Titta

UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Om UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Konsumentföreningen Stockholm håller varje år ett seminarium med fokus på mat och hälsa. 2016 var temat barn, mat och hälsa. Olika föreläsare berättar om ämnet ur sina olika perspektiv - allt från vetenskap med handfasta kostråd till matlarm och medias förmåga att påverka konsumenterna. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn, mat och hälsa : Tjocksnack och träningshetsDela
 1. Nu ska vi prata om "tjocksnack och
  träningshets". Det är nästa rubrik.

 2. Jag vill välkomna Carolina Lunde
  upp på scenen.

 3. Du är psykolog och forskar om kropps-
  uppfattning på Göteborgs universitet-

 4. -alltså hur ungdomar ser på sina
  kroppar och vilka attityder de har.

 5. Jag tänkte att vi tittar
  vad våra barn har att säga om det.

 6. Sedan berättar du om din forskning-

 7. -och så samtalar vi lite kring de här
  frågorna, som är svåra att tackla.

 8. Vi ser vad våra barn säger.

 9. Ja.

 10. Ja, men om man är tjock och har bra
  hälsa ändå, spelar det ingen roll.

 11. Men det påverkar en väldigt psykiskt
  om man är tjock.

 12. Eller, alltså ja...om man är större.

 13. För man känner att man inte är
  lika snabb som alla andra-

 14. -och att man måste äta mindre.

 15. Man blir sämre i psyket.
  Man blir mer deppad och...ja.

 16. Om man säger att man typ väger...
  Jag vet inte...

 17. Kanske överdrivet...rätt mycket.
  Mer än man brukar.

 18. Då kan man inte lyfta sig själv
  om man har trillat.

 19. Då kanske det är lite svårare.

 20. Ja, alltså... Jag känner några
  som inte är så tjocka-

 21. -men de tycker själva att de är
  tjocka, och då brukar de psykiskt...

 22. Fast...man måste bara må bra och ha
  ett bra liv, även om man är tjock.

 23. Man börjar må väldigt dåligt
  både psykiskt och...

 24. -Fysiskt.
  -Ja, fysiskt...när man är större.

 25. Andra kanske påpekar det
  eller retar en för det.

 26. Då kan man må väldigt dåligt.

 27. Ja, så kan det vara. Carolina...

 28. Vi är alla nyfikna på din forskning.

 29. Ja, tack för den fina presentationen,
  då jag kallades "en skänk från ovan".

 30. Det kändes lite stort här.

 31. Jag är glad över att få vara här-

 32. -och prata ur ett annat perspektiv
  än det som vi har haft hittills.

 33. Jag tänker på två saker när
  de här barnen pratar, som är viktigt.

 34. En sak är att hur folk ser ut
  på utsidan, rent objektivt sett-

 35. -har väldigt lite att säga
  om hur man känner inför sig själv.

 36. Det finns en dålig överensstämmelse
  mellan ens faktiska kroppsbyggnad-

 37. -och ens kroppsuppfattning,
  som alltså är tankar, känslor-

 38. -och beteenden som är kopplade till
  människors attityder till utseende.

 39. Det andra som jag tänkte på
  i relation till filmen var-

 40. -att barnen inte var jättesmå
  men inte heller gamla.

 41. Forskningen visar tydligt att man
  inte ska tro att barn inte har koll-

 42. -på vad som anses vara
  eftersträvansvärt i samhället.

 43. De här barnen pratar mycket
  om att vara tjock.

 44. Barn kan väldigt mycket
  sätta fingret på-

 45. -vad kroppsideal
  och normer kring utseende innefattar.

 46. Det har de med sig från tidig ålder.

 47. Och vi ser att detta ställer till det
  för individer-

 48. -vad gäller psykiskt välbefinnande
  och så.

 49. Vi har ju pratat lite om minnen
  och erfarenheter och så där-

 50. -och jag har en ingång
  som passar bra in i det.

 51. Vi gjorde en studie
  där vi bad unga personer-

 52. -i tidiga tjugoårsåldern ungefär-

 53. -att berätta om de har nåt minne
  av nånting-

 54. -som ändrade deras sätt att se på sin
  kropp - en situation eller händelse.

