Titta

UR Samtiden - EAT 2016

UR Samtiden - EAT 2016

Om UR Samtiden - EAT 2016

800 miljoner människor lägger sig hungriga varje dag medan nästan 2 miljarder människor brottas med övervikt. Matparadoxen är mer än påtaglig. På konferensen Eat Stockholm food forum samlas världens främsta forskare och inspiratörer inom klimat och hållbarhet. De vill alla lösa vår tids största hälsoproblem och samtidigt bromsa de stora klimatpåfrestningarna på vår jord. Inspelat den 13-14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2016 : Norden mot antibiotikanDela
 1. Jag ska prata
  om antimikrobiell resistens, AMR.

 2. Det är inte så lätt att säga.

 3. Men hur relaterar det
  till EAT-agendan?

 4. Det relaterar till vad vi stoppar
  i munnen, vad vi har på tallriken-

 5. -och hur det hamnar på tallriken.

 6. Det handlar om näring och mat.

 7. Det handlar om jordbruk
  och hur vi producerar.

 8. Det handlar om hållbar utveckling
  och förstås om hälsa.

 9. Kopplingen är att antibiotika används-

 10. -för att främja tillväxt
  i flera delar av världen.

 11. Kanske i onödan.

 12. Många hävdar att det är nödvändigt
  eftersom vi behöver mer kött-

 13. -för att livnära
  den ökande befolkningen.

 14. Men det andra svaret är att vi
  kan minska efterfrågan på kött-

 15. -vilket är en del av EAT:s agenda.

 16. Därför hör antimikrobiell resistens
  hemma på EAT:s agenda.

 17. Norden är i den gröna zonen.
  Kartan här visar-

 18. -att Norden ligger utmärkt till.

 19. Vårt resistensproblem är litet
  jämfört med resten av Europa-

 20. -och de flesta delar av världen.

 21. Vi har också låg antibiotikakonsumtion-

 22. -inom både vår sjukvård
  och vårt jordbruk.

 23. Så vår situation är positiv.

 24. Men här finns också ökande trender.

 25. Vi ser ökad förekomst av resistens
  bland våra patienter.

 26. MRSA, en resistent bakterie,
  ökar på våra sjukhus.

 27. De ökar i vår permanenta befolkning-

 28. -men ännu mer bland invandrare.

 29. De kommer ju från resten av världen-

 30. -där problemet är en större utmaning.

 31. Antibiotika är verkligen en hörnsten
  inom den moderna medicinen.

 32. Vi vet alla att det kan användas
  mot infektioner.

 33. Men det är också viktigt
  vid komplicerade förlossningar-

 34. -och det är avgörande för moderna
  operationer och transplantationer.

 35. Det är en mirakelmedicin-

 36. -och utför mirakel dagligen
  inom vår sjukvård.

 37. Om vi inte kan vända utvecklingen
  för antibiotikaresistens-

 38. -har en rapport av Lord O'Neill vid
  brittiska finansdepartementet visat-

 39. -att världen kommer att få ytterligare
  tio miljoner dödsfall innan 2050.

 40. De kommer främst att ske,
  inte i vår del av världen-

 41. -utan i de folktätaste områdena,
  i Asien och Afrika.

 42. Det får också
  en ekonomisk konsekvens.

 43. Om vi lägger ihop de ekonomiska
  kostnaderna av ökad resistens-

 44. -beräknar samma rapport
  att det blir hundra biljoner dollar-

 45. -till 2050. Det är en stor siffra.

 46. Det är sjuhundra gånger så mycket
  som Norges årliga nationella budget.

 47. Sju gånger så mycket
  som Norges årliga budget.

 48. Jag ser det som vad vi kan kalla
  ett "badkarsproblem".

 49. Vi måste se antibiotika som en
  gemensam resurs som måste bevaras.

 50. Det är ingen naturresurs,
  utan en resurs skapad av människan.

 51. Så vi måste förnya
  den genom innovation-

 52. -och ta fram nya läkemedel,
  nya antibiotika.

 53. Men när deras effektivitet minskar
  på grund av resistens-

 54. -och jämvikten mellan nya antibiotika
  och att resistens gör dem ineffektiva-

 55. -inte är den rätta, då sjunker
  vattennivån. Så ser vår situation ut.

 56. Vattennivån sjunker.

 57. Hur kan vi lösa den här utmaningen?

 58. Vi kan försöka minska efterfrågan
  på antibiotika.

 59. Det bör vi definitivt göra.
  Det är den bästa åtgärden.

 60. Det handlar om bra sanitet
  och bra system för hygien och vatten.

 61. Att använda vaccin och åtgärder
  för att förhindra infektioner.

 62. Och förstås att vi behandlar djuren
  i vår livsmedelsproduktion-

 63. -så som vi bör behandla dem.
  Men allt detta hjälper inte.

