Titta

UR Samtiden - Människans natur 2016

UR Samtiden - Människans natur 2016

Om UR Samtiden - Människans natur 2016

Föreläsningar och diskussioner från seminariet Människans natur 2016. Årets tema är gränser: geografiska och mentala, fysiska och konstruerade, synliga och osynliga, fasta och flytande, önskvärda och oacceptabla. Betyder gränser mer i vår tid än de gjorde förr? Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Till första programmet

UR Samtiden - Människans natur 2016 : Yttrandefrihetens gränser och prisDela
 1. Tanken om fri kärlek
  och det fria ordet-

 2. -är värderingar vi i Sverige håller
  högt och samtidigt tar för givet.

 3. Våra gäster har upplevt motsatsen,
  och ska berätta om sina erfarenheter.

 4. Två röster från Bangladesh
  som har fått betala ett högt pris-

 5. -för att de överskridit gränser
  för vad man kan säga där.

 6. Samtalet leds
  av författaren Christer Sturmark.

 7. Han ska också ge en bakgrund
  till läget i Bangladesh.

 8. Christers bok,
  "Upplysning i det 21:a århundradet"-

 9. -handlar om konsten att tänka klart.

 10. Christer är också aktiv som
  samhällsdebattör i Humanisterna.

 11. Samtalet hålls på engelska.
  - Välkommen, Christer.

 12. Tack, Johanna.
  Jag inleder på svenska-

 13. -men ska sen intervjua mina vänner
  från Bangladesh på engelska.

 14. Då ska vi se...

 15. En gräns som det
  har blivit alltmer känsligt-

 16. -och farligt att utmana i vår tid,
  är gränsen för yttrandefriheten.

 17. Gränsen för vilka trosföreställ-
  ningar som man får diskutera...

 18. ...kritisera och ifrågasätta.

 19. Särskilt är trosfriheten hotad.

 20. Alltså rätten
  att tro vad man vill.

 21. Rätten att tro på den gud
  eller de gudar man vill tro på-

 22. -eller rätten att tro
  att inga gudar existerar.

 23. Ni ska få träffa två personer
  som har egna erfarenheter av detta.

 24. Men först en liten bakgrund.
  Vi lever i en tid-

 25. -när religiösa trosföreställningar
  gör comeback-

 26. -och påverkar världspolitiken
  mer än nånsin. I USA-

 27. -tror nästan halva befolkningen
  att evolutionsteorin är en bluff-

 28. -och att vi
  inte är släkt med aporna.

 29. I Kentucky öppnade nyligen
  ett museum om Noaks ark-

 30. -som har kostat
  35 miljoner dollar.

 31. Människor och dinosaurier presen-
  teras som reskamrater på arken.

 32. De påstås ha levt samtidigt. Det
  visas som en historisk verklighet.

 33. I Uganda försöker kristna ledare
  och kristna organisationer-

 34. -lobba för att införa
  livstids fängelse-

 35. -för homosexualitet.
  I vissa fall också dödsstraff.

 36. I Europa och Mellanöstern
  drabbas många just nu-

 37. -av islamistiska terrordåd. Vi har
  haft ett antal bara nu i sommar.

 38. Majoriteten av offren
  för terrordåden är just muslimer.

 39. Inte bara kristendom och islam
  polariseras och radikaliseras.

 40. I Sri Lanka organiserar sig
  extremistiska buddistmunkar-

 41. -i "Buddhist Power Force",
  som misshandlar och dödar-

 42. -muslimer och kristna, för de anses
  vara ett hot mot buddismen.

 43. I Indien pågår en hinduisk
  radikalisering med politiskt stöd.

 44. Hindunationalisterna
  är i regeringsställning.

 45. Muslimska och kristna minoriteter
  hotas och misshandlas.

 46. Men också hindugrupper
  med låg status i kastsystemet-

 47. -utsätts för hot och mord.

 48. Nyligen misshandlades en kastlös
  familj. Fadern i familjen dödades.

 49. De anklagades
  för att ha lagat mat med kokött.

 50. Och polisen som utredde brottet
  tog prover på köttet-

 51. -för numera har det betydelse
  för hur brottet hanteras.

 52. Den indiske premiärministern Modi
  har nyligen initierat-

 53. -ett forskningsprogram med syftet
  att ge vetenskaplig legitimitet-

 54. -åt kastsystemet. Ren rasbiologi,
  ett rasbiologiskt projekt.

 55. Och det är alltså presidenten
  i Indien som gör detta.

 56. Historierevisionistiska utspel
  sker hela tiden-

 57. -från presidenten och hans regering.

 58. Syftet är att visa
  att det indiska folkslaget-

 59. -var först i världen med det mesta.
  Presidenten sa nyligen-

 60. -att Indien ägde avancerad kompetens
  inom genetik för 4 000 år sen.

 61. En annan framträdande
  hindunationalist hävdade-

 62. -att Indien hade flygmaskiner
  för 7 000 år sen-

 63. -och att teknologierna
  bara har återupptäckts nu.

