Titta

UR Samtiden - Forskardagarna 2016

UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Om UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Föreläsningar på olika teman i syfte att inspirera och fånga ungdomars intresse för högre studier och ämnesval. Inspelat den 11-12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Forskardagarna 2016 : Barn med psykiskt sjuka föräldrarDela
 1. Det var flera familjer
  där den ena faktiskt drack-

 2. -och den andra var psykiskt sjuk.

 3. Det var en väldigt besvärlig
  situation för dessa ungar.

 4. Jag ska prata om barn
  till psykiskt sjuka.

 5. Det är ett ämne som ligger mig
  varmt om hjärtat.

 6. Min avhandling heter "Barn till
  föräldrar med psykisk ohälsa:"

 7. "Barndom och uppväxtvillkor."

 8. Den tänkte jag försöka presentera nu
  på 20 minuter.

 9. Inte dra över för mycket alls.

 10. Och jag tänkte få er
  att bli intresserade.

 11. Jag tänkte börja med
  att göra så här.

 12. Varför går den inte framåt?

 13. Fundera på om du själv känner nån som
  har förälder med psykiska problem.

 14. Bakgrunden till att jag skrev
  den här avhandlingen så är det-

 15. -att när en förälder har allvarliga
  problem, så påverkar det livet-

 16. -för de barn som är beroende av hen
  både praktiskt och känslomässigt.

 17. Tidigare forskning av de här barnen-

 18. -fokuserar främst på
  hur det går för barnen.

 19. Det finns en föreställning om att
  barnen själva blir psykiskt sjuka.

 20. Det kanske ni själva har hört.

 21. Mycket forskningspengar och tid har
  lagts ned för att titta på-

 22. -hur det går för barnen och
  man har sett att de är en riskgrupp.

 23. De får både sociala
  och psykiska problem-

 24. -i större utsträckning än andra barn,
  men långt ifrån alla får det.

 25. Det beror på en mängd
  samverkande faktorer.

 26. Väldigt få studier har haft fokus på
  hur det är för barnen.

 27. Min studie handlar om
  hur barnen har det under uppväxten-

 28. -och vad det beror på hur de har det.

 29. Det kan se mycket olika ut.

 30. När man studerar barn kan man se
  på dem ur olika perspektiv.

 31. Mycket av forskningen har gjorts
  ur ett riskperspektiv.

 32. Man tittar på riskgrupper
  för bl.a. psykisk ohälsa, missbruk.

 33. Man tittar på genetiskt betingad
  sårbarhet, riskfaktorer-

 34. -och resilience, det
  som gör att barn klarar sig.

 35. Det finns ett barndomssociologiskt
  perspektiv som jag har använt-

 36. -som säger att barn är kompetenta
  aktörer i sitt eget liv-

 37. -utifrån de förutsättningar som ges
  i familjen, samhället och tiden.

 38. Det finns ett anhörigperspektiv.

 39. Barnen är egna personer vars tillvaro
  präglas av föräldrarnas problem.

 40. Det perspektivet som jag har använt
  har jag illustrerat så här:

 41. Barn finns i ett sammanhang.

 42. Där finns barnet självt.

 43. Där finns familjen eller familjerna.
  Många barn har två familjer.

 44. Föräldrarna är skilda. Det är svårt
  att hålla ihop ett äktenskap-

 45. -när en eller båda parter
  mår väldigt dåligt.

 46. Det beror också på hur föräldrarna
  kan samarbeta med varandra.

 47. Det beror på dagissituationen.
  Har dagiset stor personalomsättning?

 48. Har barnen svårt att få ro?
  Har de möjlighet att leka med varann?

 49. Om det är besvärligt i skolan
  har det jättestor betydelse för barn.

 50. Kamrater, aktiviteter, men också vad
  som händer i samhället kring barnet.

 51. Hur möter hälso- och sjukvård upp
  när patienter har barn?

 52. Gör de något? Intresserar de sig för
  barnen? Har de metoder för det?

 53. Hur fungerar förskolan och skolan
  som organisation?

 54. Är det bra skola eller bra dagis?
  Är det stor personalomsättning?

