Titta

UR Samtiden - Gräv 2016

UR Samtiden - Gräv 2016

Om UR Samtiden - Gräv 2016

Journalister och sakkunniga talar om grävande journalistik, om berättande och om nya medieplattformar som förändrar framtidens medier. Inspelat den 8 och 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Till första programmet

UR Samtiden - Gräv 2016 : Så tar du fajten om insynDela
 1. Jag är reporter på Sydsvenskan
  i vanliga fall-

 2. -men har hållit kurser och före-
  läsningar för Fojo i ett tiotal år-

 3. -och har nu också uppdraget
  att jobba med Offentlighetsjouren.

 4. Den här föreläsningen är i tre delar.

 5. Jag ska presentera jouren, prata
  lite kort om offentlighetsprincipen-

 6. -och sen ska vi gå vidare
  till ett antal konkreta fall-

 7. -som jag har varit inblandad i, och
  som vi kanske kan lära oss nåt av.

 8. De visar även
  att det lönar sig att bråka.

 9. Man får ofta antingen helt rätt
  eller delvis rätt.

 10. Ni ska få med er några redskap
  eller verktyg på vägen för detta.

 11. Offentlighetsjouren är en
  upplysningstjänst för journalister-

 12. -som finns sen två år tillbaka.
  Den drivs av Fojo-

 13. -som är en del av Linnéuniversitetet,
  som fortbildar journalister.

 14. Som rådgivare hjälper jag till
  med allt, från att svara på frågor-

 15. -och ge tips om hur man
  kan argumentera mot myndigheter-

 16. -till att hjälpa till med
  överklaganden till kammarrätten-

 17. -om man måste
  driva sin sak i domstol.

 18. Det är lätt att komma i kontakt
  med mig. Googla Offentlighetsjouren-

 19. -eller gå in på Fojos hemsida,
  så hittar ni det här.

 20. Var har jag pilen?
  Där står det mejla.

 21. Klicka där och skicka ett mejl till
  mig och tala om vilka problem ni har.

 22. Målet är återkoppling inom 24 timmar.

 23. Väldigt ofta
  hör jag av mig mycket snabbare.

 24. Det här året är jag extra snabb,
  för jag är studieledig på halvtid-

 25. -så jag sitter och pluggar med datorn
  bredvid mig, och kommer det ett mejl-

 26. -så svarar jag på studs.
  Folk blir jätteimponerade.

 27. Sen har vi också en skriftlig del
  på Fojos hemsida-

 28. -med frågor och svar. De vanligaste
  frågorna om Offentlighetsjouren.

 29. Till exempel den översta. "Gäller
  offentlighetsprincipen för alla?"

 30. Om man klickar där
  får man en skriftlig förklaring.

 31. Längst ned
  finns det en länk till lagparagrafen-

 32. -om man vill läsa på ytterligare
  om vilken lag det är som gäller.

 33. Det var om offentlighetsprincipen.
  Behöver ni hjälp, hör av er till mig.

 34. Bara för att vi ska veta
  vad vi pratar om i de här exemplen-

 35. -så tänkte jag gå igenom
  vad offentlighetsprincipen är.

 36. För att en handling som finns
  hos en myndighet ska vara offentlig-

 37. -så måste den först vara allmän.

 38. Det blir den
  om den förvaras hos en myndighet-

 39. -om den är inkommen, alltså om nån
  har skickat den eller lämnat in den.

 40. Om den har kommit en behörig
  befattningshavare tillhanda.

 41. Mycket byråkratspråk, men det betyder
  att om en tjänsteman går ut på gatan-

 42. -och så lämnar nån över
  en handling till denne-

 43. -så är den också inkommen,
  även om den inte befinner sig-

 44. -i själva kommunhuset
  eller myndighetsbyggnaden.

 45. Den är också allmän om den
  är upprättad, alltså producerad-

 46. -av myndighetens personal-

 47. -och avslutad genom att man fattat
  ett beslut och arkiverat handlingen.

 48. Eller så är handlingen expedierad
  eller utskickad från myndigheten.

 49. Allt detta
  gör att handlingen är allmän.

 50. Om den är allmän
  kan den delas in i tre grupperingar.

 51. Offentliga handlingar
  är den största gruppen.

 52. Blandade handlingar är handlingar
  som delvis kan offentliggöras.

 53. I en handling
  som omfattas av sekretess-

 54. -kanske det räcker att man stryker
  namnen på inblandade personer-

 55. -så kan man ändå få ut
  resten av sammanhanget.

 56. Sen finns det handlingar
  som är helt sekretessbelagda.

 57. Offentlighetsprincipen
  gäller hos statliga myndigheter-

 58. -kommuner och landsting och bolag,
  stiftelser och ekonomiska föreningar-

 59. -där kommun och landsting äger mer än
  50 % av aktierna eller kan tillsätta-

 60. -mer än 50 % av styrelseledamöterna.

 61. Då har vi klarat av bakgrundsbiten.

 62. Nu ska vi ge oss in i verkligheten
  och ett antal verkliga fall.

 63. Jag börjar med mig själv. Det här
  hände för fyra eller fem år sen-

 64. -när jag skulle göra ett jobb
  som handlade om att...

 65. Anställningsförmåner för höga
  tjänstemän i kommunala bostadsbolag-

 66. -i några skånska kommuner. Jag
  mejlade bolagen en massa frågor-

 67. -och bad dem om ett antal uppgifter.

