Titta

UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Om UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Konsumentföreningen Stockholm håller varje år ett seminarium med fokus på mat och hälsa. 2016 var temat barn, mat och hälsa. Olika föreläsare berättar om ämnet ur sina olika perspektiv - allt från vetenskap med handfasta kostråd till matlarm och medias förmåga att påverka konsumenterna. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn, mat och hälsa : Får vi cancer av allt?Dela
 1. "Ger allting cancer?"
  Det är ett ganska vanligt uttryck.

 2. Det kommer ett larm och så säger
  folk: "Ja, men allt ger cancer."

 3. Jag sökte på "cancer"
  på Aftonbladet och Expressen.

 4. Det här är långtifrån allt.

 5. Den här är bäst:
  "Ät allt - men på egen risk".

 6. Ett par forskare
  ville titta på frågan-

 7. -så de tog en populär kokbok i USA
  och de vanligaste ingredienserna.

 8. Sen sökte de igenom
  medicinska databaser-

 9. -för att se om det verkligen är så.
  Hur mycket är kopplat till cancer?

 10. De fick de här resultaten.
  Vi kan ta vin, som är överst.

 11. Då ser vi att tre, fyra studier visar
  att det ökar risken för cancer-

 12. -och ungefär lika många visar
  att det minskar risken för cancer.

 13. Hur kommer det sig? Man tänker alltid
  att studier ska visa hur det är.

 14. Hur kan det vara såna här skiftande
  resultat? Vi behöver lite bakgrund.

 15. Men innan vi går vidare...
  Ser alla bacon som ligger i mitten?

 16. Det ligger alltid åt höger. Det ökar
  alltså risken konsekvent i studier.

 17. Det är det som behövs när vi ska dra
  slutsatser inom vetenskapen.

 18. Man behöver flera studier
  som alla pekar åt samma håll-

 19. -eller i alla fall sammanslaget
  ger en tendens i en viss riktning.

 20. Ett exempel
  där det inte är så här är mjölk.

 21. Ett stort larm
  för ungefär 1 1/2 år sen.

 22. En svensk studie visade att mycket
  mjölk gav högre risk att dö tidigt.

 23. Kurvan från den studien ser ni nere
  till vänster med det röda strecket.

 24. Det är ganska solklart.

 25. Mer mjölk ger ökad risk.
  Det går uppåt.

 26. Ovanför ser ni resultatet
  från en annan studie.

 27. Den är inte utförd i Sverige, utan
  den är utförd i England eller USA.

 28. Där hittade man precis motsatsen.

 29. De som drack mer mjölk
  hade lägre risk.

 30. Hur kommer det sig då
  att det ser ut så här?

 31. När det kommer till vetenskapliga
  studier har man en form av hierarki.

 32. När vi pratar om evidens brukar man
  synliggöra det i en sån här pyramid.

 33. Överst har vi översiktsartiklar.

 34. Det är när forskare gör en djup-
  dykning i forskningen på ett område-

 35. -försöker summera allt och säger:
  "Det här är vad vi vet just nu."

 36. "Det pekar mot det här.
  Summerar vi allt, så går det ditåt."

 37. Det är de här studierna
  man egentligen ska bry sig om.

 38. Under det har vi en annan typ av
  studie där man ändrar på folks vanor.

 39. Det klassiska är
  att ge placebopiller och läkemedel-

 40. -och se vem som lever längst.

 41. Det är inte alltid så enkelt när det
  gäller kost, men det går till så.

 42. Under har vi en annan form av studie.

 43. Observationsstudier
  eller kohortstudier.

 44. Det innebär att vi inte ändrar nåt i
  folks vanor, utan vi observerar bara.

 45. I mjölkstudierna har man bett folk
  berätta hur mycket mjölk de dricker.

 46. Sen har man följt dem i 10, 15 eller
  20 år. Det är olika i olika studier.

 47. Då ser man om de som dricker mer
  mjölk lever längre eller kortare tid.

 48. Studierna har stora problem.
  Dels vet folk inte vad de äter.

 49. Det låter absurt, men ni kan nog inte
  säga vad ni åt för en vecka sen.

 50. Man tror sig bara veta vad man äter.
  Ett annat stort problem är...

 51. Uppsalastudien visade
  att risken för frakturer var högre-

 52. -när man drack mycket mjölk.
  Det går emot vad folk tror.

 53. Bilden som många har är ju
  "mjölk ger starka ben".

 54. Men det skulle kunna vara så att folk
  som har benskörhet i släkten-

 55. -känner till "mjölk ger starka ben"-

 56. -och medvetet
  dricker mer mjölk än andra.

