Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Internetdroger - en ökande dödsorsakDela
 1. Ja... Hej. Vad många ni är.

 2. Vad glädjande att ni verkar tycka
  att området är spännande.

 3. Jag började läsa
  till specialistläkare i rättsmedicin-

 4. -i augusti 2010.

 5. Då halkade jag mer eller mindre
  in på ett bananskal-

 6. -och var med och skrev en artikel.

 7. Vi skrev en artikel
  som kom med i Läkartidningen.

 8. Det var i kölvattnet efter att
  det hade dykt upp en rad dödsfall-

 9. -som berodde på förgiftning
  av en ny substans.

 10. Artikeln fick ganska mycket
  medial uppmärksamhet.

 11. För mig var det första gången
  som jag råkade på en "internetdrog".

 12. Substansen hette krypton, som kanske
  en del av er har hört talas om.

 13. Det var den första klusterorsakande
  internetdrogen i Sverige.

 14. Vi har haft många andra substanser
  också, som jag ska berätta om i dag.

 15. En av medförfattarna till artikeln
  heter Gunilla Thelander.

 16. Hon är kemist
  vid Rättsmedicinalverkets avdelning-

 17. -för rättskemi i Linköping.
  Jag jobbar med rättsmedicin i Umeå.

 18. Det här är alltså en samverkan
  mellan våra verksamhetsgrenar.

 19. Vi har fortsatt vårt samarbete-

 20. -och jobbar med rättskemi väldigt
  tätt inom rättsmedicin och rättskemi.

 21. Stundom stöter vi på internetdroger,
  som vi har lite som vårt skötebarn.

 22. Vi arbetar på ett manuskript-

 23. -med den här titeln som arbetsnamn.

 24. Den ska publiceras
  i Vetenskaplig tidskrift-

 25. -men vi har inte riktigt
  hunnit i mål där.

 26. Ni får ta del av
  lite förhandsuppgifter-

 27. -så får vi se när det kan publiceras.

 28. För på nåt vis är det först då
  som det börjar finnas på riktigt.

 29. Vad är en internetdrog,
  eller nätdrog?

 30. I litteraturen pratar man om NPS:
  "new/novel psychoactive substance".

 31. På svenska: "ny psykoaktiv substans".

 32. Det är en kemisk modifiering
  av en tidigare känd substans.

 33. Man har haft en känd kemisk struktur-

 34. -där man flyttar en kolvätegrupp
  nånstans på en ring.

 35. Plötsligt har man en ny substans,
  som kanske är laglig.

 36. De kallas "designer drugs", "legal
  highs", "research chemicals"...

 37. Det finns många olika namn
  för NPS:er.

 38. De säljs ofta under en täckmantel.

 39. Man kallar dem "kosttillskott",
  "örtblandning" eller liknande.

 40. Ibland märks de "not for human
  consumption", "for external use".

 41. I USA kan man ju stämma folk
  för allt möjligt.

 42. Då trycker man sånt här, och
  överlämnar ansvaret på konsumenten-

 43. -att denne ska veta bättre
  än att använda det.

 44. Men alla som handskas med det
  vet ju vad det är.

 45. Försäljare och köpare
  vet att det är missbrukssubstanser.

 46. Det uttryck
  som jag ska använda i dag är NPS.

 47. Med det menar jag
  hela begreppet "internetdroger".

 48. Löst översatt från engelskan är
  följande om vad en NPS är för nåt:

 49. En narkotisk eller psykotropisk drog
  som är okontrollerad.

 50. Den är laglig enligt internationella
  konventioner och lagar-

 51. -och den kan utgöra ett signifikant
  hot mot den allmänna hälsan.

 52. Som ni kanske vet har det varit
  en snabb ökning av NPS:er i världen-

 53. -de senaste tio åren.
  Vi snackar om nutid, i princip.

 54. Det finns en organisation i Europa-

 55. -som heter "European drug monitoring
  centre for drugs and drug addiction".

 56. De har en trevlig hemsida med
  oerhört mycket matnyttig information.

 57. Om ni inte har varit där,
  så rekommenderar jag det.

 58. På det här auditoriet
  har ni så många olika kompetenser-

 59. -och här finns nåt för alla.

 60. Det finns bland annat
  spännande fotografier-

 61. -från såna här droglabb.

 62. Man kan säga kort
  att hygienregler och arbetsmiljö-

 63. -inte är nåt
  som droglabben tar i beräkning.