 64. Man låter påskina att det indiska
  folket är ett genetiskt herrefolk-

 65. -och att hinduismen
  är ett trossystem-

 66. -som är vetenskapligt
  och överlägset.

 67. I Indien och andra delar av Sydasien
  blir det allt farligare-

 68. -att kritisera
  religiösa trossatser.

 69. De som försvarar rationalitet och
  sekulär etik lever allt farligare.

 70. Ändå har Indien en sådan filosofisk
  tradition ända sen Antiken.

 71. De strömningarna finns alltså
  i Indien, men det blir farligare.

 72. Ett tydligt exempel på den generella
  utvecklingen i Sydasien-

 73. -är Bangladesh,
  som vi ska fokusera på.

 74. Republiken Bangladesh är,
  med sina 160 miljoner invånare-

 75. -världens fjärde största
  muslimska demokrati.

 76. Landet är en tredjedel
  så stort som Sverige.

 77. 1 200 invånare per kvadratkilo-
  meter. Vet ni siffran för Sverige?

 78. 24. 1 200 mot 24. Bangladeshs yta
  är alltså en tredjedel av Sveriges.

 79. Över 90 procent av befolkningen
  är sunnimuslimer.

 80. Resten är lite shia, lite hinduer,
  lite kristna och buddister...

 81. I princip inga judar längre.

 82. Bangladesh var tidigare
  förhållandevis tolerant.

 83. Ett viktigt inslag i Bangladeshs
  traditionella grundsyn-

 84. -var just fredlig samexistens
  mellan olika livsåskådningar.

 85. Men nu hotas alltså landets sekulära
  grundhållning av militant islamism.

 86. Spåren leder tillbaka till
  det blodiga självständighetskriget-

 87. -1971, som ju alltså ledde
  till Bangladeshs självständighet.

 88. Det var ju tidigare en del
  av Pakistan. När det kriget inleddes-

 89. -så var det en del, främst
  de mer fundamentalistiska muslimerna-

 90. -som tog parti för att landet
  inte skulle bli självständigt.

 91. De hävdade att det var antimuslimskt
  att kriga mot andra muslimer.

 92. Men självständighetsfalangen vann.
  Bangladesh blev självständigt 1971.

 93. Så det var de sekulära krafterna,
  så att säga, som stod som vinnare.

 94. Då etablerades en ny konstitution,
  Bangladeshs första konstitution.

 95. Det var en sekulär konstitution.

 96. Sekularism etablerades som en
  grundläggande princip i grundlagen.

 97. Sen skedde på 70-talet ett antal
  militärkupper med början 1975.

 98. I och med detta så blev lagen
  och grundlagen alltmer islamiserad.

 99. Det är motsatsen till Turkiet. Där
  är det militären som är den sekulära-

 100. -medan den demokratiskt valda
  presidenten är muslimskt orienterad.

 101. 1977 ströks principen
  om sekularisering ur grundlagen.

 102. 1988 proklamerades islam
  som officiell statsreligion.

 103. Sen kom internetåldern,
  och de olösta konflikterna-

 104. -mellan sekulära och islamister
  blev en mer virtuell konfrontation.

 105. Pro-islamistiska bloggare försökte
  ta kontroll över bloggosfären-

 106. -genom att fortlöpande lägga ut stora
  mängder religiöst material på nätet.

 107. Och sekulära bloggare
  gjorde motstånd-

 108. -och publicerade sekulära texter.

 109. En sekulär-humanistisk
  diskussionsgrupp på nätet ledde till-

 110. -att den bangladeshisk-amerikanska
  människorättsaktivisten Avijit Roy...

 111. ...grundade den första sekulär-
  humanistiska webbplatsen på bengali.

 112. Den hette "Mukto-Mona" -
  "fritänkare" på bengali.

 113. Den samlar humanister, rationalister
  och andra ateistiska fritänkare-

 114. -spridda över världen,
  men med Bangladesh som fokus.

 115. Målet med Mukto-Mona är
  att främja vetenskap, rationalism-

 116. -sekularism, fritänkande, mänskliga
  rättigheter, religiös tolerans o.s.v.

 117. I februari 2015 mördades Avijit Roy-

 118. -av machete-beväpnade jihadister
  i huvudstaden Dhaka-

 119. -när han var på besök från USA.
  Efter mordet på Roy-

 120. -togs ledningen av Mukto-Mona över
  av Ananta Bijoy Das.

 121. Han blev ansvarig. Han bjöds då in av
  svenska PEN-klubben till Stockholm-

 122. -för att föreläsa
  om den ökade spänningen i Bangladesh.

 123. Men den svenska ambassaden
  nekade honom visum-

 124. -eftersom det fanns risk
  att han skulle söka asyl.

 125. En vecka senare hackades han också
  ihjäl av jihadister med macheter-

 126. -i huvudstaden Dhaka. Sen följde ju
  - det har ni läst - en våg av mord-

 127. -på sekulära bloggare, som väckte
  globala protester runtom i världen.