 55. Hur fungerar socialtjänsten?
  Får man behålla sin personal?

 56. Vågar man ta upp de här frågorna?

 57. Hur dömer man i rättsliga instanser
  vid vårdnads- och umgängesmål-

 58. -när det gäller dessa barn?

 59. Har man barnen i fokus eller är det
  mer föräldrars rättigheter som styr?

 60. Och hur man ser på psykisk sjukdom
  i det stora sammanhanget i samhället.

 61. Är det stigmatiserande, utpekande
  att ha en psykiskt sjuk förälder?

 62. Är det nåt man vågar prata om eller
  är det väl förborgade hemligheter?

 63. Så ser det ut.

 64. Samhällsekonomin spelar roll då dessa
  föräldrar kan ha svårt att få jobb.

 65. Och det påverkar barnens situation,
  inte minst ekonomiskt.

 66. Hur gjorde jag då min studie? Jag
  genomförde kvalitativa intervjuer.

 67. Jag intervjuade 28 barn,
  10 pojkar och 18 flickor-

 68. -som var mellan 7 och 18 år.

 69. Intervjun varade ungefär en timme.

 70. Vi pratade om föräldrarnas problem,
  vad barnen visste.

 71. Hur problemen märktes och särskilda
  händelser och upplevelser.

 72. Vi pratade om familj och nätverk och
  barnens egna liv i skola och fritid.

 73. Vi pratade också om stödgruppen
  där barnen hade gått.

 74. Alla hade deltagit i en stödgrupp.

 75. Det var svårt att få tillgång
  till några barn att intervjua-

 76. -om jag inte gick
  via stödgruppsverksamheten.

 77. Det här var barn där det var öppet
  kring deras föräldrars problem.

 78. De hade pratat om dem tidigare.

 79. Och det hjälpte faktiskt
  i intervjuerna.

 80. Majoriteten hade skilda föräldrar
  eller som aldrig levt tillsammans.

 81. Det var nog en större andel av
  dessa barn än i normalbefolkningen-

 82. -men det var kanske också därför de
  kom iväg till den här stödgruppen.

 83. Ingen bodde ensam med sin sjuka
  förälder när intervjun genomfördes-

 84. -men alla hade gjort det tidigare.

 85. De flesta bodde
  med ensamstående mödrar-

 86. -som var andraföräldrar, alltså inte
  den psykiskt sjuka föräldern.

 87. Några bodde i styvfamiljer
  och några bodde i fosterhem.

 88. Vad berättade de här barnen för mig?

 89. De berättade mycket om
  det här som jag kallar stigma.

 90. En känsla av
  att vara annorlunda och ensam.

 91. De pratade om svåra känslor:

 92. Skuld, skam, sorg, besvikelse
  och ilska över sin situation.

 93. "Varför har inte jag en förälder
  som andra?"

 94. "Varför ska allt elände drabba mig",
  sa en 13-årig flicka.

 95. "Varför kan inte jag ha en familj
  som andra?"

 96. En stor sorg över det
  och många känslor att hantera-

 97. -för dessa barn precis som andra
  med föräldrar med svåra problem.

 98. De pratade om ansvar och
  ett omvänt föräldra/barnförhållande.

 99. Barnen tog ansvar för sina föräldrar
  istället för tvärtom.

 100. De pratade mycket om skilsmässor
  och det jag kallar "umgängesplikt".

 101. Föräldrarna skildes åt och barnen
  skulle ha umgänge med båda två.

 102. Det tycker barn
  i dag är en självklarhet.

 103. Det är också den normen
  som råder i domstolsväsendet.

 104. När man tittar på hur barn har det
  och var de ska bo-

 105. -så är det en självklarhet.
  Så var det inte för 50 år sen.

