Titta

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Om UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Föreläsningar från kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Till första programmet

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer : Diskriminering av franska muslimerDela
 1. Det finns inga bevis på hur
  identitetskontrollerna sker i Frankrike.

 2. Som ni säkert vet, är situationen i
  många länder - och särskilt i Frankrike-

 3. -väldigt svår för muslimer.

 4. Och för alla som inte tillhör
  den republikanska gemenskapen.

 5. Ända sedan franska revolutionen
  utgör folket ett stort "vi".

 6. Fransmännen utgörs inte av minoriteter
  eller undergrupper.

 7. Det finns bara fransmän,
  oavsett härkomst eller kön.

 8. Detta inkluderande "vi"
  blir alltså i dag ifrågasatt.

 9. När jag säger "i dag"... Jag hörde det
  i morse och det stämmer bra.

 10. Rasismen breder ut sig.

 11. Ofta tar denna rasism på sig
  en ädel mask.

 12. Man kallar den "det sekulära samhället".
  - Martine, du nämnde det i morse.

 13. Eller - i dagens kontext -
  "kampen mot terrorismen".

 14. Och - det nämnde du också i morse
  med burkinin - "jämställdhet".

 15. Alltså är situationen väldigt svår.

 16. Men i dag är jag oerhört stolt.

 17. Vi har fått ett viktigt domslut
  av Högsta domstolen.

 18. Det ingjuter hopp i mig.

 19. Jag känner mig lite generad gentemot
  mina medarbetare och klienter.

 20. De första jag delar med mig av mina
  analyser av domslutet, blir ni.

 21. Jag läste om beslutet på planet i går,
  så jag har inte hunnit ta upp det.

 22. Det är en stor seger.

 23. Jag vill gärna berätta
  om den här segern.

 24. Jag hade fått i uppdrag
  att prata om ett bredare ämne.

 25. "Ethnic profiling",
  alltså etnisk profilering.

 26. Rasdiskriminering i relationen
  mellan polis och civila-

 27. -vid s.k. rutinkontroller.

 28. Alltså, slumpmässiga kontroller
  som organiseras av fransk polis.

 29. Jag känner inte till svensk praxis-

 30. -men i Frankrike patrullerar polisen och
  gör kontroller. Jämt på samma individer.

 31. Jag tänker inte...
  Jag har relativt lite tid på mig.

 32. Jag tänker inte prata om lagarna
  kring antiterrorism eller om burkinin.

 33. Jag ska bara prata om
  etnisk profilering-

 34. -och om skärningspunkten
  mellan polis och medborgare.

 35. I min mening kommer det att bli
  en ingång till terrorism-

 36. -och till polisvåld.

 37. Som ni vet är identitetskontrollen ofta
  det första mötet man har med polisen.

 38. Det jag också ska prata om
  - därför har jag valt att begränsa mig-

 39. -är min egen erfarenhet, som jag
  tror kan komma till nytta här i Sverige.

 40. För oss tog det sju år, men jag
  är säker på att det går fortare för er.

 41. Jag riktar in mig på tre saker.

 42. Jag ska prata om det här rättsfallet
  och valet av strategi.

 43. Antingen "quick and dirty"
  - snabbt och smutsigt-

 44. -eller en mer inkluderande tvist
  tillsammans med civilsamhället.

 45. Punkt två handlar om själva tvisten.

 46. I punkt tre pratar jag om domslutet.

 47. Jag måste erkänna att jag som advokat
  inte kände till "quick and dirty".

 48. Det motsvarar en förfrågan
  jag fick år 2009-

 49. -från advokaterna inom organisationen
  Open Society Justice Initiative.

 50. Den har spelat en betydande roll-

 51. -inom det jag ska ta upp,
  nämligen juridiska förfaranden.

 52. Jag träffade organisationen 2009 efter
  att man hade finansierat en rapport-

 53. -som hade gjorts av sociologer-

 54. -på Collège de France - CNRS -
  en ärofylld och väl ansedd institution.

 55. Det har en inverkan på rättsproceduren.

 56. 2009 gjorde CNRS en rapport-

 57. -om sättet som Parispolisen
  gör identitetskontroller på.

 58. Med en referensindivid som bas-

 59. -d.v.s. så som man tänker sig
  en "etnisk fransman".

 60. Vilket ju inte existerar.

 61. Men en "referensindivid",
  d.v.s. en vit man i vardagskläder.

 62. Hur kontrollerar man en sån person?

 63. För det första kontrolleras denna
  referensindivid nästan aldrig.

 64. Däremot...

 65. Och det har sociologerna understrukit...

 66. På en referensindivid som kontrolleras-

 67. -kontrolleras sexton araber
  och tio svarta.

