Titta

UR Samtiden - Människans natur 2016

UR Samtiden - Människans natur 2016

Om UR Samtiden - Människans natur 2016

Föreläsningar och diskussioner från seminariet Människans natur 2016. Årets tema är gränser: geografiska och mentala, fysiska och konstruerade, synliga och osynliga, fasta och flytande, önskvärda och oacceptabla. Betyder gränser mer i vår tid än de gjorde förr? Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Till första programmet

UR Samtiden - Människans natur 2016 : Tillitens bortre gränsDela
 1. En röd tråd har blivit frågan om
  hur man överbryggar mentala gränser-

 2. -och vi har bett Bo Rothstein,
  professor i statsvetenskap i Oxford-

 3. -att hjälpa oss förstå
  vad som leder till ökat förtroende-

 4. -mellan människor i ett samhälle
  och vilka effekter det får.

 5. En sak som leder till det
  är att bjuda nån på middag.

 6. Det kanske också finns andra svar.
  - Varmt välkommen, Bo Rothstein.

 7. Tack!

 8. Väldigt kul att få komma hit.

 9. Den här forskningen kommer
  från en operation som jag startade-

 10. -med Sören Holmberg 2004 på Göteborgs
  statsvetenskapliga institution.

 11. Det heter på engelska
  The Quality of Government Institute.

 12. Vi har aldrig lyckats hitta
  nåt riktigt bra namn på svenska.

 13. Institutet för forskning
  om kvalitet i samhällsstyrningen-

 14. -var det bästa vi kunde komma på.

 15. Vi har finansierats
  av Riksbankens Jubileumsfond.

 16. Vi har varit
  väldigt tursamma med anslag-

 17. -från allting
  utom Göteborgs universitet.

 18. Det är en rätt stor operation.

 19. Vi har rullat runt
  på ungefär 150 miljoner hittills.

 20. Det är ett trettiotal personer
  som är aktiva i verksamheten.

 21. Jag är inte längre Head of Institute.

 22. Jag är numera, sen sex månader,
  Senior Advisor.

 23. På de här sex månaderna
  har ingen där behövt mitt råd, så...

 24. Om ni är intresserade av data,
  så har vi byggt-

 25. -vad som nu är de största globala
  databaserna om den här problematiken.

 26. Man behöver inget statistikprogram
  för att kunna använda dem-

 27. -utan kan man beställa tågbiljetter
  via sin dator-

 28. -så kan man gå in
  och leka med de här data.

 29. Vi har lånat Hans Roslings verktyg,
  så man kan ha mycket roligt med det.

 30. Vi har försökt besvara tre frågor.

 31. Den första är svår: Hur ska man
  definiera kvalitet i styrningen?

 32. Tänk på
  hur man kan definiera demokrati-

 33. -eller jämställdhet
  eller social rättvisa.

 34. Den andra frågan är: Länder
  eller regioner med en viss kvalitet-

 35. -vad är det man får,
  vad har det för effekter?

 36. Den tredje, tiotusenkronorsfrågan,
  är: Hur ska man förklara-

 37. -varför det är så stora variationer
  värden över när det gäller kvalitet?

 38. Vi skiljer oss på en viktig punkt
  från de flesta av våra kolleger-

 39. -nämligen
  att vi inte vill förklara politik-

 40. -hur folk röstar
  eller hur partier beter sig och så.

 41. Vår beroende variabel,
  det vi vill förklara i grunden, är:

 42. Vad betyder politik för mänsklig
  välfärd? Får barnen mat och vatten?

 43. Överlever kvinnorna förlossningar?
  Och så vidare.

 44. Alla de här data finns tillgängliga.

 45. Det här med tillit
  har av en berömd kollega kallats för-

 46. -"the cement of society",
  det som håller ihop samhället.

 47. Varför är det här intressant? Jo,
  det är empiriskt starkt korrelerat-

 48. -med många,
  som vi säger, värdefulla utfall.

 49. Länder, regioner, städer och företag
  med hög social tillit-

 50. -fungerar i allmänhet bättre,
  mer effektivt, mer demokratiskt.