 68. Det var elva bolag, och från tio av
  dem fick jag informationen jag ville-

 69. -men från ett av bolagen,
  Lunds Kommuns Fastighets AB-

 70. -så sa man att det inte gick.
  Jag hade frågat om VD:ns lön.

 71. De hade en ny VD från Skanska,
  alltså det privata näringslivet-

 72. -så han kanske inte tyckte att
  offentlighetsprincipen behövdes.

 73. Det hade ju alltid gått bra
  i Skanska utan, så varför inte här?

 74. Jag fick ett svarsbrev som går ut på
  att de avslår min begäran.

 75. Jag kunde inte få reda på det,
  för det här kommunala bolaget-

 76. -verkar på en konkurrensutsatt
  marknad, med andra liknande aktörer-

 77. -och om man lämnar ut tjänstemännens
  löner så skulle andra bolag-

 78. -komma springande och försöka
  köpa över de här tjänstemännen.

 79. De hänvisar till sjätte kapitlet,
  första paragrafen i Sekretesslagen.

 80. Lagen heter nu
  Lagen om offentlighet och sekretess-

 81. -men innehållet är detsamma.

 82. Om man har fått ett sånt här
  avslagsbeslut så blir man nyfiken-

 83. -så man kollar ju upp
  den här paragrafen.

 84. Och då står det att sekretess
  gäller i myndighets affärsverksamhet-

 85. -om det kan antas att någon
  som driver likartad rörelse-

 86. -kan gynnas på myndighetens bekostnad
  om uppgiften röjs.

 87. Det var precis så
  han formulerade sig-

 88. -den här VD:n,
  längst ned på den här...

 89. I den sista understrukna meningen.

 90. "Löneuppgifter är till sin natur såna
  att de kan antas skada bolaget"-

 91. -"till nytta för dess konkurrenter,
  om uppgifterna lämnas ut."

 92. Jaha... Om man inte är så insatt
  i de här frågorna och läser det här-

 93. -så låter det ju som att
  den här juristen har rätt.

 94. Då får man väl låta bli
  att få det här.

 95. Men om man till exempel
  har gått på den här föreläsningen-

 96. -så vet man
  att det inte behöver vara så.

 97. Det är två saker som jag önskar att
  ni kommer ihåg efter föreläsningen.

 98. Det viktigaste är att om ni får
  problem så kan ni kontakta mig.

 99. Jag blir er torped
  i såna här ärenden. Jag hjälper er.

 100. Det andra är nånting som kallas
  för stark eller svag sekretess.

 101. Juristerna pratar på sitt fackspråk
  om raka eller omvända skaderekvisit.

 102. Svag sekretess
  är ett rakt skaderekvisit-

 103. -och det betyder att offentlighet
  är huvudregel och sekretess undantag.

 104. Då finns det vissa formuleringar i
  Lagen om offentlighet och sekretess-

 105. -som är återkommande och som
  signalerar om en paragraf innehåller-

 106. -stark eller svag sekretess.

 107. Om det står "om det kan antas"
  att någon lider skada"-

 108. -så är det svag sekretess.
  Men om det står-

 109. -att "om det inte står klart"
  att någon lider skada-

 110. -så är det stark sekretess,
  och det är svårt att komma undan.

 111. Men inte omöjligt -
  jag ska visa exempel på det.

 112. Ibland saknas skaderekvisit-

 113. -och då är det absolut sekretess.
  Det är inget att snacka om.

 114. Det går inte att förhandla om.

 115. Men väldigt många av paragraferna
  i lagen innehåller svag sekretess.

 116. Om man då tittar på...
  Vi kan titta på det här innan.

 117. Ibland pratar man på det här
  juristspråket om men, skada-

 118. -och allvarligt men.

 119. Skada är ekonomisk skada,
  att man förlorar pengar på nåt sätt.

 120. Men betyder
  alla andra typer av skada.

 121. Obehag eller... Allvarligt men
  är hot, våld och förföljelse.

 122. Jag ser att en del fotograferar.
  Det här finns på Fojos hemsida också.

 123. Man behöver inte ha de här
  formuleringarna i huvudet-

 124. -utan man kan printa ut det
  och ha vid datorn, så vet man.

 125. Då är vi tillbaka
  i den här paragrafen igen.

 126. Då ser man att det står
  "...om det kan antas"-

 127. -"att någon driver
  likartad rörelse..."

 128. Var det stark eller svag sekretess?
  Vad säger ni?

 129. Svag sekretess, ja.
  Då har man ett argument.

 130. Offentlighet är huvudregel,
  sekretess är undantag.

 131. Ska man hemlighålla lönen så måste
  man ha särskilda argument för det.

 132. Jag överklagade det här,
  och då tänkte jag...

 133. Jag har bara punktat upp
  olika typer av argument man kan ha-

 134. -när man överklagar nånting.

 135. När journalister överklagar saker
  brukar det bli högstämda brandtal-

 136. -för demokratin och mänskliga
  rättigheter, insyn och så vidare.

 137. Jag håller med,
  men juristerna strutar i det.

 138. De tittar på lagtexten,
  så man måste ha mer att komma med.

 139. Det är inte fel att påminna om
  att det är viktigt med demokrati.

 140. Jag har tagit upp några exempel
  på argument-

 141. -som biter på jurister, eller som
  de i alla fall tar hänsyn till.

