Titta

UR Samtiden - EAT 2016

UR Samtiden - EAT 2016

Om UR Samtiden - EAT 2016

800 miljoner människor lägger sig hungriga varje dag medan nästan 2 miljarder människor brottas med övervikt. Matparadoxen är mer än påtaglig. På konferensen Eat Stockholm food forum samlas världens främsta forskare och inspiratörer inom klimat och hållbarhet. De vill alla lösa vår tids största hälsoproblem och samtidigt bromsa de stora klimatpåfrestningarna på vår jord. Inspelat den 13-14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2016 : Matparadoxen 2016Dela
 1. I april besökte jag Tanzania-

 2. -där jag hade äran att träffa Zubeda.

 3. Zubeda är tio år gammal.
  Hon bor med sin farmor Aziza-

 4. -i centrala Dar es-Salaam.

 5. Zubeda älskar att tillbringa tid
  med sin farmor-

 6. -att leka med sina vänner
  och mest av allt att gå i skolan.

 7. Zubeda är en intelligent flicka, och
  de dagar då hon har nog med kraft-

 8. -är hon en aktiv elev
  och räcker ständigt upp handen-

 9. -för att svara på lärarens frågor.

 10. Men tyvärr måste Zubeda stanna
  hemma från skolan alltför ofta.

 11. De dagar då familjen
  inte har tillräckligt att äta-

 12. -får hon inte gå till skolan.

 13. Hennes farmor är rädd att flickan
  ska vara ett lätt byte för män-

 14. -som utnyttjar henne sexuellt
  i utbyte mot mat.

 15. Jag lärde mig mycket när jag
  tillbringade tid med Zubeda och Aziza.

 16. En av de viktigaste lärdomarna
  är den här:

 17. Felnäring är inte bara en hälsofråga.
  Det bestämmer även vilka möjligheter-

 18. -vilken utbildning och vilken framtid
  flickor som Zubeda får.

 19. Men felnäring finns överallt.

 20. En av tre personer
  i världen lider av det.

 21. En av tre.

 22. Å ena sidan lider folk av undernäring.

 23. De får inte nog med mat
  och rätt sorts mat-

 24. -för att leva ett sunt, produktivt liv.

 25. Å andra sidan äter folk för mycket
  och fel sorts mat.

 26. Det belastar sjukvården, familjer
  och individer.

 27. Men skillnaden är inte längre
  mellan rika och fattiga länder.

 28. Vi ser att en kombination av
  undernäring och fetma förekommer-

 29. -i samma länder, i samma hushåll
  och till och med i samma individer.

 30. Nästan alla länder i världen påverkas
  av denna dubbla belastning.

 31. Barn är antingen för korta
  eller för smala för sin ålder.

 32. Kvinnor lider av anemi.
  Alltför många av oss har diabetes-

 33. -eller hjärt- och kärlsjukdomar.

 34. Och nästan två miljarder människor
  är överviktiga eller lider av fetma.

 35. Det är lätt att prata
  om de stora siffrorna bakom mig-

 36. -men det är viktigare
  att prata om felnäringens effekt-

 37. -på människor och samhällen.

 38. Felnäringen stjäl framtiden
  för barn som Zubeda.

 39. Sannolikheten att en välnärd tjej
  har eget företag är dubbelt så stor.

 40. Hon går längre i skolan
  och får i sin tur friskare barn.

 41. Felnäring hämmar också utveckling.

 42. Förluster i BNP kan uppgå
  till sexton procent-

 43. -bara på grund av tillväxthämning.

 44. Lägre utbildningsresultat
  förhindrar social rörlighet-

 45. -och minskad fysisk kapacitet
  leder till lägre produktivitet.

 46. Felnäring belastar familjer.

 47. När en person i ett amerikanskt
  hushåll lider av fetma-

 48. -utgör sjukvårdskostnaderna
  8 % av deras årsinkomst.

 49. I Kina leder en diabetesdiagnos-

 50. -till en inkomstförlust på 16,3 %
  för de drabbade.

 51. Men utmaningarna innebär också
  stora möjligheter till förbättringar-

 52. -om åtgärder sätts in
  för att minska dem.

 53. Om vi inte tycker om resan
  som vi nu befinner oss på-

 54. -hur kan vi då ändra vår destination?

 55. Vi vill se att mödrar får
  rätt näring under graviditeten-

 56. -och kan ge sina barn rätt näring.