 64. Det framgår tydligt på fotona
  som man kan hitta på hemsidan.

 65. I organisationen
  ingår olika myndigheter.

 66. Tull, polis och alla möjliga
  samarbetar inom EMCDDA.

 67. 2013 hittades 72 nya substanser
  i Europa.

 68. 2014 var det 101,
  varav 72 hittades i Sverige.

 69. 2015 ökade det inte,
  utan det låg kvar på samma nivå.

 70. Man hittade 98 nya substanser då.
  Under 2015 hade man bevakning-

 71. -på lite över 560 olika substanser.

 72. Det är väldigt många olika typer
  av droger som vi pratar om.

 73. Marknaden för NPS:er
  är oftast online-

 74. -ofta på det så kallade "clear web",
  alltså vanliga sidor-

 75. -som vanliga internetanvändare
  kan komma in på.

 76. Internetshoppar
  där vem som helst kan handla-

 77. -och få sina försändelser med posten.

 78. På morgonen fick vi ju höra om
  det här med postutlämningsställena.

 79. Siffran som nämndes
  var 2,5 miljoner drogförsändelser-

 80. -som snurrar runt i Sverige varje år.

 81. Under 2013 så hittade man i Europa
  651 såna internetshoppar.

 82. De är ganska många.
  Sen finns det "cryptomarkets"-

 83. -som är lite mer krävande
  än vanlig internetanvändarkompetens.

 84. Programmet "The onion router"...

 85. Det finns säkert nån
  som kan det här bättre än jag-

 86. -men "The onion router" är nån sorts
  programvara som döljer IP-adressen-

 87. -så att man inte kan spåra datorn
  där man har beställt.

 88. "The dark web", internets mörka sida,
  kräver lite mer-

 89. -än vanlig medelkunskap
  vid internetanvändning.

 90. På "The dark web" sker en del handel.

 91. För några år sedan var FBI nöjda över
  att ha stängt ner "Silk road"-

 92. -men efter fem minuter fanns det på
  "The dark web" igen under annat namn.

 93. Där finns det shoppar som använder
  "bit coins", den virtuella valutan.

 94. 2014 öppnade 43 såna shoppar
  på "The dark web", och 46 stängdes-

 95. -så det är en snabb omsättning.

 96. Det är en katt- och råttalek-

 97. -där lagstiftare försöker hänga med,
  men där de ligger hjälplöst efter.

 98. Nu till vår lilla sammanställning...

 99. Vårt urval har varit
  rättsmedicinska obduktionsärenden-

 100. -mellan 2007 och 2015.

 101. Vad är det då för obduktionsärenden?

 102. Vi har en ganska strikt reglering
  i Sverige-

 103. -över vilka dödsfall
  som ska polisanmälas.

 104. Läkaren som konstaterar ett dödsfall
  ska urskilja om det finns skäl-

 105. -för en rättsmedicinsk undersökning.

 106. I så fall
  ska de polisanmäla dödsfallet.

 107. Jag är läkare och har gjort
  min AT- och min ST-utbildning-

 108. -men jag jobbar inte inom sjukvården,
  utan är statligt anställd.

 109. Jag får uppdrag
  av polis och åklagare.

 110. Om jag ska undersöka ett dödsfall,
  så krävs polisens inblandning.

 111. I lagtexterna står det
  att misstänkt onaturliga dödsfall-

 112. -orsakade av yttre påverkan, skada
  eller förgiftning ska polisanmälas.

 113. Även dödsfall
  där det är svårt att avgöra-

 114. -om det har varit yttre påverkan.

 115. Som exempel ges
  då en känd missbrukare anträffas död-

 116. -eller en tidigare frisk person.

 117. Ni som arbetar inom droghantering
  på olika sätt-

 118. -kan förstå att många missbrukare
  kommer till oss.

 119. Vi undersöker många döda som är unga
  och som har tagit olika substanser.

 120. Men tyvärr missar vi en del dödsfall.

 121. Vi har studerat det och sett att
  varje år glider det förbi dödsfall-

 122. -som aldrig kommer till vår kännedom.

 123. Därför är dagens siffror preliminära,
  och kan inte ses som hela sanningen.

 124. Vi har säkert missat
  ett och annat sånt här dödsfall.

 125. De dödsfall som vi har tittat på
  har haft en positiv träff på NPS:er-

 126. -vid den rättskemiska analysen.

 127. I nästan alla obduktionsfall gör vi
  en rättskemisk analys där vi skickar-

 128. -kroppsvätskor och huvudhår
  till rättskemiska, som analyserar.