 68. Och nu pratar vi rutinkontroller-

 69. -där syftet inte är en rättslig åtgärd-

 70. -eller ens en identitetskontroll-

 71. -då man tar med personen
  till polisstationen.

 72. Det är bara rutinkontroller.

 73. Många sociologer fastställde att de var
  onödiga, att det var sociala kontroller.

 74. De fyllde ingen funktion
  vad gäller uppdagande av lagbrott.

 75. Med denna rapport gick Open Society
  till de politiska institutionerna.

 76. "Ni har ett verkligt problem med
  rasdiskriminering, precis som USA."

 77. "Vad ämnar ni göra?"

 78. Då satt president Sarkozy vid makten.

 79. Hans administration svarade
  att det var ett amerikanskt infall-

 80. -och att etnisk profilering
  inte existerade i Frankrike.

 81. Då vände sig organisationen
  till jurister och ställde frågan-

 82. -om man kunde få en juridisk lösning
  på det sociologiska fastställandet-

 83. -i form av fällande domar.

 84. Det var då jag kom i kontakt med dem,
  och nu måste jag presentera mig.

 85. Jag är advokat i Paris men även
  medlem i advokaternas fackförbund.

 86. Fackförbundet specialiserar sig
  på mänskliga fri- och rättigheter-

 87. -och arbetar främst
  med utsatta folkgrupper.

 88. Det kan vara inom invandrarrätt,
  straffrätt eller socialrätt.

 89. År 2005 började några av oss
  i fackförbundet reflektera-

 90. -över vår uppgift som advokater under
  upploppen som ägde rum det året.

 91. För dem som har glömt...

 92. 2005 kontrolleras två pojkar
  - Zyed och Bouna - av polisen.

 93. De har varit med om proceduren
  ett antal gånger, det är ramadan-

 94. -de kommer för sent hem...
  De vill helst slippa, så de flyr.

 95. Fortsättningen kan ni. Barnen dog.

 96. Det var grunden till upploppen
  som varade i nästan två månader.

 97. I sin tur la de grunden till
  statens "högsta beredskap"-

 98. -som återkommer nu med terrorismen.

 99. Efter dessa händelser
  beslutade vi i facket-

 100. -att arbeta med icke-diskriminering.

 101. Vår analys av upploppen-

 102. -var att om barn och ungdomar
  satte eld på sina egna skolor-

 103. -tydde det på att republiken hade missat
  nåt: sitt löfte om jämlikhet.

 104. Särskilt mot ungdomarna
  i s.k. utsatta bostadsområden.

 105. Vilket i klartext betyder arabiska,
  svarta och/eller muslimska ungdomar.

 106. Det är alltså mot denna bakgrund
  som vi träffade Open Society.

 107. De fick upp ögonen för oss genom ett
  fall som jag hade pläderat med vänner.

 108. En liten parentes. De juridiska
  konsekvenserna blev nämligen viktiga.

 109. Vi åtalade franska staten
  i samband med gruvstrejker-

 110. -alltså strejkande gruvarbetare.

 111. Det här var 1948. Vissa fick sparken
  och vissa fick fängelsestraff-

 112. -därför att de hade vågat strejka.

 113. Att väcka åtal mot staten
  för något som inträffat 1948-

 114. -kan verka lite galet,
  eftersom preskribering tillämpas.

 115. Galet, ja. Men idén bakom
  - och det är av stor vikt-

 116. -är idén om vinst trots förlust.

 117. Man vet att man förbereder ett mål
  som inte håller juridiskt-

 118. -men som man vinner politiskt.

 119. Man använder rättsprocessen
  som ett forum. Och det gjorde vi.

 120. Jag närmar mig slutet.

 121. Vi vann målet mot all förväntan
  vid hovrätten i Versailles.

 122. Högsta domstolen upphävde domen,
  men då var "skadan" redan skedd.

 123. Man gjorde en film och skrev en bok
  om fallet, och båda fick stor publik.

 124. Det fick som följd att en minister sa:
  "De där människorna får inte förlora."

 125. Med "de där människorna" menade han
  gruvarbetarnas barn och barnbarn.

 126. Det fanns bara en 95-årig klient kvar.

 127. Parlamentet röstade fram en lag som
  gjorde det möjligt för oss att vinna-

 128. -så att skadestånd kunde betalas ut.

 129. Vi skulle förlora på det juridiska
  planet, men vann på det politiska.

 130. Vi fick igenom en lagändring.

 131. I denna kontext kom Open Society
  in i spelet och bad oss-

 132. -att fundera över hur man kunde
  attackera den etniska profileringen.

