Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Smuggling via datorDela
 1. Jag tänkte börja med
  att berätta vad Tullverket gör.

 2. Tullverket
  har i uppdrag att kontrollera-

 3. -hela varuflödet
  av varor till och från Sverige.

 4. Det har vi delat upp
  i två stora arbetsuppgifter.

 5. Den ena är att ta ut tull,
  skatter och andra avgifter-

 6. -för den legala importen och exporten
  till och från Sverige.

 7. Vi ska även effektivisera och
  förenkla tullhanteringen för företag.

 8. Vår andra uppgift är att jobba mot
  gränsöverskridande brottslighet.

 9. Vi ska försöka förhindra att
  illegala varor kommer in i Sverige.

 10. I dag fokuserar vi
  på brottsbekämpningen-

 11. -och där har vi i uppdrag att in-
  och utförselrestriktioner efterföljs.

 12. Inom alla områden och varuflöden.

 13. Smuggling via datorn och i post- och
  kurirflödet är bara ett varuflöde-

 14. -där vi ska göra våra kontroller.

 15. Vi prioriterar att förhindra hot-

 16. -mot hälsa, miljö och säkerhet.

 17. Vi prioriterar kontroller efter
  omfattande underrättelseinformation.

 18. Vi prioriterar dagligen
  var vi ska göra våra kontroller-

 19. -för vi är inte
  på alla ställen hela tiden.

 20. Tullverket har ca 2 000 anställda-

 21. -och 400 av dessa jobbar med gräns-
  skydd, alltså kontroller vid gränsen.

 22. Hur gör man
  när man smugglar via datorn?

 23. Man tar fram sin mobil eller dator
  och googlar det man vill köpa.

 24. Man kan betala med bitcoin,
  en anonym betalningsmetod.

 25. Paketet levereras
  i en diskret förpackning-

 26. -och leveransen kommer ungefär
  två dagar efter mottagen betalning.

 27. Hur ska Tullverket arbeta för att
  stoppa smugglingen via datorn?

 28. Vi genomförde en kontrolloperation-

 29. -som vi kallade
  för Kontrolloperation Nätdroger.

 30. Vi definierade en nätdrog-

 31. -som en drog eller en substans
  som köps via internet.

 32. Klassad eller oklassad var oviktigt.

 33. Vi skulle ta alla droger
  som köptes via internet.

 34. Målet med operationen var att hindra
  att drogerna nådde mottagarna.

 35. Vi ville störa
  handeln med droger via internet.

 36. Vi ville öka våra beslag
  i post- och kurirflödet-

 37. -och vi ville ha en större kunskap
  om i vilken omfattning det här sker.

 38. Om vi tillsätter mycket resurser,
  vilka resultat kan vi då uppnå?

 39. Och hur stor
  är omfattningen egentligen?

 40. Vi genomförde kontroller
  under fyra veckor hösten 2015-

 41. -på olika ställen i landet.

 42. Störde vi handeln med droger? Ja.

 43. Det här var några reaktioner på
  internet under kontrolloperationen.

 44. Vi är på tårna, vi har en ny skanner
  som hjälper oss att hitta saker-

 45. -och vi har nåt slags operation
  på gång. Det var det de visste.

 46. Hindrade vi drogerna att nå
  mottagarna? Ja, vi vill påstå det.

 47. Under de här fyra veckorna
  ökade vi våra beslag med över 326 %.

 48. Vi gjorde drygt 2 000 beslag
  under de här fyra veckorna.

 49. Vi gjorde 1833 brottsanmälningar
  på mottagare-

 50. -på över 517 orter i hela landet.

 51. Var kom drogerna ifrån? Det största
  avsändarlandet var Singapore.

 52. Här tog vi mest läkemedel,
  och då rörde det sig om potensmedel.

 53. Näst störst var Storbritannien-

 54. -och där rörde sig mest
  om narkotika och missbrukssubstanser.

 55. Sen hade vi Indien
  som tredje största avsändarlandet.

 56. Från Indien kom det mycket Tramadol.

 57. När det gäller antal beslag så är
  läkemedel den allra största gruppen.

 58. Både narkotikaklassade
  och andra medel.

 59. Därefter var det dopningsmedel
  som vi tog mest av under operationen.

 60. Även om vi inte tog flest beslag
  av dopningsmedel-

 61. -så tog vi mest dopningsmedel
  under kontrolloperationen.

 62. Totalt 1,7 miljoner tabletter tog vi.

 63. Vi tog bara drygt 123 000
  under hela 2014-

 64. -och under de här fyra veckorna
  tog vi alltså 1,7 miljoner tabletter.

 65. Det största beslaget
  gjorde vi i kurirflödet i Malmö.

 66. Det såg ut så där.

 67. Vi gjorde husrannsakningar
  i Oskarshamnsområdet-

 68. -där vi hittade
  massor med dopningsmedel.

 69. Tre personer var anhållna i ärendet,
  och en är häktad.

 70. Förundersökningen leds av inter-
  nationella åklagarkammaren i Malmö.

 71. Det absolut sista beslaget
  som gjordes var det här paketet.

 72. Ett paket från Kanada
  med 500 gram cannabis.

 73. Här försökte de lura tullen. "De tror
  aldrig att vi smugglar i en tullbåt."

 74. "Det finns ju till och med en
  narkotikasökhund. Det är helt lugnt."

 75. Men det var det inte.

 76. Vi påträffade även
  nya missbrukssubstanser.

 77. Hela fem stycken nya hittade vi.

 78. Vi var först i Europa med
  att rapportera en av dem: 4-CEC.

 79. Vi tog även Sveriges största beslag
  av missbrukssubstansen Metizolam.

 80. Den narkotikaklassades i januari
  2016, efter kontrolloperationen.

 81. Det kom en lag i april 2011 som gör
  att vi kan ta missbrukssubstanserna.

 82. De substanser som inte är klassade
  som narkotika eller hälsofarlig vara.

 83. Den ger oss möjlighet
  att ta substanser och förstöra dem-

 84. -i stället för
  att behöva skicka ut dem.

 85. Insatsen gjordes
  för att försöka skapa kunskap om-

 86. -hur stor smugglingen via internet
  och post- och kurirflödet är.

 87. Vi jobbar även med så kallad
  samverkan mot tullbrottslighet.

 88. Vi skriver överenskommelser med
  företag för att de ska hjälpa oss-

 89. -i jakten på de här drogerna.
  Deras legala flöden utnyttjas mycket-

 90. -för att smuggla
  även illegala varor i.

 91. Vi är också delaktiga i projektet
  Tillsammans mot nätdroger-

 92. -som de ska prata om lite senare.
  Tullverket är en samverkanspartner-

 93. -och syftet är att vi ska vara
  fler ögon som jobbar mot det här.

 94. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Smuggling via dator

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Drogmissbruk, Ekonomi, Elektronisk handel, Finansrätt, Finansväsen, Missbruk, Narkotikasmuggling, Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Tullväsen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

G-punkten - finns den?

För en del är den en gynekologisk myt, andra ser dess existens som bevisad. Rönen kring g-punkten delar både forskarvärlden och kvinnor i allmänhet. Ännu idag kommer nya teser fram.