Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Ungdomar och föräldrars röster om cannabisDela
 1. Therese Holmkvist och Anna
  William-Olsson från Stockholms stad.

 2. Vi ska dela med oss av erfarenheter-

 3. -kring att lyssna på ungdomar
  och föräldrar-

 4. -som det förebyggande arbetet berör.

 5. Vi ger en bild av hur vi gjort detta-

 6. -och kanske några exempel på hur vi
  konkret har omsatt det i praktik.

 7. Vi arbetade båda, tillsammans med
  många kollegor, i projektet Trestad2.

 8. Flera av er känner igen det.

 9. De tre storstäderna jobbade ihop
  för att minska cannabis bland unga-

 10. -och de två undersökningar vi ska
  prata om, som Anna visar en bild på-

 11. -är viktiga pusselbitar i arbetet.

 12. I trestadsarbetet jobbade vi
  med projektet "Ungdom i storstad".

 13. Det handlade om att rusta
  yrkesverksamma nära ungdomar-

 14. -med vilja, mod och kunskap för att
  kunna minska cannabis bland unga.

 15. De här två undersökningarna-

 16. -var jätteviktiga, kartläggande,
  målgruppsanalyserande undersökningar-

 17. -som hjälpte oss att utforma
  hela den här projektinsatsen.

 18. Vi ska beskriva undersökningarna-

 19. -och avrunda med konkreta, praktiska
  exempel på hur vi använt oss av dem.

 20. Ja...

 21. Då kan jag börja med att säga att jag
  jobbar som preventionssamordnare-

 22. -i en av Stockholms stadsdelar-

 23. -och vi var ett antal samordnare
  som tyckte att vi tittat mycket på-

 24. -hur de som använder droger ser ut-

 25. -men hur är det med majoriteten
  som inte använder droger?

 26. Vi satte i gång det här
  innan Trestad ens fanns.

 27. Desirée Backman på Norrmalms
  stadsdelsförvaltning drev arbetet.

 28. Sen var det lägligt att Trestad2
  kom med cannabisförebyggande tema-

 29. -så att vi kunde göra fokusgrupps-
  undersökningarna mer professionellt.

 30. Det vi tänkte på först
  var att ta reda på-

 31. -vad som påverkat majoriteten
  att inte använda cannabis.

 32. Sen ville vi ha underlag
  för att se hur vi skulle jobba.

 33. Vad tycker ungdomarna själva
  och vad kan vi läsa ut av det?

 34. Vi tänkte att det var bra information
  till andra vuxna och föräldrar-

 35. -och dessutom
  var det ett "bakomtema"-

 36. -att vi gärna vill sprida
  att majoriteten inte provat cannabis-

 37. -och att det finns ett begrepp
  som heter "majoritetsmissförståndet".

 38. Ungdomar tror ofta att andra ungdomar
  håller på mer med droger än de gör.

 39. Vårt urval för de här
  fokusgruppsundersökningarna-

 40. -var att det skulle vara ungdomar
  som inte testat cannabis.

 41. Det skulle vara samma årskullar
  som hade besvarat Stockholmsenkäten-

 42. -som är Stockholms stads
  lokala drogvaneundersökning.

 43. Det är 104 frågor med delfrågor-

 44. -så det är en omfattande
  livsstilsundersökning.

 45. Den genomförs i årskurs 9 och
  årskurs 2 på gymnasiet, vartannat år.

 46. Då ville vi
  att det skulle vara samma årskullar.

 47. Sen var det tio av Stockholms
  fjorton stadsdelar som var med.

 48. Personal, som preventionssamordnare
  och andra, backade upp.

 49. Man måste vara två i fokusgrupperna.

 50. Vi hade totalt 187 ungdomar.

 51. Det var elva grupper
  från årskurs 9 i grundskolan-

 52. -och sju grupper från gymnasiet.

 53. Det var årskurs 9 och årskurs 2,
  men inom parentes står det årskurs 3-

 54. -då några inte hanns med på våren.

 55. Dem tog vi när de gick i årskurs 3.

 56. Och...

 57. Så såg det ut på den fronten.

 58. Vad ungdomarna sa, det var...

 59. Man kan säga
  att när de associerade till cannabis-

 60. -så var det mycket populärkultur.

 61. Det var dels de här som ni ser här.

 62. Mycket tecknade serier och filmer.

 63. Är de för vuxna eller för barn?
  Vilka vänder man sig till?

