Titta

UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Om UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kung Carl XVI Gustafs 70-årsdag uppmärksammas med en föreläsningsserie där forskare, historiker, författare och politiker belyser Östersjön på ett tvärvetenskapligt sätt. Samtalen handlar om allt från historia, miljö och säkerhetspolitik till folkvandring, folkrätt och framtid. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot : Östersjön och säkerhetspolitikDela
 1. Östersjön angränsar till nio stater-

 2. -och har genom åren varit skådeplats
  för mycket.

 3. Handel, samarbete, forskningsprojekt.
  Ett dynamiskt område.

 4. Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
  står Östersjön också i fokus.

 5. Det ska vi diskutera nu.

 6. Och till vår benägna hjälp
  ber vi er att hälsa välkomna:

 7. Carl Bildt, Sverker Göranson,
  Pertti Torstila och Gudrun Persson.

 8. Vi vill börja med dig, Carl Bildt-

 9. -och sätta det
  i ett historiskt perspektiv.

 10. Haven har alltid spelat en huvudroll
  för den historiska utvecklingen.

 11. Det gäller även den nuvarande
  säkerhetspolitiska utvecklingen.

 12. Hur skulle du placera in
  just Östersjön i det sammanhanget?

 13. Ja, vi kan skriva Europas historia
  som historien om och kring dess hav.

 14. Medelhavet, alldeles uppenbart,
  Nordsjön och Svarta havet-

 15. -men för vår del
  rätt mycket Östersjön

 16. Vi är en Östersjönation.

 17. Genom historien har frågan
  om fred och krig för Sverige-

 18. -varit frågan om fred och/eller krig
  i Östersjöområdet.

 19. Så var det från början,
  om vi går långt tillbaka.

 20. Vikingarnas handelsvägar
  över Östersjön-

 21. -ner över Asiens och Europas floder
  till det avlägsna Miklagård.

 22. Rospiggar som vi sjöng om gav namnet
  till Ryssland, hävdas det.

 23. Och därefter århundraden av Hansan-

 24. -detta mäktiga handelsförbund
  som förenade Flanderns marknader-

 25. -med handelsplatsen vid Novgorod-

 26. -och knöt samman öst och väst
  i Europa under en lång tid.

 27. Sen när Tyska ordens östliga
  östersjövälde bröt samman-

 28. -kampen om makten över dessa
  handelsvägar och dess rikedomar-

 29. -mellan de olika väldena - Sverige
  och Danmark, Sverige och Polen.

 30. Så småningom ett Ryssland som började
  tränga sig fram mot Östersjön.

 31. 1703 började tsar Peter
  den store bygga-

 32. -sitt ryska väldes nya huvudstad-

 33. -i träskmarkerna där Neva
  rinner ut i Sankt Petersburg-

 34. -och försökte göra av den ryska
  makten ett Europeiskt rike.

 35. Då förändrades mycket.

 36. Under två sekler byggdes Sankt
  Petersburg upp till en metropol-

 37. -och magneten i vår del av världen-

 38. -inte minst för Finland, som hade
  blivit del av ett storfurstendöme.

 39. Men den ryska makten var
  inte förmågan att reformera sig-

 40. -och föll som bekant samman.
  1917 tog bolsjevikerna makten-

 41. -flyttade den sovjetiska maktens
  centrum till det avlägsna Moskva-

 42. -och retirerade mer eller mindre
  motvilligt från Östersjöns stränder.

 43. Skulle du säga att allt det här-

 44. -gjorde att Östersjöområdet
  minskade i betydelse?

 45. Nej, och det kom tillbaka
  med våldsam kraft.

 46. När Stalin skulle återuppliva
  ett mer kraftfullt Ryssland-

 47. -begärde och fick han av Hitler
  fria händer, i Finland, Estland-

 48. -Lettland och Litauen. Och han gav
  Hitler fria händer i Polen.