 57. När vi sen följer dem i 10-15 år
  får de trots det fler frakturer.

 58. Kanske för att de hade sämre gener.

 59. De fick frakturer TROTS ATT de drack
  mer mjölk, inte PÅ GRUND AV det.

 60. De här studierna är inte
  lika tillförlitliga.

 61. Man ska inte hänga upp sig
  på EN studie.

 62. Det lila och blå skippar vi. Det
  gröna har jag bara tänkt ta upp...

 63. Det är bra att veta att en forskares
  eller en experts uttalande-

 64. -nästan inte är nåt värt
  evidensmässigt.

 65. Forskaren ska berätta vad sakerna
  i toppen har dragit för slutsatser.

 66. I media säger en expert ofta en sak
  och en expert säger en sak.

 67. Den ena "experten" säger egentligen
  inte sakerna i toppen-

 68. -utan han eller hon säger bara
  vad han eller hon tycker.

 69. Det är inte mycket mer värt än när en
  random person säger vad den tycker.

 70. Vilka typer av studier
  når ut till allmänheten?

 71. I den här studien har man tittat på
  vetenskapliga tidskrifter i världen-

 72. -och försökt titta på vilka typer
  av studier som publiceras.

 73. Nästan 40 % är RCT, har jag skrivit.
  Det är studierna med pillren.

 74. Vi säger åt folk att dricka mer eller
  mindre mjölk och ser vad som händer.

 75. 40 % av alla studier som publiceras
  är av den typen - bättre evidens.

 76. Hälften är den typen av studier där
  vi bara följer och observerar folk.

 77. Men när media rapporterar om det här
  är fördelningen en helt annan.

 78. De bättre studierna har fått
  mycket mindre plats: 17 %.

 79. De sämre studierna har fått
  mycket större svängrum.

 80. Fler rubriker kommer
  från sämre studier.

 81. Dessutom...
  Ni ser den lilla extra texten.

 82. Dessutom tar media
  de sämsta av de sämre studierna.

 83. De väljer inte de stora
  observationsstudierna-

 84. -utan de väljer de små studierna som
  är sämre kontrollerade än normalt.

 85. När man har en design
  som har sina brister från början-

 86. -och inte är noga med att mäta saker,
  då börjar resultaten hoppa.

 87. Då får vi rubriker som motsäger
  varandra och stora effekter-

 88. -när det inte är nånting egentligen,
  om man hade gjort studien bättre.

 89. Vi får en snedvridning
  mellan vad vetenskapen säger-

 90. -och vad som rapporteras i media. Det
  ger inte mycket rubriker att skriva:

 91. "Studien visar det
  vi i princip redan visste."

 92. Så ser det ju ut egentligen.
  I vetenskapen bygger man vidare.

 93. Det är sällan
  hundra studier visar samma sak-

 94. -och sen säger en studie
  att det är tvärtom.

 95. Men det är så
  man blir matad oftast i media.

 96. Vi hoppar tillbaka till den här, då.

 97. 39 % av alla studier som hade gjorts
  på de här ingredienserna-

 98. -hade visat på ökad risk för cancer.
  33 % hade visat på minskad risk.

 99. Så ni ser
  att det pekar åt båda hållen.

 100. Det var i princip alltid
  svaga effekter.

 101. Med en svag effekt menas att det
  inte är några större saker som sker-

 102. -även om det skulle vara sant.

 103. Det här är inte bara medias fel,
  även om det lät så.

 104. Det här är den stora studien från
  Uppsala som fick mycket rubriker-

 105. -både i media och i sociala medier.
  Man ska akta sig för mjölk.

 106. Förra året publicerades
  en översiktsartikel.

 107. Det här till vänster var
  i mitten på pyramiden.

 108. Det kom en studie som var i toppen,
  där man summerade all forskning.

 109. I den fann man inget samband mellan
  högt mjölkintag och ökad dödlighet.

 110. Vissa forskare som var med
  i den första studien-

 111. -var också med i sammanställningen.

 112. Men när studien släpptes kom inte ens
  en pressrelease från universitetet.

 113. Om inte universitetet berättar
  om studien-

 114. -är det väldigt mycket begärt
  att journalisterna ska hitta den.

 115. Så vi har en studie med hög evidens-

 116. -som universitetet inte ens berättar
  om och som inte når ut nånstans.