 129. Vi har samlat ihop alla de fall
  där såna här droger har hittats.

 130. Som sagt, det är preliminära data.

 131. Vissa siffror är vi mer säkra på,
  som det totala antalet fall.

 132. Sen är vi inte helt överens ännu
  om den exakta indelningen av fall-

 133. -som jag ska förklara längre fram.

 134. Vi har använt databaser
  inom våra områden.

 135. Från rättsmedicinskt håll
  har vi data från dödsorsaksintyget-

 136. -alltså blanketten där man talar om
  vad som har haft ihjäl en person.

 137. Blanketten innehåller
  fyllig information-

 138. -men man får inte en fullständig bild
  av alla fall.

 139. Vi har tittat på ålder och kön
  hos de avlidna...

 140. ...vilka och hur många substanser
  de har tagit-

 141. -vad de har dött av-

 142. -om det har förekommit klustrar,
  som den jag nämnde - krypton.

 143. Vi har tittat på var de har dött
  nånstans, och var i landet.

 144. Det har vi gjort en grov översyn på.

 145. Vad definierar vi då som kluster?

 146. Fem dödsfall eller fler
  som har varit äkta förgiftningar.

 147. Jag ska förklara strax vad det är.

 148. De har intagit samma NPS-

 149. -inom samma kalenderår
  inom en begränsad geografisk area-

 150. -nämligen riket Sverige.

 151. Det här är våra resultat.

 152. Vi har hittat 388 fall
  som har varit NPS-positiva.

 153. Som ni ser så är det en extremt skev
  könsfördelning. 88 procent var män.

 154. Det är betydligt färre kvinnor.

 155. De har varit
  mellan sjutton och 65 år.

 156. Vi har en medelålder på 33 år,
  och en median på 30.

 157. Det är alltså lite fler
  som är i det yngre intervallet.

 158. Men medelåldern är ändå hyfsat hög.

 159. Och vi har fler 65-åringar
  i materialet än sjuttonåringar.

 160. Har det funnits ett känt missbruk?
  Ja, i majoriteten av fallen.

 161. Siffran är troligtvis lite högre-

 162. -för det här är information
  från dödsorsaksintyget-

 163. -och missbruksinformationen kanske
  inte har nått in på det intyget.

 164. Hur många substanser har de tagit?

 165. Vi har tittat i blod, urin, muskel
  och/eller huvudhår.

 166. Vi har inte räknat in alkohol.

 167. De har i snitt haft
  4,5 substanser i sig-

 168. -varav drygt en NPS.

 169. Sug på den lite, så förstår ni
  att vi pratar om "poly drug use" här.

 170. Det är inte en substans,
  utan många olika.

 171. Det kan vara lagliga,
  ordinerade läkemedel-

 172. -och andra typer av droger.

 173. Hur är det med alkohol, då? Hos bara
  en femtedel har vi hittat alkohol.

 174. Vi har tittat på blodet,
  för det är det som räknas.

 175. Alkohol i urin är inte medräknat.

 176. Medelpromillehalten är 0,75
  och medianen 0,55.

 177. Det är som en salongsberusning-

 178. -så alkoholen har inte haft
  nån stor bidragande effekt.

 179. Den högsta promillehalten var 3,19,
  och det var hos en individ.

 180. Som rättsläkare bedömer jag
  en akut alkoholförgiftning-

 181. -vid promillehalter över 3,5.

 182. Vi är inte uppe på dödlig nivå här-

 183. -så därför betraktar vi alkoholen
  som inte så viktig i sammanhanget.

 184. Vi har delat in de här fallen-

 185. -efter vad expedierande rättsläkare
  har bedömt har varit dödsorsaken.

 186. Då har vi typ A-fall.
  Där har vi de äkta förgiftningarna-

 187. -där en eller flera NPS:er-

 188. -bedöms ha orsakat döden
  genom förgiftning.

 189. Man har inte hittat
  nån annan konkurrerande dödsorsak.

 190. Typ B är lite mer svårbedömd avseende
  dödsorsak ur förgiftningshänseende.

 191. NPS:er kan ha bidragit,
  men inte ha varit ensamt orsakande-

 192. -som till exempel
  vid blandförgiftning.

 193. Där vet man inte
  vilken roll NPS:en har haft.

 194. Sen har vi C-gruppen-

 195. -där vi betraktar NPS:en ur
  förgiftningshänseende som obetydlig.

 196. I den gruppen fanns hängningar,
  död till följd av naturlig sjukdom-

 197. -trafikdödade,
  alltså högenergitrauma...