 64. Det är "Family Guy", till exempel,
  eller "Simpsons"-

 65. -där man framställer det här med
  cannabis som nånting ganska roligt.

 66. Det är bara ett litet roligt inslag-

 67. -där man blir fnittrig och påverkad
  en stund, och sen är det borta.

 68. Sen var det dokusåpor
  som "Paradise Hotel".

 69. Det togs upp...

 70. ..."How I Met Your Mother".

 71. Det är ju en serie
  som handlar om hur en pappa-

 72. -hittar en mamma till barnen.

 73. Hela den serien
  utspelar sig på en bar.

 74. Eftersom föräldrarna är föräldrar-

 75. -vill de inte att barnen ska förstå-

 76. -så de kallar det att man "äter
  smörgås" när man röker cannabis.

 77. Det är ett budskap till ungdomarna.

 78. De sa också att de tyckte
  att alkohol skildras värre.

 79. Konsekvenserna av alkohol är värre
  än konsekvenserna av cannabis.

 80. De sa också att det är en skillnad i
  spelfilmer, som ofta är pedagogiska.

 81. Det är nån som börjar med cannabis-

 82. -och det slutar med att det går illa.

 83. I de tecknade serierna eller i musik-

 84. -framställs det bara
  som nånting roligt och positivt.

 85. När det gäller inställningen
  till cannabis, och tillgängligheten-

 86. -så kommer det ett citat här:

 87. "Det beror på vem du frågar,
  var du bor och vilka vänner man har."

 88. Här fanns det en tendens-

 89. -att man börjar med att säga
  det man vet är negativt med droger-

 90. -och att cannabis finns på "Plattan"
  som alla i Sverige känner till.

 91. Det nämndes av de allra flesta.
  Man hittar det i utsatta förorter.

 92. När man pratar vidare om det
  kommer det fram-

 93. -att man nog egentligen vet
  var man kan få tag på det-

 94. -och det i högre grad i årskurs 2.

 95. Man vet att man kan få det på nätet-

 96. -och att det finns vissa kodord.

 97. Det känner även de
  som inte testat cannabis till.

 98. De har kompisar med erfarenheter.

 99. Men också att det finns i skolan.
  Det var det många som sa.

 100. Man kan få tag i cannabis på skolan.

 101. Vad tyckte de påverkade dem
  att inte testa cannabis?

 102. Majoriteten
  har faktiskt inte testat cannabis.

 103. Då pratar man om att föräldrarnas
  inställning är jätteviktig.

 104. Själv var jag med i tre fokusgrupper-

 105. -och av ungdomarna i dessa
  fokusgrupper var det bara en som sa:

 106. "Mina föräldrar
  har inte pratat om det."

 107. Alla de andra i de tre fokusgrupper
  som jag var med i-

 108. -sa att deras föräldrar varit tydliga
  med att de inte ska testa droger.

 109. Sen var det också det här att man
  bryr sig om sin kropp och sin hälsa-

 110. -och inte vill utsätta sig för saker.
  Man satsar på idrott och skolan.

 111. Man vill inte riskera, helt enkelt.

 112. Man är rädd för skador på hjärnan
  och intelligensen.

 113. Det har gått in att man
  kan misslyckas i skolan och i livet.

 114. Det var alla de frågorna.

 115. Sen tar man upp att det är olagligt.
  Det känner man till.

 116. Sen kanske man inte vet
  varför det är olagligt, egentligen.

 117. Man är rädd för
  att sluta som uteliggare-

 118. -och att bli "utkastad och hemlös",
  som det står i citatet.

 119. När det gäller tips
  till det förebyggande arbetet-

 120. -så var det överhuvudtaget ett tema-

 121. -att man tycker att vuxenvärlden
  inte hjälper en i avståndstagandet.

 122. Föräldrarna säger
  att man inte ska hålla på med droger-

 123. -men varför ska man inte göra det?
  Där tyckte de inte att de fick svar.

 124. Då ska vi se... Jag ska bläddra sida
  så att jag vet vad jag pratar om.

 125. Man vill ha saklig information.
  Det var egentligen det jag sa nyss.

 126. Man har hört att det är farligt,
  men man vet inte varför.

 127. Kan man bli beroende
  eller kan man inte bli beroende?

 128. Nu ska vi se...

 129. Sen vill man inte
  göra sina föräldrar besvikna.

 130. Föräldrarna har varit tydliga och man
  är rädd för att göra dem besvikna.

 131. Det handlar om relationer.
  Det behöver inte bara vara föräldrar.

 132. Det kan vara nån man har band till-

 133. -som man inte vill riskera.

