Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammetDela
 1. Jag har fått äran
  att berätta om vår lokala...

 2. ...framarbetade metod
  som vi även har utvärderat.

 3. Det känns lite privilegierat
  att komma hit just nu.

 4. På de tidigare föreläsningar
  jag har lyssnat på-

 5. -drogs det upp vikten
  av familjeperspektiv-

 6. -och vikten av att anpassa metoderna
  utifrån behoven.

 7. Det har vi gjort,
  på befintliga resurser-

 8. -på Ungdomscentrum
  i ungdomsteamet i Uppsala.

 9. Vi har jobbat... Ungdomsteamet
  har funnits sen 90-talet.

 10. Vi har jobbat med haschavvänjnings-
  programmet nästan sen det kom-

 11. -i början av 90-talet.

 12. Sen början av 2000-talet-

 13. -har vi även jobbat
  med funktionell familjeterapi.

 14. Det här behovet av
  att vi måste utveckla metoden-

 15. -kom utifrån att vi
  i haschavvänjningsprogrammet-

 16. -hade svårt att nå så pass
  unga personer som vi jobbar med-

 17. -alltifrån 12 upp till 20 år
  och deras föräldrar.

 18. Vi träffar ungefär 400-500 ungdomar
  och deras föräldrar per år.

 19. Och utifrån...

 20. Jag kan tänka mig
  att vi träffar mest killar.

 21. De utgör 3/4 och tjejerna 1/4.
  Ungefär så.

 22. Då vet ni ungefär hur det ser ut
  i vår arbets...

 23. ...där vi arbetar, vilka vi träffar.

 24. När det handlar
  om de här åldersgrupperna-

 25. -behöver det inte handla
  om ett befäst missbruk, beroende.

 26. Man kan vara alldeles i början,
  där man nosar på, har startat-

 27. -att röka cannabis...

 28. Det är cannabismissbruket
  vi fokuserar på-

 29. -i just det här programmet,
  FFT-Cannabis.

 30. Dels var det så
  att när vi jobbade med FFT-

 31. -med hasch-
  och cannabismissbrukande ungdomar-

 32. -så jobbade vi med FFT:s
  familjeterapeutiska metoder.

 33. Men vi såg att vi inte lyckades med
  att få ungdomen att sluta missbruka-

 34. -utan vi behövde gifta ihop metoderna
  för att nå dit vi ville.

 35. Här är våra inspiratörer.

 36. Det är Kjell Hansson, som avled 2013,
  och var professor i Lund.

 37. Holly Waldron. Det var Holly Waldrons
  föreläsning i Lund-

 38. -som väckte våra tankar.

 39. Hon berättade om sitt arbete med FFT
  och missbrukande ungdomar.

 40. Vi tänkte: "Vi borde kunna göra
  det där också, vi kan båda sakerna."

 41. "Vi behöver gifta ihop det här."

 42. Och Thomas Lundqvist, som har
  utvecklat haschavvänjningsprogrammet.

 43. Mina medarbetare heter Kristina
  Carlsson och Helena Nyberg.

 44. Det var Gunilla Andersson, som då
  var utvecklingsledare på PUB-

 45. -som hjälpte oss att ta fram det här.

 46. Vissa gånger hade vi handledning
  av Kjell Hansson.

 47. I dag är vi fem personer
  som jobbar med metoden-

 48. -på Ungdomscentrum.

 49. Målgruppen för oss på FFT-Cannabis
  är just ungdomar, som...

 50. ...missbrukar cannabis, men inte de
  som har kommit så långt i missbruket.

 51. De är bara där och håller på
  att utveckla ett beroende.

 52. Man har rökt några gånger
  och det tilltalar en och...

 53. ...och det finns risk för att man
  utvecklar ett missbruk och beroende.

 54. Till att börja med
  så hade vi en ingång-

 55. -ifrån...både utifrån egen ansökan...

 56. Föräldrar kunde aktualisera
  sina ungdomar hos oss-

 57. -och vi kunde starta upp FFT-Cannabis
  på en gång, erbjuda det.

 58. Men i dag behöver vi
  ett biståndsbeslut-

 59. -från socialtjänstens

 60. Många av de ungdomar
  som kommer till FFT-Cannabis-

 61. -kommer ifrån ungdomsbrottsgruppen.

 62. Det är ungdomar...

 63. ...som har åkt dit för ringa
  narkotikabrott, eget bruk, innehav.

