Titta

UR Samtiden - Människans natur 2016

UR Samtiden - Människans natur 2016

Om UR Samtiden - Människans natur 2016

Föreläsningar och diskussioner från seminariet Människans natur 2016. Årets tema är gränser: geografiska och mentala, fysiska och konstruerade, synliga och osynliga, fasta och flytande, önskvärda och oacceptabla. Betyder gränser mer i vår tid än de gjorde förr? Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Till första programmet

UR Samtiden - Människans natur 2016 : Mode som identitetshandlingDela
 1. En vanlig fråga vi fått inför
  den här dagen är hur man ska klä sig.

 2. Ett uttryck för vår längtan att vara
  på rätt sida om det opassande.

 3. Ni har lyckats väl,
  guldstjärna på det.

 4. Frågan understryker att mode
  även handlar om identifikation.

 5. Det kan vara på sin plats
  med en orientering i modehistoria.

 6. Från Lunds universitet, lektor
  i modevetenskap, Philip Warkander.

 7. Som Johanna sa är en av de vanligast
  förekommande frågorna-

 8. -när man blir inbjuden hit
  just gällande klädkoden.

 9. Seminariet ligger i brytpunkten
  mellan semestertid och arbetshöst.

 10. Det är långt från de urbana centra
  i Europa, i en lantlig del av Skåne.

 11. Men vet inte vilka man kan möta.

 12. Jag fick samma fråga vid mitt första
  möte med arrangören bakom seminariet.

 13. "Vad är klädkoden
  på det här seminariet?"

 14. Ett allmänt, på gränsen till banalt,
  exempel-

 15. -men det är intressant
  att börja med det-

 16. -för det visar modets roll
  i vardagen.

 17. Vi använder mode för att ingå
  i olika gemenskaper-

 18. -även om vi inte alltid
  tänker på mode i de termerna.

 19. Ingen vill klä sig fel och inte passa
  in. Gör man det är det ofta medvetet.

 20. Det jag hoppas framföra
  genom att börja med det exemplet-

 21. -är att visa vilken kommunikativ
  potential mode bär på.

 22. Kläder säger vilka vi är, vilka vi
  vill vara, var vi kommer från-

 23. -redan innan vi har öppnat munnen.

 24. Så mode är en av vår tids
  mest centrala kulturyttringar.

 25. Men samtidigt, på grund av att mode
  har en så central roll i vår vardag-

 26. -via vår livsstil och våra kroppar,
  har mode sällan tagits på allvar-

 27. -i de akademiska finrummen,
  eller i kulturen i stort.

 28. Jag är modevetare,
  och disputerade 2013.

 29. I år, 2016, firar modevetenskapen
  10 år, men trots det-

 30. -är det svårt att få folk
  att se mode-

 31. -som ett ämne värt
  akademiskt intresse.

 32. Det beror dels på att mode
  är relaterat till det vardagliga-

 33. -men även att kopplingen till yta-

 34. -förknippas med ett kvinnligt
  intresseområde-

 35. -och därför anses mer perifert.
  Dessvärre.

 36. Men om man bortser från det,
  som nånstans är min käpphäst-

 37. -just det här med modets roll-

 38. -pratade jag inledningsvis om mode
  och kommunikation.

 39. Men här brukar det ibland i
  populärkulturen uppstå missförstånd.

 40. Man menar inte att mode är ett språk.

 41. Det finns ingen grammatik,
  inga explicita regler.

 42. Det modet kommunicerar är implicit.

 43. Vi vet sällan att vi blir sedda
  som vi tänkt oss att bli tolkade.

 44. Tolkningen är central i modets
  kommunikativa sätt att fungera.

 45. Vi vet inte alltid hur andra ser oss,
  eller om vi tolkar rätt.

 46. Jag lade stor möda på att klä mig som
  en modevetare som ska tala i Båstad.

 47. Jag var jättestressad över detta och
  frågade min sambo hur man ska se ut.

 48. Jag vet inte om jag har lyckats,
  eller hur era förväntningar såg ut.

 49. Det blev det här, i alla fall.

 50. Ett till exempel på när man inte vet
  om tankar motsvarar andras tolkning.

 51. Det finns annat som är mer laddat.
  Slöjan, exempelvis.

 52. Olika människors förkunskaper,
  kulturella filter-

 53. -får dem att tolka slöjan
  på olika sätt.