 133. Nu kommer ni att förstå varför jag
  kallade denna del för "quick and dirty".

 134. Jurister som pratar sinsemellan-

 135. -diskuterar
  hur man uppnår resultat fort-

 136. -för att snabbt hamna hos Europeiska
  domstolen för mänskliga rättigheter.

 137. Där var vi oense. Vissa ville skynda på
  för att snabbt komma till Strasbourg.

 138. Vi andra -
  jag och två advokatvänner till-

 139. -menade att vi inte kunde sy ihop
  ett sådant mål utan folket.

 140. Att bara göra det jurister emellan
  gav ingen chans till seger.

 141. Om vi ändå hade vunnit, hade
  domstolsbesluten varit oanvändbara-

 142. -eftersom allmänheten inte hade varit
  informerad eller delaktig.

 143. Allt som oftast-

 144. -innebär inte ett bra domstolsbeslut
  att samhället förändras.

 145. För det första är det ingen lag och för
  det andra är inte folket drivande.

 146. Således beslutade vi tillsammans med
  Open Society och advokatsamfundet-

 147. -att sy ihop ett mål
  med en dubbel strategi.

 148. Civilbefolkningen skulle mobiliseras
  samtidigt som man skapade en tvist.

 149. Första delen
  som man kallar påverkansarbete...

 150. Advokater ihop med Open Society
  är svårt att sälja in hos allmänheten.

 151. Vi kontaktade våra yrkesorganisationer
  - ett advokat- och ett domarsamfund.

 152. Sedan tog vi kontakt med
  olika föreningar-

 153. -för vilka advokater, domare
  och åklagare är samma sak.

 154. Om man vill bygga ett mål måste man
  ha kontakt med riktiga människor.

 155. Målen hamnar aldrig hos advokatbyråer.

 156. Kontakten med föreningar
  är det allra viktigaste.

 157. Hur blir man legitim inför - inte
  klienter, dem hittar man inte genast-

 158. -men inför en viss grupp medborgare?
  Nu kommer en anekdot.

 159. För att återknyta
  till målet från 1948...

 160. I början var det svårt att åka ut-

 161. -till förorterna och berätta
  vad vi ville göra.

 162. Ofta drev man med mig-

 163. -eller en reaktion som jag väntade mig
  och som jag förstod:

 164. "Varför prata om problemet
  med ständiga kontroller"-

 165. -"med advokater vi inte känner när det
  är Barça-Real Madrid på tv i kväll?"

 166. En sån match får en att glömma
  allt det tråkiga för en liten stund.

 167. "Vill jag engagera mig i åratal framöver
  i ett mål med folk som jag inte känner?"

 168. I norra Frankrike exempelvis...

 169. ...blev vi inte så väl mottagna
  när vi förklarade våra intentioner.

 170. Men en ung rappare
  hjälpte oss på traven.

 171. En ung rappare
  sa att han visste vilka vi var.

 172. Det är en fin historia. Han berättade
  för 50-talet ungdomar som var där-

 173. -att han hade för avsikt att lita på oss
  eftersom hans far var gruvarbetare.

 174. "Min farfar var gruvarbetare och de
  hjälpte honom. Så jag litar på dem."

 175. Med detta ville jag visa
  hur oumbärlig denna kontakt är.

 176. Tillit och legitimitet behövs
  för att bygga ett mål.

 177. Tack vare det fantastiska som inträffade
  kunde vi bygga vårt mål.

 178. Först föreningar alltså,
  sedan nationella organisationer.

 179. De sistnämnda var inte...

 180. De stora organisationerna
  för mänskliga rättigheter-

 181. -var inte speciellt mottagliga för
  problemet. Men de anslöt sig till oss.

 182. Det är också oumbärligt.

 183. Jag nämner inga namn, men några
  organisationer insåg att kampen var bra.

 184. Det är viktigt,
  och jag ska förklara varför.

 185. Internationella organisationer
  är oumbärliga.

 186. Human Rights Watch, Open Society...

 187. För påverkansarbete
  behöver man pengar.

 188. När jag säger "pengar", menar jag folk
  som är medieproffs, som har byråer-

 189. -och som kan betala klienternas
  tågbiljetter när de ska till Paris.

 190. Det är av yttersta vikt.

 191. Arbetet skedde på flera fronter.

 192. Första framgången kom 2012.
  Hollande som blev president-

 193. -hade gjort ett viktigt vallöfte: "Jag
  ska avskaffa den etniska profileringen."

 194. Ni vet säkert det här... Om ni inte vet,
  får ni ett juridiskt svar i dag.

 195. Om jag står inför er i dag,
  är det för att respektive president...

 196. Han hade lovat att ett kvitto
  skulle utfärdas för varje kontroll.

 197. Alla kontroller skulle ha kvitton så att
  polisen kunde rättfärdiga kontrollen-

 198. -och kanske friskriva sig från ansvar
  vid anklagelser om diskriminering.

