Titta

UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Om UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kung Carl XVI Gustafs 70-årsdag uppmärksammas med en föreläsningsserie där forskare, historiker, författare och politiker belyser Östersjön på ett tvärvetenskapligt sätt. Samtalen handlar om allt från historia, miljö och säkerhetspolitik till folkvandring, folkrätt och framtid. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot : Östersjön och framtidenDela
 1. En man formulerade det där med tid
  så här: "Ur led är tiden"-

 2. -"ve! att jag är den som föddes att
  vrida den rätt igen." Det var Hamlet.

 3. T S Eliot
  skriver i "Fyra kvartetter":

 4. "Närvarande tid och förfluten tid
  är båda närvarande i kommande tid"-

 5. -"och kommande tid
  inkapslad i förfluten tid."

 6. Och sen har vi ju
  en icke helt obekant person-

 7. -som har sagt: "För Sverige i tiden."

 8. Så vad... Ja!

 9. Så vad passar bättre
  än att avsluta kvällen med att tala-

 10. -om just tidsperspektivet,
  det nuvarande och framtiden?

 11. Till vår hjälp så har vi-

 12. -Gunilla Herolf och Johan Rockström.

 13. Gunilla forskar i säkerhetspolitik.
  Johan är professor i miljövetenskap-

 14. -vid Stockholms universitet.
  En stor applåd!

 15. Nu ska vi alltså prata om framtid.
  Vad menar vi med framtid egentligen?

 16. Är det ett år, tio år,
  femtio år, hundra år eller mer?

 17. Gunilla, vad säger du
  som säkerhetspolitisk expert?

 18. Inom mitt område lär man sig att man
  ofta gör fel, så man blir försiktig.

 19. Jag skulle nog vilja ha ett
  framtidsperspektiv på ett à tio år.

 20. Det känns aningen säkrare,
  men inte ens det är ju säkert.

 21. Om man börjar tala om 50-100 år,
  då blir det lätt lösa antaganden-

 22. -och med stor sannolikhet
  kommer man väldigt fel.

 23. Om vi tittar tio år tillbaka,
  då kommer vi till 2006.

 24. Det var inte samma värld
  vi såg framför oss då som i dag.

 25. Ytterligare tio år, -96,
  det var det hoppfulla 90-talet-

 26. -när vi trodde
  att allting skulle gå bra.

 27. Ytterligare tio år, kalla kriget.
  Vi ser här hur fort det kan gå-

 28. -och hur svårt det är att förutsäga.

 29. Ja, försiktighet
  tycks vara klokt i säkerhetspolitik.

 30. Men Johan,
  du är väl inte lika försiktig?

 31. Nu blir jag så tråkigt akademisk.
  Tid är ganska komplext.

 32. Tiden är ju kort.
  Vi står i en rekordsituation-

 33. -och behöver omställa världen i
  en takt som motsvarar en revolution.

 34. Men tiden är också snabb,
  då vi på bara de senaste sextio åren-

 35. -har rusat in
  i en rörelse av förändring på jorden-

 36. -som är så stor att vi har gått in i
  en ny geologisk epok, där människan-

 37. -är den största förändringskraften.
  Det har hänt så snabbt.

 38. Men sen är ju tiden också lång.

 39. Shakespeare, som vi firar nu, 400 år,
  ligger till grund för vår kultur.

 40. Vad gäller det vi värderar i teologin
  skrevs många texter för 1 000 år sen.

 41. Vi borde ha ett tusenårsperspektiv
  för välfärd för mänskligheten.

 42. Men sen är tiden också väldigt envis.

 43. Vad vi gör i dag är fakturor som vi
  får ta ansvar för i många år framåt.

 44. Den fosfor som vi släppt ut
  i Östersjön de senaste hundra åren-

 45. -kan vi inte bli av med,
  det kanske inte går att vända.

 46. Tänka er, en grads uppvärmning
  av temperaturen, som vi har orsakat-

 47. -det vet vi geologiskt
  ledde till sex meters havsyteökning-

 48. -när jorden efter några tusen år
  kunde lägga sig till rätta igen.