 54. Det finns mer vardagliga exempel,
  som gymnastikskor-

 55. -som för vakter på finkrogar,
  äldre släktingar, föräldrar-

 56. -primärt bör användas
  i joggingspåret.

 57. Som andra, som jag,
  kan klä sig i för att vara fin.

 58. Jag har gjort det misstaget ofta när
  jag ska äta ute med mina föräldrar.

 59. Och jag blev nekad att komma in på en
  krog i New York på grund av skorna.

 60. Vi ser kopplingen
  till det vardagliga-

 61. -nåt universellt kopplat till oss
  som individer-

 62. -om vi ser begreppet individ som nåt
  flytande, som skapas i stunden.

 63. Men kläder är också symbol för
  tillhörighet, idévärden, preferenser-

 64. -och kan fungera som ingång till
  större samtal, även om vi inte vill.

 65. Men det finns en annan paradox
  i mode.

 66. Även om vi klär oss för att visa att
  vi ingår i en större grupp-

 67. -vill vi samtidigt vara individer.

 68. Samma plagg som ska få oss
  att passa in-

 69. -måste också få oss att stå ut
  och särskilja oss.

 70. I modet finns en spänning
  mellan jaget och gruppen.

 71. Mellan individen och kollektivet.

 72. Det märks också i relationen
  mellan mode och motstånd.

 73. Tänk på punkmodet som använde
  vardagliga objekt-

 74. -en säkerhetsnål, en sopsäck,
  på sätt som inte var gängse.

 75. Man sätter säkerhetsnålen
  från mormors syskrin i örat-

 76. -eller klär på sig sopsäcken
  från grovköket.

 77. När vardagliga objekt används
  på ett radikalt sätt-

 78. -laddar man dem med en subversivitet,
  som plötsligt uppstår.

 79. Sociologiskt sett brukar mode anses
  markera gränser mellan grupper.

 80. Ett exempel är gränsen mellan manligt
  och kvinnligt-

 81. -som ofta manifesteras
  eller förstärks genom klädkoder.

 82. Om vi går över den gränsen
  straffas vi.

 83. Det kan vara subtilt, genom blickar.
  Det kan vara kommentarer, glåpord.

 84. Det kan vara våldsamheter,
  man kan bli misshandlad.

 85. På vissa platser kan det till och med
  leda till döden.

 86. Det finns andra gränser,
  som den mellan rika och fattiga.

 87. Den är förstås reell,
  men den manifesteras genom mode.

 88. Andra mer subtila är livsstilar,
  politiska åsikter, intressen-

 89. -som kommuniceras
  via vad vi har på oss.

 90. Ofta utan att vi har tänkt
  eller artikulerat så mycket om det.

 91. Men det handlar inte om
  nåt härligt smörgåsbord-

 92. -där vi plockar det vi vill ha för
  att varje dag gå in i en ny maskerad.

 93. Snarare manifesterar mode var vi
  befinner oss i ett socialt landskap.

 94. Mode flätas då samman
  med frågor om makt och inflytande.

 95. Var vi är i en samhällelig hierarki.

 96. Social status manifesteras
  genom kläder.

 97. Bara de riktigt rika sägs inte behöva
  bry sig om hur de ser ut

 98. Jag är propert klädd
  för jag är statligt anställd.

 99. Man ser också på
  den internationella lyxindustrin-

 100. -vilka som understöder den
  ekonomiskt.

 101. De flesta som handlar sånt
  är den aspirerande medelklassen-

 102. -som hoppas köpa sig en bild av att
  de tillhör en högre samhällsklass.