 64. Vattennivån kommer att sjunka ändå,
  i en lägre takt.

 65. För att lösa det måste vi sammanföra
  många sektorer och aktörer.

 66. Och vi måste börja med ett viktigt mål-

 67. -vilket är att först och främst
  säkerställa tillgången till antibiotika-

 68. -åt dem som behöver dem. I dag dör
  fler människor av brist på tillgång-

 69. -till antibiotika som de har råd med
  än på grund av resistens.

 70. Om vi inte löser detta delproblem lär vi
  aldrig lösa det stora problemet.

 71. Och vi vet att antibiotika
  har bidragit i enormt-

 72. -till några av milleniemålen-

 73. -särskilt att minska dödligheten
  hos mödrar och barn.

 74. Utöver tillgången krävs det
  kraftigare åtgärder-

 75. -för att bevara antibiotika som resurs.

 76. De måste bevaras genom
  att vi använder dem mer ansvarsfullt.

 77. Och vi måste säkerställa innovation.

 78. Det krävs tre mål som ska kombineras.

 79. Tillgång utan bevarande
  skyndar bara på resistensen-

 80. -och då förlorar vi verkningsfullheten.

 81. Om vi inför stränga kontroller-

 82. -underminerar det
  tillgång och innovation.

 83. Utan tillgång kommer många att dö.

 84. Och om vi nu ökar incitamenten för
  innovation utan att lösa problemen-

 85. -med bevarande och tillgång,
  då får vi en orättvis situation.

 86. Och de resurser som vi investerar
  slösas bort alltför tidigt.

 87. Det är ett otäckt problem.
  Därför hör det hemma här på EAT.

 88. Vi måste börja kommunicera
  mellan sektorer.

 89. Utifrån det jag sa nu handlar
  problemet om sjukvården-

 90. -om folkhälsa och infrastruktur-

 91. -om läkemedelstillverkning-

 92. -om produktion och konsumtion
  av livsmedel-

 93. -om miljöförorening, då antibiotika
  kan läcka ut vid tillverkningen-

 94. -och om hälsoskydd.

 95. Vi måste kombinera riktlinjer
  för hälsa, industri, jordbruk, miljö-

 96. -utveckling och utrikespolitik.

 97. För att diskutera frågorna
  är Norges hälsominister här.

 98. Varsågod och kom upp. - Bent Høie.

 99. -Välkommen.
  -Tack.

 100. Bent Høie har arbetat politiskt med
  hälsofrågor i Norge i mer än tio år.

 101. Han har en lång karriär inom området-

 102. Men han har också en utbildning
  inom hotell och restaurang-

 103. -så han förstår konsumenter
  och medborgare även som sådana-

 104. -och inte bara som patienter.

 105. Jag visade att Norden
  befinner sig en grön zon-

 106. -och det har krävt verkligt arbete.

 107. Vi har minskat olämpligt användande-

 108. -och användandet av antibiotika
  inom jordbruket.

 109. Sverige förbjöd antibiotika
  inom jordbruket 1986.

 110. Tjugo år innan EU:s förbud.

 111. Men det räcker inte.
  I Norge ser vi resistensen öka.

 112. Hur ser du på problemet?
  Vad ska vi göra?

 113. Ers Kungliga Högheter, mina damer
  och herrar, först vill jag säga-

 114. -att det här är
  hälsoområdets klimatkris.

 115. Om man ser in i framtiden är det
  lika skrämmande som klimatkrisen.

 116. I framtiden kommer sjukdomar
  som vi i dag ser som harmlösa-

 117. -att bli dödliga igen.

 118. Den moderna medicinen är hotad
  av AMR.

 119. Så framtiden är skrämmande
  om vi inte löser problemet.

 120. Och för att lösa problemet måste vi
  använda samma mekanismer-

 121. -som när vi kämpar
  mot klimatförändringarna.

 122. Vi måste agera lokalt, globalt
  och multisektoriellt.

 123. Som du visade är det ett otäckt
  problem, för det är så komplicerat.

 124. Det krävs att varje land har
  en egen nationell strategi.

 125. Handlingsplaner både för att minska
  användandet av antibiotika-

 126. -och för att använda dem rätt.

 127. Vi måste arbeta multisektoriellt-

 128. -inom livsmedelsindustrin,
  miljömyndigheten-

 129. -och sjukvården.