 142. Jag börjar med att säga att det
  innehåller ett rakt skaderekvisit-

 143. -och att offentlighet är huvudregeln.

 144. Sen är det bra om man kan hitta
  några tidigare domar eller rättsfall-

 145. -där domen har gett liknande fall
  som det som man själv sysslar med-

 146. -där domen har gått
  åt det hållet som man själv vill.

 147. Domarna är inte så lätta att hitta,
  men jag kan hjälpa er-

 148. -för Fojo är utrustat med en jättebra
  databas som jurister använder.

 149. Om man klickar på lagparagraferna
  så får man upp en hel lagkommentar.

 150. Det är ett slags uppsats, där de går
  igenom hur varje paragraf ska tolkas.

 151. Det finns länkar till
  tidigare rättsfall, och så vidare.

 152. Såna går att få fram. Man kan även
  använda förnuftsmässiga argument.

 153. Jag talade om att jag hade begärt
  uppgifterna från tio andra bolag-

 154. -och de tyckte inte
  att det kunde skada deras bolag.

 155. Det finns inget som säger att Lunds
  bolag är nåt särfall på det här.

 156. Det sista var att lönen
  stod i årsredovisningen-

 157. -som en klumpsumma till VD och
  styrelse, men VD:n får nästan allt.

 158. Jag skickade in det här till
  kammarrätten och överklagade.

 159. Hur gick det, tror ni?

 160. Det gick bra, för annars
  hade jag aldrig berättat om det.

 161. Men jag har överklagat
  och förlorat också.

 162. Det här är ett exempel
  på hur man kan argumentera.

 163. Nu till det vanligaste scenariot
  när folk hör av sig till mig.

 164. Det är också en självupplevd sak,
  och det handlade om-

 165. -att jag mejlade VD:n på det
  kommunala hamnbolaget i Trelleborg-

 166. -och frågade hur mycket de sponsrade
  det lokala fotbollslaget TFF med.

 167. De spelar i superettan i år,
  om nån undrar.

 168. Jag fick ett svar: "Vi vill inte
  gå ut med några belopp på sponsring."

 169. "Vi ger TFF ekonomiskt stöd, annonser
  och annan hjälp om de frågar."

 170. "Best regards", och den här VD:n.

 171. Det är jättevanligt att man får
  såna här diffusa avslag.

 172. "Vi vill inte lämna ut det,
  för det har vi bestämt internt."

 173. "Ledningsgruppen har bestämt att det
  här är sekretessbelagt material."

 174. De har inte kollat i lagboken,
  utan de bara tycker nånting.

 175. Då säger jag: "Begär ett skriftligt
  beslut som kan överklagas-"

 176. -"och beslutet ska innehålla en
  hänvisning till aktuell lagparagraf."

 177. Då blir det väldigt ofta... Då får de
  problem, för då måste de tänka till.

 178. Då duger inte "Ledningsgruppen
  bestämde det" eller "Jag vill inte".

 179. Och då går det ofta
  som i det här fallet.

 180. Jag får ett svar. "Jag bedömer..."
  Det är jag som skriver till VD:n.

 181. "Jag bedömer att uppgifterna
  faller under offentlighetsprincipen."

 182. "Om de ändå inte kan lämnas ut
  vill jag ha ett skriftligt beslut-

 183. -"med hänvisning till den lagparagraf
  som beslutet grundar sig på."

 184. Och svaret: "Jag tänker inte ägna tid
  åt att sekretessbelägga frågan."

 185. "Att uppge ett belopp
  skadar inte vår verksamhet."

 186. "Problemet är att andra företag vill
  att vi ska sponsra deras förening"-

 187. -"och det medför merarbete för oss."

 188. Ni ser vad det är som ligger bakom.

 189. Får ni problem nån gång, så begär
  ett sånt här skriftligt beslut-

 190. -med en hänvisning till lagparagrafen
  som beslutet grundar sig på.

 191. Det löser minst hälften
  av de här knutarna i min erfarenhet.

 192. Och får ni ett beslut
  som ni inte vet hur ni ska hantera-

 193. -så kan ni komma till mig i stället.

 194. Polisen ska vi ta strax, men det här
  är en annan fråga som har dykt upp.

 195. Det handlar om Lex Sara-anmälningar,
  och det är anmälningar-

 196. -om missförhållanden i äldreomsorgen,
  vanligtvis.

 197. I vårdverksamhet.

 198. Jag hade en journalist från
  Hälsingetidningar i en kommun-

 199. -som visste att nåt hade hänt,
  och begärde ut Lex Sara-anmälningen-

 200. -för att få reda på vad,
  men socialtjänsten nekade.

 201. De hänvisade till en paragraf.

 202. 26 kapitlet, första paragrafen,
  där det står:

 203. "Sekretess inom socialtjänsten
  gäller om det inte står klart"-

 204. -"att uppgiften kan röjas utan att
  enskild eller närstående lider men."

 205. Om ni kommer ihåg det här
  med stark eller svag sekretess-

 206. -så ser man
  att det här är stark sekretess.

 207. "Om det inte står klart att..."

 208. Vad gör man då? Det finns
  vägar in här också, faktiskt.

 209. Man kan begära
  att anmälan avidentifieras.

 210. Man kanske
  kan stryka namnet på vårdtagaren-

 211. -och andra uppgifter som gör
  att det går att identifiera personen.

 212. Sen bör handlingen gå att lämna ut,
  och man kan som journalist se-

 213. -vad det är som har hänt,
  och kanske var.