 134. Sen tänkte man också att det var
  viktigt att det blev rätt avsändare.

 135. Det här med källkritik
  - vem kan man egentligen lita på?

 136. Det behöver vara nån vetenskapsman,
  en läkare med vit rock, som talar om.

 137. Man ville också ha det här som vi vet
  inte fungerar: "Scare Straight".

 138. Det går inte, men det har kommit upp.

 139. Man vill ha en gammal missbrukare
  som kan skrämma en rejält-

 140. -och det är ju lite kittlande.

 141. Man tog också upp det här
  med en meningsfull fritid.

 142. Att man har andra alternativ.

 143. Sen tog man också upp att man vill ha
  mer information från sociala medier.

 144. Det är där man hittar information-

 145. -men det ska vara lättillgängligt.

 146. Sista passningen går till Therese:
  Föräldrars kunskap och inställning.

 147. Man känner att man inte får stöd.

 148. Där är föräldrar
  och ungdomar överens-

 149. -men som ni kommer att se
  så går åsikterna isär också.

 150. Upplever föräldrar att de pratat
  om cannabis? Det är inte entydigt.

 151. Vi ska tillägga att i Stockholms stad
  har vi 100 000 unga i åldern 13-25.

 152. Även om vi har nått många ungdomar-

 153. -så blir det ett pyttelitet "sample",
  men vi har lärt oss mycket.

 154. Att man inte vill göra sina föräldrar
  besvikna har vi använt oss av.

 155. Vi ska se på föräldraundersökningarna
  som vi gjorde senare i projektet.

 156. Vi började med ungdomar.

 157. Under 2013 bestämde vi oss
  för att genomföra en undersökning-

 158. -för föräldrar till elever i år 7-9.

 159. Vi använde ett undersökningsföretag
  som hjälpte oss hitta dem.

 160. De bjöds in till fokusgrupper.

 161. Totalt deltog knappt 50 personer
  i den första undersökningen.

 162. Även om vi slumpade fram dem
  så var det svårt att få föräldrar-

 163. -som bodde i ytterstadsområdena
  - socioekonomiskt svaga och avlägsna-

 164. -att komma till grupperna.

 165. 2014 följde vi upp det här med en
  undersökning riktad till föräldrar-

 166. -i Rinkeby-Kista och Skärholmen-

 167. -för att nå fler och få
  en bättre bredd av föräldraröster.

 168. Det vi ville titta på här, och nu
  hade vi kunskaperna från ungdomarna-

 169. -var hur föräldrarna såg på cannabis.

 170. Vi ville höra om deras kunskaper-

 171. -och vi ville höra mer
  om deras attityd och hållning.

 172. Vi ville fråga hur vi från Stockholms
  stad skulle kommunicera detta.

 173. Vilka vägar tar vi? Vilka kanaler
  föredrar ni? Vem ska avsändaren vara?

 174. Vi såg framför oss att många skulle
  vilja ha appar, som ungdomarna-

 175. -eller sociala medier,
  men blev överraskade över resultaten.

 176. Det var huvudteman i undersökningen.

 177. Jag har markerat med lila prickar
  det föräldrar i innerstaden tyckte-

 178. -och med blå "plopp" det som
  föräldrarna från ytterstaden tyckte.

 179. Ungefär så här såg det ut.

 180. Majoriteten av de föräldrar
  vi pratade med i undersökningarna-

 181. -är rätt förvånade
  och känner unisont-

 182. -ett nyfunnet behov
  av mer information om cannabis.

 183. Majoriteten säger att de inte
  har pratat med sina barn om cannabis.

 184. Det är de ganska överens om.

 185. När vi frågar vad meningsfull
  information bör innehålla-

 186. -för de vill ha mer information-

 187. -vill de gärna ha konkreta saker-

 188. -som listor med tecken på
  symptom på cannabisanvändning.

 189. Föräldrarna är osäkra på hur man ska
  prata med sina barn om dessa frågor.

 190. I vilken ålder och på vilket sätt?

 191. Man känner att man har lite
  att komma med kunskapsmässigt-

 192. -i jämförelse med sin tonåring.

 193. När det gäller vad föräldrarna vill
  ha för information kring cannabis-

 194. -var de allihop väldigt överens om
  att skolan, som jag har listat här-

 195. -är den absolut bäst lämpade
  avsändaren för sån här information.