 49. Vi fick världskrig. När det var över
  låg Europa i ruiner.

 50. Stalin sköt fram sin säkerhetsgräns
  till långt in i Europas hjärta.

 51. Hans västligaste säkerhetsgräns
  vid Östersjöns strand-

 52. -låg i utkanten av Lübeck.
  Drog man en linje rakt norrut-

 53. -så låg hela Sverige öster om den
  Sovjetunionens västligaste gräns.

 54. Men historien upprepar sig.
  Detta välde kunde inte reformeras.

 55. För tre decennier sen
  började det krackelera-

 56. -och för ett kvarts sekel sen
  föll det sönder och samman.

 57. Ja, plötsligt hände mycket
  som ingen hade kunnat föreställa sig.

 58. Kartan ritades om. Vilka var
  de viktigaste förändringarna-

 59. -som följde på Sovjetunionens fall?

 60. Tyskland återförenades.

 61. Ett demokratiskt Polen återuppstod.
  Det svåraste och märkligaste var-

 62. -att de tre baltiska staterna kunde
  återvinna den självständighet-

 63. -som de hade under mellankrigstiden.

 64. Det var ett nytt säkerhetspolitiskt
  mönster som avtecknade sig.

 65. Och Europa försökte bygga en freds-,
  säkerhets- och samarbetsordning-

 66. -som var mer stabil
  än under den korta mellankrigstiden.

 67. Mycket energi gick åt till detta.

 68. Och hur bidrog Sverige
  till utvecklingen?

 69. Så gott vi kunde, kan man säga.

 70. Det var viktigt att stärka Baltikums
  självständighet och stabilitet.

 71. Utveckla samarbete med Polen
  och stödja dem.

 72. 1995 hade vi, hand i hand
  med Finland, gått in i EU-

 73. -och lämnat den väg Sverige hade haft
  sen 1812, som vi kallade neutralitet.

 74. Vi var angelägna om att
  alla andra länder kring Östersjön-

 75. -skulle vara med i samma samarbete-

 76. -även då de beslutade sig för
  att ta steget in i Nato.

 77. Vi hade inte de offentliga
  trumpeterna på detta-

 78. -men vi stödde det, och det låg
  i Sveriges intresse att så skedde.

 79. Hur beskriver du det man
  lite slängigt kallar nuläget?

 80. Förutsättningarna nu
  ser ju annorlunda ut.

 81. Ja, och låt mig tillägga
  att vad vi också gjorde-

 82. -var att försöka bygga relationer
  till det nya Ryssland vi hoppades på.

 83. Vi byggde reningsverk i
  Sankt Petersburg och Kaliningrad.

 84. Vi såg IKEA-varuhusen växa upp
  som svampar i Ryssland-

 85. -och såg turistbussar från Sankt
  Petersburg vid slottet varje helg.

 86. Men så blev det inte.
  Vi är inne i ett utmanande skede-

 87. -där Ryssland har utmanat Europas
  freds- och säkerhetsordning.

 88. Det leder till att nationer med ett
  mörkare minne av den ryska makten-

 89. -känner ett nytt behov
  av olika säkerhetsgarantier.

 90. Nato har sitt möte
  i Warszawa nu juli-

 91. -där man ska fatta beslut om nya
  säkerhetsåtaganden-

 92. -för Baltikum och Polen,
  militära dispositioner.

 93. Östersjöns södra stränder
  får en amerikansk missilförsvarsbas

 94. Så åtskilligt förändras i detta läge.

 95. Vad säger du då avslutningsvis-

 96. -om våra möjligheter att påverka,
  så att historien inte upprepar sig?

 97. Om vi tittar historiskt
  på Ryssland och Östersjöområdet-

 98. -så har man rykt fram
  när man har kunnat göra det-

 99. -tillsammans med
  ett annat europeiskt land.

 100. Så var det med Alexander och
  Napoleon. Finland kan den historien.

 101. Så var det med Stalin och Hitler,
  och även med Peter den Store.

 102. Vi får inte glömma Danmark,
  även om vi ska vara diplomater.

 103. Vi måste bygga
  en europeisk säkerhetsordning.

 104. Så länge Europeiska unionen
  står enad och samlad-

 105. -har vi hyggliga förutsättningar
  för fred, säkerhet och stabilitet.