 51. De har lägre brottslighet, mer
  jämställdhet, mer välfärdspolitik.

 52. Låg social tillit
  skapar stora svårigheter-

 53. -för att åstadkomma t.ex. utjämning-

 54. -mellan olika grupper
  via välfärdspolitik.

 55. Om folk inte tror att andra
  betalar skatt, vill de inte betala.

 56. Om folk uppfattar
  att många överutnyttjar-

 57. -eller missbrukar
  de offentliga välfärdssystemen-

 58. -så är man inte så beredd
  att stödja en utjämningspolitik.

 59. Ja, variationen
  är som jag sa väldigt stor.

 60. Nordiska länder är världsledande.
  Här är det en majoritet, 60-70 %-

 61. -som säger att de litar på andra.

 62. Om man frågar folk i länder
  som Filippinerna eller Brasilien-

 63. -så är man nere i runt 10 %,
  så vi har enorma variationer.

 64. Forskare är oeniga om
  hur det här kan genereras-

 65. -och också om effekten av det här.

 66. Är ett etniskt heterogent samhälle,
  ett samhälle med många olika grupper-

 67. -sämre på att skapa social tillit?

 68. Teorin bakom det här har många namn.
  Jag kallar det Den sociala fällan.

 69. Vi inser ofta
  att om alla samarbetar i arbetslaget-

 70. -eller om alla källsorterar,
  om ingen flyger eller äter kött...

 71. Vi tjänar på att alla samarbetar,
  men här kommer en liten problematik.

 72. Det är lite poänglöst
  att vara den enda som samarbetar.

 73. Det är ingen poäng att vara den enda
  som jobbar eller betalar skatt.

 74. Det är meningslöst att vara ensam om
  att försvara landet och så vidare.

 75. Därför är det rationellt att inte
  samarbeta om man inte litar på andra.

 76. Då är man fripassagerare. Man
  litar på att andra ska källsortera-

 77. -och komma i tid till seminarier
  och ställa upp och så-

 78. -men man vill helst
  vara den som inte betalar.

 79. Så ett effektivt samarbete
  uppstår bara om man litar på andra.

 80. Utan tillit
  så klappar den sociala fällan igen.

 81. Alla får det sämre trots att vi vet
  att om vi kunde lita på varandra-

 82. -så skulle vi alla tjäna på det.

 83. Tillit är psykologiskt komplicerat.
  Om jag säger "Ni kan lita på mig"-

 84. -så undrar ni genast
  varför jag måste säga det.

 85. Jag trodde att det här skulle vara
  enkelt, men det är så komplicerat.

 86. Då har vi fått vad som på engelska
  kallas för The New Liberal Dilemma.

 87. Många som står till vänster
  eller som kallar sig liberaler-

 88. -gillar det multikulturella samhället
  och tycker att det är kul.

 89. Men man är också för ett samhälle
  med stark social sammanhållning-

 90. -och en solidarisk välfärdspolitik.

 91. Forskning visar
  att de här sakerna inte går ihop.

 92. En av de mest berömda forskarna,
  amerikanen Robert Putnam, skriver-

 93. -"Immigration challenge solidarity
  and inhibit social capital"-

 94. -i en av sina mest berömda texter.

 95. Hur ser då forskningen ut?
  En tysk kollega, Merlin Schaeffer-

 96. -har gjort underbara metaanalyser.

 97. Då lägger man en stor hög resultat
  ovanpå varandra och studerar dem.

 98. Han har summerat 173 olika studier-

 99. -med 483 olika forskningsresultat,
  och det ger en väldigt varierad bild-

 100. -men de visar på en negativ effekt
  av mångfald på social sammanhållning.

 101. De flesta studierna, 60 %, visar det.

 102. Men det är ingen av de 173 studierna-

 103. -som har analyserat effekten
  av vår "darling", kärleksvariabel:

 104. Kvalitet i samhällsstyrningen.

 105. Och det finns ett problematiskt
  resultat för forskningen.

 106. Disciplin verkar ha betydelse.

 107. Betydligt fler studier publicerade
  i ekonomiska tidskrifter-

 108. -visar på en negativ effekt än
  studier i sociologiska tidskrifter.

 109. Man brukar ju kalla nationalekonomi
  för "The dismal science"-

 110. -och här får man belägg för det.