 106. Då var det självklart att barnet
  stannade hos sin mamma.

 107. De pratade om omsorgsbrist,
  när ingen tar ansvar i familjen.

 108. Flera hade hem där ena föräldern
  drack, den andra var psykiskt sjuk.

 109. Det var en väldigt besvärlig
  situation för de här ungarna.

 110. De pratade om rädsla,
  föräldern blir som två personer.

 111. "Jag har en mamma
  som hon är när hon är frisk."

 112. "Henne älskar jag, men den hon är
  när hon är sjuk är jag rädd för."

 113. Ni vet kanske att det är skrämmande
  när nån får en psykos.

 114. De här barnen kanske
  är ensamma hemma med föräldern-

 115. -och får hantera den här situationen.

 116. Dr Jekyl och mr Hyde,
  som en flicka beskrev det.

 117. Man pratar ambivalens
  eller avståndstagande till föräldern.

 118. Många barn är oroliga över
  att föräldern ska ta sitt liv.

 119. Det är väl det hemskaste
  ett barn kan tänka sig.

 120. En hel del av de äldre har...

 121. Medelåldern, höll jag på att säga.

 122. Från mellanstadiet och uppåt har de
  tankar själva på att ta sitt liv-

 123. -om det är så
  att föräldern har pratat om det.

 124. De som har en förälder eller
  närstående som har begått självmord-

 125. -är själva en riskgrupp
  för att få suicidala tankar-

 126. -och att göra suicidförsök.

 127. De hade mycket problem med nätverk.
  Det här är en illustrativ bild-

 128. -med barnet som sitter
  med sin förälder i knäet.

 129. Vad sa barnen? De pratade om stigma,
  ensamhet och annorlundaskap.

 130. Så här sa en flicka:

 131. "Jag kände alltid att det bara var
  jag som hade problem kring familjen."

 132. "Att alla familjer hade det bra
  förutom jag."

 133. "När jag kom hit förstod jag att det
  fanns andra som hade det likadant."

 134. "Det hade jag aldrig förstått.
  Det trodde jag aldrig."

 135. "Det var bara jag och min bror
  som hade problem."

 136. "Jag fick höra att andra hade problem
  och det kändes jättebra."

 137. Att man kan tro det
  fast man är 14 år.

 138. Det beror på att barn inte pratar
  om det här på rasterna i skolan.

 139. "Mamma har åkt in på psyket igen."
  Det är en väl förborgad hemlighet.

 140. En pojke sa så här om sina föräldrar:

 141. "Det är väl att vi inte
  har haft någon uppväxt..."

 142. Jag bad honom
  att berätta om sin uppväxt.

 143. "De är biologiska föräldrar,
  men beter sig inte så."

 144. "Det är svårt. Jag fick vara förälder
  till morsan och farsan förut."

 145. En flicka pratar om omsorgsbrist.
  Ni ser kanske inte texten.

 146. "Om din mamma mest låg i sängen
  och din pappa jobbade och drack"-

 147. -"vem lagade mat, tvättade och så?"

 148. "Ingen. Det var aldrig nån mat."
  Men det måste det ha varit nån gång.

 149. "Hon la bara tillbaka kläderna
  fast de var smutsiga."

 150. "Vi åt godis och kunde ta pengar
  ur mammas väska och köpa pizza."

 151. "Eller så var man hemma hos kompisar
  på kvällarna och åt där."

 152. "Först gick man på fritids
  och åt där och i skolan."

 153. "Man var där sent, men mina föräldrar
  kom aldrig och hämtade."

 154. "Då tog de fram mackor åt oss.
  I fyran var man kvar ganska sent."

 155. "Sen gick man hem
  till kompisar och åt."

 156. "Man frågade alltid kompisar om man
  fick följa med dem hem efter skolan."

 157. "Sen stannade man till kvällen
  och frågade om man fick äta där."

 158. "På helgerna försökte man vara
  med kompisar och sova där."

 159. Många berättar om dramatiska
  händelser med föräldrarna.

 160. Det här är bara ett exempel.
  Det finns ännu svårare.

 161. Den här flickan berättar: "Under
  den perioden bodde jag hos pappa."

 162. "Sen skulle jag bo hos mamma
  och det var då det blev helkonstigt."

