Titta

UR Samtiden - EAT 2016

UR Samtiden - EAT 2016

Om UR Samtiden - EAT 2016

800 miljoner människor lägger sig hungriga varje dag medan nästan 2 miljarder människor brottas med övervikt. Matparadoxen är mer än påtaglig. På konferensen Eat Stockholm food forum samlas världens främsta forskare och inspiratörer inom klimat och hållbarhet. De vill alla lösa vår tids största hälsoproblem och samtidigt bromsa de stora klimatpåfrestningarna på vår jord. Inspelat den 13-14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2016 : Den svenska modellenDela
 1. Mina damer och herrar.

 2. Ordet regering har fått en negativ klang
  på sistone, verkar det som.

 3. Då menar jag
  den demokratiska regeringen.

 4. Men som Goethe sa: "Att härska
  är lätt, att regera är svårt."

 5. Och efter att ha varit minister i
  en demokratisk regering i 20 månader-

 6. -håller jag verkligen med Goethe.

 7. Just nu, under fyra år, är jag ansvarig
  för folkhälsan i Sverige.

 8. Det är en komplex fråga
  som hänger ihop med andra frågor-

 9. -och som överskrider
  våra nationella gränser.

 10. Men innan jag nämner
  hur regeringen utför sitt arbete-

 11. -vill jag i korthet nämna varför.

 12. För att behålla fokus på det
  vill jag att ni föreställer er-

 13. -bilderna på tre barn som ni alla
  har sett i tidningar och på era skärmar.

 14. Den första
  föreställer ett svältande barns ansikte.

 15. Det härjade uttrycket,
  den uppsvällda magen.

 16. De stora ögonen
  som stirrar in i kameran och mot oss.

 17. Det andra ansiktet
  tillhör ett barn som lider av fetma.

 18. Tungt, defensivt, nästan ursäktande.

 19. Det tredje barnet
  har ett ansikte som vi inte kan se.

 20. Barnet ligger nämligen med ansiktet
  nedåt i sanden på en turkisk strand.

 21. Det är Alan Kurdi, en drunknad
  treårig flykting från Syrien.

 22. Vi vet alla allihop-

 23. -att det är inte så här ett barn
  eller ett människoliv borde se ut.

 24. Vi alla har ju en gång i tiden
  varit barn själva.

 25. Vi vet hur ytterst beroende vi var
  av vår omgivning-

 26. -och dem vi brydde oss om.

 27. Men hur vi hanterar våra känslor-

 28. -beror på vår politiska åskådning
  och vår världsåskådning-

 29. -vilka på 2000-talet
  har kommit att bli en och samma sak.

 30. Man kan förebrå regeringen
  och misströsta om regeringen-

 31. -eller kräva att regeringen gör något.

 32. Det dessa reaktioner har gemensamt-

 33. -är tron på det Jefferson kallade för
  "det enda syftet med det goda styret":

 34. Människors välfärd och lycka.

 35. Det är mycket begärt
  och inbegriper många olika områden.

 36. I regeringens olika ministerier,
  departement, myndigheter och organ-

 37. -speglas mångfalden, komplexiteten
  och globaliseringen-

 38. -i våra liv på 2000-talet.

 39. Men för att förstå hur vi försöker
  arbeta här i Sverige, i hela regeringen-

 40. -måste vi fundera lite över hur
  människor lever och har levt här i norr.

 41. Juni är - som ni kan se -
  en underbar tid. När det inte regnar.

 42. Men försök att bo här på vintern.

 43. På de glittrande vattnen i Stockholm
  kan isen lägga sig metertjock.

 44. Det är mörkt i hela vårt avlånga land
  med sin lilla, utspridda befolkning.

 45. Innan vi byggde upplysta, digitaliserade
  städer, före välfärdssystemet-

 46. -var livet hårt och svårt.

