Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Regeringens syn på drogerDela
 1. Att minska bruket och missbruket
  utav droger-

 2. -är förmodligen en av de största
  utmaningarna i vårt samhälle.

 3. Jag vill tacka alla som är här inne
  för det arbete som ni gör varje dag-

 4. -i kampen för att uppnå de mål som vi
  har kring droger i det här samhället.

 5. Men innan jag går in och pratar om
  den nya ANDT-strategin-

 6. -tänkte jag börja i en annan ände
  och på en mer övergripande nivå.

 7. Som säkert många här inne vet har
  regeringen ställt upp ett mål om-

 8. -att sluta de påverkbara
  hälsoklyftorna inom en generation.

 9. Det är ett oerhört ambitiöst mål.

 10. Den fråga som jag oftast får när jag
  berättar om den här målsättningen-

 11. -är: "Det låter väl bra."

 12. "Men varför är det så viktigt
  för regeringen i Sverige"-

 13. -"att sätta upp ett mål om
  att sluta hälsoklyftor?"

 14. "Hälsoklyftor finns väl mellan
  det rika nord och det fattiga syd"-

 15. -"på en global nivå? Det har väl
  vi i Sverige lagt bakom oss?"

 16. Men sanningen är, och det vet ni
  förmodligen bättre än jag-

 17. -att även i vårt land har vi stora
  klyftor i hälsa mellan olika grupper.

 18. Ett tydligt exempel
  som jag ofta brukar använda-

 19. -är skillnaden i medellivslängd.

 20. I dag i Sverige 2016 vet vi-

 21. -att trots att vi är ett av världens
  rikaste och mest välmående länder-

 22. -skiljer det sex år
  i förväntad medellivslängd-

 23. -mellan en människa med kort utbild-
  ning och en med lång utbildning.

 24. Sex år.

 25. Jag tror att vi alla kan föreställa
  oss vad den skillnaden står för.

 26. Sex förlorade julaftnar,
  sex förlorade somrar.

 27. Sex förlorade år-

 28. -av den grundläggande mänskliga
  rättigheten att få finnas till.

 29. Det här är naturligtvis fruktansvärt.

 30. Det är en utmaning så god som någon
  att ta sig an politiskt.

 31. Men vad värre är
  än att den här skillnaden består-

 32. -är att utvecklingen under de senaste
  åren har gått åt helt fel håll.

 33. Skillnaden i förväntad medellivslängd
  har för gruppen kvinnor med låg-

 34. -respektive hög utbildning ökat med
  två år sen början av 2000-talet.

 35. Två år.

 36. Och detta, menar jag,
  kräver att politiken agerar.

 37. Vi har en moralisk skyldighet
  att agera.

 38. Vi har en skyldighet utifrån
  ett ekonomiskt perspektiv att agera.

 39. Vi har en skyldighet ur ett
  demokratiskt perspektiv att agera.

 40. I första hand för att stoppa
  den negativa utvecklingen.

 41. Men i sista hand för att helt kunna
  sluta den här hälsoklyftan-

 42. -och alla andra som existerar
  i vårt samhälle.

 43. Om vi ska kunna sluta hälsoklyftorna-

 44. -det där inser ni säkert också
  mycket bättre än vad jag gör-

 45. -kräver det att vi arbetar brett
  på alla samhällsområden.

 46. Ofta har man föreställningen-

 47. -att hälsoklyftor sluter man
  inom hälso- och sjukvården.

 48. Det gör man inte alls.
  Där sluter man inga hälsoklyftor.

 49. Möjligtvis bidrar man med kunskap,
  kompetens och behandling-

 50. -när man väl har blivit sjuk, men där
  behöver inte det stora arbetet göras-

 51. -för att sluta hälsoklyftorna
  i vårt land.

 52. Kommer folkhälsopolitiken att hjälpa
  oss att sluta hälsoklyftor?

 53. Ja, till viss del har
  den traditionella folkhälsopolitiken-

 54. -en stor roll att spela. Men inte
  heller den hjälper oss hela vägen-

 55. -för att vi ska kunna utjämna
  skillnader i hälsa.

 56. För en av de viktigaste insatserna vi
  kan göra för att sluta hälsoklyftor-

 57. -och se till att alla i vårt land
  kan leva långa och friska liv-

 58. -är att se till att alla får en bra
  start i livet och de kunskaper-

 59. -som man har rätt till ifrån skolan.