 57. Vi vill se folk äta färre tomma kalorier
  fulla av salt och socker.

 58. Och vi vill se ledare på alla nivåer-

 59. -investera i nutrition och verka för
  ett hållbart livsmedelssystem-

 60. -vilket gör det lättare
  att äta näringsrik mat.

 61. Global Nutrition Report
  som släpps här i dag-

 62. -utmanar oss
  att ta itu med dessa frågor.

 63. Jag får snart sällskap av en panel-

 64. -för att diskutera utmaningarna
  och möjligheterna.

 65. Som vår moderator sa vill jag
  att det ska ge er förståelse-

 66. -om nutrition
  och varför det är så viktigt.

 67. En applåd för Juliana Lunguzi.

 68. Hon är parlamentsledamot i Malawi-

 69. -och känd för sitt outtröttliga arbete
  mot felnäring i sitt land.

 70. Peggy Liu är ordförande-

 71. -för Joint U.S.-China Collaboration
  on Clean Energy, JUCCCE.

 72. Utöver att hon som miljökämpe gör
  Kina grönare och bättre att leva i-

 73. -bekämpar hon felnäring med ett
  nytt sätt för kinesiska barn att äta.

 74. Och sist men inte minst:
  Professor Corinna Hawkes-

 75. -är chef för Centre for Food Policy
  vid City University London-

 76. -och medordförande i Global Nutrition
  Reports oberoende expertgrupp.

 77. Hon är en ledande expert-

 78. -och har arbetat i över femton år
  för att främja mer näringsrik kost.

 79. Vi har turen att vara bland de första
  som får en kort överblick-

 80. -av 2016 års Global Nutrition Report.

 81. Professor Hawkes, ordet är ert.

 82. Tack, Ers Kungliga Höghet.

 83. Det är ett sant nöje att vara här i dag-

 84. -och släppa 2016 års upplaga
  av Global Nutrition Report.

 85. Tack till er alla
  för att ni har kommit hit i dag.

 86. Global Nutrition Report
  är en oberoende rapport-

 87. -som är utformad för att få världen
  att ta sitt ansvar-

 88. -och bli bättre på att ta itu med
  felnäring i alla dess former.

 89. Det innebär att vi vill fira framgångar
  och visa framsteg.

 90. Men om jag ska vara ärlig vill vi också
  få världen att känna sig besvärad-

 91. -när vi visar
  att den inte gör tillräckligt.

 92. Det första sättet som vi gör det på
  är att fråga oss själva-

 93. -om våra länder är tillräckligt bra på
  att uppnå målen som de har satt upp-

 94. -genom Världshälsoförsamlingen
  för att minska felnäring-

 95. -målen som ni ser framför er.

 96. Och svaret är
  att det finns en del goda nyheter.

 97. Det finns en del grönt på bilden.

 98. Ett betydande antal länder
  är på god väg att uppnå målen-

 99. -för vissa former av felnäring.

 100. Men det finns för mycket rött
  på den här bilden-

 101. -för att uppnå
  det hållbara utvecklingsmålet-

 102. -att utrota felnäring
  i alla dess former till 2030.

 103. Om vi fortsätter som vi gör nu-

 104. -uppnår vi inte ens målen
  för 2025 förrän nästa århundrade.

 105. Och detta trots att vi vet mycket väl-

 106. -att åtgärder för nutrition, vilket vi
  visar i nya analyser i årets rapport-

 107. -hjälper till att uppnå minst tolv av de
  sjutton hållbara utvecklingsmålen.

 108. Det har redan diskuterats
  på det här forumet.

 109. Bra näringsintag är grundläggande-

 110. -för alla andra former av utveckling.

 111. Ändå ser vi statistik som den här-

 112. -som vi presenterar i årets rapport.

 113. Statistik som visar
  att 62 % av alla länder-

 114. -inte gör nåt alls för realisera-

 115. -tre väldigt enkla riktlinjer
  för att främja sunda kostvanor.

 116. Bara 36 % har till fullo tillämpat-

 117. -riktlinjerna för marknadsföring
  av modersmjölksersättning.

 118. Inte ett enda företag har som mål
  att ha fler grönsaker i sina produkter.

 119. Om vi på allvar ska försöka uppnå
  fyra viktiga mål för undernäring-

 120. -så saknas det 70 miljarder
  under de kommande tio åren.