 47. Närmaste grannen bodde flera kilo-
  meter bort i ett skoningslöst klimat.

 48. Detta gav upphov till en uppfattning.
  Man kan kalla det för en tradition.

 49. För att få det man behöver måste man
  arbeta hårt och kunna samarbeta.

 50. Detta utgör grunden för det som numer
  kallas "den svenska modellen"-

 51. -som vi kallar pragmatiskt sunt förnuft.

 52. Tack vare den,
  den tekniska utvecklingen-

 53. -och ett system som värdesatte
  och månade om alla medborgare-

 54. -förvandlades ett isolerat land med en
  fattig och marginaliserad befolkning-

 55. -till en av världens rikaste nationer.

 56. För att regeringen
  skulle kunna förverkliga denna lösning-

 57. -krävdes en dialog och ett nära
  samarbete med alla berörda parter.

 58. Alla de som kunde bidra med kunskap:

 59. Den privata sektorn, arbetarna, den
  akademiska världen och civilsamhället.

 60. Precis så går det till på EAT i dag.

 61. Och även på Global Nutrition Report
  i Delhi och Washington.

 62. Men för att få folk att engagera sig
  och samarbeta med varandra-

 63. -trots skilda bakgrunder behöver man
  ett enkelt men gemensamt mål.

 64. Som folkhemmet, välfärd för alla, som
  drev på utvecklingen under 1900-talet-

 65. -och fortsätter att göra det än i dag.

 66. Eller, för att ta
  ett mer modernt exempel:

 67. Nollvisionen, som kom till på grund av
  de människoliv som krävdes i trafiken.

 68. En strävan efter nolltolerans
  mot dödsfall eller olyckor i trafiken-

 69. -för att minimera
  den mänskliga kostnaden.

 70. Förslaget möttes inledningsvis med
  skepsis, men även med förståelse.

 71. För att nå fram till målet måste alla
  berörda parter involveras i arbetet.

 72. Förare, passagerare,
  cyklister och fotgängare.

 73. Stadsplanerare, vägingenjörer,
  biltillverkare och lagstiftare.

 74. Alla fick bidra med sina erfarenheter.

 75. 20 år senare ser vi att det idealistiska
  och omöjliga faktiskt funkar.

 76. Nollvisionen förändrade synsättet-

 77. -att för att nå framsteg
  måste andra betala ett pris.

 78. Det här synsättet existerar fortfarande
  i stora delar av världen.

 79. Men nollvisionen och strategin
  att involvera många olika parter-

 80. -sprids nu till världens huvudstäder.

 81. Naturligtvis måste den anpassas
  till rådande förutsättningar.

 82. Ibland blir det fel när ord översätts.

 83. Svenskans "nollvision" översattes
  först till "zero vision": "noll vision"-

 84. -vilket var mindre lyckat.

 85. Men viktigast av allt är
  att den visar oss vad som kan göras.

 86. Och finns bara viljan,
  finns det många sätt att nå resultat.

 87. Vi behöver alla påminna oss själva-

 88. -och alla dem vi träffar om det.

 89. Precis som när vi glömmer hur alla
  länders regeringar genom WHO-

 90. -lyckades utrota smittkoppsviruset
  mitt under det kalla kriget.

 91. De globala utmaningar vi nu står inför-

 92. -förkroppsligade av de tre barn
  som jag bad er att föreställa er:

 93. Hungersnöd och undernäring,
  fetma och önskan om ett bättre liv.

 94. De kommer inte att övervinnas
  av enskilda regeringar.

 95. Inte heller den antibiotikaresistens-

 96. -som hotar att kasta tillbaka oss
  till en medicinsk medeltid.

 97. Vår kanske största utmaning,
  klimatförändringarna-

 98. -är heller inget som en enskild regering
  kan övervinna, inte ens Sveriges.

 99. Trots allt arbete vi har gjort och gör
  på dessa områden.

 100. Än har vi allt att vinna
  på ett fortsatt arbete och samarbete.