 103. Det är inte de riktigt förmögna. Men
  mode är också kontextuellt bundet.

 104. Det som har hög status i ett område
  har inte det i ett annat.

 105. I mitt manus har jag en anekdot som
  jag strök, men jag säger det ändå.

 106. Det är ett lokalt exempel.

 107. Jag umgås mycket med en familj i
  Torekov. De pratar ofta om Båstad.

 108. Ni förstår varför det är känsligt.

 109. Skillnaden mellan Torekov-bor och de
  som flyttat till Båstad sägs vara-

 110. -är att när man på sommaren går ner
  för att bada-

 111. -har de i Båstad på sig morgonrockar
  från olika märken-

 112. -medan man i Torekov
  använder gamla, slitna.

 113. Jag bara vidarebefordrar deras...
  Det kommer inte från mig.

 114. Jag är från Helsingborg.

 115. Genom den typen av markering
  manifesterar de skillnader-

 116. -i vad som till synes är
  väldigt snarlika mindre samhällen.

 117. De markera gränser mellan klass,
  kultur, smak.

 118. Traditioner. Gammalt och nytt.

 119. Detta är en viktig dimension
  i vårt samtal om mode-

 120. -men samtidigt kan det lätt låta
  aningen mekaniskt.

 121. Som att mode enbart har som funktion
  att särskilja oss från varandra-

 122. -eller att kommunicera tillhörighet.

 123. Det är en viktig del-

 124. -men mode är också
  ett konstnärligt uttryck.

 125. Det finns en sinnlighet,
  en taktilitet, i det.

 126. Det får inte glömmas bort.

 127. Om vi reducerar modet till social
  mekanik beskrivs det torftigt-

 128. -och då spelar vi kultursidorna
  i handen-

 129. -eller kulturprogrammen
  som inte vill belysa mode.

 130. Eller kulturdepartement
  som inte vill donera pengar-

 131. -till utvecklandet av
  mer innovativt mode.

 132. Allt det här leder till en fråga om
  definition av begreppet mode.

 133. Vad betyder ordet "mode", och vad är
  relationen mellan mode och kläder?

 134. Inom akademin, tänkte jag säga, men
  den är egentligen flera olika rum.

 135. I mitt rum, det modevetenskapliga,
  pågår ett intensivt samtal-

 136. -om just modets definition,
  men jag går inte in i det i dag.

 137. Mode har haft olika uttryck
  på olika platser i olika tider-

 138. -men gemensamt för modets olika
  uttryck är att det gestaltar det nya.

 139. Det kommande.

 140. Så oavsett definition är forskarkåren
  inom modeteori rörande ense om-

 141. -att det ord som mest förknippas
  med mode är "förändring".

 142. Mode handlar om att se framåt,
  att klä framtiden i materiell form.

 143. Så mode handlar på ett fascinerande
  sätt om det behagfulla i det nya.

 144. Att bryta med invanda föreställningar
  och idéer.

 145. Det positiva är att vara nyfiken
  på framtiden.

 146. Det är därför mode ofta anses
  kontroversiellt-

 147. -och ofta används i kulturdebatter-

 148. -för sånt som sånt som är fel
  eller för djärvt.

 149. För att ha den här edgen, den höga
  modegraden, måste mode handla om-

 150. -det som ännu inte är vedertaget
  eller gängse.

 151. Det fanns en modelegend,
  Diana Vreeland-

 152. -som hade olika centrala positioner
  i det amerikanska modesystemet.

 153. Hon sa: "You can see
  the coming revolutions in clothes."

 154. Genom kläder ger mode uttryck för nya
  tankar och idéer i konkret form-

 155. -och blir del av vårt dagliga liv.

 156. Lite abstrakt, men tänk vad Chanel
  gjorde efter första världskriget.

 157. När kvinnor började få rösträtt.

 158. Det fanns en stark rörelse
  för ökade rättigheter för kvinnor-

 159. -där hon lanserade kläder man
  kunde röra sig i och vara bekväm i.