 214. Jag bad journalisten
  framföra det till kommunen-

 215. -men de brydde sig inte. Jag skickade
  även med henne ett rättsfall.

 216. Hon överklagade och fick rätt.

 217. Det brukar ta
  två till tre månader i kammarrätten.

 218. Då fick hon ut handlingen,
  avidentifierad.

 219. En sak som kommunen
  hade velat argumentera för-

 220. -var att inte ville lämna ut
  namnen på personalen-

 221. -som hade varit med om händelsen,
  och som hade anmält, och så vidare.

 222. Det är bra att veta att...
  Det står i paragrafen-

 223. -att sekretessen
  gäller enskild eller närstående.

 224. Personal är inte enskild,
  utan enskild är vårdtagare-

 225. -eller personer som den känner,
  alltså utomstående.

 226. Inte verksamhetens egen personal.

 227. Jag nämnde polisen. Jag får en del
  frågor om nedlagda förundersökningar-

 228. -i olika brott,
  och möjligheten att få del av dem.

 229. Där är det rätt mycket sekretess.

 230. Dels kan polisen hävda
  att man ska skydda uppgifter-

 231. -för enskilda personer som förekommer
  i de här förundersökningarna.

 232. Men även att man vill skydda polisens
  möjligheter att utreda brott.

 233. Även här kan man begära att få
  förundersökningarna avidentifierade.

 234. Att man stryker vissa känsliga delar.

 235. Polisen säger ofta slentrianmässigt
  att allt är sekretess-

 236. -i den här förundersökningen-

 237. -men kammarrätten kommer ofta fram
  till att vissa delar kan lämnas ut.

 238. Det är ju bättre än ingenting.

 239. Det här har faktiskt aktualiserats
  de senaste dagarna.

 240. "Uppdrag granskning" begärde ut
  handlingar från Skatteverket-

 241. -och nån av de högsta cheferna
  ringde sin kompis-

 242. -och varnade: "Nu tänker
  några journalister granska dig."

 243. Det här är ett liknande fall-

 244. -som jag har hjälpt
  en journalist att hantera.

 245. Han begärde ut hos
  landstingets ekonomiavdelning-

 246. -uppgifter om hur mycket som betalats
  ut till en privat vårdcentral.

 247. Han fick ut uppgifterna, och sen
  ringde chefen för vårdcentralen-

 248. -som hade blivit informerad om
  att journalister hade hört av sig-

 249. -och vad de hade begärt ut
  för uppgifter.

 250. Han ringde och sa: "Jag hörde
  att du hade begärt ut uppgifter."

 251. "Vad vill du?
  Kan jag hjälpa dig på nåt sätt?"

 252. Har myndigheten gjort fel
  i det här fallet?

 253. Jag tror
  att det här inte är så ovanligt.

 254. Vi märker det kanske inte,
  men det är nog rätt så vanligt.

 255. När de har lämnat ut nåt
  så ringer de och berättar-

 256. -att nu är journalisterna på gång,
  eller så varnar de inom myndigheten.

 257. Jag tror inte att ärendet är avgjort
  ännu. Vi gjorde en JO-anmälan-

 258. -och då gick vi på två spår.

 259. Dels har man rätt att vara anonym
  när man begär ut allmänna handlingar.

 260. Inte bara gentemot myndigheten
  som lämnar ut det här-

 261. -utan det måste också gälla
  att vara anonym gentemot allmänheten.

 262. Myndigheten ska inte springa och
  berätta att Mats har hämtat papper-

 263. -och vilka papper det var.

 264. Sen står det också nånstans i en lag,
  jag har glömt vilken-

 265. -att myndigheter
  ska ha en opartisk handläggning.

 266. Vi argumenterade att de inte hade
  varit opartiska i det här fallet.

 267. Deras agerande har inneburit
  en fördel för vårdcentralen-

 268. -och en nackdel för journalisten.

 269. Jag vet inte om det är avgjort,
  men landstinget har erkänt-

 270. -att de gjorde fel
  när de röjde anonymitetsskyddet.

 271. Jag hoppas att ekonomichefen
  får ganska mycket kritik-

 272. -och att det här sprider sig,
  för det är ett ofog.

 273. De ska vara opartiska och inte
  skvallra när vi granskar nånting.

 274. Det här är ett lite pikant fall
  ur verkligheten.

 275. Det här handlade om en
  mellanstor svensk stad och kommun.

 276. Där fanns det en orkester-

 277. -som drevs i landstingets regi,
  i deras kulturverksamhets regi-

 278. -med en mycket känd orkesterledare.

 279. Han fick sparken väldigt plötsligt,
  och ingen ville berätta varför.

 280. Det gick rykten om att chefen
  för landstingets kulturförvaltning-

 281. -hade blivit kär i dirigenten, och
  när han nobbade henne fick han foten.

 282. En journalist i staden ville ta
  reda på om det fanns nån grund i det-

 283. -så hon begärde ut mejlväxling
  mellan ledande tjänstemän-

 284. -på landstingets kulturförvaltning.

 285. Och så fick hon
  det här avslagsbeslutet-

 286. -där man hänvisade till 25 kapitlet,
  första paragrafen, där det står:

 287. "Sekretess gäller inom hälso-
  och sjukvården för uppgift"-

 288. "-om enskilds hälsotillstånd
  eller andra personliga förhållanden"-

 289. -"om det inte står klart
  att uppgiften kan röjas..."

