Titta

UR Samtiden - EAT 2016

UR Samtiden - EAT 2016

Om UR Samtiden - EAT 2016

800 miljoner människor lägger sig hungriga varje dag medan nästan 2 miljarder människor brottas med övervikt. Matparadoxen är mer än påtaglig. På konferensen Eat Stockholm food forum samlas världens främsta forskare och inspiratörer inom klimat och hållbarhet. De vill alla lösa vår tids största hälsoproblem och samtidigt bromsa de stora klimatpåfrestningarna på vår jord. Inspelat den 13-14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2016 : Ansvar för matkedjanDela
 1. Det finns olika vägar
  till ett hållbart matsystem.

 2. Vi ska titta lite
  på hur komplext det hela är.

 3. Klimatförändringarna
  påverkar matproduktionen-

 4. -och den påverkar i sin tur klimatet.

 5. Enligt FAO står animalieproduktionen
  för femton procent av växthusgaserna.

 6. Det är mer än transportsektorn. Den
  står också för det mesta av utsläppen-

 7. -från jordbruk
  och förändrad markanvändning.

 8. En viktig faktor är förstås
  den ökande köttkonsumtionen-

 9. -och den ökade animalieproduktionen
  med dess omfattande externa effekter.

 10. Vi som arbetar med det här kan peka
  på många sätt att skapa förändring.

 11. Hur samverkar dessa faktorer
  i ett land som Kina?

 12. Kina är världens
  största grisköttsproducent-

 13. -och världens största importör
  av sojabönor till djurfoder.

 14. USA:s köttkonsumtionen per capita
  är ännu dubbelt så hög som Kinas-

 15. -men i Kina
  ökar konsumtionen mycket snabbare.

 16. Landet blir därför alltmer beroende
  av importerad säd till djurfoder.

 17. Kinesiska koncerner köper upp globala
  jordbruksbolag som Smithfield Foods.

 18. Diagrammet visar att landet tycks
  gå mot en industriell matproduktion.

 19. Kina kommer att stå för 30 procent
  av världens antimikrobiella konsumtion-

 20. -inom animalieproduktionen år 2030.

 21. Kinas hälsoministerium
  rekommenderade nyligen-

 22. -att folk ska halvera
  sin köttkonsumtion.

 23. Det skulle kunna leda till kraftigt
  minskade koldioxidutsläpp i Kina.

 24. Men vad har störst inflytande
  på Kinas matproduktion?

 25. Är det Kinas hälsoministerium
  eller alla vårdgivare och patienter?

 26. Eller oroar man sig mer
  för nationens säkerhet-

 27. -när man blir alltmer beroende
  av importerat foder?

 28. Kan vi lära oss nåt av historien?

 29. I slutet av 1990-talet
  var det här ingen ovanlig syn-

 30. -i Sydafrika
  och andra utvecklingsländer.

 31. 25 miljoner personer riskerade att dö i
  aids, trots att sjukdomen gick att bota-

 32. -om vi bara kunde producera
  och distribuera medicinerna.

 33. Dödsdomen
  gick att omvandla till en sjukdom.

 34. Men tio, femton tusen dollar
  per patient och år var för mycket-

 35. -för biståndsorganisationerna. Det var
  "priset för hopp". Vem vill testa sig-

 36. -om man ändå inte får nån behandling
  utan bara blir stigmatiserad?

 37. Jag frågade mig om vi kunde förändra
  allt genom att få ner "priset för hopp".

 38. Jag beviljade anslag
  till Knowledge Ecology International-

 39. som fick det indiska läkemedelsbolaget
  Cipla att ta fram en ny behandling-

 40. -för 350 dollar per år,
  mindre än en dollar per dag.

 41. När priset understeg en dollar per dag
  slutade man ignorera problemet.

 42. Först när "priset för hopp" sjönk
  gick det att starta en global fond.

 43. Kampen för billigare medicin
  fick flera följder.

 44. Man började undersöka varför offentligt
  finansierade mediciner blev så dyra.

 45. Vi dekonstruerade värdekedjan.
  Produktutveckling, immaterialrätt-

 46. -och finansieringsmetoder
  blev en del av folkhälsofrågan.