 117. Och så har vi en
  med lite mindre evidens-

 118. -som inte går hand i hand med alla
  tidigare studier, som får rubriker.

 119. Men om nåt verkligen ökar risken för
  sjukdom, hur mycket ska man bry sig?

 120. Absolut risk kontra relativ risk är
  koncept som är bra att känna till.

 121. Det här är påhittade siffror. Jag har
  ljugit ihop dem för föreläsningen.

 122. Vi kan tänka oss att folk som sover
  ganska bra har en enprocentig risk-

 123. -för att råka ut för en hjärt- och
  kärlsjukdom, eller en hjärtattack.

 124. Och folk som sover dåligt
  har 2 % risk.

 125. Då blir rubrikerna att risken
  för hjärtattack är dubbelt så stor-

 126. -om du sover dåligt.

 127. Det är den relativa skillnaden
  mellan de två grupperna av människor.

 128. Fast den absoluta risken att få
  en hjärtinfarkt om du sover dåligt-

 129. -är fortfarande bara 2 %.

 130. Och ökningen i procentenheter är 1 %.

 131. Om du börjar sova bra
  försvinner ju inte risken.

 132. Skillnaden i risk mellan grupperna
  är 1 %.

 133. Påhittade värden, men de visar
  absolut och relativ risk.

 134. I media säger de ofta att nåt
  ökar risken för cancer med 40 %.

 135. Det låter illa, men om cancerrisken
  från början var 1 på miljonen-

 136. -så är 4 på miljonen fortfarande en
  liten risk. Förlåt, 1,4 på miljonen.

 137. Vi tar processat kött,
  som vi fick rubriker om.

 138. Ät inte processat kött bara för
  det här, men bli inte rädd för saker.

 139. Det finns orsaker till att inte äta
  processat kött, men var inte rädda.

 140. Det är mycket siffror.
  Den relativa riskökningen-

 141. -när man äter 50-100 g extra
  processat kött per dag-

 142. -är enligt olika studier
  15-30 % ökning i cancerrisk.

 143. För koloncancer - cancer i tarmarna.
  Det är en vanlig cancersort.

 144. Den absoluta risken för att du ska få
  det här när du är 50 år är 1,8 %.

 145. Nästan två av hundra personer
  får koloncancer-

 146. -om de lever när de är 50 år
  och man följer dem resten av livet.

 147. Vi tänker oss en person som äter
  100 g extra processat kött varje dag.

 148. Den här personen kommer att öka sin
  absoluta risk upp till ungefär 2,5 %.

 149. Risken har ökat från 1,8 % till 2,5 %
  med 100 g processat kött per dag.

 150. Det är en ganska stor mängd
  processat kött.

 151. Den absoluta risken
  har faktiskt inte ens ökat med 1 %.

 152. Du kan få tarmcancer trots att du
  inte äter processat kött-

 153. -och du kan klara dig trots att du
  äter processat kött.

 154. Så man behöver inte bli livrädd
  för bacon.

 155. Man kan vara medveten om att det inte
  är bra mat och välja det lite mindre-

 156. -men man behöver inte
  bli rädd för det.

 157. Jag har förklarat varför nåt
  verkar vara jättebra i media en dag-

 158. -och sen helt plötsligt
  är det jättefarligt.

 159. Det är sällan så det sker.

 160. Vi har mycket kunskap från början,
  och sen bygger en ny studie på det.

 161. Ibland sticker den ute lite på grund
  av dålig design eller försöksgruppen-

 162. -men överlag blir det ungefär samma
  slutsatser som tidigare.

 163. Men i media verkar det skifta
  väldigt mycket.

 164. Men alla larm som kommer,
  ska man läsa allting som trams?

 165. Jag tycker faktiskt det. Påhittad
  siffra igen, jag har ingen statistik.

 166. Det beror på hur man räknar larm
  på Facebook kontra i tidningar.

 167. På Facebook är det ännu värre,
  men nånstans är det faktiskt så här.

 168. Vi behöver inte bry oss så mycket,
  för det är nästan alltid överdrifter-

 169. -eller till och med ofta rena lögner.

 170. Nåt som ofta missas är dosfrågan.
  Det här kom upp innan jul, så klart.

 171. Vi ska akta oss för clementiner, för
  de har spår av ett bekämpningsmedel-

 172. -som man säger ska vara farligt.