 128. Men hur reagerade
  Bangladeshs regering?

 129. Jo, de uppvisade
  en skuldmedveten tystnad-

 130. -samtidigt som de successivt
  införde nya lagar-

 131. -för att värna den muslimska
  befolkningens lojalitet och röster.

 132. Man införde bl.a. hädelseparagrafer.

 133. Lagar om att man inte
  får såra religiösa känslor o.s.v.

 134. Och man utfärdade
  en arresteringsorder-

 135. -på 84 av de sekulära,
  mest aktiva bloggarna.

 136. Själva arresteringshotet
  var symbolpolitik.

 137. Blev man arresterad var det nog
  inte så farligt. Det var snabbt löst.

 138. Men problemet var att bloggarnas namn
  kom till jihadistgruppernas kännedom-

 139. -så de började mörda dem,
  en efter en.

 140. Trots detta så fortsätter
  de sekulära bloggarna sitt bloggande.

 141. Sin kamp för sekularism och yttrande-
  frihet. Många har gått under jorden.

 142. Många har flytt landet,
  men bloggar vidare.

 143. Man kan ju göra det
  tack vare den virtuella världen.

 144. En av dem är här i dag.

 145. Vi kallar honom Tomal - inte hans
  riktiga namn, av lätt insedda skäl.

 146. Jag ska först
  nämna lite grann om honom.

 147. Han är sekulär humanist,
  därmed också ateist-

 148. -men är från en hinduisk familj
  i Bangladesh.

 149. Han har arbetat som journalist på
  två av Bangladeshs största tidningar.

 150. Han har lett ett otal demonstrationer
  för yttrandefrihet och sekularism.

 151. Och han har överlevt två mordförsök.

 152. 2014 publicerade
  en Bangladeshisk jihadistledare-

 153. -en direkt uppmaning om att halshugga
  Tomal och hans bloggvänner.

 154. Tolv av dem har mördats. Hans namn
  står på en "global hitlist"-

 155. -där jihadister runtom i världen
  uppmanas att döda honom.

 156. Han fortsätter att skriva
  för de här bloggforumen-

 157. -ifrån sin exiltillvaro
  i Skandinavien.

 158. Han är gift med en muslimsk kvinna
  som flydde med honom.

 159. Eller, hon kom lite efter
  men flydde dit han befinner sig nu-

 160. -för det blev omöjligt för dem att
  vara kvar. Ni ska få träffa henne.

 161. I Bangladesh är det oacceptabelt att
  gifta sig över religionsgränserna-

 162. -eller livsåskådningsgränserna.
  Så de har fått fly-

 163. -inte bara
  för att Tomal jagas av jihadister-

 164. -utan också för att deras äktenskap
  inte accepteras.

 165. Hon kan utsättas för hedersvåld
  om hon återvänder till sin familj.

 166. Det är ett slags modern Romeo och
  Julia-historia. Typisk för vår tid.

 167. Först vill jag presentera Tomal.

 168. Varsågod.

 169. -Går det bra?
  -Ja.

 170. Bra.

 171. Jag läste mitt lilla tal på engelska för
  dig innan. Fick du det tolkat nu också?

 172. -Ja.
  -Bra. Då vet du vad jag sa.

 173. Jag har redan
  talat en del om din bakgrund.

 174. Men publiken vill nog veta
  varför du gör allt det här.

 175. Vad driver dig? Varför struntar du inte
  i allt detta och lever ett bekvämt liv?

 176. Mitt samvete tillåter inte det,
  även om jag hade velat göra det.

 177. Du nämnde ju vårt befrielsekrig-

 178. -där tre miljoner personer dödades och
  nästan 400 000 kvinnor blev våldtagna.

 179. Det finns en koppling mellan kriget
  och allt det våld som pågår just nu.

 180. Vi kan inte bara släppa det.

 181. Och om vi vill bygga
  ett välmående Bangladesh...

 182. Bangladesh
  byggdes på sekulära principer.

 183. Och om vi kunde fortsätta på den
  vägen skulle Bangladesh blomstra.

 184. Det vi ser just nu, med den ökande
  religionsutövningen i samhället-

 185. -är att vi får fler och fler problem.

 186. Och de är alla på nåt sätt kopplade
  till religionsutövningen i samhället.

 187. Vi måste sätta stopp för det, och det
  har blivit en av de viktigaste sakerna-

 188. -som vi måste göra om vi ska
  kunna bygga upp det land vi vill ha.

 189. För mig personligen
  är det det som är drivkraften.

 190. Jag vill leva i ett land
  som är sekulärt.

 191. Jag vill bo i ett samhälle
  som jag kan vara en del av.

 192. Det är därför jag fortfarande kämpar
  trots allt som har hänt.

 193. Kan du berätta lite om-

 194. -hur det har gått till när sekularismen
  har rensats bort från rättssystemet?

 195. -Från början var ju landet sekulärt.
  -Ja.