 130. Annars förlorar vi striden.

 131. Vi måste också hitta globala lösningar.

 132. Skandinavien befinner sig nu
  i den gröna zonen-

 133. -men det är inget problem som vi kan
  skydda oss mot med höga murar.

 134. Det går inte.
  Folk reser och mat transporteras.

 135. Vi åker på semester
  och tar med det hem.

 136. Så att bygga murar mot AMR
  är ingen lösning.

 137. Vi måste vidta åtgärder länder emellan.

 138. Vi börjar med lokala
  eller nationella åtgärder.

 139. Vad gör du i Norge, som hälsominister
  eller ihop med andra ministrar?

 140. Först och främst har vi en nationell
  strategi, som är multisektoriell.

 141. Strategin tillhör hälsodepartementet,
  miljödepartementet-

 142. -fiskeridepartementet
  och jordbruksdepartementet.

 143. Sen har vi aktionsplaner för
  sjukvårds- och livsmedelssektorerna.

 144. Vi måste minska användningen
  av antibiotika i Norge.

 145. Vårt mål är att minska användningen
  på människor med 30 % till 2020.

 146. Vi har inte många år på oss,
  men vi ser att det går i rätt riktning.

 147. Men sen måste vi ha
  ett nära samarbete med sjukvården-

 148. -för att minska användandet.
  Jag ska ge ett exempel på vad vi gör.

 149. Vi har lärt oss
  av läkemedelsbranschen.

 150. Vad gör de när de vill att läkare
  ska använda en ny medicin?

 151. De anlitar en läkare som besöker
  alla lokala doktorer.

 152. Han visar siffror
  på hur bra läkemedlet är.

 153. Sen använder den lokala doktorn det.
  Vi gör samma sak på ett annat sätt.

 154. Vi har läkare som är utbildade
  för att besöka lokala läkare-

 155. -och visa siffror för hur de använder
  antibiotika och hur de bör användas.

 156. Och det ger resultat.
  De minskar användningen.

 157. Det är alltså grupptryck.
  De jämför sig med andra.

 158. Ja. Alla läkare vill göra ett bra jobb-

 159. -och när de får se forskningen
  lyder de läkarens råd.

 160. Som hälsominister träffar du
  hälsoministrar i andra länder.

 161. En minskning på 30 % som mål
  är att satsa högt.

 162. Skryter du om det utomlands
  och säger att ni ska klara av det?

 163. Från en jämförelsevis låg nivå.
  Finns det grupptryck internationellt?

 164. Ja, och vi samarbetar.

 165. Jag och mina kollegor från Sverige och
  Storbritannien hade en stor frukost-

 166. -på Världshälsorganisationens möte.

 167. Vi satt runt bordet,
  jämförde med varandra-

 168. -och uppmuntrade varandra
  att bättra oss, för det är viktigt.

 169. Men det är också viktigt att göra det
  som man har gjort i Nederländerna.

 170. Att har möten med
  jordbruks- och miljöministrarna-

 171. -och prata om hur man kan jobba
  multisektoriellt med det här.

 172. Du är hälsominister, men det här
  handlar också om livsmedel.

 173. Kan du säga lite
  om vad vi har gjort i Norden-

 174. -inom köttproduktionen
  och i Norge även fiskproduktionen.

 175. Kan vi vara ett föredöme för andra?

 176. I fråga om regleringar är det viktigaste
  vi har gjort i de nordiska länderna-

 177. -att säga att veterinärer
  inte får tjäna pengar-

 178. -genom att skriva ut antibiotika.
  Det är det största incitamentet.

 179. Om det inte går att tjäna pengar på det,
  då minskar försäljningen.

 180. Det är enkelt.

 181. Vi måste också se till
  att det är dåligt för företagen.

 182. För ett år sen
  skrev Norges största dagstidning-

 183. -om antibiotika i kyckling.

 184. Då sjönk konsumtionen
  av kyckling omedelbart.

 185. Vi har sett
  inom den norska fiskodlingen-

 186. -att man började förbereda sig
  på det här för tjugo år sen.

 187. Man tänkte att om europeiska
  konsumenter ser bilder-

 188. -på de vackra fjordarna-

 189. -men att man ser fiskodlingarna-

 190. -och man hittar AMR
  i det vilda beståndet-

 191. -då förstör det vår marknad.

 192. Så de började utveckla vaccin
  för laxen.

 193. Varje litet laxyngel
  i Norge vaccineras nu.

 194. Användandet av antibiotika
  har sjunkit med 98 %-

 195. -och produktionen har tredubblats.

