Titta

UR Samtiden - EAT 2016

UR Samtiden - EAT 2016

Om UR Samtiden - EAT 2016

800 miljoner människor lägger sig hungriga varje dag medan nästan 2 miljarder människor brottas med övervikt. Matparadoxen är mer än påtaglig. På konferensen Eat Stockholm food forum samlas världens främsta forskare och inspiratörer inom klimat och hållbarhet. De vill alla lösa vår tids största hälsoproblem och samtidigt bromsa de stora klimatpåfrestningarna på vår jord. Inspelat den 13-14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2016 : Skeptiker - ta er samman!Dela
 1. Tack för att jag fick komma och tack
  för att ni jobbar med frågan.

 2. Jag ska inte ta upp
  alltför mycket av er tid.

 3. Det finns säkert andra
  som har viktigare saker att säga.

 4. Jag vill tacka Gunhild för detta
  initiativ. Det är nu tredje året.

 5. Jag har försökt komma föregående år
  men har aldrig lyckats.

 6. Första året träffade jag Bill Clinton
  dagen efter i London.

 7. Han sa: "Är det nåt du ska vara
  med på, så är det på EAT Forum."

 8. Vi har ingen global agenda
  för livsmedelssäkerhet.

 9. Många av er här känner varandra
  och jag ser några bekanta ansikten.

 10. Ni brinner för ämnet
  och driver delar av det framåt-

 11. -men det finns få möjligheter
  att driva hela agendan framåt.

 12. Jag hade turen att bli tillfrågad
  av generalsekreteraren-

 13. -att vara med och utveckla
  de hållbara utvecklingsmålen.

 14. Det var lite mer jobb än jag trodde
  när jag tog på mig det-

 15. -men det var helt klart värt det.

 16. Världen i dag
  saknar en global agenda-

 17. -och en styrelse som hjälper oss
  hantera komplexa frågor-

 18. -som klimatförändring och ekonomi.

 19. Agendan för hållbar utveckling var,
  enligt mig, den enda chans vi hade-

 20. -att få ut en moralisk agenda
  för mänskligheten.

 21. Det bristande självförtroende man ser
  i världen handlar inte om lagar-

 22. -utan om moral.

 23. Här, 2015,
  i dessa ekonomiskt svåra tider-

 24. -när människor ser cyniskt
  på politiker och företag-

 25. -i en miljö med svag tillit, har våra
  regeringar antagit utmaningen.

 26. 2015 var ett bra år, enligt mig.

 27. I september lades
  de hållbara utvecklingsmålen fram.

 28. Det är ett djärvt mål att utrota
  fattigdom på ett mer hållbart sätt.

 29. I december hade vi COP21 i Paris-

 30. -och där var det upp till bevis.

 31. Det är lätt
  att skriva under förklaringar-

 32. -och ens rykte bygger inte på vad man
  säger utan på vad man gör.

 33. På COP21 i Paris hade vi chansen-

 34. -att jobba mot mål 13,
  att bekämpa klimatförändringarna.

 35. Och det överträffade
  allas förväntningar.

 36. Arbetet är inte över men det var en
  tydlig signal till världens aktörer-

 37. -att kolet ska bort
  från den globala ekonomin.

 38. När man ger en tydlig signal
  till affärsvärlden börjar den agera.

 39. När det saknas tydliga signaler
  sker inga investeringar.

 40. Sen Pariskonferensen har arbetet
  med att minska fossila bränslen-

 41. -ökat i omsättning från 900 miljarder
  till 2,6 biljoner.

 42. När marknaden blandas in
  lyssnar företagen.

 43. Fler nationer har börjat agera
  och vi ser fler företag-

 44. -som jobbar
  för att göra sig av med kolberoendet.

 45. Mitt företag ska vara "kolpositivt"
  2030. Det börjar ta fart.

 46. Vår största utmaning är att få fart
  på de hållbara utvecklingsmålen.

 47. Det finns ett lätt sätt, trots att
  det är en mycket komplex fråga.

 48. "Vi ska motarbeta
  klimatförändringarna."

 49. Alla kan se vilken roll de innehar.

 50. Men det är svårare att greppa
  hållbara utvecklingsmål.

 51. Medvetenheten är lägre
  än för klimatförändringen-

 52. -trots att det nog är
  vår viktigaste agenda.