 49. Så tid är en berg-och-dalbana.

 50. Om vi har det som utgångspunkt
  för er definition av tid-

 51. -så skulle vi vilja flytta fokuset
  tillbaka till bara Östersjön-

 52. -eftersom kvällen har handlat om
  Östersjön ur olika perspektiv.

 53. Då skulle vi vilja veta hur ni ser
  på framtiden för just Östersjön.

 54. Är det så att Östersjön
  ökar eller minskar i betydelse?

 55. Kommer Östersjön att få en annan roll
  framöver i EU eller globalt?

 56. Ska vi börja med Johan?

 57. Jag skulle vilja säga att Östersjön
  är som en liten värld i miniatyr.

 58. Det är en komplex social, kulturell
  zon med nio väldigt starka länder-

 59. -och vi utsätts i Östersjön
  för de stora globala förändringarna-

 60. -men vi kan också vara ett föredöme
  och påverka världens utveckling.

 61. Ni kanske har läst om FN:s nya mål
  för global hållbar utveckling-

 62. -som slogs fast
  i FN:s generalförsamling 2015.

 63. Sverige anses vara bäst rustat
  att genomföra de här målen.

 64. Det kommer att ha stor återverkan
  på världen om vi lyckas-

 65. -att i Östersjöregionen
  genomföra de här globala målen.

 66. Östersjön
  kommer att spela en allt större roll-

 67. -för det kommer att bli
  oacceptabelt för en statsminister-

 68. -i ett land vid Östersjön
  eller vid fönstret på Rosenbad-

 69. -att titta ut över ett dött innanhav,
  för Östersjön är i dag väldigt sjukt.

 70. Det här kommer att spela en stor roll
  för välfärden i Östersjöregionen.

 71. -Gunilla.
  -Jag skulle vilja gardera mig igen.

 72. Det är väldigt svårt att säga. Det
  finns en risk, som vi sa tidigare-

 73. -när vi pratade
  om hoten i Östersjöområdet-

 74. -att det bildas nya
  säkerhetspolitiska skiljelinjer där.

 75. Det går inte att helt utesluta.

 76. Det finns så mycket annat också,
  som de försök som görs på olika håll-

 77. -att skapa
  ett initiativrikt Östersjöområde-

 78. -med goda relationer mellan länder
  och med ett intensivt samarbete.

 79. Det där samarbetet
  har vi sett under ett antal år-

 80. -inte minst inom EU:s Östersjöprojekt
  och en rad andra projekt.

 81. Gällande frågan om vad Östersjön kan
  få för roll utanför Östersjöområdet-

 82. -så tycker jag mig ha sett
  att man i Europa under ett antal år-

 83. -har sett vår region som en region
  där man är duktig på att samarbeta.

 84. Så i viss mån har vi tagit ett steg
  utanför vår egen region redan.

 85. Det här hänger samman med
  att vi blir mer beroende av varandra.

 86. Det har upprepats som ett mantra-

 87. -att Sverige är ett av
  världens mest globaliserade länder.

 88. När vi talar om
  klimat, miljö, kultur och säkerhet-

 89. -så förutsätter vi
  på nåt sätt att det hänger ihop.

 90. Men i så fall hur hänger det ihop?

 91. Miljö, säkerhet, kultur, människor?

 92. Jag vill lite provocerande påstå
  att politiken inte alltid förstår-

 93. -men medmänniskor förstår mer
  om de här sammanlänkade frågorna.

 94. Vi genomförde ganska nyligen
  en väldigt intressant studie-

 95. -där vi frågade människor som bor
  i regionen hur de värderar Östersjön.

 96. Det visade sig att människor som bor
  hundratals kilometer från kustzonen-

 97. -har en stark koppling
  till Östersjön-

 98. -både när det gäller säkerhet,
  välfärd, miljö och livskvalitet.

 99. Den värderas till en betalningsvilja
  på fyrtio miljarder kronor per år.

 100. Och vilket land
  har störst betalningsvilja? Sverige.

 101. För att sätta fingret på
  vad ett sånt belopp betyder...

 102. Vattenfall försöker nu sälja sin
  brunkolsverksamhet för 20 miljarder.

 103. Ska vi leva upp till Parisavtalet
  bör verksamheten inte säljas alls.

 104. Men vi har en betalningsvilja
  på dubbelt så mycket-

 105. -som den lilla siffra som vi
  bråkar om vid brunkolsverksamheten.