 199. Det här var alltså ett av
  presidentkandidatens vallöften-

 200. -men det första han gjorde avkall på
  tre veckor efter valet.

 201. Han kunde inte genomföra det
  för att polisen motsatte sig.

 202. Under förarbetet
  bad vi också om en ändring-

 203. -av bestämmelserna
  i artikel 78-2 i brottsbalken.

 204. Det är lagarna som reglerar
  identitetskontrollerna.

 205. Man får bara göra identitetskontroller
  på tre premisser:

 206. 1. Bar gärning.

 207. Polisen såg att jag rotade i hans fickor
  för att ta hans plånbok.

 208. Enkelt.

 209. 2. Ett juridiskt krav
  från allmän åklagare.

 210. I går försvann flera plånböcker här.

 211. Polisen kontrollerar mig därför att man
  hörde talas om en skallig man på 1.82-

 212. -som såg lömsk ut. Jag kontrolleras.

 213. 3. Störande av allmän ordning.

 214. Man tycker att mitt och mina vänners
  beteende stör den allmänna ordningen.

 215. Typexemplet-

 216. -är fotbollsklubben OM
  - Olympique de Marseille-

 217. -spelar mot Zlatans PSG.

 218. Det är två klubbar med konfliktfyllda
  relationer, så anhängarna kontrolleras.

 219. Det var de tre grunderna.
  I praktiken ser det annorlunda ut.

 220. När poliserna patrullerar i sina bilar-

 221. -vet de inte på vilka juridiska grunder
  de kontrollerar.

 222. Rapporten från CNRS-

 223. -visar att det är härkomsten och
  hudfärgen som de är intresserade av.

 224. Denna plattform för organisering-

 225. -krävde en ändring i bestämmelserna.

 226. Mer specifikt skulle motivet angående
  störande av allmän ordning tas bort.

 227. För att kunna nå dit måste man först
  jobba för att politiker ska ta emot en.

 228. Varför politiker? För att man författar
  förslag om lagändringar åt dem.

 229. Det är knappast två, tre advokater
  med sina klienter som möjliggör sånt-

 230. -alltså att Nationalförsamligen
  öppnar sina dörrar och att senatorerna-

 231. -antar lagförslagen.

 232. Och så finns det
  de som sköter logistiken.

 233. Man kan även skriva debattartiklar
  i media när saker är oacceptabla.

 234. I vårt fall är det poliskontroller-

 235. -men alla förolämpningar eller skymfer
  med rasistiska undertoner-

 236. -tas upp till debatt.

 237. Inte nödvändigtvis av mitt fackförbund
  men av andra på denna plattform.

 238. Målet är att vända på
  den allmänna opinionen-

 239. -eftersom... Jag hörde att ni var
  bekymrade över situationen i Sverige-

 240. -och jag hörde även er kritik
  gentemot media.

 241. Men i Frankrike
  har intellektuella i media-

 242. -inga problem med att uttrycka
  sina negativa stereotyper-

 243. -gentemot araber och muslimer.
  Samt kvinnor och judar, förstås.

 244. Men i föreliggande fall
  uttrycker de sin avsky-

 245. -för muslimer och araber.

 246. Slutligen, klienterna.

 247. Att bli legitim är svårt, och det kräver
  ett djupgående grundarbete.

 248. Vi har haft tretton klienter.

 249. Egentligen hade vi drygt 200.

 250. Men jag ska koncentrera mig på målet.

 251. Problemet som uppstår när man berör
  problematiken med etnisk profilering...

 252. Det är lätt för en sociolog eller
  psykolog att prata om de här sakerna-

 253. -och att analysera dem.

 254. Men rättsliga procedurer
  är mer komplicerade.

 255. Där måste vi ha bevis.

 256. Inför en domare kan man inte-

 257. -påstå sig vara offer
  för etnisk profilering och polisvåld-

 258. -utan bevis.

 259. Det är alltså absolut nödvändigt
  att arbeta i det syftet.

 260. Nu till punkt två i mitt anförande:
  själva rättsprocessen.

 261. Jag vet inte om det finns jurister här.

 262. När man förbereder ett sådant mål-

 263. -brukar det
  falla under rubriken "brottsmål".

 264. Polisvåld är något så avskyvärt-

 265. -att man helst vill att polisen i fråga-

 266. -antingen får fängelsestraff-

 267. -eller åtminstone
  rejäla konsekvenser i sitt yrkesliv.

 268. Problemet i brottsmål
  - som jag nämnde tidigare-

 269. -är att eftersom polisen riskerar
  fängelse, måste offret ha bevis.