 111. Vad är det vi har gjort? Jo,
  två "surveys" för QoG-institutet.

 112. I den första, 2010, lät vi intervjua-

 113. -34 000 människor
  i 172 regioner i EU.

 114. Sen gjorde vi om detta 2013-

 115. -då vi gick upp från 200 till 400,
  så vi är nu uppe i 189 regioner.

 116. Turkiet och Ukraina är med. Vi
  har ställt rätt detaljerade frågor-

 117. -om erfarenheter av och uppfattningar
  om kvalitet på skola, vård och polis.

 118. Vi har också med
  den senare frågan om social tillit.

 119. De data som vi har samlat in
  kan vi kombinera med andra data-

 120. -från Eurostat, som är registerdata,
  och då kan vi göra magiska saker.

 121. Vi har data om ekonomisk ojämlikhet,
  etnisk heterogenitet och så vidare.

 122. Vårt mått på etnisk heterogenitet
  i de här 189 regionerna är-

 123. -antalet personer i regionen
  som är födda utanför Europa.

 124. Det är ett rätt bra mått-

 125. -för då får vi inte med
  svensktalande finländare eller så-

 126. -utan det är antalet personer
  som är födda utanför Europa.

 127. Vi har ställt
  den här typen av frågor:

 128. Vissa personer får särskilda fördelar
  i skolsystemet i min region.

 129. Så det här mäter
  nån form av opartiskhet.

 130. Alla medborgare
  behandlas lika av polisen i min region.

 131. Korruption förekommer
  i skolsystemet i min region.

 132. Har du under det senaste året
  gett en muta till hälso- och sjukvården?

 133. Det är såna frågor
  vi har ställt om kvaliteten.

 134. Så det är både
  kvalitet och opartiskhet-

 135. -och det är både erfarenheter av
  och uppfattningar om korruption.

 136. Hur ser de regionala skillnaderna ut?
  Ja, de är mycket dramatiska.

 137. Blått och svart
  tyder på att det är bra-

 138. -och ju mer gult och grönt,
  desto sämre är det.

 139. Inte förvånande
  så är Grekland illa ute här.

 140. Ungern och södra Italien också.

 141. I en del länder finns det också
  betydande regionala variationer.

 142. Vi har ju pratat lite om Italien,
  och det är det märkligaste av allt-

 143. -som vi har hittat.
  Då ska vi se om jag får rätt på...

 144. Södra Italien är ju dåligt
  på en marockansk nivå i detta-

 145. -men regionerna i norra Italien,
  det här är Sydtyrolen och så-

 146. -de är rena som Danmark.

 147. Det tyder ju på en sak. Italien har
  haft samma institutioner i 150 år-

 148. -men det ger ingenting.
  Allt avgörs på den lokala nivån.

 149. Det är lite magiskt att vi får
  såna enorma skillnader i ett land.

 150. Så man ska egentligen inte
  prata om Italien som land-

 151. -för det är
  såna gigantiska skillnader.

 152. Tillitsfrågan låter så här:
  Tycker du att man kan lita på andra-

 153. -eller måste man vara
  försiktig i sitt umgänge?

 154. Vi kan göra en omedelbar studie här.

 155. Alla som tycker att man kan lita
  på svenskar räcker upp sin hand nu!

 156. Och alla som tycker
  att man ska vara försiktig-

 157. -räcker upp sin hand nu!

 158. Ställer jag samma fråga i Rumänien,
  så får jag precis motsatt resultat.

 159. Vad mäter då den här frågan?
  Folk känner ju inte alla människor.

 160. En tolkning som kolleger har gjort
  och som jag tycker är rätt bra är-

 161. -att när folk får frågan
  så gör de en utvärdering-

 162. -av den allmänna moraliska halten
  i det samhälle de lever i.

 163. Det är hur jag tolkar frågan.

 164. Resultatet här är också magiskt.

 165. Den högsta tillitsfrekvensen
  har folk i Köpenhamn.

 166. Här är det 80 av 100 som svarar ja.

 167. Den lägsta är i en slovakisk region,
  och där är det 8 av 100.

 168. Så vi har alltså en variation
  inom Europa som är tiofaldig!

 169. Och jag önskar alla
  som vill skapa ett enigt Europa-

 170. -all lycka i världen, alltså.
  De behöver det verkligen.