 47. Det unika med aids var att det fanns ett
  stort engagemang i både nord och syd-

 48. -att det togs fram
  en kombinationsbehandling-

 49. -och att man tvingades
  anpassa folkhälsopolitiken-

 50. -till globala krav
  på immateriella rättigheter.

 51. När "priset för hopp" sänktes
  utlöste det en rad politiska åtgärder.

 52. För matsystemet kan en liknande
  utlösare bli antimikrobiell resistens.

 53. Vid det globala mötet om antimikrobiell
  resistens som hålls i september-

 54. -kan ökande kolistinresistens
  förändra politiken.

 55. Kolistin är ett antibiotikum
  som används mot okänsliga bakterier.

 56. I november upptäcktes mcr-1 i Kina.

 57. Det var det första dokumenterade fallet
  av kolistinresistens i plasmider.

 58. Resistensen
  sprids alltså mellan bakterier.

 59. Upptäckten var chockerande.

 60. På grund av toxiciteten används kolistin
  bara som sista utväg på människor-

 61. -men det används ofta
  på livsmedelsproducerande djur.

 62. Kan kolistinfrågan leda till en gransk-
  ning av den industriella produktionen?

 63. Två tredjedelar av ökningen inom
  antibiotikaanvändningen fram till 2030-

 64. -lär orsakas av ökad köttkonsumtion.
  Resten orsakas av produktionsformen.

 65. Köttkonsumtionen bör minskas.
  Antimikrobiell resistens-

 66. -kan alltså bli en vändpunkt, men
  vilka åtgärder ska man rikta in sig på?

 67. Bland konsumenterna har det börjat
  ställas krav på restaurangkedjorna-

 68. -om kött som är producerat
  utan antibiotika.

 69. För producenterna kan vi t.ex.överväga
  en skatt på antibiotikaanvändning.

 70. Ekonomen
  anser kanske att en sån skatt-

 71. -bör väga upp negativa externa effekter
  d.v.s. resistensens verkliga kostnader.

 72. I bästa fall skulle det kunna motverka
  onödig antibiotikaanvändning.

 73. En perfekt avvägd skatt skulle
  göra överanvändningen olönsam-

 74. -men ändå
  möjliggöra sjukdomsbekämpning.

 75. Men skatten
  kan även skapa en ond cirkel.

 76. Konsekvenserna för småbönder och
  storskaliga producenter kan bli olika.

 77. Skatten kan förhindra småbonden
  från att behandla sina sjuka djur-

 78. -och ändå vara för låg för att stoppa
  storproducentens överanvändning.

 79. Både den goda och den onda cirkeln
  förstärker sig själv.

 80. Men vi vet oftast inte om åtgärder ska
  sätta i gång en god eller en ond cirkel.

 81. Det kan verka självklart att vi
  borde förbjuda antimikrobiella medel-

 82. -som kolistin,
  från att användas på djur.

 83. Men det kan kräva
  att vi avsevärt breddar perspektivet.

 84. Co-resistens med andra mikrobiella
  medel än de medicinskt viktiga-

 85. -kan leda till resistens
  mot medicinerna.

 86. Och förutom
  medel som klassas som antibiotika-

 87. -tycks vissa biocider, som glyfosat-

 88. -kunna orsaka resistens hos patogena
  bakterier som E. coli och salmonella.

 89. Antibiotika
  kan också ge oväntade effekter.

 90. När antibiotika ges till boskapsdjur-

 91. -tycks den, förutom mikroberna i
  magen, även påverka kornas spillning.

 92. Djuren producerar då nästan dubbelt
  så mycket av växthusgasen metan.

 93. Vi kan också få en enkel lösning-

 94. -där all icke-kurativ användning
  av antibiotika på djur förbjuds.

 95. Att ge antibiotika i förebyggande
  eller tillväxtstimulerande syfte-

 96. -är att slösa bort ett läkemedel
  som kan rädda liv.