 106. Nu bygger vi ett nordiskt
  försvars- och säkerhetssamarbete-

 107. -och försöker stärka
  säkerhetsbanden över Atlanten.

 108. Det tror jag är det viktiga.

 109. Vår egen säkerhetspolitik bygger
  på att vi har kunskaper-

 110. -kontakter och kapaciteter.

 111. I detta läge måste vi nog förstärka
  alla de tre delarna av detta.

 112. Det är helheten - samarbetet i Europa
  och vidare, våra egna kapaciteter-

 113. -som skapar förutsättningar
  för fred, stabilitet och samarbete-

 114. -i denna för oss historiskt och för
  framtiden viktiga Östersjöregionen.

 115. Ja, det säkerhetspolitiska läget
  i vårt närområde är i blickfånget.

 116. Sverker,
  som tidigare överbefälhavare-

 117. -hur beskriver du
  den militära miljön?

 118. Först bör vi förstå att den militära
  miljön, hur stressad den än är-

 119. -i sig inte innebär ett militärt
  angreppshot mot Sverige just nu.

 120. Men vi måste ändå förstå hur miljön
  har förändrats de senaste åren.

 121. Det är mer närvaro, mer agerande-

 122. -och större, komplexa övningar.

 123. Sverige, som övriga Östersjöländer,
  är en del i det-

 124. -men huvudagerandet är Rysslands.

 125. Övningarna som du beskriver,
  större och mindre övningar...

 126. Frågan är kanske dum,
  men de aviseras väl i god tid innan?

 127. Inga frågor är dumma.

 128. Man blir euroforisk av dem,
  eller hur?

 129. Alla större övningar aviseras-

 130. -men de flesta länder,
  i synnerhet Ryssland-

 131. -har lärt sig att agera
  väldigt nära de gränserna.

 132. Man anmäler när det ska anmälas
  men är väldigt nära taket.

 133. Det där är lite fusk,
  skulle jag vilja säga.

 134. Idén var att bygga förtroende.

 135. Om man missbrukar det,
  så raseras det.

 136. Om man ser till övningsverksamheten,
  håller vi på att växa ur Östersjön?

 137. Absolut inte. Men precis
  som Jan-Erik var inne på i förra...

 138. -Heter det "akten"?
  -Absolut.

 139. Flöden och handel. Som exportberoende
  nation vill vi ha fungerande flöden-

 140. -och ett fredligt innanhav.

 141. Då måste Östersjöländerna gemensamt
  se till att den miljön råder.

 142. Som självständiga nationer har vi
  rätten att försvara vårt territorium-

 143. -men det bör göras genom samarbete
  och samtal med gemensamma villkor.

 144. Och det finns försök av Ryssland
  att ändra den ordningen i Europa.

 145. Hur ser du då
  på Rysslands militära förmåga?

 146. Ryssland har under en lång följd
  av år genomfört och genomför-

 147. -en stor reform av sin krigsmakt.

 148. Alla stridskraftsslag - armé, marin
  och flyg - men även kärnvapentrupper-

 149. -som är en viktig dimension
  i den ryska doktrinen.

 150. Man har också tillsett genom övning
  att den kan agera och fungera.

 151. Och man använder det militära
  verktyget i sitt agerande-

 152. -på och över Östersjön hela tiden.
  Det kommer man att fortsätta göra.

 153. Man har också visat prov, i
  östra Ukraina, Krim och nu i Syrien-

 154. -på att man kan binda samman system
  från olika stridskraftsslag.

 155. Då tänker jag speciellt på Syrien.

 156. Sjö- och flygbaserade robotar
  mot gemensamma mål.

 157. Man har också visat att man kan
  flytta resurser över långa distanser.

 158. Dessa kapaciteter måste vi
  också följa och fundera på-

 159. -hur vi måste agera
  för att kunna fungera i den miljön.