 163. "Pappa och mamma pratade inte
  med varann så bara jag visste."

 164. "En dag sa mamma: 'När jag kollade in
  i ditt rum trodde jag du var död.'"

 165. "Du bara låg där
  och jag trodde du var död."

 166. "Sen sa hon: 'Jag vet att det kommer
  nån kl. 22 och ska mörda mig.'"

 167. "'Du måste hjälpa mig.'"

 168. "Jag sa: 'Det kommer ingen och mördar
  dig. Vad håller du på med?'"

 169. "Men hon bara låg i sin säng
  och jag sa åt henne att skärpa sig."

 170. "Sen ville jag inte lyssna mer så jag
  gick därifrån och gick till skolan."

 171. "När jag skulle gå hem kom pappa för
  då hade en kompis ringt till mamma."

 172. "Hon hade varit helt borta
  så hon hade åkt in på sjukhuset."

 173. Flickan hade dåligt samvete för att
  hon inte hjälpt. Hon var 12 år då.

 174. Så här säger en flicka som är orolig
  för att föräldrarna ska ta sina liv:

 175. "När det händer om och om igen
  och personalen från psyk ringer:"

 176. "'Nu är han borta, nu har polisen
  hittat honom, nu är han på sjukhus.'"

 177. "I somras trodde vi att han var död.
  De letade efter honom en hel natt."

 178. "Vi visste inte var han var en hel
  natt och på morgonen hittades han."

 179. "Det är en sån konstig känsla."

 180. "Att försöka tänka att man inte har
  nån pappa och sen har man det."

 181. "Det har jag tänkt massor av gånger,
  att han var död, liksom."

 182. Sen frågar jag om det är nåt
  som hon brukar fundera över.

 183. "Men det har jag gjort, liksom.
  Ibland känns det nästa som..."

 184. "Jag önskar att han var det,
  men man vill ju inte det."

 185. "Man vill bli av med problemet,
  men jag vill ju inte att han ska dö."

 186. Hon var tolv år när vi pratade.

 187. Jag kunde se att barnen hade
  väldigt olika slags barndomar.

 188. Några hade en välordnad barndom
  med en välfungerande förälder.

 189. De hade ordnat med skola-

 190. -ett bra bostadsområde
  och bra kompisar.

 191. För dem var det här framför allt
  ett känslomässigt problem.

 192. De var ledsna och oroliga.

 193. De blev väldigt hjälpta av att
  få veta hur det var med föräldern.

 194. Några hade
  en väldigt komplicerad barndom.

 195. Den präglades
  av föräldrarnas konflikter.

 196. Föräldrarna var skilda och kom inte
  överens, hade ingen kommunikation.

 197. De hade svårt att samarbeta-

 198. -och även att skydda
  och stödja barnet.

 199. Man behöver faktiskt sina föräldrar
  till skydd och stöd.

 200. Barnen var indragna
  i föräldrarnas problem-

 201. -eller lämnade väldigt ensamma
  att hantera dem själva.

 202. En del hade en problemtyngd barndom,
  flera problem i familjen.

 203. Missbruk, dålig ekonomi, syskon
  med egna problem och så vidare.

 204. De var försummade eller fick ta
  väldigt mycket ansvar-

 205. -för sig själva och sin familj.

 206. En del hade
  en riktigt utsatt barndom.

 207. Ingen fungerande förälder,
  bristfälliga professionella insatser.

 208. Socialtjänsten, skolan och psykiatrin
  negligerade att barnen fanns-

 209. -eller placerade dem i familjehem
  som var under all kritik-

 210. -och inte förmådde stödja dem.

 211. De barnen hade egna problem
  som beteendeproblem-

 212. -och bekymmer av olika slag
  som depressioner.

 213. Kön, relation, problematik
  och social situation tittade jag på-

 214. -för att förstå hur det hängde ihop.