 55. Här är ett svar när vi bad dem
  berätta om nåt-

 56. -som förändrade deras syn
  på sin kropp:

 57. "En kompis var smalare än mig."

 58. "En gång sa hon att om hon kände sig
  plufsig brukade hon jogga en runda."

 59. "Jag tänkte 'Jaha, så kan man göra'."

 60. "Kände mig lite orolig också.
  Jag ville ju inte heller bli tjock."

 61. Det här exemplet visar dels det här
  som vi kallar "fat talk"-

 62. -det vill säga "tjocksnack",
  ett vanemässigt kommenterande-

 63. -och nedvärderande av hur man ser ut,
  vilket ofta är kopplat till vikt.

 64. Detta "fat talk" görs vänner emellan-

 65. -och är väldigt vanligt bland unga.

 66. Det visar också
  den här "tjockkänslan"-

 67. -som inte har så mycket att göra
  med hur man faktiskt ser ut.

 68. Men den har lika stora konsekvenser
  för hur man känner inför sig själv.

 69. Det här exemplet visar också
  en ångestreducerande joggingrunda-

 70. -snarare än att man joggar för att
  det är lustfyllt eller roligt.

 71. Träningshets kan också handla om
  att träna på grund av utseendemotiv.

 72. Det är väl en rätt vanlig drivkraft?

 73. Men det här exemplet visar också
  på nåt annat.

 74. Och det är att vi sätter våra kroppar
  i relation till andra kroppar.

 75. Den här personen
  fick syn på sin egen kropp.

 76. Genom kompisens berättelse
  ser hon sin egen kropp.

 77. Hon ställer sig utanför och bedömer
  sin kropp kritiskt och tänker:

 78. "Jag vill inte heller bli tjock".

 79. "Om hon, som ser ut så, säger så
  om sig, vad säger det om mig?"

 80. Vad har vi då för kroppar
  att sätta vår egen i relation till?

 81. Här har vi några bilder
  som jag och några kollegor tog-

 82. -under en vanlig vecka förra hösten.

 83. Ni känner igen er i den här typen
  av bilder, som vi möter hela tiden.

 84. Kroppen, som vi har
  att sätta vår egen i relation till...

 85. De kroppar som får synas utgår från
  väldigt snäva och orealistiska ideal.

 86. Ibland pratar vi om utseendekultur,
  och då menar man en kultur-

 87. -som värdesätter skönhet väldigt högt
  och kan sägas vara besatt av skönhet-

 88. -men där definitionen av skönhet
  är extremt snävt definierad.

 89. I utseendekulturen ligger tanken-

 90. -att kroppen går att forma
  och manipulera.

 91. Om man bara försöker tillräckligt
  mycket, kan alla se ut på det sättet-

 92. -som bilderna exemplifierar,
  oavsett om det är genom träning-

 93. -plastikkirurgi, minskat matintag
  eller vad det nu kan vara.

 94. Vi vet att den här utseendekulturen
  får väldigt allvarliga konsekvenser-

 95. -för många
  som försöker leva upp till idealen.

 96. Många unga, men inte bara unga,
  brottas med ett ständigt missnöje-

 97. -över hur de ser ut och inte ser ut,
  och vad de borde och inte borde göra.

 98. I en brittisk studie fann man-

 99. -att unga kvinnor...

 100. En tredjedel av unga kvinnor
  sa sig vara beredda-

 101. -att offra åtminstone ett år av
  sitt liv om de fick en perfekt kropp.

 102. Åtminstone ett år av sitt liv.

 103. Det var en brittisk studie-

 104. -men när man jämför
  med internationella studier-

 105. -ser det ungefär likadant ut
  i Sverige som det gör nån annanstans.

 106. Och här brukar man säga,
  och det ser vi-

 107. -att en tredjedel av unga tjejer
  är missnöjda med sin kropp-

 108. -på ett sätt så att det har betydelse
  för hur de fungerar och mår.

 109. De är mycket upptagna med saker
  som rör kropp, ätande och utseende.

 110. För pojkar pratar man om att ungefär
  en fjärdedel har det på samma sätt.

 111. Så det här påverkar väldigt många
  unga, och får mycket konsekvenser.

 112. Den här grafen...visar...

 113. ...hur kroppsuppfattningen
  eller värderingen av hur man ser ut-

 114. -ser ut under hela tonårstiden.