 106. Men det viktiga är förstås inte det.

 107. Det viktiga är
  Taube och "Saltkråkan"-

 108. -och den kultur
  som vi kopplar till Östersjön.

 109. Sveriges kultur och Sveriges själ-

 110. -ligger förankrade
  i vår skärgård och vår Östersjö.

 111. Det är så viktigt
  att den kopplingen förstås-

 112. -av medmänniskor i vårt närområde.

 113. Vi lever i antropocen,
  och i den globaliserade världen...

 114. Det som händer i Shanghai, New Delhi
  eller Kapstaden-

 115. -påverkar oss i Göteborg
  och Stockholm, och vice versa.

 116. Det måste vi förstå. Tom Friedman sa:

 117. "Vi är inte bara en beroende värld,
  vi är en sammanflätad värld"-

 118. -"där vår välfärd beror på
  samförvaltningen av hela planeten."

 119. Det bör man tänka på
  när man simmar runt-

 120. -i vår förhoppningsvis
  icke algblomstinna Östersjö i år.

 121. Klimat och miljö har oerhört mycket
  med säkerhet att göra.

 122. Människor är beroende av klimat
  och miljö för att få en försörjning.

 123. När klimatet försämras och
  folk inte längre kan försörja sig-

 124. -vad ligger nära då?
  Jo, naturligtvis en konflikt.

 125. Det gäller när resurser förstörs
  men även när resurser kommer till.

 126. Se på Arktis med de nya resurser
  som blir tillgängliga där.

 127. Genast har det uppstått en, om än
  inte dramatisk, men en viss konflikt-

 128. -i hur de ska brukas
  och vem som ska ha tillgång till dem.

 129. Många exempel på just det kan man se.

 130. Också i flyktingsituationer,
  när flyktingar måste lämna-

 131. -sina områden
  då de inte längre kan försörja sig.

 132. Men vi kan ta ett positivt exempel
  på kultur och säkerhetspolitik.

 133. Titta till exempel på
  vad som hände för ungefär 25 år sen-

 134. -med den sjungande revolutionen
  i Baltikum.

 135. Människor där använde sin kultur
  för att skapa en bättre framtid.

 136. Det de gjorde med helt fredliga medel
  skapade en fredlig framtid för dem-

 137. -på ett mirakulöst sätt. Det är ett
  underbart sätt att använda kultur på.

 138. Ni har ju båda två pratat om-

 139. -Östersjöns roll,
  Östersjöns värde och samband.

 140. Om ni skulle lista tre faktorer var
  som påverkar utvecklingen-

 141. -ur ett framtidsperspektiv,
  vilka skulle det vara?

 142. -Gunilla, om du vill börja?
  -Jag skulle vilja ta det geografiskt.

 143. De globala faktorerna först,
  de påverkar oss oerhört mycket.

 144. Östersjön är
  inget område med fasta gränser utåt.

 145. Det som händer inom säkerhetspolitik
  och miljö påverkar oss omedelbart.

 146. På kort sikt kan vi inte göra nåt.
  På lång sikt, i bästa fall, ja.

 147. Det måste vi anpassa oss till.

 148. Den andra faktorn, hur Ryssland
  agerar gentemot sin egen befolkning-

 149. -och gentemot grannländer och länder
  längre bort, det påverkar Östersjön.

 150. Och så till sist Europa och EU.
  EU har ju-

 151. -under de senaste problematiska åren
  inte varit en stark organisation.

 152. Man har inte haft den styrkan-

 153. -att se till
  att alla länder inom unionen-

 154. -har hållit sig
  helt inom de demokratiska områdena-

 155. -och följt den förhoppning
  som man hade om EU från början.

 156. Man har inte haft solidaritet-

 157. -till exempel i flyktingsituationen
  som vi ser i dag-

 158. -och man har inte den sammanhållning
  som man hade hoppats på för EU.

 159. Jag tror att ett EU
  som kan klara alla interna problem-

 160. -och dessutom ha sammanhållning
  kan åstadkomma mycket för Östersjön.