 160. På så vis kunde hon ge materiell form
  och prägla kvinnors vardag-

 161. -och tolka de tankar och idéer som
  fanns, men inte hade konkretiserats.

 162. Genom modet kan man se
  att tankarna landar-

 163. -men även att modet utvecklade sättet
  kvinnlighet kunde gestaltas på.

 164. Eller som när Yves Saint Laurent
  på 60-talet utvecklade pret-a-porter.

 165. Han använde symboler
  för haute couture, lyxen-

 166. -men gjorde det
  ekonomiskt tillgängligt-

 167. -vilket undergrävde modets funktion
  som klassåtskiljande i Frankrike.

 168. Han har också inkorporerat
  manliga detaljer i dammode-

 169. -och undergrävt mer rigorösa
  könsuppdelningar.

 170. Jag vill göra tydligt
  att mode är en angelägenhet för alla.

 171. Alla använder kläder,
  en koppling till mode.

 172. Modet är förankrat i vår vardag,
  både i form av njutning-

 173. -och som nånting som placerar oss
  i ett socialt sammanhang.

 174. Men mode kan också genom sin fixering
  vid förändring-

 175. -användas som ett redskap för
  nya sätt att tänka.

 176. Mode kan både uttolka
  den värld vi lever i nu-

 177. -men också påverka
  vilken riktning vi rör oss i.

 178. Påverka framtiden.

 179. En av de mest extrema uppdelningarna
  mellan människor-

 180. -är mellan de som producerar det vi
  har på oss, och de som konsumerar.

 181. Våra plagg tillverkas av människor
  som inte har råd att köpa dem.

 182. Men uppdelningen
  beror inte på modet.

 183. Även utan sweatshops skulle arbetarna
  ha levt i ekonomisk utsatthet.

 184. Särskilt kvinnorna.

 185. Den sortens modeproduktion
  är mer symtom än grundorsak.

 186. Genom modets relation till vår vardag
  påminns vi om orättvisan.

 187. Det är som konsumenter vi kan påverka
  dagens situation.

 188. Det här knyter också an
  till mänsklighet, natur, kultur.

 189. Man kan säga att mode
  inte följer några naturlagar.

 190. Modets logik är inte naturvetenskap,
  modets regelverk är obundet.

 191. Eftersom mode är en del av vår kultur
  kan vi välja vilket mode vi vill ha.

 192. Ända sen franska revolutionen-

 193. -har mode handlat aspiration,
  längtan efter ett bättre liv.

 194. Revolutionen ledde till en större
  rörlighet mellan samhällsklasserna.

 195. Modet blev ett verktyg.

 196. Mode, som det varit organiserat
  de 200 senaste åren-

 197. -är en effekt av det
  marknadsekonomiska systemet.

 198. Man ville sälja drömmen
  om ett bättre liv.

 199. Modebilder har visat bilder
  som har varit smalare, yngre, rikare-

 200. -lyckligare, ofta vitare.

 201. Budskapet är att vi kan bli såna
  om vi köper produkten, modevaran.

 202. Drömmen om framtiden har länge varit
  drömmen om ett bättre jag.

 203. Men, sen en tid tillbaka,
  mycket tack vare digitaliseringen-

 204. -har den typen av mode börjat kännas
  mindre relevant för vår tid.

 205. I dag när mode ska kommuniceras
  är modeaktörerna-

 206. -beroende av att konsumenten ska
  känna att budskapet är relevant.

 207. Kampanjer måste gillas, diskuteras,
  delas för att bli framgångsrika.

 208. Framtidens mode lär handla mindre om
  vackra människor på en strand-

 209. -även om man själv ofta skulle vilja
  vara en vacker människa på en strand.

 210. Digitaliseringen har börjat utmana
  modets hierarkiska karaktär-

 211. -samtidigt som det har lett
  till en stor branschkris.