 290. "Om det inte står klart" -
  då är det stark sekretess.

 291. Är det nån
  som ser nåt konstigt med det här?

 292. Är det här ett korrekt avslag?

 293. Ingen vågar gissa.

 294. Gäller hälso- och sjukvårdssekretess
  tjänstemän på en kulturförvaltning?

 295. Nej, det kan det ju inte göra.

 296. Jag hjälpte journalisten att skriva
  ett överklagande med det argumentet-

 297. -och efter ett par dagar så hade de
  ändrat sig och lämnade ut alla mejl.

 298. Ni ser vilka konstiga beslut
  de fattade i första skedet-

 299. -och hur ofta de ändrar sig.

 300. Det här är en annan.
  Jag får mycket frågor om epost-

 301. -och här hade en av
  de högsta cheferna fått sparken-

 302. -och ingen ville berätta varför,
  så journalisten tänkte göra-

 303. -på samma sätt
  som när det gällde orkesterledaren.

 304. Han ville ta del av mejlväxlingar-

 305. -och så kanske de hade sagt nånting
  om vad det handlade om.

 306. Kommunen sa nej till det.

 307. Mejl mellan chefer inom en myndighet
  är inte allmän handling.

 308. Jag hjälpte journalisten
  att överklaga.

 309. Jag tänkte berätta
  vad som gäller med epost-

 310. -för det är lite snårigt, och inte
  alltid till journalistikens fördel.

 311. Epost som har skickats
  in eller ut från en myndighet-

 312. -är allmänna handlingar,
  precis som vanligt.

 313. Mejl som skickas
  mellan tjänstemän inom en myndighet-

 314. -blir bara allmän handling om de
  arkiveras eller tas till vara-

 315. -eller sprids allmänt i myndigheten
  som nåt slags allmän information.

 316. Kommunen menade då-

 317. -att det var mejl inom kommunen,
  så de var inte allmänna handlingar.

 318. Då är det bra att veta att en kommun
  består av flera olika myndigheter-

 319. -och det här var chefer
  på olika förvaltningar-

 320. -som också är myndigheter,
  för de kan agera självständigt.

 321. Det var mejlväxlingar
  över förvaltningsgränserna-

 322. -och det slutade med att journalisten
  fick rätt i kammarrätten.

 323. Han fick ut mejlen.

 324. Jag får inte ut post mellan
  två chefer för olika förvaltningar.

 325. Kommunen anser inte
  att det är olika förvaltningar-

 326. -för cheferna
  är anställda av kommunledningen.

 327. Då har de fel. Så sa de här med.
  Hör av dig till mig sen-

 328. -så får du kammarrättsdomen, så kan
  du sätta den framför näsan på dem.

 329. Arbetsmaterial är också en sån där
  grej som de ofta drar fram.

 330. Tyvärr har de ganska ofta rätt.
  De här är ett vanligt scenario.

 331. Du begär att få ut handlingar
  samtidigt som de skickas ut-

 332. -till ledamöterna i kommunstyrelsen.

 333. Kommunen menar att handlingarna
  utgör ett arbetsmaterial-

 334. -och blir allmänna och offentliga
  först efter sammanträdet.

 335. Ganska ofta så är handlingarna
  som vi är intresserade av-

 336. -de här beslutsunderlagen
  eller förslagen till beslut-

 337. -och det är handlingar som är
  producerade inom myndigheten.

 338. De blir inte offentliga
  förrän man har fattat ett beslut.

 339. Det finns exempel på ordföranden
  som är riktigt aviga.

 340. De ska vänta i en vecka till
  för att de ska justera protokollet.

 341. Bara på rent jäkelskap.

 342. I praktiken är de här handlingarna
  förmodligen ett blandat material.

 343. De innehåller nog ofta material
  som har skickats in till myndigheten-

 344. -eller skickats ut därifrån.

 345. Jag pratade med en journalist som
  hade bett kommunen om att få ut en...

 346. Det var ett förslag på hur man skulle
  bygga upp ett nytt bostadsområde.

 347. Han fick nej, för det var arbets-
  material. "De har nog rätt", sa jag.

 348. Men han var kreativ, för han
  gick tillbaka till kommunen och sa:

 349. "Arkitektritningarna är i alla fall
  inskickade hit, så lämna ut dem."

 350. När de hade skruvat på sig och
  slingrat sig i ett par, tre dagar-

 351. -så fick han ut arkitektritningarna,
  och då kunde han ändå visa en del.

 352. Det kanske är mest spännande också,
  hur det ska se ut.

 353. Det här är också
  en historia ur verkligheten.

 354. En journalist på Hem & Hyra
  ville ta del av en enkät-

 355. -bland hyresgästerna
  hos ett kommunalt bostadsbolag.

 356. Bolagets VD hävdade
  att det var sekretessmaterial.

 357. "Det är vårt interna material.
  Det är affärssekretess."

 358. Jag hjälpte henne
  att skriva ett överklagande-

 359. -och när man överklagar
  så lämnar man in överklagandet-

 360. -till myndigheten eller bolaget
  som har fattat avslagsbeslutet.

 361. Då är tanken att myndigheten
  ska skriva ihop ett yttrande-

 362. -och ganska omgående skicka det till
  kammarrätten, där det ska avgöras.

 363. Men det struntade den här VD:n i.
  "Du ska skicka det vidare", sa hon.

 364. "Nej, det ska jag inte", sa han. "Du
  ska skicka det till kammarrätten."