 196. Det var oavsett var man bodde.

 197. Skolan har man högt förtroende för
  och de bör kommunicera de frågorna.

 198. Det är en lärdom vi har tagit med oss
  och försökt tillämpa-

 199. -i takt med att arbetet utvecklats.

 200. Föräldrarna i de mer socioekonomiskt
  starka delarna av stan-

 201. -är också förtjusta
  i traditionell post hem i brevlådan.

 202. Man tar "Tonårsparlören"
  som ett bra exempel.

 203. En liten bok som man kan prata om
  med sin tonåring. Den var uppskattad.

 204. Föräldrarna i ytterstad är inte
  intresserade av post med information.

 205. Däremot säger de att möten i
  lokalområdet, där man samlas lokalt-

 206. -kanske också utanför skolan,
  i föreningslokaler, är intressant.

 207. När det gällde kunskap om cannabis-

 208. -ska jag ge er ett par exempel till
  om vi borrar lite djupare.

 209. Föräldrarna i de mer socioekonomiskt
  starka områden är väldigt förvånade-

 210. -när vi ger exempel från
  Stockholmsenkäten. Man tror det inte.

 211. Stämmer det verkligen att 10 %
  i årskurs 9 har testat cannabis?

 212. Det tror man inte. Kan det stämma?

 213. De föräldrarna tänker mest
  associativt på 70-talet...

 214. ...och sin egen ungdomstid och har
  de referensbilderna av cannabis.

 215. Här ser vi ett citat av en förälder:

 216. "Jag tror inte att man känner till
  mycket om ingen i ens närhet brukat."

 217. "Cannabis är från hippieeran. Det hör
  hemma på 70-talet, inte 2010-talet."

 218. Föräldrarna i Skärholmen
  och Rinkeby-Kista...

 219. ...har mycket tydligare erfarenheter
  och exempel på sociala konsekvenser-

 220. -av cannabis och annan narkotika.
  Men man saknar kunskap.

 221. Man har sett och berörts av det-

 222. -men man vet och kan väldigt lite.

 223. Det är ganska stora lokala skillnader
  beroende på var man bor.

 224. En säger: "Jag vet inte mycket
  om riskerna, men ser effekterna."

 225. "Personer får en ändrad personlighet
  och behöver pengar till droger."

 226. "För att få tag i pengar
  halkar de in i kriminalitet."

 227. Man har rätt och det känns sorgligt-

 228. -på flera ställen
  i rapporten och studien.

 229. Man har tråkiga erfarenheter av de
  konsekvenser cannabis bidrar till.

 230. När det gäller attityd och hållning
  frågade vi föräldrarna lite närmare.

 231. Vi vet att föräldrar har en tydlig
  hållning vad gäller barn och alkohol.

 232. Väldigt många bjuder inte på alkohol-

 233. -och är tydliga med att man inte
  ska dricka förrän man är 18.

 234. Här säger de, och det stämmer inte
  med hur ungdomarna uppfattat det-

 235. -att de inte pratat med
  sina tonåringar om cannabis.

 236. De har ingen tydlig hållning i frågan
  för de vet inte vad det är.

 237. Referensen är återigen 70-talet...

 238. ...och man är förvånad
  att förekomsten är som den är.

 239. Föräldrarna med de lila plupparna,
  framför allt från innerstaden-

 240. -har en tydlig, restriktiv hållning
  vad gäller tobak och alkohol.

 241. 18 eller 20 år gäller-

 242. -och de säger att förbud och
  lagstiftning hjälpt dem i detta.

 243. Det är intressant att ta med oss.

 244. Föräldrar i ytterstadsområdena-

 245. -säger att de förbjudit sina barn att
  prova alkohol, narkotika och tobak.

 246. Men de säger också,
  apropå samma fråga-

 247. -att man inte har fört samtal om det
  då man är osäker på hur.

 248. "Vad ska man säga? Jag kan så lite."

 249. Här ser ni strax ett par citat.

 250. Där. Jag "ploppade" lite för snabbt.

 251. "Min tonåring får inte röka,
  dricka eller använda droger"-

 252. -"men jag vet att de tjuvröker
  och tror att alla testar alkohol."

 253. "Du kan försöka förbjuda, men de
  gör det på grund av grupptryck."