 121. Och jag måste säga att nästa siffra
  verkligen får mig att skämmas.

 122. Det får mig att vilja gråta
  att vi sviker våra barn under två år.

 123. Vi tittade på femtio
  låg- och medelinkomstländer-

 124. -och bara 15 % av barnen
  i dessa länder får-

 125. -det som vi definierar
  som godtagbar kost.

 126. Det är inte acceptabelt-

 127. -och särskilt inte då vi vet
  att vi kan lyckas med det-

 128. -eftersom vi har länder, städer
  och regioner-

 129. -som har visat vägen,
  vilket exemplifieras här.

 130. Vi känner till några av komponenterna
  som ger resultat.

 131. Och dessutom känner vi till den
  viktigaste av dessa komponenter-

 132. -nämligen åtagande, vilket är temat
  i 2016 års Global Nutrition Report.

 133. Den här bilden visar företag.

 134. När företag gör tydliga åtaganden
  att ta itu med nutrition-

 135. -vidtar de oftare
  ett större antal åtgärder-

 136. -för att uppnå målet.

 137. Men på politisk nivå-

 138. -oavsett om det är internationellt,
  kommunalt eller nationellt-

 139. -ser vi att när ledare tar ansvar
  och gör ett politiskt val-

 140. -då blir saker och ting gjorda.
  Saker och ting blir gjorda.

 141. Nutrition är en politisk fråga,
  och vi måste behandla den så.

 142. De länder som har gjort
  detta politiska val-

 143. -utkämpar
  den strid de måste utkämpa.

 144. För det kommer att stå strider!
  De tänker de nödvändiga tankarna-

 145. -och vidtar de nödvändiga åtgärderna.
  Vi kan göra samma val.

 146. Vi kan välja att ta itu med felnäring
  i alla dess former.

 147. Eller så kan vi välja att låta bli.

 148. I Global Nutrition Report
  ber vi er alla att välja rätt-

 149. -och göra ett åtagande att utrota
  felnäring i alla dess former.

 150. Att ändra utvecklingen i världen
  och för våra barn.

 151. -Tack.
  -Bravo!

 152. Tack för din presentation.
  Jag är glad att ha er alla tre här.

 153. Det som jag gillar med panelen,
  bortsett från att det bara är kvinnor-

 154. -är att vi har representanter
  från två länder-

 155. -som också representerar
  nutritionens två sidor:

 156. I Malawi är undernäring en utmaning-

 157. -medan Kina på en generation
  har gått från undernäring-

 158. -till att nu har problem med övervikt.

 159. Corinna, hur kan vi förhindra-

 160. -att andra länder utvecklas
  i samma riktning som Kina har gjort?

 161. Hur kan det internationella samfundet
  förhindra det?

 162. Det är inte så komplicerat.

 163. Länder, regeringar och alla aktörer
  måste investera i åtgärder-

 164. -som är till nytta vid de former
  av felnäring som återfinns hos dem.

 165. Förut har det funnits en uppfattning-

 166. -hos regeringar och även
  hos finansiärer, bör jag tillägga-

 167. -att det enda sättet att ta itu med
  felnäring är att fokusera på en sak-

 168. -och prioritera att lyckas med den, och
  det har gått bra vid tillväxthämning.

 169. Det kan vi lära oss av,
  men nu måste vi gå vidare-

 170. -och har en målmedveten fokus på-

 171. -att de åtgärder som vi vidtar för att
  ta itu med en viss form av felnäring-

 172. -även gör nytta - eller åtminstone
  inte skadar - för andra former.

 173. Det är en sån holistisk och integrerad
  inställning till felnäring-

 174. -som vi måste uppmuntra
  beslutsfattarna att tänka på-

 175. -när de genomför program.

 176. Jag vill nämna en sak.

 177. Vi har hört mycket om SDG-

 178. -eller de globala målen, som jag säger
  för att göra det lättare att förstå.

 179. Det har vi pratat mycket om.

 180. Kan ni ge en kort översikt
  över sambandet med nutrition?

 181. Punkt två i det andra målet
  för hållbar utveckling-

 182. -är att utrota felnäring
  i alla dess former.

 183. Men analysen i rapporten, och
  liknande analyser har presenterats här-

 184. -visar att för tolv av målen-

 185. -är indikatorerna för målen
  relevanta för nutrition.

 186. När man tittar på utveckling
  som helhet-

 187. -kan åtgärder mot vissa aspekter
  av nutrition även hjälpa utvecklingen.