 171. Om detta är ett mått
  på folks uppfattningar om samhället-

 172. -så hittar man ju nästan aldrig
  variation av den här magnituden.

 173. Ni kan också se några länder
  där det är stora skillnader:

 174. Tyskland, Italien, Spanien.

 175. Mest tillit har tyskarna
  i Schleswig-Holstein, nära Danmark-

 176. -och det här är den tyska region
  som ligger närmast Frankrike.

 177. Frankrike ligger alltid lågt
  i de här mätningarna.

 178. Vad är då våra huvudresultat när vi
  ska förklara den här variationen...

 179. ...i social tillit mellan länderna?

 180. Den starkaste effekten vi hittar är-

 181. -att folk som lever i regioner med
  hög kvalitet i samhällsstyrningen-

 182. -de litar också
  på andra människor i allmänhet.

 183. Så om man har vertikal tillit,
  tillit till skola och polis o.s.v.-

 184. -då litar man också på andra.
  Det här slår ut nästan allting annat.

 185. Det är så
  att regioner med mer etnisk mångfald-

 186. -generellt ligger sämre till
  när det gäller social tillit.

 187. Men hela effekten
  av etnisk mångfald försvinner-

 188. -när vi kontrollerar för kvalitet
  i samhällsstyrningen. Det är borta.

 189. Vad som finns kvar när vi har
  kontrollerat för allt vi kan mäta-

 190. -det är att ekonomisk ojämlikhet-

 191. -också har en negativ effekt
  för social tillit i dessa regioner.

 192. Är ni intresserade
  så kan ni få en massa statistik-

 193. -men det gör sig inte riktigt
  i de här sammanhangen.

 194. En av teorierna som varit stark för
  att förklara graden av social tillit-

 195. -har varit hur många av medborgarna-

 196. -som är engagerade
  i frivilligorganisationer.

 197. För att återigen citera
  den berömde Robert Putnam:

 198. "Ju mer man bowlar tillsammans,
  desto mer tillit." Det såg vi inte.

 199. Det är inte bara i den här studien.
  Väldigt få studier, om ens några-

 200. -hittar nån effekt
  av deltagande i såna organisationer.

 201. Människor som är aktiva där
  litar mer på andra människor-

 202. -än de som inte är med,
  men det är en självselektion.

 203. Om man av andra skäl har stor tillit-

 204. -så är man mer sannolik
  att vara aktiv i en sån organisation.

 205. Men själva deltagandet ger ingenting.

 206. För vissa organisationer,
  som pensionärsorganisationer-

 207. -så ju längre man har deltagit,
  desto mindre litar man på andra.

 208. Jag är lite orolig för vad de gör
  på de där pensionärsdanserna.

 209. Det får jag väl se
  när jag kommer dit...

 210. Det här är ett överraskande resultat,
  och det är ännu inte publicerat.

 211. Vi har nog rätt mycket på fötterna,
  och det analyseras av nån tidskrift-

 212. -men vi tycker att vi
  har väldigt mycket på fötterna.

 213. Hur ska man tolka de här resultaten?

 214. Ja... En tolkning är...

 215. Säg att du lever
  i en region i Europa.

 216. In kommer en massa människor
  som inte är som du.

 217. De har annan hudfärg, är födda
  i andra länder, pratar andra språk.

 218. Och så är din uppfattning att det är
  låg kvalitet i samhällsinstitutioner-

 219. -i polisen, i socialförsäkrings-
  systemet, i skattemyndigheterna.

 220. Det ligger då nära till hands,
  tror vi, att börja tro-

 221. -att nykomlingarna kommer undan med
  allsköns opportunistiskt beteende.

 222. De kanske inte betalar sina skatter,
  de kanske missbrukar bidragssystemet-

 223. -de kanske är engagerade
  i kriminalitet och så vidare.

 224. Däremot om du lever
  i samma typ av region...

 225. Du lever i en region
  med hög kvalitet i styrningen.

 226. In kommer folk som inte är som du.

 227. Men om din uppfattning är att det är
  rätt hög kvalitet i institutionerna-

 228. -polisen tar hand om brottslighet,
  skattemyndigheten sköter sitt jobb-

 229. -man överutnyttjar inte
  det sociala välfärdssystemet-

 230. -då tänker man: "Här kommer
  folk som inte är som jag."