 254. Här har vi en mer uppgiven röst
  som kommer från ytterstadsområdena.

 255. Det här var korta exempel
  ur våra undersökningar.

 256. Ni kommer att få tillgång
  till rapporterna i fullängd-

 257. -men vi tänkte fokusera lite på
  vad vi gjort av det här.

 258. Vi har förstås försökt
  omsätta det vi lärt oss i praktiken.

 259. Då tänkte jag ta ett exempel från
  min stadsdel, Hägersten-Liljeholmen.

 260. Här har vi tänkt till.

 261. Om vi nu ska lyssna på vad ungdomarna
  och föräldrarna säger...

 262. En sak som ungdomarna sa var att man
  inte tyckte sig få stöd i skolan.

 263. Skolans personal är också okunnig.

 264. Då tänkte vi
  att vi behöver hitta en modell-

 265. -som vi kan mäkta med
  i ordinarie organisation.

 266. Vi har haft lite stöd centralt ifrån
  att driva det som ett projekt-

 267. -men sen ska det implementeras
  och rulla på och vara lågintensivt.

 268. Vi kom fram till en modell där vi
  skulle prata med skolans personal-

 269. -och där handlar det-

 270. -lite översiktligt om droger,
  tobak och alkohol-

 271. -och siffror från Stockholmsenkäten
  så att man vet hur det ligger till.

 272. Därefter fakta och myter om cannabis-

 273. -och sen om framgångsfaktorer
  i skolan.

 274. Vad är framgångsrikt när man
  ska jobba förebyggande i skolan?

 275. Det är i alla fall två timmar-

 276. -med det arbetslag som jobbar
  med årskurs 7 i varje skola.

 277. Sen har vi en intervention
  i årskurs 7 som också är två timmar-

 278. -och som alla vet är det känsligt
  hur man pratar om sånt med elever.

 279. Man riskerar att trigga i gång
  ett intresse i stället.

 280. Man kan säga att vi inte
  jobbar så mycket direkt med droger-

 281. -utan hur det är att vara tonåring.

 282. Då blir det diskussioner i grupp,
  ungefär som i fokusgrupperna.

 283. En vuxen för passivt samtalet vidare-

 284. -och ungdomarna själva
  får prata om sina attityder.

 285. Hur är det att vara ung i dag?
  Vad har de mött för utmaningar?

 286. Sen kommer vi in på hur man vet
  vad som är bra och dåligt-

 287. -och sen kommer vi in på
  vad man kan bli beroende av.

 288. När de säger
  vad man kan bli beroende av-

 289. -pratar eleverna om att man kan
  bli beroende av socker och "likes".

 290. Man kan bli beroende
  av beteenden som spel.

 291. Men sen tar de också upp droger.
  Då frågar vi lite mer om droger.

 292. Efter det handlar det om
  att hämta hem dem igen.

 293. Vad tror ni skulle göra era föräldrar
  mest besvikna?

 294. Då pratar de om vad de tror-

 295. -och en sak som gör dem besvikna
  är om man håller på med droger.

 296. Andra saker är att misslyckas i
  skolan och göra saker som är dåliga.

 297. Sen får eleverna ett uppdrag:

 298. De ska arbeta i mindre grupper
  med att göra en bild-

 299. -ta fram en film
  eller skriva en text om-

 300. -vad man kan göra...

 301. Vad har störst påverkan?
  Hur kan man peppa ungdomar?

 302. Och nåt som vuxna borde veta om att
  vara ung i dag. Här är ett exempel:

 303. De är väldigt duktiga och medievana.
  Man får inte visa identitet på nån.

 304. Några tjejer skrev vad de tänker på.

 305. I mitten är det död, apropå droger.

 306. Ni ser. Det är negativt.
  Det är inte lätt att se.

 307. Och sen det här med
  att det är lite spännande och coolt.

 308. Det användes för att locka föräldrar
  och göra en liten vernissage.

 309. Vad har deras barn att komma med
  till sina föräldrar?

 310. Sen ger vi föräldrarna lite liknande
  det lärarna har fått i skolan-

 311. -det vill säga lite om droger,
  fakta och myter om cannabis-

 312. -och lite om framgångsrika
  förhållningssätt för föräldrar.

 313. Det var extremt kort om vår modell.

 314. Det är fältassistenterna
  som pratar med eleverna-

 315. -eftersom de ändå ska ha en relation
  till alla högstadieelever.