 196. Vad har hänt,
  utöver de saker jag redan har nämnt?

 197. Vi blev självständiga 1971, och
  1972 fick vi vår första konstitution.

 198. Sekularismen
  var en av dess grundpelare.

 199. 1975 skedde den första militärkuppen-

 200. -och nationens grundare mördades.

 201. Och sen, 1977, fick vi
  för första gången en konstitution-

 202. -där ordet "sekularism" utelämnades.

 203. I stället fick vi en konstitution
  som hänvisade till Allah.

 204. 1988 blev islam statsreligion.

 205. Nu står det i konstitutionen
  att landet ska vara sekulärt-

 206. -men samtidigt
  har vi en statsreligion - islam.

 207. Dessutom står det i konstitutionens
  inledning att vi tror på Allah.

 208. Sen 1972 har konstitutionen
  ändrats femton gånger.

 209. Både av militärdiktaturer
  och av demokratiskt valda regeringar.

 210. Nåt som bara förstärker ironin-

 211. -är att förändringarna
  som har gjorts av militärdiktaturerna-

 212. -har upprätthållits även
  av de demokratiskt valda regeringarna.

 213. Det allra mest ironiska
  är att vår nuvarande premiärminister-

 214. -som är dotter till nationens grundare-

 215. -vägrar gå tillbaka till konstitutionen
  som hennes far upprättade.

 216. Jag tycker
  att det ligger en väldig ironi i det.

 217. Och på så sätt har vårt land
  gått från sekularism till islamism.

 218. -Du växte ju upp som hindu.
  -Ja.

 219. I dag är du sekulär humanist, men du
  kommer från en hinduisk familj.

 220. Du har väl alltid tillhört en minoritet
  i ditt land?

 221. På vilket sätt
  är situationen annorlunda i dag-

 222. -för vanliga hinduiska medborgare,
  jämfört med när du var liten?

 223. Jag måste börja
  med lite enkel statistik.

 224. 1947 blev vi självständiga
  från Storbritannien.

 225. I dåvarande Östpakistan,
  som i dag är Bangladesh-

 226. -var 27 procent av hela befolkningen
  hinduer.

 227. I dag tillhör bara åtta procent
  av befolkningen en minoritetsreligion.

 228. Det omfattar alltså både hinduer,
  buddister, kristna och shiamuslimer.

 229. -Så folk har flytt landet?
  -Ja, de flesta.

 230. Det finns en del väldigt märkliga
  och diskriminerande lagar-

 231. -som har tvingat dem att lämna landet
  eller inordna sig i samhället.

 232. Jag måste säga en sak apropå
  de personer som flydde landet 1971.

 233. En av de lagar som infördes
  av den pakistanska militärdiktaturen-

 234. -var att om hinduer flyr landet
  för att komma undan krig-

 235. -så tillfaller deras ägodelar fienden.

 236. Vem som helst
  har rätt att beslagta deras ägodelar.

 237. Den här lagen gäller fortfarande.

 238. Och det är en lag som har
  ställt till problem för minoriteterna.

 239. I synnerhet hinduerna. Det vi ser i dag-

 240. -är att ju mer religionsutövningen ökar-

 241. -desto mer isolerade blir hinduerna.

 242. Vi har en djupt rotad samhörighets-
  känsla på den indiska subkontinenten.

 243. Den indiska subkontinenten
  delades ju upp utifrån "tvåstatsteorin".

 244. Den innebar att man skulle ha ett land
  för hinduer och ett annat för muslimer.

 245. Bangladesh och Pakistan
  har båda en muslimsk majoritet-

 246. -och därför
  finns det ett utbrett tankesätt-

 247. -som går ut på
  att landet inte tillhör hinduerna.

 248. Detta trots att hinduerna
  också bor i landet.

 249. Du är aktiv
  som föreläsare i Bangladesh.

 250. Du citerades i 150 tidningsartiklar
  förra månaden.

 251. Och du deltar i tv-program
  och debatter via Skype.

 252. Häromdagen sa du nåt intressant:

 253. Du betraktas som extremist på grund
  av dina åsikter kring sekularism.

 254. Och på bengali heter "extremist"
  samma sak som "terrorist".

 255. Så de gör ingen skillnad
  på dig och en terrorist.

 256. Morden på bloggarna började 2013.

 257. Min vän Ahmed Rajib Haider
  mördades i februari 2013.

 258. Han var den förste bloggaren
  som mördades.

 259. al-Qaida
  tog på sig morden på alla bloggare-

 260. -fast IS har en stark närvaro i landet.

 261. Regeringen väljer att tona ner det.

 262. Saken är den...

 263. Det har varit väldigt ovanligt att...

 264. 2015,
  när de flesta bloggarna mördades, så...

 265. Det var... Jag måste säga
  att det är en skam för oss som land-

 266. -att man har påstått att bloggarna
  själva orsakade morden.

 267. Vår premiärminister sa att vi
  skriver nedsättande saker om religion-

 268. -och sårar folkets religiösa känslor.