 231. "Jag kanske inte gillar dem"-

 232. -"men jag måste tro
  att de spelar enligt reglerna."

 233. "Den höga kvaliteten gör
  att vi spelar efter samma regler."

 234. Då försvinner
  den generella tillitsproblematiken.

 235. Så hög...

 236. Och det här är inte
  den första studien som visar detta.

 237. Det finns ett liknande resultat
  från några danskar som tittade på...

 238. Danmark är ju "höglitar"-landet
  i Europa. Ingenting slår Danmark.

 239. Och Danmark har ju liksom Sverige-

 240. -tagit emot en hel del invandrare
  från länder med låg social tillit-

 241. -som Pakistan, Turkiet, Bangladesh
  och så vidare.

 242. Våra danska kolleger har tittat på
  vad som händer med dessa invandrare-

 243. -efter ett antal år
  i "höglitar"-Danmark.

 244. Jo, deras tillit går upp,
  inte till de höga danska nivåerna-

 245. -men de är närmare de danska nivåerna
  än nivåerna i deras ursprungsland.

 246. Det viktigaste
  för att detta ska inträffa-

 247. -är om dessa invandrare
  uppfattar att de har blivit-

 248. -opartiskt, kompetent behandlade
  av de danska myndigheterna.

 249. Aktiva i frivilligorganisationer
  har lägre tillit.

 250. Det beror oftast på
  att om man är invandrare-

 251. -och är aktiv i en organisation,
  så spär organisationen ofta på-

 252. -"vi och de"-mentaliteten.

 253. Så vad är budskapet?
  Vill vi behålla tilliten-

 254. -ska det inte
  gå till som på Riksrevisions...

 255. Hög kvalitet
  i offentliga institutioner-

 256. -verkar vara nånting som fungerar
  för att skapa hög social tillit-

 257. -eller åtminstone vidmakthålla
  hög social tillit i ett land.

 258. Man kan också sammanfatta detta med
  att det tyska ordspråket nog stämmer.

 259. "Der Fisch stinkt vom Kopf her."
  Fisken ruttnar från huvudet ner.

 260. Vill man inte att det ska ske, ska
  man inte ha ruttna fiskar i systemet.

 261. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tillitens bortre gräns

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, berättar om vilka faktorer som leder till ökad tillit människor emellan. Städer och företag med hög tillit fungerar bättre och är mer demokratiska jämfört med samhällen som präglas av låg social tillit, menar han. Litar man inte på varandra blir det heller inte lönt att samarbeta. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Ämnen:
Psykologi och filosofi, Samhällskunskap
Ämnesord:
Förtroende, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Människans natur 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Kan man ens tala om gränser?

Författaren Torbjörn Elensky reflekterar över begreppet gränser. Han menar att gränsdragningarna rent politiskt började med jordbruket för att skilja täpporna åt och se till att inte vilda djur och främlingar trängde in. I myterna finns flera illustrativa exempel på gränskonflikter mellan till exempel bofasta och nomader, berättar Elensky. Det kanske mest kända är hämtat från Bibeln och handlar om de två bröderna Kain och Abel. Det är samma konflikter som vi ser idag mellan invånarna i ett land och folk som saknar tillhörighet och som vill komma innanför gränsen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Nationalstatens upplösning och cementering

Håller nationalstaten på att upplösas medan vi blir allt mer globala? Den frågan ställs på sin spets i detta panelsamtal där deltagarna konstaterar att varje generation förmodligen har mer gemensamt över gränserna än med landsmän ur en annan generation. Det paradoxala är att de nationella särdragen idag värderas högre än på länge. Medverkande: Lars Trägårdh, statsvetare och författare, Katarina Barrling Hermansson, statsvetare och Torbjörn Elensky, författare. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Ingen gräns mellan avkopplat och uppkopplat