 115. Det utgår
  från en longitudinell studie.

 116. På den stående axeln har vi hur nöjd
  man är. Ju högre, desto nöjdare.

 117. På den liggande axeln är det punkter
  där vi har träffat samma ungdomar-

 118. -vid tio, tretton, sexton, arton
  och tjugoett, då vi följde dem.

 119. Det som man ser tydligt i grafen är
  att de tidiga tonåren är en tid-

 120. -då de flesta unga blir betydligt
  mer kritiska till sitt utseende.

 121. Vi ser också
  att flickor redan i tio års ålder-

 122. -är betydligt mer kritiska till sin
  kropp och sitt utseende än pojkar är.

 123. Men både pojkar och flickor
  blir mycket mer missnöjda i tonåren.

 124. Och könsskillnaderna håller i sig
  genom tonåren.

 125. Det vi också ser är att man aldrig
  blir så nöjd som när man är tio år.

 126. Nu har vi inte följt dem senare-

 127. -men jag tror inte att den här kurvan
  ändrar sig särskilt mycket-

 128. -i takt med att man blir äldre.

 129. Så tonårstiden är en högriskperiod
  för kroppsmissnöje.

 130. Nu kommer också de mer allvarliga
  problemen som hör ihop med det här-

 131. -som ätstörningar, men även
  depression och orostillstånd.

 132. Så det här är nåt som är väldigt
  problematiskt, som vi ser det.

 133. Vi har pratat om
  att vi ska ha ett samtal nu-

 134. -men jag tänker
  att vi kan göra en massa saker-

 135. -för att balansera och navigera
  i budskapen kring kropp och utseende.

 136. Jag fick ytterligare ett tidigt minne
  från en av deltagarna i studien.

 137. Hon berättade apropå frågan om nåt
  har förändrat ens syn på sin kropp:

 138. "På idrottslektionen på lågstadiet
  var en mellanstadieklass före oss."

 139. "Vi hörde dem prata om
  att de hatade sina kroppar."

 140. "Vi gjorde en pakt med vår fröken"-

 141. -"om att vi aldrig fick säga
  nåt dåligt om oss själva."

 142. Det här är ganska bra - att lära sig-

 143. -att säga positiva saker om sig själv
  i stället.

 144. Tack.

 145. Det var en klok fröken
  och ett bra tips.

 146. Är det värre i dag än tidigare?

 147. Är pojkar och flickor mer benägna
  att tycka illa om sina kroppar-

 148. -eller inte trivas med dem, nu?

 149. Du var inne på det, men kan ni mäta
  att det har blivit sämre och sämre?

 150. Nej, vi kan inte riktigt mäta
  att det har blivit sämre och sämre.

 151. Men det är absolut så-

 152. -att medieklimatet har
  väldigt stor påverkan på unga.

 153. Det går inte att jämföra hur det
  ser ut i dag med hur det var förut-

 154. -med snabb feedback på utseendet och
  behovet att synas och få gillanden.

 155. Vi har inte haft den kvantifieringen
  av gillanden förut.

 156. Forskar ni på detta? Det är ju
  en ganska ny företeelse, men ändå.

 157. Ja, det gör vi. Och man kan säga
  att det kan bli självförstärkande.

 158. Om man är upptagen av utseende
  och investerar i det-

 159. -söker man kanske också
  det innehållet på nätet.

 160. Det kan förstärka bilden
  att utseendet är viktigt-

 161. -och att man blir bedömd och värderad
  utifrån det hela tiden.

 162. I vår rapport som vi släppte i dag
  kring barn, vikt och måltider-

 163. -ser vi att den övervikt som vi såg
  tidigare, går ner. Den har planat ut.

 164. Tyvärr har vi inga bra siffror
  för riket-

 165. -men troligen har i vissa regioner
  andelen överviktiga barn minskat.

 166. Men jag ser också
  att ganska många är underviktiga.

 167. I nån studie var 9 % av de tioåringar
  som man tittade på underviktiga.

 168. Är det nåt som du också har sett?