 60. Att alla får chans att utveckla
  sina färdigheter och förmågor.

 61. Får chans att studera vidare
  eller komma ut på arbetsmarknaden.

 62. Det är en utav de
  viktigaste insatserna vi kan göra-

 63. -för att sluta hälsoklyftorna.

 64. Tillsammans med vad vi gör på
  arbetsmarknads- och miljöområdet-

 65. -och tillsammans med vad vi gör på
  i stort sett alla politikområden.

 66. Då inser alla
  att om utmaningen kräver-

 67. -att vi agerar aktivt och annorlunda
  än hittills på alla politikområden-

 68. -hur pass stor utmaningen
  faktiskt är.

 69. Det som Magnus nämnde tidigare-

 70. -och som vi velat ställa upp
  som centralt i ANDT-strategin-

 71. -nämligen samverkan, behöver vi göra
  i större skala och mer systematiskt-

 72. -än vad vi lyckats med hittills.

 73. För att hjälpa oss i det här arbetet-

 74. -för att kunna samordna politiken
  över hela fältet-

 75. -och få ett långsiktigt perspektiv-

 76. -har regeringen tillsatt
  en kommission för jämlik hälsa.

 77. Den leds utav Olle Lundberg, chef vid
  Centre for Health Equity Studies.

 78. När jag pratar med honom
  om vad han tror kommer att krävas-

 79. -för att sluta hälsoklyftorna,
  säger han att det är två saker-

 80. -som han tror att kommissionen
  kommer att landa i.

 81. Det ena är att bättre än i dag-

 82. -nyttja alla de resurser som står
  till samhällets förfogande.

 83. Med det tror jag att han bl.a. menar-

 84. -det som jag tror är centralt
  i många utav ers vardag-

 85. -och kanske skapar en del utav
  den frustration som ni kanske känner-

 86. -d.v.s. att vi i Sverige är experter
  på att organisera oss i stuprör.

 87. Vi är experter på att hitta lösningar
  på enskilda problem-

 88. -men har svårare att möta människor
  med komplexa problem-

 89. -och mycket svårare att möta de
  individer som behöver stöd och hjälp-

 90. -på det mångfacetterade sätt
  som ofta krävs.

 91. Vi är jätteduktiga
  om nån råkar vara arbetslös-

 92. -och behöver hjälp med
  att specifikt hitta ett nytt jobb.

 93. Vi är duktiga om nån har brutit
  ett ben eller haft en infektion-

 94. -och behöver hjälp.
  Då får man sin vård och behandling.

 95. Vi är ofta duktiga när det gäller
  specifika problem i samhällssektorer.

 96. Men problemet är att människor
  inte bara har ett problem.

 97. Det gäller inte minst om man har ett
  allvarligt missbruk eller beroende.

 98. Då har man ofta
  en mängd olika problem-

 99. -som kräver insatser från olika
  samhällssektorer samtidigt.

 100. Om vi ska kunna
  utjämna hälsoklyftorna-

 101. -måste vi bättre än i dag få sam-
  hällets olika insatser att samverka.

 102. Vi måste bättre än i dag kunna
  koncentrera samhällets hjälp-

 103. -kring de problem och den komplexitet
  som den här enskilda individen har.

 104. Det kommer att kräva att vi har
  förmågan att organisera samhället-

 105. -på ett helt annat sätt än hittills.

 106. Det är den ena lärdomen som
  kommissionen redan har presenterat.

 107. Den andra är naturligtvis
  långsiktighet. Det är så lätt...

 108. Och jag vet att den sektor som ni
  på många olika sätt är verksamma i-

 109. -kanske har större erfarenhet
  utav detta än andra.

 110. Men det är så lätt för politiken
  när man ska visa handlingskraft-

 111. -att tillsätta projekt
  och ge tillfälliga anslag.

 112. Väldigt lätt.

 113. Ibland får vi fantastisk erfarenhet
  och kunskap utav projekten.

 114. Ibland hjälper vi människor
  med våra tillfälliga medel-

 115. -och våra projektformer.
  Men alla projekt har ett givet slut.