 365. Det fanns en besvärshänvisning
  i avslagsbeslutet-

 366. -där det stod att man skulle
  lämna det till bolaget-

 367. -som sen skulle skicka in det,
  men han vägrade tro på det.

 368. Till slut hotade hon med
  att JO-anmäla honom-

 369. -och då skickade han det äntligen
  till kammarrätten.

 370. Hon vann där,
  och sen JO-anmälde hon honom ändå-

 371. -och då blev han prickad av JO,
  vilket var bra.

 372. Det här är också ett sånt där
  bökigt exempel ur verkligheten-

 373. -och det handlar
  om Barometern i Kalmar-

 374. -som bevakar Mörbylånga kommun,
  som ligger lite söderöver på Öland.

 375. Journalisterna sitter i Borgholm-

 376. -som ligger
  45 minuters bilväg därifrån-

 377. -längs smala
  och inte så snabba vägar.

 378. När Mörbylånga fick en ny kommunchef
  så ändrade man på saker och ting-

 379. -och man vägrade skicka
  elektroniska handlingar.

 380. De mejlade inte ut
  postlistor eller diarielistor.

 381. De vägrade mejla ut
  handlingar inför sammanträden.

 382. De sa att de kunde skicka det
  med posten. Antagligen B-post.

 383. Eller så fick de köra dit
  och hämta det i receptionen.

 384. De har haft jättemycket diskussioner
  med den här kommunen.

 385. Jag vet ingen annan som gör så här-

 386. -men de vill inte lämna ut
  elektroniska handlingar.

 387. Folk frågar mig då och då
  om myndigheter är skyldiga-

 388. -att lämna ut
  elektroniska handlingar. Vad tror ni?

 389. Nej. Lagstiftningen säger att de
  själva får välja hur de vill göra.

 390. Om det är lämpligt kan de göra det.
  En del gör det-

 391. -medan andra säger konsekvent nej.

 392. De skickar på post, en del faxar.

 393. Tyvärr så är lagen
  på Mörbylångas sida.

 394. De har fortfarande
  en jättejobbig arbetssituation.

 395. Hinner vi en till?
  Vi ska hinna ha frågestund också.

 396. Vi tar en sista grej också,
  som jag brukar testa.

 397. Det är ett påhittat exempel.
  Majoritetspartiets politiska grupp-

 398. -har lagt upp riktlinjerna
  för sin kommande politik.

 399. Du råkar få se handlingsprogrammet
  på kommunalrådets skrivbord-

 400. -och begär att få ta del av det.
  Hon säger att handlingen är privat-

 401. -och därför inte allmän. Har
  kommunalrådet rätt eller fel?

 402. Rätt? Tycker nån annorlunda?

 403. Fel? En fel och en rätt.

 404. Kommunalrådet hade rätt
  den här gången. En privat handling-

 405. -är handlingar som man tar emot som
  inte rör tjänsten eller verksamheten-

 406. -och som man inte tar emot i egenskap
  av företrädare för myndigheten.

 407. Det här var förmodligen
  partihandlingar som hon tagit emot-

 408. -som partiföreträdare.

 409. Tyvärr, för det
  hade ju varit väldigt intressant.

 410. På samma sätt är det om
  kommunalrådets hemliga älskare-

 411. -skickar kärleksbrev till henne på
  jobbet. Han vill inte skicka det hem-

 412. -för då kanske
  frun eller mannen hittar det.

 413. Det är inte en allmän handling,
  för den rör inte tjänsten-

 414. -även om den
  har skickats in i kommunhuset.

 415. Jag kan ta
  ett sista, självupplevt exempel.

 416. Du begär att få se en handling
  som du vet skickats in, men nekas.

 417. Handlingen är inte diarieförd
  och därför inte offentlig.

 418. Har tjänstemannen
  rätt att neka på de grunderna?

 419. Nej, det är rätt. Jag har
  varit med om det själv en gång.

 420. Jag var inne
  hos fritidschefen på en kommun-

 421. -och så tjuvtittade jag
  på hans skrivbord-

 422. -och såg en skrivelse
  som såg ut att vara inskickad av nån.

 423. Jag frågade vad det var.
  "Det är mina interna papper."

 424. "De får inte du titta på."

 425. "Det är en inkommen handling.
  Den är offentlig."

 426. "Nej, för den är inte diarieförd."

 427. Han gillar inte journalister-

 428. -så han var inte
  så positivt inställd sen tidigare.

 429. Till slut tröttnade han på mig
  och sa:

 430. "Nu går vi bort till Anita,
  som är registrator."

 431. "Hon vet allt om det här,
  så ska du få höra hur fel du har."

 432. Vi gick bort till Anita,
  och han viftade med pappret i handen.

 433. När hon fick se handlingen-

 434. -tog hon den från honom, tog fram
  en stämpel och stämplade på den.

 435. Så att den var inkommen.

 436. "Var det nåt du ville?", frågade hon.

 437. Han stod där tyst i tre sekunder,
  och sen vände han om och gick.

 438. Så slutade det den gången.
  Det var en ganska rolig historia.

 439. Nu ska jag avrunda här,
  så kan vi ta lite frågor sen.

 440. Jag ska sammanfatta det här
  med tre tunga tips.

 441. Begär alltid skriftligt beslut med
  hänvisning till aktuell lagparagraf.

 442. Det löser
  mer än hälften av problemen.

 443. Tänk på skaderekvisiten.
  Väldigt ofta är det svag sekretess-

 444. -och då krävs en bra motivering-

 445. -till varför man ska få
  göra undantag från det här.