 169. Det behöver inte vara nåt fel. Man
  kan vara jättesmal men ändå frisk.

 170. Vi har mestadels fokuserat på den
  subjektiva upplevelsen av kroppen-

 171. -hur den hänger ihop med beteenden
  och känslor för sig själv-

 172. -och vad det har för betydelse,
  snarare än vad man faktiskt väger.

 173. 17 % av flickorna och 7 % av pojkarna
  i Rädda Barnens undersökning-

 174. -där de själva fick berätta om de
  uppfattade att de hade en ätstörning-

 175. -eller ett stört ätbeteende, sa ja.

 176. Alltså 17 % av tjejerna och 7 %
  av killarna. Det är ganska mycket.

 177. Ätstörningar har alltid förekommit,
  även när jag gick i skolan-

 178. -inte så mycket, men två eller tre
  tjejer åkte in och ut på sjukhus-

 179. -kanske inte i klassen, men i skolan.

 180. Twiggy var på modet då, i slutet av
  1960-talet. Det ska vi inte glömma.

 181. Det är en väldigt komplicerad sjukdom
  - alltså anorexi eller bulimi.

 182. Det finns också nåt nytt: "ätstörning
  utan närmare specifikation"-

 183. -som enligt forskningen går ner
  i åldrarna. Hur tänker du kring det?

 184. Jag har svårt att förhålla mig till
  huruvida det går ner i åldrarna-

 185. -men mer generellt att ha problem och
  vara upptagen av mat och ätande...

 186. En tidigare talare pratade-

 187. -om mycket nojor
  och problematisering kring mat.

 188. En del av det är kanske också
  den väldiga upptagenheten-

 189. -och önskan att äta nyttigt.

 190. Många föräldrar är ju otroligt
  upptagna av att träna och väga sig.

 191. De pratar hela tiden om vad de
  ska äta och om vad som är nyttigt.

 192. Det finns förstås stora skillnader,
  men man ska ta hand om sin kropp.

 193. Man gör det för att bli snyggare
  eller friskare.

 194. Tror du
  att föräldrarnas tjat inverkar?

 195. Absolut, och som vi hörde innan
  är föräldrar viktiga förebilder.

 196. Så man kan också påverka
  i positiv riktning.

 197. Det är viktigt
  att tänka på sin syn på sig själv.

 198. Hur förhåller jag mig till mat?
  Varför tränar jag?

 199. Vad kommunicerar jag till mina barn?

 200. Det är en viktig sak
  att fundera över.

 201. Ofta är det ganska slentrianmässiga
  saker som vi säger om våra kroppar.

 202. "Jag skulle inte äta det här", eller
  "Så jag ser ut i de här byxorna"-

 203. Man kanske inte menar så mycket,
  men man säger det av gammal vana.

 204. Jag skulle förorda
  att säga positiva saker om sig själv-

 205. -och fokusera på vad man kan göra
  med kroppen och på glädjen i kroppen.

 206. Och att kroppen bara kan få lov att
  vara, och inte ständigt kommenteras.

 207. Det finns knappt ett kaffebord på
  arbetsplatserna där man har kakor...

 208. Man kommenterar alltid
  om man tar en kaka eller ej-

 209. -i stället för att hålla truten
  och äta den.

 210. Det var bara en liten fundering.

 211. Som sagt,
  ätstörningar är superkomplicerade.

 212. Det finns väldigt många orsaker
  till det.

 213. Men som du sa, om det är nåt man kan
  göra för att förebygga som förälder-

 214. -vilket är svårt
  när barnen väl har hamnat där-

 215. -så är det att tala väl om sin kropp
  och inte orda så mycket om den alls.

 216. Det är nåt som man har, som man är
  glad över, punkt slut. Vad tror du?

 217. Ja, det är också viktigt
  att inte skuldbelägga föräldrar.

 218. De gör alltid så gott de kan.

 219. Men man kan ha med sig
  ett mediekritiskt perspektiv-

 220. -och kanske tillåta sig att bli arg-

 221. -på de här orealistiska idealen
  och exkluderande kroppsnormer.

 222. I den ilskan kanske man formulerar
  nåt som man förmedlar till sina barn-

 223. -som kan göra det lättare för dem
  att navigera bland alla budskap.