 116. När slutet närmar sig, upplöser man
  ofta projektorganisationen.

 117. Sen finns varken medel eller kunskap
  för att omsätta erfarenheterna-

 118. -i långsiktiga strukturer-

 119. -och en långsiktig handlingsplan.
  Detta är ett stort problem.

 120. Det innebär att vi skapar orimliga
  förväntningar och frustration-

 121. -och ett stort slöseri
  med ekonomiska medel.

 122. Därför blir långsiktigheten central
  i att kunna sluta hälsoklyftorna.

 123. Särskilt när målsättningen är
  att göra det på en generation.

 124. D.v.s. 20 eller 30 år. Då krävs det
  att politiken är uthållig-

 125. -och att de åtgärder vi sätter in
  har en långsiktighet inbyggt i sig.

 126. Annars lyckas vi aldrig sluta
  några hälsoklyftor.

 127. Det man också kan konstatera är att
  de här sakerna som vi behöver göra-

 128. -både långsiktigheten och förbättrad
  samverkan mellan samhällssektorer-

 129. -delvis har gemensamma lösningar.

 130. Ta bara det som har blivit på modet
  de senaste åren.

 131. Att prata om sociala investeringar.
  Många gör det-

 132. -både ifrån försäkringsbranschen
  men också kommunpolitiken.

 133. Och nu marknadsförs det
  som nånting nytt.

 134. En social investering
  känns nytt och fräscht.

 135. Men egentligen är det
  tanken bakom välfärdssamhället.

 136. Att vi ska arbeta förebyggande.

 137. Att vi ska försöka lösa problemen
  när de är små-

 138. -och inte vänta tills de vuxit oss
  över huvudet-

 139. -och kostar enormt mycket i tid,
  pengar, engagemang och lidande.

 140. Ändå är den sociala investerings-
  tanken central i debatten just nu.

 141. Och vad den förutsätter är
  egentligen-

 142. -att hitta modeller och mekanismer-

 143. -som gör att vi kan lösa problemen
  innan de blivit för stora.

 144. Tack vare inte minst
  senaste tidens svenska forskning-

 145. -vet vi att en individ
  som hamnar snett-

 146. -som misslyckas i skolan,
  hamnar i arbetslöshet-

 147. -är i ett långvarigt missbruk,
  kommer in på en kriminell bana...

 148. I värsta fall kan den individen under
  en livstid kosta 50-60 miljoner.

 149. Enorma summor. Enorma summor.

 150. Som vi i dag gladeligen betalar ut
  i form utav fängelse, rehabilitering-

 151. -rehabilitering en gång till, olika
  typer av sociala insatser o.s.v.

 152. Men vänder man på perspektiven, kan
  man fråga sig vad det hade kostat-

 153. -om vi hade gjort en större insats
  eller investering mycket tidigare?

 154. Vad hade det inneburit i pengar
  och engagemang om vi tidigt-

 155. -hade gjort rätt insatser för att
  undvika de här stora kostnaderna?

 156. Då får vi ofta en lägre summa,
  som man inte varit beredd att ta-

 157. -därför att man inte haft
  de fria medel som krävts-

 158. -eller för att man inte velat lägga
  ut de 200 000 eller 500 000 kronorna.

 159. Jag tror att nyckeln till både
  långsiktighet och ökad samverkan-

 160. -är bl.a. att hitta fungerande
  modeller i vardagen-

 161. -så vi får de här sociala
  investeringarna till stånd.

 162. Tänk vad fantastiskt
  om vi kunde få en ordning på plats-

 163. -som innebar att när beslut fattas-

 164. -oavsett om det är bistånd
  eller rätt åtgärder i skolan-

 165. -att man hade de där 50 eller
  60 miljonerna i bakhuvudet.

 166. Då skulle de summor, den tid och det
  engagemang man tvingas satsa i dag-

 167. -på att hjälpa den här personen
  inte bli så stora-

 168. -och man skulle se dem som
  en investering i-

 169. -ett bättre liv och en bättre hälsa
  för den här individen.

 170. Ett av uppdragen till kommissionen är
  att titta på-

 171. -hur vi kan få bättre modeller
  och regelverk på plats-

 172. -som i den politiska och praktiska
  vardagen styr mot ökad samverkan-

 173. -och ökad långsiktighet. Hur kan vi
  se till att vi bygger ett samhälle-

 174. -där vi kanske inte helt och hållet
  blir av med stuprören-

 175. -men där vi kan bygga
  fler hängrännor-

 176. -så individer inte faller
  mellan stolarna?