 160. Men hur ska man möta det här,
  och vad krävs av Sverige?

 161. Dels de beståndsdelar
  som Carl redan var inne på.

 162. Vi måste ha ett fungerande samtal,
  diplomati, men då krävs det-

 163. -att Sverige och vår försvarsmakt
  har en förmåga att agera.

 164. Vi måste kontinuerligt öva
  och se till att vi har kapacitet.

 165. Vi måste i varje läge se till att
  organisationen har rätt beredskap-

 166. -så att vi kan vara där
  när saker och ting händer.

 167. Om vi visar upp det på det sättet
  har vi en solid och tydlig tröskel-

 168. -som enskild nation, en trovärdighet.
  Det gäller även om fem och tio år.

 169. Vi måste kontinuerligt öva personal
  och byta ut obsolet materiell-

 170. -så att det är en jämn företeelse,
  som står mot omvärlden.

 171. I det kommer också
  samarbetsdimensionen in.

 172. Sen några år tillbaka finns
  den svenska solidaritetsförklaringen-

 173. -som är antagen av riksdagen.

 174. Enligt den utfäster sig Sverige
  att inte stå passivt-

 175. -i fall ett annat EU-land eller
  ett nordiskt land attackeras.

 176. Vi förväntar oss detsamma
  om Sverige skulle angripas.

 177. Samtidigt finns
  inga militära förpliktelser.

 178. Hur är det ställt
  med de militära samarbetena-

 179. -och hur ska vi se
  på betydelsen av dem?

 180. Vi har en lång tradition
  av att hjälpas åt-

 181. -icke minst mellan nordiska länder.

 182. Vi har Nordefco,
  Nordic Defence Cooperation-

 183. -i både materiellanskaffning,
  träning och övningar.

 184. Det är en grund,
  och det kan kopplas till boken där.

 185. Om man inte vet vilket glas man
  ska ta, då tittar man på grannen.

 186. Och om vi inte vet är det bättre
  att vi hjälps åt mellan grannar.

 187. Hängde du med?

 188. Samarbete måste fördjupas.
  Vi har startat ett med Finland.

 189. -där vi tittar på att bygga
  marinförmåga tillsammans-

 190. -och öva förband så att de kan
  användas i komplexa situationer.

 191. Övar vi detta alltmer-

 192. -kan vi också hantera de komplexa
  miljöer som kan komma i framtiden.

 193. Ett gott exempel
  som alla bör känna till:

 194. Vi använder oss av
  "Cross Border Training"-

 195. -mellan våra respektive flygvapen i
  Norge, Finland, Sverige och Danmark.

 196. Inom loppet av 24 timmar
  kör vi gemensamma övningar.

 197. Det har varit fokus på Nordkalotten,
  och nu är det södra Östersjön.

 198. Det är också ett tydligt exempel
  på kraft, gemensamt.

 199. Om vi hjälps åt tillsammans sänder vi
  också en tydlig signal utåt.

 200. Men vi måste fortsätta öva ihop
  och bygga trovärdigheten utåt.

 201. Vi ska fortsätta på den tråden
  och prata med Pertti Torstila-

 202. -som är diplomat och förut var
  Finlands ambassadör i Stockholm.

 203. Det militära samarbetet
  mellan Finland och Sverige.

 204. Då är frågan: Är det lika viktigt
  för Finland som för Sverige?

 205. Ursäkta, men jag märker
  att jag står på luckan.

 206. Det är inte avsiktligt.

 207. -Är den stängd?
  -Nu är den stängd.

 208. -Säkerheten först.
  -Man måste knacka tre gånger.

 209. Det är säkert, men ta ett steg fram,
  så att du verkligen står på luckan.

 210. Javisst, det är
  lika viktigt för Finland.

 211. Jag brukar säga att Sverige är
  Finlands närmaste partner i världen.

 212. Till dem som inte är med på
  min tes brukar jag ställa frågan:

 213. Om det inte är Sverige,
  vilket land är det då?

 214. Hittills har jag inte fått
  några trovärdiga alternativ.

 215. Det är precis så.

 216. Den röda tråden i vår relation
  är säkerheten.

 217. Denna byggs på alla möjliga sätt.

 218. Det binder samman Sverige
  och Finland-

 219. -och "den östra rikshalvan",
  som vi kallades under storhetstiden-

 220. -har alltid varit en viktig del
  av Sveriges försvar.