 270. Man måste kunna bevisa att en
  diskriminerande kontroll har ägt rum.

 271. Hur gör man det?
  Jo, en polis kontrollerar dig-

 272. -och ber dig att räcka honom din mobil
  när han uttalar sig:

 273. "Spela in mig. Jag kontrollerar dig
  för att du är svart/arab/muslim"-

 274. -"och jag ogillar dig."
  Det händer inte ofta.

 275. Om en utmätningsman
  eller en kamera bevittnar allt-

 276. -kan det bli ett brottsmål.

 277. -Ursäkta.
  -Det är nåt fel med översättningen.

 278. Okej. Jag sa just att...

 279. Jag gick visst för fort fram.

 280. Ni ser. När jag börjar prata juridik...

 281. ...blir jag nervös.

 282. Då så. Jag summerar.

 283. I brottsmål
  går man efter en specifik person-

 284. -som kan riskera fängelsestraff.

 285. Ett offer måste ha obestridliga bevis
  för att en identitetskontroll ägt rum.

 286. Vilket är väldigt svårt.

 287. Vidare kommer myndigheter -
  även om de betett sig stigmatiserande-

 288. -att tacka er för att ni vunnit
  ett sådant brottsmål.

 289. Det skulle betyda
  att ni fått en rasistisk polis dömd.

 290. Myndigheterna skulle säga: "Bravo,
  vi håller med. Ni hittade rötägget."

 291. "Det fanns ett."

 292. Brottsmål förändrar inte systemet.

 293. Så vi gav upp det p.g.a. bevisningen
  men även av politiska orsaker.

 294. Vi bestämde oss för något
  som inte låter så attraktivt-

 295. -men som politiskt sett har mer
  genomslagskraft: ett civilmål.

 296. Exempel: Ni köper ett kylskåp
  men leveransen uteblir. Enkelt.

 297. Vårt mål - inte för att jag vill
  sälja in det - är precis lika enkelt.

 298. Det är enkelt. Vi fick inte kylskåpet
  levererat på ett juridiskt plan.

 299. Fördelen med ett civilmål, är att
  eftersom polisen inte riskerar fängelse-

 300. -är kravet på bevis från domarens sida
  inte lika strängt.

 301. Dessutom har vi turen på vår sida.

 302. Eftersom de europeiska myndigheterna
  på '00-talet-

 303. -fruktade Haider och Le Pen
  - med all rätt, verkar det som-

 304. -menade de att diskriminationens sociala
  faktum måste hanteras juridiskt-

 305. -på ett nytt sätt. Med andra ord:
  Den som diskriminerar-

 306. -islamofoben, sexisten, homofoben-

 307. -uttalar sig ogärna
  för att inte lämna några bevis.

 308. Anställer ni inte mig
  för att jag är svart-

 309. -säger ni det knappast till mig
  i slutet av intervjun.

 310. Ni ber er sekreterare att ringa mig
  för att säga att tjänsten är tillsatt.

 311. Eller att mina språkkunskaper
  är alltför begränsade. Så går det till.

 312. Juridiken har tagit hänsyn till
  diskrimineringens ogenomtränglighet.

 313. Därför har man i civilmål
  lättat på domarens krav på bevis.

 314. Experterna vet att detta kallas
  "omläggning av bevisbördan".

 315. Offret för diskrimineringen-

 316. -behöver inte bevisa att hen
  diskriminerats av polisen.

 317. Hen behöver bara presentera indicier.

 318. I vårt fall är det staten
  som måste bevisa-

 319. -att identitetskontrollen
  inte har med diskriminering att göra.

 320. Så lyder de europeiska föreskrifterna
  som väntar på att få tillämpas.

 321. Okej, det var bevisningen.
  Men själva innehållet, då?

 322. Det har vi faktiskt inte så mycket av
  i Europa.

 323. Men desto mer i USA.

 324. Det finns ett viktigt domstolsbeslut
  från 2013 som heter Floyd.

 325. New York-bor väckte åtal-

 326. -med hjälp av advokater
  och en plattform-

 327. -mot NYPD och staden New York för
  rasdiskriminering vid rutinkontroller.

 328. Till skillnad
  från Frankrike och Sverige-

 329. -känner man där till antalet
  identitetskontroller per dag, vecka, år.

 330. Mellan 2004-2012-

 331. -utfördes 4,5 miljoner rutinkontroller
  i New York.

 332. Varav 83 % på svarta
  och latinamerikaner.

 333. Av dem hade 3 % gjort sig skyldiga till
  brott, främst genom cannabisrökning.

 334. Som advokat
  eller välvillig medborgare tänker man:

 335. "Mycket väsen för ingenting. Så många
  kontroller för att hitta marijuana?"