 64. Vi startar upp ärendet tillsammans
  med ungdomsbrottsgruppen-

 65. -den myndighetsutövande delen
  av socialtjänsten.

 66. Sen säger vi: "Det här skulle vara
  ett lämpligt sätt att jobba"-

 67. -"med den här familjen och ungdomen."

 68. Man samlar ihop de två metoderna,
  FFT och HAP.

 69. Man gifter ihop det.

 70. Ursprunget till FFT.

 71. Likt många behandlingsprogram är
  funktionell familjeterapi amerikansk.

 72. Professor Jim Alexander forskade på
  70-talet i kommunikation i familjer.

 73. Vad skiljer familjer, vars ungdomar
  visar ett asocialt beteende-

 74. -mot familjer
  där det där beteendet inte finns?

 75. Han kom fram till
  att det handlar om kommunikation.

 76. Stödjande kommunikation ger inte
  ett utagerande beteende i ungdomen.

 77. Finns det mycket kritik och klander
  i familjen-

 78. -finns det risk att ungdomen
  får ett utagerande beteende.

 79. De teoretiska grunderna är
  naturligtvis systemiska med terapi-

 80. -eftersom det är
  en familjeterapimetod.

 81. Familjen är mer än summan av delarna,
  familjemedlemmarna.

 82. Och alla delar påverkar varandra.

 83. Kommunikationsteori.
  Hur kommunicerar man med varandra?

 84. Man kan inte låta bli
  att kommunicera-

 85. -antingen verbalt eller icke-verbalt.

 86. Är man i samma rum,
  så finns där en kommunikation.

 87. Social inlärningsteori. Det man
  kan lära in, kan man även lära ut.

 88. Och det svenska tillägget
  som kommer från Kjell Hansson.

 89. Han har bidragit stort till
  att vi har fått-

 90. -en egen gren av FFT i Sverige.

 91. Många andra länder i Europa-

 92. -som Norge, tar det direkt från USA-

 93. -och utbildar på det sätt
  som man gör i USA.

 94. Men i Sverige-

 95. -har man anpassat det mer
  till svenska förhållanden.

 96. Här tittar vi även mycket
  på risk- och skyddsfaktorer-

 97. -samt väldigt mycket
  på friskfaktorer.

 98. Behandlingsmodellen.

 99. Vi har en manual, men den
  är naturligtvis översiktlig-

 100. -eftersom vi träffar familjer...
  alltså ungdomen-

 101. -och helst båda föräldrarna,
  men det är inte alltid möjligt.

 102. Vi träffar även syskon.

 103. 10-15 gånger.
  Det här är en korttidsbehandling-

 104. -där man jobbar mycket relationellt.

 105. Här ser vi faserna
  i behandlingsmodellen.

 106. Man jobbar med involvering,
  att få dit hela familjen.

 107. Ungdomen, föräldrarna och syskonen
  på en och samma plats.

 108. Målet är att samlas och att de
  kommer tillbaka efter första gången.

 109. Hur gör man så att den motvilliga
  ungdomen också hänger med?

 110. Hur ska föräldrarna
  få ungdomen med sig?

 111. När man väl har kommit dit, börjar
  man jobba med motivationsfasen.

 112. Där handlar det om
  att skaffa en balanserad allians-

 113. -med samtliga familjemedlemmar.

 114. De ska känna att jag inte är partisk
  åt något håll-

 115. -utan jag ska ha
  en balanserad allians med alla.

 116. När man väl har fått ihop det här
  med motivationen...

 117. ...och alla är med på tåget-

 118. -börjar man jobba
  med beteendeförändring.

 119. När det väl är gjort, handlar det om-

 120. -att generalisera det man har kommit
  fram till under behandlingens gång.

 121. Hela vägen löper det här med
  relationell hypotesskapande fas.

 122. Man jobbar nämligen
  väldigt mycket relationellt i FFT.

 123. Viktiga begrepp
  är "närhet" och "avstånd".

 124. Hur ska familjemedlemmarna
  förhålla sig till varandra-

 125. -så att de tar hänsyn till varandras
  behov av avstånd och närhet-

 126. -så att det inte krockar?

 127. Mamma får till exempel inte gå
  och tjata medan ungen bara backar.

 128. Hur ska det här fina samspelet ske-

 129. -så att det liksom klaffar
  åt båda håll?

 130. FFT handlar väldigt mycket om det.

 131. Vi pratar även om hierarkier-

 132. -men det här med närhet och
  avstånd är väldigt centralt för oss.

 133. Haschavvänjningsprogrammet.
  I och med att FFT-Cannabis-

 134. -sker med missbrukande ungdomar,
  som har rökt cannabis i olika grad-

 135. -måste vi även ta hänsyn
  till en annan aspekt.

 136. Vi behöver ta hänsyn till-

 137. -att cannabisrökandet förändrar
  ungdomens sätt att fungera kognitivt.

 138. Haschavvänjningsprogrammet
  har ju utvecklats utifrån den tanken.

 139. Det passar så ypperligt med det behov
  som vi har sett i våra familjer.

 140. Och att hela familjen
  får all information samtidigt.

 141. Vi jobbar även med de här delarna
  med hela familjen-

 142. -och det gör vi relationellt.

 143. Det är även så att man...

 144. ...måste få ungdomen att öppna sig.

 145. Cannabisrökande för ungdomar-

 146. -är väldigt hysch-hyschigt
  i familjesammanhang.

 147. Man vill inte visa det.

 148. Det råder en stor förnekelse
  när man först träffar ungdomen.

 149. "Jag har kanske rökt en
  eller två gånger."

 150. Men när man väl
  har jobbat genom de här...

 151. ...faserna i FFT-behandlingen,
  så kan det krypa fram:

 152. "Ja, det var nog ett dagligt missbruk
  innan vi började behandlingen."

 153. Det är viktigt att säga att hela
  vägen under pågående behandling-

 154. -vill vi veta
  att ungdomen är drogfri-

 155. -och att ungdomen lämnar urinprover
  hos oss under behandlingstiden.

 156. Vi tar nästa bild...

 157. Det handlar naturligtvis
  om drogfrihet hos ungdomen.

 158. Förbättrad kommunikation inom
  familjen är ju vad FFT går ut på.

 159. Närvaro i skolan
  eller annan planerad sysselsättning.

 160. Det är en jättestor skyddsfaktor
  för att det ska gå bra för ungdomen.

 161. Hela familjen ges kunskap
  om cannabis och återfallsprevention.

 162. Hoppsan...

 163. Sen utvärderade vi det.

 164. Arbetet började 2008. Nej...

 165. Jo, 2008 började vi fundera.

 166. Sen jobbade vi på
  med den här metoden-

 167. -och gjorde de skattningar som
  hör till funktionell familjeterapi.

 168. Det är självskattningsformulär
  som hela familjen fyller i.

 169. Vi tänkte
  att vi behövde utvärdera det.

 170. Gör det här nån skillnad?

 171. Vilka behandlingsresultat får vi?

 172. Vi kom fram till att regionförbundet-

 173. -hade utvärderingsverkstäder
  under ledning av Kari Jess.

 174. Det skulle vara bra att anlita dem
  för att själva kunna utvärdera det.

 175. Vi har ju gjort det här helt inom
  befintliga ramar i verksamheten.

 176. Vi har inte haft
  några extra resurser för det.

 177. Och det som vi...

 178. Vi tänkte: "Vi tittar på de familjer
  som vi har jobbat med sen 2009."

 179. Efter det att några tankar
  hade mognat under tiden.

 180. Vi hade påbörjat 43 stycken familjer-

 181. -under perioden 2009 till 2013.

 182. 11 flickor, 32 pojkar. Så brukar
  könsfördelningen se ut hos oss.

 183. 27 familjer
  hade fullföljt behandlingen.

 184. 16 stycken hade avbrutit den.

 185. Avbrotten handlar om fortsatt
  allvarligt missbruk hos ungdomen.

 186. Då måste vi göra nåt annat,
  eftersom det här inte har funkat.

 187. Ungdomen fortsätter
  att lämna positiva prover-

 188. -efter nån månad eller några veckor.

 189. Det krävs att vi gör-

 190. -en anmälan till socialtjänsten
  och beskriva att nåt annat behövs.

 191. Några ungdomar vägrade lämna prov.

 192. Då behövde vi göra på ett annat sätt,
  anmäla till socialtjänsten.

 193. Vi kan inte fortsätta jobba,
  eftersom det finns en vägran...

 194. ...om det finns väldigt starka
  misstankar om fortsatt missbruk.

 195. Med några familjer var det så
  att vi redan från början tänkte...

 196. Vi startade, men så såg vi-

 197. -att det här inte var
  det mest adekvata vi kunde göra.

 198. Men 27 fullföljda behandlingar.

 199. Och...

 200. Utvärderingen gjorde vi utifrån
  de här självskattningsformulären-

 201. -som vi hade att tillgå.

 202. Det handlar om för- och eftermätning.

 203. I början av kontakten fyller familjen
  i självskattningsformulär-

 204. -och likadant i slutet av kontakten.

 205. Vi plockade bara ut några stycken.

 206. Undersökningen hade blivit
  för omfattande om vi hade tagit alla.

 207. Men de vi tyckte var viktigast
  var YSR-

 208. -där ungdomen skattar sin egen...
  sin egen symptombelastning-

 209. -utifrån beteendetermer.

 210. Hur ungdomen fungerar
  i olika sammanhang på olika sätt.

 211. CBCL är det...

 212. ...där föräldrarna skattar
  ungdomens mående i beteendetermer.

 213. I frågor om familjemedlemmar
  handlar det om att man tittar på...

 214. ...eller att ungdomen och familjen
  fyller i skattningar i dyader-

 215. -hur man tänker om sin relation
  gentemot var och en utav de andra.

 216. Våra ungdomar,
  där vi gjorde utvärderingen...

 217. Den yngsta var 14.

 218. Den äldsta var 19.

 219. De flesta var 17-åringar.

 220. Alla ungdomar har inte lämnat
  urinprov under hela behandlingen.

 221. Dels hade vissa redan lämnat prover
  en längre period-

 222. -och då negativa prover.

 223. Men vi ansåg att vi behövde jobba
  utifrån den här metoden-

 224. -för att befästa drogfriheten
  och få familjen med på tåget.

 225. 15 lämnade negativa prover
  under hela behandlingen.

 226. 3 stycken lämnade minst
  ett positivt prov under behandlingen.

 227. Ja, nu ser jag inte.

 228. Nu ska vi se...

 229. Hur många blev...? Det var tre
  som lämnade positiva prover-

 230. -fyra veckor
  efter avslutad behandling.

 231. Det blir alltså...

 232. ...22 ungdomar,
  som lämnade negativa prover-

 233. -efter behandlingen.

 234. YSR och CBCL-resultat.

 235. Vi tittade ju på...

 236. ...hur symptombelastningen
  har ändrats-

 237. -under behandlingens gång.

 238. Som ni ser av de här siffrorna,
  så är det...

 239. ...i samtliga YSR och CBCL-mammor
  och CBCL-pappor-

 240. -så har symptombelastningen minskat.

 241. Och våra ungdomar som kommer-

 242. -har i början en hög
  symptombelastning-

 243. -jämfört med normalgruppen.

 244. Och mammornas oro för sin ungdom-

 245. -är den delen av de här mätningarna
  som har minskat mest.

 246. Signifikansen säger
  att det inte bara var slumpen-

 247. -att det blev bättre
  efter behandlingen.

 248. Vi kanske hade nåt med det att göra.

 249. Frågor om familjemedlemmar
  var de här dyaderna.

 250. Man mäter hur man upplever varandra-

 251. -vad det gäller...

 252. ...upplevd kritik...

 253. ...upplevd emotionell involvering...

 254. ...upplevd...

 255. ...ökad...och...

 256. De här grejerna blev också bättre
  vad det gäller...

 257. Ungdomarna fick mindre kritik
  av sina mammor.

 258. De gav mindre kritik
  till sina mammor.

 259. De upplevde även ökad emotionell
  involvering från sina mammor.

 260. Vad det gäller ungdomarnas skattning
  gentemot pappor-

 261. -så har de upplevt
  ökad emotionell involvering.

 262. Mammor om sina ungdomar...

 263. Ungdomarna...

 264. Mammorna upplever minskad emotionell
  involvering från sina ungdomar.

 265. Ungdomarna är alltså inte
  lika oroliga för sina mammor.

 266. Minskad kritik och klander
  till sina ungdomar.

 267. De behöver inte gå efter dem
  och kritisera.

 268. Minskad emotionell överinvolvering.

 269. De är inte lika oroliga för
  sina ungdomar efter behandlingen.

 270. Pappor om sina ungdomar. Minskad
  kritik och klander till ungdomarna.

 271. Pappor behöver inte heller hålla på
  och kritisera sina ungdomar längre.

 272. Hela utvärderingsrapporten
  finns att läsa-

 273. -på www.regionuppsala.se.

 274. Sök efter fft-cannabis.

 275. Tack så mycket!

 276. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Cannabismissbruk, Drogmissbruk, Narkotikafrågor, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.