 221. Om inte ett slagfält,
  så åtminstone en buffert mot öst.

 222. Finlands frihetskamp,
  kriget 1939-1944, var också Sveriges.

 223. Det var nämligen så att om
  det finska försvaret hade fallit-

 224. -på Karelska näset sommaren 1944-

 225. -och om den röda linjen
  eller järnridån hade kommit-

 226. -till det som är Sveriges gräns
  mot Finland längs Torne älv-

 227. -då hade Sveriges framgångsrika
  neutralitetspolitik-

 228. -under kalla kriget
  sett helt annorlunda ut.

 229. Det visar bara
  hur viktiga vi är för varandra.

 230. Min främsta vägvisare i Sveriges syn
  på Finland var Krister Wahlbäck.

 231. Diplomat och historiker.

 232. Krister lanserade begreppet om det
  hotade landet och det skyddade.

 233. Jag behöver inte förklara
  vem som var vem.

 234. Av givna skäl väger Ryssland tyngre-

 235. -för dem av oss som har en lång gräns
  mot grannen i öster.

 236. Men nu har gränsen kommit
  närmare Stockholm och Sverige-

 237. -tack vare Rysslands
  aggressiva politik.

 238. Sveriges riksdags försvarsbeslut
  berättar om frontzon-

 239. -och påverkar
  Sverige militärstrategiska läge.

 240. Allt detta är en påminnelse-

 241. -om att det skulle vara naivt
  önsketänkande-

 242. -att tro att en del
  av vårt gemensamma territorium-

 243. -skulle kunna isoleras.

 244. Vi blir lika väl påverkade
  och lika mycket berörda-

 245. -om nåt händer i Östersjöregionen
  eller i Baltikum.

 246. På den potentiella motståndarsidan
  räknas vi till samma grupp.

 247. Jag pratar om hur viktig den finska
  försvarsförmågan är för Sverige-

 248. -men att er försvarsförmåga är viktig
  för oss fattar man inte alltid-

 249. -i Sverige.

 250. Under kalla kriget var ert starka
  försvar om inte en säkerhetsgaranti-

 251. -så åtminstone ett viktigt stöd
  för Finland.

 252. När jag var här för fjorton år sen
  märkte jag...

 253. Det var mitt budskap.

 254. Det var då de stora svenska
  försvarsbesluten fattades.

 255. Nedläggningarna
  och avskaffandet av lumpen.

 256. Det territoriella försvaret försvann.

 257. Att varje gång ni i Sverige
  tar beslut angående försvaret-

 258. -så tänk på Finland. Det är
  en ömsesidig ödesgemenskap.

 259. Skulle du säga att det här samarbetet
  mellan Sverige och Finland-

 260. -har kommit så långt det kan?

 261. Finns det mer potential, och hur
  kan det då manifesteras ytterligare

 262. Det militära, bilaterala samarbetet
  har ökat markant.

 263. Det kan gå vidare, och det
  kommer det också att göra.

 264. Vi förbereder redan för agerande
  bortom fredsliga aktiviteter.

 265. Det är ett steg framåt.

 266. Men vi behöver också
  tydliga försäkringar i förväg-

 267. -om hur en krissituation ska
  hanteras. Det saknas för tillfället-

 268. -garantier, utfästelser
  och så vidare.

 269. Det är där den höga politiska
  tröskeln finns-

 270. -på både sidor om Ålands hav.
  Där har vi mycket att göra.

 271. Annars är ett försvar
  mellan två länder inte trovärdigt.

 272. Vi måste också ha ett politiskt stöd.

 273. Det här är jätteintressant.
  Med dina års erfarenhet-

 274. -skulle du säga att det finns en
  brist på förståelse mellan länderna?

 275. Mina minnen är ganska färska, även
  om tolv eller fjorton år har gått-

 276. -från min ambassadörstid i Sverige.
  Ett minne speciellt.