 224. Jättebra tips, Carolina Lunde.
  Tusen tack!

 225. Svensktextning: Karin Werge Hjerpe
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tjocksnack och träningshets

Avsnitt 5 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologen Carolina Lunde forskar om kroppsuppfattning. Hon berättar om vilka föreställningar som finns om kroppen, och om de bilder vi möts av hela tiden - bilder som utgår från ett snävt och orealistiskt kroppsideal. Hon pratar om "fat talk", eller tjocksnack - ett vanemässigt kommenterande om hur man ser ut som kan få stora konsekvenser för hur man känner inför sig själv. Och ofta är det ångesten istället för lusten som är drivkraften för kostvanor och träning. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Kroppsuppfattning, Psykologi, Skönhetsideal
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Från klimp till kalaspuffar

Avsnitt 1 av 5

Etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström berättar om barnens perspektiv och roll i den svenska matkulturen. Dagens ganska romantiska syn på barn och måltider står i kontrast till hur verkligheten såg ut på den tiden då barnen skötte elden och kom in tidigt i köksarbetet. Först med vissa innovationer, t.ex. el- och gasspisen, kunde barnens arbetskraft frigöras till förmån för skolgång. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Bästa bränslet för barn

Avsnitt 2 av 5

Barnläkaren och forskaren Anna-Karin Edstedt Bonamy berättar om vilken mat och näring som är bäst för barn, men också hur du skapar förutsättningar för att måltiden ska bli lustfylld och hur du lär dina barn att få bra matvanor. Hon talar om allergier, intolerans och problem med skärmar och smartphones vid måltiderna, varför det kan bli problem med att utesluta gluten i maten och om hur viktigt det är att få ett läkarutlåtande vid exempelvis laktosintolerans och inte skapa egna diagnoser och antaganden. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Barnmat - hur gör man?

Avsnitt 3 av 5

Journalisten Christian Daun beskriver barn och mat som ett veritabelt minfält. Som förälder begränsas dina matvanor av budget, tid, allergier och intressen, och du påverkas av matlarm, moralister och tyckare som skapar förväntningar. Dessutom är barns eskalerande rädsla för det som är nytt avgörande för hur de vågar smaka på nya saker och utveckla sitt ätande. Christian Daun ger även exempel på frukostar som barn äter på olika platser i världen - från majsgröt i Malawi till grovrivet chokladströssel i Nederländerna. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Får vi cancer av allt?

Avsnitt 4 av 5

Nästan dagligen ljuder matlarmet, men har du anledning att bli så rädd som medierna vill? Fysioterapeuten, författaren och bloggaren Jacob Gudiol menar att nästan alla larm är trams. Här berättar han om undersökningarna som larmar och hur de är genomföra och tolkade. Som exempel tar han en undersökning som pekade på att clementiner innehöll spårämnen av ett bekämpningsmedel som kunde vara farligt - om du åt ett kilo clementiner om dagen i ett år, med skalet på! Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Tjocksnack och träningshets

Avsnitt 5 av 5

Psykologen Carolina Lunde forskar om kroppsuppfattning. Hon berättar om vilka föreställningar som finns om kroppen, och om de bilder vi möts av hela tiden - bilder som utgår från ett snävt och orealistiskt kroppsideal. Hon pratar om "fat talk", eller tjocksnack - ett vanemässigt kommenterande om hur man ser ut som kan få stora konsekvenser för hur man känner inför sig själv. Och ofta är det ångesten istället för lusten som är drivkraften för kostvanor och träning. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Hjärndagen 2015

Överväldigad av känslor

Vi har olika förmåga att påverka vad vi känner och hur starkt. Vissa upplever att känslorna inte alls låter sig styras. Tillståndet kallas för emotionell instabilitet, ibland borderline personlighetsstörning. Vad beror det på, och varför behöver känslor regleras? Om detta berättar Predrag Petrovic, hjärnforskare på Karolinska institutet. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Hämnaren

Kent Lokvist blev mobbad under sin barndom. Det satte djupa spår och kom att påverka hela hans liv. När Kent är 46 år bestämmer han sig för att ge igen. Han vill att de två värsta mobbarna från skolgården ska få känna något av den smärta och maktlöshet som han fick utstå.