 198. Dock finns det också ett antal fall-

 199. -där människor har avlidit då de har
  fallit eller hoppat från hög höjd.

 200. Då har vi inte tänkt att de kanske
  hade skruvad varseblivning-

 201. -och tänkte att de kunde flyga.
  De har hamnat i C-gruppen.

 202. Så här ser det ut. Det här är
  den verklighet som vi har hittat.

 203. De första fallen dyker upp 2007.

 204. Det var ett fåtal fall
  med "Bromo-Dragonfly".

 205. Efter det har det ökat stadigt,
  och vi har de allra flesta fallen-

 206. -under de tre sista åren i perioden.

 207. 73 procent har inträffat 2013-2015.

 208. Under 2015 har vi en tredjedel
  av alla typ A-fallen.

 209. Jag ska återkomma till
  vilka de har varit.

 210. Så här ser det ut för
  i stort sett alla länder i Europa-

 211. -men vi har en liten dipp
  här i Sverige 2011.

 212. Riktigt vad den beror på har vi inte
  kunnat komma fram till bestämt.

 213. Det finns lite teorier.

 214. En teori har varit att artikeln
  som blev medialt uppmärksammad-

 215. -i slutet av 2010
  kanske avskräckte en del användare.

 216. Det stod mycket om det i media-

 217. -så de kanske tänkte
  att det var farligt.

 218. Sen glömmer man och börjar igen,
  för det ökar 2012.

 219. En annan sak som hände 2011 var att
  rättskemin lade om sin analysmetod.

 220. Man är rädd att man i och med
  omläggningen ska ha förlorat data.

 221. Men vi har försökt se om det kan vara
  så, men inte hittat tecken på det.

 222. Så vi vet inte riktigt
  vad den där dippen beror på.

 223. Här är de substanser
  som vi har hittat i Sverige-

 224. -i de här obduktionsärendena.

 225. På listan är det runt 106 substanser.

 226. Jag vet inte hur väl ni kan läsa den.

 227. Här till höger för er, i nästan hela
  raden och lite i den näst sista-

 228. -finns det bokstavskombinationer.
  Det är "spice".

 229. "Spice" är ett paraplynamn för
  en jätterad många olika substanser.

 230. Men dem räknar vi in
  i spice-konceptet.

 231. Hade vi då haft några klustrar? Ja.
  Som jag nämnde, så hade vi krypton-

 232. -år 2010, med nio fall
  under det enskilda året.

 233. 2011 hade vi inget,
  men 2012 dök det upp 5-IT-

 234. -med tretton fall.

 235. Det följdes av AH-7921
  med sju fall 2013.

 236. Sen kom MT-45
  med femton fall under 2014.

 237. Sen har vi en avstickare med PMMA-

 238. -som var fem fall i slutet av 2014.

 239. Vi tror inte att de har spridits
  via internethandel-

 240. -för dödsfallen inträffade
  i samma område-

 241. -inom en grupp
  med samma sociala kontakter.

 242. Det var en sedvanlig distribution
  hand till hand-

 243. -med en dålig "batch" PMMA-tabletter.

 244. Det var de tabletterna med Superman-
  logga som gick runt i pressen då.

 245. Nåt liknande hände i Skottland då-

 246. -så de har distribuerats till
  Skottland och till Stockholmsområdet.

 247. Sen kom fentanylerna.

 248. Vi hade 25 fall i en kluster 2015.

 249. Jag ska återkomma till fentanylerna.

 250. Vi har också en kluster
  som bedöms bero på spice.

 251. Det är en räcka av olika ämnen som
  faller in under det här paraplyet.

 252. Det sägs att spice
  inte är så farligt-

 253. -fast vi har ju ändå haft
  femton fall totalt-

 254. -där det har varit det enda fyndet-

 255. -och där personen har dött
  av en sån förgiftning.

 256. Det här är majoriteten
  av typ A-fallen.

 257. De här är de farligaste
  av de här drogerna som vi har hittat.

 258. Var dog de nånstans, då?

 259. 81 procent anträffades hemma
  på sin egen folkbokföringsadress.

 260. Då kanske man tänker
  att det inte är nån partydrog.

 261. Det kan det visst vara,
  om man är ute med andra-

 262. -och ligger där och inte kan andas,
  så kanske nån knuffar i gång en-

 263. -eller får en till sjukhus. Om man är
  hemma själv, så saknas en sån person.

 264. I ett antal av fallen
  har det dock varit-

 265. -fler än en avliden på samma adress.