 336. "Och bara hos latinos och svarta."

 337. Särskilt som studier från New York visar
  att cannabis främst konsumeras av vita.

 338. Med dessa element i åtanke-

 339. -och när man vet att NYPD
  och staden New York har blivit dömda-

 340. -får man stora krafter.

 341. Och man bygger upp sitt mål.
  Och som jag sa, är strategin enkel.

 342. En identitetskontroll
  som bevittnas av medborgare.

 343. Vi promenerar tillsammans
  och blir kontrollerade.

 344. Den idealiska situationen vore-

 345. -om den okända damen vid
  uteserveringen också vittnar.

 346. Hon säger: "Jag känner inte dessa
  två personer, men de kontrollerades."

 347. "Jag måste också tillägga att under
  timmen som jag satt på uteserveringen"-

 348. -"bara såg svarta och araber
  bli kontrollerade."

 349. "Jag såg tolv stycken på en timme.
  De där två tillhör också den kategorin."

 350. Det är det enda målet bygger på,
  juridiskt sett. Hur kan det komma sig?

 351. Därför att den franska staten
  har organiserat sin sociala kontroll-

 352. -genom att friskriva sig
  från ansvar om bevis på-

 353. -att identitetskontroller utförts.
  Jag förklarar. Brottsmål är allvarliga.

 354. Straffrätten gör att man kan
  bli anhållen, häktad och fängslad.

 355. Rättsväsendet i en vidare mening-

 356. -om man även innefattar
  polisproceduren...

 357. ...är ständigt bevisbunden.

 358. Utom vid identitetskontroller.

 359. Det finns inga bevis på hur
  identitetskontrollerna sker i Frankrike.

 360. I vårt fall är det enda beviset på
  att identitetskontroller har ägt rum-

 361. -kvinnans uttalande-

 362. -samt hans uttalande gentemot mig
  och mitt gentemot honom.

 363. Av våra tretton fall har vi bara tre
  där det finns ett andra vittne.

 364. I de resterande fallen
  vittnar bara kompisar åt varandra.

 365. Hur mycket är ett uttalande värt om det
  görs av en arab eller en svart?

 366. Inget alls, kan allmänheten tro.

 367. Men en domare kan inte tänka så. Alla
  medborgare förutsätts vara av god tro.

 368. 3/4 av fallen
  håller tack vare sådana uttalanden.

 369. En domare kan inte säga att uttalanden
  från folk i förorten är värdelösa-

 370. -eftersom självaste staten
  organiserar icke-bevisningen.

 371. Där har ni själva kärnan i målet.

 372. Utöver det har vi - proffs som vi är -
  lagt till en massa saker.

 373. Vi har tittat på en hel mängd studier
  som har gjorts i Europa.

 374. Det finns studier gjorda av sociologer,
  europeiska organisationer, etc.

 375. Vi har organisationer såsom
  Kommissarien för mänskliga rättigheter-

 376. -rapporter från Human Rights Watch...

 377. Vi har statistisk från CNRS.

 378. Vi har också något underbart:
  presidentkandidaten Hollande.

 379. Och så presidenten Hollande
  som rättfärdigar sig inför UN-

 380. -om problemet med etnisk profilering.

 381. Som tur är har vi också
  mäktiga internationella organisationer.

 382. När franska representanter
  besöker ambassader utomlands-

 383. -frågas de ut av journalister.

 384. En av våra organisationer föreslår nog
  frågor till journalisterna i Washington-

 385. -när justitieministern besöker
  franska ambassaden där.

 386. Man samlar alltså indicier-

 387. -som gör det möjligt att bygga upp
  ett antagande om diskriminering.

 388. Det gör att vi kan hålla oss inom ramen
  för omläggningen av bevisbördan.

 389. "Jag har gjort mitt jobb som medborgare,
  herr domare. Här är alla komponenter"-

 390. -"som utgör en samling indicier
  på att diskriminering har ägt rum."

 391. Den andra parten - staten -
  måste svara på det.

 392. Jag måste lägga fram indicier.

 393. Eftersom diskriminering är allvarligt
  måste staten bevisa-

 394. -att den gör allt i sin makt
  för att diskriminering inte ska ske.

 395. I föreliggande fall har staten inga
  bevis på att kontroller har ägt rum.

 396. Staten kan påstå att uttalandena
  har gjorts hemma i köket.

 397. Men det kan den inte, för staten själv
  har inga bevis på att den kontrollerar.

 398. Så staten påstår något riktigt hemskt,
  som jag hade svårt att tro i början.

 399. Den säger: "Reglerna om jämlikhet
  och icke-diskriminering"-

 400. -"gäller inte vid poliskontroller."