 53. Det är den agendan som gäller
  för människan, för planeten-

 54. -för vårt välstånd, för freden-

 55. -och för samarbeten.

 56. Utan implementering av de hållbara
  utvecklingsmålen går det inte.

 57. Jag är entusiastisk över ert arbete
  och Gunhilds initiativ-

 58. -då livsmedelsmålens betydelse
  är allvarligt underskattade.

 59. Det saknas forum
  där detta diskuteras holistiskt.

 60. Vi pratar mycket om det,
  men inte på ett holistiskt sätt.

 61. Kan vi gå in med hennes entusiasm
  och vision och samlas-

 62. -för att lyfta frågan mer och mer
  gör vi ett viktigt bidrag.

 63. För många är beroende av
  att vi antar den här utmaningen.

 64. De hållbara utvecklingsmålen
  är integrerade.

 65. Ta mål nummer fem, jämställdhet.

 66. Det handlar om kvinnor
  men genomsyrar alla mål.

 67. Kvinnor är de som blir mest
  diskriminerade inom utbildning.

 68. Frånvaron av fred och rättvisa
  drabbar dem mer.

 69. Samma sak med hälsa och hygien...
  Det genomsyrar alla mål.

 70. Mål 13 är klimatåtgärder
  och man ser samma sak där.

 71. Allt liv och vår ekonomiska tillväxt
  påverkas av klimatförändringarna.

 72. Tio av målen
  inkluderar klimatförändring.

 73. Mål 17 handlar om samarbete,
  men alla mål bygger på samarbete.

 74. Det kan vara intressant
  för er företagare här.

 75. Tittar man
  på de 169 utvecklingsmålen-

 76. -kräver 80 % av dem företagens
  inblandning, annars når vi dem inte.

 77. Det är inte överraskande.
  Företagen står för 60 % av BNP-

 78. -80 % av pengaflödet
  och 90 % av arbetstillfällena.

 79. Ni skeptiker där ute, ta er samman.

 80. Vi kan inte implementera dessa
  globala mål utan samarbete.

 81. Företagen förstår mycket väl-

 82. -att inget finns att tjäna
  på fattigdom.

 83. Om vi fortsätter att verka
  i en värld-

 84. -där för många känner sig uteslutna
  ur den globala ekonomin-

 85. -kommer världen att göra uppror mot
  sig själv och det är vad som sker nu-

 86. -i ökad utsträckning.

 87. Vi borde ha agerat redan i går
  men då får vi ta det nu i stället.

 88. Livsmedel genomsyrar också alla mål.

 89. Det är kärnan i utvecklingsagendan.

 90. Mål ett är utrotning av fattigdom.
  Mål två är livsmedelssäkerhet.

 91. Det borde även vara våra mål här.

 92. Det är ännu viktigare än
  klimatåtgärder och jämställdhet.

 93. Det är ett av de största problemen
  och där visar vi stora brister.

 94. Och det är, enligt min åsikt,
  så länge jag lever...

 95. ...en av de enklaste frågorna
  att lösa och ändå vägrar vi göra det.

 96. Det behövs inga fler
  doktorsavhandlingar.

 97. Elon Musk
  behöver inte göra fler Mars-resor.

 98. Vi har svaren rakt framför oss
  men vägrar agera.

 99. G20-toppmötet struntade i det.
  Det gjorde även G7-mötet.

 100. Vi verkar tro att det är acceptabelt.

 101. Vi tycker det är acceptabelt att 800
  miljoner människor somnar hungriga-

 102. -utan att veta
  om de vaknar nästa dag.

 103. Vi slösar bort 40 % av vår mat. Vi
  tycks tycka att det är acceptabelt-

 104. -att vi skapar en av världens värsta
  epidemier med diabetes typ 2.

 105. Vi godtar ett livsmedelssystem som
  orsakar en 1/4 av klimatförändringen.

 106. Vi tycker det är mer praktiskt
  att avverka världens skogar.

 107. Hubert Reeves sa: "Människan
  är den mest vansinniga djurarten."

 108. "Han dyrkar..." Han sa tyvärr "han".
  Jag ber kvinnorna om ursäkt.