 215. Det var skillnad på mödrar och fäder
  i det här fallet.

 216. När mamman var sjuk var barnens
  situation ofta mycket svårare.

 217. Om pappan var sjuk och föräldrarna
  skildes flyttade pappan ut.

 218. Barnen bodde kvar hos mamman
  och hade en ordnad tillvaro.

 219. Mamman hjälpte till med umgänget.

 220. Men ibland kunde hon vara så
  involverad i pappans problem-

 221. -att barnet blev för indraget.
  Som den här 11-åriga flickan-

 222. -som blev indragen i om pappan levde
  eller var död och vad psykiatrin gör.

 223. Om mamman var sjuk
  och föräldrarna skildes åt-

 224. -flyttade också pappan ut
  och barnen bodde kvar hos mamman-

 225. -tills nåt dramatiskt hände.

 226. Pappan bodde kanske trångt,
  långt borta, med ny kvinna-

 227. -och hade svårt att ordna
  en bra tillvaro för barnen.

 228. Papporna var också sämre på
  att samarbeta än mamman-

 229. -och ge stöd till barnen.

 230. Vad tror ni detta beror på?

 231. Jag hade en teoretisk förklaring
  som var barndomssociologisk.

 232. Barn och barndom kan inte studeras
  utan hänsyn till kön, klass-

 233. -etnicitet, den tid
  och det samhälle vi lever i.

 234. I vårt samhälle har kvinnor oftast
  huvudansvaret för barnen.

 235. Män förväntas inte och förväntar sig
  inte själva att ta lika stort ansvar.

 236. De har ett svagare "föräldramandat"
  än kvinnorna.

 237. Det får ni grunna på under pausen.

 238. Och det kan förstås ändras.

 239. Det är svårare om mamman har problem
  p.g.a. samhället, inte pappan.

 240. Allra svårast är det om båda
  föräldrarna har allvarliga problem.

 241. Föräldrarnas förmåga att samarbeta
  om barnen är väldigt viktig.

 242. Det kan behövas hjälp.

 243. Barn och föräldrar behöver stöd,
  information och göras delaktiga.

 244. Inte minst pappor.

 245. Det finns hjälp - familjesamtal,
  stödgrupper, föräldrautbildning.

 246. Det behövs ett familjeperspektiv där
  även barnen syns som egna personer.

 247. Egentligen hade jag tänkt ta med
  en mejladress...

 248. Eller vad heter det?
  Adresser till olika sidor-

 249. -som ni kan gå in på.
  Men det får vänta.

 250. Hej då!
  Glöm oss inte, säger de här barnen.

 251. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn med psykiskt sjuka föräldrar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Blir barn med föräldrar som har psykisk sjukdom själva sjuka? Annemi Skerfving berättar om sin forskning kring hur dessa barn har det under uppväxten. Finns det några skillnader för barnet om det är mamma eller pappa som har psykiska problem? På vilket sätt i så fall, och varför? Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Barn till psykiskt sjuka, Barn- och ungdomsvård, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Vem ska få uppehållstillstånd?

Daniel Hedlund är forskare i barn- och ungdomsvetenskap och talar här om de problem som handläggare och politiker ställs inför i frågor som rör migrationspolitisk och asyl. Hur uppfattas ensamkommande barn och deras trovärdighet? Hur argumenterar man i dessa frågor? Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Engelska - universitetsvärldens nya latin?

Linus Salö, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, berättar om vilka möjligheter och farhågor som användningen av engelskan kan innebära. Långt in på 1800-talet var latin det akademiska språket, men idag är engelskan det som dominerar både undervisning och forskning. Nio av tio avhandlingar skrivs på engelska. Är detta bra eller dåligt? Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Feminism och antirasism i Paris förorter

Socialantropologen Johanna Gullberg bosatte sig i en Parisförort för att studera tre feministiska och antirasistiska aktivistgrupper som arbetar i, eller i relation till, ekonomiskt och socialt marginaliserade förorter till Paris. Här berättar hon om sina studier. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Flyktens poesi