 188. En av de avgörande uppgifterna
  för det globala samfundet-

 189. -är att implementera målen-

 190. -och försöka uppnå dem genom
  åtgärder på andra områden.

 191. Evidensen visar tydligt
  att man inte kan ta itu med felnäring-

 192. -utan åtgärder på flera områden.

 193. Så de globala målen måste
  implementeras på många områden.

 194. Peggy, din berättelse är så intressant
  men jag vill att du berättar lite-

 195. -om hur det i Kina har skett dramatiska
  förbättringar i levnadsstandard-

 196. -och hur det har påverkat
  nutritionen i Kina.

 197. Berättelsen om Kina är fascinerande.
  Dess närliggande historia är intressant.

 198. Det öppnades först på 80-talet.
  Den första stormarknaden kom 1990.

 199. Och 2011 fanns det fler
  än i nåt annat land i världen.

 200. På en generation har landet gått
  från svält till frosseri.

 201. Jag ska berätta hur det gick till.

 202. Det är en kultur där vi dricker vatten
  och mycket te.

 203. Men på en generation...
  Under mina tolv år i Shanghai-

 204. -har jag sett många fler kaféer
  i vartenda hörn.

 205. Det har fört med sig
  mycket mjölkprodukter-

 206. -som vi har fått höra ska vara bra
  för våra barns tillväxt.

 207. Vi har mycket mer sötade...
  Det här är bubbelte.

 208. Det vill ni säkert prova,
  men det innehåller mycket socker.

 209. Vi har gått från vatten
  och te till söta drycker-

 210. -och från kött som tillbehör till
  ställen som serverar jättebiffar-

 211. -precis som i USA. Det kostar
  2 000 Renminbi, vilket är väldigt dyrt.

 212. Vi har gått från frukt till bakelser
  som efterrätt.

 213. Vi har ändrat våra vanor så drastiskt
  på bara en generation.

 214. Vad har då hänt? Tyvärr har
  övervikt bland barn fyrfaldigats.

 215. 20 % av alla barn under sjutton
  är överviktiga eller lider av fetma.

 216. Vi har den tvivelaktiga äran att vara
  världens fetaste land sen i fjol.

 217. En femtedel av världens befolkning
  men en tredjedel av dess diabetiker.

 218. Man uppskattar att 15 % av alla barn
  har fördiabetes.

 219. Och upp till 70 % av alla diabetiker
  är kanske utan diagnos.

 220. Vi är skräckslagna för att diabetes
  ska göra sjukvården bankrutt.

 221. Förändringen har ju gått så fort,
  på femton år säger du.

 222. Har folks kunskap
  kunnat hålla jämna steg?

 223. Bryr sig vanliga människor i Kina om
  övervikt och fetma-

 224. -och vilken mat man bör äta?

 225. Hur vi hanterar det i ett så stort land?

 226. Den viktigaste lärdomen från Kina
  och andra utvecklingsländer är-

 227. -att när vi går från svält till frosseri
  blir folk inte automatiskt hälsosamma.

 228. Problemet är att Kinas kost
  har påverkats mycket av väst-

 229. -i och med vår urbanisering.
  Folk vet inte längre hur maten odlas.

 230. Sen 2013 har min organisation,
  JUCCCE, bestämt sig för-

 231. -att gå över från energi
  och stadsplanering-

 232. -till att bara fokusera på kosten-

 233. -och lära barn och föräldrar
  hur de ska förändra sin kost.

 234. För det är den största källan
  till växthusgaser

 235. Vi använder spel för att engagera dem
  i sånt som var maten blir odlad.

 236. Om man är barn i Kina och ramlar-

 237. -kommer ens nanny att lyfta upp en
  och borsta bort smutsen.

 238. Man vet inte hur ett frö ser ut-

 239. -eller var den här berömda
  aptitretaren växer, judasöra.

 240. Jag äter det varje gång jag går ut.
  Den växer på trädstammar-

 241. -men de flesta vet inte det.

 242. Det enda sättet vi kan förändra kosten
  på samhällsnivå...

 243. Då menar jag 1,3 miljarder
  människor. 94 miljoner skolbarn.

 244. Vi riktar in oss på barn från förskola
  till tredje klass, 33 miljoner barn.

 245. Vi måste leka lekar med dem-

 246. -och fråga hur många sockerbitar
  de tror finns i de här dryckerna.

 247. Om man gissar fel får man ta ett kort
  kanske göra fem armhävningar-

 248. -eller tio krysshopp.