 269. Därför tar hennes regering
  inget ansvar för oss.

 270. -Det är ert eget fel.
  -Enligt dem, ja.

 271. Inrikesministern och polischefen
  har uttryckt samma åsikt.

 272. Till och med
  chefen för terrorismbekämpning-

 273. -har sagt att det
  är en form av extremism att blogga.

 274. Han säger alltså att de
  som skriver om religion i bloggar-

 275. -är terrorister.
  Han menar det verkligen.

 276. Men regeringen arbetar i alla fall hårt
  - åtminstone officiellt-

 277. -för att stoppa IS terrorattacker.

 278. För några veckor sen dödades vanliga
  människor i en restaurang i Dhaka.

 279. Sånt säger de sig bekämpa, men de
  gör inget åt morden på dina vänner.

 280. Jag vill understryka att från den
  första januari 2015 och fram till i dag-

 281. -har det skett 41 mord som endast
  al-Qaida har tagit på sig skulden för.

 282. 41 mord. Mord på hinduiska präster,
  kristna pastorer-

 283. -och andra som inte tillhör islam.

 284. -Sekulära lektorer på universiteten.
  -Ja, och bloggare.

 285. Ända sen allt det här började-

 286. -har regeringen
  försökt tona ner allvaret.

 287. De har lagt skulden på offren. Men nu,
  när det är så tydligt vad som sker...

 288. Jag tror att de försöker lura
  resten av världen-

 289. -eftersom det var utlänningar
  som dödades.

 290. Den förste utlänningen dödades
  i oktober förra året, och var japan.

 291. Premiärministerns rådgivare sa att han
  bara var en vanlig potatisförsäljare.

 292. Han menade att mordet inte var viktigt.

 293. Men nu när det sker alltfler mord-

 294. -har de börjat känna
  att faran finns även bland dem.

 295. Och det är därför de har börjat
  göra vissa ansträngningar.

 296. Men de gör inte tillräckligt.

 297. Du debatterar regelbundet
  med politiker och poliser på tv.

 298. Om du frågar varför
  de inte skyddar din yttrandefrihet-

 299. -och försvarar din rätt
  att uttrycka dig, vad svarar de då?

 300. De kommer alltid med samma svar,
  som är väldigt en dålig ursäkt.

 301. "Yttrandefriheten har förstås gränser.
  Man kan inte säga vad man vill."

 302. "Vi är ett muslimskt land, och du
  måste respektera folket och dess tro."

 303. Så säger de alltid.

 304. Men det som är så ironiskt-

 305. -är att de inte lever som de lär.

 306. Under de senaste åren har vi sett-

 307. -att det som vi har drabbats av-

 308. -har blivit nåt som regeringen
  hittar på såna här dåliga ursäkter för.

 309. Men 2013
  införde regeringen artikel 57.

 310. Den ingår i lagen om informations-
  och kommunikationsteknik.

 311. Enligt den är det olagligt
  att skriva nåt nedsättande-

 312. -om en person,
  om staten eller om en religion.

 313. När vi ifrågasätter
  behovet av en sån lag-

 314. -svarar de:
  "Vi måste stoppa terroristerna."

 315. Eller: "Vi måste sätta stopp
  för all hatpropaganda på internet."

 316. Men vi har sett att tusentals personer
  har gripits på grund av den här lagen-

 317. -som är väldigt hård.

 318. De flesta anklagades
  för att såra religiösas känslor.

 319. Ändå har vi
  en mängd radikala förkunnare-

 320. -som öppet säger att man ska döda
  icke-muslimer - men de blir inte gripna.

 321. -Så muslimsk hatpropaganda går bra.
  -Det är helt accepterat i Bangladesh.

 322. Vi kan ta in ett annat perspektiv:
  Du anser ju-

 323. -att vi i väst
  borde sluta använda bränsle-

 324. -och använda solenergi och elbilar
  i stället.

 325. Du anser att det finns en koppling
  till terrorism här. Förklara!

 326. För omkring fyrtio år sen
  hade vi i Bangladesh-

 327. -ett väldigt sekulärt samhälle.

 328. Och det
  förändrades ju inte över en natt.

 329. Det som hände var att vi fick en mängd
  religiösa skolor efter 1980-talet.

 330. Eleverna kunde vara
  allt från fem till fyrtio år gamla-

 331. -och de lärde sig inget annat
  än att recitera koranen.

 332. De flesta av de här religiösa skolorna-

 333. -finansieras av länder
  som Saudiarabien och Qatar.

 334. Och vi har fått en massa moskéer.

 335. Jag vet inte hur många moskéer det
  finns i Bangladesh - kanske en miljon.

 336. Många fler än vad som behövs.

 337. Moskéerna finansieras
  av länder som Saudiarabien.

 338. Dessa moskéer och religiösa skolor-

 339. -utgör en grogrund för terrorism.

 340. Och de får sin finansiering-

 341. -från Saudiarabien, som
  har tjänat pengar på oljeproduktion.