Litteraturvetaren Daniel Pedersen berättar om Nobelpristagaren Nelly Sachs författarskap och hur det förändrades då hon tvingades fly undan nazisterna i Tyskland - från ungdomens poesi till poesin som berör Förintelsen. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Grottor berättar om klimatförändringar

Grottor är en bra miljö för att bevara växter och föremål under lång tid. Genom att studera detta kan man få fram information om hur klimatförändringarna i världen har ändrats över tid, säger forskaren Meighan Boyd. Hon har analyserat droppstenar, så kallade stalagmiter, som berättar om förändringarna. Inspelat den 11 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Historieskrivningen och kampen om makten

Historikern Margaretha Nordquist har studerat senmedeltida rimkrönikor, en genre som tillhör den medeltida historieskrivningen på vers. Här berättar hon om vilka problem det innebär att använda den typen av källor och vilken information man kan få ut av dem. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Människan och naturen påverkar varandra

Hur ska man uppnå hållbarhet i ett social-ekologiskt system? Emilie Lindkvist berättar om hur relationen mellan fiskare och fisk påverkar varandra i ett samhälle i Mexiko. Syftet med hennes studie är att försöka hitta en modell som bidrar till ett hållbart system. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Teknik som förbättrar studieresultaten

Tekniken och tekniska hjälpmedel är en stor del av vår vardagskommunikation, utbildning och karriär. Det är svårt att föreställa sig ett liv utan teknologi. Forskaren Nam Aghaee berättar här om hur teknik kan hjälpa till i studier och förbättra resultaten. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Jakten på magnetiska monopoler

Fysikforskaren Katarina Bendtz letar efter magnetiska monopoler. Det är hypotetiska partiklar med en isolerad laddning. Här berättar hon om sitt tillvägagångssätt i partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Malaria påverkar immunförsvaret

Forskaren Ioana Bujila berättar om svårigheterna med att hitta vaccin mot malaria. Det har forskats på malaria sedan 1960-talet, men trots detta finns det inget effektivt vaccin. Ur ett globalt perspektiv är malaria en av våra vanligaste sjukdomar, och årligen dör mer än 400 000 människor i sjukdomen. Inspelat den 11 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

När djurplågeri blev ett brott

Vad kan vi lära oss av samhällets syn på djur idag? Det har Per-Anders Svärd, forskare i statsvetenskap, försökt ta reda på genom att studera historien från den första svenska politiska debatten i mitten av 1800-talet till djurskyddsreformen 1944. Här talar han om hur det har påverkat synen på relationen djur-människa. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Platsens varumärke

Vad är syftet med en slogan eller logotyp för en plats? Är det att attrahera investerare, turister eller studenter, eller handlar det om något mer? Andrea Lucarelli är forskare i ekonomi och har undersökt platsvarumärkning - eller place branding - som används i Sverige och i hela välden. Det kan vara "I love NY" eller "Botkyrka - långt ifrån lagom". Men Lucarelli har även hittat en politisk konsekvens som han berättar om här. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Smaltången - unik för Östersjön

Ellen Schagerström berättar om smaltången som är unik för Östersjön. Den bildades ur blåstång för kanske så nyligen som för tusen år sedan och har samma funktion i havet som skogen har på land. Tången ger skydd, är en boplats och ger mat för småfisk. Inspelat den 11 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Sockerarter skyddar växtceller

Jon Kapla berättar om hur sockermolekyler interagerar med cellmembran i växter för att skydda från skador och uttorkning. Med hjälp av datorsimulering har Kapla undersökt molekylära fenomen och processer som ett komplement till experimentella studier. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Barn med psykiskt sjuka föräldrar

Blir barn med föräldrar som har psykisk sjukdom själva sjuka? Annemi Skerfving berättar om sin forskning kring hur dessa barn har det under uppväxten. Finns det några skillnader för barnet om det är mamma eller pappa som har psykiska problem? På vilket sätt i så fall, och varför? Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Träningskapacitet och ärftlighet

Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är kopplade till varandra hos den japanska befolkningen. Finns det en speciell mänsklig gen som gör att vissa presterar bättre inom elitidrotten? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.