 109. "Han dyrkar en osynlig gud
  men förstör en synlig natur"-

 110. -"utan att inse att den natur han
  förstör är den osynliga guden."

 111. Det är vad vi försöker göra
  och vi är bra på det.

 112. Tanken att vi skulle vara den mest
  intelligenta arten bör ifrågasättas.

 113. Vår tanke om att vi ska härska över
  världen bör ifrågasättas ännu mer.

 114. När Skapelseberättelsen tar upp
  människans herravälde över jorden-

 115. -säger den att vi är intelligenta
  och ska vara jordens förvaltare.

 116. I striden mellan människan och
  naturen kommer människan att förlora.

 117. Hälften av alla arter av ryggradsdjur
  har försvunnit de senaste 30 åren.

 118. Vi är på god väg att göra likadant
  på andra områden.

 119. Det är nu det gäller
  och vi måste anta utmaningen.

 120. Är man i vår position-

 121. -där man har relativ säkerhet
  och har klarat flera hållbarhetsmål-

 122. -är det vår plikt att hjälpa andra
  få samma chans.

 123. Det handlar inte om jämlikhet
  utan om att ha samma möjligheter.

 124. Var är det för fel med det?

 125. Varför kan vi inte se till att folk
  slipper gå och lägga sig hungriga?

 126. I de här målen ser jag 17 olika skäl
  och jag ska dra dem snabbt.

 127. Jag skrev ner dem i morse.

 128. Jag antog att ni visste allt det
  jag först hade tänkt prata om.

 129. Jag skrev ner 17 skäl-

 130. -till varför ni måste jobba hårt
  med det här-

 131. -och göra detta
  till årets största möte-

 132. -med tydliga måttstockar.
  Mänskligheten är beroende av det.

 133. Vi kan inte nå våra hållbara
  utvecklingsmål utan det.

 134. För mål nummer ett
  är skälet fattigdom.

 135. 80 % av dem som lever i fattigdom
  är småbrukare.

 136. De odlar ofta bara en gröda
  och får därför inte så mycket näring.

 137. En tioprocentig ökning av skörden,
  vilket inte är svårt att åstadkomma-

 138. -innebär att fattigdomen
  minskar med 7 % i Afrika.

 139. Den största möjligheten till att
  minska fattigdomen diskuteras här.

 140. Skäl nummer två: Ingen hunger.
  Jag nämnde 800 miljoner människor.

 141. Fler människor i världen
  dör av hunger-

 142. -än av HIV, aids, malaria
  och tuberkulos.

 143. Hungern måste utrotas.

 144. Skäl nummer tre: God hälsa.

 145. Två miljarder människor lider av
  näringsbrist och saknar nyttig mat-

 146. -medan 1,9 miljarder människor-

 147. -lider av fetma eller är överviktiga.

 148. 3,9 miljarder människor
  lever i obalans.

 149. Det är över halva jordens befolkning.

 150. I vissa tillväxtmarknader...

 151. ...kostar 160 miljoner barn per år...

 152. ...10-13 % av ländernas BNP. Det
  borde företagen vara intresserade av.

 153. Skäl nummer fyra: Utbildning.
  De 500 miljoner småbrukarna-

 154. -har inte råd med näringsrik mat
  eller att låta sina barn gå i skolan.

 155. En dollar
  investerad i näringsrik föda-

 156. -ger 17 dollar tillbaka. Jag utmanar
  företagare att hitta bättre siffror.

 157. Skäl nummer fem:
  Jämställdhet mellan könen.

 158. Här finns en otrolig möjlighet.

 159. 66 % av världens arbete
  utförs av kvinnor.

 160. Bara 10 % av inkomsten
  går till kvinnor.

 161. 70 % av dessa människor lever
  i fattigdom. De är mestadels kvinnor.

 162. Ger man kvinnliga jordbrukare
  samma tillgång till finansiering-

 163. -eller utbildning
  ökar man skörden med 20 %-

 164. -och 200 miljoner människor färre
  går och lägger sig hungriga.

 165. Skäl nummer sex: Vatten och hygien.

 166. 70 % av vattnet
  används inom jordbruket.

 167. Vi måste ändra folks matvanor.
  De kommande 30-40 åren-

 168. -måste vi producera lika mycket mat
  som de senaste 10 000 åren.