 316. Det är ett bra sätt för dem att göra
  sig kända och få ett bra samtal.

 317. Det är roligt att vi nu har
  några forskare som tittar på-

 318. -hur det här verkar falla ut,
  och det hoppas vi återkomma till.

 319. Ni minns att vi ställde frågor
  till föräldrarna-

 320. -och etiken påbjuder att man inte
  frågar om man inte kan svara.

 321. Man frågar bara om man vill lyssna.

 322. Här ville vi möta föräldrarnas behov
  att få veta mer om cannabis.

 323. Här är en länk till en sida där vi
  publicerat material till föräldrar.

 324. Ni får jättegärna använda det.
  Den ceriserosa, "Du spelar roll"-

 325. -gjorde vi innan föräldraundersökning
  två, och sen fortsatte vi med lila-

 326. -och den mörklila allra sist.

 327. Om en stund ska vi titta på
  ett exempel från den mörklila bilden.

 328. 2013 gjorde vi kampanjen "Du spelar
  roll" och skickade den här foldern-

 329. -till 40 000 föräldrar i Stockholms
  stad. Det var en stor satsning.

 330. Vi översatte den till olika språk
  och gjorde den tillgänglig online.

 331. Vi såg också till att i många områden
  kombinera kampanjinformationen-

 332. -med lokala aktiviteter och man kunde
  som förälder delta i lokala möten.

 333. Den lila bilden överst illustrerar
  den föräldrakampanj vi gjorde 2014-

 334. -då vi lärt oss att alla föräldrar
  föredrog skolan som avsändare.

 335. Den här gången såg ledningen
  på utbildningsförvaltningen till-

 336. -att alla rektorer på stadens
  ungefär 100 gymnasieskolor-

 337. -skickade ut den här informationen
  om cannabis per mejl.

 338. Också en stor logistisk övning.

 339. Vi vet inte hur många som kom fram,
  men det sändes från alla skolor.

 340. Det här materialet
  finns att hämta på samma kampanjsida.

 341. Vi har lärt oss vad som är viktigt
  och har försökt utveckla det.

 342. För att nå föräldrar som inte
  är så starka i svenska språket-

 343. -har vi successivt lärt oss att jobba
  mer med bild, form och symboler-

 344. -och ljud, och kanske mindre på bas
  av det skriftliga språket-

 345. -för att inkludera och tilltala alla.

 346. Det sista exemplet som vi ska titta
  på kommer från en kort animerad film-

 347. -som stadens gymnasieskolor sände-

 348. -till föräldrar till gymnasieelever
  i år 1 och 2.

 349. Det är en kort animerad film där vi
  försöker att med symboler och bilder-

 350. -peppa föräldrar i hur viktiga de är.

 351. Man vill inte göra föräldrar besvikna
  och en tydlig hållning är viktig.

 352. Vi ska få hjälp att kicka i gång
  filmen så vi kan se lite av den.

 353. Visste du att var fjärde elev i åk 2
  på gymnasiet har provat cannabis?

 354. Även om de flesta inte har provat
  kommer många i kontakt med det.

 355. Därför är det viktigt att du
  pratar med din tonåring om cannabis.

 356. Mycket händer när man närmar sig
  vuxenvärlden och kontakten förändras.

 357. Men forskning visar att föräldrars
  ställningstagande har stor betydelse.

 358. Så släpp inte taget. Du spelar
  en stor roll i din tonårings liv.

 359. Ställ frågor. Var tydlig med att du
  inte vill att din tonåring provar.

 360. Förklara att det är både olagligt
  och skadligt.

 361. Ta gärna kontakt med föräldrar
  till din tonårings kompisar.

 362. När du ska prata med din tonåring
  är det bra att veta lite om cannabis.

 363. Där tror jag att vi tonar ner filmen.
  Super. Tack!

 364. Den här filmen är 3,25 lång-

 365. -och känner ni att ni har användning
  av den så finns den på länken.

 366. Ni får gärna tipsa föräldrar om den.
  Den är lite Stockholmsspecifik-

 367. -men varmt välkomna att använda den
  om den kan komma till nytta.

 368. Då är vi framme vid vår sista bild
  där ni ser var rapporterna finns.

 369. Där finns kontaktuppgifter till
  Therese och mig om ni vill höra mer.

 370. Då tackar vi för oss.
  Tack så mycket för att ni lyssnade.

 371. Textning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar
Ämnesord:
Cannabismissbruk, Drogmissbruk, Narkotikafrågor, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.