 97. Hur ska vi då
  hitta fram till rätt åtgärder?

 98. Vi kan börja med att ta fram
  s.k. "ansvarsutkrävande teknik".

 99. Om vi hade ett diagnostiskt redskap
  som var enkelt att använda-

 100. -skulle vi kunna hitta resistenta
  bakterier i utsläpp från jordbruk-

 101. -och vi skulle kunna se
  om köttet i affären var smittat.

 102. Då skulle vi kunna hitta de resistenta
  bakterierna i livsmedelskedjan.

 103. Vanliga medborgare skulle kunna
  föra över data till datamolnet-

 104. -så att de kunde analyseras.

 105. Det skulle kunna bidra
  till transparens och ansvarstagande.

 106. Man skulle kunna ringa in platser där
  det finns mycket resistenta bakterier.

 107. Allt från jordbruksindustrier
  till mattransporter.

 108. Alla data
  kunde gå till ett certifieringssystem-

 109. -och ge ett underlag att agera utifrån.

 110. Vi har tre C:n: "Collect, comprehend,
  compel". Samla in, förstå och sporra.

 111. Detta är viktigt både i kampen mot
  matslöseri och i Jamies matrevolution.

 112. Om vi använder oss av
  teknik för ansvarsutkrävande-

 113. -kan vi röra oss mot mer hållbara
  matsystem, oavsett vilken väg vi väljer.

 114. Kanske kan det hjälpa oss
  att hitta vår ledstjärna.

 115. Tack så mycket.

 116. Översättning: Maria Åsard
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ansvar för matkedjan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Doktor Anthony So har studerat en rad ämnen om globala hälsoproblem, från tobakskontroll i låginkomstländer till hälsosystem inom matteknologi och -industrin. Här ger han konkreta exempel på ansvarstagande tekniker för ökad matsäkerhet i världen. Inspelat den 14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Företagens samhällsansvar, Kemisk industri, Kemisk teknik, Livsmedel, Livsmedelsindustri, Teknik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nu eller aldrig!

Gunhild A Stordalen är grundare av Eat food forum, som genom en årlig konferens försöker knyta ihop hälsa, mat och hållbarhet. Här talar hon om vikten av att olika städer, företag och yrkeskategorier arbetar tillsammans för att komma till rätta med klimatpåverkan och hälsoproblemen i världen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Varför vi alla bör bry oss

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center är en av grundarna till Eat. Tillsammans med Pavan Sukhdev, vd på GIST Advisory, ger han här en överblick av vad som händer globalt kring mat, klimat och hållbarhet och talar om hur vi ska säkra fortsatt produktion av ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och en hållbar framtid. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lilla landets stora berättelse

Premiärminister Tuilaepa Fatialofa Lupesoliai Sailele Malielegaoi berättar om förhållandena på Samoa, där 94 procent av invånarna är klassade som överviktiga enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den globala uppvärmningen av haven är ett faktum för fiskeindustrin, för Mangroveskogen och för befolkningen i de 260 byarna som traditionellt lever på att skörda bananer och kakaobönor. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Afrika kan försörja sig själv

Kanayo Nwanze representerar FN:s internationella fond för jordbruksutveckling och talar här om situationen i Afrika. Vi vet att hunger och fattigdom är som allra störst bland dem som producerar mat i världen, säger han. Vi vet också att Afrika inte optimerar sin produktion av mat. Varför görs inte de livsnödvändiga investeringar som innebär att Afrika skulle kunna försörja sig själv? Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Olika livsvillkor

År 2050 beräknas vi bli 9 miljarder människor på jorden. Vi hade behövt ändra vårt beteende igår, menar Mary Robinson, Irlands före detta president och en stor kämpe för mänskliga rättigheter. Här berättar hon bland annat hur tillgången till vatten påverkar jämställdheten i världen. Flickors skolnärvaro ökar med 12 procent om vatten finns inom 30 minuters avstånd från hemmet. Om det är längre avstånd hinner inte flickorna till skolan eftersom det ligger på deras ansvar att hämta vatten till familjen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lokala beslut blir globala

Tim Lang, professor på City University London, tar oss med till sin hemstad London och berättar hur matkulturen är navet för jobbtillfällen, nyföretagande och utsläpp och hur de styrande i staden hanterar utvecklingen. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i urbana områden. Det är i städerna som den största förändringen måste ske, de lokala besluten och lösningarna på hållbarhet blir enormt viktiga eftersom de påverkar så många. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Staden är klimatboven