 169. Här finns en enorm möjlighet
  med vatten och hygien.

 170. 750 miljoner människor,
  och antalet ökar-

 171. -saknar tillgång
  till rent dricksvatten.

 172. Om de saknar dricksvatten kommer
  vattnet inte att gå till jordbruket.

 173. Skäl nummer sju: Förnybar energi.
  Vi förespråkar biobränslen.

 174. I Bryssel klubbades en lag
  om 10 % biobränsle-

 175. -men den
  kommer att orsaka mer skador-

 176. -för svältande människor
  och för klimatförändringarna.

 177. Väljer vi sådan energi-

 178. -måste jordbruket spela en stor roll-

 179. -men vi måste vara smarta.
  Generation två och tre kommer snart-

 180. -och vi måste ha stiftat lagar
  som främjar det.

 181. Skäl nummer åtta:
  Bra arbeten och ekonomisk tillväxt-

 182. -i linje med
  de hållbara utvecklingsmålen.

 183. De 500 miljoner småbrukarna...

 184. De 1,3 miljarder arbetstillfällena
  som är beroende av jordbruket...

 185. Vissa kallar dagens teknikvåg
  den fjärde industriella revolutionen.

 186. Jordbrukarna
  kan arbeta med mobiltelefoner-

 187. -och kvinnor kan inkluderas
  i ekonomin. Det är fantastiskt.

 188. Men det är även den största
  jobbförstöraren vi har upplevt.

 189. Vissa tror att artificiell
  intelligens, internetsaker-

 190. -och robotar kommer
  att ta bort 1,8 miljarder jobb.

 191. Tänk på förarlösa bilar och robotar
  inom tillverkningsindustrin...

 192. Hur ska vi kunna ge människor jobb?

 193. Inom vårt företag skapar vi
  500 miljoner jobb för småbrukare.

 194. Tänker vi inte om inom jordbruket
  och skapar inkluderande jobb-

 195. -går inte siffrorna ihop.

 196. Innovation och infrastruktur
  är skäl nummer nio.

 197. 40 % av dagens kalorier kastas
  och ett av huvudskälen till det-

 198. -är att det, särskilt i fattiga
  länder, saknas rätt infrastruktur.

 199. 90 biljoner dollar läggs de kommande
  15 åren på infrastruktur.

 200. En del av den är urbaniseringen.

 201. Världsbefolkningen i våra städer
  kommer att fördubblas.

 202. I dag bor 50 % i städer.
  Av 7 miljarder bor 3,5 i städer.

 203. När vi blir 10 miljarder
  kommer 70 % att bo i städer.

 204. Stadsbefolkningen ökar
  från 3,5 miljarder till 7.

 205. Därför är C40-initiativet så viktigt.

 206. På 40 år kommer vi att bygga-

 207. -lika många städer
  som det i dag finns i världen.

 208. Var 8-10:e vecka
  bygger vi ett nytt Manhattan.

 209. Hur vi bygger infrastrukturen
  och fördelar livsmedlen är viktigt.

 210. Skäl nummer tio:
  Minska ojämlikheterna.

 211. De 60 procenten småbrukare
  behandlas inte jämlikt.

 212. De använder 1 % av världens resurser.

 213. De 2,1 miljarder i toppen
  använder 75 % av världens resurser.

 214. Skäl nummer 11 är hållbara städer
  och samhällen.

 215. 70 % av världsbefolkningen bor i
  städerna och de måste vara hållbara-

 216. -även ur jordbrukssynpunkt.

 217. Ansvarsfull konsumtion...

 218. Att kasta 6-8 miljarder i mat-

 219. -genom att kasta 40 % av maten
  är inte ansvarsfullt.

 220. Hur ser en cirkulär ekonomi ut
  i livsmedelsvärdekedjan?

 221. Skäl nummer 13 är klimatåtgärder.

 222. Gandhi sa: "Det vi gör mot skogen
  speglar vad vi gör mot oss själva."

 223. Han förutsåg det här.
  Vi avverkar skog och struntar i det.

 224. Fem miljoner hektar försvinner
  årligen och vi bara fortsätter.

 225. 60 % av avverkningen
  drivs av behovet av livsmedel.