 212. Hur ska framtidens mode se ut?
  Vad blir dess roll?

 213. Nu verkar alla vara överens om att vi
  befinner oss i ett paradigmskifte.

 214. Jag arbetar inte bara akademiskt,
  utan även inom andra plattformar.

 215. Oavsett om jag är på en modemässa
  i Florens eller Paris-

 216. -eller föreläser på Hennes och
  Mauritz, är det samma känsla.

 217. Vi vet hur mode har sett ut, vi
  känner till "aspirational fashion".

 218. Nu håller allt på att
  ställas på ända.

 219. Hur kommer framtidens mode att se ut?

 220. Det är en fråga man kan ställa sig,
  men det var retoriskt-

 221. -för jag har faktiskt
  ett möjligt svar som vi kan prata om.

 222. Hösten 2015 blev jag kontaktad
  av varuhuset Åhléns.

 223. De behövde hjälp med en kampanj om
  relationen mellan åldrande och mode-

 224. -men visste inte hur de
  skulle genomföra det.

 225. Deras inspiration var Iris Apfel,
  en flamboyant modeikon född 1921.

 226. De ville uppmuntra fler att klä sig
  som Iris Apfel.

 227. Jag förstod idén, hon har fantastisk
  stil, men jag såg också fallgropar.

 228. Jag hade invändningar, och jag såg
  en möjlighet att testa min idé-

 229. -om hur jag tror att mode
  bör röra sig i framtiden.

 230. Idén om att äldre
  ska klä sig som Apfel-

 231. -utgick fortfarande från att mode ska
  aspirera till att likna nån annan.

 232. Att vi inte duger som vi är-

 233. -utan via en varas magiska,
  transformativa egenskaper-

 234. -ska bli en ny, bättre version, för
  att nästa säsong upprepa det tricket.

 235. För mig är det problematiskt, för det
  menar att vi inte duger som vi är.

 236. Det kändes inte fräscht-

 237. -särskilt med tanke på det digitala,
  att budskapet ska beröra människor.

 238. Det kändes inte som en kampanj
  med bra förutsättningar.

 239. Bättre att ta vara på modets
  kommunikativa potential-

 240. -istället för att bara skapa
  nya ideal.

 241. Min idé var att göra en kampanj som
  handlade om mode i människors vardag.

 242. Istället för mode att leva upp till,
  så mode som vi lever med.

 243. Istället för att tala om hur man
  skulle klä sig-

 244. -med en bild
  på en Apfel-liknande individ-

 245. -ville jag tala med konsumenterna.

 246. Jag ville styra om strömningarna
  för kommunikationen.

 247. Så under hösten och vintern
  2015-2016-

 248. -genomförde jag
  ungefär 40 djupintervjuer-

 249. -som sammanställdes i en kort rapport
  på Åhléns hemsida.

 250. I ett senare skede adderade vi också
  en kvantitativ del.

 251. De intervjuade var primärt kvinnor,
  i åldern 30 till drygt 70.

 252. Vi frågade om relationen
  mellan mode och ålder.

 253. Vi kom fram till att sättet att klä
  sig förändrades med åldern.

 254. Jag kunde ställa en abstrakt fråga
  om ålder, men få konkreta svar-

 255. -om deras förhållande
  till sina kroppar.

 256. Vilka delar de ville täcka över
  i takt med stigande ålder.

 257. Överarmar, underben, magpartier,
  exempelvis.

 258. I takt med stigande ålder undvek man
  höga klackar, färgglada kläder...

 259. Alltså generellt. Man klädde sig mer
  monokromt, klassiskt, diskret.

 260. Man undvek ibland ungdomsbetonade
  kläder som keps och sh...kortbyxor.

 261. Det blev en hybrid av shorts
  och kortbyxor.

 262. Man klädde sig mindre individuellt
  och mer för att smälta in.

 263. Så kläder visade sig ha
  åldersgränser.

 264. Kampanjen fick namnet "Gränslöst"-

 265. -eftersom vi ville ifrågasätta
  åldersnormerna.