 249. Men man lär sig också att göra
  infusioner, som ett alternativ.

 250. I Kina finns det två fenomen
  som vi kan utnyttja.

 251. Det ena är... Jag ska tala lite illa
  om kinesiskt kultur-

 252. -men vi är lite som lämlar.

 253. I början hade alla Louis Vuitton-väskor,
  eftersom det var inne.

 254. Mjölk.
  Efter en generation drack alla mjölk.

 255. Jag tror att vi lätt kan ändra normerna
  till sund kosthållning.

 256. Föräldrar vill ha nyttiga livsmedel
  så att barnen kan studera bättre.

 257. Och alla våra kort är tvåspråkiga-

 258. -och de vill att barnen lär sig engelska
  för att tredubbla löneutsikterna.

 259. Det finns även ett annat fenomen,
  som inte bara gäller Kina.

 260. TV vid bästa sändningstid är det bästa
  sättet att förändra sociala normer.

 261. Vi förhandlar med "Supernanny",
  som har importerats till Kina.

 262. Den fjärde säsongen har
  30 miljoner tittare-

 263. -och en enorm plattform
  i sociala medier.

 264. Att spela de här spelen
  kan snabbt förändra sociala normer.

 265. Juliana, vilken inställning har du?

 266. Du bor i Malawi, där ni har
  helt andra problem med nutrition.

 267. Berätta om din kamp
  för att sätta det här på agendan-

 268. -i Malawis politiska landskap.

 269. Tack, Ers Kungliga Höghet.

 270. Jag har sysslat med politik i två år,
  och en sak som har slagit mig är-

 271. -att när vi släpper rapporter
  som den här tänker jag...

 272. Hon sa 62 % procent av länderna
  inte kommer att uppnå målen.

 273. Var är då dessa 62 %?

 274. Jag representerar folk på landsbygden.

 275. När vi släpper såna här rapporter
  tänker jag på-

 276. -vad som krävs för att ett hushåll
  ska få den här informationen.

 277. Det är klyftan som finns när vi fattar
  beslut, planerar och implementerar.

 278. När vi släpper rapporten där, i Kenya
  och överallt så är det på ett hotell.

 279. När kommer rapporten att nå
  hushållen, där datan kommer ifrån?

 280. Min infallsvinkel är att säga:

 281. "Hur förmedlar jag informationen,
  så att vi slipper vara en del av datan?"

 282. Det är väldigt viktigt.

 283. Det är därför som jag sen jag blev vald-

 284. -ständigt har gått tillbaka
  till rötterna.

 285. Dit där majoriteten av de människor
  som är undernärda finns.

 286. Det är de som behöver informationen.

 287. Nutrition handlar
  om beteendeförändring.

 288. Som beslutsfattare har jag också sett
  klyftan i hur vi genomför programmen.

 289. Två år i rad har vi haft dåliga skördar
  i Malawi på grund av El Niño.

 290. Vi visste att det skulle hända,
  men vi skickade bara ut ett nödrop-

 291. -och bad om mat, som ni gav oss.
  Vad händer med hushållet?

 292. Jag försöker arbeta med folk
  på hushållsnivå-

 293. -så att de förstår
  att de kan påverka sina liv.

 294. Jag kommer från ett område
  där det finns en sjö.

 295. Vi vill främja teknisk utveckling.
  Vi använder fortfarande hackor.

 296. Varför inte mekanisera tekniken?
  Man kan samla folk i grupper-

 297. -så att de kan odla mycket
  med hjälp av maskiner.

 298. Det som de odlar kan de dels
  använda själva och dels sälja.

 299. Och eftersom vi har kooperativ
  kan vi enkelt skapa marknader-

 300. -så att de får tillbaka det.
  Det har jag fokuserat på.

 301. Det andra som jag har tittat på
  vad gäller nutrition:

 302. Vi tänker alla på grödor och glömmer
  boskap, vilket är väldigt lättskött.

 303. Djuren påverkas inte
  av klimatförändringarna.

 304. Det ger mycket mat
  och mycket näring på hushållsnivå.

 305. Hemligheten med nutrition är att när
  folk är friska kan de göra så mycket.

 306. Titta på kostnaden på hushållsnivå.
  Sjukomar minskar kraftigt.

 307. Och man tänker att politikerna inte ser
  sambandet mellan näring och röster.

 308. Men man behöver friska människor
  som kan engagera sig politiskt-

 309. -springa efter en och visa
  det stöd som våra politiker behöver.