 177. Det är en utav lösningarna för att
  sluta de påverkbara hälsoklyftorna.

 178. Med det sagt går det inte
  att komma ifrån-

 179. -att vissa områden
  är mer centrala än andra.

 180. Inte bara för att vi ska lösa
  hälsoklyftorna på lång sikt-

 181. -utan också för att kunna hjälpa
  dem som inte fick hjälp i skolan-

 182. -som inte har fått sociala
  investeringar tidigt-

 183. -utan av olika anledningar
  har hamnat snett.

 184. Där är som sagt ANDT-området
  helt centralt.

 185. Därför att här ser vi tydligare
  än på många andra områden-

 186. -just hur klyftorna och skillnaderna
  i hälsa faktiskt slår.

 187. Det är också centralt
  därför att här har vi kanske-

 188. -det största lidandet
  utav ohälsan i många grupper.

 189. Här har vi också de största
  potentiella vinsterna att hämta hem.

 190. I minskat lidande och ekonomiskt
  om vi förmår att göra rätt saker.

 191. Många aktörer behöver finnas i den
  här sektorn och dra åt samma håll-

 192. -om vi ska lyckas med de mål som vi
  har ställt upp på ANDT-området.

 193. Då är det viktigt att varje aktör
  utifrån sina perspektiv-

 194. -lyckas bidra på bästa möjliga sätt
  för "the greater good".

 195. Från statens sida
  är det helt självklart-

 196. -att statens största bidrag-

 197. -måste vara att se till
  att vi kan skapa förutsättningar-

 198. -för långsiktighet
  och starkare strukturer.

 199. Därför har det varit viktigt
  när vi förnyat ANDT-strategin-

 200. -att fortsätta bygga på det som fung-
  erat i den tidigare ANDT-strategin.

 201. Dit hör målstrukturen
  men också långsiktigheten-

 202. -och att vi fört samman
  det som man kan tycka-

 203. -är olika former av beroenden och
  substanser till en gemensam strategi.

 204. Det tror vi har varit
  en framgångsfaktor.

 205. I det arbetet har det också
  varit viktigt för oss-

 206. -att försöka bli mer strategiska.

 207. Det här ska vara en långsiktig
  strategi som ska hålla över flera år.

 208. Då kan man inte alltid beskriva
  enskilda åtgärder lika konkret-

 209. -eller detaljrikt som tidigare.

 210. Utan det handlar om
  det övergripande strategiska arbetet.

 211. Jag hoppas att ni redan har börjat
  jobba med ANDT-strategin-

 212. -och att ni uppfattar det som det
  strategiska, målinriktade verktyg-

 213. -som det är tänkt att vara. Men det
  räcker inte att skapa en strategi-

 214. -för att bygga långsiktighet.

 215. Det handlar också om
  hur dessa fungerar i vardagen.

 216. Där är det uppenbart i dag
  att arbetet med ANDT-frågor-

 217. -är alltför fragmentiserat.
  Det görs väldigt mycket bra.

 218. Det finns engagemang. Tyvärr kommer
  inte samverkan alltid till stånd-

 219. -eller att den kunskap och erfarenhet
  som finns når ut hela vägen-

 220. -och kommer de individer
  med de största behoven till del.

 221. Därför är ett komplement
  till ANDT-strategin-

 222. -att folkhälsomyndigheten utvecklar
  sitt arbete, men att vi parallellt...

 223. Det arbetar vi med
  på socialdepartementet-

 224. -med kommissionen för jämlik hälsa.
  Hur kan vi skapa en bättre struktur-

 225. -för folkhälsoarbetet
  och det preventiva arbetet-

 226. -så att den kunskap och erfarenhet
  som kan finnas på nationell nivå-

 227. -bättre kan spridas ut över landet?
  Hur kan vi skapa en bättre struktur-

 228. -för att möjliggöra samverkan
  på regional och lokal nivå?

 229. Hur kan vi skapa en bättre struktur
  för att samverkan ska ske vertikalt-

 230. -från lokal till regional
  upp till nationell nivå?

