Titta

Läsförståelse

Läsförståelse

Om Läsförståelse

Om olika sätt att möta läsning och få bättre läsförståelse.

Till första programmet

Läsförståelse : Aktiv läsningDela
 1. Så. Hej. Välkomna.

 2. Vi gymnasielärare har sett
  läsförståelse som en färdig produkt-

 3. -som eleverna har när de kommer
  från grundskolan. Men så är det inte.

 4. Så. Välkomna.

 5. Vi ska börja med romanen och de
  litteraturvetenskapliga begreppen.

 6. Ni ska få reflektera lite kring
  hur läsningen har gått.

 7. Gällande läsundervisning
  tycker jag att jag som lärare-

 8. -har tagit för lite ansvar
  för elevernas läsutveckling.

 9. Man har fokuserat på läslust-

 10. -och hur många sidor
  som är lagom att läsa.

 11. Men det kanske inte är rätt
  att enbart börja i läslusten-

 12. -och förvänta sig
  att det är lustfyllt.

 13. Ni har läst olika långt, men alla
  har läst romanens inledning.

 14. Nu ska ni få reflektera
  kring verkets titel.

 15. Jag har ändrat mitt sätt att jobba
  med läsning och läsförståelse.

 16. Nu lägger jag mer aktivt upp
  undervisningen-

 17. -så att alla elever
  ska kunna bli läskompetenta.

 18. Läsningen lyfts i klassrummet och vi
  jobbar med texterna under tiden.

 19. När vi läste "Doktor Glas"
  funderade vi inledningsvis på-

 20. -vad vi fick för associationer
  kring materialet glas.

 21. Ni sa att glas var skört
  och kunde gå sönder-

 22. -men det var även genomskinligt.

 23. Era associationer kring glas använde
  vi i förståelsen av karaktären.

 24. Diskutera nu två och två
  vad er titel betyder-

 25. -utifrån det ni har sett nu
  i det ni har läst.

 26. En storm kommer och virvlar upp allt.

 27. Stormen är väl symbolen för kriget
  som kommer att bryta ut.

 28. Så tänkte jag med.

 29. I aktiv läsundervisning läser vi,
  och tar oss an texterna, gemensamt.

 30. Vi ser inte läsförståelse som nåt
  eleverna har klart från grundskolan.

 31. De kan vara passiva läsare,
  men ändå läsa ganska mycket.

 32. Så eleverna läser inte alltid för
  lite, utan de kan sakna strategierna.

 33. Själva drogen handlar om att man
  avslöjar sina tankar och hemligheter.

 34. Att man talar sanning.

 35. Vi kan stanna där. Då har ni fått
  lite inledande reflektion.

 36. Ni har precis börjat läsa, så ha
  frågan om romanens titel i åtanke.

 37. Den kan ge oss ledtrådar om vad
  författaren vill säga om karaktären.

 38. Ni ska få skriva en inledande
  reflektion i era portföljer nu.

 39. Ni får nu reflektera självständigt.

 40. Berätta om nåt ni har fastnat för,
  fångats av eller funderat kring.

 41. Det kan vara karaktären, miljön
  eller intrigen.

 42. För fyra år sen
  började jag arbeta med-

 43. -digitala portföljer
  som vi använder varje lektion.

 44. Det är helt enkelt
  Google Drive-dokument.

 45. Ett dokument som eleverna skapar och
  delar med mig i början av varje kurs.

 46. I de digitala portföljerna kan jag se
  hur elevernas läsning ser ut-

 47. -och vad de får med sig
  av texterna de läser.

 48. Det är värdefullt att få tillgång
  till alla elevers reflektioner-

 49. -och inte bara de
  som räcker upp handen.

 50. Då kan vi avrunda där.

 51. Digitala verktyg i övrigt
  tycker jag tillför variation.

 52. I utvärderingar skriver eleverna att
  de uppskattar varierade arbetssätt.

 53. Om ni går in i lektionsanteckningarna
  och klickar på den länken-

 54. -kommer ni hit.

 55. Vilket ord beskriver huvudpersonens
  personlighet bäst?

 56. Answer Garden är ett enkelt verktyg.

 57. Det möjliggör för eleverna att
  med några ord svara på en fråga.

 58. Så det lämpar sig för korta övningar.

 59. Här kommer det.
  Det här är ord om er romanfigur.

 60. Alla har läst olika böcker,
  så det är flera karaktärer.

 61. Fortsätt nu två och två. Berätta
  vilket ord ni skrev och varför.

 62. Ha gärna öppna böcker. Ju mer vi
  tittar på scener och dialog-

 63. -i texten, desto bättre.

 64. -Han är en fundersam person också.
  -Ja, och ganska plikttrogen.

 65. Egendomlig. Han har en del tankar
  om samhället och staten.

 66. När hon försöker förklara hans tal,
  hur han ska hålla det...

 67. Jag möter elever som inte gillar
  att läsa och har svårt för det.

 68. För såna elever måste man
  medvetandegöra-

 69. -att läsförståelse är nåt
  som alla kan utveckla.

 70. Det kan också vara elever
  som har haft lätt för att läsa-

 71. -och har klarat svenskämnet bra-

 72. -men som på gymnasiet, när texterna
  blir mer utmanande, möter problem-

 73. -och är ovana vid hinder i läsningen.

 74. Även här är det viktigt att samtala
  om att läsning är en aktiv process.

 75. Ett sätt är att ta fasta
  på karaktärsdrag.

 76. Vi ska jobba med intertextualitet och
  koppla ihop era romaner med den här.

 77. Varför uppfattades Doktor Glas
  som kall?

 78. Han är kall för att
  i sin roll som doktor-

 79. -måste vara ganska bestämd
  mot sina patienter.