 342. Det här är min högst personliga åsikt,
  men jag tror-

 343. -att om vi kan minska
  användningen av fossila bränslen-

 344. -och i stället
  välja förnybara energikällor-

 345. -så skulle det bidra till att minska
  den islamistiska terrorismen i världen.

 346. Det skulle nämligen försätta dem
  i ekonomiska svårigheter.

 347. En sista fråga. Ge mig ett kort svar.

 348. Vad är ditt budskap till västvärlden?

 349. Vad ska vi göra åt
  radikaliseringen i världen?

 350. Jag tror att vi måste börja med
  att skaffa oss ett gemensamt mål.

 351. Principer
  som yttrande- och religionsfrihet-

 352. -är universella.
  Det måste vi stå fast vid.

 353. Personligen beundrar jag
  den västerländska civilisationen.

 354. Man kan hävda att den har brister, men
  den är det bästa alternativet vi har.

 355. Och jag vill verkligen
  uppmana samhällen som det svenska-

 356. -att fortsätta vara som de är i dag.

 357. Gå inte tillbaka till medeltiden,
  som vi har gjort i vårt land.

 358. Det är viktigt att ni håller fast
  vid de värderingar som ni har i nuläget.

 359. -Tack så mycket, Tomal.
  -Tack.

 360. Nu vill jag bjuda upp din fru på scenen.
  - Välkommen upp.

 361. Varsågod och sitt. Vi ska byta fokus -
  från det politiska till det personliga.

 362. -Privatlivet.
  -Hej.

 363. Välkommen.
  Jag använder inte ditt riktiga namn.

 364. Men jag tror inte
  att det blir några problem.

 365. Du är utövande muslim,
  och du växte upp i en muslimsk familj.

 366. Berätta lite om din familj.
  Vilken sorts muslimsk familj var det?

 367. Okej.
  Jag föddes alltså i en muslimsk familj.

 368. Mina föräldrar är utövande muslimer-

 369. -men de är inte "muslimer"
  på det sättet.

 370. De ber visserligen varje dag-

 371. -men de är väldigt liberala.

 372. Och jag har haft en väldig tur-

 373. -för jag föddes i ett inskränkt
  samhälle, men i en liberal familj.

 374. Därför kunde jag till exempel
  bli vän med nån som han.

 375. Min familj kände till honom,
  men de sa ingenting om honom.

 376. -De lät dig studera på universitetet.
  -Självklart.

 377. -Och du fick arbeta.
  -Ja, jag hade ett jobb.

 378. I min familj behandlades jag faktiskt
  som en pojkflicka.

 379. Jag fick göra nästan vad som helst-

 380. -utom att åka ensam till andra städer.

 381. Jag tycker att jag har haft tur
  som har haft en så liberal familj.

 382. Du säger att du är "sekulär muslim".
  Vad betyder det i praktiken?

 383. Din tro är ju viktig för dig.
  Vad menar du med "sekulär muslim"?

 384. Att jag är sekulär muslim
  betyder för mig-

 385. -att jag endast utövar min religion,
  min tro, på ett privat plan.

 386. Jag försöker inte applicera min tro
  på hela världen.

 387. Jag tror att religion bara är till-

 388. -för ens egen inre, mentala frid.

 389. Den är inte till
  för att styra landet med.

 390. Den ska inte blandas in i politiken,
  för det finns så många icke-muslimer.

 391. Det är vad jag menar
  med att vara sekulär muslim.

 392. Och så förälskar du dig i en man-

 393. -som varken är muslim eller hindu.
  Han tror inte alls på Gud.

 394. -Hur gick det till?
  -Alltså...

 395. Jag tänker inte i första hand på folk
  som "muslimer" eller "hinduer".

 396. Jag har vänner som är hinduer,
  trots att jag är muslim.

 397. Och jag har vänner som tillhör
  andra religioner, till exempel buddism.

 398. Jag attraherades av hans stora hjärta-

 399. -hans attityd, hans beteende
  och hans sätt att tänka.

 400. Jag har inga problem med hans tro.

 401. Om han inte tror
  på nån religion eller nån gud-

 402. -så är det han som hamnar i helvetet,
  inte jag.

 403. -Så...
  -Det är hans problem. Jag förstår.

 404. Men allvarligt talat - du kunde
  inte berätta det här för din familj.

 405. Nej, det kunde jag inte.

 406. De kände till att jag gifte mig-

 407. -men jag tvingades ljuga
  för mina föräldrar-

 408. -och säga att han hade konverterat.

 409. Framför allt var det min pappa-

 410. -som aldrig hade kunnat
  acceptera mig-

 411. -eller mitt äktenskap.

 412. Jag tror att han hade dött
  om jag hade berättat-

 413. -att min man inte var religiös.

 414. Men ni gifte er i Bangladesh
  med stöd av en av grundlagarna-

 415. -som finns kvar från den brittiska
  tiden, och som tillåter såna äktenskap.

