Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Ungdomars drickande och statusDela
 1. Hej. Jag jobbar med
  att titta på ungdomar och alkohol-

 2. -och negativa konsekvenser.

 3. För att få en inblick i hur ungdomar
  tänker tog jag med två citat.

 4. Det kan vara bra för en sån som jag,
  som kollar så mycket på siffror.

 5. Wilma, 16 år:
  "Nästan alla mina vänner dricker."

 6. "Det är alltid nån som har fest.
  Man kan få tag på alkohol 24/7."

 7. En elev i årskurs 9 menar:

 8. "Jag har smakat lite av varje,
  men aldrig 'druckit'."

 9. "Jag brukar inte dricka alkohol.
  Det är korkat och dyrt."

 10. Det är dessa ungdomar det handlar om,
  även om jag oftast ser ett diagram.

 11. Ni som är insatta
  i ämnet ungdomar och alkohol-

 12. -har säkert sett
  det här diagrammet eller liknande.

 13. Vi ser en drastisk minskning
  av alkoholkonsumenter i nian-

 14. -och även i gymnasiet.

 15. Detta trots att vi gått med i EU och
  fått en större tillgång på alkohol.

 16. Ungdomarna har haft en annan
  utveckling än vuxenbefolkningen.

 17. Parallellt med det här har vi sett-

 18. -att även mängden konsumerad alkohol
  bland ungdomar har minskat.

 19. Det är en intressant utveckling.
  Många undrar varför det sker-

 20. -och vad det innebär.
  Jag har fokuserat på det senare-

 21. -och på hur
  den här utvecklingen påverkar-

 22. -de alkoholrelaterade problemen.

 23. Skälet att intressera sig
  för problemutvecklingen-

 24. -och det yttersta målet med
  att få ungdomar att dricka mindre-

 25. -måste vara att minska skadorna.

 26. I CAN:s nationella skol-
  undersökningar har eleverna chans-

 27. -att svara på vilka problem
  de stöter på när de dricker alkohol.

 28. De är inte mätbara
  i form av vård och dödlighet-

 29. -men är aktuella bland ungdomarna
  och ibland rätt allvarliga också.

 30. Det är allt från att ha hamnat
  i gräl till att ha kört onykter.

 31. Den logiska tanken är att när
  andelen alkoholkonsumenter minskar-

 32. -och mängden som dricks
  också minskar-

 33. -då måste det bli färre problem.

 34. Det har vi tittat på,
  och på ungdomsnivå ser vi-

 35. -att problembördan har sjunkit,
  vilket lite säger sig självt.

 36. I nian är det
  så många färre som dricker-

 37. -så problemen följer förstås med
  i viss mån.

 38. Frågan som vi kände kvarstod var-

 39. -hur det ser ut
  bland dem som fortfarande dricker.

 40. Då har vi tittat närmare på
  den så kallade normaliseringsteorin.

 41. Det kommer från brittiska forskare
  och är en term som kom upp-

 42. -när man såg en period av att
  ungdomar använde mycket cannabis-

 43. -så pass mycket att det inte längre
  var ett avvikande beteende.

 44. Om man översätter det
  till alkoholfokusen-

 45. -kan det innebära att i en period
  med hög ungdomskonsumtion-

 46. -representerar konsumenten
  som dricker ett vanligt beteende-

 47. -som accepteras av fler runtomkring.

 48. I perioder av lägre konsumtion
  blir den gruppen mer avvikande-

 49. -och löper större risk
  för alkoholrelaterade problem.

 50. Vår fråga var om individens
  problembörda påverkas-

 51. -av den genomsnittliga
  ungdomskonsumtionen.

 52. Men fler faktorer påverkar.
  Sambandet är inte så enkelt.

 53. Det går inte
  från att man dricker till problem.

 54. Jag tänker på det som ministern
  pratade om, socioekonomiska faktorer.

 55. I den vuxna befolkningen
  har studier visat-

 56. -att grupper
  med lägre socioekonomisk status-

 57. -har en ökad risk för problem-

 58. -oavsett om det är självrapporterade
  problem, som i CAN-undersökningarna-

 59. -eller om man ser
  till sjuklighet och dödlighet.

 60. Samtidigt så är studierna
  och resultaten bland ungdomar-

 61. -mer inkonsekventa och otydliga.

 62. Vi tacklade problemet
  på följande sätt:

 63. Bland gymnasieelever
  använde vi oss av tre olika mått-

 64. -på socioekonomiska status.
  Alla handlar om utbildning, men...

 65. En anledning till
  att det är så svårt-

 66. -att få fram tydliga resultat
  bland ungdomar-

 67. -kan vara att det är svårt att mäta
  deras socioekonomiska status.

 68. De har dålig koll på vad föräldrarna
  har för utbildning eller jobb.

 69. Till och med boendesituationen
  kan vara svår att uppge.

 70. Vårt första mått är
  ett så kallat individmått.

 71. Där har eleven fått uppge
  föräldrarnas utbildning-

 72. -trots alla svårigheter med måttet

 73. Det andra är uppgifter om
  föräldrarnas utbildning på skolnivå.

 74. Det tredje måttet
  tycker jag är lite intressant.

 75. Det är som en variant-

 76. -där man förutspår ungdomens
  kommande socioekonomiska status.

 77. Då har vi använt vilket program
  de har valt på gymnasiet-

 78. -om det är högskoleförberedande
  eller yrkesförberedande.

 79. Det visade sig, precis som
  litteraturen skvallrade om-

 80. -att vi inte fick
  några tydliga resultat.

 81. Men det vi har kommit fram till
  för de här två olika delarna-

 82. -är att problembördan har sjunkit,
  även bland dem som dricker.

 83. Femtonåringen på 10-talet har inte
  större risk att drabbas-

 84. -av alkoholrelaterade problem
  än 15-åringen på 90-talet.

 85. Och vad gäller
  de socioekonomiska faktorerna-

 86. -såg vi att även om vi tog hänsyn
  till hur mycket de drack-

 87. -och dryckesmönstret,
  alltså intensivkonsumtionen-

 88. -så hade eleverna i yrkesförberedande
  linje större risk...

 89. De uppgav fler problem, även när vi
  kontrollerade för faktorer som kön.

 90. Eleverna i yrkesförberedande linje
  var mer utsatta för problem-

 91. -än motsvarande
  högskoleförberedande linje.

 92. Det var allt från mig.
  Min gick snabbt!

 93. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ungdomars drickande och status

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar
Ämnesord:
Alkoholfrågor, Alkoholkonsumtion, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

De svåra samtalen

Sjukhusprästen på Akademiska sjukhuset i Uppsala Kerstin Dillmar och Sigtunastiftelsens kaplan Lars Björklund berättar om situationer där de har haft de svåra samtalen. De talar om insikten att det kanske inte finns någon tröst i de riktigt svåra sorgerna. Det viktiga är att vara där, att finnas bredvid en medmänniska i nöd. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?