 231. Det är en viktig pusselbit.

 232. Jag hoppas att vi inom en relativt
  snar framtid ska kunna presentera-

 233. -en ny struktur för folkhälsoarbetet
  som underlättar-

 234. -arbetet med ANDT-strategin,
  men också ert arbete i vardagen.

 235. Den sista frågan jag vill ta upp,
  kopplad till att sluta hälsoklyftor-

 236. -men också specifikt kopplad till
  ANDT-området, är att jag tror-

 237. -att om vi ska kunna lyckas möta
  de stora utmaningar vi står inför-

 238. -räcker det inte att ha strukturerna
  eller strategierna på plats.

 239. Det räcker inte att ha de formella
  samhällsorganisationerna på plats.

 240. Till syvende och sist kommer det
  att krävas ett personligt engagemang.

 241. Det kommer att krävas ett brett, per-
  sonligt engagemang i hela samhället.

 242. Jag ser det som en utav mina främsta
  uppgifter som folkhälsominister-

 243. -att skapa debatt och få de frågorna
  högre på den politiska dagordningen.

 244. Jag ser som avgörande för att
  i sin tur kunna lyckas med detta-

 245. -att bedriva en progressiv politik
  där vi hela tiden flyttar gränserna-

 246. -för vad som är möjligt att tänka
  och säga när det gäller ANDT-frågor-

 247. -men också folkhälsofrågor i stort.
  Ibland handlar det om att provocera.

 248. Ibland handlar det om att kunna sätta
  nya bilder i huvudet på människor.

 249. Ibland handlar det om att säga det-

 250. -som man inte får debattera
  i samhället i stort.

 251. Allt ifrån hur vi skärper regelverket
  kring rökning-

 252. -och hur vi med nya medel
  kan minska tobaksbruket.

 253. Hur vi kan ta tag i marknads-
  föringsfrågorna kring alkoholen-

 254. -och värna den alkoholpolitiska mo-
  dellen där Systembolaget är hjärtat.

 255. Det handlar om hur vi ska kunna
  försvara det arbete-

 256. -som har bedrivits med goda resultat
  i Sverige-

 257. -när det gäller prevention kring
  narkotika, när det gäller-

 258. -att kunna förmå unga att avstå från
  att över huvud taget prova narkotika-

 259. -men kunna koppla det till
  att samtidigt hjälpa de människor-

 260. -som har det svårast och riskerar
  att dö p.g.a. sitt narkotikamissbruk.

 261. Och det handlar om hur vi med den
  goda ansats vi har från svensk sida-

 262. -och goda resultat på dopningområdet
  också kan ta nästa steg-

 263. -in i de obskyra lokalerna och göra
  en större insats utanför idrotten-

 264. -när det gäller att minska
  dopninganvändandet.

 265. Om vi ska lyckas kräver det inte bara
  att vi får en fröjdig debatt-

 266. -utan också
  att vi kan väcka engagemang.

 267. För det handlar om allas lika rätt
  till en god hälsa.

 268. Det handlar om allas lika rätt att
  kunna leva ett långt och friskt liv.

 269. Det borde vara en utgångspunkt
  för all politisk verksamhet-

 270. -men också all mänsklig verksamhet.
  Jag hoppas att ni alla här inne-

 271. -som på olika sätt dagligdags
  arbetar med de viktiga hälsofrågorna-

 272. -kan smitta andra med ert engagemang,
  att vi alla här inne kan bidra till-

 273. -att få en ordentlig debatt och
  ett större intresse för hälsofrågor-

 274. -och ANDT-frågor. Det är
  den avgörande ingrediensen för-

 275. -om vi lyckas eller misslyckas
  med våra mål.

 276. Det gör all skillnad
  om vi får ut mesta möjliga-

 277. -utav våra strukturer, vår strategi
  och organisation eller inte.

 278. Så tack för det arbete som ni gör.

 279. Jag ser fram emot att fortsätta
  samarbeta med er. Tack så mycket.

 280. Stort tack, Gabriel.
  Det är en omfattande strategi.

 281. Kommissionen för jämlik hälsa
  är också omfattande frågor.

 282. Regeringen bedriver också arbete
  kring de globala målen.

 283. Om man skulle försöka konkretisera
  det här, utifrån ditt perspektiv-

 284. -vilken är den enskilt största
  utmaningen för att lyckas?