 80. Då tar han inte in känslorna
  i sitt agerande.

 81. Tänker du på några speciella scener?

 82. Det är när de engagerar sig
  i texterna som läsförståelsen kommer.

 83. Jag vill synliggöra
  att det är från båda hållen.

 84. Jag kan inte ge dem
  en god läsförståelse-

 85. -men undervisningsklimatet kan visa
  hur goda strategier ser ut-

 86. -så att de kan bli engagerade
  och få god läsförståelse.

 87. Den här texten heter: "Litteraturen
  lika farlig som livet självt."

 88. Vad tror ni att hon kommer att
  resonera kring, utifrån rubriken?

 89. Vi sa att man får en positiv reaktion
  av att säga att det är farligt-

 90. -vilket kanske inte är det man tänker
  att "farligt" ska göra.

 91. Att säga att livet
  innebär vissa faror-

 92. -är som att säga att det
  innehåller utmaningar-

 93. -och att litteraturen
  liknar det livet.

 94. Det är lite farligt att kasta sig ut
  i såna situationer-

 95. -men man får ut nåt av det
  i slutändan.

 96. Ett sätt att jobba med texter är
  att tänka kring vad de används till-

 97. -och fundera kring vad vi får ut
  av textens titel.

 98. Jag brukar be er att använda bilder
  och rubriker för att förstå texten.

 99. Men hur ser den här texten ut?

 100. Det var inte mycket bilder
  och rubriker.

 101. I den aktiva läsundervisningen
  får jag som lärare ett större ansvar.

 102. Det gäller i synnerhet faktatexterna.

 103. Många svensklärare har jobbat
  mer aktivt med skönlitteraturen.

 104. Faktatexterna har eleverna
  kanske läst på egen hand.

 105. Där har läraren stort ansvar att inte
  lämna eleverna ensamma i läsningen.

 106. Framför allt när vi tar nya kliv
  och tar oss an mer avancerade texter-

 107. -ska man visa hur läsningen går till.

 108. Om ni skulle läsa en sån här text
  på egen hand-

 109. -hur skulle den läsningen då se ut?

 110. Ni ska läsa den till nästa vecka.

 111. Ni ska inte bara sammanfatta den
  punktmässigt-

 112. -utan även ha förstått textens kärna.

 113. Först skulle man nog skumläsa
  hela texten.

 114. -Varför det?
  -För att få en inblick överlag.

 115. Även eleverna har ett ansvar.

 116. Läsförståelse kommer inte av sig
  själv. Läsning är en aktiv process.

 117. Vi behöver tänka.
  Det kan vara ansträngande att läsa.

 118. Arbetar ni med varje stycke på nåt
  speciellt sätt?

 119. -Vi sammanfattar kärnpoängen.
  -Hur hittar man den?

 120. -Man hittar kärnmeningen.
  -Precis.

 121. Jag kan be er ta ut det viktigaste-

 122. -men hur vet ni vad som är viktigast?
  Kärnmeningen är en bra ingång.

 123. När vi engagerar oss i läsningen
  tillsammans-

 124. -samtalar om hindren och diskuterar
  hur vi kan ta oss vidare-

 125. -och jag kanske berättar om hinder
  jag möter när jag läser-

 126. -så att de får se att det är
  naturligt att stöta på hinder-

 127. -men att det inte ska stoppa oss-

 128. -då får de en annan syn på läsning.

 129. När de känner att de får strategier-

 130. -och ser att de också kan lära sig
  det här, kan läslusten komma.

 131. Jag tror att liknelsen mellan
  litteratur och liv är hjälpsam.

 132. Att det som signaleras i rubriken
  är nåt kärnfullt här.

 133. Hur den är träffande
  förstår vi när vi läser texten.

 134. Ha det i åtanke när ni läser-

 135. -och får texthäften
  i nationella provet.

 136. Så, då ska vi avsluta.

 137. Jag tycker att vi har hunnit mycket
  i dag.

 138. Bra jobbat.

 139. Vi ses nästa vecka.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Aktiv läsning

Avsnitt 1 av 2

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Klass S13b reflekterar, diskuterar och analyserar sig till bättre läsförståelse. Läraren Åsa Edenfeldt berättar om hur hon arbetar med läsning i undervisningen och visar hur aktiv läsundervisning går till.

Ämnen:
Svenska > Läsning
Ämnesord:
Läsförståelse, Läsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Språkundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Läsförståelse

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLäsförståelse

Aktiv läsning

Avsnitt 1 av 2

Klass S13b reflekterar, diskuterar och analyserar sig till bättre läsförståelse. Läraren Åsa Edenfeldt berättar om hur hon arbetar med läsning i undervisningen och visar hur aktiv läsundervisning går till.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLäsförståelse

Godnattsagor inifrån

Avsnitt 2 av 2

Godnattsagor inifrån är en studiecirkel där interner spelar in godnattsagor och skickar hem till sina barn. Projektets nationella samordnare Stina Sjödin och cirkelledaren Nils Grönlund berättar om ett annorlunda läsprojekt som har kommit att betyda mycket för många.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Språkutvecklande arbete

Läraren Hanna Stehagen pratar om vikten av att språkutvecklande klassrumsaktiviteter måste ske i skolans alla ämnen. Hon visar även hur digitala verktyg kan fungera som stöd för elevers språk- och kunskapsutveckling. Inspelat 13 mars 2014 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Retorik - en demokratifråga

Linnéa Skogqvist-Kasurinen, retoriklärare på Gubbängsskolan, ser retoriken som en livsviktig demokratifråga. Idag kan elever gå igenom hela skoltiden utan att lära sig tala inför klassen, och det är ett stort misslyckande, menar hon.