 266. Men inte uppifrån, utan grundat
  i människors egna erfarenheter.

 267. När kampanjen gick ut
  blev det lite besvärligt-

 268. -för jag brukar föreläsa
  i det här formatet.

 269. Oftast för människor som vet att mode
  är viktigt.

 270. Nu gick en nationell kampanj ut
  till människor utan den övertygelsen.

 271. Det spännande var att responsen
  var både överväldigande-

 272. -men också positiv.

 273. Människor, ofta äldre kvinnor,
  kunde ringa upp mig och tacka.

 274. En gång när jag åt lunch ringde nån
  gråtande av glädje-

 275. -över att vi hade lyft upp henne
  och hennes kamrater.

 276. Det var intressant.
  Dels var kampanjens budskap-

 277. -att man skulle klä sig
  som man ville, viktigt.

 278. Men vi visade också att mode kan
  rucka på gränserna mellan grupper.

 279. I det här fallet åldersgrupper.

 280. Mode kan absolut kategorisera
  och stärka gränser-

 281. -men det kan även ha motsatt funktion
  och ifrågasätta grupperingarna

 282. För mode följer inte några naturlagar
  utan är ett kulturellt uttryck.

 283. Därför måste vi gemensamt bestämma
  framtidens mode.

 284. Ska modet vara aspirerande,
  eller ska det ställa viktiga frågor-

 285. -om värderingar om vårt okränkbara
  värde som individer?

 286. Det kan vi besvara själva
  genom våra handlingar-

 287. -och bemötanden, oavsett
  hur vi ser ut eller är klädda.

 288. Om vi följer klädkoder,
  eller om vi bryter dem. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mode som identitetshandling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Får man klä sig hur som helst? Var går gränsen? Det frågar sig Philip Warkander, professor i modevetenskap, som här berättar om sina egna vedermödor när det gällde att hitta rätt klädsel för det här seminariet. Mode handlar alltså inte bara om att klä sig varmt, utan i hög grad om att skapa rätt identitet. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Ämnen:
Slöjd > Textil och mode
Ämnesord:
Kläder, Mode
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Människans natur 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Kan man ens tala om gränser?

Författaren Torbjörn Elensky reflekterar över begreppet gränser. Han menar att gränsdragningarna rent politiskt började med jordbruket för att skilja täpporna åt och se till att inte vilda djur och främlingar trängde in. I myterna finns flera illustrativa exempel på gränskonflikter mellan till exempel bofasta och nomader, berättar Elensky. Det kanske mest kända är hämtat från Bibeln och handlar om de två bröderna Kain och Abel. Det är samma konflikter som vi ser idag mellan invånarna i ett land och folk som saknar tillhörighet och som vill komma innanför gränsen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Nationalstatens upplösning och cementering

Håller nationalstaten på att upplösas medan vi blir allt mer globala? Den frågan ställs på sin spets i detta panelsamtal där deltagarna konstaterar att varje generation förmodligen har mer gemensamt över gränserna än med landsmän ur en annan generation. Det paradoxala är att de nationella särdragen idag värderas högre än på länge. Medverkande: Lars Trägårdh, statsvetare och författare, Katarina Barrling Hermansson, statsvetare och Torbjörn Elensky, författare. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Ingen gräns mellan avkopplat och uppkopplat

Framtidsforskaren Roope Mokka talar om hur gränsen mellan jobb och fritid allt mer börjar suddas ut. Han spår att vi i framtiden kommer att gå mer och mer mot en delningsekonomi där fler företag liknande Uber och Airbnb startas. I den första fasen av digitalisering såg vi sett hur tankar, idéer och information knöts samman. Nu ser vi något annat där även materiella saker kopplas ihop och knyts samman. De nya tjänsterna och den nya delningsekonomin kan hjälpa oss att utnyttja jordens resurser på ett mer effektivt sätt, menar Mokka. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Bildningsbehovet i en gränslös tid