Framtidsforskaren Roope Mokka talar om hur gränsen mellan jobb och fritid allt mer börjar suddas ut. Han spår att vi i framtiden kommer att gå mer och mer mot en delningsekonomi där fler företag liknande Uber och Airbnb startas. I den första fasen av digitalisering såg vi sett hur tankar, idéer och information knöts samman. Nu ser vi något annat där även materiella saker kopplas ihop och knyts samman. De nya tjänsterna och den nya delningsekonomin kan hjälpa oss att utnyttja jordens resurser på ett mer effektivt sätt, menar Mokka. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Bildningsbehovet i en gränslös tid

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, talar om den monumentala förändring som utbildningsvärlden genomgår i och med den snabba tekniska utvecklingen. Den stora frågan vi brottas med idag är vad ett universitet egentligen är och vad som skiljer ett universitet jämfört med andra kunskapsproducerande institutioner. Gränserna inom den här världen håller på att lösas upp, menar Strannegård. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör: Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

När gamla affärsmodeller utmanas

I skuggan av klimathotet har allt fler företag börjat inse att deras affärsmodeller inte kan separeras från hållbarhet i den omgivande världen. Här berättar Filippa K:s vd Amelie Söderberg och innovationschef Elin Larsson om nya grepp som de valt att testa. Svårigheterna ligger många gånger i att överleva och tjäna pengar enligt den gamla modellen samtidigt som man förbereder ett skifte mot en mer hållbar produktion, menar de. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Mode som identitetshandling

Får man klä sig hur som helst? Var går gränsen? Det frågar sig Philip Warkander, professor i modevetenskap, som här berättar om sina egna vedermödor när det gällde att hitta rätt klädsel för det här seminariet. Mode handlar alltså inte bara om att klä sig varmt, utan i hög grad om att skapa rätt identitet. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Yttrandefrihetens gränser och pris

Finns det några gränser för kärlek och yttrandefrihet? Christer Sturmark intervjuar två bloggare från Bangladesh som idag vistas i Sverige för att de överskridit sin regerings gränser för yttrandefrihet. Sturmark inleder med att ge en bakgrund till det spända läget i Bangladesh, där människor i opposition hotas till livet och par med olika religiös bakgrund inte får leva tillsammans. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

En digital filterbubbla

Författaren och kulturjournalisten Johanna Koljonen tränger in i en digital värld där gränsvakterna utgörs av algoritmer som skräddarsyr våra nyhetsflöden utifrån vad vi tycker om att läsa. Baksidan är att världen allt mer liknar en strut, där vi bara läser det vi tycker om och där vi får våra egna åsikter bekräftade. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Ätbart och oätbart

Innebär klimathotet att vi tvingas flytta gränsen för vad som är tänkbart att servera till middag? Matskribenten Lisa Förare Winbladh förklarar här varför vi inte äter insekter trots att det vore ett rationellt val. Här handlar det mest om att vi måste förändra de mentala smaklökarna och acceptera att äta det som kryper och krälar, säger hon. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör: Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Invitationsdepartementet

Att dela en måltid tillsammans med andra kan många gånger ha ett större syfte än att bara få i sig näring. Genom att bjuda en nyanländ på middag kan måltiden bli till en gränsöverskridande handling, berättar Ebba Åkerman, grundare av Invitationsdepartementet som är ett slags middagsförmedling. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Tillitens bortre gräns

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, berättar om vilka faktorer som leder till ökad tillit människor emellan. Städer och företag med hög tillit fungerar bättre och är mer demokratiska jämfört med samhällen som präglas av låg social tillit, menar han. Litar man inte på varandra blir det heller inte lönt att samarbeta. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Människans natur 2016

Har delaktigheten gränser?

Hur bryter vi gränser inom landet, och hur ska det gå till rent praktiskt att skapa ett inkluderande samhälle? Paneldiskussion om hur man fostrar till delaktighet och inkludering. Medverkande: Ebba Åkerman, grundare Invitationsdepartementet, Erik Amnå, professor i statskunskap och Parasto Backman, formgivare. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - From Business to Buttons 2016

Hantera att ha fel

Hur känns det att ha fel? Det frågar sig Simon Bennett, ledarskapsexpert. Han lär ut hur man ska förhålla sig till misstag och makt i grupper. Makten definieras av vilken information som kan anses vara kunskap. Bennett menar att vi måste tillåta oss att vara hela människor med alla känsloregister även som professionella. Inspelat den 15 april 2016 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Inuse.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.