 416. Ja, enligt den lagen
  är vi man och hustru.

 417. Men i vårt samhälle...

 418. Även om ingen kan... Hur säger man?

 419. Ingen kan förneka lagen,
  men de accepterar inte vårt äktenskap.

 420. De betraktar oss inte
  som man och hustru.

 421. Och det gäller även andra par
  som är som vi.

 422. Ni höll det alltså hemligt.

 423. Inte ens när han åkte till Sverige-

 424. -avslöjade du hemligheten
  i Bangladesh.

 425. Sen såg du på Facebook att nån visste
  att du var gift med en icke-muslim.

 426. Då blev du hotad och överfallen.

 427. -Ja, det blev jag.
  -Och då bestämde du dig för att fly.

 428. Det är en lång historia
  som jag inte kan berätta.

 429. Men hur planerade du din flykt?
  Dina föräldrar fick inte veta nåt.

 430. Jag hade tur,
  eftersom jag fick lov att ha ett jobb.

 431. Därför kunde jag
  gå hemifrån på morgonen.

 432. Nu berättar jag bara
  vad som hände på slutet.

 433. Vi hade insett
  att han aldrig skulle kunna återvända-

 434. -så om jag ville leva med min man
  var jag tvungen att lämna landet.

 435. Jag gick helt enkelt hemifrån
  som vanligt.

 436. Mina föräldrar trodde att jag skulle
  till jobbet, så de ställde inga frågor.

 437. Sen tog jag ett inrikesflyg
  på morgonen.

 438. Och mitt på dagen
  pratade jag med min pappa.

 439. Vi pratade som vanligt.

 440. Han frågade om jag hade ätit lunch.

 441. Och till slut så lämnade jag landet.

 442. Och...

 443. Men du har väl pratat
  med din mamma på Skype?

 444. -Ja.
  -Men hon vet inte var du är?

 445. Det var han som fick informera dem
  om att deras dotter var borta.

 446. Det finns en historia
  som vi måste berätta, för den är så fin.

 447. Du blev vän med en gammal dam
  i Skandinavien.

 448. Hon är nästan 90 år gammal och har
  suttit i Auschwitz. Ni blev goda vänner.

 449. Du berättade för henne
  att du hade fått lära dig i skolan-

 450. -att judarna var fiender
  och att de var farliga.

 451. Vad sa hon när du berättade det?

 452. Nu låter de här sakerna
  väldigt märkliga för mig.

 453. Men när jag var yngre-

 454. -gick jag i en religiös skola.

 455. Där fick jag lära mig att judar,
  som kallas "ihudi" på bengali-

 456. -är våra fiender, och därför
  måste vi hata dem och undvika dem.

 457. Den här damen, som överlevde andra
  världskrigets koncentrationsläger-

 458. -var den första judiska person
  jag nånsin hade träffat.

 459. När jag berättade allt det här
  för henne-

 460. -svarade hon: "Världen
  är full av trevliga överraskningar."

 461. Avslutningsvis,
  vad skulle du vilja säga-

 462. -till andra sekulära muslimer
  som lever i västvärlden i dag?

 463. Jag vet
  att du har nåt att säga till dem.

 464. Ja, jag tycker...

 465. Det finns en mängd radikala muslimer-

 466. -och resten av världen antar
  att alla muslimer är likadana.

 467. Man drar alla över en kam.

 468. Det här vill jag säga till alla sekulära
  muslimer som har samma tro som jag:

 469. Var inte tysta.

 470. Berätta om era känslor
  och om hur ni tänker, som muslimer.

 471. Berätta att ni inte
  ställer er bakom de andras handlingar.

 472. Höj era röster som sekulära muslimer.

 473. Visa att det finns en skillnad
  mellan oss-

 474. -och de andra så kallade "muslimerna".

 475. Tack så mycket.

 476. Tack!

 477. Tack så mycket!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Yttrandefrihetens gränser och pris

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Finns det några gränser för kärlek och yttrandefrihet? Christer Sturmark intervjuar två bloggare från Bangladesh som idag vistas i Sverige för att de överskridit sin regerings gränser för yttrandefrihet. Sturmark inleder med att ge en bakgrund till det spända läget i Bangladesh, där människor i opposition hotas till livet och par med olika religiös bakgrund inte får leva tillsammans. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Ämnen:
Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Bangladesh, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Yttrandefrihet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Människans natur 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Kan man ens tala om gränser?