 196. Så det är möjligt, om man kombinerar
  hänsyn till marknaden med innovation.

 197. Plötsligt har vi två branscher,
  fiskodling och vaccintillverkning.

 198. Jag är övertygad om att det också
  är möjligt för köttproduktion.

 199. Man bör kunna vaccinera grisar,
  kor eller kycklingar.

 200. Är det nåt som livsmedelsindustrin
  i de nordiska länderna anammar?

 201. Kan det till och med
  stärka vår position?

 202. Jag tror det.
  Nu är Norge ingen stor köttproducent.

 203. Vi producerar nästan bara
  till den egna marknaden.

 204. Vi har stränga regler. Om vi hittar AMR
  hos djuren så plockar vi bort dem.

 205. Det är förstås svårare
  i länder som producerar mer.

 206. Men vi ser att konsumenterna
  och branschen i hela Norden-

 207. -blir alltmer medvetna
  om de här frågorna-

 208. -och försöker minska användandet
  av antibiotika.

 209. Det används också som en styrka
  i marknadsföringen utomlands.

 210. Du började med att kalla det för
  hälsosektorns klimatkris-

 211. -då det är multisektoriellt och
  komplext. Hur kan vi ta itu med det?

 212. Det har tagit några år
  att få till stånd Parisavtalet.

 213. Vilket är nästa Parismöte
  för antimikrobiell resistens?

 214. Det är i september då vi har
  ett högnivåmöte under FN-mötet.

 215. Jag tror att det blir
  ett väldigt viktigt steg.

 216. Det är första gången vi kan ta upp
  AMR med regeringscheferna.

 217. Det är bara tredje gången man har
  diskuterat en hälsofråga på den nivån.

 218. Det har varit hiv
  och icke-smittsamma sjukdomar-

 219. -och nu är det AMR.
  Det viktigaste för mötet i september-

 220. -är att det inte längre bara berör
  hälso- eller jordbruksministrarna-

 221. -utan att det är en fråga
  för regeringscheferna-

 222. -och att de kan ge oss
  det mandat som vi behöver-

 223. -för att gå tillbaka och arbeta
  med det som du visade:

 224. Innovation, kontroll och tillgång.

 225. Och att detta görs globalt.

 226. Vi måste lyckas,
  eftersom vi har ont om tid.

 227. Jag har träffat folk inom hälsoområdet
  som har jobbat med det här-

 228. -i tjugo eller trettio år. Man känner
  till och har förutsett problemet-

 229. -men det har inte tagits på allvar.
  Nu har vi möjligheten i september.

 230. Om vi inte lyckas nu,
  då ser jag mörkt på framtiden.

 231. Vad säger du då till Norges
  statsminister Erna Solberg?

 232. Vad viskar du i hennes öra
  inför New York?

 233. Att hon har en bra historia att berätta,
  om hur Norge har tagit itu med det.

 234. Den bör berättas internationellt
  för att inspirera andra.

 235. Tack till minister Høie!

 236. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Norden mot antibiotikan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur, Miljö
Ämnesord:
Antibiotika, Djuruppfödning, Kemi, Naturvetenskap, Organisk kemi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nu eller aldrig!

Gunhild A Stordalen är grundare av Eat food forum, som genom en årlig konferens försöker knyta ihop hälsa, mat och hållbarhet. Här talar hon om vikten av att olika städer, företag och yrkeskategorier arbetar tillsammans för att komma till rätta med klimatpåverkan och hälsoproblemen i världen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Varför vi alla bör bry oss

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center är en av grundarna till Eat. Tillsammans med Pavan Sukhdev, vd på GIST Advisory, ger han här en överblick av vad som händer globalt kring mat, klimat och hållbarhet och talar om hur vi ska säkra fortsatt produktion av ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och en hållbar framtid. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lilla landets stora berättelse

Premiärminister Tuilaepa Fatialofa Lupesoliai Sailele Malielegaoi berättar om förhållandena på Samoa, där 94 procent av invånarna är klassade som överviktiga enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den globala uppvärmningen av haven är ett faktum för fiskeindustrin, för Mangroveskogen och för befolkningen i de 260 byarna som traditionellt lever på att skörda bananer och kakaobönor. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Afrika kan försörja sig själv

Kanayo Nwanze representerar FN:s internationella fond för jordbruksutveckling och talar här om situationen i Afrika. Vi vet att hunger och fattigdom är som allra störst bland dem som producerar mat i världen, säger han. Vi vet också att Afrika inte optimerar sin produktion av mat. Varför görs inte de livsnödvändiga investeringar som innebär att Afrika skulle kunna försörja sig själv? Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Olika livsvillkor