 446. En sak har jag inte nämnt:
  Läs hela paragrafen.

 447. Paragrafer kan vara långa
  och jobbiga och att ta sig igenom-

 448. -men även
  om den inleds med stark sekretess-

 449. -så ju längre ner man kommer...

 450. Sen kommer det kanske en bit med
  svag sekretess, och sen ingen alls.

 451. Så man kanske lägger ribban
  på stark sekretess-

 452. -men sen kanske man räknar upp ett
  antal undantag från de här reglerna.

 453. Lite tips om fler ställen
  än Offentlighetsjourens sajt.

 454. Lagen.nu.
  De har inte samma databas som jag-

 455. -men den är bra för att vara
  gratis och tillgänglig för alla.

 456. Där finns alla lagtexter och en del
  lagkommentarer och rättsfall.

 457. Det är bättre än ingenting.

 458. Och sen finns allmanhandling.se.

 459. Det ges ut av Utgivarna.

 460. En kille som heter Per Hagström-

 461. -som också svarar på frågor om
  offentlighet och allmänna handlingar.

 462. Han har
  en lite annorlunda inriktning-

 463. -för han svarar
  på mycket frågor på allmänheten.

 464. Han har bra koll på rättsfall
  och lägger upp nya hela tiden-

 465. -så jag tycker att våra sajter
  kompletterar varandra väldigt bra.

 466. Jag brukar faktiskt läsa där
  själv ibland, och ta hjälp av det.

 467. Sen tänkte jag säga en sak till
  innan vi ger plats för frågor.

 468. Om ni tyckte
  att den här föreläsningen var bra-

 469. -vilket jag hoppas,
  så kan jag tipsa om-

 470. -att Fojo tycker att det är
  så viktig att sprida kunskapen-

 471. -om det här ämnesområdet och om
  att Offentlighetsjouren finns-

 472. -så jag åker ut
  och föreläser om det här.

 473. Det kostar ingenting,
  utan Fojo bjuder på det.

 474. Man får betala min resa,
  och om jag måste övernatta.

 475. Jag försöker åka över dagen.
  Men i övrigt så kostar det ingenting.

 476. Jag åker ut och pratar
  när folk har redaktionsdagar-

 477. -eller att man har ett förlängt
  morgonmöte om det här.

 478. Det är den här föreläsningen,
  eller lite längre eller kortare-

 479. -om det finns önskemål om det.

 480. Okej, därmed har jag pratat färdigt.

 481. Finns det nån som vill fråga nånting?
  Yes?

 482. Som många säkert vet
  så är det inte offentligt-

 483. -vilka företag
  som har haft fas 3-placeringar-

 484. -eller vilka företag som har olika
  typer av arbetsmarknadsåtgärder.

 485. Med hänvisning till att det kan skada
  företagens affärsförhållanden.

 486. Däremot så får man... Av
  Försäkringskassan har jag begärt ut-

 487. -hur mycket pengar
  ett enskilt assistansföretag får.

 488. Det har jag också fått nej på. Men
  kommunen lämnar ut såna uppgifter.

 489. Kommunen berättar hur mycket pengar
  ett visst hemtjänstföretag får.

 490. Varför är det olika?
  Jag förstår inte det.

 491. Det är olika sekretesskrav
  på olika typer av verksamheter-

 492. -och Arbetsförmedlingen kringgärdas
  av väldigt mycket stark sekretess.

 493. Jag kan visa lite snabbt,
  för jag hade ett exempel som...

 494. Nu ska vi se.

 495. Där jag pekar med pilen.

 496. Om man försöker få ut uppgifter
  om placeringar och lönebidrag-

 497. -så får man nej med hänvisning till
  28 kapitlet, paragraferna 11 och 12.

 498. Den ena ska skydda de arbetslösas
  personliga förhållanden-

 499. -och den andra
  ska skydda arbetsgivaren-

 500. -som tar emot såna här placeringar.

 501. Den här sekretessen är rätt så stark,
  men det finns ett undantag-

 502. -och det är...
  Försvann pilen nu? Här.

 503. Sekretess gäller inte beslut i
  ärende, det som många undrar över.

 504. Så man kan begära ut alla beslut
  vid en viss arbetsförmedling-

 505. -under en viss period. Förmodligen
  styrker Arbetsförmedlingen namnet-

 506. -på företaget som har tagit emot de
  placerade - det får de hålla hemligt.

 507. Men däremot bör man få namn och
  kontaktuppgifter på de placerade-

 508. -och då kan man kontakta dem
  och fråga var de har varit.