Författaren Torbjörn Elensky reflekterar över begreppet gränser. Han menar att gränsdragningarna rent politiskt började med jordbruket för att skilja täpporna åt och se till att inte vilda djur och främlingar trängde in. I myterna finns flera illustrativa exempel på gränskonflikter mellan till exempel bofasta och nomader, berättar Elensky. Det kanske mest kända är hämtat från Bibeln och handlar om de två bröderna Kain och Abel. Det är samma konflikter som vi ser idag mellan invånarna i ett land och folk som saknar tillhörighet och som vill komma innanför gränsen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Nationalstatens upplösning och cementering

Håller nationalstaten på att upplösas medan vi blir allt mer globala? Den frågan ställs på sin spets i detta panelsamtal där deltagarna konstaterar att varje generation förmodligen har mer gemensamt över gränserna än med landsmän ur en annan generation. Det paradoxala är att de nationella särdragen idag värderas högre än på länge. Medverkande: Lars Trägårdh, statsvetare och författare, Katarina Barrling Hermansson, statsvetare och Torbjörn Elensky, författare. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Ingen gräns mellan avkopplat och uppkopplat

Framtidsforskaren Roope Mokka talar om hur gränsen mellan jobb och fritid allt mer börjar suddas ut. Han spår att vi i framtiden kommer att gå mer och mer mot en delningsekonomi där fler företag liknande Uber och Airbnb startas. I den första fasen av digitalisering såg vi sett hur tankar, idéer och information knöts samman. Nu ser vi något annat där även materiella saker kopplas ihop och knyts samman. De nya tjänsterna och den nya delningsekonomin kan hjälpa oss att utnyttja jordens resurser på ett mer effektivt sätt, menar Mokka. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Bildningsbehovet i en gränslös tid

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, talar om den monumentala förändring som utbildningsvärlden genomgår i och med den snabba tekniska utvecklingen. Den stora frågan vi brottas med idag är vad ett universitet egentligen är och vad som skiljer ett universitet jämfört med andra kunskapsproducerande institutioner. Gränserna inom den här världen håller på att lösas upp, menar Strannegård. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör: Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

När gamla affärsmodeller utmanas

I skuggan av klimathotet har allt fler företag börjat inse att deras affärsmodeller inte kan separeras från hållbarhet i den omgivande världen. Här berättar Filippa K:s vd Amelie Söderberg och innovationschef Elin Larsson om nya grepp som de valt att testa. Svårigheterna ligger många gånger i att överleva och tjäna pengar enligt den gamla modellen samtidigt som man förbereder ett skifte mot en mer hållbar produktion, menar de. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Mode som identitetshandling

Får man klä sig hur som helst? Var går gränsen? Det frågar sig Philip Warkander, professor i modevetenskap, som här berättar om sina egna vedermödor när det gällde att hitta rätt klädsel för det här seminariet. Mode handlar alltså inte bara om att klä sig varmt, utan i hög grad om att skapa rätt identitet. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Yttrandefrihetens gränser och pris

Finns det några gränser för kärlek och yttrandefrihet? Christer Sturmark intervjuar två bloggare från Bangladesh som idag vistas i Sverige för att de överskridit sin regerings gränser för yttrandefrihet. Sturmark inleder med att ge en bakgrund till det spända läget i Bangladesh, där människor i opposition hotas till livet och par med olika religiös bakgrund inte får leva tillsammans. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

En digital filterbubbla

Författaren och kulturjournalisten Johanna Koljonen tränger in i en digital värld där gränsvakterna utgörs av algoritmer som skräddarsyr våra nyhetsflöden utifrån vad vi tycker om att läsa. Baksidan är att världen allt mer liknar en strut, där vi bara läser det vi tycker om och där vi får våra egna åsikter bekräftade. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Ätbart och oätbart

Innebär klimathotet att vi tvingas flytta gränsen för vad som är tänkbart att servera till middag? Matskribenten Lisa Förare Winbladh förklarar här varför vi inte äter insekter trots att det vore ett rationellt val. Här handlar det mest om att vi måste förändra de mentala smaklökarna och acceptera att äta det som kryper och krälar, säger hon. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör: Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Invitationsdepartementet

Att dela en måltid tillsammans med andra kan många gånger ha ett större syfte än att bara få i sig näring. Genom att bjuda en nyanländ på middag kan måltiden bli till en gränsöverskridande handling, berättar Ebba Åkerman, grundare av Invitationsdepartementet som är ett slags middagsförmedling. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Tillitens bortre gräns

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, berättar om vilka faktorer som leder till ökad tillit människor emellan. Städer och företag med hög tillit fungerar bättre och är mer demokratiska jämfört med samhällen som präglas av låg social tillit, menar han. Litar man inte på varandra blir det heller inte lönt att samarbeta. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Har delaktigheten gränser?

Hur bryter vi gränser inom landet, och hur ska det gå till rent praktiskt att skapa ett inkluderande samhälle? Paneldiskussion om hur man fostrar till delaktighet och inkludering. Medverkande: Ebba Åkerman, grundare Invitationsdepartementet, Erik Amnå, professor i statskunskap och Parasto Backman, formgivare. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Från rasism till rasifiering

Rene León Rosales är forskare och ordförande vid Imerförbundet och föreläser om rasismens utveckling genom åren och hur den uttrycks i dag. Han ger en kort historik och talar bland annat om Carl von Linnés kategorisering av människor utifrån "rasspecifika" egenskaper och hur kategorierna sedan har hierarkiserats. Han berättar om rasifiering, vardagsrasism och kritiska ras- och vithetsstudier. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.