 101. Det är möjligt att agera.

 102. Det bästa sättet att få er här
  att förstå hur vårt arbete går till-

 103. -och det enda sättet som regeringen
  kan tillämpa de lösningar som krävs...

 104. ...är om ni samarbetar
  med denna regering och våra partner.

 105. Och med och i alla regeringar.

 106. Ge råd. Offentliggör.

 107. Häng ut folk om ni måste, men dela
  med er, informera och inspirera hellre.

 108. Påminn alla ni möter om
  att trots all mångfald och komplexitet-

 109. -tyder all forskning på att
  på den här planeten hänger allt ihop.

 110. Så har det alltid varit. Vi, och framför
  allt våra barn, sitter i samma båt.

 111. Beträffande lösningarna
  hade Goethe rätt om regerandet.

 112. Men världen
  är redan full av demagoger-

 113. -med sina enkla lösningar och sitt hat-

 114. -som förkastar komplexitet,
  mångfald och förändring.

 115. Detta har aldrig fungerat.

 116. Brian Eno sa en gång:

 117. "Demokrati är ett djärvt koncept."

 118. "En förhoppning om att det bästa styret
  är ett styre i vilket alla deltar."

 119. Det är inte bara en förhoppning.
  Det är vad som fungerar. Tack.

 120. Översättning: Lisa Albright
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den svenska modellen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Folkhälso- och idrottsminister Gabriel Wikström talar om vad som krävs av en regering för att förbättra människors livsvillkor. Han berättar om vad Sverige försöker att göra för att förebygga kroniska sjukdomar kopplade till matvanor, klimat och hållbarhet. Nyckeln är att arbeta över politiska gränser och över en längre tid, menar han. Inspelat den 14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Dietik, Hälsa, Matvanor, Medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nu eller aldrig!

Gunhild A Stordalen är grundare av Eat food forum, som genom en årlig konferens försöker knyta ihop hälsa, mat och hållbarhet. Här talar hon om vikten av att olika städer, företag och yrkeskategorier arbetar tillsammans för att komma till rätta med klimatpåverkan och hälsoproblemen i världen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Varför vi alla bör bry oss

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center är en av grundarna till Eat. Tillsammans med Pavan Sukhdev, vd på GIST Advisory, ger han här en överblick av vad som händer globalt kring mat, klimat och hållbarhet och talar om hur vi ska säkra fortsatt produktion av ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och en hållbar framtid. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lilla landets stora berättelse

Premiärminister Tuilaepa Fatialofa Lupesoliai Sailele Malielegaoi berättar om förhållandena på Samoa, där 94 procent av invånarna är klassade som överviktiga enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den globala uppvärmningen av haven är ett faktum för fiskeindustrin, för Mangroveskogen och för befolkningen i de 260 byarna som traditionellt lever på att skörda bananer och kakaobönor. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Afrika kan försörja sig själv

Kanayo Nwanze representerar FN:s internationella fond för jordbruksutveckling och talar här om situationen i Afrika. Vi vet att hunger och fattigdom är som allra störst bland dem som producerar mat i världen, säger han. Vi vet också att Afrika inte optimerar sin produktion av mat. Varför görs inte de livsnödvändiga investeringar som innebär att Afrika skulle kunna försörja sig själv? Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Olika livsvillkor

År 2050 beräknas vi bli 9 miljarder människor på jorden. Vi hade behövt ändra vårt beteende igår, menar Mary Robinson, Irlands före detta president och en stor kämpe för mänskliga rättigheter. Här berättar hon bland annat hur tillgången till vatten påverkar jämställdheten i världen. Flickors skolnärvaro ökar med 12 procent om vatten finns inom 30 minuters avstånd från hemmet. Om det är längre avstånd hinner inte flickorna till skolan eftersom det ligger på deras ansvar att hämta vatten till familjen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lokala beslut blir globala

Tim Lang, professor på City University London, tar oss med till sin hemstad London och berättar hur matkulturen är navet för jobbtillfällen, nyföretagande och utsläpp och hur de styrande i staden hanterar utvecklingen. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i urbana områden. Det är i städerna som den största förändringen måste ske, de lokala besluten och lösningarna på hållbarhet blir enormt viktiga eftersom de påverkar så många. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Staden är klimatboven

Naoko Ishii, vd på Global Environment Facility, talar om att vi måste ta tag i finansieringen av klimatutsläppen och minska koldioxidavtrycken i storstäderna som idag står för 70 procent av de globala energiutsläppen. Här presenterar hon tre lösningar på hur vi kan minska våra avtryck. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nordiska samarbetet

Fyra nordiska stadsansvariga berättar om vilka satsningar de gör för att minska utsläppen i sina städer när det gäller mat i det offentliga köket. Det handlar om allt från utbildning för barnen till att bara köpa in ekologiskt och lokalt. Medverkande: Raymond Johansen, borgmästare Oslo, Dagur Bergþóruson Eggertsson, borgmästare Reykjavik, Boel Godner, kommunalråd Södertälje och Pia Allerslev, barn- och ungdomsborgmästare Köpenhamn. Moderator: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Matinitiativet

Mark Watts, chef för klimatnätverket C40, berättar om hur städer kan hjälpa matvarukedjor och restauranger att reducera matavfall. Eat och C40 gör gemensam sak och bildar ett matnätverk med världens stora städer för att sporra till ett åtagande genom tävling för att minska klimatutsläppen. Sedan nätverket startade har det fördubblats till 84 medlemmar som representerar över 550 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Jamie Olivers matrevolution

Jamie Oliver har genom kampanjen "Food revolution" blivit aktivist mot socker och snabbmat som serveras i Storbritanniens skolor. Här berättar han om sitt engagemang och svarar på frågor från publiken. Intervjuare: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Störst bör gå först

Några av världens mest framgångsrika företagsledare samtalar om huruvida det faktiskt går att göra näringsrik mat utan att öka påfrestningarna på miljön och samtidigt tjäna pengar. Går ekvationen ihop? Medverkande: Azita Shariati, vd Sodexo Norden, Stefan Catsicas, vd Nestlé, Michael Grosse, vd utveckling och service på Tetra Pak och Matt Kovac, vd Food industry Asia. Moderator: Zeinab Badawi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Kriget mot koldioxiden

Det är en pågående revolution och vi håller på att vinna. Vi ska nämligen klimatbanta ekonomin, säger José Maria Figueres, före detta president i Costa Rica och numera representant för The Carbon War Room, en organisation som fokuserar på företagslösningar för en grönare ekonomi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Norden mot antibiotikan

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Skeptiker - ta er samman!

I kampen mellan människan och naturen kommer människan att förlora, säger Paul Polman, vd på det multinationella fraktföretaget Unilever. 80 procent av alla utvecklings- och hållbarhetsmål kräver företagsengagemang. Han menar att det är en tragedi att vi inte kan påverka världsledarna att sätta matsäkerheten högre upp på agendan. Samtidigt uppmanar han alla skeptiker att ta sig samman eftersom det just är bristen på handlingskraft som gör att vi inte kan lösa den klimatkatastrof vi befinner oss i. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2015

Ett tydligare mål

Om vi ska skapa ett hälsosammare liv måste vi sluta debattera den bästa dieten, menar David Katz i denna föreläsning. Katz är grundare av True Health Coalition, ett samarbetsorgan som ska få världen att enas kring hälsosammare matkonsumtion. Inspelat den 2 juni 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barn och mat

Mat kan vara både komplicerat och känsloladdat, men också glädjeskapande och lustfyllt. Vad barn äter och inte äter är ett ämne som lätt väcker diskussion. Hur mycket bör barn äta, vad är lämplig kost och hur viktigt är det med regler kring mat? Vi tar reda på vad barnen själva tänker kring det de äter; vi träffar Signe, vars största intresse är matlagning, Selma, som har ett selektivt ätande och så besöker vi familjen Berg som bara äter veganskt.