 509. Det är i alla fall en väg in.

 510. Har ni fler frågor så får ni
  höra av er. Ni vet var ni hittar mig.

 511. Tack så hemskt mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så tar du fajten om insyn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur hanterar man beskedet att en konsultrapport är "internt arbetsmaterial" eller vetskapen om att en myndighet varnar sina entreprenörer för "snokande journalister" som begär ut handlingar? Mats Amnell är rådgivare hos Offentlighetsjouren vid Fojo och berättar och ger tips om hur man får motsträviga myndigheter att leva upp till offentlighetsprincipen. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Ämnen:
Information och media
Ämnesord:
Massmedia, Offentlighetsprincipen, Publicistik, Tidningar, Tidskrifter, Undersökande journalistik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gräv 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Att gräva fram Panamadokumenten

Mar Cabra är chef för Data & Research vid International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) som utvecklar hjälpmedel för grävande journalistik. Här visar hon de tekniska verktyg och applikationer som användes i grävandet av den största läckan i vår tid, Panamadokumenten. Mar Cabra berättar om utmaningarna som undersökningen stod inför, som exempelvis att bearbeta 11 miljoner dokument. Avslöjandet var en journalistisk undersökning i största hemlighet. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Grävande samarbete i Panamadokumenten

370 journalister från 78 länder arbetade tillsammans i över åtta månader för att granska 11 miljoner dokument som kom att heta Panamadokumenten. I en värld där pengar, företag och personer är verksamma globalt måste även undersökande journalister vara det. Här berättar några framstående journalister i denna undersökning om hur arbetet gick till. Medverkande: Mar Cabra, Helena Bengtsson, Joachim Dyfvermark och Johannes Kristjansson. Moderator: Fredrik Laurin. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Gå inte i nyhetsfällan

Med konkreta exempel och handfasta tips förklarar Mattias Göransson, chefredaktör för magasinet Filter, varför den berättande journalistiken är nyhetsjournalistikens motsats, och vilka dramaturgiska lärdomar man kan dra av såväl de gamla grekerna som manusförfattarna i Hollywood. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Om stjärnkirurgen

Samtal om SVT:s granskning av kirurgen Paolo Macchiarini mellan Bosse Lindquist, producent, och Anna Nordbeck, researcher på Dokument inifrån vid SVT. En av grundförutsättningarna för att lyckas med granskningen var att Bosse Lindquist och Anna Nordbeck lyckades bygga upp ett förtroende hos Paolo Macchiarini. Men hur gör man för att komma nära den man granskar och hur långt kan man gå för att få fram sanningen? Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Så kan fördjupande journalistik lyftas digitalt

Anna Careborg och Mark Malmström på Svenska Dagbladet visar konkreta förslag på digitala verktyg som även redaktioner med små resurser kan använda för att få den fördjupande journalistiken att lyfta. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Så tar du fajten om insyn

Hur hanterar man beskedet att en konsultrapport är "internt arbetsmaterial" eller vetskapen om att en myndighet varnar sina entreprenörer för "snokande journalister" som begär ut handlingar? Mats Amnell är rådgivare hos Offentlighetsjouren vid Fojo och berättar och ger tips om hur man får motsträviga myndigheter att leva upp till offentlighetsprincipen. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Sju år med dödade kvinnor

Kerstin Weigl är journalist på Aftonbladet. Här berättar hon om arbetet med att kartlägga de kvinnor i Sverige som under 2000-talet dödats av en man de haft en kärleksrelation med, och vad som hände med de dödade kvinnornas barn. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Livet efter Excel

Helena Bengtsson, datajournalist på The Guardian, guidar genom de metoder och verktyg som väntar härnäst efter att man lärt sig grunderna inom datajournalistiken. Hur ska man tänka när man använder relationsdatabaser och programmering? När ska man försöka själv och när ska man låta en expert lösa problemet? Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Avslöja missförhållanden med datajournalistik

Kristoffer Örstadius, datajournalist på Dagens Nyheter, ger konkreta exempel på hur man kan få fram information med hjälp av algoritmer och sökrobotar. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Så lägger du upp ett grävprojekt

Under år 2015 gjorde Kaliber i Sveriges Radio 40 granskningar. Annika H Eriksson, producent, och Andreas Lindahl, exekutiv producent, för Kaliber berättar om sina metoder för att gräva effektivt och noggrant, från idé till publicering. De ger handfasta tips om hur arbetsledare kan lägga upp ett grävprojekt. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Gräv bland fakturorna

All offentlig verksamhet går att följa och granska och där hittar du fakturorna som gör att du kan ställa makthavare till svars för hur verksamheten sköts och hur skattebetalarnas pengar används. Journalisten Malin Crona berättar hur du konkret går till väga och ger praktiska tips på hur man ställer de rätta frågorna utan att vara expert i ekonomi. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Så granskar du politikern, brottslingen, företagaren

Linda Larsson Kakuli är researcher på SVT och ger tips på hur du snabbt kan hitta information om en person. Det kan handla om ett nytt kommunalråd, en misstänkt för ett uppmärksammat brott eller någon som etablerar ett företag. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Hur granskar vi utsatta grupper?

Att lyfta fram problem bland tiggare och flyktingar resulterar ofta i kommentarer som att man flirtar med främlingsfientliga krafter. Hur hanterar man som grävare det faktum att ens reportage riskerar att spä på fördomar och hat? Diskussion med Sara Recabarren, Kalla fakta och Lina Makboul, Uppdrag granskning. Moderator: Terje Carlsson. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2016

Hur du får folk att berätta

Katarina Gunnarsson, prisbelönt reporter på Sveriges Radio, ger tips om hur man som journalist får intervjupersoner att öppna sig och hur man skapar trygghet så att folk börjar berätta i starka scener och bilder. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Så granskar du politikern, brottslingen, företagaren

Linda Larsson Kakuli är researcher på SVT och ger tips på hur du snabbt kan hitta information om en person. Det kan handla om ett nytt kommunalråd, en misstänkt för ett uppmärksammat brott eller någon som etablerar ett företag. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning