Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Kommersiell frihet vs folkhälsaDela
 1. Jag ska presentera ett projekt som
  CAN har med Karolinska Institutet.

 2. Vi har ett uppdrag
  från Systembolaget.

 3. Huvudfrågan är att titta närmare
  på det här med "bag–in–box"–

 4. –och i vilken utsträckning
  det kan vara så–

 5. –att bag–in–box har inneburit
  att vi dricker mer vin i Sverige.

 6. Projektet är pågående.

 7. Vi ska leverera en rapport i slutet
  av november eller början av december.

 8. Jag kommer därför att vara sparsam
  med siffror i min presentation.

 9. Det blir en och annan, men inte
  lika mycket som det brukar vara.

 10. Jag kommer att berätta
  i bredare termer om vad vi har gjort–

 11. –och vad vi kommer fram till.

 12. Bakgrunden till den här studien är...
  Björn Trolldal, som inte är här–

 13. –har också arbetat mycket
  med det här projektet.

 14. Som många vet har bag–in–box
  introducerats i Sverige.

 15. Det var i september 1996
  som de första boxarna började säljas.

 16. Sen dess har vinförsäljningen
  ökat ganska kraftigt–

 17. –från 1,7 liter ren alkohol
  per invånare till 3,2 liter.

 18. Det är nästan en fördubbling
  av den totala vinförsäljningen–

 19. –sen bag–in–box introducerades.

 20. I dag utgör bag–in–box mer än hälften
  av vinet som säljs på Systembolaget.

 21. Så har det varit i ett antal år.

 22. Det har uppmärksammats
  en del avigsidor med bag–in–box.

 23. I media har man skrivit
  om riskerna för vissa grupper.

 24. Man har använt begrepp som "lådvins–
  alkis" och "bag–in–box–mamma".

 25. Men det har inte gjorts
  nån riktig undersökning–

 26. –om i vilken utsträckning bag–in–box
  faktiskt driver upp konsumtionen.

 27. Det är det som är syftet med
  vårt projekt. Så här ser det ut:

 28. Den övre linjen redovisar den totala
  vinförsäljningen på Systembolaget.

 29. Det är kraftigt upp. Den gula linjen
  är bag–in–box–försäljning.

 30. Flaskförsäljningen av vin
  har legat ganska stabilt–

 31. –så det kan se ut som att hela
  ökningen av vinförsäljningen–

 32. –bara beror på bag–in–box.

 33. En sån slutsats är lite förenklad,
  eftersom det finns andra skäl–

 34. –till att vinförsäljningen
  har ökat under den här perioden.

 35. Bag–in–box skulle då snarare
  bara ha ersatt flaska.

 36. Det finns en långsiktig ökad trend
  av vinförsäljning sen 1950–talet.

 37. Det här skulle kunna vara en del
  av en långsiktig uppgående trend.

 38. Under perioden så var de disponibla
  inkomsterna kraftigt ökande.

 39. De ökade med 50 procent i genomsnitt.
  När köpkraften ökar handlas det mer.

 40. Det kan också ha varit en faktor.

 41. Ökad tillgänglighet. Man har introdu–
  cerat lördagsöppet på Systembolaget.

 42. Det är också en faktor som man vet
  tenderar att driva upp konsumtionen.

 43. Och marknadsföringen av vin
  har ökat explosionsartat–

 44. –sen det blev tillåtet.

 45. Det räcker inte att bara se trender.
  Man måste göra en djupare analys–

 46. –där man försöker kontrollera
  för trender och andra faktorer.

 47. Det är det som vi försöker göra.

 48. Det finns också
  ett antal tydliga skäl–

 49. –till att man kan förvänta sig att
  bag–in–box har ökat försäljningen.

 50. Det ena är att priset är betydligt
  lägre på boxviner per liter.

 51. Det är
  nånstans mellan 20–30 procent lägre–

 52. –när man jämför samma märke
  som säljs på flaska eller i box.

 53. Sen har vi också kunnat notera–

 54. –att priserna för boxviner
  har sjunkit under denna period.

 55. Det är dels ett lägre pris, dels en
  prissänkning under den perioden.

 56. Det andra är förpackningen.

 57. Den är större, uppenbart.

 58. Det finns mycket forskning som visar
  att större förpackningar tenderar–

 59. –att leda till en ökad konsumtion.

 60. Den är i vissa hänseenden
  mer praktisk att frakta.

 61. Det är lättare att köpa
  en motsvarande mängd vin i box–

 62. –än som fyra flaskor.
  Det är inte lika tungt att bära.

 63. Det är också nån form av normali–
  sering med att ha vin i en låda.

 64. De kan stå framme i köket
  lite mer som vilken vara som helst.

 65. Det blir också en lägre tröskel.
  Man behöver inte korka upp en flaska–

 66. –utan man trycker på kranen lite
  när andan faller på.

 67. Sen är det också en tanke att man–

 68. –när man dricker ur en flaska, ser
  att man kanske druckit för mycket.

 69. Man ser att det går åt.

 70. Samma effekt finns inte
  när man dricker vin ur en box.

 71. Det finns en rad tänkbara faktorer.
  Förutom att boxvinerna är billiga–

 72. –så finns det nåt i förpackningen
  som kan leda till ökad konsumtion.

 73. Jag pratade om långsiktiga trender
  i vinkonsumtion i Sverige.

 74. Den här bilden visar vinförsäljningen
  sen slutet av 1940–talet.

 75. Vi har satt en linje
  där bag–in–box introducerades.

 76. Där finns det... Efter en utjämning
  under 1990–talets ekonomiska kris–

 77. –så har det skett en större ökning–

 78. –än den som är förväntad
  utifrån tidigare trend.

 79. Man kan tolka det som att nåt hände
  då man introducerade bag–in–box.

 80. Det finns en tidigare studie–

 81. –som försökte beräkna den förväntade
  försäljningsökningen av vin–

 82. –utifrån förändringar
  i pris och inkomst.

 83. Då kom man fram till–

 84. –att 2007 var försäljningen av vin
  betydligt högre–

 85. –än vad som var väntat utifrån ekono–
  miska faktorer och tillgänglighet.

 86. Tolkningen man gjorde i den studien
  var att det var nåt annat–

 87. –och en möjlig förklaring
  var introduktionen av bag–in–box.

 88. De tre huvudsakliga
  frågeställningarna i projektet är–

 89. –till att börja med att titta
  på dem som köper bag–in–box.

 90. Är det personer
  som dricker relativt mycket?

 91. Det är grunden om man tror att
  bag–in–box driver upp konsumtionen.

 92. Är det så att de
  som köper bag–in–box dricker mer–

 93. –än dem som köper vinet på flaska?

 94. Vi tittar också på prisskillnaden.

 95. Finns det ett samband mellan priset
  på bag–in–box och vinförsäljningen–

 96. –om man tittar i en statistisk
  analys? Hänger det här ihop?

 97. Sen ska vi också analysera
  marknadsandelen för bag–in–box–

 98. –och om förändringen i den–

 99. –är kopplad till förändringar i en
  ökad total vinförsäljning i Sverige.

 100. Den första frågan är: Dricker de
  som köper bag–in–box mer än andra?

 101. Andra är i det här fallet
  de som köper vin på flaska.

 102. Då har vi tittat
  på CAN:s monitorundersökning.

 103. Data från 2013 till 2015 baseras
  på drygt 40 000 intervjuade svenskar.

 104. Frågorna avser bland annat
  vad man har köpt på Systembolaget.

 105. Sen finns det frågor om hur mycket
  man har druckit under samma period.

 106. Hur ser det då ut
  om vi tittar på vinkonsumtionen?

 107. Vi ser att det här är genomsnittlig
  mängd under de senaste 30 dagarna.

 108. De som köper vin på bag–in–box
  dricker nästan 50 procent mer–

 109. –än de som har köpt vinet på flaska.

 110. Det går i den förväntade riktningen.

 111. Vi ser att även när man tittar
  på den totala försäljningen–

 112. –så dricker de som köper bag–in–box
  mer än de som köper vin på flaska.

 113. Det är ungefär 30 procent högre
  totalkonsumtion i bag–in–box–gruppen.

 114. Det säger inget om det kausala. Det
  kan inte studeras med denna metod.

 115. Men det säger att de
  som köper bag–in–box dricker mer.

 116. Om det är så att de köper
  bag–in–box för att de dricker mer–

 117. –eller om de börjar dricka mer
  därför att de köper bag–in–box–

 118. –kan man inte reda ut
  med den här typen av data.

 119. Sen finns det en uppfattning
  att det är medelålders kvinnor–

 120. –som köper bag–in–box
  och dricker mer vin–

 121. –och att det är den gruppen som är
  riskgruppen. Det ser inte ut så–

 122. –när man tittar på bag–in–box–köparna
  i olika åldersgrupper.

 123. Då kan vi se att bland de som är
  över 50, så köper männen...

 124. Män som köper bag–in–box dricker mer
  än de kvinnor som köper bag–in–box.

 125. Vinet är en större del
  i kvinnors konsumtion–

 126. –men mängden vin är inte högre bland
  just kvinnor som köper bag–in–box–

 127. –utan det finns också
  i andra åldersgrupper.

 128. Vi har tittat på andra olika särdrag
  hos dem som köper bag–in–box.

 129. Vi kunde då se
  att de dricker oftare.

 130. Man har misstänkt att bag–in–box sti–
  mulerar till mer frekvent konsumtion.

 131. De dricker oftare än flaskköparna.

 132. Det är inte jättestor skillnad,
  men dock en högre frekvens.

 133. Däremot såg man ingen skillnad
  i berusningsdrickande.

 134. Vi går vidare till priset.
  Hur mycket billigare är bag–in–box?

 135. Och har priset påverkat
  försäljningen av vin totalt?

 136. Den analysen gör vi
  med tidsserieanalys–

 137. –där vi kopplar BIB–priset
  till den totala vinförsäljningen–

 138. –och ser om vinförsäljningen sjunker
  när priset går upp, och tvärtom.

 139. Det är ju det förväntade.

 140. Vi kan konstatera–

 141. –att priset var i början av perioden–

 142. –14 procent lägre för boxvinerna.
  Det här är utifrån det man betalar.

 143. Skillnaden har vidgats.

 144. Boxvinerna är i genomsnitt
  46 procent billigare i dag.

 145. Vi har inte kontrollerat
  för kvalitet och så vidare.

 146. Det speglar att det har kommit nya
  märken på bag–in–box, som är billiga.

 147. Man kan säga att minimipriset
  på viner har sjunkit.

 148. Samtidigt säljer man mer av
  lite dyrare viner på Systembolaget.

 149. Men det är ett lägre pris
  och en sjunkande prisutveckling.

 150. Sen kunde vi se att vi hade
  en priskänslighet på –0,6.

 151. Det innebär att om priset sjunker
  med 10 procent–

 152. –så kan man förvänta sig att
  vinförsäljningen ökar med 6 procent.

 153. Som jag nämnde,
  så är det betydligt lägre.

 154. I dag finns det boxviner, där man...

 155. Om man räknar om det
  till en 75 cl–flaska–

 156. –så kostar det billigaste vinet
  runt 35 kronor.

 157. De billigaste flaskvinerna är i
  närheten av det billigaste boxvinet.

 158. Det är inte nån jätteskillnad
  på de allra billigaste.

 159. Slutsatsen av analysen av priset är–

 160. –att det lägre priset
  har haft betydelse–

 161. –för den ökade vinförsäljningen
  i Sverige under den här perioden.

 162. Exakt hur mycket kommer vi
  att återkomma till längre fram.

 163. Sen hade vi den tredje analysen.

 164. Är marknadsandelen, som har stigit,
  kopplad till en högre försäljning?

 165. Här studerar vi både priseffekten
  och förpackningseffekten.

 166. De är svåra att skilja åt.

 167. Är det så att när man köper
  en större andel bag–in–box–

 168. –ser vi då också en höjning
  i den totala försäljningen över tid?

 169. Det verkar så när man tittar på
  trenderna. Men hänger sambandet kvar–

 170. –när man tar bort trender och
  kontrollerar för inkomstutveckling?

 171. Även här gör vi tidsserieanalyser
  för att ta reda på det här.

 172. Det här visar ökningen
  av marknadsandelen–

 173. –som har ökat från 0 till 53 procent
  under den här perioden.

 174. Resultaten visar att det var
  ett positivt signifikant samband–

 175. –mellan förändring
  i bag–in–box marknadsandel–

 176. –och förändring i vinförsäljning–

 177. –när man kontrollerar för trender
  och disponibel inkomst.

 178. Med tanke på att man har
  en ökning från 0 till 50–

 179. –så visar det att bag–in–box står
  för mycket av försäljningsuppgången.

 180. De siffrorna
  återkommer vi också till längre fram.

 181. Sammanfattningsvis
  kunde vi konstatera–

 182. –att de som köper bag–in–box
  dricker mer vin.

 183. De dricker inte mindre av annat–

 184. –utan de dricker även totalt sett
  mer än de som köper vin på flaska.

 185. Huruvida det här är kausalt
  eller inte kan vi inte uttala oss om.

 186. Det låga priset har bidragit
  till ökningen av vinförsäljningen.

 187. En ökad marknadsandel
  för en produkt som bag–in–box–

 188. –har sannolikt också drivit upp
  den totala vinförsäljningen.

 189. Vi återkommer längre fram
  med mer detaljer angående det här.

 190. Slutsatsen är helt enkelt–

 191. –att utan bag–in–box hade vi haft
  en lägre vinkonsumtion i Sverige–

 192. –framför allt om inte bag–in–box hade
  varit så mycket billigare än flaska.

 193. Ja, den där får avsluta
  den här presentationen.

 194. Stort tack, Mats.

 195. Du är en av de ledande experterna
  kring de här frågorna.

 196. Det du inte vet
  är kanske inte värt att veta.

 197. Men det är då intressant
  att ställa frågan:

 198. Det som ni hittills har sett...

 199. Finns det saker
  som har väckt din förvåning?

 200. Jag skulle nog säga att det är nog
  ingenting som har förvånat mig.

 201. De hypoteser som jag presenterade i
  början är intuitivt väldigt rimliga.

 202. Om man har en produkt
  som är stor och lite billigare–

 203. –så säger all erfarenhet att det har
  en effekt på människors beteende.

 204. Jag kan inte säga att det är nåt
  som har överraskat jättemycket.

 205. Vi får se hur det går
  de sista veckorna.

 206. Vi kommer
  att samtala vidare i panelen.

 207. Nu ska vi välkomna upp Margaretha
  Haglund från Tobaksfakta.

 208. Du har ett fantastiskt Twitter–namn.
  "Farmor Tobak". Varsågod.

 209. Tack för det. Jag ska inte
  fokusera så mycket på storleken–

 210. –när det gäller tobaks–
  förpackningarna, utan på utseendet.

 211. Det är ju så att tobaksindustrin
  sen tidernas begynnelse–

 212. –har satsat väldigt mycket
  på att utforma paketen–

 213. –så att det inte märks
  vad man säljer.

 214. Död och sjukdom.

 215. Cigarettpaketen och snusdosorna ska
  fungera som den lille försäljaren.

 216. Ju mer förbud som införs
  mot att visa upp produkten–

 217. –desto viktigare blir
  själva förpackningarna.

 218. E–cigaretterna...
  Det är samma sak där.

 219. Vem tror ni är målgruppen för
  de till vänster, de lite flashiga?

 220. Man har till och med gjort
  en MP3–spelare som man kan använda.

 221. Paketen kan se ut som cigarettpaket–

 222. –och produkterna som cigarettpaket.
  Som cigaretter.

 223. Det är precis samma sak
  med vattenpiptobak.

 224. Den ser ni här.

 225. Man måste ha flashiga förpackningar
  om man ska nå konsumenterna.

 226. Man kan lära sig mycket av dokument
  från de som tjänar pengar på det här.

 227. Problemet blir ju stort
  när man har en industri–

 228. –som tjänar
  massor av pengar på det här.

 229. Tobaksindustrin är väldigt tydlig
  när det gäller förpackningarna.

 230. Så här sa man 2008:

 231. "För en industri med så begränsade
  möjligheter att marknadsföra sig"–

 232. –"så blir paketen alltmer den
  viktigaste marknadsföringsplatsen."

 233. "Om de avvisar ditt paket,
  så avvisar de ditt märke."

 234. Det säger ju allt.

 235. Finansanalytikern Morgan Stanley
  har också bedömt–

 236. –åtgärder mot marknadsföring–

 237. –utifrån hur det skulle påverka
  tobaksindustrins vinster.

 238. Här är man också tydlig. Vid sidan
  av priser och skattehöjningar–

 239. –så är de åtgärder
  som borde oroa tobaksindustrin mest–

 240. –exponeringsförbud
  och neutrala förpackningar.

 241. Helt reklamfria förpackningar sätter
  stopp för den lille försäljaren.

 242. I dag har åtta länder i världen
  beslutat om reklamfria förpackningar.

 243. Det är Australien. Infördes 2012.

 244. Storbritannien i år, Irland,
  Frankrike, införs nästa år–

 245. –Nya Zeeland, Kanada,
  Ungern och Norge.

 246. I Sverige diskuterar vi
  för närvarande–

 247. –om det skulle strida
  mot tryckfrihetsförordningen–

 248. –att införa reklamfria förpackningar.
  Själv har jag svårt att smälta det.

 249. I tobakskonventionen,
  som är ett juridiskt bindande avtal–

 250. –som Sverige har skrivit på,
  och 179 andra länder–

 251. –finns det artiklar
  som tydligt säger–

 252. –att tobaksindustrins marknadsföring
  måste begränsas.

 253. Man kan göra det på olika sätt,
  genom stora varningsbilder.

 254. Det finns länder som har 90 procents
  stora varningsbilder fram och bak.

 255. Sverige har
  65 procents varningsbilder–

 256. –i och med det nya EU–direktivet.

 257. Jag hoppas
  att ni har börjat se dem i handeln.

 258. Ett annat sätt att begränsa
  tobaksindustrins marknadsföring–

 259. –är exponeringsförbud mot tobak.

 260. Den åtgärden har i dag införts
  i ungefär 15 länder–

 261. –med goda resultat.

 262. Så. Jag återkommer vid diskussionen.

 263. Tack så jättemycket.

 264. Välkomna hit till ett litet
  panelsamtal, där vi ska fortsätta.

 265. Vi kommer att röra oss
  kring förpackningen på olika sätt–

 266. –och med lite olika infallsvinklar.

 267. Jag kommer att stanna upp lite
  vid storlek på förpackning.

 268. Om man gör en parallell mellan boxen
  och en big pack på cigaretter–

 269. –så blir det nästan limpor
  som man får prata om.

 270. Finns det studier...
  Vad vet vi om limpor?

 271. Driver det en ökad tobaksförsäljning?
  Hur tänker ni kring det här?

 272. Det finns knappast
  några såna studier. Det gör det inte.

 273. Dessutom blir inte limporna
  så mycket billigare.

 274. Det som man har koncentrerat sig på
  när det gäller storleken–

 275. –är att man har förbjudit
  de mindre paketen.

 276. På 1990–talet fanns det paket
  med 4 cigaretter.

 277. Vi kallade dem för barnförpackningar,
  för de blev enkla för barn att köpa.

 278. Ett tag fanns det 10 cigaretter,
  men nu måste det vara minst 20–

 279. –i och med
  det nya tobaksproduktdirektivet.

 280. Mats, du har pratat om pris kopplat
  till boxen. 46 procent var en siffra.

 281. På cigaretter
  är det inte samma sak för en limpa.

 282. Det är en betydligt mindre
  prisförbättring om man köper fler.

 283. Är det det som är skillnaden då?

 284. När det gäller förpackningarna för
  tobak... Det vi jobbar mest med är–

 285. –att förändra förpackningarna
  så att det blir konsumentupplysning.

 286. Om man säljer död och sjukdom,
  så måste förpackningarna spegla det.

 287. En bit på vägen
  är de här nya förpackningarna.

 288. Man ser olika på förpackningsstorlek
  när det gäller alkohol och tobak.

 289. På alkoholsidan
  har vi små förpackningar.

 290. Det finns piccoloflaskor. 20 ml.
  Nej, 20 cl.

 291. Det finns halvflaskor.
  Där har man inte tänkt–

 292. –att det är nåt som rekryterar
  konsumtion bland unga människor–

 293. –så man har olika ingångar
  i förpackningsstorlek.

 294. Å andra sidan är det inte billigare
  att köpa en liten förpackning–

 295. –utan det blir snarare dyrare
  per liter–

 296. –om man köper en liten flaska än
  om man köper en stor eller en box.

 297. Hur kommer det sig?
  Bedömer man riskerna olika?

 298. Man förbjuder små förpackningar
  när det gäller tobak, men...

 299. Jag vet inte vad det beror på,
  men det är intressant att förstå–

 300. –om det är en medveten strategi
  eller om det är nåt som bara händer.

 301. Maggan?

 302. Att vi har förbjudit småförpackningar
  är ganska rimligt.

 303. När cigaretter såldes styckevis
  var de enkla för barn att köpa.

 304. Sen hade man 4 cigaretter
  i en förpackning.

 305. Det är också enkelt för barn.
  Det är billigt. Nu är vi uppe i 20.

 306. Vi har inte haft några förslag som
  säger att man måste köpa en limpa.

 307. När man tar bort småförpackningar
  är det en sorts konsumentskydd.

 308. Det var ett konsumentskydd för barn.
  Vi kallade dem för barnförpackningar.

 309. Hur ska man se
  på färdigfyllda vinglas?

 310. Kan man agitera för barnskydd
  där också?

 311. Ja.

 312. Man gör inte den bedömningen
  att det är samma typ av fråga–

 313. –när det gäller
  mindre förpackningar på alkohol.

 314. Jag vet inte
  vad som är en bra strategi.

 315. Det kan finnas en poäng
  att gynna små förpackningar.

 316. Det var på gång för några år sen–

 317. –att man skulle gynna halvflaskor
  för att minska konsumtionen.

 318. Jag tror aldrig att man har gjort nån
  studie som har testat om det blir så.

 319. Om man skulle låta
  mindre enheter vara lite billigare–

 320. –skulle det få att folk köpa mindre
  så att man får en positiv effekt?

 321. På alkoholsidan är man bra på
  att inte sälja till barn och ungdom.

 322. Så den risken är ganska liten,
  jämfört med på tobakssidan.

 323. Av det som skrivs om alkohol i media–

 324. –så handlar majoriteten av budskap
  om vintips och mat och dryck.

 325. Men en lite större debatt
  handlade i somras om alkoglassen.

 326. Om man skulle jämföra den med
  produktutveckling för cigaretter...

 327. Jag vet inte vad det närmaste är. Det
  kanske har pratats smaktillsatser.

 328. Hur tänker ni
  kring den typen av produktutveckling–

 329. –när det gäller tobak och alkohol?

 330. När det gäller tobak–

 331. –så är smaktillsatserna en oerhört
  viktig sak för tobaksindustrin.

 332. Man packar in sin tobak
  med olika smaktillsatser.

 333. Det är frukt och godis–

 334. –och olika spritsorter.

 335. Det kan handla om
  tusentals olika tillsatser.

 336. Många tror att tobak är ren tobak,
  men det är mest tillsatser.

 337. En del tillsatser ska underlätta att
  man börjar, som till exempel mentol.

 338. Det är därför man kommer
  att förbjuda mentol från 2020.

 339. Utan smaktillsatser skulle vi inte ha
  många snusmärken i Sverige.

 340. Det är smaktillsatserna som gör
  att vi har så många snusmärken i dag.

 341. Mats, nåt du nämnde, men som ni inte
  tittat klart på, var normalisering.

 342. Vad betyder en produkt som alkoglass
  för synen på alkohol generellt?

 343. På ett sätt är det väl nåt litet steg
  i en normalisering av alkohol.

 344. Så skulle man kunna se det.
  Sen vet inte jag...

 345. Jag hoppas att inte syftet är
  att få ungdomar att börja dricka.

 346. Jag kan inte bakgrunden
  till den produkten.

 347. Men den är ju på nåt sätt...
  Det är ganska dyrt.

 348. Om man använder alkoglass som
  alkohol, så blir det väldigt dyrt.

 349. Det är ingenting som jag tror
  att ungdomar skulle ha råd med.

 350. Samtidigt blir det konstigt
  att ha produkter i livsmedelshandeln–

 351. –som är så alkoholrika
  när man har ett detaljhandelsmonopol.

 352. –Vad pratar vi om för volymprocent?
  –5 procent.

 353. Är det en utmaning
  för Systembolaget som företag?

 354. I nån mån
  skulle man kunna se det så.

 355. Om det skulle växa fram
  många alkoholstarka produkter–

 356. –så blir det lite konstigt,
  tycker jag.

 357. Utformning är nåt
  som det pratas mycket om.

 358. "Plain package." Det har också
  lyfts begrepp som "plain bottles".

 359. Men där är inte diskussionen
  på samma sätt.

 360. Det är intressant att diskussionen är
  på så olika sätt. Hur ser ni på det?

 361. "Plain bottles" kontra
  "plain packages". Vad är skillnaden?

 362. Jag har inte satt mig in så mycket
  i det här med "plain bottles".

 363. Men jag googlade runt
  inför det här panelsamtalet–

 364. –och upptäckte att det har
  diskuterats i Sverige för nåt år sen.

 365. Det var ett parti som lyfte frågan om
  att det här kunde vara en bra idé.

 366. Det levde inte vidare, men frågan är
  väckt. I andra länder är den levande.

 367. –Var det en riksdagsmotion?
  –Jag vet inte om det blev det.

 368. Men frågan finns i varje fall.

 369. En annan på samma tema är om man
  pratar varningstexter på cigaretter.

 370. Vid annonsering för alkohol ska var–
  ningstexten uppta 20 procent av ytan–

 371. –däremot inte på förpackningarna.
  Hur kommer det sig?

 372. Det fanns ju en tid när man i Sverige
  hade tobaksannonser med varningstext.

 373. Det tycker jag är en dubbelmoral
  som absolut inte gynnar folkhälsan.

 374. Vi jobbade väldigt hårt
  för att få bort den.

 375. Det borde vara samma slutsats
  man kan dra när det gäller alkohol.

 376. Jag skulle inte bli förvånad om det
  blir aktuellt med varningstext–

 377. –för andra länder tillämpar ju det.

 378. Australien har det, till exempel.

 379. Men spelar det nån roll? Ser man inte
  bara texten och bortser från den?

 380. Man har inte visat att varningstexter
  minskar konsumtion och skador.

 381. Däremot verkar de flesta
  övertygade om–

 382. –att det inte är nånting dåligt,
  utan snarare ett bra sätt–

 383. –att vidmakthålla definitionen av
  alkohol som en annorlunda vara–

 384. –och på det sättet legitimera att man
  gör insatser som är mer effektiva–

 385. –som en legitimering
  för andra åtgärder.

 386. Man kan resonera så. Vi har gjort
  en ny europeisk undersökning–

 387. –om alkoholkultur och attityder till
  alkoholpolitik i 20 olika länder.

 388. Den kommer i december.

 389. Då kunde man se att en majoritet
  av medborgarna i Europa–

 390. –är för – ungefär 70 procent – att
  man har varningstexter på alkohol.

 391. Det är en åtgärd som har ganska
  stor förankring i befolkningar.

 392. Ur den synvinkeln tror jag inte...

 393. Det är bra att ha med sig att
  det finns ett stöd. Det blir enklare.

 394. Från tobaksområdet
  finns det en stark evidens–

 395. –för varningstexter
  och, framför allt, varningsbilder.

 396. Det har effekt. Det har gjorts många
  studier. Där finns inga tveksamheter.

 397. Det påverkar den sociala acceptansen
  väldigt mycket.

 398. I Australien har man nyligen sett–

 399. –att när man både har stora
  varningsbilder och reklamfria paket–

 400. –så är det de vuxna
  som påverkas mest.

 401. Dessutom är det
  otroligt billig samhällsinformation.

 402. Ni ser ju här.

 403. Där finns ingen tveksamhet. En annan
  anledning till att de ska vara stora–

 404. –är att det tar bort industrins
  möjligheter att marknadsföra sig–

 405. –att packa in det här
  i guld och purpur.

 406. De tvingas
  till riktig konsumentupplysning.

 407. En annan fråga som handlar om
  förpackningsutformning kan vara–

 408. –att det inom alkoholområdet
  finns olika handväskor och boxar.

 409. Vad vet vi om sånt?
  Spelar det nån roll?

 410. Hur tänker ni kring det?

 411. Parfymförpackningarna har förbjudits
  i det nya tobaksproduktdirektivet.

 412. Det fanns förpackningar som såg ut
  som läppstiftsförpackningar.

 413. Det hade kvinnor och unga flickor
  som målgrupp.

 414. Det var mycket utstuderat.

 415. De hade 7–10 procent
  av marknaden i EU–länderna–

 416. –och fanns i princip i alla länder.

 417. Jag har inte hittat studier
  som tittar på de här frågorna.

 418. Det är en brist på forskning om för–
  packningens effekter på alkoholsidan.

 419. Där finns det mer man kan göra,
  så jag kan inte svara på–

 420. –om man vet på vilket sätt det
  påverkar eller inte på alkoholsidan.

 421. Om man då tittar
  utifrån ett folkhälsoperspektiv–

 422. –och skulle försöka belysa
  de här frågorna ur den synvinkeln...

 423. Om ni får göra en önskelista
  över viktiga preventionsinsatser–

 424. –och kanske också regleringar,
  vad skulle ni då vilja säga?

 425. Som alkoholforskare lutar man sig
  på den forskning som finns.

 426. Då är begränsad tillgänglighet, både
  fysisk och ekonomisk, det centrala.

 427. När det gäller priset
  är det väldigt viktigt att undvika–

 428. –att man gynnar
  större förpackningar på nåt sätt–

 429. –att man tjänar på att köpa mer.

 430. Det är en strategi som man bör beakta
  när man utformar en prispolitik.

 431. –Har vi helt missat den?
  –Nej, men det finns en del att göra.

 432. Man bör utreda och se
  vilken betydelse det här kan ha.

 433. Där kan vi också jämföra med andra
  länder som har en annan policy–

 434. –och göra jämförande studier
  för att belysa den här frågan.

 435. Det är nog en viktig sak
  att tänka på.

 436. När det gäller tobakssidan
  har vi evidens–

 437. –om att stora och reklamfria
  varningsbilder på paketen är viktiga.