 401. När man är en stat med en tradition
  av jämlikhet tack vare revolutionen-

 402. -verkar det absurt.

 403. Men åklagaren säger samma sak.

 404. Staten försvarar sig som följer:

 405. "Mina poliser respekterar
  reglerna gällande identitetskontroller."

 406. "De tillämpade den om bar gärning."
  Va?

 407. I ett av våra uttalanden
  sa ett av våra vittnen lite för mycket.

 408. "Min vän som kontrollerades
  hade händerna under bordet."

 409. Staten säger: "Han hade händerna
  under bordet. Han langade nog."

 410. Sen har vi det här med juridiska krav
  från åklagaren som vi bestrider.

 411. Jag tog exemplet om plånböckerna-

 412. -som stals 24 timmar
  innan kontrollerna utfördes.

 413. De här kraven om kontroller
  måste begränsas i tid och rum.

 414. Annars kan man bli kontrollerad
  för jämnan i Paris.

 415. -Håller jag mig inom tidsamen?
  -Nej. Om du kunde...runda av.

 416. Vad betyder det?

 417. -Vi behöver mer...
  -Har det gått 40 minuter?

 418. -Som jag skrev till dig...
  -35. Okej.

 419. -Vi skulle behöva...
  -Jag ber om ursäkt.

 420. Jag fokuserade på NGO eftersom
  många här representerar civilsamhället.

 421. Jag tyckte att det var viktigt
  med konkret material i stället för...

 422. Många vill nog veta
  om de kan tillämpa samma idéer här.

 423. Jag hoppar nog fram till slutet.

 424. Det är nämligen det som...

 425. Det viktiga för er
  är ju att veta vad ni kan göra här.

 426. Nog för att Paris är trevligt, men...

 427. Varför vann vi?

 428. Därför att Högsta domstolen
  för två dagar sedan-

 429. -antog vårt synsätt och en ny metod.

 430. På de få sekunderna jag har kvar
  ska jag återge Högsta domstolens ord.

 431. Det borde tillämpas överallt. Varför?

 432. Det är samma rätt
  som styr den franska staten-

 433. -som den svenska.

 434. Nu följer Högsta domstolens beslut:

 435. "Personen som säger sig vara
  offer för etnisk profilering"-

 436. -"måste framföra element
  som pekar på en särbehandling."

 437. Alltså uttalandena som jag pratade om.

 438. I ett andra skede,
  och om det skulle behövas-

 439. -måste myndigheten bevisa-

 440. -att kontrollen inte hade något
  med diskriminering att göra.

 441. Detta är alltså tillvägagångssättet.
  Vi är nöjda, det var så vi ville ha det.

 442. Vidare säger Högsta domstolen:
  "I ett antal fall"-

 443. -"bevisar offret
  att kontrollen faktiskt har ägt rum"-

 444. -"att den var diskriminerande"-

 445. -"att det finns både utländska
  och franska studier om Frankrike"-

 446. -"samt statistik."

 447. "Alltså gjorde domaren i hovrätten
  rätt i att döma staten."

 448. "I synnerhet eftersom staten inte kunde
  bevisa att kontrollen var rättfärdigad"-

 449. -"och således inte var diskriminerande."

 450. Jag är nästan färdig.

 451. Kan jag ställa en fråga
  i anslutning till det du just har sagt?

 452. Vi har förstått att er strategi...
  Går det bra på engelska?

 453. Er strategi lyckades, och den
  är intressant. Ni drev ett civilmål.

 454. Eller snarare tretton civilmål.

 455. I vissa av fallen - inte i alla-

 456. -godtogs ert resonemang av Högsta
  domstolen i Frankrike. Frågan lyder:

 457. Det är ett intressant tillvägagångssätt
  att bygga ett civilmål...

 458. ...på etnisk profilering.

 459. Är detta tillämpligt på europeisk nivå?

 460. Kan det bli en lag i Europadomstolen?

 461. Tack, det var precis rätt fråga, och jag
  kan lyckligtvis svara ja. Definitivt.

 462. Jag pratade mest
  ur organisationernas synvinkel.

 463. Juridiskt sett
  sammanfaller det med rättspraxisen-

 464. -hos EU:s domstol
  för mänskliga rättigheter.

 465. Vi har olika domstolsbeslut
  - bl.a. Demitchev och Natchova-

 466. -som kanske inte har nått ända fram,
  men det är åtminstone en början.

 467. Så tack för frågan, det kommer att vara
  mina avslutande ord.

 468. Mina klienter vet inget än-

 469. -men vi går vidare till domstolen
  för mänskliga rättigheter.