 173. Men hur mycket av bekämpningsmedlet
  brukar finnas på clementinerna?

 174. Och hur mycket clementiner äter vi?
  Är det farligt för våra barn?

 175. När det kommer larm
  ska du alltid akta dina barn.

 176. Vi måste ta hand om dem.
  De blir förgiftade.

 177. Det finns ju ingen förälder
  som vill chansa då.

 178. Det är svårt att inte ta det...
  Det börjar gro i baktankarna.

 179. "Jag vill ju inte att mitt...
  Tänk om." Och så bara bygger det på.

 180. När man räknar på det ska barnen äta
  1 kg clementiner varje dag över tid-

 181. -för att nå de här nivåerna,
  om de äter dem med skalet på.

 182. Skalar du clementinen
  så har du tagit bort...

 183. Bekämpningsmedlet är ju på utsidan.

 184. Det finns inga värden på hur mycket
  som kan finnas i clementinen-

 185. -men du ska nog äta ett par kilo till
  varje dag för att behöva oroa dig.

 186. Men det här fick jättestor spridning.

 187. Det var lajkat på Aftonbladet eller
  Expressen för att trycka mer på det.

 188. Varning för kanel
  hade vi också inför julen.

 189. Ingen får ha kul på jul längre.

 190. Det fanns på en Facebookstatus
  och i bloggar.

 191. Ge aldrig barn under fem år
  kanelbullar med falsk kanel.

 192. Det finns ingen falsk kanel,
  bara olika typer.

 193. Räknar man på det handlar det om
  att du ska ge barnen 4-6 kanelbullar-

 194. -regelbundet över tid.

 195. Det är små barn på 20 kg. Större barn
  ska du ge 10 kanelbullar per dag.

 196. Vem gör det? Ingen?

 197. Nej. Det här är ju en dosfråga.

 198. Livsmedelsverket har
  en liten varning kring kanel-

 199. -för kanel säljs ibland
  i tillskottsform.

 200. Det ska reglera blodsocker.
  Studier visar det.

 201. Då får man börja fundera, för då
  kan man få i sig större mängder.

 202. Men från kanelbullarna
  behöver du inte bry dig om det.

 203. Här är en annan varning som barnen
  faktiskt kände till: arsenik i ris.

 204. En av få rimliga varningar
  på senare år.

 205. Det är klurigt. Asiaterna äter jätte-
  mycket ris och lever längre än oss.

 206. Det är motargumentet mot det här.

 207. Som nämndes här innan
  finns risker med det.

 208. Det är inget problem att ersätta ris,
  framför allt riskakor för barn.

 209. Gå in på Livsmedelsverkets hemsida,
  så får ni doser och riskförhållande.

 210. Ni kan räkna på
  hur många riskakor ni kan ge barnet-

 211. -om ni vill balansera på gränsen,
  men annars...

 212. Asiaterna äter ris varje dag
  men lever länge ändå.

 213. Om du äter ris varje dag, dör du nog
  inte av cancer när du är 40 år ändå-

 214. -men du höjer risken lite.

 215. Riskakorna är lätta att byta ut. Det
  här är en officiell varning nånstans.

 216. Pressmeddelandet på Livsmedelsverkets
  hemsida var väldigt lugnt.

 217. Man blir inte rädd när man läser det.
  "Då äter jag inte ris varje dag."

 218. När media skrev upp det här
  var det andra reaktioner här och där.

 219. Vi summerar allting.

 220. Alla larm gör att vi lätt tappar
  fokus från det vi ska fokusera på.

 221. Om vi tar dosen här.
  Väldigt få äter för mycket ris.

 222. Extremt få äter för mycket kanel.

 223. Clementiner äter nog ingen
  för mycket av.

 224. Jag tror inte
  att folk dricker för mycket mjölk-

 225. -men det kan putta ut annan mat,
  särskilt hos barn.

 226. Dricker de en liter mjölk, finns det
  inte mycket plats till annan näring.

 227. Men annars är det inget
  som är bevisat farligt i mjölk.

 228. Man kanske hittar på nån grej sen.

 229. Vad vi däremot vet att folk stoppar i
  sig för mycket av har vi till höger.

 230. Det kommer sällan larm om det,
  på nåt sätt.

 231. Ett larm - ät inte för mycket godis.
  "No shit", hade alla tänkt.

 232. Men vi äter ändå för mycket godis.

 233. Vi tar barn.

 234. Livsmedelsverket gjorde en
  undersökning i mitten på 2000-talet.

 235. 25 % av kalorierna kom från godis,
  läsk, snacks och bakelser.

 236. 25 % av kalorierna.