 277. Det var på den tiden då den
  stora försvarsomläggningen tog plats.

 278. Jag hade svårt att förklara
  för den finska politiska ledningen-

 279. -varför Sverige gör vad Sverige gör.

 280. Från invasionsförsvaret
  till insatsförsvaret.

 281. Det fick inte stora applåder
  i Finland.

 282. Samtidigt var det svårt att förklara
  för den svenska politiska ledningen-

 283. -varför Finland hade valt
  en motsatt politik.

 284. Då förstod jag att det finns mycket
  att göra-

 285. -inom det som du hänvisar till.

 286. Finland och Sverige borde förstå
  varandra bättre.

 287. I Stockholm sa folk att Finland
  är som ett friluftsmuseum-

 288. -för allmänna värnplikten.

 289. Att värnpliktsarméer inte finns mer.

 290. De behövs inte och har ingen framtid.

 291. Det var på den tiden, fredens Europa.
  Nu är vi här.

 292. Jag hade mitt avsägelsebesök hos
  regeringen Perssons med ministrarna-

 293. -och märkte hur starkt de betonade-

 294. -att i fredens Europa
  är såna arméer som Finland har-

 295. -nämligen den typ av allmänt
  territoriellt försvar-

 296. -som vi hade då
  och har fortfarande-

 297. -skulle gå samma väg som Sverige.

 298. Mitt svar var
  att Finland inte kommer att göra det.

 299. Här är vi nu-

 300. -och jag är väldigt glad att vi också
  hör andra röster nu i Sverige.

 301. Vi ska göra just det.

 302. Att Östersjön är av betydelse
  för Sverige och Finland-

 303. -det har tydligt framgått. Vi ska
  flytta fokus till Gudrun Persson.

 304. Du är docent och forskningsledare vid
  totalförsvarets forskningsinstitut.

 305. Frågan är: Hur är egentligen
  den ryska synen på Östersjön?

 306. Det är en väldigt bra fråga.

 307. Välkomna till den ryska världen.

 308. Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv-

 309. -är Östersjön bara en liten
  av ett större geografiskt område-

 310. -nämligen norra Europa,
  och där ingår också Kolahalvön-

 311. -och hela utloppen och så.
  Det är det ena.

 312. Men jag vill lyfta från den ryska
  horisonten några dimensioner-

 313. -av vad vi egentligen talar om här,
  säkerhetspolitiken och Östersjön.

 314. Den första är "möjligheternas hav",
  från den ryska horisonten.

 315. Det är här den ryska flottan börjar
  sin uppbyggnad-

 316. -seglar ut i världen
  och befriar landmakten Ryssland.

 317. Det är i Östersjön.

 318. En annan dimension, som är motsatt-

 319. -är "sårbarhetens hav".

 320. Sårbarheten i så måtto att i mitten
  av 1800-talet under Krimkriget-

 321. -så var det läget i Östersjön
  som till stor del bestämde utgången-

 322. -och gjorde att Ryssland förlorade.

 323. Då handlade om skyddet
  av Sankt Petersburg, huvudstaden-

 324. -vilket band upp mycket
  av den ryska armén i området.

 325. Det var också en sårbarhet under
  delar av Sovjettiden efter kriget-

 326. -när Sovjetunionen var den absolut
  dominerande Östersjömakten.

 327. Sen i och med Sovjetunionens
  upplösning förlorar Ryssland-

 328. -stora delar av sin Östersjökust.

 329. Kvar är exklaven Kaliningrad
  och Sankt Petersburg.

 330. Den tredje mest uppenbara,
  även för oss här i kväll-

 331. -är "konflikternas hav".

 332. Det finns ett talesätt
  bland historiker-

 333. -att alltid när vi tror att det
  är lugnt i europeisk historia-

 334. -då dyker Ålandsfrågan upp.