 266. Man har tagit nåt tillsammans,
  och så har två eller fler dött.

 267. Övriga har hittats hos en bekant,
  hos föräldrarna, utomhus-

 268. -eller på andra platser.

 269. Det som är lite spännande är att-

 270. -vi har haft en överrepresentation
  på min avdelning i Umeå-

 271. -med de fyra nordligaste länen.

 272. Även i Linköping,
  som är lite av en "mellanbygd".

 273. Jämfört med antalet
  rättsmedicinska obduktioner per år-

 274. -och fördelningen
  på de sex avdelningarna i Sverige-

 275. -så har vi haft
  procentuellt lite fler än förväntat.

 276. Det omvända gäller för avdelningarna
  i Lund och Göteborg.

 277. Det är intressant, för de ligger ju
  i geografiska områden-

 278. -som är närmare kontinenten, och där
  man har större kontaktytor söderut-

 279. -rent fysiskt, så att säga.

 280. Vi ser en klar överrepresentation
  förra året på Uppsala-avdelningen.

 281. Varför det har varit så,
  det vet vi inte.

 282. Vi ska nog borra lite mer i det här.

 283. Vi har inte hunnit
  stoppa in alla fall på en karta-

 284. -exakt var de har ägt rum-

 285. -men det kan bli en illustrativ bild.

 286. Nu har vi en geografisk fördelning
  bara på avdelningar.

 287. Men vi kan inte vara säkra på nåt.

 288. Vi har inga P-värden
  eller andra vetenskapliga termer-

 289. -men vi kan ändå säga vissa saker.

 290. Vi hävdar att man har en ökad risk
  att dö av en NPS-

 291. -om man är man
  omkring eller över 30 år.

 292. Om man har ett känt missbruk
  och om man köper substanser online.

 293. Vi tänker att det inte i första hand-

 294. -är en förstagångsanvändare som dör.

 295. Det finns såna ungdomar i materialet-

 296. -men på gruppnivå så är det här kända
  missbrukare som har knarkat ett tag-

 297. -och som har hittat en ny kran
  där drogerna finns lättillgängliga.

 298. Vi ser den geografiska spridningen.
  Det finns tillgängligt för alla.

 299. Postdistributörerna finns
  i den här droghandelskedjan, tyvärr.

 300. Vi ser också att dödsfallen
  upphör efter klassning.

 301. Då slutar folk att dö
  av substanserna.

 302. Några ord om nuläget och framtiden.

 303. 2016 har sett ut så här:

 304. Under första halvåret
  har vi haft 88 NPS-positiva fall.

 305. De har inte bedömts
  enligt A-, B- och C-grupperna-

 306. -så vi vet inte
  hur många som är äkta förgiftningar.

 307. Vi har varianter av fentanyl.

 308. Det är de här nässprejerna
  som det talas lite om i media.

 309. De verkar vara oerhört potenta
  och oerhört svårdoserade.

 310. Räcker det med en puff eller två?

 311. Hur beter sig fentanylerna
  ihop med andra substanser?

 312. Det verkar vara svårt att förutsäga.

 313. Acetylfentanyl orsakade
  vår största kluster under förra året.

 314. Den blev klassad i januari.

 315. Då byttes den av med furanylfentanyl-

 316. -med sju fall innan den blev klassad.

 317. Sen dök akrylfentanyl upp, med
  fjorton fall till och med augusti.

 318. Det som är lite otäckt,
  cyniskt och tråkigt-

 319. -är att i slutet av sommaren
  så reades akrylfentanyl på internet.

 320. "Köp två, betala för en."

 321. Det är hemskt, och det här med
  gruppklassning som har diskuterats-

 322. -och som man ska försöka få till...

 323. Fentanyl illustrerar verkligen
  vad vi pratar om då.

 324. Hade man klassat fentanylstrukturen
  som grupp, så är det ett antal döda-

 325. -som vi kanske hade kunnat rädda.

 326. Det ska man ha i åtanke.

 327. När man flyttar små kemiska grupper
  här och där...

 328. Vi skulle kunna komma runt det,
  om man fick till en gruppklassning.

 329. Det var ungefär det
  som jag hade tänkt säga.

 330. Finns det... Tack.

 331. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Drogmissbruk, Elektronisk handel, Narkotikafrågor, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den magiska handen

Oxytocin kallas ibland för kärlekshormonet. Det frisätts vid mjuk beröring och får oss att njuta. Anna Jönsson, sexibilitycoach, berättar om frigörande tantramassage och professor Kerstin Uvnäs Moberg om oxytocinets betydelse för sexlusten.