 310. Man behöver friska människor.
  När folk har mat är de gärna till lags.

 311. Det är också en politisk taktik
  som man kan prova.

 312. Jag är glad att du säger det,
  för enligt Corinna-

 313. -är politiskt ledarskap det viktigaste.

 314. Men jag vill också ställa en fråga:

 315. Den här rapporten låter
  rätt så nedslående.

 316. Men vad har man gjort i länderna
  där det fungerar-

 317. -och vad kan vi andra lära oss av det?

 318. Vi har exemplen som jag visade.
  Brasilien brukar nämnas.

 319. Peru är ett exempel
  och Kenya ett annat.

 320. Det finns en rad exempel
  där man har lyckats.

 321. Thailand är ytterligare ett.

 322. Det som de har gemensamt
  är det politiska ledarskapet-

 323. -men det som följer med det
  är vad ledarna gör med åtagandet.

 324. Det innebär att översätta det
  till en effektiv infrastruktur.

 325. Ofta måste man då
  föra samtal med befolkningen-

 326. -mobilisera samhället
  och ta in människor.

 327. Det kräver en infrastruktur.
  Man kan inte bara prata med folk.

 328. Man måste ha institutioner
  och infrastruktur-

 329. -som kan ta in folk för att samtala.

 330. Man har den politiska viljan,
  men att få ut den kräver människor.

 331. Den andra gemensamma aspekten
  är att man har tydliga mål-

 332. -tydlig finansiering och en rad
  olika åtgärder på olika områden.

 333. Brasilien är
  ett klassiskt exempel på det.

 334. Vi tar upp Brasilien i rapporten
  och det intressanta exemplet Ghana.

 335. Ghana har gjort mycket
  för kvinnors hälsa.

 336. Det minskar förekomsten av infektion
  och bidrar till förbättrad nutrition.

 337. Men det finns en tredje aspekt,
  som jag ser i min analys av länderna.

 338. Det är förmågan
  att reflektera och lära sig.

 339. När man har gjort ett åtagande
  kan man vara självkritisk.

 340. Man kan vidta en åtgärd,
  även om det innebär en risk-

 341. -och fråga sig själv om det fungerar.

 342. I stället för att kryssa i rutan
  och säga att man har gjort det.

 343. Nej, man frågar om åtgärden uppnår
  det som man ville.

 344. Om den inte gör det ändrar vi på den.

 345. Förmågan att reflektera leder till-

 346. -att man sakta men säkert
  får allt fler effektiva åtgärder.

 347. Det kan man se
  när man tittar noga på de här länderna.

 348. Så vi ska vara stolta
  över att kanske misslyckas lite ibland-

 349. -så länge vi lär oss av det,
  över att reflektera och lära oss-

 350. -i stället för att bara vidta åtgärder.
  Vi måste kunna ta ett steg tillbaka.

 351. Peggy, som expert på hållbarhet-

 352. -vad säger du att världen kan vinna
  på att förhindra felnäring?

 353. Ett skäl till att JUCCCE
  som miljöorganisation-

 354. -nu är helt inriktad på livsmedel-

 355. -är att det står för en tredjedel
  av jordens växthusgasutsläpp.

 356. Det finns många andra saker
  som påverkas-

 357. -av en effektivare
  livsmedelsproduktion.

 358. Matsvinn.
  Tristram Stuart, som är här, säger-

 359. -att i Storbritannien kommer tio procent
  av utsläppen från matsvinn.

 360. I Kina lanserade vi för två år sen
  "tom tallrik"-kampanjen.

 361. Regeringstjänstemän måste tömma
  sina tallrikar och beställa mindre.

 362. I de nya kostriktlinjerna
  som kom i maj-

 363. -och som jag skrivit om
  i Huffington Post-

 364. -pratar man om att minska matsvinnet.

 365. Saker som avskogning.

 366. När vi äter mindre kött
  hugger vi ner mindre skog.

 367. Förlust av spannmål är ett problem.

 368. Jag hörde talas om ett program
  som drivs av WFP i Uganda.

 369. De har uppfunnit stålfat
  i vilka man antänder syret-

 370. -och därmed minskar antalet insekter
  som äter spannmålen.

 371. Sen har vi städer,
  vilket vi har pratat mycket om här.

 372. Kina är det land som har byggt
  flest städer under fyrtio år.

 373. Vi kan lära oss mycket om
  att distribuera mat mer effektivt-

 374. -för att minska svinn och felnäring-

 375. -men också använda mindre energi,
  vatten och mark-

 376. -som hänger samman
  med produktionen.