 161. Det är nåt
  som vi inom Östersjöområdet-

 162. -också måste lägga
  väldigt stor vikt vid.

 163. Ja, som ett komplement, då...
  Min första...

 164. Mitt första råd är
  att bygga på den här kvällen-

 165. -och det som bl.a. Gia Destouni
  och Ragnar Elmgren har sagt.

 166. Östersjön är inte bara
  av otroligt centralt värde för oss.

 167. Det är inte bara problemen
  med överfiske och övergödning...

 168. Fönstret står ändå öppet
  för att rädda Östersjön.

 169. Eftersom vi värderar det så högt
  bör vi formulera en gemensam vision-

 170. -för att rädda Östersjön som en
  central del av vår regions välfärd.

 171. Den visionen måste också inkludera
  nånting oerhört väsentligt-

 172. -nämligen att nu när vi har
  de här klimatförändringarna-

 173. -som gör Östersjön ännu mer utsatt
  för tryck från temperaturökningar-

 174. -och förlorad bräckthet,
  så behövs starkare marina ekosystem.

 175. Vi måste sköta Östersjön ännu bättre,
  så visionen är nummer ett.

 176. Nummer två är att implementera
  FN:s nya mål för hållbar utveckling-

 177. -omvandla dem till Östersjömål,
  och verkligen rulla ut det.

 178. Väldigt mycket görs redan,
  många här representerar säkert det.

 179. Vi har ett Baltic Health Index,
  så vi mäter hur Östersjön mår-

 180. -och vi kan hjälpas åt att hitta
  lösningar för att klara de här målen.

 181. Slutligen tycker jag
  att det är helt avgörande-

 182. -att vi gör Sverige till
  världens första fossilfria nation-

 183. -eftersom allting hänger samman.

 184. Klarar vi klimatet,
  så får vi en hållbar framtid.

 185. Vi måste göra Sverige
  till världens mest attraktiva land.

 186. Tack så mycket, ni har båda...
  - En applåd, så klart.

 187. Ni har båda pekat på stora utmaningar
  som ligger framför oss-

 188. -men ni betonar också vår möjlighet
  att bidra till Östersjöns framtid-

 189. -på ett positivt sätt,
  och det får vi aldrig glömma.

 190. Stort tack, Gunilla och Johan,
  för era kloka medskick.

 191. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Östersjön och framtiden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser framtiden ut för ett av världens sjukaste innanhav? Tiden är så kort att vi måste ställa om världen i en takt som liknar en revolution, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, i detta samtal med Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik. Men om vi lyckas kan Östersjön vara ett föredöme för världen, menar Johan Rockström. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Miljö > Föroreningar och miljögifter
Ämnesord:
Föroreningsfrågor, Miljöfrågor, Miljöföroreningar, Naturvetenskap, Östersjön
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och säkerhetspolitik

Ett samtal om Östersjöns säkerhetspolitiska historia, från vikingatiden till hotet från Sovjet och fram till dagens Ryssland som gör militärövningar på gränsen till svenskt vatten. Medverkande: Carl Bildt, före detta statsminister och utrikesminister, Pertti Torstila, finländsk diplomat och tidigare ambassadör i Sverige, Sverker Göranson, senior advisor och tidigare överbefälhavare, Gudrun Persson, docent vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet och forskningsledare vid FOI. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och framtiden

Hur ser framtiden ut för ett av världens sjukaste innanhav? Tiden är så kort att vi måste ställa om världen i en takt som liknar en revolution, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, i detta samtal med Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik. Men om vi lyckas kan Östersjön vara ett föredöme för världen, menar Johan Rockström. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kungen om sitt miljöintresse

Kung Carl XVI Gustaf berättar i detta tacktal vid klimatkonferensen inför hans 70-årsdag om det miljöengagemang som varit en röd tråd genom hela hans liv. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Nudging gör det lätt att göra rätt

Om man erbjuds en liten i stället för stor tallrik tar man mindre mat. Det är en form av "nudging", det vill säga att knuffa någon i en mer klimatsmart riktning. Ida Lemoine på Beteendelabbet berättar med hjälp av spännande exempel om sitt arbete med att förstå beteenden för att kunna förändra beteenden. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.