 438. Det finns tillräcklig evidens från
  Australien, som införde det 2012.

 439. Det är det
  som man borde göra även i Sverige.

 440. Vi får väl se hur det blir med det.
  Många försöker göra krokben.

 441. Vad är din bild av diskussionen? Vi
  har ingen med industriperspektiv här.

 442. Men vad är din bild, Margaretha?
  Hur ser den här diskussionen ut?

 443. I Sverige har det framförts...

 444. Utredningen som tittade på detta med
  neutrala förpackningar var tydlig.

 445. Inget handelsavtal skulle hindra oss,
  ingen varumärkesrätt, mönsterrätt–

 446. –Europakonventionen för mänskliga
  rättigheter, regeringsform etcetera–

 447. –utan det var
  tryckfrihetsförordningen–

 448. –vilket jag tycker är konstigt–

 449. –eftersom man gör undantag
  för reklam för bland annat tobak.

 450. Om man införde
  neutrala förpackningar–

 451. –så skulle man ta ifrån
  tobaksindustrin möjligheten–

 452. –att ge andra meddelanden på
  förpackningarna, som inte var reklam.

 453. Vad skulle det kunna vara, då?

 454. Typ: "Förlåt oss våra synder och
  att vi tar död på 12 000 varje år"–

 455. –"och gör 100 000 sjuka."

 456. Det skulle de inte kunna ha
  på förpackningarna då.

 457. Eller: "Stöd cancerforskningen."

 458. Då måste man ju fråga om detta
  är rimligt. Jag har svårt att tycka–

 459. –att reklamfria förpackningar
  skulle vara i motsats–

 460. –till tryckfrihetsförordningens anda.

 461. –Det är min uppfattning.
  –Är det där diskussionen ligger nu?

 462. Tobaksindustrin borde inte få gömma
  sig bakom tryckfrihetsförordningen.

 463. Mats...

 464. Utifrån folkhälsoperspektiv...

 465. Pris var du inne på–

 466. –och ni kommer att titta vidare
  på marknadsföringsfrågor–

 467. –och normaliseringsfrågor
  och så vidare.

 468. Finns det saker där som är viktiga?

 469. När det gäller marknadsföringsfrågor?

 470. Det är ju uppenbart så...

 471. Det har skett en explosionsartad
  ökning för alkohol under den tiden.

 472. Har det spelat in eller inte? Hur
  ska man se på den typen av frågor?

 473. Jag tänkte på det här med varnings...

 474. Det har pumpats ut mycket varnings–
  texter i samband med ökningen.

 475. Det är en fråga som... Det är en
  ganska markant förändring, det också.

 476. Det vore intressant att veta hur
  mycket det dämpar reklamens effekt.

 477. Den är ganska neutral och har
  ganska hårda informationsbudskap.

 478. Det vore intressant, men vad jag vet
  har ingen tittat närmare på det.

 479. Om två år är det "Drogfokus" igen.
  Om ni tänker att ni står här då–

 480. –vad tror ni då
  att vi har sett för förändring?

 481. Om ni ska spekulera lite
  i framtiden...

 482. Då hoppas jag
  att vi kan gratulera Sverige till–

 483. –att vi har infört exponeringsförbud
  av tobak på försäljningsställen–

 484. –och att vi åtminstone har på gång–

 485. –frågan om neutrala,
  eller reklamfria, förpackningar.

 486. Jag tror inte att de finns då.

 487. Men jag tror inte
  att tobaksåtgärderna har förändrats.

 488. Det här är några saker
  som är viktiga–

 489. –ihop med många andra,
  typ skattehöjningar.

 490. Jag tror att mer har hänt på
  tobaksområdet. Det är fascinerande–

 491. –hur en så likartad produkt, med såna
  risker, får en så olika utveckling.

 492. Mycket lär hända på tobakssidan.

 493. På alkoholsidan är jag osäker på
  om så mycket kommer att förändras.

 494. –Varför kommer du fram till det?
  –Det känns inte...

 495. ...som att det finns samma av–
  normaliseringsbehov på alkoholsidan.

 496. På tobakssidan verkar det
  inte finnas några problem–

 497. –med att avnormalisera tobak
  och ha restriktioner.

 498. Alkoholen
  blir i stället normaliserad.

 499. Även om folk är för restriktioner...
  Det märker vi i mätningar.

 500. Det känns ändå inte
  som att det finns nån riktig...

 501. Alkoholfrågan
  skulle behöva stärkas på nåt sätt.

 502. –Debatteras alkoholfrågan för lite?
  –Jag tycker det.

 503. De orden får avsluta
  den här debatten, eller samtalet–

 504. –som säkert kommer att fortsätta.
  Vi samlas här igen 14.30.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Alkoholfrågor, Alkoholkonsumtion, Företagsekonomi, Förpackningar, Materialadministration, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Tobaksrökning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.