 237. Har man barn ska man fokusera där,
  för där är dosen för stor.

 238. Det här är inte heller gift, även om
  vissa vill måla upp det som det.

 239. Man kan äta mindre mängder av det,
  men där har vi en för stor dos.

 240. Till skillnad från de andra sakerna
  som vi blir rädda för i stället.

 241. Ja, det var allt. Har ni frågor
  får ni ställa dem på sociala medier.

 242. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Får vi cancer av allt?

Avsnitt 4 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nästan dagligen ljuder matlarmet, men har du anledning att bli så rädd som medierna vill? Fysioterapeuten, författaren och bloggaren Jacob Gudiol menar att nästan alla larm är trams. Här berättar han om undersökningarna som larmar och hur de är genomföra och tolkade. Som exempel tar han en undersökning som pekade på att clementiner innehöll spårämnen av ett bekämpningsmedel som kunde vara farligt - om du åt ett kilo clementiner om dagen i ett år, med skalet på! Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Hushåll och livsstil, Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Dietik, Dryck, Massmedia, Mat, Matvanor, Medicin, Terapimetoder
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Från klimp till kalaspuffar

Avsnitt 1 av 5

Etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström berättar om barnens perspektiv och roll i den svenska matkulturen. Dagens ganska romantiska syn på barn och måltider står i kontrast till hur verkligheten såg ut på den tiden då barnen skötte elden och kom in tidigt i köksarbetet. Först med vissa innovationer, t.ex. el- och gasspisen, kunde barnens arbetskraft frigöras till förmån för skolgång. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Bästa bränslet för barn

Avsnitt 2 av 5

Barnläkaren och forskaren Anna-Karin Edstedt Bonamy berättar om vilken mat och näring som är bäst för barn, men också hur du skapar förutsättningar för att måltiden ska bli lustfylld och hur du lär dina barn att få bra matvanor. Hon talar om allergier, intolerans och problem med skärmar och smartphones vid måltiderna, varför det kan bli problem med att utesluta gluten i maten och om hur viktigt det är att få ett läkarutlåtande vid exempelvis laktosintolerans och inte skapa egna diagnoser och antaganden. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Barnmat - hur gör man?

Avsnitt 3 av 5

Journalisten Christian Daun beskriver barn och mat som ett veritabelt minfält. Som förälder begränsas dina matvanor av budget, tid, allergier och intressen, och du påverkas av matlarm, moralister och tyckare som skapar förväntningar. Dessutom är barns eskalerande rädsla för det som är nytt avgörande för hur de vågar smaka på nya saker och utveckla sitt ätande. Christian Daun ger även exempel på frukostar som barn äter på olika platser i världen - från majsgröt i Malawi till grovrivet chokladströssel i Nederländerna. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Får vi cancer av allt?

Avsnitt 4 av 5

Nästan dagligen ljuder matlarmet, men har du anledning att bli så rädd som medierna vill? Fysioterapeuten, författaren och bloggaren Jacob Gudiol menar att nästan alla larm är trams. Här berättar han om undersökningarna som larmar och hur de är genomföra och tolkade. Som exempel tar han en undersökning som pekade på att clementiner innehöll spårämnen av ett bekämpningsmedel som kunde vara farligt - om du åt ett kilo clementiner om dagen i ett år, med skalet på! Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Tjocksnack och träningshets

Avsnitt 5 av 5

Psykologen Carolina Lunde forskar om kroppsuppfattning. Hon berättar om vilka föreställningar som finns om kroppen, och om de bilder vi möts av hela tiden - bilder som utgår från ett snävt och orealistiskt kroppsideal. Hon pratar om "fat talk", eller tjocksnack - ett vanemässigt kommenterande om hur man ser ut som kan få stora konsekvenser för hur man känner inför sig själv. Och ofta är det ångesten istället för lusten som är drivkraften för kostvanor och träning. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2014

De nya makthavarna

Panelsamtal med Vanda Shiva, Helena Helmersson, Sania Nishtar, Sunita Narain och Corinna Hawkes om hur vi ska skapa ett hållbart samhälle med fokus på mat och hälsa. Inspelat den 27 maj 2014 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Stordalen Foundation.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Mästerkockarna Svea och Melker

Vi möter tioåriga Svea och tolvåriga Melker som delar sin kärlek till matlagning. Svea berättar om sin paradrätt, köttbullar i tomatsås och Melker lagar nästan alla måltider hemma hos sig. Båda två beslutar sig för att söka till programmet Sveriges yngsta mästerkock - men hur ska det gå?