 377. Juliana, min sista fråga till dig är:

 378. Vad behöver ett land som Malawi
  från det internationella samfundet?

 379. När det gäller livsmedelssäkerhet-

 380. -ser vi tyvärr en större respons
  när vi befinner oss i kris.

 381. Men vi bör tänka på hållbarhet,
  så att man investerar i teknik.

 382. Vi har en sjö och borde
  egentligen inte gå hungriga.

 383. Så man bör investera i teknik-

 384. -så att vi kommer bort
  från självhushållning.

 385. Vi bör bygga dammar och skapa
  en marknad för att möjliggöra det här.

 386. Och för det andra är investeringar
  i utbildning livsviktiga.

 387. Folk kan förstå orsak och verkan
  och frågan om befolkning.

 388. Tekniken ger oss möjlighet att arbeta
  med unga människor-

 389. -och utnyttja
  den demografiska mångfalden.

 390. Nutritionen hänger samman
  med andra områden.

 391. Slutligen vill jag prata om
  en sak angående nutrition:

 392. Vi måste väsnas mycket om det.
  Det är ingen kontroversiell fråga.

 393. Alla behöver mat, men vi är så tysta
  att andra överröstar oss.

 394. Vi tror att det största problemet
  är mödradödlighet-

 395. -men näring, då?
  Så låt oss fortsätta väsnas.

 396. Vårt budskap är enkelt
  och tilltalande för alla.

 397. Tack, vi låter det bli
  den sista uppmaningen till handling.

 398. Väsnas mycket om nutrition.
  Tack så mycket.

 399. Ett bra sätt att avsluta!

 400. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Matparadoxen 2016

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Matparadoxen är ett faktum idag när 800 miljoner människor inte kan äta sig mäta varje dag medan nästan 2 miljarder människor samtidigt är överviktiga. Hur ska vi ändra riktning på de matvanor som satt sig i världen? Ett panelsamtal som utgår från årets nutritionsrapport "Från löfte till påverkan". Medverkande: Corinna Hawkes, Global nutrition report 2016, Juliana Lunguzi, parlamentsledamot Malawi och Peggy Liu, representant JUCCCE. Moderator: Mette-Marit, Norges kronprinsessa. Inspelat den 14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa, Miljö
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Finansväsen, Klimatförändringar, Livsmedelskonsumtion, Matvanor, Miljöfrågor, Nationalekonomi, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nu eller aldrig!

Gunhild A Stordalen är grundare av Eat food forum, som genom en årlig konferens försöker knyta ihop hälsa, mat och hållbarhet. Här talar hon om vikten av att olika städer, företag och yrkeskategorier arbetar tillsammans för att komma till rätta med klimatpåverkan och hälsoproblemen i världen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Varför vi alla bör bry oss

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center är en av grundarna till Eat. Tillsammans med Pavan Sukhdev, vd på GIST Advisory, ger han här en överblick av vad som händer globalt kring mat, klimat och hållbarhet och talar om hur vi ska säkra fortsatt produktion av ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och en hållbar framtid. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lilla landets stora berättelse

Premiärminister Tuilaepa Fatialofa Lupesoliai Sailele Malielegaoi berättar om förhållandena på Samoa, där 94 procent av invånarna är klassade som överviktiga enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den globala uppvärmningen av haven är ett faktum för fiskeindustrin, för Mangroveskogen och för befolkningen i de 260 byarna som traditionellt lever på att skörda bananer och kakaobönor. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Afrika kan försörja sig själv

Kanayo Nwanze representerar FN:s internationella fond för jordbruksutveckling och talar här om situationen i Afrika. Vi vet att hunger och fattigdom är som allra störst bland dem som producerar mat i världen, säger han. Vi vet också att Afrika inte optimerar sin produktion av mat. Varför görs inte de livsnödvändiga investeringar som innebär att Afrika skulle kunna försörja sig själv? Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Olika livsvillkor

År 2050 beräknas vi bli 9 miljarder människor på jorden. Vi hade behövt ändra vårt beteende igår, menar Mary Robinson, Irlands före detta president och en stor kämpe för mänskliga rättigheter. Här berättar hon bland annat hur tillgången till vatten påverkar jämställdheten i världen. Flickors skolnärvaro ökar med 12 procent om vatten finns inom 30 minuters avstånd från hemmet. Om det är längre avstånd hinner inte flickorna till skolan eftersom det ligger på deras ansvar att hämta vatten till familjen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lokala beslut blir globala