 285. Jämlikhets- och
  jämställdhetsperspektivet.

 286. Därför har vi valt att betona det
  i ANDT-strategin.

 287. När man tittar på frågorna
  ur ett övergripande perspektiv-

 288. -kan man säga: "Hälsoutvecklingen
  ser bra ut i Sverige."

 289. "Medellivslängden ökar,
  vi mår bättre, drickandet går ner."

 290. Först när man tittar på
  enskilda grupper-

 291. -ser man att skillnaderna ökar.

 292. Samtidigt som färre röker, dricker
  och brukar narkotika än tidigare-

 293. -inom vissa grupper, har vi
  motsatt utveckling i andra grupper.

 294. Därför blir jämställdhets- och
  jämlikhetsperspektivet viktigt.

 295. Annars riskerar vi att missa det
  som skulle kunna hjälpa oss framåt.

 296. Du sa: "Sverige är experter på
  stuprör." Vill du utveckla det?

 297. Vi är duktiga när det gäller
  att organisera vårt samhälle.

 298. Jag är också idrottsminister.

 299. I våras besökte jag
  en förening som jobbar med parkour.

 300. Man ska ta sig på snabbast möjliga
  sätt från punkt a till punkt b-

 301. -oavsett om det står ett hus
  eller en mur i vägen.

 302. Sverige är det enda land i världen
  som har organiserad parkour.

 303. Parkour ska ju vara oorganiserat.

 304. Men det är organiserat.
  Det är Svenska Gymnastikförbundet.

 305. Det är ett tydligt exempel på att vi
  är jätteduktiga på att organisera.

 306. Samtidigt finns en baksida: Ibland
  organiserar vi bort engagemanget.

 307. Vi tror att allt ska lösas
  om institutioner pratar med varandra.

 308. Vi har missat
  att det finns viktiga gråzoner-

 309. -där det inte går att hitta tvära
  snitt i och organisera ansvaret-

 310. -och där allting blir tydligt,
  utan där man kräver en samverkan-

 311. -och att individer tar på sig ansvar
  så att samverkan kommer till stånd.

 312. Det är där vi måste ha bättre
  strukturer och förutsättningar-

 313. -för att organisera upp en samverkan
  i de här gråzonerna.

 314. Du är ytterst ansvarig för
  de här frågorna i Sverige.

 315. Framför oss sitter gräddan av
  Sveriges ANDT-arbetare.

 316. Vad skulle du vilja skicka med dem?
  Vad ska de göra framöver?

 317. Vad vill du skicka med dem?

 318. Det viktigaste
  som jag kan skicka med er-

 319. -och det tror jag är en utav
  anledningarna till konferensen-

 320. -det är att med tanke på
  de utmaningar som vi står inför-

 321. -på samhällsnivå-

 322. -men jag tror att många av er också
  möter det i ert dagliga arbete-

 323. -när man kanske ibland tänker: "Hur
  ska jag hjälpa den här personen"-

 324. -"som så lång tid
  haft en så komplex problematik..."

 325. "Jag kanske kan göra min del,
  men andra kan kanske inte göra sin."

 326. Då tror jag att det viktiga
  att ta med sig i det arbetet-

 327. -är att känna
  att många drar åt samma håll.

 328. Vi sätter upp
  strukturer och strategier-

 329. -för att underlätta för alla oss
  att arbeta mot samma mål.

 330. Vi behöver dra mer åt samma håll-

 331. -annars kan vi aldrig lösa de problem
  och utmaningar vi står inför.

 332. -Stort tack, Gabriel Wikström!
  -Tack.

 333. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Regeringens syn på droger

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Drogpolitik, Folkhälsa, Medicin, Narkotikafrågor, Narkotikapolitik, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Hur känner vi kroppen i en teknisk värld

Ericka Johnson, universitetslektor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, berättar om sina forskningsresultat som är tänkta att användas inom den medicinska forskningen. Hur väl känner vi våra kroppar och hur pass medvetna är vi om den kulturella kontexten? Skall man till exempel konstruera en simulator av en kroppsdel i undervisningssyfte så bör den kunna användas av blivande läkare både i USA och i Sverige, menar hon. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.