Naoko Ishii, vd på Global Environment Facility, talar om att vi måste ta tag i finansieringen av klimatutsläppen och minska koldioxidavtrycken i storstäderna som idag står för 70 procent av de globala energiutsläppen. Här presenterar hon tre lösningar på hur vi kan minska våra avtryck. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nordiska samarbetet

Fyra nordiska stadsansvariga berättar om vilka satsningar de gör för att minska utsläppen i sina städer när det gäller mat i det offentliga köket. Det handlar om allt från utbildning för barnen till att bara köpa in ekologiskt och lokalt. Medverkande: Raymond Johansen, borgmästare Oslo, Dagur Bergþóruson Eggertsson, borgmästare Reykjavik, Boel Godner, kommunalråd Södertälje och Pia Allerslev, barn- och ungdomsborgmästare Köpenhamn. Moderator: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Matinitiativet

Mark Watts, chef för klimatnätverket C40, berättar om hur städer kan hjälpa matvarukedjor och restauranger att reducera matavfall. Eat och C40 gör gemensam sak och bildar ett matnätverk med världens stora städer för att sporra till ett åtagande genom tävling för att minska klimatutsläppen. Sedan nätverket startade har det fördubblats till 84 medlemmar som representerar över 550 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Jamie Olivers matrevolution

Jamie Oliver har genom kampanjen "Food revolution" blivit aktivist mot socker och snabbmat som serveras i Storbritanniens skolor. Här berättar han om sitt engagemang och svarar på frågor från publiken. Intervjuare: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Störst bör gå först

Några av världens mest framgångsrika företagsledare samtalar om huruvida det faktiskt går att göra näringsrik mat utan att öka påfrestningarna på miljön och samtidigt tjäna pengar. Går ekvationen ihop? Medverkande: Azita Shariati, vd Sodexo Norden, Stefan Catsicas, vd Nestlé, Michael Grosse, vd utveckling och service på Tetra Pak och Matt Kovac, vd Food industry Asia. Moderator: Zeinab Badawi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Kriget mot koldioxiden

Det är en pågående revolution och vi håller på att vinna. Vi ska nämligen klimatbanta ekonomin, säger José Maria Figueres, före detta president i Costa Rica och numera representant för The Carbon War Room, en organisation som fokuserar på företagslösningar för en grönare ekonomi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Norden mot antibiotikan

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Skeptiker - ta er samman!

I kampen mellan människan och naturen kommer människan att förlora, säger Paul Polman, vd på det multinationella fraktföretaget Unilever. 80 procent av alla utvecklings- och hållbarhetsmål kräver företagsengagemang. Han menar att det är en tragedi att vi inte kan påverka världsledarna att sätta matsäkerheten högre upp på agendan. Samtidigt uppmanar han alla skeptiker att ta sig samman eftersom det just är bristen på handlingskraft som gör att vi inte kan lösa den klimatkatastrof vi befinner oss i. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barn, mat och hälsa

Från klimp till kalaspuffar

Etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström berättar om barnens perspektiv och roll i den svenska matkulturen. Dagens ganska romantiska syn på barn och måltider står i kontrast till hur verkligheten såg ut på den tiden då barnen skötte elden och kom in tidigt i köksarbetet. Först med vissa innovationer, t.ex. el- och gasspisen, kunde barnens arbetskraft frigöras till förmån för skolgång. Inspelat i Aula Magna på Stockholms universitet den 14 mars 2016. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barn och mat

Mat kan vara både komplicerat och känsloladdat, men också glädjeskapande och lustfyllt. Vad barn äter och inte äter är ett ämne som lätt väcker diskussion. Hur mycket bör barn äta, vad är lämplig kost och hur viktigt är det med regler kring mat? Vi tar reda på vad barnen själva tänker kring det de äter; vi träffar Signe, vars största intresse är matlagning, Selma, som har ett selektivt ätande och så besöker vi familjen Berg som bara äter veganskt.