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, talar om den monumentala förändring som utbildningsvärlden genomgår i och med den snabba tekniska utvecklingen. Den stora frågan vi brottas med idag är vad ett universitet egentligen är och vad som skiljer ett universitet jämfört med andra kunskapsproducerande institutioner. Gränserna inom den här världen håller på att lösas upp, menar Strannegård. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör: Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

När gamla affärsmodeller utmanas

I skuggan av klimathotet har allt fler företag börjat inse att deras affärsmodeller inte kan separeras från hållbarhet i den omgivande världen. Här berättar Filippa K:s vd Amelie Söderberg och innovationschef Elin Larsson om nya grepp som de valt att testa. Svårigheterna ligger många gånger i att överleva och tjäna pengar enligt den gamla modellen samtidigt som man förbereder ett skifte mot en mer hållbar produktion, menar de. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Mode som identitetshandling

Får man klä sig hur som helst? Var går gränsen? Det frågar sig Philip Warkander, professor i modevetenskap, som här berättar om sina egna vedermödor när det gällde att hitta rätt klädsel för det här seminariet. Mode handlar alltså inte bara om att klä sig varmt, utan i hög grad om att skapa rätt identitet. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Yttrandefrihetens gränser och pris

Finns det några gränser för kärlek och yttrandefrihet? Christer Sturmark intervjuar två bloggare från Bangladesh som idag vistas i Sverige för att de överskridit sin regerings gränser för yttrandefrihet. Sturmark inleder med att ge en bakgrund till det spända läget i Bangladesh, där människor i opposition hotas till livet och par med olika religiös bakgrund inte får leva tillsammans. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

En digital filterbubbla

Författaren och kulturjournalisten Johanna Koljonen tränger in i en digital värld där gränsvakterna utgörs av algoritmer som skräddarsyr våra nyhetsflöden utifrån vad vi tycker om att läsa. Baksidan är att världen allt mer liknar en strut, där vi bara läser det vi tycker om och där vi får våra egna åsikter bekräftade. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Ätbart och oätbart

Innebär klimathotet att vi tvingas flytta gränsen för vad som är tänkbart att servera till middag? Matskribenten Lisa Förare Winbladh förklarar här varför vi inte äter insekter trots att det vore ett rationellt val. Här handlar det mest om att vi måste förändra de mentala smaklökarna och acceptera att äta det som kryper och krälar, säger hon. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör: Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Invitationsdepartementet

Att dela en måltid tillsammans med andra kan många gånger ha ett större syfte än att bara få i sig näring. Genom att bjuda en nyanländ på middag kan måltiden bli till en gränsöverskridande handling, berättar Ebba Åkerman, grundare av Invitationsdepartementet som är ett slags middagsförmedling. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Tillitens bortre gräns

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, berättar om vilka faktorer som leder till ökad tillit människor emellan. Städer och företag med hög tillit fungerar bättre och är mer demokratiska jämfört med samhällen som präglas av låg social tillit, menar han. Litar man inte på varandra blir det heller inte lönt att samarbeta. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Har delaktigheten gränser?

Hur bryter vi gränser inom landet, och hur ska det gå till rent praktiskt att skapa ett inkluderande samhälle? Paneldiskussion om hur man fostrar till delaktighet och inkludering. Medverkande: Ebba Åkerman, grundare Invitationsdepartementet, Erik Amnå, professor i statskunskap och Parasto Backman, formgivare. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer slöjd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvalitet

Hållbart mode

Smart mode håller länge. Följ med Camilla Thulin och se mode som är gjort för att hålla. Vi reser till Tyskland och Holland och ser hur världsmästarna i återvinning gör för att lyckas. Vi träffar Merino-fåren och ser deras ull bli en mössa. Och så möter vi mannen som broderar upplevelser från älskade TV-spel.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bäst klädd

Högtidskläder

Tänk om man blev bjuden till Nobelmiddagen. Sagal Hussein Omar letar i secondhandbutiker efter kläder som skulle passa att ha på till en Nobelmiddag. Konsumentverkets jurist Peter Gustavsson ger tips om vad man bör tänka på när man ska hyra högtidskläder.