År 2050 beräknas vi bli 9 miljarder människor på jorden. Vi hade behövt ändra vårt beteende igår, menar Mary Robinson, Irlands före detta president och en stor kämpe för mänskliga rättigheter. Här berättar hon bland annat hur tillgången till vatten påverkar jämställdheten i världen. Flickors skolnärvaro ökar med 12 procent om vatten finns inom 30 minuters avstånd från hemmet. Om det är längre avstånd hinner inte flickorna till skolan eftersom det ligger på deras ansvar att hämta vatten till familjen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lokala beslut blir globala

Tim Lang, professor på City University London, tar oss med till sin hemstad London och berättar hur matkulturen är navet för jobbtillfällen, nyföretagande och utsläpp och hur de styrande i staden hanterar utvecklingen. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i urbana områden. Det är i städerna som den största förändringen måste ske, de lokala besluten och lösningarna på hållbarhet blir enormt viktiga eftersom de påverkar så många. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Staden är klimatboven

Naoko Ishii, vd på Global Environment Facility, talar om att vi måste ta tag i finansieringen av klimatutsläppen och minska koldioxidavtrycken i storstäderna som idag står för 70 procent av de globala energiutsläppen. Här presenterar hon tre lösningar på hur vi kan minska våra avtryck. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nordiska samarbetet

Fyra nordiska stadsansvariga berättar om vilka satsningar de gör för att minska utsläppen i sina städer när det gäller mat i det offentliga köket. Det handlar om allt från utbildning för barnen till att bara köpa in ekologiskt och lokalt. Medverkande: Raymond Johansen, borgmästare Oslo, Dagur Bergþóruson Eggertsson, borgmästare Reykjavik, Boel Godner, kommunalråd Södertälje och Pia Allerslev, barn- och ungdomsborgmästare Köpenhamn. Moderator: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Matinitiativet

Mark Watts, chef för klimatnätverket C40, berättar om hur städer kan hjälpa matvarukedjor och restauranger att reducera matavfall. Eat och C40 gör gemensam sak och bildar ett matnätverk med världens stora städer för att sporra till ett åtagande genom tävling för att minska klimatutsläppen. Sedan nätverket startade har det fördubblats till 84 medlemmar som representerar över 550 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Jamie Olivers matrevolution

Jamie Oliver har genom kampanjen "Food revolution" blivit aktivist mot socker och snabbmat som serveras i Storbritanniens skolor. Här berättar han om sitt engagemang och svarar på frågor från publiken. Intervjuare: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Störst bör gå först

Några av världens mest framgångsrika företagsledare samtalar om huruvida det faktiskt går att göra näringsrik mat utan att öka påfrestningarna på miljön och samtidigt tjäna pengar. Går ekvationen ihop? Medverkande: Azita Shariati, vd Sodexo Norden, Stefan Catsicas, vd Nestlé, Michael Grosse, vd utveckling och service på Tetra Pak och Matt Kovac, vd Food industry Asia. Moderator: Zeinab Badawi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Kriget mot koldioxiden

Det är en pågående revolution och vi håller på att vinna. Vi ska nämligen klimatbanta ekonomin, säger José Maria Figueres, före detta president i Costa Rica och numera representant för The Carbon War Room, en organisation som fokuserar på företagslösningar för en grönare ekonomi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Norden mot antibiotikan

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Skeptiker - ta er samman!

I kampen mellan människan och naturen kommer människan att förlora, säger Paul Polman, vd på det multinationella fraktföretaget Unilever. 80 procent av alla utvecklings- och hållbarhetsmål kräver företagsengagemang. Han menar att det är en tragedi att vi inte kan påverka världsledarna att sätta matsäkerheten högre upp på agendan. Samtidigt uppmanar han alla skeptiker att ta sig samman eftersom det just är bristen på handlingskraft som gör att vi inte kan lösa den klimatkatastrof vi befinner oss i. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

En läkares perspektiv på CI

Inger Uhlén är överläkare och specialist på hörsel- och balansfrågor och ger sitt perspektiv på cochleaimplantat (CI). Hon berättar om att CI ger så pass mycket hörselinformation till hjärnan att den kan utveckla ett talspråk. Hon säger också att hon tror att det är bra att alla döva barn lär sig teckenspråk och att barn kan lära sig babytecken väldigt tidigt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Kerstin och fäboden

Fyra månader om året bor tolvåriga Kerstin med sin pappa och lillebror på en fäbod i Dalarna. Där finns ingen el, internet eller spoltoalett. Vatten får de pumpa upp och värma. Korna måste mjölkas och äggen plockas. Allt görs på ett sätt som för 150-200 år sedan.