 335. Det är vårt sätt att benämna det här
  med maktförhållanden i Östersjön.

 336. Det är åter på agendan.

 337. Vi är inne i en spiral med ökade
  spänningar, som vi har hört här.

 338. Och från Ryssland
  hör vi ofta uttalanden om-

 339. -att Sverige och Finland håller på
  att dras in i Natos intressesfär.

 340. I väst, i vissa delar,
  klistras etiketter-

 341. -som "hybridkrigföring" och
  "sjätte generationens krigsföring"-

 342. -på nåt man tror Ryssland
  håller på med.

 343. Det överensstämmer inte i alla delar
  med vad som faktiskt pågår.

 344. Kort sagt:
  Risken för missförstånd ökar.

 345. Då kommer historien igen
  med en lärdom från Östersjöområdet-

 346. -och säkerhetspolitiken:

 347. När den internationella spänningen
  är stor-

 348. -då ökar risken för militära
  incidenter i Östersjön.

 349. Vi såg det i början på 50-talet,
  med DC-3:an, Catalinan.

 350. Vi såg det i början på 80-talet-

 351. -när det var en nedkylning
  det kalla kriget-

 352. -med grundstötningen
  av ubåten i Karlskrona.

 353. Nu talar vi mycket om Ryssland igen.

 354. Har Ryssland alltid stått
  på dagordningen i Sverige-

 355. -vad gäller
  säkerhetspolitiska frågor?

 356. Nej, det har det inte alltid gjort-

 357. -men Ryssland är en väldigt viktig
  faktor i svensk säkerhetspolitik.

 358. Det är en självklarhet.

 359. Det verkar ibland som att vi
  i Sverige har lite kort minne.

 360. Jag var i Karlskrona
  för inte så längesen-

 361. -och befann mig då vandrades
  på Klaipedaplatsen.

 362. Jag blev nyfiken på
  när den fick det namnet.

 363. Ni kan det säkert, men det var
  ytterst få som klarade det.

 364. Det visade sig vara 1991. 25 år sen.
  Det är ingenting, historiskt sett.

 365. Men vi tenderar att ha
  lite kort minne.

 366. Apropå det korta minnet
  och det som ligger framför oss:

 367. Vilka lärdomar tycker du att man bör
  dra av det inför framtiden?

 368. Dels är Östersjön
  säkerhetspolitikens lackmustest.

 369. Där ser man när
  det börjar bli ökade spänningar.

 370. Ryssland minns det här.
  Ryssland vet det.

 371. Om vi kan bättra på vårt dåliga minne
  och läsa på lite bättre-

 372. -så att vi känner länderna omkring,
  inklusive Ryssland.

 373. -och då talar jag om språket och, som
  Kristian Gerner pratade om, kulturen-

 374. -politiken och historien,
  då står vi väl rustade för framtiden.

 375. Det här med lärdomar
  är extremt intressant.

 376. Pertti, vilka lärdomar
  bör vi dra inför framtiden?

 377. Ja, lärdomar och hemläxor.
  Känna till historien.

 378. Förstå vikten
  av det ömsesidiga beroendet-

 379. -som Sverige och Finland har.

 380. Om vi gör det har vi allt att vinna.

 381. Mer samarbete i försvaret på
  den linje som Sverker talade om.

 382. Hand i hand, i armkrok-

 383. -som alla finska och svenska
  regeringar, oberoende färg-

 384. -i flera år har betonat.

 385. Vi går i armkrok, tillsammans. Inga
  ensidiga, överraskande lösningar.

 386. Allt detta kan göras helt oberoende
  av vad vi gör med Nato-beslutet.

 387. Det gynnar alla och skadar ingen.
  Det vore mitt recept.

 388. Tack. Vad säger Sverker?

 389. Det är oerhört viktigt
  att vi som svenskar inser-

 390. -att det finns en värld
  utanför Stockholm och Sverige.

 391. Att vi har respekt för historien
  och att vi har gjort olika val.

 392. När vi nu bygger samarbeten ska vi
  göra det med den utgångspunkten.

 393. Vi behöver samtal i framtiden,
  för våld löser inga problem-

 394. -men det kräver
  en trovärdig försvarsförmåga-

 395. -inte minst i Rysslands fall.