 470. Därigenom vinner vi ytterligare två år
  av påverkansarbete ute i samhället.

 471. Dessutom vet vi att det är i Strasbourg
  som man kan förändra saker.

 472. Och jag är säker på att ni i Sverige-

 473. -kommer att lyckas på kortare tid
  med det som vi åstadkom på sju år.

 474. Tack så mycket. Vi kommer att ha en
  panel där vi diskuterar det du har sagt.

 475. Jag uppskattade verkligen att få höra
  den här fascinerande historien-

 476. -om hur du lyckades bygga det här fallet
  genom dörrknackning, kan man säga.

 477. Det var överraskande att höra att folk
  inte tog emot dig med öppna armar.

 478. -Du tvingades vinna deras förtroende.
  -Hoppas att ni inte blev frustrerade.

 479. Vi kan alltid prata normer
  inom juridik...

 480. Men jag tyckte att det var viktigt att
  gå in på hur själva fallet var uppbyggt.

 481. För de som vill ha ännu fler detaljer
  kan alltid kontakta dig.

 482. Du stannar
  för du kommer att få slutordet.

 483. Jag tackar dig så länge. Varsågod.

 484. Översättning: Petra Vancea
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Diskriminering av franska muslimer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Högsta domstolen i Frankrike kom 2016 med ett beslut i ett rättsfall som har pågått i sju år, där en medborgare anmält polisen för etnisk diskriminering vid identitetskontroller. Franska HD anser att myndigheterna måste utesluta att identitetskontrollerna inte är diskriminerande. Detta har polis och franska myndigheter inte kunnat bevisa. Juristen Slim Ben Achour, som har drivit fallet, menar att metoden kan appliceras av såväl svenskt som europeiskt rättsväsende. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet, Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen, Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
Diskriminering, Frankrike, Muslimer, Religiös diskriminering, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av svenska muslimer

Moa Bursell, sociolog och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, har utifrån anmälningar om upplevd diskriminering sammanställt en rapport som visar när, var och hur svenska muslimer och förmodade muslimer upplever sig ha blivit diskriminerade. Hon ger exempel på hur några av anmälarna har blivit etniskt profilerade som antingen potentiella snattare, terrorister och säkerhetsrisker. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av franska muslimer

Högsta domstolen i Frankrike kom 2016 med ett beslut i ett rättsfall som har pågått i sju år, där en medborgare anmält polisen för etnisk diskriminering vid identitetskontroller. Franska HD anser att myndigheterna måste utesluta att identitetskontrollerna inte är diskriminerande. Detta har polis och franska myndigheter inte kunnat bevisa. Juristen Slim Ben Achour, som har drivit fallet, menar att metoden kan appliceras av såväl svenskt som europeiskt rättsväsende. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

En annan berättelse är möjlig

Dokumentärfotografen Elin Berge berättar om sin bok och fotoutställning "Slöjor". Där porträtteras 44 unga muslimska kvinnor i Sverige, som själva berättar om sina hijab. Elin Berge ville komma bort från diskussionen om det är bra eller dåligt att bära slöja. Istället vill hon fokusera på valet att bära slöja eller inte och komma åt de personliga berättelserna - bortom den stereotypa bilden av en kvinna som bär hijab. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

När mänskliga rättigheter ställs på prov

Hur gick det till när de båda svensk-egyptiska männen ansågs utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och därför avvisades? Männen avvisades trots att man hade kunskap om att de skulle kunna utsättas för tortyr. I efterhand har det kommit fram att det inte fanns några grunder för anklagelserna. Anna Wigenmark, generalsekreterare för Ordfront, jurist och tidigare ombud för svensk-egyptierna, berättar vad som hände. Hon menar att Sverige behöver se över de skyddsmekanismer som ändå finns för att det inte ska kunna hända igen. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Representation av muslimer i svenska nyheter

Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, presenterar en rapport om representation av muslimer i svenska nyheter. Rapporten visar att majoriteten av artiklar och inslag om muslimer handlar om våld, hot eller spänningar. De innehåller även stereotyper av vi-och-dom tänkande. I de mer fördjupande reportagen finns visserligen ett större fokus på individer och ett mer nyanserat berättande. Men man når sällan förbi den stereotypa bilden av muslimer i dag. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Rättsliga skyddet för muslimer i dag

Vad ser vi för trender i det rättsliga skyddet för muslimer? Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, redogör för utvecklingen av rättspraxis i Sverige och Europa avseende skyddet för muslimer. Flera fall i Europa pågår där man diskuterar neutralitetsprincipen. Det vill säga att man bedömer användandet av religiösa symboler och kläder på samma sätt som politiska symboler eller kläder, för att hålla nere religiösa uttryck i det offentliga rummet. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förutsättningar för tillit

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Friedman och friheten

Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den skulle helst skötas av experter.