte hade köpt elbilen ändå.

 508. Så det kommer man inte ifrån.
  Och det går omöjligt att mäta.

 509. Det kommer vara svårt. Det vi gjort för
  att kvalitetssäkra Klimatklivet-

 510. -är att vi tagit vara på erfarenheterna
  från Klimp.

 511. Vi har renodlat bedömningsgrunderna till
  att gå på klimatnytta.

 512. Det var vad de andra experterna
  påpekade att man behöver göra.

 513. När vi räknar på den statliga kostnaden
  för att få ner utsläppen-

 514. -konstaterar jag att Klimp
  var nere på 25 öre per kilo utsläpp.

 515. Nuvarande ligger prognosen på 17 öre.

 516. Jag konstaterar att vi är jättedåliga i
  Sverige på att evaluera-

 517. -alltså att analysera vad som är
  kostnadseffektivitet i miljöprojekt.

 518. Den ena säger det ena
  och den andra det andra.

 519. KI har aldrig sett nåt miljöprojekt som
  samhällsekonomiskt lönsamt.

 520. Men det finns andra som säger:
  "Jo, men det där kan vara smart."

 521. Om man har problem med
  för mycket laddstolpar-

 522. -så skulle jag säga att ingen skaffar
  elbil om man inte kan ladda den.

 523. Det kommer mer elbilar
  där det finns stolpar.

 524. En avslutande ja eller nej-fråga.

 525. Kan vi förvänta oss en storslagen
  klimatpolitisk proposition-

 526. -under mandatperiodens
  kvarvarande tid?

 527. Beskedet i dag från Miljömåls-
  beredningen tyder på en god grund-

 528. -att basera en sån stor
  klimatpolitisk proposition på.

 529. Det var så nära ett ja
  man kunde komma. Tack, Åsa!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så blir Sverige första fossilfria landet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) berättar om regeringens satsningar på miljön. Hon har bland annat gett ökade anslag till järnvägen, laddsamordningarna ska byggas ut och en fossilfri fordonsflotta ska införas. Åsa Romson utfrågas av klimatdebattören Maria Wetterstrand och den liberala debattören Mattias Svensson. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Fossila bränslen, Klimatpolitik, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Klimatforum 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Vägen framåt efter Paris

Efter FN:s klimatmöte i Paris är världen överens om utsläppsmålen. Men vad gör vi nu? EU:s chefsförhandlare Artur Runge-Metzger berättar här om EU:s roll. Framtidsminister Kristina Persson (S) och klimatforskaren Johan Rockström talar om vad Sverige bör och kan göra. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Sveriges klimatmål efter Paris

Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen, berättar om sitt arbete och hur Sverige nu ska sänka koldioxidutsläppen. Han menar att nästa fas är svår, men att det nu finns en väldigt bra plattform att jobba ifrån. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Klimatsmarta kommuner

Fem kommuner delar med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Det handlar om allt från snabbladdare för elbilar i Kungälv och lägenhetshus i trä i Borås till en konsumtionsfri månad i Örebro - något som skapade en viss irritation bland invånarna. Medverkande: Karolin Södermark, miljö- och energiplanerare Kungälv kommun, Anna Bergström, centrumledare för återbruksgallerian i Eskilstuna, Hanna Dufva, enhetschef Örebro kommun, Susanne Arneborg, energisamordnare Borås kommun, och Peter Rydberg Krahl, projektledare klimatprogram Göteborgs stad. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Regeringens arbete med hållbar konsumtion

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) skräder inte orden när han berättar om sina planer för att påverka Sveriges konsumtion i en mer hållbar riktning. Han menar att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder och ha ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Nudging gör det lätt att göra rätt

Om man erbjuds en liten i stället för stor tallrik tar man mindre mat. Det är en form av "nudging", det vill säga att knuffa någon i en mer klimatsmart riktning. Ida Lemoine på Beteendelabbet berättar med hjälp av spännande exempel om sitt arbete med att förstå beteenden för att kunna förändra beteenden. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

En liberals syn på klimatet

Den liberala debattören och författaren Mattias Svensson har bland annat skrivit boken "Miljöpolitik för moderater". Han blev ganska sent i sin karriär intresserad av miljöfrågor. Här talar han om sitt klimatengagemang ur ett liberalt perspektiv. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Så blir Sverige första fossilfria landet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) berättar om regeringens satsningar på miljön. Hon har bland annat gett ökade anslag till järnvägen, laddsamordningarna ska byggas ut och en fossilfri fordonsflotta ska införas. Åsa Romson utfrågas av klimatdebattören Maria Wetterstrand och den liberala debattören Mattias Svensson. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Fältkrassing framtidens oljeväxt

Li-Hua Zhu är professor i växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om fältkrassing som framtidens oljeväxt. Hon menar att det behövs alternativ till de grödor som används i dag om vi ska klara av att få fram råvaror i takt med befolkningsökningen i världen. Li-Hua Zhu är är involverad i flera forskningsprojekt där man med genteknikens hjälp försöker förbättra eller skapa helt nya kulturväxter. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.