 396. Lär av historien, respekt för
  varandra, men bygg trovärdig förmåga.

 397. -Carl, vad säger du?
  -Jag håller med av lätt insedda skäl.

 398. Pertti refererade till Krister
  Wahlbäcks formulering-

 399. -om det hotade
  och det skyddade landet.

 400. Begreppet är vidare i dag.

 401. I perioder har vi känt en nervositet
  för Finlands ställning.

 402. Så är det inte längre.
  Vi är arm i arm, också i EU.

 403. Nu kan vi kanske känna detta
  för de baltiska staterna.

 404. Vi måste känna armkroksnödvändighet
  även för regionen som helhet.

 405. Alla de seismiska förändringar som
  har lett till hot mot våra länder-

 406. -har kommit från nån annanstans.
  Det är det stora spelet.

 407. Det är nåt som vi måste ha insikt
  i och kunna påverka.

 408. Min tes är att vår enighet
  i det demokratiska Europa-

 409. -och banden över Atlanten
  kan säkra oss-

 410. -och göra det möjligt
  att hantera de utmaningar-

 411. -som måhända historien återigen
  kan komma att kasta över oss.

 412. Då får vi säga tack
  så hemskt mycket till er fyra.

 413. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Östersjön och säkerhetspolitik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett samtal om Östersjöns säkerhetspolitiska historia, från vikingatiden till hotet från Sovjet och fram till dagens Ryssland som gör militärövningar på gränsen till svenskt vatten. Medverkande: Carl Bildt, före detta statsminister och utrikesminister, Pertti Torstila, finländsk diplomat och tidigare ambassadör i Sverige, Sverker Göranson, senior advisor och tidigare överbefälhavare, Gudrun Persson, docent vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet och forskningsledare vid FOI. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Geografi > Risker och hot, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Europa, Geografi, Säkerhetspolitik, Östersjön
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och säkerhetspolitik

Ett samtal om Östersjöns säkerhetspolitiska historia, från vikingatiden till hotet från Sovjet och fram till dagens Ryssland som gör militärövningar på gränsen till svenskt vatten. Medverkande: Carl Bildt, före detta statsminister och utrikesminister, Pertti Torstila, finländsk diplomat och tidigare ambassadör i Sverige, Sverker Göranson, senior advisor och tidigare överbefälhavare, Gudrun Persson, docent vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet och forskningsledare vid FOI. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och framtiden

Hur ser framtiden ut för ett av världens sjukaste innanhav? Tiden är så kort att vi måste ställa om världen i en takt som liknar en revolution, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, i detta samtal med Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik. Men om vi lyckas kan Östersjön vara ett föredöme för världen, menar Johan Rockström. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kungen om sitt miljöintresse

Kung Carl XVI Gustaf berättar i detta tacktal vid klimatkonferensen inför hans 70-årsdag om det miljöengagemang som varit en röd tråd genom hela hans liv. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Rusningen efter Afrikas resurser

Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna i den nya kapplöpningen om Afrikas resurser? Är den pågående utvinningen en förlängning av kolonialismen med korruption och miljöfarlig verksamhet som följd - eller pågår en utveckling som gynnar alla medborgare? En debatt med Margaret C Lee, ledande Afrikaforskare, Nnimmo Bassey, Right Livelihood-pristagare 2010 för sina avslöjanden kring den nigerianska oljeindustrin, och Erik Esbjörnsson, Afrikakorrespondent för Dagens Nyheter. Debatten inleds med en kort intervju med Ellen Hillbom, Afrikaforskare. Inspelat den 10 november 2015 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

En vandring i Surbullestan

Stadsbilden i Norrköping dominerades under 1800-talet av textilfabrikerna längs Motala ström. Vi visas runt i staden av Anette Kindahl, intendent vid Norrköpings stadsmuseum, som berättar om industrialismens genombrott, om miljön i staden och på fabrikerna, och om Moa Martinson som skrivit tre böcker om sin uppväxt där. Vi får också veta hur det kom sig att Norrköping kallades Surbullestan.