Tim Lang, professor på City University London, tar oss med till sin hemstad London och berättar hur matkulturen är navet för jobbtillfällen, nyföretagande och utsläpp och hur de styrande i staden hanterar utvecklingen. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i urbana områden. Det är i städerna som den största förändringen måste ske, de lokala besluten och lösningarna på hållbarhet blir enormt viktiga eftersom de påverkar så många. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Staden är klimatboven

Naoko Ishii, vd på Global Environment Facility, talar om att vi måste ta tag i finansieringen av klimatutsläppen och minska koldioxidavtrycken i storstäderna som idag står för 70 procent av de globala energiutsläppen. Här presenterar hon tre lösningar på hur vi kan minska våra avtryck. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nordiska samarbetet

Fyra nordiska stadsansvariga berättar om vilka satsningar de gör för att minska utsläppen i sina städer när det gäller mat i det offentliga köket. Det handlar om allt från utbildning för barnen till att bara köpa in ekologiskt och lokalt. Medverkande: Raymond Johansen, borgmästare Oslo, Dagur Bergþóruson Eggertsson, borgmästare Reykjavik, Boel Godner, kommunalråd Södertälje och Pia Allerslev, barn- och ungdomsborgmästare Köpenhamn. Moderator: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Matinitiativet

Mark Watts, chef för klimatnätverket C40, berättar om hur städer kan hjälpa matvarukedjor och restauranger att reducera matavfall. Eat och C40 gör gemensam sak och bildar ett matnätverk med världens stora städer för att sporra till ett åtagande genom tävling för att minska klimatutsläppen. Sedan nätverket startade har det fördubblats till 84 medlemmar som representerar över 550 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Jamie Olivers matrevolution

Jamie Oliver har genom kampanjen "Food revolution" blivit aktivist mot socker och snabbmat som serveras i Storbritanniens skolor. Här berättar han om sitt engagemang och svarar på frågor från publiken. Intervjuare: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Störst bör gå först

Några av världens mest framgångsrika företagsledare samtalar om huruvida det faktiskt går att göra näringsrik mat utan att öka påfrestningarna på miljön och samtidigt tjäna pengar. Går ekvationen ihop? Medverkande: Azita Shariati, vd Sodexo Norden, Stefan Catsicas, vd Nestlé, Michael Grosse, vd utveckling och service på Tetra Pak och Matt Kovac, vd Food industry Asia. Moderator: Zeinab Badawi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Kriget mot koldioxiden

Det är en pågående revolution och vi håller på att vinna. Vi ska nämligen klimatbanta ekonomin, säger José Maria Figueres, före detta president i Costa Rica och numera representant för The Carbon War Room, en organisation som fokuserar på företagslösningar för en grönare ekonomi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Norden mot antibiotikan

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Skeptiker - ta er samman!

I kampen mellan människan och naturen kommer människan att förlora, säger Paul Polman, vd på det multinationella fraktföretaget Unilever. 80 procent av alla utvecklings- och hållbarhetsmål kräver företagsengagemang. Han menar att det är en tragedi att vi inte kan påverka världsledarna att sätta matsäkerheten högre upp på agendan. Samtidigt uppmanar han alla skeptiker att ta sig samman eftersom det just är bristen på handlingskraft som gör att vi inte kan lösa den klimatkatastrof vi befinner oss i. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2015

Barnens rätt till rätt mat

I Kina pågår en enorm matrevolution där lokala grönsaksstånd ersätts med livsmedelsjättar som säljer färdigpaketerad mat. Det är ett steg mot västs matkultur som bland annat inneburit ett dramatiskt ökat antal diabetesfall bland barn. Den dystra diagnosen ställer Peggy Liu, chef för hållbarhetsorganisationen JUCCCE, i denna föreläsning. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barn och mat

Mat kan vara både komplicerat och känsloladdat, men också glädjeskapande och lustfyllt. Vad barn äter och inte äter är ett ämne som lätt väcker diskussion. Hur mycket bör barn äta, vad är lämplig kost och hur viktigt är det med regler kring mat? Vi tar reda på vad barnen själva tänker kring det de äter; vi träffar Signe, vars största intresse är matlagning, Selma, som har ett selektivt ätande och så besöker vi familjen Berg som bara äter veganskt.