 226. Samtidigt blir mark
  vi skulle kunna använda förstörd.

 227. Där finns enorma möjligheter. Vi har
  samlat konsumtionsvaruproducenter-

 228. -för att till år 2020 sluta producera
  palmolja och soja-

 229. -som kommer från vad jag
  ser som illegal avverkning.

 230. Livet i vattnet... Alla livsmedel
  måste paketeras för transport...

 231. ...för att de ska hålla längre.

 232. Men bara 10 % av packmaterialet
  återvinns. 90 % kastas.

 233. Och 90 % av det som kastas
  hamnar i haven.

 234. 2030 har vi
  större vikt av plast i haven-

 235. -än den sammanlagda vikten
  av alla fiskar.

 236. Vi behöver dessa livsmedel
  så det påverkar mattillgången.

 237. Skäl nummer 15: Livet på land.

 238. Det är vad jag nämnde med skogarna.

 239. Skäl nummer 16: Fred och rättvisa.

 240. De flesta problem vi har
  inom jordbruket-

 241. -beror på att det på många ställen
  saknas markrätter.

 242. I Afrika finns få markrätter
  för kvinnor.

 243. I Indonesien grundar sig
  problemen med palmolja-

 244. -i komplicerade koncessioner
  och markrätter.

 245. Många ursprungsbefolkningar har inte
  tillgång till det juridiska systemet.

 246. Fyra miljarder människor
  lämnas utanför det.

 247. De flesta av dem bedriver jordbruk.

 248. Skäl nummer 17 är samarbete.

 249. Vi börjar se bra samarbeten,
  som Grow Africa och Grow Asia-

 250. -och förhoppningsvis ett samarbete
  med World Business Council-

 251. -och andra samarbeten, som C40.

 252. Einstein sa: "Att upprepa samma sak
  och vänta sig olika resultat"-

 253. -"är definitionen av galenskap."
  Vi måste samarbeta på andra nivåer-

 254. -vilket kräver
  att vi jobbar på ett annat sätt.

 255. Livsmedelssäkerhet måste komma
  högre på den globala agendan.

 256. Det är en tragedi att vi inte förmår
  få världens politiska ledare-

 257. -att se mer än tre månader framåt.

 258. Det är tragiskt att det här inte
  finns kvar på G20:s agenda.

 259. Jag var ordförande för
  livsmedelssäkerhetsenheten för B20-

 260. -men det är svårt att ens
  bli omnämnd i dagens rapporter.

 261. Vi måste visa
  livsmedelsagendans potential-

 262. -när vi förespråkar utvecklingsmålen.
  Vissa av förespråkarna är här.

 263. Kronprinsessan är här.
  Hon är en av förespråkarna i Sverige.

 264. Vi har förespråkare i många andra
  länder och vi måste lyfta frågan.

 265. Och vi måste tänka annorlunda
  inom FN.

 266. Jag tror att olika organ,
  som är förträffliga i sig...

 267. ...som Världslivsmedelsprogrammet
  och liknande...

 268. ...är för uppdelade för att kunna
  hantera frågan holistiskt.

 269. Sen måste vi tänka på finansieringen.

 270. Det är utmanande, men kan vi
  finansiera arbetet för klimatet-

 271. -borde vi hitta billigare sätt
  att finansiera livsmedelssäkerheten.

 272. Det skulle kosta 80 miljarder per år.

 273. Vi kastar bort tio gånger mer.

 274. Länder som Kenya, Zambia, Mali
  eller Tanzania-

 275. -har investerat i jordbruket
  och tredubblat sina skördar.

 276. De har inte längre samma problem
  som andra länder.

 277. Men i de flesta länder
  investeras det mindre i jordbruket.

 278. Till syvende och sist
  handlar det om politisk vilja.

 279. Hur kan vi driva på den politiska
  viljan? Det kräver ert ledarskap.

 280. Saker händer när människor agerar,
  som Gunhild har gjort med EAT Forum

 281. Individer som sätter andras intresse
  före sig själva...

 282. ...och är medvetna och engagerade
  i vad som händer i världen...

 283. ...och agerar med medmänsklighet
  och ödmjukhet.

 284. Människor som förstår
  att samarbete bygger tillit.

 285. Människor som vet
  att samarbete går snabbare...

 286. ...än när man jobbar ensam.

 287. "Vill du gå snabbt, gå ensam,
  vill du gå långt, gå tillsammans."

 288. Människor som tänker långsiktigt...

 289. ...och människor med ett mål...

 290. De förstår att de är lyckligt
  lottade...

 291. ...och att dem de representerar,
  de som dog av sviktande hälsa...

 292. ...de som inte kunde utbilda sig
  och hålla ett föredrag på engelska...

 293. ...eller de som är för hungriga
  för att gå och lägga sig...

 294. De här ledarna förstår att de
  kan arbeta för samhällets bästa.

 295. Genom att investera i andra
  och välja den moraliskt högre vägen-

 296. -investerar de även
  i sig själva långsiktigt.

 297. Det är såna ledare vi behöver.

 298. Jag tror ni är såna ledare
  eftersom ni är här.

 299. Det är det bästa sättet-

 300. -att nå nolltolerans för svält,
  utsläpp, resursslöseri och fattigdom.

 301. Det är ett djärvt mål
  men som John F. Kennedy sa:

 302. "Om inte nu, när? Om inte vi, vilka?"

 303. Jag har sagt det här tidigare.

 304. Det är ont om två saker på jorden
  - ledare och träd.

 305. Låt oss inte göra
  våra kommande generationer besvikna.

 306. Se till att vi var de sista
  som behövde jobba mot fattigdom.

 307. De före oss löste det inte och
  de efter oss behöver inte lösa det.

 308. Vi är den första generation
  som tog tag i klimatförändringen.

 309. Livsmedelssäkerhet är viktigt.

 310. Tack för att jag fick komma
  och tack för vad ni gör.

 311. Översättning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skeptiker - ta er samman!

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I kampen mellan människan och naturen kommer människan att förlora, säger Paul Polman, vd på det multinationella fraktföretaget Unilever. 80 procent av alla utvecklings- och hållbarhetsmål kräver företagsengagemang. Han menar att det är en tragedi att vi inte kan påverka världsledarna att sätta matsäkerheten högre upp på agendan. Samtidigt uppmanar han alla skeptiker att ta sig samman eftersom det just är bristen på handlingskraft som gör att vi inte kan lösa den klimatkatastrof vi befinner oss i. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa, Miljö
Ämnesord:
Företagens samhällsansvar, Företagsekonomi, Miljöfrågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nu eller aldrig!

Gunhild A Stordalen är grundare av Eat food forum, som genom en årlig konferens försöker knyta ihop hälsa, mat och hållbarhet. Här talar hon om vikten av att olika städer, företag och yrkeskategorier arbetar tillsammans för att komma till rätta med klimatpåverkan och hälsoproblemen i världen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Varför vi alla bör bry oss

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center är en av grundarna till Eat. Tillsammans med Pavan Sukhdev, vd på GIST Advisory, ger han här en överblick av vad som händer globalt kring mat, klimat och hållbarhet och talar om hur vi ska säkra fortsatt produktion av ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och en hållbar framtid. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lilla landets stora berättelse

Premiärminister Tuilaepa Fatialofa Lupesoliai Sailele Malielegaoi berättar om förhållandena på Samoa, där 94 procent av invånarna är klassade som överviktiga enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den globala uppvärmningen av haven är ett faktum för fiskeindustrin, för Mangroveskogen och för befolkningen i de 260 byarna som traditionellt lever på att skörda bananer och kakaobönor. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Afrika kan försörja sig själv

Kanayo Nwanze representerar FN:s internationella fond för jordbruksutveckling och talar här om situationen i Afrika. Vi vet att hunger och fattigdom är som allra störst bland dem som producerar mat i världen, säger han. Vi vet också att Afrika inte optimerar sin produktion av mat. Varför görs inte de livsnödvändiga investeringar som innebär att Afrika skulle kunna försörja sig själv? Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Olika livsvillkor

År 2050 beräknas vi bli 9 miljarder människor på jorden. Vi hade behövt ändra vårt beteende igår, menar Mary Robinson, Irlands före detta president och en stor kämpe för mänskliga rättigheter. Här berättar hon bland annat hur tillgången till vatten påverkar jämställdheten i världen. Flickors skolnärvaro ökar med 12 procent om vatten finns inom 30 minuters avstånd från hemmet. Om det är längre avstånd hinner inte flickorna till skolan eftersom det ligger på deras ansvar att hämta vatten till familjen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lokala beslut blir globala

Tim Lang, professor på City University London, tar oss med till sin hemstad London och berättar hur matkulturen är navet för jobbtillfällen, nyföretagande och utsläpp och hur de styrande i staden hanterar utvecklingen. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i urbana områden. Det är i städerna som den största förändringen måste ske, de lokala besluten och lösningarna på hållbarhet blir enormt viktiga eftersom de påverkar så många. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Staden är klimatboven

Naoko Ishii, vd på Global Environment Facility, talar om att vi måste ta tag i finansieringen av klimatutsläppen och minska koldioxidavtrycken i storstäderna som idag står för 70 procent av de globala energiutsläppen. Här presenterar hon tre lösningar på hur vi kan minska våra avtryck. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nordiska samarbetet

Fyra nordiska stadsansvariga berättar om vilka satsningar de gör för att minska utsläppen i sina städer när det gäller mat i det offentliga köket. Det handlar om allt från utbildning för barnen till att bara köpa in ekologiskt och lokalt. Medverkande: Raymond Johansen, borgmästare Oslo, Dagur Bergþóruson Eggertsson, borgmästare Reykjavik, Boel Godner, kommunalråd Södertälje och Pia Allerslev, barn- och ungdomsborgmästare Köpenhamn. Moderator: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Matinitiativet

Mark Watts, chef för klimatnätverket C40, berättar om hur städer kan hjälpa matvarukedjor och restauranger att reducera matavfall. Eat och C40 gör gemensam sak och bildar ett matnätverk med världens stora städer för att sporra till ett åtagande genom tävling för att minska klimatutsläppen. Sedan nätverket startade har det fördubblats till 84 medlemmar som representerar över 550 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Jamie Olivers matrevolution

Jamie Oliver har genom kampanjen "Food revolution" blivit aktivist mot socker och snabbmat som serveras i Storbritanniens skolor. Här berättar han om sitt engagemang och svarar på frågor från publiken. Intervjuare: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Störst bör gå först

Några av världens mest framgångsrika företagsledare samtalar om huruvida det faktiskt går att göra näringsrik mat utan att öka påfrestningarna på miljön och samtidigt tjäna pengar. Går ekvationen ihop? Medverkande: Azita Shariati, vd Sodexo Norden, Stefan Catsicas, vd Nestlé, Michael Grosse, vd utveckling och service på Tetra Pak och Matt Kovac, vd Food industry Asia. Moderator: Zeinab Badawi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Kriget mot koldioxiden

Det är en pågående revolution och vi håller på att vinna. Vi ska nämligen klimatbanta ekonomin, säger José Maria Figueres, före detta president i Costa Rica och numera representant för The Carbon War Room, en organisation som fokuserar på företagslösningar för en grönare ekonomi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Norden mot antibiotikan

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Skeptiker - ta er samman!

I kampen mellan människan och naturen kommer människan att förlora, säger Paul Polman, vd på det multinationella fraktföretaget Unilever. 80 procent av alla utvecklings- och hållbarhetsmål kräver företagsengagemang. Han menar att det är en tragedi att vi inte kan påverka världsledarna att sätta matsäkerheten högre upp på agendan. Samtidigt uppmanar han alla skeptiker att ta sig samman eftersom det just är bristen på handlingskraft som gör att vi inte kan lösa den klimatkatastrof vi befinner oss i. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2015

Vår sockrade kost

Socker har tillförts i 75 procent av all processad mat i USA. Därför är socker en bra markör för att mäta hur onyttig eller nyttig mat vi konsumerar, säger professor Robert Lustig i denna föreläsning. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Mästerkockarna Svea och Melker

Vi möter tioåriga Svea och tolvåriga Melker som delar sin kärlek till matlagning. Svea berättar om sin paradrätt, köttbullar i tomatsås och Melker lagar nästan alla måltider hemma hos sig. Båda två beslutar sig för att söka till programmet Sveriges yngsta mästerkock - men hur ska det gå?